Dec 11, 2018   4:05 a.m. Hilda
Academic information system

Faculty of Architecture - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NameDepartmentPositionOfficePhoneE-mail
Ing. arch. Andrej AlexyÚKAaIS FAHosťujúci profesor307+421 (2) 572 76 316andrej.alexy [at] centrum.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.ÚAOB FADocent CSc.,PhD.404+421 (2) 572 76 414andras [at] fa.stuba.sk, milan.andras [at] stuba.sk
Mgr. art. Tibor AntonyÚD FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímtiborantony [at] gmail.com
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.,PhD.412+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007bacova [at] fa.stuba.sk, andrea.bacova [at] stuba.sk
Mgr. Alena BachratáOS Dek FAPracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224bachrata [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.,PhD.310+421 (2) 572 76 324jozef.balaz [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.,PhD.123+421 907 692 452balaz_martin [at] yahoo.de, martin.balaz [at] stuba.sk
Ing. Kristína BaňákováOE Dek FAPracovnice pre plán a rozpočet414+421 (2) 572 76 424kristina.banakova [at] stuba.sk, banakova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.213+421 (2) 572 76 351ninabartosova [at] gmail.com
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.250+421 (2) 572 76 270basova [at] fa.stuba.sk, baaova [at] fa.stuba.sk, silvia.basova [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.ÚAOB FAOdborný asistent CSc.,PhD.410+421 (2) 572 76 410jozef.bator [at] stuba.sk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.,PhD.214+421 (2) 572 76 366jarmila.bencova [at] stuba.sk, bencova [at] fa.stuba.sk
Katarína BernáthováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkakatarina.bernathova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.ÚDTAaOP FADocent CSc.,PhD.202+421 (2) 572 76 352andrej.botek [at] stuba.sk, botek [at] fa.stuba.sk
Ing. Margita BrandisováOS Dek FAPracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224brandisova [at] fa.stuba.sk
Ing. Michal Brašeň, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.,PhD.126+421 907 216 824michal.brasen [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.ÚKAaIS FADocentka CSc.,PhD.304+421 (2) 572 76 314budiakova [at] fa.stuba.sk, maria.budiakova [at] stuba.sk
Samuel BunčákHS BA Dek FAVrátnikbuncak [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.403+421 (2) 572 76 413michal.czafik [at] stuba.sk
Bohuslav ČechHS BA Dek FAVrátnikcechb [at] is.stuba.sk
Ing. Dušan ČechHS BA Dek FAVrátnik+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016cech [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.ÚAOB FAOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov, Docentka CSc.,PhD.443+421 (2) 572 76 436zuzana.ceresnova [at] stuba.sk, ceresnova [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.ÚIV FADocent CSc.,PhD.450+421 (2) 572 76 445peter.daniel [at] stuba.sk, peterdaniel.architekt [at] gmail.com
Mgr. Milada DobošováDek FAAdministratívna pracovnice v podateľni+421 (2) 572 76 225dobosova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Irena DorotjakováDek FARedaktorka42+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026rotdizajn [at] gmail.com
Ing. arch. Ing. Martin DubinyÚKAaIS FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.dubiny [at] gmail.com
Mgr. art. Matej DubišÚD FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímm.v.dubis [at] gmail.com
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.ÚDTAaOP FAOdborný asistent CSc.,PhD.213+421 (2) 572 76 365dulla [at] fa.stuba.sk, matus.dulla [at] stuba.sk
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.OVV Dek FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním116paulina.ebringerova [at] gmail.com
Ing. Andrea FabriciováOS Dek FAPracovnice pre študijné záležitostifabriciova [at] is.stuba.sk
Jozefa FarbiakováHS BS FAHospodár+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187farbiakova [at] fa.stuba.sk
Beáta FarkašováKni FAKnihovnice40+421 (2) 572 76 251beata.farkasova [at] stuba.sk, farkasova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.244+421 (2) 572 76 279katarina.bohacova [at] stuba.sk
Mária FilováKni FAKnihovnice40+421 (2) 572 76 232maria.filova [at] stuba.sk
Dušan FollrichHS BA Dek FAVedúci prevádzkovej jednotky11b+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119follrich [at] fa.stuba.sk
Mgr. Slávka FülöpováÚAOB FAKoordinátor dištančného vzdelávania a ce444+421 (2) 57 276 437fulopova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímganobjakm [at] gmail.com
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-IlléšováÚVTaM FADocentka bez vedeckej hodnosti337A+421 (2) 572 76 345gasparova [at] fa.stuba.sk, gabriela.gasparova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Gécová, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.235+421 (2) 572 76 276katarina.gecova [at] stuba.sk, gecova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Karol Görner, PhD.ÚUaUP FAOdborný asistent CSc.,PhD.kajc1987 [at] gmail.com
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.ÚDTAaOP FAProfesor CSc.,PhD.208+421 (2) 572 76 361gregor [at] fa.stuba.sk, pavel.gregor [at] stuba.sk
Katarína GruberováHS BA Dek FASekretárkagruberova [at] is.stuba.sk
Gabriela GuštarováÚIV FASekretárka414+421 (2) 572 76 424gabriela.gajdosova [at] stuba.sk, gajdosova [at] fa.stuba.sk
Mgr. Martina HaászováOMZ Dek FAMzdová účtovníčka115b+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221martina.haaszova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.,PhD.307+421 (2) 572 76 317vladimirhain [at] gmail.com
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.ÚUaUP FAOdborný asistent CSc.,PhD.hanacek.tomas [at] gmail.com
Gabriela HaviernikováOE Dek FAPracovnice pre správu a predaj majetkuhaviernikova [at] is.stuba.sk
Ing. Alica HorňákováOMZ Dek FAPracovnice ekonomiky práce112+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 222alica.hornakova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.,PhD.203+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803nadezda.hraskova [at] stuba.sk, hraakova [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.ÚIV FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním450+421 (2) 572 76 445michal.hronsky [at] stuba.sk, mchronsky [at] yahoo.com
doc. akad. soch. Peter HumajÚD FADocent bez vedeckej hodnosti181+421 (2) 572 76 231peter.humaj [at] stuba.sk, humaj [at] fa.stuba.sk
Eva HurtonyováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkahurtonyova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.ÚKAaIS FARiaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.313+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310jan.ilkovic [at] stuba.sk, ilkovic [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.ÚKAaIS FADocentka CSc.,PhD.316+421 (2) 572 76 153lubica.ilkovicova [at] stuba.sk, ilkovicova [at] fa.stuba.sk
Viola IllésováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkaillesovav [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.ÚD FADocent CSc.,PhD.qjelencik [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.ÚVTaM FADocentka CSc.,PhD.324+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334viera.joklova [at] stuba.sk, joklova [at] fa.stuba.sk
Ľuboš KadlečíkHS BA Dek FAElektromechanik oznam. a zabezp. zariad.kadlecik [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.ÚKAaIS FADocent CSc.,PhD.415+421 (2) 572 76 326frantisek.kalesny [at] stuba.sk, kalesny [at] fa.stuba.sk
Marta KaločajováOZ Dek FAPracovnice pre zahraničné vzťahy102+421 (2) 572 76 211marta.kalocajova [at] stuba.sk, kalocajova [at] fa.stuba.sk
Ing. Anna KarácsonyováDek FATajomníčka fakulty111+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044anna.karacsonyova [at] stuba.sk, karacsonyova [at] fa.stuba.sk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.ÚEEA FAProfesor CSc.,PhD.340+421 (2) 572 76 451keppl [at] fa.stuba.sk, julian.keppl [at] stuba.sk
Edita KissováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkakissova [at] fa.stuba.sk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 440koclik [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.ÚAOB FADocentka CSc.,PhD.408+421 (2) 572 76 418koncekova [at] fa.stuba.sk, danica.koncekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel KosnáčÚABB FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti331+421 (2) 572 76 376kosnac [at] fa.stuba.sk, pavol.kosnac [at] stuba.sk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.ÚIV FADocentka CSc.,PhD.442+421 (2) 572 76 435veronika.kotradyova [at] stuba.sk, kotradyova [at] fa.stuba.sk
Ladislav KottHS BA Dek FAObsluhovač vykurovaniakott [at] is.stuba.sk
Milada KovácsováÚEEA FASekretárka349+421 (2) 572 76 452milada.kovacsova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.ÚUaUP FAProfesor CSc.,PhD.241+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414kovac [at] fa.stuba.sk, bohumil.kovac [at] stuba.sk
Jarmila KováčováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkakovacova [at] is.stuba.sk
Jaroslava KováčováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkakovacovaj1 [at] is.stuba.sk
Bc. Ľubica KováčováKni FAKnihovnice45+421 (2) 572 76 220kovacoval [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.349+421 (2) 572 76 461lorant.krajcsovics [at] stuba.sk
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.,PhD.art [at] mariankralik.sk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.ÚDTAaOP FADocentka CSc.,PhD.210+421 (2) 572 76 359eva.kralova [at] stuba.sk, krauova [at] fa.stuba.sk
Géza KrascsenitsHS BA Dek FAVrátnik+421 (2) 572 76 238krascsenits [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.ÚUaUP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním239+421 (2) 572 76 266kristianovaillesova [at] gmail.com, kristianova [at] fa.stuba.sk
Mgr. Bohuš KubinskýÚVTaM FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti330+421 (2) 572 76 330kubinsky [at] fa.stuba.sk, bohus.kubinsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.,PhD.306+421 (2) 572 76 454kujanova [at] fa.stuba.sk, katarina.kujanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KusýDek FAOdborný asistent bez vedeckej hodnostikusy [at] fa.stuba.sk
Ing. Ján LajčákVS FAVedúci VS301+421 (2) 572 76 311, +421 918 665 012lajcak [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Ján Legény, PhD.ÚEEA FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním340+421 (2) 572 76 458legeny [at] tresarchitects.sk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.ÚD FAOdborná asistentka CSc.,PhD.lipkova [at] gmail.com
doc. akad. soch. Milan LukáčÚVTaM FADocent bez vedeckej hodnosti124+421 918 665 047milan.lukac [at] stuba.sk, lukacm [at] fa.stuba.sk
Miroslava LuptákováHS BS FAUpratovač - upratovačkaluptakovam [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.ÚEEA FAOdborná asistentka CSc.,PhD.349+421 (2) 572 76 461machacova [at] fa.stuba.sk
Ružena MachanováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035ruzena.machanova [at] stuba.sk, machanova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.440+421 (2) 572 76 433majcher [at] fa.stuba.sk, smajcher [at] gmail.com
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.441+421 (2) 572 76 434peter.mazalan [at] gmail.com
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.ÚVTaM FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním328+421 (2) 572 76 342meciar [at] fa.stuba.sk
Bc. Monika MešťánkováÚKAaIS FASekretárka314+421 (2) 572 76 325zatkova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.,PhD.308+421 (2) 572 76 318yakoub.meziani [at] stuba.sk
Elena MihaličováOD Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť102+421 (2) 57 276 212elena.mihalicova [at] stuba.sk, mihalicova [at] fa.stuba.sk
Bc. Zuzana MihálikováOVV Dek FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímmihalikovaz [at] is.stuba.sk
Peter MichalíkHS BA Dek FAÚdržbár+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181michalikp [at] is.stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováÚDTAaOP FAProfesorka CSc.,PhD.213+421 (2) 572 76 365henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.ÚIV FAOdborná asistentka CSc.,PhD.441+421 (2) 572 76 434katarina.moravkova [at] stuba.sk, moravkova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.ÚEEA FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním340+421 (2) 572 76 458peter.morgenstein [at] stuba.sk, mr_morgenstein [at] yahoo.ca
Zita MózesováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkazita.mozesova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.ÚAOB FAOdborný asistent CSc.,PhD.429+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417pavol.nahalka [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.ÚD FAPracovník pre vedecko - výskumnú činnosťolahp [at] is.stuba.sk
Juraj OndrovičHS BA Dek FAÚdržbárondrovic [at] is.stuba.sk
Lýdia OndrušíkováKni FAKnihovnice45+421 (2) 572 76 220ondruaikova [at] fa.stuba.sk, lydia.ondrusikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.ÚAOB FAOdborná asistentka CSc.,PhD.407+421 (2) 572 76 417oravcova [at] fa.stuba.sk, eva.oravcova [at] stuba.sk
prof. akad. soch. Peter PaliatkaÚD FAProfesor bez vedeckej hodnosti132+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243paliatka [at] fa.stuba.sk, peter.paliatka [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel PaňákDek FAHosťujúci profesorC 1904panakp [at] is.stuba.sk
RNDr. Juraj PaučulaOVV Dek FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 456 922 187, +421 918 665 014paucula [at] fa.stuba.sk, juraj.paucula [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.ÚDTAaOP FAOdborný asistent CSc.,PhD.204+421 (2) 572 76 354pavol.pauliny [at] stuba.sk, pauliny [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.417+421 (2) 572 76 427pavuk [at] fa.stuba.sk
Mgr. art. Radovan PekníkÚD FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímradovan.peknik [at] gmail.com
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.449+421 (2) 572 76 444petelen [at] fa.stuba.sk, ivan.petelen [at] stuba.sk
Gabriela PetrániováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035petraniova [at] fa.stuba.sk, gabriela.petraniova [at] stuba.sk
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.ÚVTaM FAOdborný asistent CSc.,PhD.141+421 (2) 572 76 253vlado.petrik [at] gmail.com, petrik [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚEEA FADocent CSc.,PhD.351+421 (2) 572 76 465pifko [at] fa.stuba.sk, henrich.pifko [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.ÚVTaM FAOdborná asistentka CSc.,PhD.221+421 (2) 572 76 371ploczekova [at] fa.stuba.sk, eva.ploczekova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.ÚDTAaOP FAProfesorka CSc.,PhD.215+421 (2) 572 76 358pohanicova [at] fa.stuba.sk, jana.pohanicova [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan PolakovičÚAOB FAVedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.+421 918 666 917polakovic [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.209+421 (2) 572 76 350polomova [at] fa.stuba.sk, beata.polomova [at] stuba.sk
Mária PopluhárováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035maria.popluharova [at] stuba.sk, popluharova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.418+421 (2) 572 76 428branislav.puskar [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.235+421 (2) 572 76 276eva.putrova [at] stuba.sk, putrova [at] fa.stuba.sk
Jana RafčíkováDek FASekretárka105+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149jana.rafcikova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FADocentka CSc.,PhD.407+421 (2) 572 76 419lea.rollova [at] stuba.sk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 440igor.salcer [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.,PhD.415+421 (2) 572 76 425lubica.selcova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.ÚAOB FADocent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk, schleicher [at] fa.stuba.sk
Viera SlivkováVS FAPracovnice operačných systémov VS319+421 (2) 572 76 344viera.slivkova [at] stuba.sk, slivkova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.smatanova.k [at] gmail.com
Alica SmrčkováÚDTAaOP FASekretárka206+421 (2) 572 76 356smrckova [at] fa.stuba.sk, alica.smrckova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.248+421 (2) 572 76 275sopirova [at] fa.stuba.sk, alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.ÚD FAOdborná asistentka CSc.,PhD.stachom [at] is.stuba.sk
Mgr. Zuzana SýkorováKni FAKnihovnice43+421 (2) 572 76 233sykorova [at] fa.stuba.sk
Ing. Peter ŠedivýVS FAAnalytik bázy dát VSCIT 3/2+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 59 274 715peter.sedivy [at] stuba.sk
Mária ŠelmeciováOE Dek FAPracovnice pre plán a rozpočet113+421 (2) 572 76 223selmeciova [at] is.stuba.sk, selmeciova [at] fa.stuba.sk
Mgr. Jana ŠimkováÚD FASekretárkasimkova [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.ÚAOB FAProfesor CSc.,PhD.402+421 (2) 572 76 412vladimir.simkovic [at] stuba.sk, simkovic [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.352+421 (2) 572 76 466lukas.sip [at] gmail.com
Darina ŠnírerováHS BA Dek FAPrevádzková pracovnice11b+421 918 665 013, +421 (2) 572 76 117snirerova [at] fa.stuba.sk
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.207+421 (2) 572 76 357danica.soltesova [at] stuba.sk, soltesova [at] fa.stuba.sk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.ÚEEA FAProfesor CSc.,PhD.343+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040spacek [at] fa.stuba.sk, robert_spacek [at] stuba.sk
Mgr. Iveta ŠtenclováKni FAKnihovnice45+421 (2) 572 76 220stenclova [at] fa.stuba.sk
Ružena ŠubinováOVV Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť101+421 (2) 572 76 211subinova [at] fa.stuba.sk, ruzena.subinova [at] stuba.sk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.ÚVTaM FAOdborný asistent CSc.,PhD.sudam [at] post.sk, soch.suda [at] gmail.com
Ing. Štefan TarVS FAMatematik - analytik VSB232+421 918 669 176, 9915Stefan.TAR [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.,PhD.416+421 (2) 572 76 426zuzana.tothova [at] stuba.sk, tothova [at] fa.stuba.sk
Radoslava TrenčanskáÚABB FASekretárka414+421 (2) 572 76 424radoslava.trencanska [at] stuba.sk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.ÚD FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímzuzana.turlik [at] gmail.com
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.340+421 (2) 572 76 458martin.uhrik [at] stuba.sk, uhrik [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.,PhD.218+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003urlandova [at] fa.stuba.sk, andrea.urlandova [at] stuba.sk
Ing. Peter VargaÚD FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímvargap1 [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.352+421 (2) 572 76 466tibor.varga [at] stuba.sk, varga [at] fa.stuba.sk
Bc. Daniel VargončíkVS FAPracovník v oblasti výpočtovej techniky 318+421 (2) 572 76 329vargoncik [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.ÚIV FADocentka CSc.,PhD.448+421 (2) 572 76 443jana.vinarcikova [at] stuba.sk, vinarcikova [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.ÚUaUP FAMimoriadna profesorka237+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471lubica.vitkova [at] stuba.sk, vitkova [at] fa.stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.ÚDTAaOP FAProfesor CSc.,PhD.205+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006peter.vodrazka [at] stuba.sk, vodralka [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.,PhD.315+421 (2) 572 76 326vojtekova [at] fa.stuba.sk, eva.vojtekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 665 014voskova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.ÚABB FAOdborná asistentka CSc.,PhD.418+421 (2) 572 76 428vrablova [at] fa.stuba.sk, qvrablova [at] is.stuba.sk
Michal Vuck-WolfVS FAPracovník v oblasti výpočtovej techniky 318+421 (2) 572 76 329vuckwolf [at] fa.stuba.sk, michal.vuck-wolf [at] stuba.sk
PhDr. Jana ZáhorcováÚVTaM FAOdborná asistentka CSc.,PhD.344+421 (2) 572 76 315zahorcova [at] fa.stuba.sk, jana.zahorcova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír ZávodnýÚABB FAHosťujúci profesor419+421 (2) 572 76 429zavodnyl [at] is.stuba.sk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.ÚD FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímqzvonek [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.ÚAOB FADocent CSc.,PhD.401+421 (2) 572 76 411marius.zitnansky [at] stuba.sk, zitnansky [at] fa.stuba.sk

External staff

NameDepartmentPositionOfficePhoneE-mail
Pinto Santos Ana CatarinaFAexternal colleagueCatarina_Pinto_Santos [at] iscte.pt
Ing. arch. Ing. Róbert BakytaFAexternal colleaguerobert.bakyta [at] gmail.com
Ing. Eva Balážová, PhD.FAexternal colleagueqbalazovae [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.FAexternal colleaguebaloga [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Martin BeďatšFAexternal colleagueqbedats [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Juraj BenetinFAexternal colleagueqbenetin [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Jana BenkováFAexternal colleaguesajdakova [at] gmail.com
Ing. arch. Damián BerecFAexternal colleagueqberecd [at] is.stuba.sk
doc. Mgr. art. Tadeusz BlonskiFAexternal colleagueqbolonski [at] is.stuba.sk
David BodarweFAexternal colleaguedavid.bodarwe [at] tu-dortmund.de
Ing. arch. Michal BogárFAexternal colleaguebogar.michal01 [at] gmail.com
Ing. arch. Ľubomír BoháčFAexternal colleaguelubomir.bohac [at] atelierart.sk
Ing. arch. Viera BolebruchováFAexternal colleagueqbolebruchova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.FAexternal colleagueC 1910+421 (2) 59 274 564atelier_borecky [at] stonline.sk
Ing. arch. Ladislav BoreckýFAexternal colleagueqborecky [at] is.stuba.sk
Ing. Ivan BorošFAexternal colleagueivanhoeee [at] azet.sk
Ing. arch. Gabriel BrogyányiFAexternal colleagueqbrogyanyi [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Július BrunaFAexternal colleagueqbruna [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.FAexternal colleague403+421 (2) 572 76 413branislava.budkeova [at] stuba.sk, budkeova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Martin BumbálFAexternal colleagueqbumbal [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Kalin CakovFAexternal colleagueqcakov [at] is.stuba.sk
Cristina CaralisFAexternal colleagues.i.r.c [at] hotmail.com
Antonio da Camara Machado Rodrigues de CastroFAexternal colleagueAntonio_Camara [at] iscte.pt
Manica DavideFAexternal colleaguemanicadav.92 [at] gmail.com
Marvin DiercksFAexternal colleaguemarvin.diercks [at] tu-dortmund.de
doc. Ivan Dlabač, M.A.FAexternal colleagueqdlabac [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Virgil DroppaFAexternal colleagueqdroppa [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Róbert DúbravecFAexternal colleagueqdubravec [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Lívia DulíkováFAexternal colleagueqdulikova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.FAexternal colleagueqdulina [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.FAexternal colleaguevieradv [at] centrum.cz
Ing. arch. Maroš FečíkFAexternal colleagueqfecik [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Dušan FischerFAexternal colleagueqfischer [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.FAexternal colleague325+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336juraj.furdik [at] stuba.sk
Ing. arch. Balázs FüzékFAexternal colleaguebalazsfuzek [at] gmail.com
Ing. arch. Igor GerdenichFAexternal colleagueqgerdenich [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.FAexternal colleagueC 1912+421 (2) 59 274 426jana.gregorova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.FAexternal colleague405+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151ivan.gurtler [at] stuba.sk, gurtler [at] fa.stuba.sk
Soeren HansenFAexternal colleaguesoerh14 [at] student.sdu.dk
Ing. arch. Peter HanzlíčekFAexternal colleagueqhanzlicek [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.FAexternal colleagueqhascaka [at] is.stuba.sk
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.FAexternal colleaguejozef.hascak [at] tuke.sk
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.ÚD FAexternal colleagueT02 2.120+421 906 068 kl. 468hatiar [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Karel HavlišFAexternal colleagueqhavlis [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Karol HoffmanFAexternal colleagueqhoffman [at] is.stuba.sk
Ing. Anna Holmanová, CSc.FAexternal colleague443 a 101+421 918 669 200, 9132holmanova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.FAexternal colleagueqhudakp [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ludmila Husovska, CSc.FAexternal colleagueqhusovska [at] is.stuba.sk
Ing. Peter Chlpek, ArtD.FAexternal colleaguepetkoch [at] gmail.com
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.FAexternal colleaguemarian.ihring [at] gmail.com
Ing. Ivan IzakovičFAexternal colleagueqizakovic [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.FAexternal colleaguejaroslav.jarema [at] tuke.sk, jaroslav.jarema [at] gmail.com
prof. Ing. arch. Jan JehlíkFAexternal colleagueqjehlik [at] is.stuba.sk
arch. Mgr. Miloš JurániFAexternal colleagueqjurani [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Peter JurkovičFAexternal colleagueqjurkovicp [at] is.stuba.sk
Ahmet Eren KeskinFAexternal colleagueaerenke [at] gmail.com
Ing. arch. Hana KirályováFAexternal colleagueqkiralyova [at] is.stuba.sk
doc. akad. soch. Ing. Štefan KleinFAexternal colleagueqkleins [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Kornel KobákFAexternal colleagueqkobak [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.FAexternal colleagueqkohlmayer [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Matúš KollárFAexternal colleagueqkollarm1 [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.FAexternal colleague245+421 (2) 572 76 269komrska [at] fa.stuba.sk, jan.komrska [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.FAexternal colleagueqkopacik [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Lukáš KordíkFAexternal colleagueqkordik [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jozef KoštiaľFAexternal colleagueqkostialj [at] is.stuba.sk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.FAexternal colleagueqkozusko [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír KrálikFAexternal colleagueqkralikl [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Pavol KrálikFAexternal colleagueqkralik [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.FAexternal colleagueqkubeckova [at] is.stuba.sk
Ing. Boris KubišFAexternal colleague05+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018kubis [at] fa.stuba.sk, bkubi51 [at] gmail.com
Ing. arch. Martin KusýFAexternal colleaguekusy [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Martin KusýFAexternal colleagueqkusym1 [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Rudolf LátečkaÚABB FA, FAexternal colleagueqlateckar [at] is.stuba.sk
akad. mal. Iveta LedererováÚD FA, FAexternal colleagueqledererova [at] is.stuba.sk
RNDr. Ján Madarás, PhD.FAexternal colleaguegeoljama [at] savba.sk
Ing. arch. Ondrej MarkoFAexternal colleagueondrej.marko1 [at] gmail.com
Mgr. art. Branislav Maukš, M.A.FAexternal colleagueqmauks [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Alexandra Meierová, PhD.FAexternal colleaguesascha.meierova [at] gmail.com
Ing. arch. Stanislav MelišFAexternal colleaguemelis [at] melismichalko.sk
Mgr. Juraj MihálikFA, ÚVTaM FAexternal colleagueqmihalikj [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Mária Michalič KusáFAexternal colleagueqkusa [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jozef MichalkoFAexternal colleagueqmichalko [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.FAexternal colleagueqmitasovam [at] is.stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováFAexternal colleague213+421 (2) 572 76 365henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Andrej OlahFAexternal colleagueandrejolah [at] yahoo.com
Ing. arch. Pavel PaňákFAexternal colleagueC 1904panakp [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.FAexternal colleagueqpasztor [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Katarína PaškanováFAexternal colleagueqpaskanova [at] is.stuba.sk
Ines Pedroso FranciscoFAexternal colleagueInes_Pedroso [at] iscte.pt
Ing. arch. Ján PerneckýFAexternal colleagueqpernecky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal PetrášFAexternal colleagueqpetras [at] is.stuba.sk
Lehmann PhilipFAexternal colleaguephilip.lehmann [at] uni-weimar.de
Ing. arch. Imrich PleidelFAexternal colleagueqpleidel [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Veronika PlchováFAexternal colleagueveronika.plchova1 [at] gmail.com
Ing. arch. Pavol PokornýFAexternal colleagueqpokornyp [at] is.stuba.sk
Karolina PoperaFAexternal colleague202082 [at] student.pwr.edu.pl
Ing. arch. Ivan PríkopskýFAexternal colleagueqprikopsky [at] is.stuba.sk
doc. Mgr. art. Ing. arch. Ján Ptačin, ArtD.FAexternal colleagueqptacin [at] is.stuba.sk
prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.FAexternal colleagueqrusina [at] is.stuba.sk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.FA, ÚVTaM FAexternal colleague345+421 (2) 572 76 316dagmar.ruskova [at] stuba.sk
Ing. arch. Oliver SadovskýFAexternal colleagueqsadovskyo [at] is.stuba.sk
Ing. Tibor Schlosser, CSc.FAexternal colleagueA 5/527+421 (2) 59 274 707, +421 (2) 59 274 357tibor.schlosser [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.FAexternal colleagueqschneider [at] is.stuba.sk
Kerstin SchürholtFAexternal colleaguek.schuerholt [at] gmx.net
Ing. arch. Matej Siebert, PhD.FAexternal colleagueqsiebert [at] is.stuba.sk
akad. soch. Josef Sládek, ArtD.FAexternal colleaguesladek [at] fme.vutbr.cz, josef-sladek [at] seznam.cz
Ing. arch. Anita StankováFAexternal colleagueqstankova [at] is.stuba.sk
Yoana StoykovaFAexternal colleagueyoana.stoykova [at] abv.bg
Ing. arch. Rastislav StraňákFAexternal colleagueqstranak [at] is.stuba.sk
Ing. Martin Struss, ArtD.FAexternal colleaguestruss [at] fa.stuba.sk
Mgr. akad. arch. Ing. Ján StudenýFAexternal colleaguestudeny [at] ksa.cz
doc. Ing. arch. Zbyšek StýbloFAexternal colleagueqstyblo [at] is.stuba.sk
Ing. Robert ŠalvataFAexternal colleagueqsalvata [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.FAexternal colleaguemichal.sarafin [at] stuba.sk, sarafin [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Daniela ŠešováFAexternal colleaguedaniela.sesova [at] gmail.com
Ing. Petra ŠištíkováÚD FAexternal colleaguepetrasistikova [at] gmail.com
Ing. arch. Peter ŠtrpkaFAexternal colleagueqstrpkap [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Juraj ŠujanÚABB FA, FAexternal colleagueqsujan [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.FAexternal colleagueteplanarchitekt [at] teplanarchitekt.sk
PhDr. Jana Tichá, PhD.FAexternal colleagueqtichaj [at] is.stuba.sk
Róbert TichýFAexternal colleagueREK-B245, FA-454+421 918 669 201, 9936tichy [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Július TomaFAexternal colleagueqtoma [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Miroslav TomíkFAexternal colleagueqtomik [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.FAexternal colleaguejantupek [at] gmail.com
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.FAexternal colleaguequhrin [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.FAexternal colleaguebarbora.vachova [at] gmail.com
Ing. arch. Marek VargaFAexternal colleagueqvargam3 [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.FAexternal colleagueqveselovsky [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.FAexternal colleagueqvorlik [at] is.stuba.sk
Tomáš VranskýFAexternal colleagueqvransky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Zuzana ZacharováFAexternal colleagueqzacharova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal ZajíčekFAexternal colleagueqzajicek [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Juraj ZelmanFAexternal colleagueqzelman [at] is.stuba.sk
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.FAexternal colleagueqzervan [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.FAexternal colleaguezalman [at] fa.stuba.sk, peter.zalman [at] stuba.sk