22. 10. 2020  14:52 Sergej
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
KIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576katarina.abelova [at] stuba.sk
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/416
+421 (2) 32 888 551
KMDG SvF
technický pracovník
C 0503
KBKM SvF
technický pracovník
Ing. Igor AntoniaciCIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 2/2+421 (2) 32 888 721
KTES SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1003
+421 (2) 32 888 595
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.docent CSc.,PhD.A 503+421 (2) 32 888 365rudolf.aroch [at] stuba.sk
KBKM SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/424
+421 (2) 32 888 295
docent CSc.,PhD.C 0501+421 (2) 32 888 419
Ing. Marek Bajtala, PhD.KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-304+421 (2) 32 888 392marek.bajtala [at] stuba.sk
KVHK SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627
CIT SvFprac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
andrej.balaz [at] stuba.sk
Libuša Balážováodborná administratívna pracovníčka
C 0307
+421 (2) 32 888 421
Mgr. Pavla BalážováKJAZ SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
martin.balazovjech [at] stuba.sk
KDOS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 5/535
+421 (2) 32 888 353
gabriel.balint [at] stuba.sk
Ing. Júlia BaranováKHUV SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnostiC 2016
+421 (2) 32 888 207
julia.baranova [at] stuba.sk
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.KZEI SvFprofesorka CSc.,PhD.
C 1301
+421 (2) 32 888 608
danka.barlokova [at] stuba.sk
doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 1111
+421 (2) 32 888 693dana.barokova [at] stuba.sk
KBKM SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 4/431+421 (2) 32 888 540andrej.bartok [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Marián Bederka, PhD.KTES SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
marian.bederka [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
C 0901
+421 (2) 32 888 675
emilia.bednarova [at] stuba.sk
KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408
juliana.beganova [at] stuba.sk
Anna Belohorcová
odborná administratívna pracovníčka
C 0104
+421 (2) 32 888 471
Helena Benedikovičováodborná administratívna pracovníčka
A 4/407
+421 (2) 32 888 705
odborná administratívna pracovníčka
C 0401
+421 (2) 32 888 703
zuzana.benkova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
A 4/414
+421 (2) 32 888 554
EO Dek SvFvedúca oddelenia finančného účtovníctva
C 0210
+421 (2) 32 888 729
kristina.benova [at] stuba.sk
pracovníčka MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
EO Dek SvFpracovníčka pre ekonomické činnostiC 0206+421 (2) 32 888 579
KKPS SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0611
+421 (2) 32 888 642boris.bielek [at] stuba.sk
Mgr. Barbora BielikováKIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
barbora.bielikova [at] stuba.sk
Zuzana BielikováKKDK SvFodborná administratívna pracovníčka
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A406
+421 (2) 32 888 546
juraj.bilcik [at] stuba.sk
Ing. Andrej Bisták, PhD.OPVV Dek SvF, KTES SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, špecialista pre styk s verejnosťou
C 0311, C 1015
+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573
KKPS SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
mikulas.bobik [at] stuba.sk
ÚSZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1910
+421 (2) 32 888 564
eva.borecka [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.KBKM SvF
docent CSc.,PhD.
A420+421 (2) 32 888 542viktor.borzovic [at] stuba.sk
KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1512
+421 (2) 32 888 655
lukas.bosak [at] stuba.sk
Oľga BoskovičováOP Dek SvF
vrátnik
KZEI SvFdocentka CSc.,PhD.C 1306+421 (2) 32 888 611jarmila.bozikova [at] stuba.sk
KARCH SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1920
+421 (2) 32 888 239
filip.branicky [at] stuba.sk
KGTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1723+421 (2) 32 888 288martin.brcek [at] stuba.sk
Ing. Peter Briatka, PhD.KTES SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1013
+421 (2) 32 888 594
Helena BriestenskáOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515helena.briestenska [at] stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495
odborný asistent CSc.,PhD.
A 519jan_brodniansky [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.A 507
+421 (2) 32 888 377
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
eva.brunclikova [at] stuba.sk
KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
peter.buday [at] stuba.sk
KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A-612
+421 (2) 32 888 342blazej.bucha [at] stuba.sk
Marcela CabadajováŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647marcela.cabadajova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A 5/523
+421 (2) 32 888 363
KTVY SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Mgr. Monika Csonkováodborná administratívna pracovníčka
C 1806
+421 (2) 32 888 245
monika.csonkova [at] stuba.sk
KFYZ SvF
docent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
KTVY SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1809+421 (2) 32 888 265
Ing. Michaela Červeňanská, PhD.KHTE SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1110
+421 (2) 32 888 563
michaela.cervenanska [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 1218+421 (2) 32 888 628
Ing. Lea Čubanová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104
+421 (2) 32 888 698
lea.cubanova [at] stuba.sk
Ing. Róbert Čunderlík, PhD.KMDG SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0510
+421 (2) 32 888 235
Ing. Jakub Čurpek, PhD.KFYZ SvF, ÚSZ SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
C 0302
+421 (2) 32 888 492
jakub.curpek [at] stuba.sk
KVHK SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1214+421 (2) 32 888 627michaela.danacova [at] stuba.sk
Hilda DeákováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
KKPS SvF
stavebný technička
C 0609
+421 (2) 32 888 453
karin.deakova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 556
marian.decky [at] stuba.sk
Ing. Dušan Dlhý, PhD.KKPS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0621
+421 (2) 32 888 449
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
kuchárkaludmila.dovinova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 2005
+421 (2) 32 888 586marek.dubek [at] stuba.sk
ŠO Dek SvF
pracovník pre študijné záležitosti
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
docentka CSc.,PhD.A-605
+421 (2) 32 888 534
renata.duraciova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.profesor CSc.,PhD.C 1106+421 (2) 32 888 565peter.dusicka [at] stuba.sk
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 2007+421 (2) 32 888 229
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
docent CSc.,PhD.
A-310a+421 (2) 32 888 390
odborná asistentka CSc.,PhD.
A-618
+421 (2) 32 888 297jana.chalachanova [at] stuba.sk
Eva FalubováOP Dek SvFvrátnik
+421 (2) 32 888 523
CL SvFstavebný technik
+421 (2) 43 336 100igor.farinic [at] stuba.sk
KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-628+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325
KBKM SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/402
+421 (2) 32 888 508ludovit.fillo [at] stuba.sk
Ing. Gabriel FöldesKVHK SvF
odborný administratívny pracovník
C 1211
+421 (2) 32 888 625
gabriel.foldes [at] stuba.sk
ŠO Dek SvFpracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0009+421 (2) 32 888 483viera.follrichova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 654
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.profesorka CSc.,PhD.
C 1701
+421 (2) 32 888 624
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.docent CSc.,PhD.
A-318
+421 (2) 32 888 398marek.frastia [at] stuba.sk
doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 0509
+421 (2) 32 888 719
peter.frolkovic [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Funtík, PhD.KTES SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1614
+421 (2) 32 888 599
Ing. Peter GaálCIT SvFprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
docentka CSc.,PhD.
A 4/430
+421 (2) 32 888 382
JUDr. Ján Florián Gajniakodborný asistent bez vedeckej hodnostiC 2017
+421 (2) 32 888 226
jan.gajniak [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012
JUDr. Debra GambrillKJAZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1820
+421 (2) 32 888 254
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.KTES SvFprofesor CSc.,PhD.
C 1004
+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590
Ing. Robert Geisse, PhD.KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A-316
+421 (2) 32 888 529
Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.KGZA SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
A-603
+421 (2) 32 888 536
CIT SvFvedúci VSCIT 2/2
+421 (2) 32 888 319
Terezia Gondovátechnická pracovníčka
C 1405
+421 (2) 32 888 657
Ing. Alexandra GrachováRPČ Dek SvF
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215+421 (2) 32 888 500alexandra.grachova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
vedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.
C 0113, C 1108+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481miroslav.gramblicka [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.KARCH SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1912
+421 (2) 32 888 426
KMTI SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0804
+421 (2) 32 888 224
ÚSZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1502+421 (2) 32 888 712
Mgr. Alžbeta Grmanová
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1805
+421 (2) 32 888 230
alzbeta.grmanova [at] stuba.sk
KMDG SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímstefan.gyurki [at] stuba.sk
Ing. Martin HaburajCIT SvF
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2+421 (2) 32 888 716martin.haburaj [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
A 4/415
+421 (2) 32 888 555
KMDG SvFdocentka CSc.,PhD.C 0413
+421 (2) 32 888 417
angela.handlovicova [at] stuba.sk
Ing. Aneta Hangyová
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1019
+421 (2) 32 888 594
KKPS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711+421 (2) 32 888 438peter.hanuliak [at] stuba.sk
Ing. Peter Hartman, PhD.KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0714
+421 (2) 32 888 462
EO Dek SvF
finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
lubica.hegerova [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj HermannKARCH SvF
hosťujúci profesor
C 1918
+421 (2) 32 888 464
juraj.hermann [at] stuba.sk
KTVY SvF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.herzanova [at] stuba.sk
Milan Hirš
domovník - údržbár
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
profesor CSc.,PhD.
C 1909
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.profesorka CSc.,PhD.C 1207+421 (2) 32 888 620
KDOS SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/522
+421 (2) 32 888 354
Ing. Ivan Hollý, PhD.KBKM SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A 4/433
+421 (2) 32 888 385
ivan.holly [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1512
+421 (2) 32 888 655
jan.holly [at] stuba.sk
Margita HolúbekováKIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
operátor VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
profesor CSc.,PhD.C 0622
+421 (2) 32 888 458
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 1712
+421 (2) 32 888 275
KGTE SvFdocent CSc.,PhD.C 0911+421 (2) 32 888 678lubos.hrustinec [at] stuba.sk
doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1812+421 (2) 32 888 641olga.hubova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
A-317
+421 (2) 32 888 530
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.KTES SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1012
+421 (2) 32 888 597
zdenka.hulinova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A-602
+421 (2) 32 888 531
ladislav.husar [at] stuba.sk
KTES SvF
odborná administratívna pracovníčka
KARCH SvFdocentka CSc.,PhD.C 1908, C 1911+421 (2) 32 888 646
MO Dek SvF
mzdová účtovníčka
C 0313
+421 (2) 32 888 477
Ing. Jana Chabroňová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913+421 (2) 32 888 669
KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1014
+421 (2) 32 888 316barbara.chamulova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 1914
+421 (2) 32 888 630
vojtech.chmelik [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 0718
+421 (2) 32 888 402
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova [at] stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
filip.chrvala [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1311+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610
Ing. Martin Imrišek, PhD.KGZA SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.
+421 917 669 453
martin.imrisek [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 0712+421 (2) 32 888 459rastislav.ingeli [at] stuba.sk
Branislav IvančajKIC SvFknihovník
+421 (2) 32 888 576branislav.ivancaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 1821
+421 (2) 32 888 260
Ing. Erik Jakeš, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C 0711
+421 (2) 32 888 438
KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0604
+421 (2) 32 888 649
prof. Ing. Juraj Janák, PhD.KGZA SvFprofesor CSc.,PhD.
A-607
+421 (2) 32 888 537juraj.janak [at] stuba.sk
KTES SvFdocentka CSc.,PhD.C 2001
+421 (2) 32 888 221
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1414
+421 (2) 32 888 636
KMDG SvFdocent CSc.,PhD.
C 0419
+421 (2) 32 888 430
gejza.jenca [at] stuba.sk
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.KSME SvFprofesor CSc.,PhD.
C 1819
+421 (2) 32 888 364
KGDE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-314+421 (2) 32 888 338
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0301
+421 (2) 32 888 484
prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
jozef.kacur [at] stuba.sk
Ing. Pavol Kajánek, PhD.KGDE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.profesor CSc.,PhD.C 0409
+421 (2) 32 888 405
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.KTZB SvFdocent CSc.,PhD.C 1401
+421 (2) 32 888 661
daniel.kalus [at] stuba.sk
Erika Kanalovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťC 0107
+421 (2) 32 888 393
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201monika.kausitzova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alzbeta.kissova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
mzdová účtovníčka
C 0312
+421 (2) 32 888 475
janka.kisonova [at] stuba.sk
Judita Kiššová
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Ing. Tomáš Klas, PhD.KKDK SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 514
+421 (2) 32 888 378
tomas.klas [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.KMDG SvFprofesor CSc.,PhD.C 0410
+421 (2) 32 888 409
martin.knor [at] stuba.sk
Mgr. Valéria Kocianovášpecialista pre styk s verejnosťouC 0310
+421 (2) 32 888 708
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.KVHK SvFprofesorka CSc.,PhD.
C 1217
+421 (2) 32 888 623
silvia.kohnova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Soňa Kochánková
technická pracovníčka
C 0610
+421 (2) 32 888 643
sona.kochankova [at] stuba.sk
KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1815+421 (2) 32 888 332yvonna.kolekova [at] stuba.sk
KMDG SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519michal.kollar [at] stuba.sk
KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0502
+421 (2) 32 888 428magdalena.komornikova [at] stuba.sk
KGDE SvF
profesor CSc.,PhD.
A-311
+421 (2) 32 888 559
KGTE SvFdocent CSc.,PhD.C 1707
+421 (2) 32 888 277
miloslav.kopecky [at] stuba.sk
KGZA SvF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
A-611
+421 (2) 32 888 344
Ing. Jozef Korinek
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1505
+421 (2) 32 888 701
jozef.korinek [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1419
+421 (2) 32 888 631daniela.koudelkova [at] stuba.sk
chyžná
katarina.kovacikova [at] stuba.sk
Ing. Michal Kováč, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A 513
+421 (2) 32 888 376
Mária KozánkováEO Dek SvF
pokladníčka
C 0001
+421 (2) 32 888 469
Ing. Milan Krafčík, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1420
+421 (2) 32 888 633
KTZB SvFdocent CSc.,PhD.
C 1417
+421 (2) 32 888 650
michal.krajcik [at] stuba.sk
KSME SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1820
+421 (2) 32 888 690
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1821
+421 (2) 32 888 253
katalin.hoboth [at] stuba.sk
doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.docentka CSc.,PhD.C 0512+421 (2) 32 888 236
Ing. Stela Krivdovápracovníčka pre zahraničné vzťahy
C 0106
+421 (2) 32 888 723
stela.krivdova [at] stuba.sk
ÚVZK SvF
chyžná
jana.krocita [at] stuba.sk
Iveta KrullováŠO Dek SvFpracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0007
+421 (2) 32 888 725
OP Dek SvF
vrátnik
ÚVZK SvF
vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192
jaroslav.kudlacek [at] stuba.sk
skladníčka
Jana KudláčkováÚVZK SvF
hospodár
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1905
+421 (2) 32 888 607
KTZB SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660maria.kurcova [at] stuba.sk
OP Dek SvFvrátnik
technická pracovníčkaA-606
+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476
helena.kvasnicova [at] stuba.sk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.docentka CSc.,PhD.C 1911
+421 (2) 32 888 426
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.KGDE SvF
docent CSc.,PhD.
A-310a+421 (2) 32 888 390peter.kyrinovic [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
C 1211+421 (2) 32 888 625
KBKM SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/418a
+421 (2) 32 888 386
Ing. Katarína Lamperová, PhD.KSME SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1810
+421 (2) 32 888 256katarina.lamperova [at] stuba.sk
EO Dek SvFpracovníčka pre ekonomické činnostiC 0205+421 (2) 32 888 722
Michal Lapinpracovník pre didaktickú technikuP 103
+421 (2) 32 888 514
michal.lapin [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0003+421 (2) 32 888 466antonia.lascekova [at] stuba.sk
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
viera.latkova [at] stuba.sk
Ing. Miriam Ledererová, PhD.KMTI SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0803
+421 (2) 32 888 521
miriam.ledererova [at] stuba.sk
Ing. arch. Valéria Lesňáková
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
C 0108+421 (2) 32 888 587valeria.lesnakova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.A-629
+421 (2) 32 888 528
Ing. Tibor Lieskovský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A-631
+421 (2) 32 888 297
tibor.lieskovsky [at] stuba.sk
CIT SvFprac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
Mgr. Beáta LisýováPAMO Dek SvFpracovníčka pre personálne činnosti
C 0110
+421 (2) 32 888 470
OP Dek SvFvrátnik
olga.lucna [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
jozefa.lukovicova [at] stuba.sk
Ing. Marek Macák, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 0514
+421 (2) 32 888 243
Rastislav Mackoúdržbárrastislav.macko [at] stuba.sk
KVHK SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1209
+421 (2) 32 888 279
Ing. Martin Magura, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A 514
+421 (2) 32 888 378
martin.magura [at] stuba.sk
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Ing. Ivana Mahríková, PhD.KZEI SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1714
+421 (2) 32 888 285
Ing. Martina Majorošová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1212+421 (2) 32 888 618
Ing. Lucia Majtánová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A422
+421 (2) 32 888 503
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1011
+421 (2) 32 888 593
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1009
+421 (2) 32 888 596
peter.makys [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0008
+421 (2) 32 888 478
Ing. Marcela Maliariková
špecialista pre styk s verejnosťou
C 0116, C 1212
+421 (2) 32 888 578
docent CSc.,PhD.A-322
+421 (2) 32 888 427
marian.marcis [at] stuba.sk
vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425
Lenka MasárováÚVZK SvFčašník
EO Dek SvFfinančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208katarina.matusova [at] stuba.sk
Ing. Richard Matúšek, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 1001
+421 (2) 32 888 599
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403
igor.medved [at] stuba.sk
KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1903
+421 (2) 32 888 400
CIT SvFprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
docent CSc.,PhD.
C 0708+421 (2) 32 888 397
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.KMDG SvFprofesor DrSc.
C 0407, C 0402
+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703
CIT SvFodborná administratívna pracovníčkaCIT 1/3
+421 (2) 32 888 511
ludmila.micunekova [at] stuba.sk
KFYZ SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421patrik.mihala [at] stuba.sk
Ing. Želmíra MihalíkováEO Dek SvFvedúca ekonomického útvaruC 0207+421 (2) 32 888 294zelmira.mihalikova [at] stuba.sk
Mgr. Ľubica MichalíkováŠO Dek SvFpracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
lubica.michalikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 0603
+421 (2) 32 888 479
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
profesor DrSc.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0404
Michal Minár
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
michal.minar [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0406
+421 (2) 32 888 411
KKPS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0709
+421 (2) 32 888 457
technický pracovník
C 1802
+421 (2) 32 888 209vladimir.mitro [at] stuba.sk
Svetlana Miženkováknihovníčka
+421 (2) 32 888 576
OP Dek SvF
prevádzkový elektrikár
Drahoslava MohlerováKIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
drahoslava.mohlerova [at] stuba.sk
Ing. Alexander Molnár
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 10/3+421 (2) 32 888 313alexander.molnar [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.KHTE SvF
docent CSc.,PhD.
C 1112
+421 (2) 32 888 566
Ing. Jakub Mydlaodborný administratívny pracovník
C 1105
+421 (2) 32 888 619
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.KARCH SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1917+421 (2) 32 888 464
Elena NagyováEO Dek SvFpracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0208
+421 (2) 32 888 497
Katarína NagyováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
ÚSZ SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1503, C 1521
+421 (2) 32 888 553
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1213
+421 (2) 32 888 621zuzana.nemetova [at] stuba.sk
RPČ Dek SvFpracovníčka pre ekonomické činnostiC 0215+421 (2) 32 888 500
Zdenka Okasovápracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
gabriel.oksa [at] stuba.sk
KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0618+421 (2) 32 888 450juraj.olbrimek [at] stuba.sk
Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1705+421 (2) 32 888 298martin.ondrasik [at] stuba.sk
Ing. Martin Orfánus, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C 1107+421 (2) 32 888 694
pracovníčka ekonomiky práceC 0314
+421 (2) 32 888 493
eva.oslayova [at] stuba.sk
Ing. Jozef PalicaOP Dek SvF
prevádzkový elektrikár
docent CSc.,PhD.
C 0608
+421 (2) 32 888 441
milan.palko [at] stuba.sk
Ing. Adela Palková, PhD.KKPS SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0713+421 (2) 32 888 460adela.palkova [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
C 0209
+421 (2) 32 888 259
jana.panikova [at] stuba.sk
Mgr. Attila PápayOP Dek SvFtechnický pracovník
attila.papay [at] stuba.sk
Ing. Juraj Papčo, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A-610+421 (2) 32 888 345juraj.papco [at] stuba.sk
Seol Ah Park, MSc.KMDG SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
KBKM SvF
docent CSc.,PhD.
A 4/403
+421 (2) 32 888 550
peter.paulik [at] stuba.sk
KTES SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2021+421 (2) 32 888 581
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0703
+421 (2) 32 888 446
monika.pavcekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.KFYZ SvFdocentka CSc.,PhD.C 0309+421 (2) 32 888 490gabriela.pavlendova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 0802
+421 (2) 32 888 691
Mgr. Katarína PavlovskáKIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
katarina.pavlovska [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Pecník, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/435
+421 (2) 32 888 387
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 1403
+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.ÚSZ SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1506
+421 (2) 32 888 700
OP Dek SvFvrátnik
jan.petranyi [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.KTZB SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1407
+421 (2) 32 888 634
KTES SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 2003
+421 (2) 32 888 573
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1901
+421 (2) 32 888 606
OP Dek SvF
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
ladislav.pokorny [at] stuba.sk
Lenka PolčanováÚVZK SvFčašník
Jozef PopeňažníkOP Dek SvFobsluhovač výťahov
KHUV SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmartina.porubcinova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 445
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401miroslav.pribis [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Priechodský, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CL-LNK-17 (Trnávka)
+421 (2) 43 336 100
KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1010
+421 (2) 32 888 695katarina.prokopcakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Psotný, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 1808
+421 (2) 32 888 652martin.psotny [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. arch. Roman RabenseiferKKPS SvFdocent CSc.,PhD.C 0620
+421 (2) 32 888 439
KZEI SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 1305
+421 (2) 32 888 702
andrea.raczkova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra Rášová, PhD.KGZA SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A-627
+421 (2) 32 888 342alexandra.rasova [at] stuba.sk
hosťujúci profesor
jozef.recky [at] stuba.sk
ÚVZK SvFšéfkuchár
Andrea RepkováÚVZK SvF
chyžná
pracovníčka správy majetkuC 0214
+421 (2) 32 888 474
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 203
Helena Rísikovápracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
helena.risikova [at] stuba.sk
chyžná
eva.roskova [at] stuba.sk
Vladimír Roškoúdržbár
Jana RubínováKGDE SvF
odborná administratívna pracovníčka
A-303+421 (2) 32 888 639jana.rubinova [at] stuba.sk
Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD.KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408
KARCH SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1920
+421 (2) 32 888 239
Ing. Ján Rumann, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C 1121
+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340
KARCH SvFprofesorka CSc.,PhD.C 1914
akad. soch. Ivan ŘehákKARCH SvFodborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.KKDK SvFdocent CSc.,PhD.A 504
+421 (2) 32 888 366
jaroslav.sandanus [at] stuba.sk
Ing. Peter Sarkoci, PhD.KMDG SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0408
+421 (2) 32 888 218
peter.sarkoci [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
hajnalka.sarkoziova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201kvetoslava.sarkoziova [at] stuba.sk
vrátnik
Igor Setvákpomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.KDOS SvFdocent CSc.,PhD.A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
tibor.schlosser [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Skalík, PhD.KTZB SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406
+421 (2) 32 888 289lukas.skalik [at] stuba.sk
ÚSZ SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1507ingrida.skalikova [at] stuba.sk
KGTE SvFdocent CSc.,PhD.C 0909+421 (2) 32 888 672
KARCH SvFodborná administratívna pracovníčkaC 1907
+421 (2) 32 888 420
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1204
+421 (2) 32 888 622
patrik.sleziak [at] stuba.sk
Ing. Miloš Slivanský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A 512
+421 (2) 32 888 368
Reg Dek SvFarchivárC 2210, C 0111
+421 (2) 32 888 212
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0520
+421 (2) 32 888 246
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.KSME SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1818
+421 (2) 32 888 448
odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/404
+421 (2) 32 888 549
robert.sonnenschein [at] stuba.sk
KGTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0912+421 (2) 32 888 674
odborná asistentka CSc.,PhD.C 0414
+421 (2) 32 888 709
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.KZEI SvFprofesor CSc.,PhD.C 1304
+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292
Mária Starovičováupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Mgr. Oľga Stašová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0409+421 (2) 32 888 405
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201katarina.steindlbergerova [at] stuba.sk
KTZB SvFdocentka CSc.,PhD.C 1409
+421 (2) 32 888 638
Ing. Alena Struhárová, PhD.KMTI SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0807
+421 (2) 32 888 685
alena.struharova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Struk, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 0507
+421 (2) 32 888 418peter.struk [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.C 0403
+421 (2) 32 888 416
Eva SuchánekováKGTE SvF
stavebný technička
C 0917+421 (2) 32 888 287
doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.KGTE SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1703
+421 (2) 32 888 281
Mgr. Daniel SzabóKKPS SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0617, A lab. II.suterén+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513
Katarína Szabóová
upratovač - upratovačka
Michaela Szabóová
upratovač - upratovačka
KTES SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1022
+421 (2) 32 888 572
Ing. Erik SzlaurCIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
erik.szlaur [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.profesor CSc.,PhD.
C 1205
+421 (2) 32 888 498
Beáta ŠabíkováReg Dek SvFadministratívna pracovníčka v podateľni
C 0111
+421 (2) 32 888 467
tajomník fakulty
C 0105
+421 (2) 32 888 471tomas.satura [at] stuba.sk
Peter ŠebestaOP Dek SvF
obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
peter.sebesta [at] stuba.sk
Ing. Peter ŠedivýCIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 3/2
+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715
CIT SvFpracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514martin.seres [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
C 0412+421 (2) 32 888 731
Ing. Martin Šimko, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1902
+421 (2) 32 888 606
vladimira.simkovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.docentka CSc.,PhD.C 0404+421 (2) 32 888 407
profesor DrSc.C 0405
+421 (2) 32 888 315
jozef.siran [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.KVHK SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1215
+421 (2) 32 888 617
profesorka CSc.,PhD.
C 1302
+421 (2) 32 888 280
Ing. Juraj Škvarka, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
Ing. Marcel Šmotlák, PhD.KTES SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1510
+421 (2) 32 888 581
marcel.smotlak [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 1118
+421 (2) 32 888 320
doc. Ing. Július Šoltész, PhD.
docent CSc.,PhD.
A 4/432
+421 (2) 32 888 384
PhDr. Dagmar ŠpildováKJAZ SvF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 1806
+421 (2) 32 888 262
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.C 0805
+421 (2) 32 888 682
Veronika ŠtilhammerováKIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
Ing. Miloslav Štujbervýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0719
+421 (2) 32 888 465
miloslav.stujber [at] stuba.sk
KKDK SvFdocentka CSc.,PhD.A 508+421 (2) 32 888 370
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.KHTE SvF
docent CSc.,PhD.
C 1120+421 (2) 32 888 571peter.sulek [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Švecovápracovníčka pre personálne činnosti
C 0109
+421 (2) 32 888 305zuzana.svecova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 1412
+421 (2) 32 888 635jan.takacs [at] stuba.sk
CIT SvF
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2+421 (2) 32 888 512
KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0518
+421 (2) 32 888 429
KMDG SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0419
+421 (2) 32 888 430
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511
lukas.tomek [at] stuba.sk
Mgr. Magdaléna Tomovápracovníčka ekonomiky práceC 0314
+421 (2) 32 888 629
magdalena.tomova [at] stuba.sk
Ondrej Tóth
prevádzkový zámočník
1. PP blok B
+421 (2) 32 888 328
doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD.KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1822
+421 (2) 32 888 291
katarina.tvrda [at] stuba.sk
Markjoe Olunna Uba, MSc.KMDG SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
markjoe.uba [at] stuba.sk
OP Dek SvF
pracovníčka MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 468
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.profesor CSc.,PhD.
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
stanislav.uncik [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489daniel.urban [at] stuba.sk
Anna UrbanovskáSekD Dek SvFodborná administratívna pracovníčkaC 0104
+421 (2) 32 888 472
Mgr. Štefánia Václavíková
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0521
+421 (2) 32 888 404
doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0515
+421 (2) 32 888 406
RNDr. Ľubica Valášková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.C 0521
+421 (2) 32 888 404
Ing. Peter Valent, PhD.KVHK SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514+421 (2) 32 888 727
Ing. Andrea Vargová, PhD.KKPS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0717+421 (2) 32 888 437andrea.vargova [at] stuba.sk
Magdaléna VargováOP Dek SvFupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201magdalena.vargova [at] stuba.sk
Tünde VargováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
tunde.vargova [at] stuba.sk
KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0414
+421 (2) 32 888 709
Andrea Vavrováknihovníčka
+421 (2) 32 888 495
andrea.vavrova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0605
+421 (2) 32 888 444
Ing. Ivana Véghová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1804
+421 (2) 32 888 311
KSME SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1803
+421 (2) 32 888 334
michal.venglar [at] stuba.sk
KTZB SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660kamila.vichova [at] stuba.sk
Jana Vlnková
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
jana.vlnkova [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
C 1810
+421 (2) 32 888 264
viera.vojcikova [at] stuba.sk
Ing. Roman Výleta, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C 1514+421 (2) 32 888 727roman.vyleta [at] stuba.sk
Iveta Vyskočilová
finančná účtovníčka
C 0209
+421 (2) 32 888 317
odborná asistentka CSc.,PhD.C 2008, C 2013+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215janka.zajacova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1913
+421 (2) 32 888 630
lukas.zelem [at] stuba.sk
údržbár
+421 (2) 32 888 300
lubos.zelinka [at] stuba.sk
Bc. Martin ZicháčekCIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715martin.zichacek [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218
maria.zubkova [at] stuba.sk
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.KDOS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/533
+421 (2) 32 888 355
andrea.zuzulova [at] stuba.sk
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.KMDG SvFdocentka CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0614
+421 (2) 32 888 461

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Onur AltıntaşExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Gabriela Babiaková, CSc.SvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
Ing. Martin Bačík, PhD.Externý spolupracovník
qbacik [at] stuba.sk
Ing. Veronika Bačová Mitková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.Externý spolupracovníkblok C 8.posch., č.dv. 12+421 (2) 32 888 687adolf.bajza [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A 511
+421 (2) 32 888 379
Externý spolupracovník
Ing. Peter BalcoExterný spolupracovník
prof. RNDr. František Baliak, PhD.Externý spolupracovníkC17 02+421 (2) 32 888 284
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
C0411
dominika.ballova [at] stuba.sk
KTZB SvFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbalucha [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.
Externý spolupracovník
C 0303
+421 (2) 32 888 489
Externý spolupracovník
Ing. Ivan BarokSvFExterný spolupracovník
Ing. Jana Bartošová Kmeťková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
A-318
Ing. arch. Peter BauerExterný spolupracovníkC 1919+421 (2) 32 888 464
Externý spolupracovníkqbednarikm1 [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaC 0901
+421 (2) 32 888 675
KGTE SvF
Externý spolupracovník
qbednars [at] stuba.sk
Hana BegićSvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Lýdia BekerováExterná spolupracovníčka
qbekerova [at] stuba.sk
SvF, KVHK SvF
Externá spolupracovníčka
237+421 (2) 572 76 283ingrid.belcakova [at] stuba.sk
SvF, KZEI SvF
Externý spolupracovník
C16 14
+421 (2) 32 888 588
Externá spolupracovníčka
qbelicova [at] stuba.sk
Ing. Peter BendíkExterný spolupracovníkqbendik [at] stuba.sk
RNDr. Martin Benko, PhD.SvFExterný spolupracovník
qbenko [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
C10/19a+421 (2) 32 888 594qbenkoval [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkA 5/531+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Ing. Ivan Bezák, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Bezák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
CIT 2/2+421 (2) 32 888 716
Externý spolupracovník
Ing. Marek Bilančík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C10/16
+421 (2) 32 888 573
SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Ing. arch. Ľubomíra Blašková
Externá spolupracovníčka
qblaskova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qblaskovicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qbocek [at] stuba.sk
Ing. Juraj BodóExterný spolupracovník
qbodo [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal BogárExterný spolupracovník
C 1904
Externá spolupracovníčka
qbohdalova [at] stuba.sk
Ing. Michal BorovičkaExterný spolupracovník
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
Ing. Martin Brazdovič
Externý spolupracovník
Ing. Jana Brehovská, PhD.
Externá spolupracovníčka
A-302
+421 (2) 32 888 391
qbrehovska [at] stuba.sk
Ing. Jana BriatkováSvF
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qbriatkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Brodňan, PhD.SvFExterný spolupracovník
qbrodnan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbrogyanyi [at] stuba.sk
Ing. Peter BrunčákSvFExterný spolupracovník
A-307
+421 (2) 32 888 396qbruncak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 1204
Ing. Jozef Bugáň, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qbugan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter BujnaSvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaC 1110
+421 (2) 32 888 563
lucia.bytcankova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkxcarrera [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Cesnek
Externý spolupracovník
qcesnekt [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Serhat CoşkunSvF
Externý spolupracovník
xcoskuns [at] stuba.sk
Ing. Martin Cvíčela, PhD.SvFExterný spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
qcvicela [at] stuba.sk
Ing. František CyprichExterný spolupracovník
C 1210
frantisek.cyprich [at] stuba.sk
Ing. Norbert CzikhardtSvF
Externý spolupracovník
Ing. Richard CzikhardtExterný spolupracovníkA-610
+421 (2) 32 888 345
richard.czikhardt [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qcadav [at] stuba.sk
Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
C 0714
+421 (2) 32 888 462
prof. Ing. Ján Čelko, PhD.SvFExterný spolupracovník
qcelko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Róbert ČernajExterný spolupracovník
qcernaj [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
A-612
+421 (2) 32 888 343
Ing. Marek Čuhák, PhD.SvFExterný spolupracovník
A 4/420
+421 (2) 32 888 503
qcuhak [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqcurka [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
B/410
+421 (2) 32 888 561
Ing. Zuzana Danáčová, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Matej Daniel, PhD.
Externý spolupracovník
qdaniel [at] stuba.sk
Ing. Michal Danko, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Kristína Daňová
Externá spolupracovníčka
A-513
+421 (2) 32 888 342
doc. Ing. Stanislav Darula, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qdecky [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Diblík, DrSc.SvF
Externý spolupracovník
Ing. Gréta Doláková, MSc.KVHK SvF
Externá spolupracovníčka
C 1212
+421 (2) 32 888 618greta.dolakova [at] stuba.sk
Ing. Michal Doležal
Externý spolupracovník
qdolezal [at] stuba.sk
Ing. Bc. Michal DolníkExterný spolupracovník
Ing. Branislav Droščák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Mgr. Milan Držík, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Marián DubíkSvF
Externý spolupracovník
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
marian.dubik [at] stuba.sk
Ing. Štefan DudášSvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qdurco [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD.Externý spolupracovníkqduricap [at] stuba.sk
ÚSZ SvFExterný spolupracovník
qdvorsky [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
qdzurikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Talha EsenSvFExterný spolupracovník
xesen [at] stuba.sk
Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.Externá spolupracovníčkaC 0910
Ing. Petr Fajkus, CSc.
Externý spolupracovník
qfajkus [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qfaktor [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qfendekova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qferenczy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.
Externý spolupracovník
karol.ferstl [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Filo, PhD.
Externý spolupracovník
qfiloj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
C 1411+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659
Ing. Ondrej GajdošSvF
Externý spolupracovník
JUDr. Debra GambrillKVHK SvFExterná spolupracovníčkaC 1820
+421 (2) 32 888 254
debra.gambrill [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Milan Gomboš, CSc.SvFExterný spolupracovník
qgombos [at] stuba.sk
Terezia Gondová
Externá spolupracovníčka
C 1405
+421 (2) 32 888 657
terezia.gondova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana GondováSvF
Externá spolupracovníčka
qgondova [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A 4/412
+421 (2) 32 888 552
RNDr. Danka Grambličková, PhD.
Externá spolupracovníčka
2/9
+421 (2) 32 888 670qgramblickova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgrebert [at] stuba.sk
Ing. Martin Greguš, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. František Grejták, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qgrena [at] stuba.sk
Ing. Pavol Grešlík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qgreslik [at] stuba.sk
Ing. Eduard Grofčík, PhD.SvFExterný spolupracovníkC 15/08
+421 (2) 32 888 645
Ing. Alexander Gron, PhD.SvFExterný spolupracovník
qgron [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qgubap [at] stuba.sk
Ing. Peter GuothSvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qguzik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqhalaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhalasa [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Dušana Halúzová, PhD.SvFExterná spolupracovníčkaC 15/08
+421 (2) 32 888 645
doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.Externý spolupracovník
D710
+421 (2) 60 291 897qhantuch [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhanusd [at] stuba.sk
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter Hartman, PhD.Externý spolupracovník
C 0714
+421 (2) 32 888 462
SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Externý spolupracovník
A-608
+421 (2) 59 274 533
Alessa Heiden
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qhlavacikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhlubinova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhofierka [at] stuba.sk
RNDr. Ladislav Holko, CSc.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Richard Honti
Externý spolupracovník
richard.honti [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
NB 630
+421 (2) 59 325 332
Ing. Martin Hoťka, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav HrončekSvF
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD.Externá spolupracovníčka
qhrubesova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.Externý spolupracovník
C 0905
+421 (2) 32 888 666jozef.hulla [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhupka [at] stuba.sk
Ing. Daniela Hurtíková, PhD.KTZB SvFExterná spolupracovníčka
daniela.hurtikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Hykš, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qhyks [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qchlebo [at] stuba.sk
Ing. Erika Chmelíková
Externá spolupracovníčka
Christopoulou ChristinaSvF
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Peter Ivan, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qivan [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
qizvoltova [at] stuba.sk
Ing. Miloš Jacko, PhD.
Externý spolupracovník
qjacko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mária JaduščákováCL SvF
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 43 336 100
SvF
Externá spolupracovníčka
C 1420
SvF
Externý spolupracovník
qjakus [at] stuba.sk
Ing. Jana JamnickáExterná spolupracovníčka
Gabriela JanečkováExterná spolupracovníčka
CIT 1/2
+421 (2) 32 888 511
qjaneckova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjanik [at] stuba.sk
Ing. Ivan JankovičSvFExterný spolupracovníkqjankovici [at] stuba.sk
Ing. Juraj Januška, PhD.SvFExterný spolupracovník14.posch./11+421 (2) 32 888 659qjanuska [at] stuba.sk
prof. Ing. Čeněk Jarský, FEng., DrSc.
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš JosaiKKPS SvFExterný spolupracovník
tomas.josai [at] stuba.sk
KTES SvFExterný spolupracovník
C 1002
+421 (2) 32 888 560
ivan.juricek [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqkadlec [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
ÚSZ SvFExterná spolupracovníčka+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236gabriela.kalinova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
KVHK SvF
Externý spolupracovník
KKPS SvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Ing. arch. Michal KarpelSvFExterný spolupracovník
qkarpel [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav Kelčík, PhD.Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
A 4/421
+421 (2) 32 888 503
SvF
Externý spolupracovník
blok C 16. p č. dv 13+421 (2) 32 888 223qkerestur [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkA 4/424+421 (2) 32 888 295
SvF
Externý spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637qkeszegh [at] stuba.sk
Ing. Daniel KissSvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkjosip.klem [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC17 04
Ing. arch. Jakub KlikáčSvF
Externý spolupracovník
Ing. Veronika Kmecová, PhD.
Externá spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv.9
+421 (2) 32 888 681
Ing. Ľuboš Kocka
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
xkocy [at] stuba.sk
Mgr. Dušan Kočický, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qkocicky [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kohút
Externý spolupracovník
qkohut [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
qkolesarova [at] stuba.sk
Ing. Branislav KollárExterný spolupracovník
qkollarb [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qkomornik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473qkonik [at] stuba.sk
Ing. Rastislav KonkoľSvF
Externý spolupracovník
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
qkonkol [at] stuba.sk
Ing. Peter KorčákExterný spolupracovníkA-611
+421 (2) 32 888 344
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.SvFExterný spolupracovník439
+421 (2) 572 76 432
pavol.korcek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkorman [at] stuba.sk
Ing. Balázs KósaKMDG SvF
Externý spolupracovník
C0511
Ing. Juraj KosmályExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.Externá spolupracovníčka
qkotrasova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Marián KováčikSvF, KDOS SvF
Externý spolupracovník
A 5/523
SvF
Externá spolupracovníčka
qkovarovah [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Krajčovič, PhD.SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Martin Krejsa, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
C13 18+421 (2) 32 888 615jozef.kris [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.Externý spolupracovník
qkrusinsky [at] stuba.sk
Ing. Martin KubáňKVHK SvF
Externý spolupracovník
C 1204
martin.kuban [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Lucia KudivániExterná spolupracovníčka
lucia.kudivani [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkusy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
Ing. arch. Tatiana Kuva
Externá spolupracovníčka
qkuva [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
10/9
+421 (2) 32 888 679qkuzmaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Radomil Květon, PhD.
Externý spolupracovník
C 1115
+421 (2) 32 888 619
SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.Externý spolupracovník
qlapos [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. David Lehký, Ph.D.Externý spolupracovníkqlehky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qleitman [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Pavol Leško
Externý spolupracovník
Ing. Peter LetovanecSvFExterný spolupracovník
qletovanec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlichner [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkA-310a
+421 (2) 32 888 390
qliptaki [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Lipták, PhD.
Externý spolupracovník
A-307
+421 (2) 32 888 396
qliptakm [at] stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 7/01+421 (2) 32 888 454qlobotkap [at] stuba.sk
Ing. Alexander LörinczSvF
Externý spolupracovník
qlorincz [at] stuba.sk
Ing. Peter Ľos, PhD.Externý spolupracovník
A 5/522
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Ľubica Lovásová
Externá spolupracovníčka
qlovasova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
A - 206
+421 (2) 32 888 257
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
14.posch./4
+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711
SvF
Externý spolupracovník
qluzica [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
KTES SvFExterný spolupracovník
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
Externý spolupracovník
qmacajm [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
qmadarasovae [at] stuba.sk
Ing. Karol MacháčSvF
Externý spolupracovník
qmachack [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.Externý spolupracovník
qmajduch [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qmajovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmalisp [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Marián Marián Rovňák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qmarianrovnak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
C1715
+421 (2) 32 888 271
Ing. Rastislav Marko
Externý spolupracovník
doc. Ing. Martin Martin Lopušniak, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Michal MartonKZEI SvF
Externý spolupracovník
ÚSZ SvFExterný spolupracovník
A 226
+421 (2) 32 888 583
pavol.marton [at] stuba.sk
Ing. Mária Masarovičová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
23/9
+421 (2) 32 888 673
qmasarovicovam [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
Ing. et Ing. Martin Maťašovský, MBASvFExterný spolupracovník
qmatasovsky [at] stuba.sk
Ing. Jakub Matejka
Externý spolupracovník
qmatejka [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Peter Matiašovský, PhD.SvFExterný spolupracovníkqmatiasovsky [at] stuba.sk
Ghulam Sakhi MatinSvF
Externý spolupracovník
KZEI SvFExterná spolupracovníčka
alena.matis [at] stuba.sk
Ing. Katarína Matulová, PhD.
Externá spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv. 10+421 (2) 32 888 681
Externá spolupracovníčka
T-110+421 908 674 142miriam.matusova [at] stuba.sk
Ing. Pavol MayerExterný spolupracovník
pavol.mayer [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
xmerter [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.Externý spolupracovník
qmelcer [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Melicher, PhD.
Externý spolupracovník
A-603
+421 (2) 32 888 348
Ing. et Ing. Tibor Mészáros, PhD.Externý spolupracovník9/16
+421 (2) 59 274 668
qmeszaros [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Martin MichlíkExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD.
Externý spolupracovník
qmikolajj [at] stuba.sk
Greta MillettiExterná spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
22/17
+421 (2) 32 888 440
qminarik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Externý spolupracovník
qmindas [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
304
+421 (2) 57 296 391
Externá spolupracovníčka
qmohelnikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xmohwinkel [at] stuba.sk
Pekka Moilanen
Externý spolupracovník
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-604
+421 (2) 32 888 536
Ing. Monika Molnár
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
+421 (2) 59 274 584
qmolnart [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Katarína MožiešikováSvF
Externá spolupracovníčka
qmoziesikova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkA-620
+421 (2) 32 888 347
milan.munko [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.Externý spolupracovníkA704+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
SvFExterný spolupracovník333
+421 (2) 57 296 479
prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qnad [at] stuba.sk
Ing. Juraj Nagy, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 15/22
+421 (2) 32 888 654qnagyz [at] stuba.sk
Ing. Petra NemcováSvF
Externá spolupracovníčka
530
+421 (2) 32 888 527
Ing. Ladislav Némethy
Externý spolupracovník
KVHK SvFExterná spolupracovníčkaC 1213
+421 (2) 32 888 621
zuzana.nemetova [at] stuba.sk
David NeužilSvF
Externý spolupracovník
qneuzil [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Novák, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Viliam Novák, DrSc.
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
C 0707
Ing. arch. Andrej OlahSvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xomeroglu [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qorfanus [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
qorgonik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qostry [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 1904
SvFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpapco [at] stuba.sk
Ing. Miriam Papčová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qzamecnikova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Parajka, PhD.Externý spolupracovník
qparajka [at] stuba.sk
Saichandu ParvathareddySvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qpasteka [at] stuba.sk
Ing. Jana PaulovičováSvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovníkqpavelkak [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qpekarova [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
qpeskova [at] stuba.sk
SvF, KDOS SvFExterný spolupracovníkA 5/523qpetrvalsky [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Piršel, PhD.SvFExterný spolupracovník
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.SvFExterná spolupracovníčka
qpistekova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqpiterkam [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Ing. Vladimír PolákSvF
Externý spolupracovník
qpolakv [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqpoliak [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Poljaková
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
C 1706
Ing. Jana Poórová, PhD.Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Externý spolupracovník
qpospisilp [at] stuba.sk
Cosmin Preda
Externý spolupracovník
xpreda [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.SvFExterný spolupracovníkqpriganc [at] stuba.sk
Ing. Andrej Prítula, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Lukáš Prokopčák, PhD.Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.
Externá spolupracovníčka
qpukanska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
anton.puskar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qrehak [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Ľuboš RodenákSvFExterný spolupracovníkqrodenak [at] stuba.sk
Ing. Marek Rodný, PhD.Externý spolupracovník
qrodny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qrojko [at] stuba.sk
KZEI SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qrutsek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qruttmar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Říha, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qriha [at] stuba.sk
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.KSME SvF
Externý spolupracovník
qsadovsky [at] stuba.sk
Tejas SalankarExterný spolupracovník
xsalankar [at] stuba.sk
Ing. Imrich Sánka
Externý spolupracovník
Agata SawickaExterný spolupracovník
Ing. Josef Sebera, PhD.
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qsedlaka [at] stuba.sk
Ing. Ján Sedlák
Externý spolupracovník
Ing. Lucia SedlákováExterná spolupracovníčka
A 4/426
+421 (2) 32 888 382qsedlakova [at] stuba.sk
Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Otmar ScherzerSvFExterný spolupracovník
prof. Ing. František Schlosser, PhD.SvFExterný spolupracovníkqschlosser [at] stuba.sk
Dr. Ing. Peter SchlosserSvF, KDOS SvFExterný spolupracovník
A 5/522
qschlosserp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Roman Skácel, PhD.Externý spolupracovník
Ing. arch. Iľja SkočekExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter Slamka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qslastan [at] stuba.sk
Ing. Patrik Sleziak, PhD.
Externý spolupracovník
C 1204
+421 (2) 32 888 622
patrik.sleziak [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qslobodam [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkA710
+421 (2) 60 291 573
alfonz.smola [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
C 1308
+421 (2) 32 888 286
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-309
+421 (2) 32 888 689
Externá spolupracovníčka
C 1020
+421 (2) 32 888 213
SvF
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.Externý spolupracovník
qsotakr [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SovaExterný spolupracovník
Ipek SozuguzelSvFExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qstanekova [at] stuba.sk
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Externý spolupracovník
247
+421 (2) 572 76 260
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
qstoklasa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A-621
+421 (2) 32 888 349qstrakaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.SvFExterný spolupracovník
A - 227
+421 (2) 32 888 455jozef.sumec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Štefan Székely
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
14.posch./2
+421 (2) 32 888 632
SvF
Externý spolupracovník
Maciej Marek SzóstakowskiSvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaxszymanska [at] stuba.sk
Ing. Jana Šabíková, PhD.Externá spolupracovníčkaC 1419+421 (2) 32 888 631jana.sabikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qsedivy [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jaroslav Šíma, CSc.SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.SvFExterný spolupracovník
402
+421 (2) 572 76 412vladimir.simkovic [at] stuba.sk
Viliam Šimko
Externý spolupracovník
qsimkov [at] stuba.sk
Ing. Viliam Šimor, PhD.
Externý spolupracovník
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
qsimor [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 0404+421 (2) 32 888 407
SvFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Externý spolupracovník
qskvarenina [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qspirkova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.Externá spolupracovníčka
C 12/9
+421 (2) 32 888 627
SvF
Externý spolupracovník
D703
+421 (2) 60 291 801
qstevo [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qsuhajda [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsustek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsvabensky [at] stuba.sk
Ing. Katarína TáborskáExterná spolupracovníčkaqtaborska [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Tall, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qtatosova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qtomanp [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
C 0704
+421 (2) 32 888 436
Externý spolupracovník
qtomik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
14.posch./20
+421 (2) 32 888 633
Ing. Veronika Tóthová, PhD.Externá spolupracovníčka14.posch./17+421 (2) 32 888 637
Externý spolupracovník
A-322
qtrhan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qtucek [at] stuba.sk
Ing. Milan TurčekSvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Peter Turček, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 0903
+421 (2) 32 888 665
Ing. Róbert Turza, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qturzar [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qtywoniak [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkquhlik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qunucka [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. František Urban, CSc.SvF
Externý spolupracovník
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban [at] stuba.sk
Ing. Jozef Urbán, PhD.Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qurbaskova [at] stuba.sk
Ing. Michaela Užáková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv. 6
+421 (2) 32 888 680
quzakova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 0521
+421 (2) 32 888 404
stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Vajda, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Ing. Daniel VajdíkSvFExterný spolupracovník
qvajdik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
14.posch./6
+421 (2) 32 888 289
Ing. Adrián Valašík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A 4/435+421 (2) 32 888 387qvalasika [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkA-609
+421 (2) 32 888 538
SvF
Externá spolupracovníčka
qrosikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Externý spolupracovník
Ing. Marcel VankoExterný spolupracovníkqvanko [at] stuba.sk
Ing. Miroslava VaňurováSvFExterná spolupracovníčka
qvanurova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvargat [at] stuba.sk
Ing. Barbora Vaseková, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 1212
+421 (2) 32 888 618barbora.vasekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Július VassSvF
Externý spolupracovník
qvassj [at] stuba.sk
Hubert VelebaKGTE SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qveliskova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Lucia ViglašováSvF
Externá spolupracovníčka
Ing. García-Asenjo Villamayor, PhD.Externý spolupracovník
qvillamayor [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qviskupicova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jakub Vrána, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qvranayova [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Eduard Vyskoč
Externý spolupracovník
qvyskoc [at] stuba.sk
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Externý spolupracovník
doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.
Externý spolupracovník
qwagner [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaC 1712
+421 (2) 32 888 275
Filip WoszczekExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xyazici [at] stuba.sk
Mahir Yıldırım
Externý spolupracovník
xyildirim [at] stuba.sk
Erdogan YildizExterný spolupracovník
Halil Cagri Yilmaz
Externý spolupracovník
xyilmaz [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qzalesky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qzelenakova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
doc. Dipl.-Ing. Dr.techn. Matthias ZessnerExterný spolupracovník