29. 10. 2020  3:07 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému Ekonomický systém STU, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Ján Balažia, PhD.UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
5.03
+421 (2) 21 022 503jan.balazia [at] stuba.sk
TPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
rozalia.balazova [at] stuba.sk
PaedDr. Pavol Baťalík
knihovník
4.18
+421 (2) 21 022 418
pavol.batalik [at] stuba.sk
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
Mgr. Eva Beláková, PhD.
odborná administratívna pracovnice
3.11
+421 (2) 21 022 311
odborný asistent CSc.,PhD.5.30+421 (2) 21 022 530rastislav.bencel [at] stuba.sk
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.UPAI FIITdocentka CSc.,PhD.4.06
+421 (2) 21 022 406
pracovník operačných systémov VS
2.42
+421 (2) 21 022 242
UPAI FIIT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
5.29+421 (2) 21 022 529
UPAI FIITvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
4.03
+421 (2) 21 022 403
UPAI FIIT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
5.03
+421 (2) 21 022 503
martin.binder [at] stuba.sk
Mgr. Martin Bobák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
UI SAV Bratislavamartin.bobak [at] stuba.sk
Pavel Boháč
vrátnik
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Tomáš Boros, PhD.UPAI FIITvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
4.03
+421 (2) 21 022 403
upratovač - upratovačka
Ing. Jitka Božíkováasistentka
2.13
+421 (2) 21 022 213jitka.bozikova [at] stuba.sk
CVKS FIITpracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.43+421 (2) 21 022 243peter.brath [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Ing. Ivana Černáková, PhD.UISI FIITvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
3.17
+421 (2) 21 022 317
ivana.cernakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.docent CSc.,PhD.4.27
+421 (2) 21 022 427
michal.cernansky [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
5.39
+421 (2) 21 022 539
pavel.cicak [at] stuba.sk
Aurel Čičátkavrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
Mgr. Viera Danišováfinančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211
UPAI FIITodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
5.03
+421 (2) 21 022 511, +421 (2) 21 022 503
BOZaPO EO Dek FIITpracovník BOZ a POD607+421 (2) 60 291 456
Vladimír Dudákvrátnik1.14
+421 (2) 21 022 100
Bc. Katarína DunajskáSO Dek FIITpracovnice pro studijní záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 144katarina.dunajska [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Erdelyiodborný administratívny pracovník5.04+421 (2) 21 022 504jaroslav.erdelyi [at] stuba.sk
Ing. Jakub Finduravýzkumný pracovník s VŠ vzděláním5.42
+421 (2) 21 022 542
jakub.findura [at] stuba.sk
knihovnice
2.30
+421 (2) 21 022 230
UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
5.35
+421 (2) 21 022 535
marek.galinski [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
4.30
+421 (2) 21 022 430
Ing. Jakub Ginter
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
5.42
+421 (2) 21 022 542jakub.ginter [at] stuba.sk
matematička - analytička VS
2.28
+421 (2) 21 022 228marta.gnipova [at] stuba.sk
Dominik GozoraCVKS FIIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44+421 (2) 21 022 244
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44
+421 (2) 21 022 244
Ing. Rudolf Grežovýzkumný pracovník s VŠ vzděláním4.11+421 (2) 21 022 411
Ing. Ján Hanák, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
3.19
+421 (2) 21 022 319
Ing. Michal Hatala, PhD.UPAI FIITvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
5.14
+421 (2) 21 022 514
Ing. Pavol Helebrandt, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.5.34+421 (2) 21 022 534
Mgr. Zuzana Horniaková
pracovnice pro studijní záležitosti
1.07
+421 (2) 21 022 141
odborný asistent CSc.,PhD.
3.15
+421 (2) 21 022 315
Mgr. Andrea Hrčková, PhD.UISI FIITodborná asistentka CSc.,PhD.4.41
+421 (2) 21 022 441
Ján HuďanCVKS FIIT
pracovník pre didaktickú techniku
2.42+421 (2) 21 022 242jan.hudan [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
5.17+421 (2) 21 022 517
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.UPAI FIITzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
4.14
+421 (2) 21 022 414ladislav.hudec [at] stuba.sk
UPAI FIITvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
4.04
+421 (2) 21 022 404
lukas.hudec [at] stuba.sk
upratovač - upratovačkalubica.huskova [at] stuba.sk
Ing. Marek JakabUPAI FIITvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
4.04
+421 (2) 21 022 404
marek.jakab [at] stuba.sk
TPO Dek FIITprevádzkový pracovník
2.37
+421 (2) 21 022 237jan.janata [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
4.28
+421 (2) 21 022 428
riaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
5.12, 5.06+421 (2) 21 022 506, +421 918 687 983katarina.jelemenska [at] stuba.sk
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.17+421 (2) 21 022 417
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
4.44
+421 (2) 21 022 444
ivan.kapustik [at] stuba.sk
UPAI FIIT
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
5.19
+421 (2) 21 022 519monika.karoliova [at] stuba.sk
Miriam KitanovicsováEO Dek FIIT
pracovnice pre plán a rozpočet
2.11
+421 (2) 21 022 251miriam.kitanovicsova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.36
+421 (2) 21 022 436
Ing. Ivan KollárCVKS FIIT
matematik - analytik VS
2.40+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
UPAI FIITvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním5.30+421 (2) 21 022 530
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.UPAI FIIT
profesor DrSc.
5.43+421 (2) 21 022 543ivan.kotuliak [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
5.16
+421 (2) 21 022 516
UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
3.05
+421 (2) 21 022 305
Mgr. Monika Kováčová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
Mgr. Zuzana Kozíková
asistentka
2.04
+421 (2) 21 022 204zuzana.kozikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.vedúci VS, docent CSc.,PhD.5.15
+421 (2) 21 022 515
UISI FIIT
profesor CSc.,PhD.
rastislav.kralovic [at] stuba.sk
Ing. Štefan Krištofík, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
5.04
+421 (2) 21 022 504
stefan.kristofik [at] stuba.sk
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
4.42
+421 (2) 21 022 442
Anna Lakušová
vedúca ekonomického útvaru
2.12+421 (2) 21 022 212
UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.34
+421 (2) 21 022 434
jan.lang [at] stuba.sk
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.03+421 (2) 21 022 403jan.lastinec [at] stuba.sk
UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.35 FIIT, D408
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435
fedor.lehocki [at] stuba.sk
Ing. Zdenka Lenartová, PhD.odborná administratívna pracovnice2.29
+421 (2) 21 022 229
zdenka.lenartova [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Lengyelová, PhD.OOČ Dek FIITodborná administratívna pracovnice2.32+421 (2) 21 022 232
odborný asistent CSc.,PhD.5.18+421 (2) 21 022 518dominik.macko [at] stuba.sk
Zuzana MackováUISI FIITodborná administratívna pracovnice3.06+421 (2) 21 022 306, +421 918 687 990
RNDr. Martin Madaras, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.4.19+421 (2) 21 022 419
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.41
+421 (2) 21 022 241dusan.malina [at] stuba.sk
pracovnice pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
Zuzana Marušincová
pracovnice pre zahraničné vzťahy
2.24+421 (2) 21 022 224zuzana.marusincova [at] stuba.sk
prevádzkový elektrikár
2.37+421 (2) 21 022 237
upratovač - upratovačka
jana.misikova [at] stuba.sk
pracovnice správy majetku2.16
+421 (2) 21 022 216
odborná administratívna pracovnice
2.33
+421 (2) 21 022 238, +421 918 669 241
upratovač - upratovačka
viera.nemethova [at] stuba.sk
PhDr. Erika NižnanskáPAM Dek FIITvedúca útvaru ľudských zdrojov
2.15
+421 (2) 21 022 215
erika.niznanska [at] stuba.sk
UPAI FIIT
odborná asistentka CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429milada.omachelova [at] stuba.sk
Ing. Ľubica PalatinusováDek FIITtajomníčka fakulty2.04+421 (2) 21 022 203
Ing. Juraj Petrík
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
3.31
+421 (2) 21 022 331
UISI FIIT
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Ing. Anna Považanováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
4.33
+421 (2) 21 022 433anna.povazanova [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovnice2.24+421 (2) 21 022 224
Dr. Ing. Michal Ries
odborný asistent CSc.,PhD.
5.28
+421 (2) 21 022 528
michal.ries [at] stuba.sk
CPVS FIIT
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
Mgr. Martin Sabo, PhD.UPAI FIIT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
5.03
+421 (2) 21 022 503
martin.sabo [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovnice
2.25
+421 (2) 21 022 225
miroslava.slezakova [at] stuba.sk
EO Dek FIIT
finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211
maria.somogyiova [at] stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním4.41
+421 (2) 21 022 441
Ing. Branislav SteinmüllerCVKS FIITpracovník operačných systémov VS2.27+421 (2) 21 022 227
CVKS FIITpracovník operačných systémov VS2.26+421 (2) 21 022 226
Ing. Igor StupavskýUISI FIIT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
3.31
+421 (2) 21 022 331
UPAI FIIT
odborná administratívna pracovnice
5.06+421 (2) 21 022 506
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
5.20
+421 (2) 21 022 520
lukas.soltes [at] stuba.sk
Ing. Viktor ŠulákUPAI FIITvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
5.30
+421 (2) 21 022 530
EO Dek FIITpracovnice pre ekonomické činnosti2.14, 1.13+421 (2) 21 022 214, +421 (2) 21 022 113
Ing. Ivana ŠvantnerováPAM Dek FIITmzdová účtovníčka2.17
+421 (2) 21 022 217
Mgr. Zuzana TekulováSO Dek FIITpracovnice pro studijní záležitosti1.06+421 (2) 21 022 143zuzana_tekulova [at] stuba.sk
vrátnik
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.31+421 (2) 21 022 531
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
3.20
+421 (2) 21 022 320
jozef.tvarozek [at] stuba.sk
Ing. Juraj VincúrUISI FIIT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
3.38-2 (3D LAB)
+421 (2) 21 022 338
Ing. Martin Vojtko, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
upratovač - upratovačka
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
docent CSc.,PhD.
4.37
+421 (2) 21 022 437valentino.vranic [at] stuba.sk
František WaroschTPO Dek FIIT
prac. pre energetiku a revízne činnosti
2.36
+421 (2) 21 022 236frantisek.warosch [at] stuba.sk
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
pracovnice pro studijní záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 142
eva.zmitko [at] stuba.sk
RNDr. Aneta ZubekováTPO Dek FIIT
vrátnik

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
KancelářTelefonE-mail
RNDr. Darina AdámyováFIITExterní spolupracovniceqadamyova [at] stuba.sk
JUDr. Jozef Andraško, PhD.Externí spolupracovníkqandrasko [at] stuba.sk
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.Externí spolupracovnice4.33
+421 (2) 21 022 433
Ing. Marek Antálek
Externí spolupracovník
qantalek [at] stuba.sk
Marta Aragón Martínez
Externí spolupracovnice
xaragonmartinez [at] stuba.sk
UISI FIIT
Externí spolupracovník
qfrantisek [at] stuba.sk
PhDr. Danka BabincováExterní spolupracovnice
qbabincova [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.Externí spolupracovníkC 0501+421 (2) 32 888 419tomas.bacigal [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
4.45
+421 (2) 21 022 445
Ing. Peter Bakonyi
Externí spolupracovník
5.32
+421 (2) 21 022 532
Externí spolupracovník
Ing. Marcel Baláž, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
marcel.balaz [at] stuba.sk
Ing. Zoltán Balogh, PhD.FIITExterní spolupracovníkqbalogh [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
qbarabas [at] stuba.sk
Ing. Michal Barla, PhD.FIITExterní spolupracovník
4.45
+421 (2) 21 022 445
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.FIITExterní spolupracovníkqbartosovic [at] stuba.sk
Ing. Martin BasilaUISI FIIT
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qbatek [at] stuba.sk
Fatih BayrakExterní spolupracovník
xbayrak [at] stuba.sk
Mgr. Martin Bečka, PhD.FIITExterní spolupracovník
martin.becka [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Mgr. Michaela Benedigová, MBAFIIT
Externí spolupracovnice
UPAI FIIT
Externí spolupracovník
qbenus [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
qbergerhaladova [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
Mgr. Barbora BielikováFIITExterní spolupracovnice
FIITExterní spolupracovník
qblaho [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
Ing. Peter BlštákFIITExterní spolupracovníkqblstak [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
UI SAV Bratislava
martin.bobak [at] stuba.sk
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.FIITExterní spolupracovník
radoslav.bohm [at] stuba.sk
Mgr. Viera Bordoy, MSc.
Externí spolupracovnice
2.32
+421 (2) 21 022 258
Externí spolupracovnice
2.13
+421 (2) 21 022 213
Externí spolupracovník
Ing. Juraj Brenkuš, PhD.FIITExterní spolupracovníkE116
+421 (2) 60 291 385
Externí spolupracovník
qbritanak [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
qbronis [at] stuba.sk
Ing. Roman Broniš
Externí spolupracovník
5.34
+421 (2) 21 022 534
Ing. Ivana Budinská, PhD.Externí spolupracovnice
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.FIITExterní spolupracovník
Ing. Radek Burget, Ph.D.FIITExterní spolupracovník
Mgr. Katarína Buzová, PhD.UPAI FIIT, FIIT
Externí spolupracovnice
prof. RNDr. Vladimír Bůžek, DrSc.
Externí spolupracovník
Ing. Michal Bystrický, PhD.Externí spolupracovník3.34+421 (2) 21 022 334michal.bystricky [at] stuba.sk
Bc. Karol CagáňFIITExterní spolupracovník
xcagank [at] stuba.sk
Mgr. Peter Cagarda, PhD.Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
5.03
+421 (2) 21 022 503
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Tibor Csóka, PhD.Externí spolupracovník
B408
+421 (2) 68 279 408qcsoka [at] stuba.sk
Mgr. MA. MSc. Gabriela Czanner, PhD.FIITExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
martin.cechvala [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovnice
3.17
+421 (2) 21 022 317
FIITExterní spolupracovniceA414+421 (2) 60 291 472karla.cipkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Dado, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
Mgr. Martin Daňko, PhD.Externí spolupracovník4.16+421 (2) 21 022 416qdanko [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qdemovicm [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
qdohnal [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
qdomin [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
FIIT
Externí spolupracovnice
Ing. Peter Drahoš, PhD.Externí spolupracovník4.13+421 (2) 21 022 413
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.FIIT
Externí spolupracovník
FIIT
Externí spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590ales.dunajcik [at] stuba.sk
Mgr. Terézia EckertováFIIT
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qerdelyiovaganc [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
FIITExterní spolupracovník3.31+421 (2) 21 022 331tomas.farkas [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qferko [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
TPO Dek FIITExterní spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
zdenko.figura [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
FIITExterní spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
FIIT
Externí spolupracovník
D-101
+421 (2) 60 291 401
qfric [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
qfurkova [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
4.13
+421 (2) 21 022 413qgalbavy [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
4.30
+421 (2) 21 022 430
UPAI FIITExterní spolupracovník
qgergely [at] stuba.sk
RNDr. Ján Glasa, CSc.
Externí spolupracovník
RNDr. Marta GnipováExterní spolupracovnice
2.28
+421 (2) 21 022 228
Adam GreifExterní spolupracovník
qgreif [at] stuba.sk
Ing. Nora Grisáková, PhD.
Externí spolupracovnice
FIIT
Externí spolupracovnice
3.14+421 (2) 21 022 314gabriela.grmanova [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
C501
+421 (2) 60 291 226
otokar.grosek [at] stuba.sk
Ing. Maroš GrundFIITExterní spolupracovník
Ing. Igor Guoth, PhD.Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Gábor Gyepes, PhD.FIITExterní spolupracovník
qgyepes [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
qhanacekp [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
FIITExterní spolupracovník
FIITExterní spolupracovníkqheretik [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qherout [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
FIITExterní spolupracovníkqholas [at] stuba.sk
UISI FIIT, FIIT
Externí spolupracovnice
xhoskovad [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
Mgr. Matej HruškaFIITExterní spolupracovník
qhruskam [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qhruska [at] stuba.sk
Ing. Peter Hubka, PhD.Externí spolupracovník
FIITExterní spolupracovník
qhudek [at] stuba.sk
Ing. František Jakab
Externí spolupracovník
qjakab [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
4.43
+421 (2) 21 022 443
FIITExterní spolupracovník
4.28
+421 (2) 21 022 428
vladimir.janis [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
UPAI FIITExterní spolupracovník
UI SAV Bratislava
FIITExterní spolupracovnice
C 0413
+421 (2) 32 888 417
FIITExterní spolupracovníkC 0409
+421 (2) 32 888 405
martin.kalina [at] stuba.sk
Ing. Martin Kavec, PhD.UPAI FIIT
Externí spolupracovník
Ing. Roman Kazička, PhD.
Externí spolupracovník
qkazicka [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovníkqkelemenj [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovníkqkliegr [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Klimo, CSc.FIITExterní spolupracovník
qklimo [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
C 0410
+421 (2) 32 888 409
martin.knor [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
4.36
+421 (2) 21 022 436
Externí spolupracovník
2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
ivan.kollar [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.FIITExterní spolupracovník
qkollar [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Kollár, PhD.FIITExterní spolupracovník
A 402
+421 (2) 60 291 814
Externí spolupracovník
qkoprda [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qkorenek [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qkosinari [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovnice5.28+421 (2) 21 022 528margareta.kotocova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.FIITExterní spolupracovník5.43+421 (2) 21 022 543
Externí spolupracovník
qkotuliak [at] stuba.sk
Ing. Michal Kováčik
Externí spolupracovník
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
5.16
+421 (2) 21 022 516
tomas.kovacik [at] stuba.sk
Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Externí spolupracovnice
064 SjF, 4.29 FIIT+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
Externí spolupracovník
qkovacu [at] stuba.sk
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.FIIT
Externí spolupracovník
UISI FIIT, FIIT
Externí spolupracovník
UISI FIIT, FIITExterní spolupracovník
Mgr. Martin KrupaExterní spolupracovník
FIITExterní spolupracovník
Mgr. Štefan KučákUPAI FIITExterní spolupracovník
qkucak [at] stuba.sk
Ing. Tomáš KučečkaExterní spolupracovník3.31+421 (2) 21 022 331
Externí spolupracovník
5.05+421 (2) 21 022 505frantisek.kudlacak [at] stuba.sk
Ing. Róbert Kuchár
Externí spolupracovník
UPAI FIIT
Externí spolupracovník
5.05
+421 (2) 21 022 505
vladimir.kunstar [at] stuba.sk
Mgr. Tomáš Kuzma
Externí spolupracovník
qkuzmat [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.FIITExterní spolupracovník
4.15
+421 (2) 21 022 415vladimir.kvasnicka [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník3.06+421 (2) 21 022 306
Externí spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590pavel.lackovic [at] stuba.sk
doc. RNDr. Michal Laclavík, PhD.Externí spolupracovník
qlaclavik [at] stuba.sk
Ing. Juraj LaukoExterní spolupracovník
FIIT
Externí spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Externí spolupracovník
D408, 4.35 FIIT+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435fedor.lehocki [at] stuba.sk
Ing. Marián Lekavý, PhD.FIITExterní spolupracovník
4.40
+421 (2) 21 022 440
marian.lekavy [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.
Externí spolupracovnice
Ing. Robert LipovskýFIITExterní spolupracovník
qlipovskyr [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
UPAI FIIT
Externí spolupracovník
qlorencz [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Lúčny, PhD.Externí spolupracovník
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qmacina [at] stuba.sk
RNDr. Martin Madaras, PhD.
Externí spolupracovník
4.19+421 (2) 21 022 419martin.madaras [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Ing. Libor Majer, PhD.FIITExterní spolupracovník
E116
+421 (2) 60 291 385
Externí spolupracovník
qmajor [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
xmaleskou [at] stuba.sk
Ing. Peter Malík, PhD.
Externí spolupracovník
qmalikp [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
3.03
+421 (2) 21 022 303
Externí spolupracovník
xmanduch [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
A417
+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
lubomir.marko [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qmarkom [at] stuba.sk
Ing. Lukáš MarkovičExterní spolupracovníkxmarkovicl [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovnice
qmarsenic [at] stuba.sk
UISI FIITExterní spolupracovník
Mgr. Alena Martonová, PhD.FIITExterní spolupracovnice3.19+421 (2) 21 022 319
Ing. Ján Masaryk
Externí spolupracovník
qmasarykj [at] stuba.sk
Alessandro MastroneFIIT
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Juraj Matejka, PhD.FIITExterní spolupracovník
juraj.matejka [at] stuba.sk
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Externí spolupracovník
qmatiaskok [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
qmazak [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
FIITExterní spolupracovník
A122
+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861
peter.miklovic [at] stuba.sk
Ing. Eugen Mikóczy, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Ján MikolajFIIT
Externí spolupracovník
qmikolaj [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovnice
C 0404
Ing. Branislav Mišota, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435
UISI FIIT, FIITExterní spolupracovnice
qmitkova [at] stuba.sk
Externí spolupracovníkxmohamed [at] stuba.sk
UISI FIITExterní spolupracovník
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.FIITExterní spolupracovník
4.32
+421 (2) 21 022 432
RNDr. Alena MolnárováFIITExterní spolupracovnice
qmolnarovaa [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
FIITExterní spolupracovníkCIT 3/1
+421 (2) 32 888 715
Externí spolupracovník
FIITExterní spolupracovník
FIIT
Externí spolupracovník
5.33
+421 (2) 21 022 533
Externí spolupracovnice
3.03
+421 (2) 21 022 303
Externí spolupracovník
qnecast [at] stuba.sk
RNDr. Martin Nehéz, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
martin.nehez [at] stuba.sk
UISI FIITExterní spolupracovnice
giang.nguyen [at] stuba.sk
SIK FIITExterní spolupracovnice
Ing. Jakub ObetkoFIIT
Externí spolupracovník
Iro OikonomouExterní spolupracovnice
xoikonomou [at] stuba.sk
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.Externí spolupracovník
FIITExterní spolupracovník
A413
+421 (2) 60 291 745vladimir.olejcek [at] stuba.sk
Mgr. Milada Omachelová, PhD.FIIT
Externí spolupracovnice
4.29
+421 (2) 21 022 429
Externí spolupracovníkqpancik [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
FIITExterní spolupracovník
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.Externí spolupracovník
qparalic [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qpaterek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.FIIT
Externí spolupracovnice
D401
+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
jarmila.pavlovicova [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
xpenezic [at] stuba.sk
Bc. Radoslav Pešek
Externí spolupracovník
2.42
+421 (2) 21 022 242
CPVS FIIT
Externí spolupracovník
UPAI FIIT, FIITExterní spolupracovník
qpikula [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
5.16, 1.08
+421 (2) 21 022 516peter.pistek [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qplander [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
qpodrouzek [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
FIIT
Externí spolupracovník
4.36+421 (2) 21 022 436ivan.polasek [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
juraj.poljovka [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.FIITExterní spolupracovník
FIIT
Externí spolupracovník
4.04+421 (2) 21 022 404
Mgr. Marián PotočnýFIIT
Externí spolupracovník
Ing. Anna PovažanováFIITExterní spolupracovnice
4.33
+421 (2) 21 022 433
UPAI FIITExterní spolupracovnice5.03+421 (2) 21 022 503qpsenekova [at] stuba.sk
RNDr. Daniel Reitzner, Ph.D.UPAI FIIT, FIITExterní spolupracovník
qreitzner [at] stuba.sk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Externí spolupracovník
B603, B414
+421 (2) 60 291 703gregor.rozinaj [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
3.16
+421 (2) 21 022 316
viera.rozinajova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Rublik, PhD.FIITExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
kostiantyn.rudenko [at] stuba.sk
Ing. Milan Rusko, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
qrusko [at] stuba.sk
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.FIIT
Externí spolupracovník
qruzicka [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
qruzovic [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
5.03
+421 (2) 21 022 503
qrybarovav [at] stuba.sk
RNDr. Peter RybárFIIT
Externí spolupracovník
Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Externí spolupracovník
qsabor [at] stuba.sk
Ing. Juraj Boris SantoExterní spolupracovník1.14+421 (2) 21 022 100
Ing. Peter Sarkoci, PhD.Externí spolupracovník
C 0408
+421 (2) 32 888 218
UPAI FIIT, FIIT
Externí spolupracovník
qsedlakm3 [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.Externí spolupracovník
qsegec [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
FIIT
Externí spolupracovnice
qschraggeova [at] stuba.sk
Bc. Ján SkalnýExterní spolupracovník5.33+421 (2) 21 022 533
Mgr. Katarína Skúpa, PhD.Externí spolupracovnice
qskupa [at] stuba.sk
Mgr. Ivan SládečkaFIIT
Externí spolupracovník
qsladecka [at] stuba.sk
Ing. Boris SlížUISI FIITExterní spolupracovníkxsliz [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovnice
iveta.smetanova [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
Ing. Viliam Solčány, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
4.16
+421 (2) 21 022 416
doc. RNDr. Martin Stanek, CSc.FIITExterní spolupracovník
qstanek [at] stuba.sk
UISI FIIT
Externí spolupracovník
qsteinberger [at] stuba.sk
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.Externí spolupracovnice
FIIT
Externí spolupracovnice
E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
Ing. Josef Strnadel, Ph.D.FIIT
Externí spolupracovník
qstrnadel [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
D-111
+421 (2) 60 291 384
qstrnad [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
D-208
+421 (2) 60 291 231qsuchal [at] stuba.sk
Mgr. Ivan SukubaExterní spolupracovník
qsukuba [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovniceT109+421 (2) 60 291 790
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
3.37
+421 (2) 21 022 337
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
D-101
+421 (2) 60 291 401
Ing. Radovan ŠajbenFIITExterní spolupracovníkqsajbenr [at] stuba.sk
doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
petr.saloun [at] stuba.sk
Mgr. Miroslav ŠedivýFIITExterní spolupracovník
FIIT
Externí spolupracovník
qsefranek [at] stuba.sk
Mgr. Martin Šeleng, PhD.FIITExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
3.30
+421 (2) 21 022 330
FIIT
Externí spolupracovník
4.33
+421 (2) 21 022 433
Ing. Jakub Ševcech, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
4.45
+421 (2) 21 022 445
jakub.sevcech [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.
Externí spolupracovnice
C 0412+421 (2) 32 888 731
Externí spolupracovník
E121
+421 (2) 60 291 163
martin.simlastik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.Externí spolupracovníkC 0405+421 (2) 32 888 315jozef.siran [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.FIITExterní spolupracovníkD-209+421 (2) 60 291 693
FIITExterní spolupracovník
Ing. Marek Šurek
Externí spolupracovník
qsurek [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
qsusol [at] stuba.sk
Ing. Ivana ŠvantnerováFIIT
Externí spolupracovnice
2.17+421 (2) 21 022 217
Ing. Martin TamajkaExterní spolupracovník
4.05
+421 (2) 21 022 405
CPVS FIITExterní spolupracovník
xtanczost [at] stuba.sk
Mgr. Michal Teplan, PhD.FIIT
Externí spolupracovník
qteplan [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
C 0419
+421 (2) 32 888 430
matus.tibensky [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
FIITExterní spolupracovník
Ing. Dinh Viet Tran, PhD.
Externí spolupracovník
qtran [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Matúš Tuna
Externí spolupracovník
UPAI FIIT
Externí spolupracovník
qturcanik [at] stuba.sk
FIIT
Externí spolupracovník
D-209+421 (2) 60 291 693
FIITExterní spolupracovník
qunger [at] stuba.sk
Ing. Dávid UrbánExterní spolupracovník
Ing. Alexander ValachUPAI FIIT, CDVZ FIIT, FIITExterní spolupracovník5.04
+421 (2) 21 022 504
FIIT
Externí spolupracovník
UI SAV Bratislava
Ing. Marek Vančo, PhD.FIITExterní spolupracovník
B410
Ing. Jozef VaškoUPAI FIIT, FIIT
Externí spolupracovník
qvaskoj [at] stuba.sk
Ing. Peter Vilhan, PhD.
Externí spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
peter.vilhan [at] stuba.sk
Ing. Marian Vojs, PhD.FIITExterní spolupracovníkE408
+421 (2) 60 291 367
marian.vojs [at] stuba.sk
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Externí spolupracovník
qvojtas [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Externí spolupracovník
Externí spolupracovníkC507+421 (2) 60 291 651milan.vojvoda [at] stuba.sk
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
prof. Ing. Peter Závodný, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Ján Zelenka, PhD.Externí spolupracovníkqzelenkaj [at] stuba.sk
FIITExterní spolupracovník
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.FIIT
Externí spolupracovník
qzendulka [at] stuba.sk
RNDr. Mário Ziman, PhD.UPAI FIIT, FIIT
Externí spolupracovník
RNDr. Aneta ZubekováExterní spolupracovniceaneta.zubekova [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
qzarova [at] stuba.sk