15. 8. 2020  10:27 Marcela
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
RNDr. Marcel Abas, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.T02 3.102
+421 906 068 447, 447
marcel.abas [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTF
vrátnik
+421 (33) 5 908 631daniel.adamec [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Antušek, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 214
+421 908 674 117
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
T02 2.119
+421 906 068 kl. 462
Ing. Paulína Babincová, PhD.UMAT MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 342
732, +421 908 674 087
paulina.babincova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
ŤL-128
+421 906 068 528
martin.bajcicak [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 216+421 908 674 119ingrida.bajcicakova [at] stuba.sk
Peter Bakovrátnik
+421 (33) 5 908 622
peter.bako [at] stuba.sk
právnik
T - 225A
+421 948 907 449lubomir.balaz [at] stuba.sk
technická pracovníčka
T02 2.127
+421 906 068 kl. 408
veronika.balazova [at] stuba.sk
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
ŤL 322b
+421 906 068 klapka 517, +421 918 646 041
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13
+421 908 674 159
lucia.banasova [at] stuba.sk
Ing. Veronika Baránkovápracovníčka pre ekonomické činnosti
T229
+421 908 674 069
OKIS MTF
organizátor prevádzky VS
T02 4.115
+421 905 357 625, 6261
Ing. Jozef Bárta, PhD.KZSM UVTE MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
T-107
+421 908 674 144
Ing. Katarína Bártová, PhD.UMAT MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
NC 313
721, +421 908 674 076katarina.bartova [at] stuba.sk
Miloš Bednár
technický pracovník
ŤL-131+421 906 068 503
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.UIAM MTF
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
T02 3.118
+421 906 068 439, 439
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ŤL-133
+421 906 068 504
UVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 115
+421 908 674 128
matus.beno [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.111
+421 906 068 kl. 455viera.bestvinova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Bezák, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 209
+421 908 674 120
pavol.bezak [at] stuba.sk
Alica Bihariová
upratovač - upratovačka
alica.bihariova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.KTKP UVTE MTFdocent CSc.,PhD.T-118
+421 915 761 406
skladníčka
+421 918 646 075
Mgr. Jarmila BlahováCJHŠ MTFasistentka
T02 5.108
+421 906 068 487
jarmila.blahova [at] stuba.sk
Ing. Lenka Blinová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
TL-307a
+421 908 674 072
UMAT MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 303
749, +421 908 674 104
PREV TAJ MTF
prevádzkový elektrikár
+421 917 866 252, 963
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNC 207
+421 908 674 124
Ľudmila Borákovápomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
ludmila.borakova [at] stuba.sk
Dmitrii Vladimirovič BorkinUIAM MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímT02 3.106+421 906 068 436, 436dmitrii.borkin [at] stuba.sk
knihovníčkaT-18
+421 908 674 162
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.UMAT MTFodborný asistent CSc.,PhD.NC 313
721, +421 908 674 076
ondrej.bosak [at] stuba.sk
Mgr. Jana Boškovská
špecialista pre styk s verejnosťou
T-25
+421 917 931 580
jana.boskovska [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.KVZS UVTE MTFprofesor CSc.,PhD.T-126+421 908 674 135pavol.bozek [at] stuba.sk
Jozefína Brestovanskáprevádzková pracovníčkaT-73B+421 906 068 308jozefina.brestovanska [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFdomovník - údržbár
Ing. Marcela Bučányová, PhD.KVZS UVTE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
T-141
+421 906 068 326
marcela.bucanyova [at] stuba.sk
Ing. Eva Buranská, PhD.KBI UIBE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
ŤL-203
+421 906 068 klapka 502
eva.buranska [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
T-123
+421 948 936 662
Ing. Bibiana BurdejováZPZV MTFpracovníčka pre zahraničné vzťahy
T2-123
+421 906 068 483
bibiana.burdejova [at] stuba.sk
UZ ŠJ TAJ MTFpredavač
+421 918 646 059
ŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitosti
T22
+421 918 646 006, 6273olga.burska [at] stuba.sk
UPIM MTF
docentka CSc.,PhD.
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466, +421 906 068 138
Dagmar CakováUZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
dagmar.cakova [at] stuba.sk
UZ ŠJ TAJ MTFkuchárkajana.cisarikova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T2-122
+421 908 674 062
Ing. Eva Cuninková, PhD.UMAT MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNC 305
722, +421 908 674 077
Renáta Cuninková
pracovníčka pre študijné záležitosti
T21
+421 918 646 009, 6276
renata.cuninkova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
T02 2.116
+421 906 068 117, 923, +421 918 646 050
ŠTU MTF
pracovníčka pre študijné záležitosti
T22+421 918 646 007, 6276
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.UMAT MTF
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
L 8, NC 321
+421 918 646 043, 6170, 915, +421 908 674 092, 737
lubomir.caplovic [at] stuba.sk
profesor DrSc.
T-119
+421 906 068 344alexander.caus [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
NC 311
720, +421 908 674 075
odborná asistentka bez vedeckej hodnostiT02 3.103
+421 906 068 437, 437
zuzana.cervenanska [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
docent CSc.,PhD.
T-217, NC 318
+421 918 646 047, 919
Viera DanielováUZ ŠJ TAJ MTF
kuchárka
Zdena DanišováUZ ŠDMU TAJ MTFupratovač - upratovačka
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T-129
+421 908 674 132
daynier_sobrino [at] stuba.sk
UVPT MTF
vedeckovýskumná pracovníčka
NC 213
+421 908 674 116
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 215
+421 908 674 118
UVPT MTFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 212
+421 908 674 115
UMAT MTFprofesorka CSc.,PhD.NC 314739, +421 908 674 094maria.domankova [at] stuba.sk
UMAT MTF
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 310
748, +421 908 674 103
údržbár
milan.drobny [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 214
+421 908 674 117
matus.dubecky [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 348747, +421 908 674 102libor.duriska [at] stuba.sk
PPZ MTFpracovníčka pre personálne činnosti
T - 231A
+421 918 646 017, 284
Ing. Vladimíra ĎurišováPPZ MTFmzdová účtovníčka
T - 208
+421 918 988 466, 953
UIAM MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.112
+421 906 068 432, 432
Jana Fabiánová
archivár
T204
+421 908 674 065
EKO TAJ MTF
pracovníčka pre ekonomické činnosti
T211+421 918 746 522, 950
AKK OPOM MTFknihovníčka
T-18
+421 908 674 162
zuzana.fancovicova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 5.106
+421 906 068 488, 488
martin.fero [at] stuba.sk
UPIM MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT02 2.105+421 906 068 kl. 479
UIAM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.T02 4.104, 5.19+421 (2) 21 022 519, +421 906 068 413, 413jana.flochova [at] stuba.sk
Dagmar Fogelováupratovač - upratovačka
dagmar.fogelova [at] stuba.sk
prevádzkový montér vodovodov
+421 917 866 251, 964
Jozef Fridrich
chemik - úpravár vody
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NC 306
723, +421 908 646 078zuzana.gabalcova [at] stuba.sk
Alena GalbaváUZ ŠJ TAJ MTFprevádzková pracovníčka
+421 918 646 075
alena.galbava [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFvrátnik
+421 906 068 200, +421 917 669 005, 983
UZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
UMAT MTFodborná asistentka CSc.,PhD.NC 334743, +421 908 674 098zaneta.gerhatova [at] stuba.sk
KEI UIBE MTF
docentka CSc.,PhD.
Dekanat
+421 908 674 063
kristina.gerulova [at] stuba.sk
Ing. Peter Gogola, PhD.UMAT MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 317
724, +421 908 674 079
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T-127
+421 908 674 134
augustin.gorog [at] stuba.sk
Ing. Ingrid Görögová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
T-115
+421 906 068 333ingrid.gorogova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
NC 309
726, +421 908 674 081
peter.grgac [at] stuba.sk
Ing. Henrieta GrznárikováPPZ MTFpracovníčka ekonomiky práceT - 209+421 918 646 020, 287henrieta.grznarikova [at] stuba.sk
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T02 2.103
+421 906 068 kl. 471
zdenka.babelova [at] stuba.sk
UIAM MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.114
+421 906 068 434, 434
stefan.hajdu [at] stuba.sk
UVPT MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 104
+421 908 674 123
František Halánvrátnik
vrátnikmarcel.halan [at] stuba.sk
UIAM MTFodborný asistent CSc.,PhD.T02 4.103+421 906 068 415, 415
UVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 209
+421 908 674 120
Ing. Milan HaršániUMAT MTFtechnický pracovníkLLA - UMAT
340, +421 908 674 073
docent CSc.,PhD.
NC 343
744, +421 908 674 099
Monika Hilkováprevádzková pracovníčka
+421 918 646 055monika.hilkova [at] stuba.sk
Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
65
+421 906 068 kl. 320
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-104a
hosťujúci profesor
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466
jaroslav.holecek [at] stuba.sk
KVZS UVTE MTFdocent CSc.,PhD.T-129+421 908 674 132radovan.holubek [at] stuba.sk
Július HolubUZ ŠDMU TAJ MTF
vrátnik
+421 (33) 5 908 631
Ing. Mária Homokyová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.120
+421 906 068 kl. 468
maria.homokyova [at] stuba.sk
UPIM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.106
+421 906 068 kl. 473
natalia.hornakova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.107
+421 906 068 418, 418
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.120
+421 906 068 kl. 468
docentka CSc.,PhD.
T02 2.102
+421 906 068 kl. 469
Ing. Vlasta Hrdličkovápracovníčka pre plán a rozpočet
T228
+421 918 646 018
Iveta Hrubšováknihovníčka
T-30
+421 906 068 kl. 324, +421 918 646 030, 6157iveta.hrubsova [at] stuba.sk
KVZS UVTE MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-110+421 908 674 142
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.NC 322
738, +421 908 674 093
upratovač - upratovačka
anna.hudekova [at] stuba.sk
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 5.106
+421 906 068 488
prof. Dr. Ing. Peter HusarUIAM MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Michal HutiraUZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
Ing. Matej Hýroš
pracovník operačných systémov VS
T02 4.116
+421 905 357 624, 6260
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.UPIM MTF
riaditeľ ústavu - docentka CSc.,PhD.
T02 2.117, T02 2.126
+421 906 068 kl. 407, +421 906 068 kl. 470
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 5.110
+421 906 068 486
upratovač - upratovačka
Gabriela IlavskáUZ ŠDMU TAJ MTFupratovač - upratovačka
UZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
UIAM MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 4.121
+421 906 068 411, 411miriam.iringova [at] stuba.sk
ŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitostiT19A+421 918 646 005, 6272
Jozefa Jakubcováupratovač - upratovačka
jozefa.jakubcova [at] stuba.sk
RNDr. Igor Jančuška, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733, +421 908 674 088
Ing. Dominika Janíková, PhD.UVPT MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNC 207
+421 908 674 124
dominika.janikova [at] stuba.sk
vedeckovýskumný pracovník
NC 210
+421 918 646 072jozef.janovec [at] stuba.sk
Ing. Martin Juhás, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.105
+421 906 068 412, 412martin_juhas [at] stuba.sk
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 4.105
+421 906 068 412, 412, +421 908 674 070bohuslava.juhasova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
NC 337
742, +421 908 674 097peter.jurci [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Jurík, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 2.112
+421 906 068 kl. 457lukas.jurik [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
+421 (33) 5 908 622
AKK OPOM MTFknihovníčkaT-28+421 906 068 kl. 331katarina.kalivodova [at] stuba.sk
KTKP UVTE MTFdocentka CSc.,PhD.T-115
+421 906 068 333
Ing. Ivana Kasalová, PhD.odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondovT-13+421 908 674 165ivana.kasalova [at] stuba.sk
strojárenský lab. technik a kontrolór
NC 316741, +421 908 674 096peter.kasak [at] stuba.sk
UIAM MTF
docent CSc.,PhD.
T02 4.103
+421 906 068 415, 415
michal.kebisek [at] stuba.sk
KOPT UVTE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
peter.kleinedler [at] stuba.sk
Mária Kloknerováupratovač - upratovačka
KPI UIBE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
ŤL 234+421 908 674 133hana.kobeticova [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
T-134
+421 908 898 020
Elena Köpplovápracovníčka pre ekonomické činnostiT211, T 9
+421 918 746 522, 950, +421 906 068 372, 372
Mgr. Katarína Kostecká
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
T2-123
+421 906 068 483
katarina.kostecka [at] stuba.sk
Ing. Igor Kostolný, PhD.KZSM UVTE MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímT-138
+421 906 068 304
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
docent CSc.,PhD.
T-109
+421 908 674 143
Emília KotáskováEKO TAJ MTFfinančná účtovníčka+421 918 646 003, 270
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.UIAM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.103
+421 906 068 437, 437
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
odborný asistent CSc.,PhD.
T-117
+421 906 068 336, +421 915 738 909
PREV TAJ MTFvrátnik
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-108
+421 906 068 321
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733, +421 908 674 088
Ľubomír KrajčovičUZ ŠDMU TAJ MTFprevádzkový elektrikár
+421 917 669 006, 980
UIAM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.120
+421 906 068 441, 441
Igor Krčmárikstrojárenský technik
T ĽL
igor.krcmarik [at] stuba.sk
KOPT UVTE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
T-105
+421 906 068 309
Ing. Gabriela Križanová, PhD.UIAM MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 4.108
+421 906 068 422, 422
Daniela KubáňováUZ ŠDMU TAJ MTFupratovač - upratovačka
daniela.kubanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
NC 324740, +421 908 674 095marian.kubliha [at] stuba.sk
sústružník kovovLLA - UMAT340, +421 908 674 073
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD.UIBE MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímŤL 203
+421 906 068 klapka 502
alexandra.kucmanova [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
NC 217
+421 917 669 638, 9638
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.docentka CSc.,PhD.
T02 2.118
+421 906 068 kl. 463
marta.kucerova [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFskladníčka
+421 905 930 244, 255zita.kucikova [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFupratovač - upratovačka
pracovníčka BOZ a PO
T 211
+421 918 646 164
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.KBI UIBE MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
ŤL-323
+421 906 068 klapka 510
Ing. Erika KuracinováOKIS MTF
organizátor prevádzky VS
T02 4.118
+421 918 646 067, 476
erika.kuracinova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
CE5AM
+421 906 068 378
Ing. Martina Kusá, PhD.KVZS UVTE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T-141+421 906 068 326martina.kusa [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.docent CSc.,PhD.NC 323
730, +421 908 674 085
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733
karol.kvetan [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.119
+421 906 068 446, 446
eva.labasova [at] stuba.sk
UMAT MTFdocent CSc.,PhD.
NC 344
729, +421 908 674 084vladimir.labas [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
vodič mikrobusu
+421 906 068 208, +421 905 473 225, 265
Ing. Monika Lederleitnerováodborná administratívna pracovníčka
T- 219
+421 918 646 060
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.112
+421 906 068 kl. 457katarina.skurkova [at] stuba.sk
UIAM MTFlektor
T02 3.106
+421 906 068 436, 436
Mária LöfflerováPREV TAJ MTF
upratovač - upratovačka
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.UMAT MTFprofesor CSc.,PhD.
NC 731, 130,SB,1.poshodie
+421 908 674 086, +421 (2) 59 325 433jan.lokaj [at] stuba.sk
Barbora Lukáčikovápracovníčka prevádzky štud. jedální
+421 918 646 013
barbora.lukacikova [at] stuba.sk
lektor
65b+421 906 068 kl. 342elena.lukacovicova [at] stuba.sk
Pavel Macejkazáhradník
TL-135a
+421 906 068 klapka 511
pavel.macejka [at] stuba.sk
VO TAJ MTFpracovníčka pre verejné obstarávanie
T225a
+421 917 623 615, 615
lenka.martisova [at] stuba.sk
Jana Macháčováadministratívna pracovníčka v podateľni
Podateľňa
+421 908 674 053, 312
jana.machacova [at] stuba.sk
UZ ŠJ TAJ MTF
predavač
+421 918 646 059
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.UPIM MTFdocentka CSc.,PhD.
T02 2.106
+421 906 068 kl. 473
helena.makysova [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
Ing. Katarína MancováPPZ MTF
pracovníčka pre personálne činnosti
T - 230+421 918 897 634, 952
RNDr. Iveta Markechová, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.T02 3.104+421 906 068 449, 449
Ing. Petra Marková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.110
+421 906 068 kl. 454
PhDr. Mária Markovičová
prevádzková pracovníčka
T206
+421 948 936 665
maria_markovicova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
T-113+421 908 674 140, +421 918 600 176
Mgr. Miroslava MartinickáPUR OPOM MTF
špecialista pre styk s verejnosťou
T-25
+421 908 674 161
KPI UIBE MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
ŤL-322d
+421 908 674 149
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.KTKP UVTE MTF
profesor CSc.,PhD.
T 111
+421 908 674 141
Oľga MartinkovičováPREV TAJ MTF
pracovníčka správy majetku
T204+421 918 646 028, 295
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.107
+421 906 068 448, 448
renata.masarova [at] stuba.sk
Ing. Jana Matejová
pracovníčka pre štatistiku a rozbory
T210
+421 948 936 661
Ing. Miriam Matúšová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T-110+421 908 674 142
Ing. Jana Mesárošová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.102
+421 906 068 kl. 469
Rudolf Mičkovrátnik
rudolf.micko [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFvrátnik
+421 906 068 500, +421 907 892 783, 266
peter.mihalik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
T02 4.110
+421 906 068 425, 425
Ing. Anna Michalíková, CSc.KEI UIBE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
ŤL 308
+421 906 068 klapka 512
Ing. Ján Milde, PhD.KOPT UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.
T-120
+421 906 068 368
UIAM MTF
technická pracovníčka
T02 3.127
+421 906 068 409, +421 918 646 021, 288, 409emilia.minarcikova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 212
+421 908 674 115
stanislav.minarik [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
T02 5.107
+421 906 068 489
PREV TAJ MTF
upratovač - upratovačka
maria.misikova [at] stuba.sk
UIAM MTFdocentka CSc.,PhD.T02 3.105
+421 906 068 410, 410, +421 908 749 916
UPIM MTF
docentka CSc.,PhD.
T02 2.103
+421 906 068 kl. 471
miroslava.mlkva [at] stuba.sk
Svätopluk Moncmann
vrátnik
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver MoravčíkUVPT MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
NC 219
+421 908 674 122
oliver.moravcik [at] stuba.sk
Ing. Jana Moravčíková, PhD.KOPT UVTE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T-141
+421 906 068 326jana.moravcikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.UMAT MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NC 319
+421 918 646 044, 916, 735, +421 908 674 090
roman.moravcik [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T-120
+421 906 068 368ladislav.morovic [at] stuba.sk
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.UPIM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.111
+421 906 068 kl. 455
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-129
+421 908 674 132
Ing. Martin MuškaUVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 103
+421 908 674 111
UIAM MTFdocent CSc.,PhD.
T02 3.116
+421 906 068 429, 429
KOPT UVTE MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
CE5AM
+421 906 068 378martin.necpal [at] stuba.sk
Marián NémethKOPT UVTE MTF
technický pracovník
CE5AM+421 906 068 381
Ing. Martin Németh, PhD.UIAM MTFodborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.101
+421 906 068 419, 419
martin.nemeth [at] stuba.sk
Ing. Andrea Némethová, PhD.UIAM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.101
+421 906 068 419, 419
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.T02 4.106
+421 906 068 417, 417
eduard.nemlaha [at] stuba.sk
Ing. Pavol Noga, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 210+421 908 674 112, +421 908 674 174
upratovač - upratovačka
maria.nochtova [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFúdržbár
+421 917 866 250, 962
jozef.novak [at] stuba.sk
Jaroslav NovotaPREV TAJ MTF
údržbár
+421 917 866 253, 965
jaroslav.novota [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 5.108
+421 906 068 487
Jozef Ölvecký
strojárenský technik
T ĽL
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.115
+421 906 068 438, 438jarmila.oravcova [at] stuba.sk
technická pracovníčka
NC 217
+421 908 674 109
iveta.padacova [at] stuba.sk
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.UMAT MTFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 349
746, +421 908 674 101
Ing. Anna PartlováEKO TAJ MTF
pracovníčka správy majetku
T204
+421 917 490 399
Ing. Alica Pastierová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ŤL 307
+421 906 068 klapka 507
alica.pastierova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 312
745, +421 908 674 100
matej.pasak [at] stuba.sk
UPIM MTF
docentka CSc.,PhD.
T02 2.108
+421 906 068 kl. 465
alena.paulikova [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Pavličkovápracovníčka pre ekonomické činnosti
Ing. Agnesa Pavlíková
prac. pre energetiku a revízne činnosti
T 211+421 918 646 055agnesa.pavlikova [at] stuba.sk
UIAM MTFtechnický pracovník
T02 3.121
+421 906 068 445, 445
Ing. Monika PavlovičováUMAT MTF
technická pracovníčka
NC 320
+421 918 646 038, 909, +421 908 674 091, 736
Dr.-Ing. Marcela PekarčíkováUMAT MTFvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NC 311
720, +421 908 674 075
profesor CSc.,PhD.
T-128
+421 908 674 130
jozef.peterka [at] stuba.sk
UIBE MTFchemický technička
TL-403
+421 906 068 klapka 513
adriana.peterkova [at] stuba.sk
technická pracovníčkaL 2
982, +421 908 674 060, +421 906 068 352
magda.peteryova [at] stuba.sk
Jana Petrovičováprevádzková pracovníčkaT-73B
+421 906 068 308
jana.petrovicova [at] stuba.sk
Ing. Monika PinkasováPEŠF OPOM MTF
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13
+421 908 674 160
monika.pinkasova [at] stuba.sk
Tatiana PlavcováPREV TAJ MTF
upratovač - upratovačka
tatiana.plavcova [at] stuba.sk
Karin PlecháčováUZ ŠJ TAJ MTFkuchárka
karin.plechacova [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
ŤL-128
+421 906 068 528
UZ ŠJ TAJ MTFpredavač
+421 918 646 059dasa.pokorna [at] stuba.sk
KOPT UVTE MTF
docent CSc.,PhD.
T-135
+421 905 906 371
peter.pokorny [at] stuba.sk
Elena PolakovičováPREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
Zdenka PopluhárováUZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
Mgr. Zuzana Popová
prevádzková pracovníčka
+421 918 646 002, 269
zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.110
+421 906 068 kl. 454
vanessa.prajova [at] stuba.sk
organizátor prevádzky VS
T02 4.115
+421 918 445 999, +421 906 068 480, 480
vladimir.pribila [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 310
748, +421 908 674 103
odborná asistentka CSc.,PhD.NC 306723, +421 908 674 078
doc. Ing. Peter Rantuch, PhD.UIBE MTF
docent CSc.,PhD.
ŤL 234
+421 908 674 133peter.rantuch [at] stuba.sk
Ing. Ivona Remenárováodborná administratívna pracovníčkaT- 219+421 905 301 751ivona.remenarova [at] stuba.sk
Marta Remenárováupratovač - upratovačka
Mária Rešetková, MBAZPZV MTF
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
T2-124
+421 918 646 015
maria.resetkova [at] stuba.sk
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.OPOM MTF
vedúca odborná informačný pracovníčka
T-28
+421 915 847 111
kvetoslava.resetova [at] stuba.sk
EKO TAJ MTFpracovníčka pre ekonomické činnosti
T205
+421 908 674 052, 370lubica.revesova [at] stuba.sk
UVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 218+421 918 646 042, 765robert.riedlmajer [at] stuba.sk
Eva RigováUZ ŠJ TAJ MTFpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
eva.rigova [at] stuba.sk
Adriana RichnákováŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitostiT21
+421 918 646 008, 6275
technická pracovníčka
T02 5.111
+421 918 646 071anna.richnakova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 315
727, +421 908 674 082
lydia.trnkova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Rolník, PhD.UIAM MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.114
+421 906 068 434, 434
ladislav.rolnik [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFpracovníčka autodopravy
+421 918 646 022, 289, +421 906 068 kl. 181
docent CSc.,PhD.
T-129
+421 908 674 132
UMAT MTF
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 342
732, +421 908 674 087
martin.sahul [at] stuba.sk
KZSM UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.
T-107
+421 908 674 144
miroslav.sahul [at] stuba.sk
UPIM MTF
profesor CSc.,PhD.
T02 2.114
+421 906 068 kl. 458peter.sakal [at] stuba.sk
UVPT MTFvedeckovýskumná pracovníčka
NC 216
+421 908 674 119
sankari.sampath [at] stuba.sk
Miroslava SedlákováPREV TAJ MTF
upratovač - upratovačka
miroslava.sedlakova [at] stuba.sk
Mgr. Viliam Sedláklektor
viliam.sedlak [at] stuba.sk
Jaroslav Seewald
vrátnik
+421 906 068 300jaroslav.seewald [at] stuba.sk
finančná účtovníčka
anna.schirova [at] stuba.sk
UIAM MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T02 3.123
+421 906 068 442, 442
peter.schreiber [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
ŤL 307a
+421 908 674 072
Mgr. Michal Skarba, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 209
+421 908 674 120
redaktorka
T-24
+421 918 646 033, +421 906 068 kl. 360, 6160
alzbeta.skypalova [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFúdržbár
lubos.sladecek [at] stuba.sk
Ing. Anna Sloukovápracovníčka pre plán a rozpočet+421 908 674 061
odborný asistent CSc.,PhD.T-112
+421 906 068 361
robert.sobota [at] stuba.sk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.UIBE MTFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.ŤL 322a+421 906 068 klapka 501maros.soldan [at] stuba.sk
Zuzana Sorádovátechnická pracovníčka
T-122
+421 918 646 037, +421 906 068 319zuzana.soradova [at] stuba.sk
OKIS MTFanalytička bázy dát VS
T02 4.117
+421 908 647 071
Imrich Stacho
vrátnik
+421 (33) 5 908 622
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF
docent CSc.,PhD.
NC 219+421 908 674 122maximilian.stremy [at] stuba.sk
Mgr. Hana Stúpalová, PhD.UIAM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.104
+421 906 068 449, 449hana.stupalova [at] stuba.sk
VYD OPOM MTF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
T-24+421 918 646 033, 6160, +421 906 068 kl. 360alena.sucakova [at] stuba.sk
Bc. Daniela SuskováPPZ MTF
mzdová účtovníčka
T - 208
+421 918 988 466, 953
Ján Sýkora
prac. technickej obsluhy a údržby VS
T02 4.120+421 906 068 475, 475jan.sykora [at] stuba.sk
Ing. Roman Sýkora
technik el. a energ. zariadení
NC 302
725, +421 908 674 080
Mária SzabóováUIBE MTFtechnická pracovníčka
ŤL-322a
+421 906 068 klapka 501, +421 918 646 023
maria.szaboova [at] stuba.sk
Ing. Peter Szabó, PhD.UPIM MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
T02 2.113
+421 906 068 kl. 456, +421 918 646 062
KBI UIBE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
ŤL-323
+421 906 068 klapka 510
Andrea ŠalkovskáUZ ŠDMU TAJ MTFupratovač - upratovačka
Mgr. Sláva Šatankoválektor
T02 5.109
+421 906 068 496
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT02 2.115+421 906 068 kl. 481
UMAT MTF
technik el. a energ. zariadení
LLA - UMAT
334, +421 906 068 334jaroslav.sery [at] stuba.sk
PREV TAJ MTF
upratovač - upratovačka
helena.simekova [at] stuba.sk
pracovníčka prevádzky štud. jedální
+421 918 646 004
KOPT UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.
CE5AM
+421 906 068 378vladimir.simna [at] stuba.sk
Helena Šimončičová
upratovač - upratovačka
helena.simoncicova [at] stuba.sk
prevádzkový pracovník
+421 918 646 000, 267
vrátnik
Dušan ŠnírerUZ ŠDMU TAJ MTFvodič mikrobusu
+421 918 646 001
dusan.snirer [at] stuba.sk
UIAM MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.106
+421 906 068 417, 417
lukas.spendla [at] stuba.sk
Kvetoslava Šprinková
pracovníčka pre študijné záležitosti
T20
+421 917 367 300, 6955
Milan Šram
chemik - úpravár vody
Ing. Tomáš Štefko, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ŤL 305
+421 906 068 klapka 508
Adriana ŠtibranáUZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
Ing. Katarína ŠtibranáUMAT MTFtechnická pracovníčkaNC 305
+421 918 646 036, +421 908 674 077, 722
odborný asistent CSc.,PhD.
T-117
+421 906 068 336roland.suba [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
T-125+421 908 674 056jana.sugarova [at] stuba.sk
KOPT UVTE MTF
profesor CSc.,PhD.
T-123
+421 917 367 301peter.sugar [at] stuba.sk
RNDr. Martin Šulka, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 215
+421 908 674 118
UVPT MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 207
+421 908 674 124katarina.sulkova [at] stuba.sk
Ing. Ingrid Šutiakovátechnická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060
Mgr. Lucia ŠvecováUVPT MTF
pracovníčka pre verejné obstarávanie
NC 207
+421 908 674 124
lucia_svecova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.UIAM MTF
profesor CSc.,PhD.
T02 3.124
+421 906 068 416, 416, +421 918 646 061, 933
TAJ MTF
pracovníčka pre štatistiku a rozbory
T223
+421 908 674 066
UVPT MTF
vedeckovýskumný pracovník
NC 214
+421 908 674 117kamil.tokar [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Tománekstavebný technik
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
T-23+421 918 646 011katarina_tothova [at] stuba.sk
vrátnik
Ing. Ján Urminský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
jan.urminsky [at] stuba.sk
Jarmila Ušáková
upratovač - upratovačka
šéfkuchárka
AKK OPOM MTFknihovníčkaT-28+421 906 068 kl. 331alena.vaclavova [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.KVZS UVTE MTF
docent CSc.,PhD.
T-135
+421 918 646 055, +421 908 674 137
stefan.vaclav [at] stuba.sk
Ing. Dušan Vaňa, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 115
+421 908 674 128, +421 908 674 167
EKO TAJ MTF
finančná účtovníčka
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.UPIM MTFzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.T02 2.118+421 906 068 kl. 463
finančná účtovníčkaT228+421 918 646 018lubica.varakova [at] stuba.sk
UIAM MTFdocent CSc.,PhD.T02 3.122+421 906 068 443, 443
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
T02 3.125+421 906 068 421, 421, +421 918 892 762, 951pavel.vazan [at] stuba.sk
PEŠF OPOM MTFodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondovT-13
+421 918 646 019
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.KVZS UVTE MTF
profesor CSc.,PhD.
T-140
+421 908 674 129
Juraj ViktoryUZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
Ing. Tomáš Vopát, PhD.KOPT UVTE MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CE5AM
+421 906 068 378
tomas.vopat [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T02 3.110
+421 906 068 440, 440robert.vrabel [at] stuba.sk
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťT-23+421 918 646 011beata.vrbovska [at] stuba.sk
vedeckovýskumný pracovník
NC 211
+421 908 674 113
Ing. Igor Wachter, PhD.UIBE MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
TL-305
+421 906 068 klapka 508
Venu Yarasu, MSc.UMAT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 317
+421 908 674 079, 724
Ivan ZacharOKIS MTF
pracovník operačných systémov VS
T02 4.119
+421 905 487 121, +421 906 068 477
ivan.zachar [at] stuba.sk
technická pracovníčkaT 122
+421 918 646 037, +421 906 068 319
údržbár
+421 918 646 025, 292
PaedDr. Daša ZifčákováPUR OPOM MTF
špecialista pre styk s verejnosťou
T-26
+421 918 646 034
Iveta Zimanovápracovníčka správy majetku
+421 918 646 012, 279iveta.zimanova [at] stuba.sk
Ing. Silvia ZolvíkováŠTU MTF
pracovníčka pre študijné záležitosti
T22
+421 918 646 006silvia.zolvikova [at] stuba.sk
Bc. Lýdia ZvolenskáPREV TAJ MTFpracovníčka správy majetkuT204+421 918 646 046lydia.zvolenska [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFvrátnik

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
PhDr. Jana Adamcová, PhD.Externá spolupracovníčka
qadamcova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.UIBE MTF
Externý spolupracovník
qadamecv [at] stuba.sk
Ing. Alojz Androvič, CSc.UIAM MTF
Externý spolupracovník
qandrovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 214
+421 908 674 117
UPIM MTFExterný spolupracovník
qarvasklenarova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbabcan [at] stuba.sk
Ing. Lucia Babiarová
Externá spolupracovníčka
qbabiarova [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qbachraty [at] stuba.sk
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
NC 216
+421 908 674 119
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
NB 664
+421 (2) 59 325 353
monika.bakosova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michal Balog, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovník
qbalogm [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qbalogm1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbanas [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T-13
+421 908 674 159
lucia.banasova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Jana BarboríkováUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qbarborikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.Externý spolupracovník
qbednarik [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
T02 2.123
+421 906 068 483
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qbednar [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Béger, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
T02 3.118
+421 906 068 439, 439maria.behulova [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
UPIM MTFExterný spolupracovník
UVTE MTFExterný spolupracovník537+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953juraj.beniak [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qberan [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c.
Externý spolupracovník
qbesterci [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavol Bezák, PhD.Externý spolupracovníkNC 209
+421 908 674 120
Ing. Tomáš Bezák, PhD.KAI UIAM MTF
Externý spolupracovník
T02 4.106
+421 906 068 417, 417
Externý spolupracovník
qbidulsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbielak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Otakar Bokůvka, CSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Dr. Ing. Miroslaw Bonek, PhD., MSc
Externý spolupracovník
Mgr. Zuzana BoorováUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
T-126
+421 908 674 135
pavol.bozek [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Božik, PhD.Externý spolupracovník
qbozikm [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovník
qbrezinai [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbrezinova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Brožek, CSc.Externý spolupracovník
prof. Ing. Václav Brož, CSc.MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qbrunckoj [at] stuba.sk
Ing. Peter Brziak, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
qbrziak [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Bubeník, PhD.
Externý spolupracovník
qbubenik [at] stuba.sk
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
ivana.budinska [at] stuba.sk
Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.Externá spolupracovníčka
qcibakova [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Ján CisárikUPIM MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.Externý spolupracovník
qczan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Filip Čagánek
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. František Čapkovič, CSc.Externý spolupracovník
qcapkovicf [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Čavojský, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qcerny [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
doc. Ing. Mária Čilliková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.Externý spolupracovník
qctvrtlik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Marian Deanko, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
domingos.jacinto [at] stuba.sk
UMAT MTFExterná spolupracovníčka
Andreas Degel
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
T-129
+421 908 674 132
daynier_sobrino [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Samir Kashirao DeshmukhUPIM MTF
Externý spolupracovník
qdeshmukh [at] stuba.sk
Ing. Pavel Diko, DrSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
qdiko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
qdlouhy [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
NC 215
+421 908 674 118andrej.dobrotka [at] stuba.sk
PhDr. Judita Drábová, MBA
Externá spolupracovníčka
Ing. Milan DragulaMTF
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Drahňovský, PhD.
Externý spolupracovník
juraj.drahnovsky [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qdrienikova [at] stuba.sk
Ing. Peter Drobný
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Gabriela Ďubjaková
Externá spolupracovníčka
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Externý spolupracovník
T02 4.127
+421 906 068 452, 452
Externý spolupracovník
Bilal DurgutExterný spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.Externá spolupracovníčka
qdvorakoval [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdzurenda [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Džugan, Ph.D.UIAM MTFExterný spolupracovník
qdzugan [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
Dr. Sabine EglsäerUMAT MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
UVTE MTFExterný spolupracovník
Ing. Andrej Eliáš, PhD.Externý spolupracovník
NC 217
764andrej.elias [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník139+421 (2) 44 455 087 kl. 344
prof. Ing. Emil Evin, CSc.Externý spolupracovník
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.MTF
Externá spolupracovníčka
RNDr. Peter Fabo, PhD.Externý spolupracovník
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qfaktorova [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qfarisovnatokar [at] stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
qferencikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.UIBE MTFExterný spolupracovník
qferjencik [at] stuba.sk
Mgr. Martin Fero, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
T02 5.106
+421 906 068 488, 488martin.fero [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Fiala
Externý spolupracovník
qfialal [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Externý spolupracovník
NB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
UIAM MTF, UPIM MTFExterná spolupracovníčkaT02 4.104, 5.19+421 (2) 21 022 519, +421 906 068 413, 413jana.flochova [at] stuba.sk
Ing. Roman Florek, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
qflorek [at] stuba.sk
Ing. Peter Fodrek, PhD.UVTE MTF
Externý spolupracovník
UVTE MTFExterný spolupracovník
qfrano [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Darja Gabriška, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
UVTE MTF
Externý spolupracovník
qgajdos [at] stuba.sk
doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.UIAM MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Martin Gálik
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovníkqgaliks [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.Externý spolupracovník
+421 917 674 669, 4669
dusan.galusek [at] stuba.sk
Ing. Eva GarajováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
xgardoki [at] stuba.sk
Ing. Monika GastgebováUPIM MTFExterná spolupracovníčka
xgajarova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgaspard [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Externý spolupracovník
T02 4.127
+421 906 068 452, 452gabriel.gaspar [at] stuba.sk
UVTE MTFExterný spolupracovník
qgatial [at] stuba.sk
Ing. Dušan GažoExterný spolupracovník
Ing. Marek Gebura, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
qgebura [at] stuba.sk
Ing. Pavol Gejdoš, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
Dipl.-Ing. Hilmar GensertUMAT MTFExterný spolupracovník
qgensert [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qglozmek [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
A702
+421 (2) 60 291 687vladimir.goga [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkNC 317724, +421 908 674 079peter.gogola [at] stuba.sk
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Externý spolupracovník
233
+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106
ernest.gondar [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír GorylExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Milan Gregor, CSc.Externý spolupracovník
PhDr. Martin Gronský, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
qgronsky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xgunindi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgutyan [at] stuba.sk
Ing. Petr GyurákExterný spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovníkqhadzima [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.UMAT MTFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, CSc.UVSM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
+421 918 646 064, 6190
Ing. Robert Halenár, PhD.
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qhalmes [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
peter.hamernik [at] stuba.sk
UIBE MTFExterný spolupracovníkŤL-205+421 906 068 klapka 532qharangozo [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Externá spolupracovníčka
443+421 (2) 57 296 556edita.hekelova [at] stuba.sk
Monika HilkováMTF
Externá spolupracovníčka
+421 918 646 055
monika.hilkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Hitka, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Kristína HodulíkováUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
prof. Dr. Ing. František HolešovskýMTF
Externý spolupracovník
qholesovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qholienka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. František Holler
Externý spolupracovník
qholler [at] stuba.sk
RNDr. Viera Homolová, PhD.UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
qhomolova [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
qhornakp [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhorvathr [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.UIBE MTFExterný spolupracovníkŤL 308+421 906 068 klapka 308qhostin [at] stuba.sk
Ing. Martin Hrablik, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
martin.hrablik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T02 4.123
+421 906 068 428, 428qhrcka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhrdinovag [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
Ing. Júlia Hricová, PhD.UVTE MTFExterná spolupracovníčka
qhricova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.MTF
Externý spolupracovník
ivan.hrivnak [at] stuba.sk
prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc.
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Externý spolupracovník
qhrnciar [at] stuba.sk
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.Externý spolupracovník
226
+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565
UMAT MTFExterný spolupracovníkqhrubyv [at] stuba.sk
Ing. Denisa Hrušecká, Ph.D.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Externý spolupracovník
D112
+421 (2) 60 291 771
UIAM MTFExterný spolupracovník
D617
+421 (2) 60 291 608
peter.hubinsky [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
RNDr. Tomáš Húlan, PhD.
Externý spolupracovník
qhulan [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.UIAM MTFExterný spolupracovník206+421 (2) 57 296 701
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.Externý spolupracovník
qhurajl [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.
Externý spolupracovník
qhvizdos [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Martin Hypky, MBA
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovníkqchlamtac [at] stuba.sk
Mgr. Břetislav Chmelík
Externý spolupracovník
qchmelik [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčkaT02 5.110+421 906 068 486gabriela.chmelikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
stefan.chudoba [at] stuba.sk
doc. Ing. Oľga Igorjevna Šalina, CSc.Externá spolupracovníčka
RNDr. Emília Illeková, DrSc.UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
qillekova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav IvaškaExterný spolupracovník
Ing. Karol Iždinský, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Ižol, PhD.
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
qjahnatek [at] stuba.sk
Ing. Martina Jakábová, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Mgr. Dominika JakabovičováUPIM MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Jaroslav Jambor, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
Ing. Juraj Janáč
Externý spolupracovník
qjanacj [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
Ing. Erik Janák, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
erik.janak [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Karol JanásExterný spolupracovník
UVTE MTFExterný spolupracovníkqjancovic [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
NC 307
733, +421 908 674 088igor.jancuska [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
NC 207
+421 908 674 124
dominika.janikova [at] stuba.sk
Ing. Jozef JankovičExterný spolupracovníkqjankovic [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
NC 210
+421 918 646 072
Mgr. Eva JardekováUPIM MTFExterná spolupracovníčkaqjardekova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
jozef.jasurek [at] stuba.sk
Ing. Angela Javorová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qjavorova [at] stuba.sk
Ing. Martin Jedlička, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 554
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
Externý spolupracovník
429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011vladimir.jerz [at] stuba.sk
Simonas Jocys
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
MTF
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qjuleny [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Mgr. Monika Jurkovičová, MBA
Externá spolupracovníčka
qjurkovicovam [at] stuba.sk
Ing. Norbert KáčerExterný spolupracovník
qkacern [at] stuba.sk
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
qkacikova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Kadnár, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
UIAM MTF
Externý spolupracovník
322
+421 (2) 57 294 550
Externý spolupracovník
qkardosp [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qkasnikova [at] stuba.sk
Mgr. Viera Kaššáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkassovic [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
marek.knazik [at] stuba.sk
UVTE MTF, UMAT MTFExterná spolupracovníčka
Ľahké laboratóriá UMAT
+421 906 068 340
UVTE MTFExterný spolupracovník
UVTE MTF
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.UVTE MTF
Externý spolupracovník
432
+421 (2) 57 296 548
ludovit.kollath [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T02 2.117
+421 906 068 kl. 470
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.UIBE MTFExterný spolupracovník
Ing. Melichar Kopas, PhD.UIBE MTFExterný spolupracovník
Mgr. Alena KopčanováMTF
Externá spolupracovníčka
Z 095
+421 906 068 143, +421 918 646 067, 939
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
T02 4.108+421 906 068 422, 422
Ing. Michal Kopták, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovníkqkoptak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkorab [at] stuba.sk
Ing. Jana Koreňová
Externá spolupracovníčka
qkorenovaj1 [at] stuba.sk
Ing. Marián Kortiš, PhD.
Externý spolupracovník
marian.kortis [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkostkap [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T-109
+421 908 674 143
UMAT MTFExterný spolupracovník
qkostial [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. PhDr. Vincent Kovačič, CSc.Externý spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovníkqkovacikj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkovacj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkovacj2 [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Eng. Edward Kowal, PhD.MTF
Externý spolupracovník
qkowal [at] stuba.sk
UIAM MTFExterná spolupracovníčkaD111+421 (2) 60 291 563alena.kozakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D115
+421 (2) 60 291 281
stefan.kozak [at] stuba.sk
doc. PhDr. Antonín Kozoň, PhD.Externý spolupracovník
qkozon [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
NC 307
733, +421 908 674 088
jozef.krajcovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.Externý spolupracovník
UIAM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Jana Krajčovičová, PhD.UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
qkrajcovicovaj [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Krajčo
Externý spolupracovník
qkrajco [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
444
+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
D311
+421 (2) 60 291 497
UPIM MTFExterný spolupracovník
Ing. Michal Kramara
Externý spolupracovník
Ing. Mgr. Zuzana Krátka, PhD.
Externá spolupracovníčka
+421 917 669 164, 9164
qkratka [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovníkqkravarik [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qkremenova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkrizan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkrocova [at] stuba.sk
RNDr. Aleš Kroupa, CSc.Externý spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkqkubasek [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqpetr [at] stuba.sk
Ing. Daniel Kučerka, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
qkucerka [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
Mgr. Stanislav Kúdela, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.UIAM MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Eva Kucháriková, CSc.
Externá spolupracovníčka
Ing. Marek KukumbergUIAM MTFExterný spolupracovník
marek.kukumberg [at] stuba.sk
doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.UVTE MTFExterná spolupracovníčka
qkumicakova [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qkuna [at] stuba.sk
Ing. Ladislav KuníkUVSM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
stanislav.kunik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkupca [at] stuba.sk
Ing. Marián Kupka, PhD.Externý spolupracovník
qkupkam [at] stuba.sk
Ing. Erika KuracinováMTF
Externá spolupracovníčka
T02 4.118
+421 918 646 067, 476
prof. Dr. Ing. Ivan KuricUVTE MTFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Ondrej Kusý, PhD.Externý spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
Mgr. Milan KuzmaExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
katarina.ladvenicova [at] stuba.sk
Ing. Sylvia Lamošová
Externá spolupracovníčka
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Martin LangfelderExterný spolupracovník
qlangfelder [at] stuba.sk
Ing. Juraj Lapin, DrSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qlasab [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Roman Lazar, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
Ing. Ján LenhardtExterný spolupracovník
qlenhardt [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovník
qlinczenyi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qliskaj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qliskovak [at] stuba.sk
doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Andrej LukačovičUPIM MTF
Externý spolupracovník
qlukacovic [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qlukovics [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.Externý spolupracovník
qlumnitzer [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqluzak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmacekb [at] stuba.sk
doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qmadlenakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
T 205
+421 906 068 312
UMAT MTFExterný spolupracovník
qmagusin [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qmagvasi [at] stuba.sk
Ing. Tomáš MagyaricsUMAT MTFExterný spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344milan.majernik [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Majerník
Externý spolupracovník
qmajernikt [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmajtan [at] stuba.sk
Ing. Zuzana MakáňováUPIM MTFExterná spolupracovníčka
qmakanova [at] stuba.sk
Ing. Peter MakyšUPIM MTFExterný spolupracovník
qmakysp [at] stuba.sk
UVTE MTFExterná spolupracovníčka
qmankovai [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qmarasova [at] stuba.sk
Ing. Albert Mareš, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník
qmares [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana Marková
Externá spolupracovníčka
qmarkovaj [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovníkT 111
+421 908 674 141
Externý spolupracovník
michal.marton [at] stuba.sk
Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovník
qmatusj [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladislav Maxim, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovníkqmaxim [at] stuba.sk
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403igor.medved [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovníkqmelo [at] stuba.sk
Ing. Dominik Mesároš
Externý spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovníkNB 694+421 (2) 59 325 149
Externý spolupracovník
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník
qmician [at] stuba.sk
prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.UIAM MTF, UPIM MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Anna Mičietová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qmicietova [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
A605
+421 (2) 60 291 167
UPIM MTF, MTF
Externý spolupracovník
qmihok [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 0603
+421 (2) 32 888 479
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmikus [at] stuba.sk
UIAM MTF, UMAT MTFExterný spolupracovníkNC 212
+421 908 674 115
stanislav.minarik [at] stuba.sk
UVTE MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qmolnarm [at] stuba.sk
Ing. Jarmila Molnárová
Externá spolupracovníčka
qmolnarovaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovník
MTFExterný spolupracovník
xmonasterio [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Monka, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník
qmonka [at] stuba.sk
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.UIBE MTFExterný spolupracovník
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Externý spolupracovník
NC 219+421 908 674 122
Miroslav MoringaUPIM MTF
Externý spolupracovník
UVTE MTFExterný spolupracovník
qmorva [at] stuba.sk
Ing. Róbert MorvayUIAM MTF
Externý spolupracovník
UVTE MTF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmudrikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
qmullerova [at] stuba.sk
Ing. Martin MuškaUPIM MTF
Externý spolupracovník
NC 103
+421 908 674 111
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qnagyoval [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Naňo, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
qnano [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.Externý spolupracovníkA607
+421 (2) 60 291 661
doc. Quang Chinh NeguyenUMAT MTFExterný spolupracovník
qneguyen [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčkaqnemetzova [at] stuba.sk
UVTE MTF
Externý spolupracovník
qneslusan [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
T02 4.121
+421 906 068 411, 411
Externá spolupracovníčka
qniethammer [at] stuba.sk
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Martin Nosko, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
qnoskom [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, CSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
UMAT MTFExterný spolupracovník
qnovakp2 [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T02 5.108+421 906 068 487
doc. Ing. František Nový, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Dáša OlesováUPIM MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Roman Olexa
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qondrasik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qondreicka [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qondriga [at] stuba.sk
Ing. Martin Ondriga, PhD.Externý spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Milan Oravec, PhD.UIBE MTF, MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
UIBE MTFExterný spolupracovník
UIBE MTFExterný spolupracovník
qosvaldovamakov [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qovcarcik [at] stuba.sk
MTF
Externý spolupracovník
T 209
+421 906 068 349
Externá spolupracovníčka
qpaciaova [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
UMAT MTF, MTF
Externý spolupracovník
qpalcekp [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Papula, PhD.Externý spolupracovník
qpapula [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
NB 1.posch.103
+421 903 704 600branislav.pastucha [at] stuba.sk
Ing. Róbert Pauliček, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
qpaulicek [at] stuba.sk
Ing. Andrej PaulíkUPIM MTFExterný spolupracovník
qpaulik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
iveta.paulova [at] stuba.sk
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Externý spolupracovník
qpavlenda [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
NB 603
+421 (2) 59 325 336
Ing. Peter Pavlík
Externý spolupracovník
Ing. Matúš Péči, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Marián PekaraUIAM MTF
Externý spolupracovník
qpekaram [at] stuba.sk
Claudia Peñas
Externá spolupracovníčka
xpenas [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Ivan Peťko, PhD.Externý spolupracovník
UVTE MTF
Externá spolupracovníčka
qpetruj [at] stuba.sk
PaedDr. Milan Petruš
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpilc [at] stuba.sk
Ing. Peter Pinke, CSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
qpinke [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqpinter [at] stuba.sk
UVTE MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
qpivarciova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpodoba [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Pokorný, MPA, Ph.D.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
445
+421 (2) 57 296 355
Ing. Mária PolečkováUPIM MTFExterná spolupracovníčka
qpoleckova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.Externý spolupracovník
qpopelka [at] stuba.sk
Ing. Libor PorubanUIAM MTF
Externý spolupracovník
qporubanl [at] stuba.sk
Ing. Juraj Pospíšil
Externý spolupracovník
qpospisilj1 [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpracharj [at] stuba.sk
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Hynek Procházka, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
qprochazkah [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.Externý spolupracovníkqpudis [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Externý spolupracovník
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Externý spolupracovník
T02 5.109
+421 906 068 496
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
qrancak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.Externá spolupracovníčka
NB 5118
+421 (2) 59 325 221
milena.rehakova [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martin ResekUMAT MTFExterný spolupracovník
qresek [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.UVTE MTF
Externý spolupracovník
UIAM MTF, UMAT MTFExterný spolupracovníkNC 218
+421 918 646 042, 765
PhDr. Lucia Richnáková, PhD.CJHŠ MTFExterná spolupracovníčkaqrichnakova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Rjapošová
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.UIAM MTFExterný spolupracovník205
+421 (2) 57 296 702
Externý spolupracovník
qroch [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
D111+421 (2) 60 291 563
PhDr. Gabriela Ručková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qruckova [at] stuba.sk
MTF
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.Externý spolupracovníkŤL-324+421 906 068 klapka 514miroslav.rusko [at] stuba.sk
doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
T-129
+421 908 674 132roman.ruzarovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovníkrudolf.rybansky [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovníkqrybarm [at] stuba.sk
Krzysztof RzeplińskiMTFExterný spolupracovník
xrzeplinski [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.Externý spolupracovníkT02 2.101+421 906 068 kl. 464, +421 906 068 kl. 407, +421 905 930 246, 6111
prof. Dr. Ing. Milan Sága
Externý spolupracovník
qsaga [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Externý spolupracovník
T-107+421 908 674 144miroslav.sahul [at] stuba.sk
Ing. Karel Saksl, DrSc.
Externý spolupracovník
Ing. Marián SamákUPIM MTFExterný spolupracovník
qsamak [at] stuba.sk
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
qsamesova [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qsaniuka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsaniuk [at] stuba.sk
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Jolana Sebestyénová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qsebestyenova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
NC 315727, +421 908 674 082
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník
239
+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.Externý spolupracovníkD701
+421 (2) 60 291 585
Ing. Branislav Sekera, PhD.
Externý spolupracovník
Jozef Seriš
Externý spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsiklenka [at] stuba.sk
Dr. Ing. František SimančíkUMAT MTF, MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsinay [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
NC 209
+421 908 674 120
doc. Ing. Eva Slamková, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qslota [at] stuba.sk
Ing. Barbora SokolovskáExterná spolupracovníčka
barbora.sokolovska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Externý spolupracovník
UVTE MTF, MTFExterný spolupracovník
qspisak [at] stuba.sk
Ing. Lucia Spišáková
Externá spolupracovníčka
qspisakova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qstachova [at] stuba.sk
prof. inż. Dr hab. Feliks StachowiczExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
ladislav.stancek [at] stuba.sk
UVTE MTF
Externá spolupracovníčka
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qstankop [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qstoffova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Externý spolupracovník
qstraka [at] stuba.sk
Ing. Andrej Strašifták, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qstrazovec [at] stuba.sk
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Externý spolupracovník
NC 219+421 908 674 122
doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.
Externý spolupracovník
qstriss [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.UIBE MTFExterný spolupracovníkqsvetlikj1 [at] stuba.sk
Ing. Marek Syč, PhD.
Externý spolupracovník
marek.syc [at] stuba.sk
Mgr. Beáta SzabóExterná spolupracovníčkaqszabob [at] stuba.sk
Ing. Jaroslava SzabóUPIM MTFExterná spolupracovníčka
jaroslava.vicikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
jarmila.salgovicova [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qscasnovicova [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Šebesta
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dušan Šebo, CSc.UPIM MTF
Externý spolupracovník
qsebod [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčkaT02 2.115+421 906 068 kl. 481miriam.sefcikova [at] stuba.sk
Ing. Milan ŠestákUPIM MTFExterný spolupracovník
qsestak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.Externý spolupracovník
268, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532peter.simon [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ŠimoExterný spolupracovník
prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.UIAM MTF
Externý spolupracovník
qsimsik [at] stuba.sk
Ing. Samuel Šipkovský
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qskolarova [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Škrobian, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsmid [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
+421 918 669 110, 9138
Externý spolupracovník
Mgr. Dušan Štefánik, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
Ing. Pavol Štefánik, PhD.
Externý spolupracovník
qstefanik [at] stuba.sk
prof. Ing. Jana Štofková, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Vladimír Štollmann, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Milan Štrbo, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
UIAM MTF
Externý spolupracovník
NC 215
+421 908 674 118
Externá spolupracovníčka
NC 207
+421 908 674 124katarina.sulkova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
yulia_surinova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
vladimir.surka [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqsutora [at] stuba.sk
Externý spolupracovník235
+421 (2) 57 296 339
pavol.svec [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
peter.svec [at] stuba.sk
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.
Externý spolupracovník
316
+421 (2) 57 296 712
Ing. Viktória Talnagiová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qtemiakova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Jana TibenskáExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qtomasik [at] stuba.sk
doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
qtomaskova [at] stuba.sk
Ing. Alexander TomčíkUPIM MTFExterný spolupracovník
qtomcik [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Externý spolupracovník
qtrebuna [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qtrencan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Anton Trník, PhD.
Externý spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovník
qtrnkaa [at] stuba.sk
Defne Türker