Jul 9, 2020   8:17 p.m. Lujza
Academic information system

Faculty of Architecture - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
DepartmentPositionOffice
Phone
E-mail
Ing. arch. Andrej Alexy
Hosťujúci profesor
307
+421 (2) 572 76 316andrej.alexy [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Docent CSc.,PhD.
404+421 (2) 572 76 414milan.andras [at] stuba.sk
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.ÚD FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
ÚABB FA
Docentka CSc.,PhD.
412
+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007
Pracovnice pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224alena.bachrata [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.ÚKAaIS FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
310+421 (2) 572 76 324jozef.balaz [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.Odborný asistent CSc.,PhD.123+421 907 692 452
Ing. Kristína BaňákováOE Dek FA
Pracovnice pre plán a rozpočet
414
+421 (2) 572 76 424
kristina.banakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.213+421 (2) 572 76 351
ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.
250
+421 (2) 572 76 270
Odborný asistent CSc.,PhD.410
+421 (2) 572 76 410
jozef.bator [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
214
+421 (2) 572 76 366
jarmila.bencova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
Ing. Peter BezákÚDTAaOP FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.bezak [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FADocent CSc.,PhD.202
+421 (2) 572 76 352
andrej.botek [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
Odborný asistent CSc.,PhD.
126
+421 907 216 824michal.brasen [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.,PhD.304
+421 (2) 572 76 314
maria.budiakova [at] stuba.sk
Vrátnik
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.
403
+421 (2) 572 76 413
michal.czafik [at] stuba.sk
Bohuslav Čech
Vrátnik
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov, Docentka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 572 76 436zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
ÚIV FADocent CSc.,PhD.450
+421 (2) 572 76 445
Mgr. Milada Dobošová
Administratívna pracovnice v podateľni
+421 (2) 572 76 225
Redaktorka
42
+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026
irena.dorotjakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Martin DubinyVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Odborný asistent CSc.,PhD.213
+421 (2) 572 76 365
matus.dulla [at] stuba.sk
Mgr. Martina Dzanová, PhD.OVV Dek FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
martina.dzanova [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním116
paulina.ebringerova [at] stuba.sk
Ing. Andrea FabriciováPracovnice pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
andrea.fabriciova [at] stuba.sk
HS BS FAHospodár+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187jozefa.farbiakova [at] stuba.sk
Kni FA
Knihovnice
40
+421 (2) 572 76 251
beata.farkasova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.244+421 (2) 572 76 279katarina.fejo [at] stuba.sk
Mária FilováKnihovnice40+421 (2) 572 76 232
Vedúci prevádzkovej jednotky11b+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119dusan.follrich [at] stuba.sk
Ján GahuraÚdržbár
ÚVTaM FAOdborný asistent bez vedeckej hodnostipavol.gajdos [at] stuba.sk
ÚVTaM FADocentka bez vedeckej hodnosti
337A
+421 (2) 572 76 345gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276
katarina.gecova [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
Profesor CSc.,PhD.
208
+421 (2) 572 76 361
pavel.gregor [at] stuba.sk
Katarína GruberováSekretárka
Sekretárka
414
+421 (2) 572 76 424
Mgr. Martina Haászová
Mzdová účtovníčka
115b
+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221martina.haaszova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.,PhD.
307
+421 (2) 572 76 317
MArch Ing. arch. Roman HajtmanekÚEEA FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
roman.hajtmanek [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
Gabriela HaviernikováOE Dek FA
Pracovnice pre správu a predaj majetku
gabriela.haviernikova [at] stuba.sk
Ing. Alica HorňákováOMZ Dek FAPracovnice ekonomiky práce
115a
+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 229
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
203
+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803
Docent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
doc. akad. soch. Peter HumajDocent bez vedeckej hodnosti
181
+421 (2) 572 76 231
peter.humaj [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
eva.hurtonyova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.ÚKAaIS FADocent CSc.,PhD.313
+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.Docentka CSc.,PhD.
316
+421 (2) 572 76 153
Viola Illésová
Upratovač - upratovačka
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.ÚD FADocent CSc.,PhD.
branislav.jelencik [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
324
+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334
Ľuboš KadlečíkElektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.ÚKAaIS FADocent CSc.,PhD.415+421 (2) 572 76 326frantisek.kalesny [at] stuba.sk
Sidónia Kalinová
Prevádzková pracovnice
sidonia.kalinova [at] stuba.sk
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
102
+421 (2) 572 76 211
marta.kalocajova [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.ÚDTAaOP FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1401
+421 (2) 32 888 661daniel.kalus [at] stuba.sk
Ing. Anna Karácsonyová
Tajomníčka fakulty
111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.Profesor CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 451
Edita KissováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačka
Odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 440dusan.koclik [at] stuba.sk
ÚAOB FADocentka CSc.,PhD.
408
+421 (2) 572 76 418
ÚAOB FAOdborný asistent CSc.,PhD.439
+421 (2) 572 76 432
pavol.korcek [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel KosnáčOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
331
+421 (2) 572 76 376
ÚIV FA
Docentka CSc.,PhD.
442+421 (2) 572 76 435veronika.kotradyova [at] stuba.sk
ÚEEA FASekretárka
349
+421 (2) 572 76 452
milada.kovacsova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
241
+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414
Jarmila KováčováUpratovač - upratovačka
HS BA Dek FA
Upratovač - upratovačka
Knihovnice
45
+421 (2) 572 76 220
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.ÚEEA FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
lorant.krajcsovics [at] stuba.sk
ÚUaUP FASekretárka
Odborný asistent CSc.,PhD.
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.Docentka CSc.,PhD.
210
+421 (2) 572 76 359
HS BA Dek FA
Vrátnik
+421 (2) 572 76 238
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.ÚUaUP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním239+421 (2) 572 76 266
Mgr. Bohuš KubinskýÚVTaM FA
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
330
+421 (2) 572 76 330bohus.kubinsky [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
306
+421 (2) 572 76 454
katarina.kujanova [at] stuba.sk
Ing. Marek KukumbergÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Martin Kuruc, PhD.Vedúci VS+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426
Ing. arch. Martin KvitkovskýVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.kvitkovsky [at] stuba.sk
ÚEEA FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.ÚD FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova [at] stuba.sk
ÚVTaM FADocent bez vedeckej hodnosti
124
+421 918 665 047
milan.lukac [at] stuba.sk
Miroslava LuptákováHS BS FA
Upratovač - upratovačka
ÚEEA FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
OE Dek FA
Finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.
440
+421 (2) 572 76 433stanislav.majcher [at] stuba.sk
ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434
peter.mazalan [at] stuba.sk
ÚVTaM FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním328
+421 (2) 572 76 342
ivor.meciar [at] stuba.sk
ÚKAaIS FA
Sekretárka
314+421 (2) 572 76 325monika.mestankova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
308+421 (2) 572 76 318yakoub.meziani [at] stuba.sk
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť102
+421 (2) 57 276 212
elena.mihalicova [at] stuba.sk
HS BA Dek FA
Údržbár
+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181
peter.michalik [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováÚDTAaOP FAProfesorka CSc.,PhD.213
+421 (2) 572 76 365
ÚIV FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
441+421 (2) 572 76 434
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním340
+421 (2) 572 76 458
peter.morgenstein [at] stuba.sk
HS BA Dek FAUpratovač - upratovačka
ÚDTAaOP FA
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.429+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417pavel.nahalka [at] stuba.sk
JUDr. Štefan Noskovič
Vrátnik
ÚD FADocent CSc.,PhD.
Kni FAKnihovnice45
+421 (2) 572 76 220
lydia.ondrusikova [at] stuba.sk
ÚAOB FAOdborná asistentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 417
prof. akad. soch. Peter PaliatkaÚD FA
Profesor bez vedeckej hodnosti
132+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243peter.paliatka [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187, +421 918 665 014
juraj.paucula [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.ÚDTAaOP FA
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
204
+421 (2) 572 76 354
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.ÚABB FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
417
+421 (2) 572 76 427jan.pavuk [at] stuba.sk
Mgr. art. Radovan Pekník
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Gabriela PetrániováOE Dek FAFinančná účtovníčka110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
Odborný asistent CSc.,PhD.141
+421 (2) 572 76 253
Docent CSc.,PhD.
351
+421 (2) 572 76 465
ÚVTaM FAOdborná asistentka CSc.,PhD.
221
+421 (2) 572 76 371
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Profesorka CSc.,PhD.
215+421 (2) 572 76 358
Hosťujúci profesor
+421 918 666 917
stefan.polakovic [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.209
+421 (2) 572 76 350
Mária PopluhárováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035maria.popluharova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.Docent CSc.,PhD.418
+421 (2) 572 76 428
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
235+421 (2) 572 76 276eva.putrova [at] stuba.sk
Jana RafčíkováDek FA
Sekretárka
105
+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149
ÚAOB FA
Docentka CSc.,PhD.
407+421 (2) 572 76 419lea.rollova [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
Mgr. art. Ing. arch. Liana Rosinová, PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.439
+421 (2) 572 76 440
ÚABB FADocentka CSc.,PhD.415
+421 (2) 572 76 425
lubica.selcova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432
Pracovnice operačných systémov VS
319
+421 (2) 572 76 344viera.slivkova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
katarina.smatanova [at] stuba.sk
Alica SmrčkováÚDTAaOP FA
Sekretárka
206
+421 (2) 572 76 356
ÚUaUP FA
Docentka CSc.,PhD.
248
+421 (2) 572 76 275
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.ÚD FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1409
+421 (2) 32 888 638
Mgr. Zuzana SýkorováKni FA
Knihovnice
43+421 (2) 572 76 233
Pracovnice pre plán a rozpočet113
+421 (2) 572 76 223
Sekretárka
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
402
+421 (2) 572 76 412
vladimir.simkovic [at] stuba.sk
ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.352+421 (2) 572 76 466
ÚDTAaOP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
207
+421 (2) 572 76 357
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.ÚEEA FA
Profesor CSc.,PhD.
343+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040
Odborná asistentka CSc.,PhD.245+421 (2) 572 76 269
Mgr. Iveta ŠtenclováKnihovnice45+421 (2) 572 76 220iveta.stenclova [at] stuba.sk
OVV Dek FA
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
101
+421 (2) 572 76 211
ruzena.subinova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Štefan TarVS FAMatematik - analytik VS
B232
+421 918 669 176, 9915
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.ÚABB FA
Docentka CSc.,PhD.
416
+421 (2) 572 76 426zuzana.tothova [at] stuba.sk
Sekretárka
414
+421 (2) 572 76 424
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 458
Docentka CSc.,PhD.
218+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003andrea.urlandova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Peter VargaHS BA Dek FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.varga1 [at] stuba.sk
ÚEEA FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
352+421 (2) 572 76 466
Bc. Daniel VargončíkVS FA
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
318
+421 (2) 572 76 329
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
448
+421 (2) 572 76 443
ÚUaUP FA
Docentka CSc.,PhD.
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471lubica.vitkova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.ÚDTAaOP FAProfesor CSc.,PhD.
205
+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006
ÚKAaIS FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
315
+421 (2) 572 76 326
ÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
katarina.voskova [at] stuba.sk
ÚABB FA
Docentka CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428
Michal Vuck-WolfVS FAPracovník v oblasti výpočtovej techniky 318
+421 (2) 572 76 329
michal.vuck-wolf [at] stuba.sk
ÚABB FAHosťujúci profesor
419
+421 (2) 572 76 429
ÚAOB FA
Koordinátor dištančného vzdelávania a ce
kristina.zembery [at] stuba.sk
ÚAOB FADocent CSc.,PhD.401+421 (2) 572 76 411

External staff

Name
Department
Position
Office
PhoneE-mail
Ing. Luboš Agnet
external colleague
qagnet [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Andrášiová, PhD. et PhD.external colleague205
+421 (2) 572 76 450, +421 (2) 572 76 355
qandrasiova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
external colleague
404+421 (2) 572 76 414
FA
external colleague
Ing. arch. Tomáš AuxtFA
external colleague
qauxt [at] stuba.sk
Ján BaďuraÚIV FAexternal colleague
external colleague
qbahna [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Eva Balážová, PhD.FAexternal colleague
qbalazovae [at] stuba.sk
external colleague
qbaloga [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš BartkoFA
external colleague
Ing. arch. Martin Beďatšexternal colleagueqbedats [at] stuba.sk
Ing. arch. Milan BeláčekFAexternal colleague
qbelacek [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
Ing. Ladislav BenčekÚKAaIS FAexternal colleague
qbencek [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Benetin
external colleague
Mgr. art. Ing. arch. Jana Benkováexternal colleague
ÚIV FAexternal colleague
external colleague
FAexternal colleagueqbereczka [at] stuba.sk
ÚAOB FAexternal colleagueqbezakovam [at] stuba.sk
ÚAOB FAexternal colleague
doc. Mgr. art. Tadeusz BlonskiFA
external colleague
Ing. arch. Michal Bogárexternal colleagueC 1904
Ing. arch. Ľubomír Boháčexternal colleague
Ing. arch. Vladimir Bojkoexternal colleague
qbojko [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera Bolebruchováexternal colleague
FA
external colleague
C 1910
+421 (2) 32 888 564eva.borecka [at] stuba.sk
Ing. arch. Ladislav Boreckýexternal colleague
qborecky [at] stuba.sk
Ing. Ivan Borošexternal colleague
external colleague
Ing. arch. Patrícia BotkováFA
external colleague
qbotkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Benjamín Brádňanskýexternal colleague
external colleague
Ing. arch. Gabriel Brogyányiexternal colleague
FAexternal colleague
Ing. arch. Július Bruna
external colleague
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.external colleague403
+421 (2) 572 76 413
FA
external colleague
qbumbal [at] stuba.sk
Ing. arch. Mária CaffreyFA
external colleague
Ing. arch. Kalin CakovFAexternal colleague
external colleague
external colleague
FAexternal colleagueqcigler [at] stuba.sk
Mgr. art. Maximilián CvengrošFA
external colleague
qcvengrosm [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.ÚABB FAexternal colleague403
+421 (2) 572 76 413
prof. akad. mal. Ladislav ČarnýFAexternal colleagueqcarny [at] stuba.sk
ÚAOB FA
external colleague
443
+421 (2) 572 76 436
Ing. arch. Marek Danihel
external colleague
qdanihel [at] stuba.sk
Manica DavideFAexternal colleague
xdavide [at] stuba.sk
FA
external colleague
xdebaets [at] stuba.sk
doc. Ivan Dlabač, M.A.external colleagueqdlabac [at] stuba.sk
external colleague
qdroppa [at] stuba.sk
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD.FA
external colleague
matej.dubis [at] stuba.sk
Mgr. art. Róbert Dúbravecexternal colleague
qdubravec [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qdulikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.FA
external colleague
qdulina [at] stuba.sk
external colleague
qduriank [at] stuba.sk
Ing. Milan Ďuricaexternal colleague
external colleague
viera.dvorakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.FA
external colleague
external colleagueqeristavi [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.
external colleague
qfabri [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva FaragóováFA
external colleague
Ing. arch. Maroš FečíkFA
external colleague
maros.fecik [at] stuba.sk
Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD.FA
external colleague
external colleague
xfernandez [at] stuba.sk
Ing. arch. Dušan Fischer
external colleague
Ing. arch. Ivo Flimmel, ArtD.FAexternal colleague
qflimmel [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Miloš Florián, PhD.
external colleague
qflorian [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. arch. Zdeněk FránekFAexternal colleague
Ing. arch. Pavol FrankoFA
external colleague
external colleague
325
+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336
qfurdik [at] stuba.sk
Ing. arch. Balázs Füzék
external colleague
qfuzek [at] stuba.sk
FA
external colleague
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
external colleague
238
+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981
qgalp1 [at] stuba.sk
FAexternal colleague
Ing. arch. Igor GerdenichFAexternal colleague
qgerdenich [at] stuba.sk
FAexternal colleague
xgibowski [at] stuba.sk
FAexternal colleague
Ing. arch. Matej GrébertFA
external colleague
qgrebert [at] stuba.sk
FA
external colleague
C 1912
+421 (2) 32 888 426jana.gregorova [at] stuba.sk
Ing. Jana Gulanová, PhD.FAexternal colleague
344
+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860
external colleague
405+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151ivan.gurtler [at] stuba.sk
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.
external colleague
qhaberlandova [at] stuba.sk
FAexternal colleague
FA
external colleague
xhansen [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj HANTABÁLFAexternal colleague
external colleague
C 0711
+421 (2) 32 888 438
external colleague
external colleague
Ing. arch. Miloš HartlFA
external colleague
FAexternal colleague
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.FA
external colleague
qhascak [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Karel HavlišFA
external colleague
qhavlis [at] stuba.sk
FAexternal colleagueC 1918
+421 (2) 32 888 464
juraj.hermann [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol Hoffmanexternal colleague
qhoffman [at] stuba.sk
external colleague443 a 101
+421 918 669 200, 9132
anna.holmanova [at] stuba.sk
external colleague
qhrdy [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš Hubinský
external colleague
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.FAexternal colleagueqhudakp [at] stuba.sk
external colleague
qhudak [at] stuba.sk
FAexternal colleague
xhumeroruiz [at] stuba.sk
external colleague
qhusovska [at] stuba.sk
FAexternal colleaguepeter.chlpek [at] stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.ÚKAaIS FAexternal colleague
C 1914
+421 (2) 32 888 630vojtech.chmelik [at] stuba.sk
Mgr. art. Barbora Chrappová, ArtD.FA
external colleague
external colleague
qchrenka [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.FAexternal colleague
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.external colleague
external colleague
qilles [at] stuba.sk
FA
external colleague
FA
external colleague
FAexternal colleague
prof. Ing. arch. Jan JehlíkFAexternal colleague
external colleague
qjokayova [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Sylvia Jokelováexternal colleague
qjokelova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.
external colleague
qjoscak [at] stuba.sk
FA
external colleague
arch. Mgr. Miloš JurániFAexternal colleague
qjurani [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Jurkovič
external colleague
external colleague
michal.kacej [at] stuba.sk
Gabrijela Kacinariexternal colleague
doc. Ing. Ján Kanócz, PhD.FAexternal colleague
qkanoczj [at] stuba.sk
FAexternal colleague250+421 (2) 572 76 261qkardos [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qkiralyova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Ing. Štefan KleinFAexternal colleague
qkleins [at] stuba.sk
Ing. arch. Kornel KobákFAexternal colleague
qkobak [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.FA
external colleague
external colleague
qkohlmayer [at] stuba.sk
Ing. arch. Matúš Kollár
external colleague
qkollarm1 [at] stuba.sk
FAexternal colleague245
+421 (2) 572 76 269
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
external colleague
408
+421 (2) 572 76 418
FAexternal colleague
external colleague
ÚAOB FA
external colleague
439
+421 (2) 572 76 432
pavol.korcek [at] stuba.sk
FA
external colleague
Ing. arch. Jozef KoštiaľFA
external colleague
qkostialj [at] stuba.sk
external colleague
qkoutny [at] stuba.sk
external colleague
FAexternal colleagueqkozusko [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
external colleague
349+421 (2) 572 76 461
Narcyza Krajewskaexternal colleague
Ing. arch. Ľubomír KrálikFAexternal colleague
qkralikl [at] stuba.sk
external colleague
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.external colleague
MArch Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
external colleague
external colleague
239
+421 (2) 572 76 266
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
external colleague
FA
external colleague
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
external colleague
Ing. Boris Kubiš
external colleague
05
+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018
Ing. arch. Ján Kukuľaexternal colleagueqkukula [at] stuba.sk
FA
external colleague
external colleague
Ing. arch. Martin KusýFA
external colleague
FAexternal colleague
qkvocka [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kyseľ
external colleague
qkyselp [at] stuba.sk
Mgr. art. Zuzana Labudová, ArtD.
external colleague
Mgr. art. Rudolf LátečkaFA, ÚAOB FAexternal colleague
akad. mal. Iveta Ledererová
external colleague
qledererova [at] stuba.sk
FAexternal colleague
peter.lenyi [at] stuba.sk
Ing. arch. akad. arch. Mária Lichvárováexternal colleague
external colleague
qlichvars [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qmadaras [at] stuba.sk
external colleague
349
+421 (2) 572 76 461
Ing. arch. Ondrej MarkoFAexternal colleague
qmarkoo [at] stuba.sk
Lara Verónica Maroto Melleexternal colleague
xmarotomelle [at] stuba.sk
FA
external colleague
xmartins [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Alexandra Meierová, PhD.FA
external colleague
Ing. arch. Stanislav MelišFAexternal colleagueqmelis [at] stuba.sk
external colleague
C 1903
+421 (2) 32 888 400
dusan.mellner [at] stuba.sk
Mgr. Juraj MihálikFA
external colleague
qmihalikj [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
qmichalko [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.FA
external colleague
external colleague
213
+421 (2) 572 76 365
henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
FA
external colleague
Lisa Morinexternal colleague
xmorin [at] stuba.sk
Ing. arch. Sebastian Nagyexternal colleague
qnagys1 [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD.FA
external colleague
qnagyt [at] stuba.sk
external colleague429+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
FAexternal colleague
andrej.olah [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel PaňákFA
external colleague
C 1904pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Peter Papp, ArtD.FAexternal colleagueqpapp [at] stuba.sk
Ing. arch. Laura Pastoreková, PhD.FAexternal colleague
FAexternal colleague
external colleague
FA
external colleague
qpavlik [at] stuba.sk
external colleague
qpernecky [at] stuba.sk
FA
external colleague
449
+421 (2) 572 76 444
Ing. arch. Lichvár Peter
external colleague
qpeter [at] stuba.sk
external colleague
FA
external colleague
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
external colleague
351+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
FAexternal colleague
FA
external colleague
qplchova [at] stuba.sk
Emmanuelle PoivetFA
external colleague
Ing. arch. Pavol Pokornýexternal colleague
external colleague
external colleague
Ing. arch. Ivan Príkopský
external colleague
external colleagueqptacin [at] stuba.sk
external colleague
418+421 (2) 572 76 428
external colleague
Ing. Pavol RapcoFA
external colleague
André Rodrigues Pintoexternal colleaguexrodriguespinto [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FAexternal colleague
407
+421 (2) 572 76 419
Charles RudentFA
external colleague
external colleague
qrusina [at] stuba.sk
FA
external colleague
345
+421 (2) 572 76 316dagmar.ruskova [at] stuba.sk
Ing. arch. Oliver Sadovský
external colleague
Katarzyna Sawickaexternal colleague
xsawickak [at] stuba.sk
ÚABB FAexternal colleague
415
+421 (2) 572 76 425
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.ÚAOB FA
external colleague
439
+421 (2) 572 76 432
alexander.schleicher [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.FA, ÚKAaIS FAexternal colleagueA 5/527+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.external colleagueqschneider [at] stuba.sk
external colleague
FAexternal colleague
qsiebert [at] stuba.sk
akad. soch. Josef Sládek, ArtD.FA
external colleague
qsladekj [at] stuba.sk
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.FAexternal colleague
qslivka [at] stuba.sk
FA
external colleague
331
+421 (2) 572 76 376
qsomora [at] stuba.sk
external colleague
qstankova [at] stuba.sk
Yoana StoykovaFAexternal colleague
xstoykova [at] stuba.sk
Ing. arch. Rastislav Straňákexternal colleague
external colleague
qstruss [at] stuba.sk
Mgr. akad. arch. Ing. Ján Studenýexternal colleague
doc. Ing. arch. Zbyšek StýbloFA
external colleague
qstyblo [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Sumbalexternal colleague
FA
external colleague
qsurman [at] stuba.sk
Mgr. Peter Szalay, PhD.FAexternal colleague
qszalay [at] stuba.sk
external colleague
qszobiova [at] stuba.sk
external colleague
FA
external colleague
external colleague
qsercel [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Daniela Šešováexternal colleague
qsesova [at] stuba.sk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.
external colleague
FA
external colleague
qstrpkap [at] stuba.sk
FA
external colleague
FAexternal colleague
FAexternal colleague
external colleague
Ing. arch. Marek Tichý
external colleague
external colleague
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.external colleague
qtobolova [at] stuba.sk
external colleague
qtoma [at] stuba.sk
Ing. arch. Miroslav Tomík
external colleague
external colleague
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.external colleague416+421 (2) 572 76 426zuzana.tothova [at] stuba.sk
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.FA
external colleague
qtupek [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qturlik [at] stuba.sk
external colleague
qtuzinsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.external colleague
quhrin [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
external colleague
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
stanislav.uncik [at] stuba.sk
external colleague
qvaclavova [at] stuba.sk
Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.external colleague
qvachova [at] stuba.sk
Jorn Van der LindenFAexternal colleague
xvanderlinden [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek Vargaexternal colleague
qvargam3 [at] stuba.sk
FA
external colleague
ÚEEA FA
external colleague
352
+421 (2) 572 76 466tibor.varga [at] stuba.sk
FAexternal colleagueqveselovsky [at] stuba.sk
ÚAOB FAexternal colleague
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.FA
external colleague
external colleague
FA, ÚKAaIS FAexternal colleague
qvyskoc [at] stuba.sk
FA
external colleague
FAexternal colleague
external colleague
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.external colleague
external colleague
Ing. František Závodný
external colleague
+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016
ÚKAaIS FA
external colleague
C 1913
+421 (2) 32 888 630
external colleague
qzelman [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
external colleague