15. 8. 2020  10:11 Marcela
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
UISI FIITodborná asistentka CSc.,PhD.
4.33
+421 (2) 21 022 433nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
Ing. Ján Balažia, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03+421 (2) 21 022 503
TPO Dek FIITupratovač - upratovačkarozalia.balazova [at] stuba.sk
knihovník
4.18
+421 (2) 21 022 418
pavol.batalik [at] stuba.sk
Mgr. Martin Bečka, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
martin.becka [at] stuba.sk
Mgr. Eva Beláková, PhD.
odborná administratívna pracovníčka
3.11
+421 (2) 21 022 311
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.30+421 (2) 21 022 530rastislav.bencel [at] stuba.sk
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
4.06+421 (2) 21 022 406vanda_benesova [at] stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
5.28
+421 (2) 21 022 528
dusan.bernat [at] stuba.sk
Ing. Bystrík Bindas
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.29
+421 (2) 21 022 529
bystrik.bindas [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33+421 (2) 21 022 533andrej.binder [at] stuba.sk
Ing. Martin BinderUPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503martin.binder [at] stuba.sk
Pavel Boháč
vrátnik
pavel.bohac [at] stuba.sk
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Tomáš Boros, PhD.UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33
+421 (2) 21 022 533
upratovač - upratovačka
diana.borsova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.UISI FIIT
docentka CSc.,PhD.
3.15
+421 (2) 21 022 315
Ing. Jitka BožíkováOROD Dek FIIT
asistentka
2.13
+421 (2) 21 022 213
Peter BrathCVKS FIIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.43
+421 (2) 21 022 243
peter.brath [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331
docent CSc.,PhD.
4.27
+421 (2) 21 022 427michal.cernansky [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.profesor CSc.,PhD.
5.39
+421 (2) 21 022 539
pavel.cicak [at] stuba.sk
TPO Dek FIITvrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
aurel.cicatka [at] stuba.sk
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
pavle.dakic [at] stuba.sk
finančná účtovníčka2.11+421 (2) 21 022 211
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.42
+421 (2) 21 022 442
peter.demcak [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti5.03
+421 (2) 21 022 511, +421 (2) 21 022 503
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
pracovník BOZ a PO
D607
+421 (2) 60 291 456
jozef.dubravsky [at] stuba.sk
Vladimír DudákTPO Dek FIITvrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
vladimir.dudak [at] stuba.sk
Bc. Katarína Dunajská
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 144
katarina.dunajska [at] stuba.sk
SIK FIIT
knihovníčka
2.31
+421 (2) 21 022 231
lucia.falbova [at] stuba.sk
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542
jakub.findura [at] stuba.sk
Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.
knihovníčka
2.30
+421 (2) 21 022 230
Ing. Marek Galinski, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33
+421 (2) 21 022 533
marek.galinski [at] stuba.sk
Ing. Peter GašparUISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.37
+421 (2) 21 022 337
peter_gaspar [at] stuba.sk
Ing. Jakub GinterUPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.42+421 (2) 21 022 542
CVKS FIITmatematička - analytička VS2.28
+421 (2) 21 022 228
Dominik Gozorapracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.44
+421 (2) 21 022 244
Peter GrellCVKS FIIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44+421 (2) 21 022 244peter.grell [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.11
+421 (2) 21 022 411
Ing. Michal Hatala, PhD.UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.14
+421 (2) 21 022 514
odborný asistent CSc.,PhD.
5.34
+421 (2) 21 022 534
pavol.helebrandt [at] stuba.sk
prac. pre energetiku a revízne činnosti2.36+421 (2) 21 022 236
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.37+421 (2) 21 022 337patrik.hlavac [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Horniaková
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.07
+421 (2) 21 022 141
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.20
+421 (2) 21 022 520
UISI FIITodborná asistentka CSc.,PhD.4.41+421 (2) 21 022 441
Ing. Martin Hric, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.16+421 (2) 21 022 516
Ján Huďan
pracovník pre didaktickú techniku
2.42+421 (2) 21 022 242
Ing. Ján Hudec, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.17
+421 (2) 21 022 517jan.hudec [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
4.14+421 (2) 21 022 414
upratovač - upratovačka
docentka CSc.,PhD.3.18, 1.08+421 (2) 21 022 318
Ing. Marek Jakab
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.04+421 (2) 21 022 404marek.jakab [at] stuba.sk
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.4.43+421 (2) 21 022 443
Ján JanataTPO Dek FIIT
prevádzkový pracovník
2.37
+421 (2) 21 022 237
Mgr. Ľubica JančaťováUISI FIIT
asistentka
3.12
+421 (2) 21 022 312lubica.jancatova [at] stuba.sk
UISI FIIT
profesor CSc.,PhD.
4.28
+421 (2) 21 022 428
vladimir.janis [at] stuba.sk
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.UPAI FIIT
riaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
5.12, 5.06
+421 (2) 21 022 506, +421 918 687 983
Oliver KanátCVKS FIITpracovník pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
oliver.kanat [at] stuba.sk
Ing. Peter Kapec, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
4.17
+421 (2) 21 022 417peter.kapec [at] stuba.sk
Ing. Ivan KapustíkUISI FIITodborný asistent bez vedeckej hodnosti
4.44
+421 (2) 21 022 444
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
5.19
+421 (2) 21 022 519
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.40
+421 (2) 21 022 440
EO Dek FIITpracovníčka pre plán a rozpočet2.11
+421 (2) 21 022 251
miriam.kitanovicsova [at] stuba.sk
Ing. Matej KloskaUISI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.30
+421 (2) 21 022 330
Ing. Ivan KollárCVKS FIIT
matematik - analytik VS
2.40+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
UISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.43
+421 (2) 21 022 443
UPAI FIIT
profesor DrSc.
5.43
+421 (2) 21 022 543
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.35+421 (2) 21 022 535tomas.kovacik [at] stuba.sk
Mgr. Michal Kováč, PhD.UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.13
+421 (2) 21 022 413
OROD Dek FIIT
asistentka
2.04+421 (2) 21 022 204
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.CVKS FIIT, UPAI FIITvedúci VS, docent CSc.,PhD.
5.15
+421 (2) 21 022 515tibor.krajcovic [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
rastislav.kralovic [at] stuba.sk
Ing. Štefan Krištofík, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.04
+421 (2) 21 022 504
Ing. Eduard Kuric, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.42
+421 (2) 21 022 442
CVKS FIIT, UISI FIIT
pracovník operačných systémov VS, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.44
+421 (2) 21 022 444
Anna LakušováEO Dek FIITvedúca ekonomického útvaru2.12
+421 (2) 21 022 212
UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.34
+421 (2) 21 022 434jan.lang [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
4.11+421 (2) 21 022 411jan.lastinec [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímD408, 4.45+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 445fedor.lehocki [at] stuba.sk
CPVS FIIT
odborná administratívna pracovníčka
2.29
+421 (2) 21 022 229
zdenka.lenartova [at] stuba.sk
OOČ Dek FIITodborná administratívna pracovníčka2.32
+421 (2) 21 022 232
andrea.lengyelova [at] stuba.sk
UISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.30
+421 (2) 21 022 330marek_loderer [at] stuba.sk
UISI FIITprofesorka CSc.,PhD.3.17
+421 (2) 21 022 317
maria.lucka [at] stuba.sk
UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.5.18+421 (2) 21 022 518
UISI FIITodborná administratívna pracovníčka
3.06
+421 (2) 21 022 306, +421 918 687 990
odborný asistent CSc.,PhD.
4.19
+421 (2) 21 022 419martin.madaras [at] stuba.sk
Ing. Dušan Malinapracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.41
+421 (2) 21 022 241
CVKS FIIT
pracovníčka pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
karin.maliniakova [at] stuba.sk
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
2.24
+421 (2) 21 022 224
zuzana.marusincova [at] stuba.sk
Pavol Matejkaprevádzkový elektrikár
2.37
+421 (2) 21 022 237
Jana MišíkováTPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
Zuzana Mišíkovápracovníčka správy majetku2.16+421 (2) 21 022 216
Ing. Róbert Móro, PhD.UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
4.41
+421 (2) 21 022 441robert.moro [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Mršková, PhD.OOČ Dek FIIT
odborná administratívna pracovníčka
2.33+421 (2) 21 022 238, +421 918 669 241
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.UISI FIIT
profesor CSc.,PhD.
3.05
+421 (2) 21 022 305
pavol.navrat [at] stuba.sk
Viera Némethováupratovač - upratovačka
viera.nemethova [at] stuba.sk
PAM Dek FIITvedúca útvaru ľudských zdrojov2.15
+421 (2) 21 022 215
tajomníčka fakulty
2.04+421 (2) 21 022 203lubica.palatinusova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.31+421 (2) 21 022 331
Ing. Matúš Pikuliakvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.36
+421 (2) 21 022 336
UISI FIITodborný asistent bez vedeckej hodnosti
marian.potocny [at] stuba.sk
Ing. Martina RiesOOČ Dek FIITodborná administratívna pracovníčka
2.24
+421 (2) 21 022 224
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.35, 5.32+421 (2) 21 022 532, +421 (2) 21 022 535
Mgr. Barbora Rošková
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
barbora.roskova [at] stuba.sk
UISI FIIT
docentka CSc.,PhD.
3.16
+421 (2) 21 022 316
viera.rozinajova [at] stuba.sk
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.03+421 (2) 21 022 503
odborná administratívna pracovníčka2.25
+421 (2) 21 022 225
finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211maria.somogyiova [at] stuba.sk
UISI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.41
+421 (2) 21 022 441ivan.srba [at] stuba.sk
Ing. Branislav SteinmüllerCVKS FIITpracovník operačných systémov VS
2.27
+421 (2) 21 022 227
branislav.steinmuller [at] stuba.sk
Ing. Roman Stovíček, CSc.pracovník operačných systémov VS2.26
+421 (2) 21 022 226
roman.stovicek [at] stuba.sk
Ing. Jakub Ševcech, PhD.UISI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.45
+421 (2) 21 022 445
jakub.sevcech [at] stuba.sk
UISI FIIT
docent CSc.,PhD.
4.29+421 (2) 21 022 429
odborná administratívna pracovníčka
5.06
+421 (2) 21 022 506
tatiana.sipkova [at] stuba.sk
Mgr. Jarmila Škorecová
mzdová účtovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.20
+421 (2) 21 022 520lukas.soltes [at] stuba.sk
Ing. Viktor ŠulákUPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30
+421 (2) 21 022 530
Daniela ŠvajdlenkováEO Dek FIIT
pracovníčka pre ekonomické činnosti
2.14, 1.13
+421 (2) 21 022 214, +421 (2) 21 022 113
PAM Dek FIIT
mzdová účtovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217
ivana.svantnerova [at] stuba.sk
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.05
+421 (2) 21 022 405
pracovníčka pre študijné záležitosti1.06
+421 (2) 21 022 143
zuzana_tekulova [at] stuba.sk
TPO Dek FIITvrátnik
ladislav.toman [at] stuba.sk
Ing. Matúš Tomlein, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
matus.tomlein [at] stuba.sk
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.31
+421 (2) 21 022 531
peter.truchly [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
3.20
+421 (2) 21 022 320jozef.tvarozek [at] stuba.sk
Ing. Juraj VincúrUISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.38-2 (3D LAB)
+421 (2) 21 022 338
Ing. Martin Vojtko, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Eva VöröšováTPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
Ing. Petra Vrablecová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
3.30
+421 (2) 21 022 330petra.vrablecova [at] stuba.sk
UISI FIIT
docent CSc.,PhD.
4.37+421 (2) 21 022 437
TPO Dek FIITprac. pre energetiku a revízne činnosti
2.36
+421 (2) 21 022 236frantisek.warosch [at] stuba.sk
RNDr. Michal Winczer, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
vrátnik
aneta.zubekova [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
RNDr. Darina Adámyová
Externá spolupracovníčka
qadamyova [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qandrasko [at] stuba.sk
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
4.33
+421 (2) 21 022 433
nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
Ing. Marek AntálekExterný spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčka
xaragonmartinez [at] stuba.sk
UISI FIITExterný spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovník
C 0501
+421 (2) 32 888 419
Externý spolupracovník
4.45+421 (2) 21 022 445viktor.bachraty [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.Externý spolupracovník
qbalaza [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
marcel.balaz [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qbalogh [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qbarabas [at] stuba.sk
Ing. Michal Barla, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
4.45
+421 (2) 21 022 445
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qbatek [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
martin.becka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externá spolupracovníčka
prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.UPAI FIITExterný spolupracovník
qbenus [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Mgr. Barbora BielikováFIITExterná spolupracovníčka
qbielikovab [at] stuba.sk
Mgr. Radoslav Blaho, PhD.FIITExterný spolupracovník
Karol BlesákTPO Dek FIITExterný spolupracovník1.14
+421 (2) 21 022 100
FIIT
Externý spolupracovník
qblstak [at] stuba.sk
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.FIITExterný spolupracovník
radoslav.bohm [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
2.13+421 (2) 21 022 213jitka.bozikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Brenkuš, PhD.FIITExterný spolupracovníkE116
+421 (2) 60 291 385
juraj.brenkus [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.FIITExterný spolupracovník
qbritanak [at] stuba.sk
Mgr. Peter Broniš, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
5.34
+421 (2) 21 022 534
qbronisr [at] stuba.sk
Ing. Ivana Budinská, PhD.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.UISI FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Radek Burget, Ph.D.Externý spolupracovník
qburget [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbuzova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
3.34+421 (2) 21 022 334
Externý spolupracovník
Mgr. Peter Cagarda, PhD.FIITExterný spolupracovník
Alessandro CaputoExterný spolupracovník
xcaputo [at] stuba.sk
Blanca Cardona Aparicio
Externá spolupracovníčka
xcardonaaparici [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkB408
+421 (2) 68 279 408
qcsoka [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
Ing. Martin Čechvala
Externý spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčka
A414
+421 (2) 60 291 472karla.cipkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Dado, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník4.16+421 (2) 21 022 416
Miroslav Demovič, MBAFIIT
Externý spolupracovník
qdemovicm [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
Ing. Tomáš Domonkos
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Drahoš, PhD.
Externý spolupracovník
4.13
+421 (2) 21 022 413
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.FIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590
ales.dunajcik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Martina Erdélyiová GancárováExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.Externý spolupracovník
qfarkasi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
tomas.farkas [at] stuba.sk
Ing. Peter Feciľak, PhD.Externý spolupracovník
qfecilak [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
Externý spolupracovník
Mgr. Michal Ferko, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
Externý spolupracovník
qfiala [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100zdenko.figura [at] stuba.sk
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.Externý spolupracovník
Ing. Andrej Fogelton, PhD.Externý spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
Externý spolupracovník
D-101
+421 (2) 60 291 401
FIIT
Externá spolupracovníčka
qfurkova [at] stuba.sk
Mgr. Miroslav GalajdaUISI FIITExterný spolupracovníkqgalajda [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
4.13
+421 (2) 21 022 413
Ing. Roman Gavuliak, PhD.UISI FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter Gergely
Externý spolupracovník
qgergely [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
RNDr. Marta Gnipová
Externá spolupracovníčka
2.28
+421 (2) 21 022 228
Adam GreifFIITExterný spolupracovník
Ing. Nora Grisáková, PhD.Externá spolupracovníčka
qgrisakova [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.
Externá spolupracovníčka
3.14
+421 (2) 21 022 314
gabriela.grmanova [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
C501
+421 (2) 60 291 226
otokar.grosek [at] stuba.sk
Ing. Maroš GrundExterný spolupracovník
qgrund [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qguothi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Július Hlaváč, PhD.FIITExterný spolupracovník
qhlavacj1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
Ing. Michal HolubUISI FIITExterný spolupracovník
3.36
+421 (2) 21 022 336
Ing. Dominika Hošková
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qhradiska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhruskam [at] stuba.sk
prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD.FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhudek [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
4.43
+421 (2) 21 022 443jaroslav.jakubik [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
4.28
+421 (2) 21 022 428
Ing. Andrej Kadlic
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
C 0413
+421 (2) 32 888 417
jana.kalicka [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.FIITExterný spolupracovníkC 0409+421 (2) 32 888 405martin.kalina [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.FIITExterný spolupracovník
qkelemenj [at] stuba.sk
Mgr. Pavol KianičkaExterný spolupracovník
qkianicka [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.Externý spolupracovník
C 0410
+421 (2) 32 888 409
FIITExterný spolupracovník
lukas.kohutka [at] stuba.sk
Ing. Ivan KollárExterný spolupracovník
2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
A 402+421 (2) 60 291 814
Externý spolupracovník
UISI FIIT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.Externý spolupracovník
qkorenek [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qkoscelansky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Marek Košta, PhD.
Externý spolupracovník
qkosta [at] stuba.sk
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.
Externá spolupracovníčka
5.28+421 (2) 21 022 528
FIITExterný spolupracovník5.43
+421 (2) 21 022 543
ivan.kotuliak [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Ing. Ivo KovačičExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
5.35
+421 (2) 21 022 535
Mgr. Monika Kováčová, PhD.Externá spolupracovníčka64+421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199monika.kovacova [at] stuba.sk
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.FIITExterný spolupracovníkqkovacu [at] stuba.sk
UISI FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter KrammerFIIT
Externý spolupracovník
UISI FIITExterný spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
Ing. Peter Križan
Externý spolupracovník
xkrizanp [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qkrupam [at] stuba.sk
Ing. Viliam KubisFIIT
Externý spolupracovník
xkubisv [at] stuba.sk
Mgr. Štefan KučákUPAI FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš KučečkaFIIT
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
tomas.kucecka [at] stuba.sk
Ing. František KudlačákFIITExterný spolupracovník
5.05
+421 (2) 21 022 505
UPAI FIIT
Externý spolupracovník
qkucharr [at] stuba.sk
Mgr. Tomáš KuzmaFIITExterný spolupracovníkqkuzmat [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
4.15
+421 (2) 21 022 415
vladimir.kvasnicka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník3.06
+421 (2) 21 022 306
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
Externý spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590
pavel.lackovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlaclavik [at] stuba.sk
Mgr. Peter Laurinec, PhD.
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
peter.laurinec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D408, 4.45
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 445fedor.lehocki [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.40
+421 (2) 21 022 440marian.lekavy [at] stuba.sk
Ing. Imrich Lenharčík
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
eva.letovancova [at] stuba.sk
Ing. Robert LipovskýFIIT
Externý spolupracovník
qlipovskyr [at] stuba.sk
Adam LiscakExterný spolupracovníkxliscak [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.UPAI FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
UPAI FIITExterný spolupracovník4.19+421 (2) 21 022 419martin.madaras [at] stuba.sk
Fernando Magdalena LaordenFIITExterný spolupracovník
xmagdalenalaord [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Mach, CSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. Kristína Machová, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
qmachovak [at] stuba.sk
Ing. Libor Majer, PhD.FIITExterný spolupracovník
E116
+421 (2) 60 291 385libor.majer [at] stuba.sk
Ing. Marián Major
Externý spolupracovník
Evaggelia Maleskou
Externá spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovníkqmalikp [at] stuba.sk
Mgr. Elena Malkin, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
FIITExterná spolupracovníčka
3.03
+421 (2) 21 022 303irina.ondik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.FIITExterný spolupracovník
A417
+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433lubomir.marko [at] stuba.sk
Ing. Martin MarkoExterný spolupracovník
qmarkom [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xmarkovicl [at] stuba.sk
RNDr. Alexandra Marsenić, PhD.Externá spolupracovníčka
qmarsenic [at] stuba.sk
Ing. Ján MasarykExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
xmastrone [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Matejka, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Externý spolupracovník
Mgr. Karolína Mayerová, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
qmayerova [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qmesjar [at] stuba.sk
Mgr. Peter Miklovič, PhD.Externý spolupracovník
A122
+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qmikolaj [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Minarechová, PhD.FIITExterná spolupracovníčkaC 0404
Externý spolupracovník
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435
branislav.misota [at] stuba.sk
Ing. Veronika Miťková, PhD.Externá spolupracovníčkaqmitkova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xmohamed [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
Externý spolupracovník
4.32+421 (2) 21 022 432ludovit.molnar [at] stuba.sk
RNDr. Alena MolnárováFIITExterná spolupracovníčka
qmolnarovaa [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qmoravcsik [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
CIT 3/1
+421 (2) 32 888 715
UISI FIITExterný spolupracovník
qmoravekm [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qmoravekp [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
3.03
+421 (2) 21 022 303
Ing. Tomáš Nečas
Externý spolupracovník
qnecast [at] stuba.sk
RNDr. Martin Nehéz, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
UPAI FIITExterná spolupracovníčka
qnguyeng [at] stuba.sk
Ing. Jakub ObetkoFIITExterný spolupracovník
xobetko [at] stuba.sk
Iro Oikonomou
Externá spolupracovníčka
Ing. Michal OkresaUISI FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qolejar [at] stuba.sk
doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.FIITExterný spolupracovník
A413
+421 (2) 60 291 745
vladimir.olejcek [at] stuba.sk
Mgr. Milada Omachelová, PhD.Externá spolupracovníčka
64
+421 (2) 57 296 220milada.omachelova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
jozef.papula [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.Externý spolupracovníkqparalic [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqparalicm [at] stuba.sk
Julien ParizotFIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.Externá spolupracovníčkaD401
+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
FIITExterná spolupracovníčka
Bc. Radoslav Pešek
Externý spolupracovník
2.42
+421 (2) 21 022 242
FIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník5.16, 1.08+421 (2) 21 022 516
prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.FIITExterný spolupracovník
qplander [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpodrouzek [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jaroslav PokornýExterný spolupracovník
qpokornyj [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník4.36+421 (2) 21 022 436
FIIT
Externý spolupracovník
juraj.poljovka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qporuban [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.04
+421 (2) 21 022 404jiri.pospichal [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
marian.potocny [at] stuba.sk
Ing. Anna Považanová
Externá spolupracovníčka
4.33+421 (2) 21 022 433
UISI FIITExterný spolupracovník3.34
+421 (2) 21 022 334
Externý spolupracovník
B603, B414
+421 (2) 60 291 703
Mgr. Martin Rublik, PhD.
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qruzicka [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qruzovic [at] stuba.sk
UISI FIITExterný spolupracovník
3.37
+421 (2) 21 022 337
Mgr. Viera Rybárová, CSc.Externá spolupracovníčka5.03
+421 (2) 21 022 503
qrybarovav [at] stuba.sk
RNDr. Peter Rybár
Externý spolupracovník
Mgr. Róbert Sabo, PhD.Externý spolupracovník
qsabor [at] stuba.sk
Ing. Juraj Boris SantoExterný spolupracovník1.14+421 (2) 21 022 100
Ing. Peter Sarkoci, PhD.
Externý spolupracovník
C 0408+421 (2) 32 888 218peter.sarkoci [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qsegec [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčka
qschraggeova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qskupa [at] stuba.sk
Mgr. Ivan SládečkaFIITExterný spolupracovník
UISI FIITExterný spolupracovník
qsladek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. RNDr. Iveta Smetanová, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
iveta.smetanova [at] stuba.sk
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
4.16
+421 (2) 21 022 416
viliam.solcany [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.Externý spolupracovník
qsteinberger [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
qsteinerova [at] stuba.sk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Externá spolupracovníčka
E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
Ing. Josef Strnadel, Ph.D.FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
D-111
+421 (2) 60 291 384
Ing. Ján SuchalFIIT
Externý spolupracovník
D-208
+421 (2) 60 291 231
Externý spolupracovník
qsukuba [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T109
+421 (2) 60 291 790
alena.suttnerova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Martin SvrčekExterný spolupracovník
3.37
+421 (2) 21 022 337
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD.
Externý spolupracovník
D-101
+421 (2) 60 291 401
Ing. Radovan Šajben
Externý spolupracovník
Ing. Márius Šajgalík, PhD.UISI FIITExterný spolupracovník
3.36
+421 (2) 21 022 336
marius.sajgalik [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkpetr.saloun [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.Externý spolupracovník
Mgr. Martin Šeleng, PhD.
Externý spolupracovník
qseleng [at] stuba.sk
Ing. Roman Šelmeci, PhD.FIITExterný spolupracovník3.30+421 (2) 21 022 330roman.selmeci [at] stuba.sk
RNDr. Ľubor Šešera, PhD.
Externý spolupracovník
4.33+421 (2) 21 022 433
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Externý spolupracovník
4.45
+421 (2) 21 022 445
jakub.sevcech [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.Externá spolupracovníčka
C 0412
+421 (2) 32 888 731
Ing. Martin ŠimlaštíkExterný spolupracovníkE121
+421 (2) 60 291 163
martin.simlastik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 0405
+421 (2) 32 888 315
jozef.siran [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.Externý spolupracovníkD-209
+421 (2) 60 291 693
qsperka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marek ŠurekExterný spolupracovník
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217
FIITExterný spolupracovník
qteplan [at] stuba.sk
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.FIITExterný spolupracovník
C 0419
+421 (2) 32 888 430
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.Externý spolupracovník
qtomasek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qtran [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqtuna [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.UPAI FIITExterný spolupracovník
UPAI FIITExterný spolupracovníkB406+421 (2) 68 279 406
Ing. Martin UhríkExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovníkD-209
+421 (2) 60 291 693
qukrop [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qunger [at] stuba.sk
Ing. Dávid UrbánFIIT
Externý spolupracovník
qurband1 [at] stuba.sk
UPAI FIIT, FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
Ing. Marek Vančo, PhD.Externý spolupracovník
B410
marek_vanco [at] stuba.sk
Ing. Jozef Vaško
Externý spolupracovník
qvaskoj [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
peter.vilhan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvinar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
E408
+421 (2) 60 291 367
marian.vojs [at] stuba.sk
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Martin Vojtko, PhD.Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
C507
+421 (2) 60 291 651
milan.vojvoda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Jakub Zeman, PhD.
Externý spolupracovník
qzemanj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Aneta ZubekováExterná spolupracovníčka
FIIT
Externá spolupracovníčka