May 27, 2020   3:44 p.m. Iveta
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NameDepartment
Position
OfficePhoneE-mail
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
4.33
+421 (2) 21 022 433
nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503
Upratovač - upratovačka
Ing. Michal Barla, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.45
+421 (2) 21 022 445
michal.barla [at] stuba.sk
Mgr. Martin Bečka, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
Mgr. Eva Beláková, PhD.IISE FIIT
Odborná administratívna pracovnice
3.11
+421 (2) 21 022 311
Ing. Rastislav Bencel, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.5.30+421 (2) 21 022 530rastislav.bencel [at] stuba.sk
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.UPAI FIITDocentka CSc.,PhD.4.06+421 (2) 21 022 406
UPAI FIIT, CCCS FIIT
Pracovník operačných systémov VS, Odborný asistent CSc.,PhD.
5.28
+421 (2) 21 022 528
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.29+421 (2) 21 022 529bystrik.bindas [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33+421 (2) 21 022 533andrej.binder [at] stuba.sk
Ing. Martin BinderUPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503
Ing. Miroslav Blšták, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.4.43
+421 (2) 21 022 443
Pavel BoháčVrátnik
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.IISE FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
UPAI FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.33+421 (2) 21 022 533
Upratovač - upratovačkadiana.borsova [at] stuba.sk
IISE FIITDocentka CSc.,PhD.
3.15
+421 (2) 21 022 315anna.ezzeddine [at] stuba.sk
Ing. Jitka BožíkováAsistentka
2.13
+421 (2) 21 022 213
Peter BrathCCCS FIITPracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.43
+421 (2) 21 022 243
IISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331
kamil.burda [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.UPAI FIITDocent CSc.,PhD.
4.27
+421 (2) 21 022 427michal.cernansky [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
5.39
+421 (2) 21 022 539
Aurel Čičátka
Vrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
Mgr. Viera DanišováD-E DO FIIT
Finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211viera.danisova [at] stuba.sk
Ing. Peter DemčákVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.42
+421 (2) 21 022 442
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti5.03
+421 (2) 21 022 511, +421 (2) 21 022 503
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.DWSaFPaCD D-E DO FIIT
Pracovník BOZ a PO
D607
+421 (2) 60 291 456
jozef.dubravsky [at] stuba.sk
BED DO FIITVrátnik1.14
+421 (2) 21 022 100
Bc. Katarína DunajskáD-SA DO FIITPracovnice pre študijné záležitosti1.06
+421 (2) 21 022 144
katarina.dunajska [at] stuba.sk
Mgr. Lucia Falbová
Knihovnice
2.31
+421 (2) 21 022 231
lucia.falbova [at] stuba.sk
Ing. Jakub Findura
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542
Pracovnice pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 142
Knihovnice
2.30
+421 (2) 21 022 230henrieta.gabrisova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33
+421 (2) 21 022 533
marek.galinski [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.37+421 (2) 21 022 337
Ing. Jakub Ginter
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42+421 (2) 21 022 542
RNDr. Marta GnipováCCCS FIITMatematička - analytička VS
2.28
+421 (2) 21 022 228
marta.gnipova [at] stuba.sk
Dominik GozoraPracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.44
+421 (2) 21 022 244
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44+421 (2) 21 022 244peter.grell [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.11
+421 (2) 21 022 411
Odborná asistentka CSc.,PhD.
3.14
+421 (2) 21 022 314
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.14
+421 (2) 21 022 514
UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
5.34
+421 (2) 21 022 534
pavol.helebrandt [at] stuba.sk
Šimon Híveš
Prac. pre energetiku a revízne činnosti
2.36
+421 (2) 21 022 236
simon.hives [at] stuba.sk
IISE FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.37
+421 (2) 21 022 337
patrik.hlavac [at] stuba.sk
D-SA DO FIIT
Pracovnice pre študijné záležitosti
1.07
+421 (2) 21 022 141
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.20
+421 (2) 21 022 520
IISE FIIT
Odborná asistentka CSc.,PhD.
4.41+421 (2) 21 022 441andrea.hrckova [at] stuba.sk
Ing. Martin Hric, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pracovník pre didaktickú techniku
2.42+421 (2) 21 022 242
Ing. Ján Hudec, PhD.UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
5.17
+421 (2) 21 022 517
jan.hudec [at] stuba.sk
UPAI FIITZástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.4.14
+421 (2) 21 022 414
ladislav.hudec [at] stuba.sk
BED DO FIIT
Upratovač - upratovačka
lubica.huskova [at] stuba.sk
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.IISE FIITDocentka CSc.,PhD.3.18, 1.08
+421 (2) 21 022 318
UPAI FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.04+421 (2) 21 022 404
Ing. Jaroslav Jakubík, PhD.IISE FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.43
+421 (2) 21 022 443
BED DO FIIT
Prevádzkový pracovník
2.37
+421 (2) 21 022 237
Mgr. Ľubica Jančaťová
Asistentka
3.12
+421 (2) 21 022 312lubica.jancatova [at] stuba.sk
IISE FIITProfesor CSc.,PhD.4.28+421 (2) 21 022 428vladimir.janis [at] stuba.sk
UPAI FIITRiaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
5.12, 5.06
+421 (2) 21 022 506, +421 918 687 983
Oliver Kanát
Pracovník pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
oliver.kanat [at] stuba.sk
UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.4.17
+421 (2) 21 022 417
Ing. Ivan KapustíkIISE FIIT
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
4.44
+421 (2) 21 022 444
ivan.kapustik [at] stuba.sk
Monika Karoliová, MBA
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
5.19
+421 (2) 21 022 519
Ing. Ondrej Kaššák, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.40
+421 (2) 21 022 440
Miriam KitanovicsováD-E DO FIITPracovnice pre plán a rozpočet
2.11
+421 (2) 21 022 251
miriam.kitanovicsova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.30+421 (2) 21 022 330matej.kloska [at] stuba.sk
doc. RNDr. Martin Kochol, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
martin.kochol [at] stuba.sk
Matematik - analytik VS
2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
doc. Ing. Michal Kompan, PhD.IISE FIITDocent CSc.,PhD.
4.30
+421 (2) 21 022 430
IISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.43+421 (2) 21 022 443
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.UPAI FIIT
Profesor DrSc.
5.43
+421 (2) 21 022 543
ivan.kotuliak [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.35+421 (2) 21 022 535
Mgr. Zuzana KozíkováSekDean DO FIITAsistentka2.04
+421 (2) 21 022 204
zuzana.kozikova [at] stuba.sk
UPAI FIIT, CCCS FIIT
Vedúci VS, Docent CSc.,PhD.
5.15
+421 (2) 21 022 515tibor.krajcovic [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
Odborná administratívna pracovnice
3.12
+421 (2) 21 022 312
Ing. Tomáš Kramár, PhD.IISE FIITOdborný asistent CSc.,PhD.4.40
+421 (2) 21 022 440
Ing. Štefan Krištofík, PhD.UPAI FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.04
+421 (2) 21 022 504stefan.kristofik [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.42
+421 (2) 21 022 442
Pracovník operačných systémov VS, Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.44
+421 (2) 21 022 444
martin.labaj [at] stuba.sk
Riaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.
3.06
+421 (2) 21 022 306
peter.lacko [at] stuba.sk
Vedúca ekonomického útvaru
2.12
+421 (2) 21 022 212
Ing. Ján Lang, PhD.IISE FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
4.34
+421 (2) 21 022 434
jan.lang [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.11
+421 (2) 21 022 411
jan.lastinec [at] stuba.sk
Ing. Fedor Lehocki, PhD.IISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D408, 4.45
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 445
Ing. Zdenka Lenartová, PhD.
Odborná administratívna pracovnice
D-R DO FIITOdborná administratívna pracovnice
Ing. Marek LódererIISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.30+421 (2) 21 022 330marek_loderer [at] stuba.sk
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.IISE FIIT
Profesorka CSc.,PhD.
3.17
+421 (2) 21 022 317
Ing. Dominik Macko, PhD.UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.5.18
+421 (2) 21 022 518
dominik.macko [at] stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice3.06
+421 (2) 21 022 306, +421 918 687 990
RNDr. Martin Madaras, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
4.19
+421 (2) 21 022 419martin.madaras [at] stuba.sk
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.41
+421 (2) 21 022 241
Pracovnice pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
Odborná asistentka CSc.,PhD.
3.19
+421 (2) 21 022 319
D-R DO FIIT
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
2.24+421 (2) 21 022 224zuzana.marusincova [at] stuba.sk
BED DO FIIT
Prevádzkový elektrikár
2.37
+421 (2) 21 022 237pavol.matejka [at] stuba.sk
Jana MišíkováBED DO FIIT
Upratovač - upratovačka
Zuzana MišíkováPracovnice správy majetku
2.16
+421 (2) 21 022 216
Ing. Róbert Móro, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
4.41
+421 (2) 21 022 441robert.moro [at] stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
2.33
+421 (2) 21 022 238, +421 918 669 241
Odborná asistentka CSc.,PhD.3.03
+421 (2) 21 022 303
ingrid.nagyova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
3.05+421 (2) 21 022 305pavol.navrat [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
viera.nemethova [at] stuba.sk
PhDr. Erika Nižnanská
Vedúca útvaru ľudských zdrojov
2.15
+421 (2) 21 022 215
DO FIITTajomníčka fakulty2.04
+421 (2) 21 022 203
lubica.palatinusova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.36
+421 (2) 21 022 336matus.pikuliak [at] stuba.sk
UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
5.16, 1.08
+421 (2) 21 022 516
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.Docent CSc.,PhD.4.36
+421 (2) 21 022 436
ivan.polasek [at] stuba.sk
Mgr. Marián PotočnýOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
Ing. Anna PovažanováIISE FIIT
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
4.33
+421 (2) 21 022 433
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.44
+421 (2) 21 022 444
Odborná administratívna pracovnice
2.24
+421 (2) 21 022 224
martina.ries [at] stuba.sk
Dr. Ing. Michal Ries
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.35, 5.32+421 (2) 21 022 532, +421 (2) 21 022 535michal.ries [at] stuba.sk
CPVS FIITVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.29+421 (2) 21 022 529
IISE FIIT
Docentka CSc.,PhD.
3.16+421 (2) 21 022 316viera.rozinajova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Sabo, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.03+421 (2) 21 022 503
Mgr. Miroslava SlezákováCPVS FIITOdborná administratívna pracovnice
2.25
+421 (2) 21 022 225
Mária SomogyiováD-E DO FIITFinančná účtovníčka2.11
+421 (2) 21 022 211
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.41
+421 (2) 21 022 441ivan.srba [at] stuba.sk
Ing. Branislav SteinmüllerCCCS FIITPracovník operačných systémov VS2.27
+421 (2) 21 022 227
Ing. Roman Stovíček, CSc.Pracovník operačných systémov VS
2.26
+421 (2) 21 022 226
roman.stovicek [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.45
+421 (2) 21 022 445
Docent CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429jakub.simko [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Šimko, PhD.Docent CSc.,PhD.
1.08, 4.31
+421 (2) 21 022 431
Odborná administratívna pracovnice5.06
+421 (2) 21 022 506
Mgr. Jarmila ŠkorecováMzdová účtovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.20
+421 (2) 21 022 520
lukas.soltes [at] stuba.sk
UPAI FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30
+421 (2) 21 022 530
D-E DO FIIT
Pracovnice pre ekonomické činnosti
2.14, 1.13
+421 (2) 21 022 214, +421 (2) 21 022 113
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.05
+421 (2) 21 022 405
Mgr. Zuzana TekulováPracovnice pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 143
Ladislav Toman
Vrátnik
IISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmatus.tomlein [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.31
+421 (2) 21 022 531
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.IISE FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
3.20
+421 (2) 21 022 320jozef.tvarozek [at] stuba.sk
Ing. Juraj Vincúr
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.38-2 (3D LAB)+421 (2) 21 022 338
Ing. Martin Vojtko, PhD.UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
BED DO FIITUpratovač - upratovačka
eva.vorosova [at] stuba.sk
IISE FIIT
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
3.30
+421 (2) 21 022 330
IISE FIIT
Docent CSc.,PhD.
4.37+421 (2) 21 022 437
Prac. pre energetiku a revízne činnosti
2.36
+421 (2) 21 022 236
frantisek.warosch [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
RNDr. Aneta ZubekováBED DO FIIT
Vrátnik

External staff

NameDepartment
Position
Office
Phone
E-mail
external colleague
qadamyova [at] stuba.sk
external colleague
qandrasko [at] stuba.sk
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.FIIT
external colleague
4.33+421 (2) 21 022 433nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
Ing. Marek AntálekFIIT
external colleague
Marta Aragón Martínez
external colleague
PhDr. Danka BabincováFIIT
external colleague
FIIT
external colleague
C 0501
+421 (2) 32 888 419tomas.bacigal [at] stuba.sk
Ing. Viktor BachratýFIITexternal colleague4.45+421 (2) 21 022 445viktor.bachraty [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.external colleagueqbalaza [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
external colleague
FIITexternal colleague
qbarabas [at] stuba.sk
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.IISE FIIT, FIIT
external colleague
Ing. Ľuboš Batěk
external colleague
Mgr. Martin Bečka, PhD.FIITexternal colleague
martin.becka [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
FIITexternal colleague
qbenedigova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.external colleague
UPAI FIITexternal colleague
FIITexternal colleague
xbiaginigomez [at] stuba.sk
external colleague
Mgr. Radoslav Blaho, PhD.external colleague
BED DO FIIT
external colleague
1.14
+421 (2) 21 022 100
Ing. Peter BlštákFIIT
external colleague
external colleague
radoslav.bohm [at] stuba.sk
Ing. Jitka Božíková
external colleague
2.13+421 (2) 21 022 213jitka.bozikova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Brenkuš, PhD.FIIT
external colleague
E116
+421 (2) 60 291 385
juraj.brenkus [at] stuba.sk
external colleague
Mgr. Peter Broniš, PhD.FIIT
external colleague
Ing. Ivana Budinská, PhD.FIITexternal colleague
FIIT
external colleague
Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
external colleague
FIIT
external colleague
qburget [at] stuba.sk
external colleague
FIITexternal colleague3.34
+421 (2) 21 022 334
michal.bystricky [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
xcagank [at] stuba.sk
Mgr. Peter Cagarda, PhD.FIITexternal colleague
external colleague
xcardonaaparici [at] stuba.sk
external colleague
B408
+421 (2) 68 279 408qcsoka [at] stuba.sk
external colleague
xcechvala [at] stuba.sk
external colleague
A414
+421 (2) 60 291 472
karla.cipkova [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
UPAI FIIT, FIIT
external colleague
4.16
+421 (2) 21 022 416
external colleague
qdemovicm [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Ján Dohnal, PhD.
external colleague
qdohnal [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Domin
external colleague
external colleague
qdomonkost [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
Ing. Lukáš DoubravskýUPAI FIITexternal colleague5.04+421 (2) 21 022 504lukas.doubravsky [at] stuba.sk
external colleague
4.13
+421 (2) 21 022 413qdrahos [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.FIITexternal colleague
FIIT
external colleague
T 108
+421 (2) 60 291 590
external colleague
FIITexternal colleagueqerdelyiovaganc [at] stuba.sk
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.external colleague
qfarkasi [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Farkašexternal colleague3.31+421 (2) 21 022 331
Ing. Peter Feciľak, PhD.IISE FIITexternal colleagueqfecilak [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
Mgr. Michal Ferko, PhD.FIITexternal colleague
doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.IISE FIITexternal colleague
Zdenko FiguraBED DO FIIT
external colleague
1.14
+421 (2) 21 022 100
zdenko.figura [at] stuba.sk
FIITexternal colleague4.11+421 (2) 21 022 411
Ing. Pavol Frič, PhD.external colleagueD-101
+421 (2) 60 291 401
external colleague
qfurkova [at] stuba.sk
external colleagueqgalajda [at] stuba.sk
external colleague4.13+421 (2) 21 022 413
external colleague
FIITexternal colleague
qgenci [at] stuba.sk
UPAI FIITexternal colleague
FIIT
external colleague
xgesnouin [at] stuba.sk
RNDr. Ján Glasa, CSc.FIIT
external colleague
IISE FIIT, FIIT
external colleague
2.28+421 (2) 21 022 228
IISE FIIT, FIITexternal colleague
qgreif [at] stuba.sk
Ing. Nora Grisáková, PhD.external colleague
external colleague
C501
+421 (2) 60 291 226otokar.grosek [at] stuba.sk
Ing. Maroš GrundFIIT
external colleague
external colleague
qguothi [at] stuba.sk
Ing. František Gyárfáš, PhD.
external colleague
external colleague
qgyepes [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qhanacekp [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qhavlice [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qherout [at] stuba.sk
IISE FIIT, FIITexternal colleague
qhlavacj1 [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
FIITexternal colleague
external colleague
3.36
+421 (2) 21 022 336
IISE FIIT, FIIT
external colleague
xhoskovad [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
external colleague
external colleague
qhruska [at] stuba.sk
Ing. Peter Hubka, PhD.external colleague
qhubka [at] stuba.sk
Ing. Vladimír HudekFIITexternal colleague
Erika Chudějováexternal colleague
Ing. František Jakab
external colleague
qjakab [at] stuba.sk
external colleague
4.43
+421 (2) 21 022 443
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.FIITexternal colleague4.28
+421 (2) 21 022 428
vladimir.janis [at] stuba.sk
Ing. Andrej Kadlic
external colleague
FIIT
external colleague
C 0413
+421 (2) 32 888 417
jana.kalicka [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.external colleague
C 0409
+421 (2) 32 888 405martin.kalina [at] stuba.sk
Ing. Roman Kazička, PhD.FIITexternal colleague
FIITexternal colleague
qkelemenj [at] stuba.sk
Mgr. Pavol Kianička
external colleague
qkianicka [at] stuba.sk
Matúš Kislan
external colleague
qkislan [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Klimo, CSc.external colleague
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.FIITexternal colleagueC 0410+421 (2) 32 888 409
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.UPAI FIIT, FIIT
external colleague
lukas.kohutka [at] stuba.sk
external colleague
2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.FIITexternal colleague
Mgr. Jozef Kollár, PhD.FIIT
external colleague
A 402
+421 (2) 60 291 814
Ing. Ľuboš KoprdaFIITexternal colleague
qkoprda [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.IISE FIITexternal colleagueqkordikp [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
FIITexternal colleague
Mgr. Marek Košta, PhD.UPAI FIIT
external colleague
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.external colleague
5.28
+421 (2) 21 022 528
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.FIITexternal colleague
5.43
+421 (2) 21 022 543ivan.kotuliak [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
Ing. Ivo KovačičIISE FIITexternal colleague
Ing. Michal Kováčik
external colleague
external colleague5.35+421 (2) 21 022 535
Mgr. Monika Kováčová, PhD.UPAI FIITexternal colleague64
+421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
monika.kovacova [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Tomáš KovárIISE FIIT
external colleague
qkovar [at] stuba.sk
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.IISE FIIT, FIIT
external colleague
qkrajcovicd [at] stuba.sk
Daniel KráľUPAI FIIT
external colleague
external colleague
external colleague
3.31+421 (2) 21 022 331peter.kratky [at] stuba.sk
Bc. Peter Križan
external colleague
xkrizanp [at] stuba.sk
Mgr. Martin Krupa
external colleague
FIITexternal colleague
xkubisv [at] stuba.sk
Mgr. Štefan KučákUPAI FIITexternal colleague
qkucak [at] stuba.sk
external colleague
3.31+421 (2) 21 022 331tomas.kucecka [at] stuba.sk
Ing. František Kudlačák
external colleague
5.05
+421 (2) 21 022 505
frantisek.kudlacak [at] stuba.sk
Ing. Róbert Kuchárexternal colleague
qkucharr [at] stuba.sk
Matej KukučkaUPAI FIIT
external colleague
qkukuckam1 [at] stuba.sk
Ing. Vladimír KunštárUPAI FIITexternal colleague
5.05
+421 (2) 21 022 505
external colleague
qkuzmat [at] stuba.sk
external colleague4.15+421 (2) 21 022 415
FIITexternal colleague
T 108
+421 (2) 60 291 590
FIIT
external colleague
qlaclavik [at] stuba.sk
Mgr. Peter Laurinec, PhD.FIITexternal colleague3.31+421 (2) 21 022 331peter.laurinec [at] stuba.sk
external colleague
D408, 4.45
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 445
Ing. Marián Lekavý, PhD.FIITexternal colleague
4.40
+421 (2) 21 022 440
external colleague
qlenharcik [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.external colleague
eva.letovancova [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qlipovskyr [at] stuba.sk
external colleague
xliscak [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
external colleague
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.external colleague
qlukotka [at] stuba.sk
Ing. Jakub MačinaFIIT
external colleague
external colleague
4.19
+421 (2) 21 022 419martin.madaras [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
xmagdalenalaord [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Mach, CSc.FIIT
external colleague
doc. Ing. Kristína Machová, PhD.
external colleague
qmachovak [at] stuba.sk
Ing. Libor Majer, PhD.FIITexternal colleagueE116+421 (2) 60 291 385libor.majer [at] stuba.sk
Ing. Marek MajerníkUPAI FIITexternal colleague
Ing. Marián MajorFIIT
external colleague
Beáta MalákováUPAI FIIT
external colleague
qmalakova [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
external colleague
qmalkine [at] stuba.sk
external colleague
3.03
+421 (2) 21 022 303
irina.ondik [at] stuba.sk
external colleague
A417
+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
Ing. Martin MarkoFIIT
external colleague
external colleague
IISE FIIT, FIIT
external colleague
qmarsenic [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Slavomír Maťašovskýexternal colleague
Ing. Juraj Matejka, PhD.FIITexternal colleague
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.FIIT
external colleague
qmatiaskok [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
Mgr. Ján Mazák, PhD.external colleague
Ing. Peter Mesjarexternal colleague
Mgr. Peter Miklovič, PhD.FIITexternal colleagueA122
+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861
Ing. Eugen Mikóczy, PhD.external colleague
FIIT
external colleague
Ing. Zuzana Minarechová, PhD.external colleagueC 0404
Ing. Branislav Mišota, PhD.FIITexternal colleague+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435
FIITexternal colleague
qmitkova [at] stuba.sk
external colleague
xmohamed [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.FIITexternal colleague4.32+421 (2) 21 022 432
RNDr. Alena Molnárováexternal colleague
FIIT
external colleague
qmoravcsik [at] stuba.sk
Ing. Richard Moravec
external colleague
CIT 3/1+421 (2) 32 888 715richard.moravec [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Peter MorávekFIITexternal colleagueqmoravekp [at] stuba.sk
Mgr. Miloš MrvaFIIT
external colleague
qmrva [at] stuba.sk
Ing. Tomáš NečasFIITexternal colleague
qnecast [at] stuba.sk
external colleague
martin.nehez [at] stuba.sk
Ing. Giang Nguyen, PhD.UPAI FIITexternal colleague
qnguyeng [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
Ing. Michal OkresaIISE FIITexternal colleague
FIITexternal colleague
qolejar [at] stuba.sk
FIITexternal colleagueA413
+421 (2) 60 291 745
vladimir.olejcek [at] stuba.sk
Mgr. Milada Omachelová, PhD.external colleague64+421 (2) 57 296 220milada.omachelova [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
FIITexternal colleague
Ing. Marek Paralič, PhD.
external colleague
external colleague
FIIT
external colleague
qpaterek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.FIIT
external colleague
D401
+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
external colleague
external colleague
2.42
+421 (2) 21 022 242radoslav.pesek [at] stuba.sk
external colleague
qpikula [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.
external colleague
external colleague
prof. RNDr. Jaroslav Pokornýexternal colleague
qpokornyj [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Poljovkaexternal colleague
juraj.poljovka [at] stuba.sk
external colleague
external colleague4.04+421 (2) 21 022 404jiri.pospichal [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Juraj Rabčanexternal colleague3.34+421 (2) 21 022 334
D-R DO FIITexternal colleague
Mgr. Adam Riečický
external colleague
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
external colleague
B603, B414
+421 (2) 60 291 703
Mgr. Martin Rublik, PhD.FIIT
external colleague
external colleague
qrusko [at] stuba.sk
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.FIIT
external colleague
Ing. Michal Ružovič, PhD.
external colleague
qruzovic [at] stuba.sk
IISE FIITexternal colleague
3.37
+421 (2) 21 022 337
external colleague
5.03
+421 (2) 21 022 503
qrybarovav [at] stuba.sk
RNDr. Peter RybárFIITexternal colleague
external colleague
qsabor [at] stuba.sk
Mgr. Lucia Sabová, PhD.IISE FIIT
external colleague
qsaboval [at] stuba.sk
Ing. Juraj Boris Santo
external colleague
1.14
+421 (2) 21 022 100
juraj.santo [at] stuba.sk
external colleague
C 0408
+421 (2) 32 888 218
peter.sarkoci [at] stuba.sk
external colleague
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
external colleague
qschmidtj [at] stuba.sk
external colleague
Mgr. Katarína Skúpa, PhD.external colleague
qskupa [at] stuba.sk
Mgr. Ivan SládečkaFIITexternal colleague
IISE FIIT
external colleague
qsladek [at] stuba.sk
external colleague
IISE FIIT, FIITexternal colleague
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.FIITexternal colleague
FIIT
external colleague
4.16+421 (2) 21 022 416viliam.solcany [at] stuba.sk
doc. RNDr. Martin Stanek, CSc.FIIT
external colleague
doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.external colleague
FIITexternal colleague
external colleague
E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
Jaroslav StrhárskyUPAI FIITexternal colleague
qstrharsky [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qstrnadel [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
D-111
+421 (2) 60 291 384qstrnad [at] stuba.sk
Ing. Ján SuchalFIIT
external colleague
D-208
+421 (2) 60 291 231
Mgr. Ivan SukubaFIITexternal colleague
FIITexternal colleague
T109
+421 (2) 60 291 790
Mgr. Viktor SvetskýIISE FIIT, FIITexternal colleague
qsvetsky [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
3.37
+421 (2) 21 022 337
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD.external colleague
D-101
+421 (2) 60 291 401
Ing. Radovan ŠajbenFIIT
external colleague
external colleague3.36+421 (2) 21 022 336marius.sajgalik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD.
external colleague
petr.saloun [at] stuba.sk
Mgr. Miroslav ŠedivýFIITexternal colleague
FIIT
external colleague
qsefranek [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Roman Šelmeci, PhD.
external colleague
3.30
+421 (2) 21 022 330
RNDr. Ľubor Šešera, PhD.external colleague
4.33
+421 (2) 21 022 433lubor.sesera [at] stuba.sk
external colleague
4.45
+421 (2) 21 022 445jakub.sevcech [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.external colleagueC 0412+421 (2) 32 888 731jana.siagiova [at] stuba.sk
external colleagueE121
+421 (2) 60 291 163
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.FIITexternal colleague
C 0405
+421 (2) 32 888 315
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.external colleagueD-209
+421 (2) 60 291 693
prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.external colleague
marian.surab [at] stuba.sk
Ing. Marek ŠurekFIITexternal colleague
qsurek [at] stuba.sk
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.external colleague
FIITexternal colleague
qsvantnerova [at] stuba.sk
Mgr. Michal Teplan, PhD.FIIT
external colleague
FIITexternal colleague
C 0419
+421 (2) 32 888 430
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.FIIT
external colleague
qtomasek [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qtorok [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qtran [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Matúš Tunaexternal colleague
UPAI FIIT
external colleague
B406
+421 (2) 68 279 406qturinagy [at] stuba.sk
external colleague
qturonova [at] stuba.sk
Ing. Martin Uhrík
external colleague
external colleague
D-209
+421 (2) 60 291 693
FIIT
external colleague
qunger [at] stuba.sk
Ing. Dávid UrbánIISE FIIT, FIIT
external colleague
Ing. Lukáš Valášek, PhD.external colleagueUI SAV Bratislava
external colleague
B410
Ing. Jozef Vaškoexternal colleague
FIITexternal colleague4.11+421 (2) 21 022 411
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.IISE FIIT
external colleague
qvinar [at] stuba.sk
external colleague
E408
+421 (2) 60 291 367
marian.vojs [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qvojtas [at] stuba.sk
UPAI FIIT
external colleague
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.FIITexternal colleague
qvokorokos [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
external colleague
IISE FIIT, FIITexternal colleague
external colleague
FIIT
external colleague
RNDr. Aneta Zubekováexternal colleague
FIIT
external colleague
qzarova [at] stuba.sk
Mgr. Matúš ŽdanskýUPAI FIIT
external colleague
qzdanskym [at] stuba.sk