15. 8. 2020  9:04 Marcela
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
hosťujúci profesor307
+421 (2) 572 76 316
andrej.alexy [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
docent CSc.,PhD.
404+421 (2) 572 76 414
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.
docentka CSc.,PhD.
412+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007andrea.bacova [at] stuba.sk
OS Dek FA
pracovníčka pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
alena.bachrata [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
310+421 (2) 572 76 324jozef.balaz [at] stuba.sk
ÚD FAodborný asistent CSc.,PhD.
123
+421 907 692 452
Ing. Kristína BaňákováOE Dek FApracovníčka pre plán a rozpočet414
+421 (2) 572 76 424
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.ÚDTAaOP FAodborná asistentka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 351nina.bartosova [at] stuba.sk
ÚUaUP FAdocentka CSc.,PhD.
250
+421 (2) 572 76 270
odborný asistent CSc.,PhD.
410
+421 (2) 572 76 410jozef.bator [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAdocentka CSc.,PhD.
214
+421 (2) 572 76 366jarmila.bencova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
katarina.bernathova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.bezak [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.ÚDTAaOP FA
docent CSc.,PhD.
202+421 (2) 572 76 352andrej.botek [at] stuba.sk
Ing. Margita BrandisováOS Dek FA
pracovníčka pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224margita.brandisova [at] stuba.sk
ÚD FAodborný asistent CSc.,PhD.126+421 907 216 824
ÚKAaIS FAodborná asistentka CSc.,PhD.304
+421 (2) 572 76 314
Samuel BunčákHS BA Dek FAvrátnik
ÚABB FAodborný asistent CSc.,PhD.
403
+421 (2) 572 76 413
Bohuslav ČechHS BA Dek FA
vrátnik
bohuslav.cech [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.ÚAOB FAodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 572 76 436zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.450+421 (2) 572 76 445peter.daniel [at] stuba.sk
Mgr. Milada Dobošová
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 572 76 225
milada.dobosova [at] stuba.sk
Dek FAredaktorka42
+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.dubiny [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.odborný asistent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 365matus.dulla [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
martina.dzanova [at] stuba.sk
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
116
paulina.ebringerova [at] stuba.sk
Ing. Andrea Fabriciová
pracovníčka pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
Jozefa Farbiakováhospodár+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187
Kni FA
knihovníčka
40
+421 (2) 572 76 251
ÚUaUP FAodborná asistentka CSc.,PhD.244+421 (2) 572 76 279
Mária FilováKni FA
knihovníčka
40+421 (2) 572 76 232
Dušan FollrichHS BA Dek FA
vedúci prevádzkovej jednotky
11b
+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119
dusan.follrich [at] stuba.sk
údržbárjan.gahura [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos [at] stuba.sk
docentka bez vedeckej hodnosti337A
+421 (2) 572 76 345
gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Gécová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276katarina.gecova [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol Görner, PhD.ÚUaUP FAodborný asistent CSc.,PhD.
ÚDTAaOP FA
profesor CSc.,PhD.
208
+421 (2) 572 76 361
Katarína Gruberovásekretárka
Gabriela GuštarováÚIV FAsekretárka414+421 (2) 572 76 424gabriela.gustarova [at] stuba.sk
mzdová účtovníčka
115b
+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.ÚKAaIS FA
odborný asistent CSc.,PhD.
307
+421 (2) 572 76 317
MArch Ing. arch. Roman Hajtmanek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
roman.hajtmanek [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Gabriela HaviernikováOE Dek FA
pracovníčka pre správu a predaj majetku
gabriela.haviernikova [at] stuba.sk
OMZ Dek FA
pracovníčka ekonomiky práce
115a
+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 229
ÚDTAaOP FA
docentka CSc.,PhD.
203
+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803
docent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
ÚD FAdocent bez vedeckej hodnosti
181
+421 (2) 572 76 231
upratovač - upratovačka
ÚKAaIS FA
docent CSc.,PhD.
313
+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.docentka CSc.,PhD.316+421 (2) 572 76 153lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
viola.illesova [at] stuba.sk
ÚD FA
docent CSc.,PhD.
docentka CSc.,PhD.324+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334viera.joklova [at] stuba.sk
elektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
lubos.kadlecik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.ÚKAaIS FAdocent CSc.,PhD.415+421 (2) 572 76 326frantisek.kalesny [at] stuba.sk
Sidónia Kalinová
prevádzková pracovníčka
Marta Kaločajová
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
102
+421 (2) 572 76 211
marta.kalocajova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1401+421 (2) 32 888 661
tajomníčka fakulty
111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044anna.karacsonyova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.profesor CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 451
julian.keppl [at] stuba.sk
Edita Kissová
upratovač - upratovačka
odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 440
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.ÚAOB FAdocentka CSc.,PhD.
408
+421 (2) 572 76 418danica.koncekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.ÚAOB FA
odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432
ÚABB FAodborný asistent bez vedeckej hodnosti331
+421 (2) 572 76 376
pavel.kosnac [at] stuba.sk
prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.ÚIV FA
docentka CSc.,PhD.
442+421 (2) 572 76 435veronika.kotradyova [at] stuba.sk
sekretárka
349
+421 (2) 572 76 452milada.kovacsova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
profesor CSc.,PhD.
241+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414bohumil.kovac [at] stuba.sk
HS BA Dek FA
upratovač - upratovačka
jarmila.kovacova [at] stuba.sk
Jaroslava KováčováHS BA Dek FA
upratovač - upratovačka
jaroslava.kovacova [at] stuba.sk
knihovníčka45+421 (2) 572 76 220
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
lorant.krajcsovics [at] stuba.sk
sekretárka
wanda.krajcovicova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
marian_kralik [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FA
docentka CSc.,PhD.
210
+421 (2) 572 76 359eva.kralova [at] stuba.sk
HS BA Dek FAvrátnik
+421 (2) 572 76 238
geza.krascsenits [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
239
+421 (2) 572 76 266
odborný asistent bez vedeckej hodnosti330
+421 (2) 572 76 330
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.ÚKAaIS FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
306
+421 (2) 572 76 454
katarina.kujanova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
marek.kukumberg [at] stuba.sk
VS FAvedúci VS
+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426martin.kuruc [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KvitkovskýÚDTAaOP FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.kvitkovsky [at] stuba.sk
OVV Dek FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Ján Legény, PhD.ÚEEA FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458
jan.legeny [at] stuba.sk
ÚD FAodborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Milan LukáčÚVTaM FAdocent bez vedeckej hodnosti124+421 918 665 047milan.lukac [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
miroslava.luptakova [at] stuba.sk
ÚEEA FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
Ružena Machanováfinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035ruzena.machanova [at] stuba.sk
ÚABB FAodborný asistent CSc.,PhD.440
+421 (2) 572 76 433
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
441+421 (2) 572 76 434peter.mazalan [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328+421 (2) 572 76 342ivor.meciar [at] stuba.sk
ÚKAaIS FAsekretárka314
+421 (2) 572 76 325
monika.mestankova [at] stuba.sk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.308+421 (2) 572 76 318
Elena MihaličováOD Dek FA
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
102
+421 (2) 57 276 212
elena.mihalicova [at] stuba.sk
údržbár
+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181
ÚDTAaOP FA
profesorka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 365
henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
ÚIV FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním340+421 (2) 572 76 458
HS BA Dek FAupratovač - upratovačka
ÚDTAaOP FAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
renata.mrazova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
pavel.nahalka [at] stuba.sk
HS BA Dek FAvrátnik
stefan.noskovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.ÚD FAdocent CSc.,PhD.
peter.olah [at] stuba.sk
Kni FA
knihovníčka
45
+421 (2) 572 76 220lydia.ondrusikova [at] stuba.sk
ÚAOB FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 417
prof. akad. soch. Peter PaliatkaÚD FAprofesor bez vedeckej hodnosti132+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243
RNDr. Juraj Paučula
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187, +421 918 665 014
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
204
+421 (2) 572 76 354
odborný asistent CSc.,PhD.
417
+421 (2) 572 76 427
Mgr. art. Radovan Pekníkvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
radovan.peknik [at] stuba.sk
finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
gabriela.petraniova [at] stuba.sk
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.ÚVTaM FA
odborný asistent CSc.,PhD.
141+421 (2) 572 76 253vladimir.petrik [at] stuba.sk
ÚEEA FAdocent CSc.,PhD.
351
+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.ÚVTaM FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
221
+421 (2) 572 76 371eva.ploczekova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.ÚDTAaOP FAprofesorka CSc.,PhD.215
+421 (2) 572 76 358
jana.pohanicova [at] stuba.sk
ÚAOB FA
hosťujúci profesor
+421 918 666 917
odborná asistentka CSc.,PhD.209+421 (2) 572 76 350
OE Dek FA
finančná účtovníčka
110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.ÚABB FAdocent CSc.,PhD.418
+421 (2) 572 76 428
branislav.puskar [at] stuba.sk
ÚUaUP FAodborná asistentka CSc.,PhD.235+421 (2) 572 76 276
Dek FAsekretárka105+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.docentka CSc.,PhD.407
+421 (2) 572 76 419
lea.rollova [at] stuba.sk
ÚKAaIS FA
vedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
roman.rosina [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Liana Rosinová, PhD.ÚDTAaOP FA
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 440
igor.salcer [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.docentka CSc.,PhD.415
+421 (2) 572 76 425
docent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk
pracovníčka operačných systémov VS
319
+421 (2) 572 76 344
viera.slivkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
Alica SmrčkováÚDTAaOP FAsekretárka206+421 (2) 572 76 356
ÚUaUP FAdocentka CSc.,PhD.248+421 (2) 572 76 275
odborná asistentka CSc.,PhD.
monika.stacho [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1409
+421 (2) 32 888 638
zuzana.strakova [at] stuba.sk
knihovníčka
43
+421 (2) 572 76 233
zuzana.sykorova [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet113+421 (2) 572 76 223maria.selmeciova [at] stuba.sk
ÚD FAsekretárka
jana.simkova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
profesor CSc.,PhD.
402
+421 (2) 572 76 412
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.ÚEEA FAodborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.207
+421 (2) 572 76 357
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.ÚEEA FA
profesor CSc.,PhD.
343
+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.245
+421 (2) 572 76 269
Mgr. Iveta Štenclová
knihovníčka
45
+421 (2) 572 76 220
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť101+421 (2) 572 76 211ruzena.subinova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.suda [at] stuba.sk
Ing. Štefan TarVS FA
matematik - analytik VS
B232
+421 918 669 176, 9915
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.ÚDTAaOP FA
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
ÚABB FA
docentka CSc.,PhD.
416
+421 (2) 572 76 426
zuzana.tothova [at] stuba.sk
sekretárka414
+421 (2) 572 76 424
ÚD FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.340+421 (2) 572 76 458martin.uhrik [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
218
+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003
andrea.urlandova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.varga [at] stuba.sk
Ing. Peter Vargavýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.varga1 [at] stuba.sk
ÚEEA FAodborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466
tibor.varga [at] stuba.sk
Bc. Daniel VargončíkVS FApracovník v oblasti výpočtovej techniky 318
+421 (2) 572 76 329
daniel.vargoncik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.ÚIV FA
docentka CSc.,PhD.
448
+421 (2) 572 76 443
ÚUaUP FAdocentka CSc.,PhD.
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471lubica.vitkova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FA
profesor CSc.,PhD.
205
+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
315
+421 (2) 572 76 326
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.ÚABB FA
docentka CSc.,PhD.
418+421 (2) 572 76 428
VS FA
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
318
+421 (2) 572 76 329
Ing. arch. Ľubomír Závodnýhosťujúci profesor
419
+421 (2) 572 76 429
koordinátor dištančného vzdelávania a ce
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.ÚAOB FAdocent CSc.,PhD.
401
+421 (2) 572 76 411

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Luboš AgnetFA, ÚKAaIS FAExterný spolupracovník
qagnet [at] stuba.sk
prof. Dr. Henri Hubertus Achten
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka205+421 (2) 572 76 450, +421 (2) 572 76 355
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.ÚAOB FAExterný spolupracovník404+421 (2) 572 76 414
Ana Beatriz Antunes Portugal da FonsecaFA
Externá spolupracovníčka
xantunesportuga [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qauxt [at] stuba.sk
Ján Baďura
Externý spolupracovník
qbadura [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbahna [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert BakytaFA
Externý spolupracovník
Ing. Eva Balážová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Externý spolupracovník
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Martin BeďatšFA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Milan BeláčekFA
Externý spolupracovník
qbelacek [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
qbellakova [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
FAExterný spolupracovník
Mgr. art. Ing. arch. Jana BenkováFA
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqbenuskovaz [at] stuba.sk
Ing. arch. Damián BerecExterný spolupracovník
qberecd [at] stuba.sk
Ing. Kristína BereczkáFAExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Martina BezákováÚAOB FAExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Lukáš BiroščákExterný spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
qbolonski [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovníkC 1904
FAExterný spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
qbojko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbolebruchova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 1910
+421 (2) 32 888 564
FAExterný spolupracovník
qborecky [at] stuba.sk
Ing. Ivan BorošFAExterný spolupracovník
qboros [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Benjamín BrádňanskýExterný spolupracovník
qbradnansky [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Brna
Externý spolupracovník
qbrna [at] stuba.sk
Ing. arch. Gabriel BrogyányiFA
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michaela Brožová
Externá spolupracovníčka
qbrozova [at] stuba.sk
Ing. arch. Július BrunaExterný spolupracovník
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.FAExterná spolupracovníčka403
+421 (2) 572 76 413
branislava.budkeova [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Bumbál
Externý spolupracovník
Ing. arch. Mária CaffreyFA
Externá spolupracovníčka
qcaffrey [at] stuba.sk
Ing. arch. Kalin CakovFAExterný spolupracovník
qcakov [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
xcaralis [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qciglanova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jakub CiglerExterný spolupracovník
qcigler [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qcvengrosm [at] stuba.sk
ÚABB FAExterný spolupracovník403+421 (2) 572 76 413michal.czafik [at] stuba.sk
prof. akad. mal. Ladislav Čarný
Externý spolupracovník
qcarny [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
443
+421 (2) 572 76 436
Externý spolupracovníkqdanihel [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ivan Dlabač, M.A.FA
Externý spolupracovník
qdlabac [at] stuba.sk
Ing. arch. Virgil DroppaExterný spolupracovníkqdroppa [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
Mgr. art. Róbert DúbravecFA
Externý spolupracovník
qdubravec [at] stuba.sk
Ing. arch. Lívia DulíkováFA
Externá spolupracovníčka
qdulikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdulina [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.FA
Externý spolupracovník
qduriank [at] stuba.sk
Ing. Milan ĎuricaExterný spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
viera.dvorakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.
Externý spolupracovník
qerdelyi [at] stuba.sk
Ing. arch. Irakli EristaviExterný spolupracovník
qeristavi [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.FA
Externá spolupracovníčka
qfabri [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Faragóová
Externá spolupracovníčka
qfaragoova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
maros.fecik [at] stuba.sk
Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD.
Externá spolupracovníčka
FA
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
doc. Ing. arch. Miloš Florián, PhD.FAExterný spolupracovník
qflorian [at] stuba.sk
Paola Franco
Externá spolupracovníčka
xfranco [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qfranko [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
325
+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336
FAExterný spolupracovník
qfuzek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgaj [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
238+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981
Externý spolupracovník
Ing. arch. Igor GerdenichFA
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xgibowski [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgojdic [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej GrébertFAExterný spolupracovníkqgrebert [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 1912
+421 (2) 32 888 426
Ing. Jana Gulanová, PhD.
Externá spolupracovníčka
344
+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860
jana.gulanova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.Externý spolupracovník
405
+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151
ivan.gurtler [at] stuba.sk
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.FA
Externá spolupracovníčka
qhaberlandova [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Soeren HansenExterný spolupracovník
xhansen [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj HANTABÁLFAExterný spolupracovník
ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
C 0711
+421 (2) 32 888 438
peter.hanuliak [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. arch. Miloš HartlFA
Externý spolupracovník
qhartlm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.FA
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. arch. Juraj Hermann
Externý spolupracovník
C 1918+421 (2) 32 888 464juraj.hermann [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhoffman [at] stuba.sk
Ing. Anna Holmanová, CSc.FAExterná spolupracovníčka
443 a 101
+421 918 669 200, 9132anna.holmanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír HrdýFA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Tomáš HubinskýFA, ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
qhubinsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.
Externý spolupracovník
qhudakp [at] stuba.sk
Ing. arch. Rudolf Hudák
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qhusovska [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Externý spolupracovník
C 1914
+421 (2) 32 888 630
FAExterná spolupracovníčka
doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.FA
Externý spolupracovník
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.
Externý spolupracovník
qihring [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
Externý spolupracovník
qilles [at] stuba.sk
Ing. Ivan IzakovičExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjarina [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qjokayova [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Sylvia JokelováFAExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.FA
Externý spolupracovník
qjoscak [at] stuba.sk
Ing. arch. Šimek JurajFA
Externý spolupracovník
qjurajs [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Peter JurkovičExterný spolupracovník
ÚAOB FA
Externý spolupracovník
michal.kacej [at] stuba.sk
Gabrijela Kacinari
Externá spolupracovníčka
xkacinari [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkanoczj [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.FA
Externý spolupracovník
250
+421 (2) 572 76 261
qkardos [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
FA
Externý spolupracovník
FAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkoban [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkohlmayer [at] stuba.sk
Ing. arch. Matúš KollárFAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník245+421 (2) 572 76 269jan.komrska [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
408
+421 (2) 572 76 418
danica.koncekova [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
FAExterný spolupracovník
qkopacik [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Externý spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Jozef Koštiaľ
Externý spolupracovník
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.FA
Externý spolupracovník
qkoutny [at] stuba.sk
Michala Kozáková
Externá spolupracovníčka
qkozakovam [at] stuba.sk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.
Externý spolupracovník
Ing. arch. Peter KožuškoFAExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xkrajewska [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír Králik
Externý spolupracovník
Ing. arch. Pavol Králik
Externý spolupracovník
pavol.kralik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkrcho [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkristek [at] stuba.sk
ÚUaUP FAExterná spolupracovníčka
239
+421 (2) 572 76 266
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.FAExterný spolupracovník
qkrenek [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD.FAExterná spolupracovníčka
qkubanova [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
Ing. Boris Kubiš
Externý spolupracovník
05
+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018
Ing. arch. Ján KukuľaExterný spolupracovníkqkukula [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qkupec [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Kusý
Externý spolupracovník
Ing. arch. Martin Kusý
Externý spolupracovník
FAExterný spolupracovník
qkvocka [at] stuba.sk
ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
qkyselp [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
qlabudovaz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
akad. mal. Iveta Ledererová
Externá spolupracovníčka
qledererova [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter LényiFAExterný spolupracovník
Ing. arch. akad. arch. Mária LichvárováFA
Externá spolupracovníčka
qlichvarova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlichvars [at] stuba.sk
RNDr. Ján Madarás, PhD.FA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Externá spolupracovníčka
349+421 (2) 572 76 461
Ing. arch. Ondrej MarkoFAExterný spolupracovník
qmarkoo [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xmarotomelle [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Alexandra Meierová, PhD.FA
Externá spolupracovníčka
qmeierova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmelis [at] stuba.sk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.FA
Externý spolupracovník
C 1903
+421 (2) 32 888 400
FA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Mária Michalič Kusá
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Jozef Michalko
Externý spolupracovník
doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.FAExterná spolupracovníčka
qmitasovam [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
213
+421 (2) 572 76 365
FA
Externý spolupracovník
qmoravciks [at] stuba.sk
Lisa MorinFA
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Sebastian NagyFAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qnagyt [at] stuba.sk
ÚAOB FAExterný spolupracovník429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
pavel.nahalka [at] stuba.sk
Ing. arch. Andrej Olah
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
C 1904pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Peter Papp, ArtD.
Externý spolupracovník
Ing. arch. Laura Pastoreková, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.FA
Externý spolupracovník
qpasztor [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qpaskanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Radoslav PavlíkFA
Externý spolupracovník
qpavlik [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján Pernecký
Externý spolupracovník
qpernecky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník449+421 (2) 572 76 444
Externý spolupracovník
qpeter [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal PetrášFA
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
qpetrovic [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚEEA FA
Externý spolupracovník
351
+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpleidel [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
Emmanuelle Poivet
Externá spolupracovníčka
xpoivet [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Karolina PoperaFAExterná spolupracovníčka
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Ivan Príkopský
Externý spolupracovník
doc. Mgr. art. Ing. arch. Ján Ptačin, ArtD.
Externý spolupracovník
ÚABB FAExterný spolupracovník
418
+421 (2) 572 76 428
FA
Externá spolupracovníčka
xpytlik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xrodriguespinto [at] stuba.sk
ÚAOB FA
Externá spolupracovníčka
407
+421 (2) 572 76 419
Charles RudentFA
Externý spolupracovník
FAExterný spolupracovníkqrusina [at] stuba.sk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.
Externá spolupracovníčka
345
+421 (2) 572 76 316dagmar.ruskova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
ÚABB FAExterná spolupracovníčka415+421 (2) 572 76 425lubica.selcova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník439
+421 (2) 572 76 432
FA, ÚKAaIS FAExterný spolupracovník
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.
Externý spolupracovník
qschneider [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
xschurholt [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsiebert [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovníkqsladekj [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
qslivka [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.FA
Externý spolupracovník
331
+421 (2) 572 76 376
FAExterná spolupracovníčka
FAExterná spolupracovníčkaxstoykova [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Ing. Martin Struss, ArtD.
Externý spolupracovník
qstruss [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkjan.studeny [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qstyblo [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. MgA. Martin Surman, ArtD.FAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qszalay [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc.FAExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Peter ŠercelExterný spolupracovníkqsercel [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek Šeregi, PhD.Externý spolupracovník
Ing. arch. Daniela ŠešováFAExterná spolupracovníčkaqsesova [at] stuba.sk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Peter Štrpka
Externý spolupracovník
Ing. arch. Juraj ŠujanExterný spolupracovník
FAExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.FA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.FAExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qtichy [at] stuba.sk
Róbert TichýFAExterný spolupracovník
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936robert.tichy [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
qtobolova [at] stuba.sk
Ing. arch. Július TomaExterný spolupracovník
Ing. arch. Miroslav TomíkFA
Externý spolupracovník
qtomik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
416
+421 (2) 572 76 426
Externý spolupracovník
qtupek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qturlik [at] stuba.sk
prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.FA, ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
qtuzinsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.FA
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.Externá spolupracovníčka
qvachova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvargam3 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. akad. arch. Imrich VaškoFAExterný spolupracovníkqvasko [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qviskupicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvransky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Katarzyna WlodarczykFAExterná spolupracovníčka
John Zachary YelnoskyFA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Zuzana Zacharová
Externá spolupracovníčka
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qzajicek [at] stuba.sk
HS BA Dek FA
Externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016
Ing. Lukáš Zelem, PhD.Externý spolupracovníkC 1913
+421 (2) 32 888 630
lukas.zelem [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qzervan [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Externý spolupracovník
qzalman [at] stuba.sk