22. 10. 2020  14:53 Sergej
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Magda Adamčíkováknihovníčka162
+421 (2) 57 296 211, +421 918 620 643
magda.adamcikova [at] stuba.sk
Dek SjF
mzdová účtovníčka
033+421 (2) 57 296 126, +421 917 646 547priska.aghova [at] stuba.sk
Ľuba Babicová
pracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
Ing. Jozef Bábics
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
23 ŤL
+421 (2) 57 296 646
doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.
docent CSc.,PhD.
429/1
+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936michal.bachraty [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Bartalský, PhD.ÚAMAI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
102
+421 (2) 57 296 715
Ing. Judita Belanová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
236
+421 (2) 57 296 352
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
ÚMF SjFodborný asistent CSc.,PhD.
259/4
+421 (2) 57 296 384, +421 915 759 560
peter.benco [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.docent CSc.,PhD.
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
Eva Benová
upratovač - upratovačka
Pionierska 15
+421 (2) 57 294 194
Ing. Igor Berta, PhD.ÚTM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
234
+421 (2) 57 296 402, +421 (2) 57 296 851
vrátnik
Pionierska 15
+421 905 326 211
Mgr. Veronika BlahováDek SjFpracovníčka pre personálne činnosti
025
+421 (2) 57 296 124, +421 907 897 176
veronika.blahova [at] stuba.sk
ÚJŠ SjFlektor102+421 (2) 57 296 201john.blight [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.profesor CSc.,PhD.353/2+421 (2) 57 296 426miroslav.bosansky [at] stuba.sk
Ľubica Brodyovátechnická pracovníčka
329
+421 (2) 57 296 453
Ing. Alena Brusilová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
232
+421 (2) 57 296 178alena.brusilova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Bucha, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
201/2
+421 (2) 57 296 365jozef.bucha [at] stuba.sk
ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328/1
+421 (2) 57 296 477
juraj.bukoveczky [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním363+421 (2) 57 296 343
odborná asistentka CSc.,PhD.
055/2+421 (2) 57 296 855, +421 908 769 899alena.cepkova [at] stuba.sk
Miriam CepkováÚJŠ SjFskladníčka
miriam.cepkova [at] stuba.sk
Katarína Csánóováupratovač - upratovačkaNám.slodody ŤL
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557
viliam.cacko [at] stuba.sk
Milada ČavojskáDek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
vrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
technický pracovník
119 ŤL+421 (2) 57 296 682erich.cervenak [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
426/1
+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618
andrej.cervenan [at] stuba.sk
Peter ČihaÚESZ SjF
technik el. a energ. zariadení
221/1
+421 (2) 57 296 340
ÚDTK SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
264
+421 (2) 57 296 388
jan.danko [at] stuba.sk
Jozef Durčákúdržbár
09
+421 905 599 431, +421 (2) 57 296 104
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.ÚAMAI SjFprofesor CSc.,PhD.105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
Ing. František Dzianik, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
461
+421 (2) 57 296 575
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním332
+421 (2) 57 296 450
docent CSc.,PhD.231+421 (2) 57 296 345
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.profesor CSc.,PhD.
405
+421 (2) 57 296 530
Ing. Vladimír FrankoCI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚTP Dek SjFvrátnik
Pionierska 15
+421 (2) 44 455 087
milos.fric [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.8
+421 (2) 57 296 176
jana.gabkova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
404
+421 (2) 57 296 524ludmila.gabrisova [at] stuba.sk
ÚTM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
232
+421 (2) 57 296 178
CI SjF
sústružník kovov
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682peter.gajdos [at] stuba.sk
Bc. Zuzana GališinováDek SjFprac. pre konferenčný a výstav. servis
148/1
+421 (2) 57 296 863, +421 940 512 270
zuzana.galisinova [at] stuba.sk
ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
241
+421 (2) 57 296 367
Ing. Marek Gašparík, PhD.ÚAMM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
253/2
+421 (2) 57 296 327marek.gasparik [at] stuba.sk
organizačná pracovníčka
029
+421 (2) 57 296 180, +421 905 594 389
adriana.godanyova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ÚTM SjFprofesor CSc.,PhD.
233
+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106
ernest.gondar [at] stuba.sk
CI SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
307, Mýtna 36
+421 918 563 079, 2540katarina.grandova [at] stuba.sk
Ing. Patrik Grosinger, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
337
+421 (2) 57 296 152
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
330
+421 (2) 57 296 482, +421 915 759 563
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.213+421 (2) 57 296 721martin.gulan [at] stuba.sk
ÚPI SjFdocent CSc.,PhD.
462
+421 (2) 57 296 535
murár
45
+421 (2) 57 296 164, +421 905 068 981
ÚAMAI SjF
docent CSc.,PhD.
218
+421 (2) 57 296 707
František Hamerlík
kurič kotlov
054
+421 905 594 512, +421 (2) 57 296 236, +421 (2) 57 296 665
frantisek.hamerlik [at] stuba.sk
VIS SjF
knihovníčka
jana.hanusova [at] stuba.sk
ÚAMM SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
335/2
+421 (2) 57 296 442
ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
244
+421 (2) 57 296 360ferdinand.havelka [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
profesorka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 57 296 556
Renata Hillová
pracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
ÚPI SjFtechnický pracovník
PaedDr. Júlia Högerováodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondovjulia.hogerova [at] stuba.sk
Vladimír Holíkfrézar119 ŤL+421 (2) 57 296 682
Helena Holmanováfinančná účtovníčka144, 151 - klapka 117
+421 (2) 57 296 272, +421 948 911 387
helena.holmanova [at] stuba.sk
Mgr. Oto Honz, PhD.ÚJŠ SjFodborný asistent CSc.,PhD.
055/4
+421 (2) 57 296 857oto.honz [at] stuba.sk
VIS SjF
vedúci VS
159
+421 (2) 57 296 289, +421 905 593 791miroslav.horvat [at] stuba.sk
Dek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti016/2+421 (2) 57 296 135
Ing. Tatiana Horvátováfinančná účtovníčkatatiana.horvatova [at] stuba.sk
Vladimír Hrica
prevádzkový elektrikár
doc. Ing. Branislav Hučko, CSc.ÚAMM SjFdocent CSc.,PhD.252/1+421 (2) 57 296 324branislav.hucko [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
102
+421 (2) 57 296 201
Jarmila Hunyadyovápracovníčka pre plán a rozpočet143+421 (2) 57 296 245jarmila.hunyadyova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Chlebo, PhD.ÚSETM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557
ondrej.chlebo [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.ÚAMM SjFdocent CSc.,PhD.229
+421 (2) 57 296 225, +421 905 594 147
vladimir.chmelko [at] stuba.sk
Ing. Andrej Chríbik, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.265
+421 (2) 57 296 307
Rozália Chudá
upratovač - upratovačka
Mýtnarozalia.chuda [at] stuba.sk
Danka IkhardtováÚAMAI SjFtechnická pracovníčka203+421 (2) 57 296 709, +421 917 669 158
ÚAMM SjF
profesor CSc.,PhD.
253/4
+421 (2) 57 296 395, +421 918 901 843
ÚPI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním405
+421 (2) 57 296 530
ÚTP Dek SjF
upratovač - upratovačka
Nám.slodody
anna.jelenfyova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.
429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011
Ing. Martin Juhás, PhD.ÚAMAI SjFodborný asistent CSc.,PhD.
215
+421 (2) 57 296 710, +421 917 825 280
ÚPI SjFodborný asistent CSc.,PhD.
406/2
+421 (2) 57 296 574martin.juriga [at] stuba.sk
Jaroslava Jurkovičová
knihovníčka
161/2
+421 (2) 57 296 218
VIS SjFknihovníčka
109
+421 (2) 57 296 207
maria.kafunova [at] stuba.sk
ÚESZ SjF
docent CSc.,PhD.
12B, Vazovova 5+421 905 594 090
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
432+421 (2) 57 296 548ludovit.kollath [at] stuba.sk
technická pracovníčka
1
+421 (2) 57 296 350
viera.konikova [at] stuba.sk
ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
monika.kovacova [at] stuba.sk
ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.435+421 (2) 57 296 560zdenko.krajny [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
444
+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216
marian.kralik [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
docent CSc.,PhD.
436+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446peter.krizan [at] stuba.sk
Miroslav KubicaCI SjF
frézar
119 ŤL+421 (2) 57 296 682miroslav.kubica [at] stuba.sk
PhDr. Anna Kucharíková, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.
103
+421 (2) 57 296 200
anna.kucharikova [at] stuba.sk
Alena KuklovskáÚPI SjFtechnická pracovníčka403
+421 917 114 844, +421 (2) 57 296 519
Ing. Matej Kurilla, PhD.ÚDTK SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
15, Vazovova 5
matej.kurilla [at] stuba.sk
tajomníčka fakulty
028
+421 (2) 57 296 181, +421 905 593 545
CI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním118 ŤL+421 (2) 57 296 634jan.lach [at] stuba.sk
Jaroslav LebanÚTP Dek SjF
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
ÚMF SjFodborný asistent CSc.,PhD.
259/3
+421 (2) 57 296 366
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
Mgr. Peter Letavaj, PhD.ÚMF SjFodborný asistent CSc.,PhD.9
+421 (2) 57 296 175
peter.letavaj [at] stuba.sk
Mgr. Martina Lipková, PhD.ÚJŠ SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
169
+421 (2) 57 296 204
Mgr. Jana LokajováÚJŠ SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti168+421 (2) 57 296 205
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.docent CSc.,PhD.263
+421 (2) 57 296 379, +421 905 593 711, +421 915 808 369
lubos.magdolen [at] stuba.sk
ÚPI SjFodborný asistent CSc.,PhD.408/1+421 (2) 57 296 529
Imrich MandákVIS SjFprac. technickej obsluhy a údržby VS
123
+421 (2) 57 296 230
imrich.mandak [at] stuba.sk
ÚAMM SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
245+421 (2) 57 296 372
ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.
359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748michal.masaryk [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.ÚSETM SjF
docent CSc.,PhD.
430+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462milos.matus [at] stuba.sk
Anna MatúšováDek SjFfinančná účtovníčka141
+421 (2) 57 296 169
Ing. Zuzana Matúšová
pracovníčka pre študijné záležitosti
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním339
+421 (2) 57 296 460
izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
ÚESZ SjF
technická pracovníčka
303
+421 (2) 57 296 407, +421 905 971 947
alzbeta.mentelova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana MichalcováÚAMM SjFtechnická pracovníčka
335/1
+421 (2) 57 296 443
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním209/2+421 (2) 57 296 318tomas.milesich [at] stuba.sk
technická pracovníčka
158/4
+421 (2) 57 296 223, +421 917 866 776
odborný asistent CSc.,PhD.
17B, Vazovova 5
marek.mlkvik [at] stuba.sk
Ing. Peter Mlynár, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
304+421 (2) 57 296 391
Jozef MlynekÚTP Dek SjFvrátnik017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
jozef.mlynek [at] stuba.sk
Ing. Ivan Morávek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL
+421 (2) 57 296 636, +421 905 461 012ivan.moravek [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.333
+421 (2) 57 296 479
domovník - údržbárPionierska 15
+421 (2) 44 455 087, +421 905 326 211
Ing. Zuzana OlexováDek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254
docent CSc.,PhD.
20, Vazovova 5
+421 917 825 279
Mgr. Milada Omachelová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429
Ing. Iveta Onderová, PhD.ÚSETM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
434/1
+421 (2) 57 296 545
Ing. Juraj Ondruška, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
435
+421 (2) 57 296 560
ÚESZ SjF
technický pracovník
19, Vazovova 5
boris.oravec [at] stuba.sk
Ing. Jakub Palenčár, PhD.ÚAMAI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
C204
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
104
+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636
PhDr. Marián Paukov, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.
167
+421 (2) 57 296 206
marian.paukov [at] stuba.sk
Ing. Peter Pavlásek, PhD.ÚAMAI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.ÚPI SjFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
403/1
+421 (2) 57 296 578, +421 905 593 517
marian.peciar [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Peciarováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti204+421 (2) 57 296 708zuzana.peciarova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Peciar, PhD.docent CSc.,PhD.408/2+421 (2) 57 296 588peter.peciar [at] stuba.sk
ÚDTK SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
209/1
+421 (2) 57 296 421
peter.petrak [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním036+421 (2) 57 296 156, +421 917 822 007lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
Mgr. Renata PokornáDek SjF
pracovníčka pre verejné obstarávanie
149+421 (2) 57 296 249, +421 917 918 899renata.pokorna [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.ÚSETM SjF
profesorka CSc.,PhD.
445
+421 (2) 57 296 355marcela.pokusova [at] stuba.sk
Oľga Polatseková
archivár
055
+421 (2) 57 296 172, +421 905 599 417
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
203
+421 (2) 57 296 300, +421 907 892 003
Tibor PozsgaiÚTP Dek SjFvrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
Mgr. Monika Prášilová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
7
+421 (2) 57 296 177
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.docent CSc.,PhD.
32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735karol.prikkel [at] stuba.sk
Mgr. Mária Pronayovápracovníčka ekonomiky práce023
+421 (2) 57 296 154, +421 917 706 983
ÚDTK SjF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
341
+421 (2) 57 296 464
Martin Pupala
technický pracovník
136, Pionierska 15
+421 (2) 57 296 394
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.ÚESZ SjF
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
301/1
+421 (2) 57 296 408, +421 915 759 565
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.60
+421 (2) 57 296 116
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním205
+421 (2) 57 296 702
boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
Ing. Radovan RužinskýÚPI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
463
+421 (2) 57 296 586
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
ÚSETM SjF
technická pracovníčka
436
+421 (2) 57 296 543klaudia.saboova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.ÚTM SjFprofesor CSc.,PhD.239
+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562
ÚDTK SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti340
+421 (2) 57 296 461
carmen.schmidtova [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.ÚTM SjF
docent CSc.,PhD.
237
+421 (2) 57 296 209, +421 903 472 328
docent CSc.,PhD.
255
Ing. Juraj Sklenár
pracovník pre zahraničné vzťahy
138+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251
odborný asistent CSc.,PhD.
331
+421 (2) 57 296 451
odborná asistentka CSc.,PhD.
428
+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417ingrid.souckova [at] stuba.sk
Dek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti
012
+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775
Jana StančíkováÚTM SjF
technická pracovníčka
238
+421 (2) 57 296 534, +421 905 460 855
jana.stancikova [at] stuba.sk
Iveta Sylla, prom. fil.VIS SjFknihovníčka109
+421 (2) 57 296 207
iveta.sylla [at] stuba.sk
ÚAMAI SjF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
Ing. Michal Šlauka, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
250/1
+421 (2) 57 296 400
JUDr. Peter ŠolcÚTP Dek SjF
vrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
ÚSETM SjF
profesor CSc.,PhD.
441- klapka 180, 29/2
+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777
lubomir.soos [at] stuba.sk
Dek SjF
archivár
502+421 (2) 57 296 861, +421 905 594 350
odborný asistent CSc.,PhD.229+421 (2) 57 296 225miroslav.sulko [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Šustek, PhD.ÚESZ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
362+421 (2) 57 296 405jaroslav.sustek [at] stuba.sk
Mgr. Nadežda ŠvancarováDek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
015+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
profesor CSc.,PhD.
235
+421 (2) 57 296 339
ÚAMAI SjFprofesor CSc.,PhD.
316
+421 (2) 57 296 712
gergely.takacs [at] stuba.sk
Bc. Anna Tengeriová
pracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
prevádzková pracovníčka
152
+421 (2) 57 296 194, +421 905 594 474
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
342
+421 (2) 57 296 495
pavol.tokoly [at] stuba.sk
Bc. Marek Toráňprac. technickej obsluhy a údržby VS158/3+421 (2) 57 296 224
ÚAMM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
253/2
+421 (2) 57 296 327
ÚESZ SjFprofesor CSc.,PhD.031, 306+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023frantisek.urban [at] stuba.sk
ÚJŠ SjFodborný asistent CSc.,PhD.
055/3
marian.uvacek [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.ÚAMAI SjF
docent CSc.,PhD.
226+421 (2) 57 296 713
Ing. Branislav Vanko, PhD.ÚTM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
39/3
+421 (2) 57 296 282, +421 917 825 281
doc. Ing. Peter Végh, PhD.ÚAMAI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
C211+421 (2) 57 296 714peter.vegh [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
001/1
+421 (2) 57 296 136, +421 917 662 333daniela.velichova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
Miroslav Vinický
vodič osobných automobilov
ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.103jan.vlnka [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Volenský, PhD.ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
vedúca oddelenia finančného účtovníctva141
+421 (2) 57 296 169
jarmila.zadubencova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
001/2
+421 (2) 57 296 138
viera.zahonova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav ZelenýÚTP Dek SjF
vedúci prevádzkovej jednotky
153
+421 905 594 365, +421 (2) 57 296 145
ladislav.zeleny [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
258
+421 (2) 57 296 315
stanislav.ziaran [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.055/7+421 (2) 57 296 857jan.ziska [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Maheut AnthonyExterný spolupracovník
xanthony [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D610
+421 (2) 60 291 599
andrej.babinec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T 112
jozef.baca [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqballa [at] stuba.sk
Clément Barchon
Externý spolupracovník
xbarchon [at] stuba.sk
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.
Externý spolupracovník
qbartl [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbassadin [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Batista, PhD.SjF
Externý spolupracovník
214
+421 (2) 57 296 718
Ing. Alexej Benedek
Externý spolupracovník
alexej.benedek [at] stuba.sk
Ing. Róbert BerkyExterný spolupracovník
qberky [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qbielik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
Externý spolupracovník
qbila [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Bošanský, CSc.
Externý spolupracovník
qbosansky [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.SjFExterný spolupracovník
qbrezinat [at] stuba.sk
Ing. Pavol Buček, PhD.SjFExterný spolupracovník
qbucekp [at] stuba.sk
Ing. Roman Budiský, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.SjFExterný spolupracovník328/1+421 (2) 57 296 477juraj.bukoveczky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466, +421 906 068 138dagmar.caganova [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkxcicogna [at] stuba.sk
Ing. Jozef Csambál, PhD.
Externý spolupracovník
qcsambal [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qczan [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovníkqcacko [at] stuba.sk
SjFExterná spolupracovníčka
qcarnogurska [at] stuba.sk
Ing. Jozef Čech, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qcech [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qcernecky [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Čičo, PhD.Externý spolupracovník
qcico [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdaneshjo [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc.Externý spolupracovník
216
+421 (2) 57 296 704
doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc.
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Ing. Svetozár DemianExterný spolupracovníkDP BA
+421 918 646 069, 6195
svetozar.demian [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
NC 212+421 908 674 115jozef.dobrovodsky [at] stuba.sk
Ing. Martina Domanová, PhD.SjFExterná spolupracovníčka
qdomanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdovica [at] stuba.sk
doc. Ing. Sylva Drábková, PhD.
Externá spolupracovníčka
SjF
Externý spolupracovník
D118+421 (2) 60 291 669
SjFExterný spolupracovník
qdroppap [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.SjF
Externý spolupracovník
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
miloslav.drtil [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdureje [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.SjF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Externý spolupracovník
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qdurka [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qeckert [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
254/1+421 (2) 57 296 392pavel.elesztos [at] stuba.sk
prof. Ing. Emil Evin, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qevin [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Externý spolupracovník
qfedorko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Marián FilkaSjF
Externý spolupracovník
qfilka [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Forejt, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qforejt [at] stuba.sk
SjFExterná spolupracovníčkaRSTU B237, SJF 014+421 918 669 197, 9934
Externý spolupracovník
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, FEBO, MSc., PhD., MPHSjFExterná spolupracovníčka
qfurdova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Fusek, PhD.SjFExterný spolupracovník
qfusek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgajdosm [at] stuba.sk
Ing. Marián Gall, PhD.SjF
Externý spolupracovník
NB 604
+421 (2) 59 325 335
RNDr. Ivan Garaj, CSc.SjF
Externý spolupracovník
NB 129
+421 (2) 59 325 297
doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.SjFExterný spolupracovníkvojtech.geleta [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Richard GeschwandtnerSjFExterný spolupracovník
qgeschwandtner [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgigac [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Marcel Goliaš, PhD.
Externý spolupracovník
qgoliasm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
fedor.gomory [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Sergio Carvajal González
Externý spolupracovník
Florian GradouxSjF
Externý spolupracovník
xgradoux [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. František Greškovič, CSc.SjFExterný spolupracovník
qgreskovic [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qgrmanm [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Grom, CSc.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Ing. Václav Hakl
Externý spolupracovník
qhakl [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
218
+421 (2) 57 296 707
Externý spolupracovník
qhassler [at] stuba.sk
prof. Ing. Václav Havelský, CSc.SjFExterný spolupracovník
237/3
+421 (2) 57 296 336vaclav.havelsky [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník180, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 468jan.hives [at] stuba.sk
Ing. Michal Hlavatý, PhD.Externý spolupracovník
michal.hlavaty [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.SjFExterný spolupracovníkqhlavna [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qholy [at] stuba.sk
Ing. Marek Honek, PhD.Externý spolupracovník102
+421 (2) 57 296 715
Ing. Andrea Horniaková, PhD.
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.SjFExterný spolupracovník
226
+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565
Externý spolupracovník
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
Externý spolupracovník
206
+421 (2) 57 296 701
gabriel.hulko [at] stuba.sk
Ing. Eva Hýrošová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Petr Chalupa, Ph.D.
Externý spolupracovník
+420 576 035 316qchalupa [at] stuba.sk
Ing. Hana Charvátová, Ph.D.Externá spolupracovníčka
Ing. Alfréd IlkaSjFExterný spolupracovník
Roy J. Issa, Ph.D.SjF
Externý spolupracovník
qissa [at] stuba.sk
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.SjF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qjandacka [at] stuba.sk
Ing. Jozef JankovičSjF
Externý spolupracovník
Ing. Katarína Jankovičová
Externá spolupracovníčka
Ing. Július Jankovský, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Dana Jenčuráková, PhD.SjF
Externá spolupracovníčka
107
+421 (2) 57 296 717
prof. Ing. Tomáš Jirout, PhD.
Externý spolupracovník
Bc. Malcolm Jones
Externý spolupracovník
malcolm.jones [at] stuba.sk
Ing. Norbert Káčer
Externý spolupracovník
qkacern [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qkepka [at] stuba.sk
Vlad Iuliu KeriExterný spolupracovník
xkeriv [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jaromír Klepoch , CSc.Externý spolupracovník
qklepoch [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Externý spolupracovník
qkliman [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qklimentt1 [at] stuba.sk
Ing. Martin Kluka, PhD.SjFExterný spolupracovníkqkluka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qkohutp [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qkompisv [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkoutnyd [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
doc. Dr. Ing. Pavel KovačócySjFExterný spolupracovník
T-117
+421 906 068 336, +421 915 738 909pavel.kovacocy [at] stuba.sk
SjFExterná spolupracovníčka
Ing. Slavomír Krahulec, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Štefan Král, CSc.Externý spolupracovníkR-II-10a
stefan.kral [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovníkqkratkyl [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kraus, PhD.SjFExterný spolupracovník
pavel.kraus [at] stuba.sk
Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Externý spolupracovník
359/1+421 (2) 57 296 491lubor.kucak [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.
Externý spolupracovník
qkuceral1 [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.SjFExterný spolupracovníkqkuceram1 [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kúdela, PhD.SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qkulka [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Kureková, CSc.SjF
Externá spolupracovníčka
218
+421 (2) 57 296 707, +421 917 669 157eva.kurekova [at] stuba.sk
Mgr. Eva Kurhajcová
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 858
Externý spolupracovníkqkuric [at] stuba.sk
Ing. Igor Kuruc, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qkuruc [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
SjF
Externý spolupracovník
qkvasnicka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xlaine [at] stuba.sk
Ing. Tibor Lalinský, DrSc.SjFExterný spolupracovník
qlalinskyt [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Juraj Lapin, DrSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlegat [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.SjF
Externý spolupracovník
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674jan.lesinsky [at] stuba.sk
Marta Lešková
Externá spolupracovníčka
Eloise LintanfSjF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Neitus Lipták, PhD.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlongauerj [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Lukšic, CSc.SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc.
Externý spolupracovník
qmalenovsky [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.Externý spolupracovníkqmalcho [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qmalys [at] stuba.sk
Ing. Milan Ioan Maniur, PhD.SjFExterný spolupracovníkqmaniur [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qmarak [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qmarekj [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.Externý spolupracovník
qmarkovicj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Matula
Externý spolupracovník
qmatula [at] stuba.sk
Ing. Lukáš MäsiarExterný spolupracovník
qmasiarl [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qmelichar [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Zdenko MihalovičExterný spolupracovníkqmihalovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Marek Mlkvik, PhD.Externý spolupracovník17B, Vazovova 5
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmolnarp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Carlos Moreira
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
A704+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 476
peter.muskat [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qnakacka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qnemecek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc.SjF
Externá spolupracovníčka
qnikodemova [at] stuba.sk
Ing. Juraj NovotaSjFExterný spolupracovník
qnovota [at] stuba.sk
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Externý spolupracovník
102+421 (2) 57 296 715
Externý spolupracovník
Özcan Bora Özdemir
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
27+421 (2) 57 296 193frantisek.palcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.SjF
Externý spolupracovník
104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636rudolf.palencar [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Pálka, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqpastor [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Baran Pehlivan
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Peták, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Dr. Ing. Jozef PeterkaSjF
Externý spolupracovník
T-128
+421 908 674 130jozef.peterka [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Peťková, PhD.SjFExterná spolupracovníčka
qpetkova [at] stuba.sk
Ing. Gyula PetőczExterný spolupracovník
qpetocz [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Petrák, PhD.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qpilc [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xpodsiadly [at] stuba.sk
prof. Ing. František Pochylý, CSc.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qpokorny [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qportes [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Peter PotockýExterný spolupracovník
Ing. Vladislav Pracný, PhD.SjFExterný spolupracovník
Ing. Gellért Presinszký
Externý spolupracovník
qpresinszky [at] stuba.sk
Ing. Peter Pribila
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
xprus [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqrajec [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Repka, PhD.SjF
Externý spolupracovník
230
+421 (2) 57 296 376
miroslav.repka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qrieger [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.Externý spolupracovník
T-129
+421 908 674 132roman.ruzarovsky [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
107
+421 (2) 57 296 717
doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.SjFExterná spolupracovníčka
Ing. Ľubomír SarázExterný spolupracovník
qsaraz [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Ján Sásik, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav Sátor, PhD.
Externý spolupracovník
qsator [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.SjFExterný spolupracovník
qsegla [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qseman [at] stuba.sk
Dr. Ing. Martin SchmidExterný spolupracovník
qschmid [at] stuba.sk
Ing. Matúš SchneiderSjFExterný spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Externý spolupracovník
qsinay [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
333
+421 (2) 57 296 479
martin.sivy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
vladimir.sladek [at] stuba.sk
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Externý spolupracovník
Ing. Martin Smeja, PhD.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsmutny [at] stuba.sk
Mgr. Mykola Soloviov, PhD.SjFExterný spolupracovník
qsoloviov [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Externý spolupracovník
qspalek [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qspurny [at] stuba.sk
Ing. Milan Srnka, PhD.Externý spolupracovník
qsrnka [at] stuba.sk
Ing. Dušan StachoSjF
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav Stančík
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qsteinhubl [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
NB3115
+421 (2) 59 325 263
jan.stopka [at] stuba.sk
Ing. Petra StrapkoSjF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.SjFExterný spolupracovník
qsuchanekm [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Michal Svátek, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.SjFExterný spolupracovník
Ing. Martin Svetlík
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Synak, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qsynak [at] stuba.sk
Ing. Peter Szakáll, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qszakall [at] stuba.sk
SjF
Externá spolupracovníčka
Mgr. Petra ŠalamúnováSjFExterná spolupracovníčka
SjF
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.SjF
Externý spolupracovník
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.SjFExterná spolupracovníčka
qsklubalova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsofer [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.SjFExterný spolupracovník5.20+421 (2) 21 022 520
SjFExterný spolupracovník
qspacekp [at] stuba.sk
Ing. Marian ŠrámekSjF
Externý spolupracovník
qsramekm [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Štetina, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jozef ŠtulrajterSjFExterný spolupracovník
qstulrajter [at] stuba.sk
Ing. Peter Švarc, CSc.Externý spolupracovník
qsvarc [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qsvarcv [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Luigi TedoneSjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.SjFExterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 548
SjFExterný spolupracovník+421 (2) 57 296 342peter.tomlein [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.
Externý spolupracovník
qtothf [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqtoth [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qtumaj [at] stuba.sk
Ekrem TunçbilekSjF
Externý spolupracovník
xtuncbilek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Turza, CSc.
Externý spolupracovník
qturza [at] stuba.sk
Ing. Michal UkropecExterný spolupracovník
Ing. Lukáš UlrichSjFExterný spolupracovník
qulrich [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qvachalek [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 551
stefan.valcuha [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvalenti [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qvancura [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvargam1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Katarína VassalováSjF
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 204, +421 (2) 57 296 203
katarina.vassalova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Karol Vavro, PhD.
Externý spolupracovník
qvavro [at] stuba.sk
Ing. František Vdoleček, PhD.SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Koloman Vincze, CSc.Externý spolupracovníkqvincze [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qvitecek [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Peter Vrabček, PhD.
Externý spolupracovník
qvrabcek [at] stuba.sk
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
mgr inż. Sławomir Stanisław Wojnar, PhD.
Externý spolupracovník
slawomir.wojnar [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
xyanis [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
ondrej.zahorec [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qzapomel [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qzatkov [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Zegzulka, Ph.D.Externý spolupracovník
Ing. Milan ZigoSjFExterný spolupracovník
qzigom [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqzuth [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
D119
+421 (2) 60 291 742
Ing. Terézia ŽákováExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.SjFExterný spolupracovník
258
+421 (2) 57 296 315
Externý spolupracovník
jozef.zidek [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovníkpeter.zitnansky [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.SjFExterný spolupracovník
qzmindak [at] stuba.sk