22. 10. 2020  14:54 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2124
+421 (2) 59 325 249pavel.acai [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.OPKV ÚPSP FCHPT
profesor CSc.,PhD.
SB 479+421 (2) 59 325 536
Ing. Marta Ambrová, PhD.OAT ÚACHTM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
172, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 783
finančná účtovníčkaB 1102
+421 918 674 636
jarmila.androvicova [at] stuba.sk
Ing. Július Annus
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
226, stará budova, 2. poschodie
Ing. Monika Antošová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB2125+421 (2) 59 325 240, +421 (2) 59 325 219
Ing. Matej Babjak, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.matej.babjak [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
104,SB,1. poschodie
+421 (2) 59 325 545
lubos.baca [at] stuba.sk
CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765ladislav.baciak [at] stuba.sk
Ing. Peter BakaráčOIaRP ÚIAM FCHPT
asistent
peter.bakarac [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPT
docentka CSc.,PhD.
NB 664
+421 (2) 59 325 353
monika.bakosova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.docent CSc.,PhD.
NB 618
+421 918 674 296, +421 (2) 59 325 341
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.OChBI ÚCHEI FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB3128
+421 (2) 59 325 256
Mgr. Anna Balogovápracovníčka pre študijné záležitostiB 122+421 918 674 239anna.balogova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.253, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 789
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
Hilda BartoličováTPP FCHPT
vrátnik
+421 918 674 238hilda.bartolicova [at] stuba.sk
TPP FCHPTprevádzkový pracovníkNB/1.posch. 102+421 918 674 135
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
prac. technickej obsluhy a údržby VSNB 2.posch. A 297
+421 948 496 479
vedecký pracovník KS I. DrSc.
568, nová budova, blok C, 5. poschodie, 390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 736, +421 (2) 59 325 311
Izabela Benedekováupratovač - upratovačka
docentka CSc.,PhD.
566, nová budova, blok C, 5. poschodie, 585, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195
eva.benicka [at] stuba.sk
Bc. Petra BeranováOVHKP ÚPV FCHPTchemický lab. technička a kontrolórpetra.beranova [at] stuba.sk
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147dusan.berkes [at] stuba.sk
Ing. Monika BielaOChF ÚFCHCHF FCHPTasistentka
Beáta BielikováTPP FCHPTvrátnikNB/A+421 918 674 238
OAT ÚACHTM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
paula.bimova [at] stuba.sk
OVHKP ÚPV FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 620, 6.p+421 (2) 59 325 478lucia.birosova [at] stuba.sk
Ing. Ivana Bírová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 (2) 59 325 281
jana.blaskovicova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
NB P122+421 (2) 59 325 639, 639
OSP-DP ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
profesor CSc.,PhD.746, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 384
igor.bodik [at] stuba.sk
skladníčkaNB P123+421 (2) 59 325 644, +421 918 674 644, 644
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., chemický lab. technik a kontrolór
Ing. Barbora Brachňaková, PhD.OACh ÚACHTM FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.ÚBM FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 918 674 514, 4514
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
docent CSc.,PhD.
277, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPTprofesorka DrSc.
279, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 666
OChF ÚFCHCHF FCHPT
docent CSc.,PhD.
275, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482lukas.bucinsky [at] stuba.sk
Mária Budayová
upratovač - upratovačka
maria.budayova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lubos.budinsky [at] stuba.sk
Iveta BugárováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaiveta.bugarova [at] stuba.sk
Ing. Andrea Butor Škulcová, PhD.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Eduard Buzetzki
asistent
OChF ÚFCHCHF FCHPTasistentka
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538
OOTKaR ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technik a kontrolórgejza.csano [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór263, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 778agata.csenkeyova [at] stuba.sk
Eva Cvečková
finančná účtovníčka
D 1119
+421 918 674 638
eva.cveckova [at] stuba.sk
Ing. František Čacho, PhD.ÚACH FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
389, nová budova, blok C, 3. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 736
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 471
+421 (2) 59 325 570
prof. Ing. Milan Čertík, PhD.profesor CSc.,PhD.
SB 320
+421 (2) 59 325 491milan.certik [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.NB2130
ivan.cervenansky [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
728, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 220gabriel.cik [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS, odborný asistent CSc.,PhD.
NB 666+421 (2) 59 325 355lubos.cirka [at] stuba.sk
ODCP ÚPSP FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Mgr. Eva Danášová
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 123
+421 918 674 242
eva.danasova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.profesor CSc.,PhD.153, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 523
Terézia DanišováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaÚZ Vyhne+421 918 674 729terezia.danisova [at] stuba.sk
Ing. Denisa Darvasiová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
269, stará budova, 2. poschodie
denisa.darvasiova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 918 674 406, 4406
chemický lab. technička a kontrolór
TPP FCHPT
technická pracovníčka
ÚZ Vyhne
+421 918 674 729
veronika.dendisova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
docent DrSc.
730, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 231
jan.derco [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.ÚBT FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB 327+421 (2) 59 325 710, +421 (2) 59 325 710katarina.dercova [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
460, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 618, +421 (2) 59 325 241
lubor.dlhan [at] stuba.sk
CL FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
jana.dohanosova [at] stuba.sk
ÚBM FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
NB - 1.posch, B 1196
+421 918 674 193
profesor CSc.,PhD.
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
miloslav.drtil [at] stuba.sk
knihovníčka
NB -2.posch. A 227
+421 918 674 179iveta.drtilova [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
D 1118
+421 918 674 133
Ing. Tibor Dubaj, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
201, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 532
tibor.dubaj [at] stuba.sk
Rudolf DubanTPP FCHPT
prevádzkový pracovník
NB/S157
+421 918 674 114, 4114
OACh ÚACHTM FCHPTchemický lab. technička a kontrolórjolana.dubecova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB2123
+421 918 674 654
jozef.dudas [at] stuba.sk
Ing. Barbora Dudášovápracovníčka pre ekonomické činnosti
NB3132
+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 251, 4251
barbora.dudasova [at] stuba.sk
Zita Dudášová
upratovač - upratovačka
zita.dudasova [at] stuba.sk
OPAF ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 5118
+421 (2) 59 325 221
docentka CSc.,PhD.
270, stará budova, 2. poschodie
+421 918 674 477, +421 (2) 59 325 477
SCHK FCHPT
riaditeľ SCHK
+421 915 797 336, 4179
Michal Elefant
pracovník pre verejné obstarávanie
michal.elefant [at] stuba.sk
ÚBM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., chemický laborant
Elena Fabíkováchemický lab. technička a kontrolór
271, stará budova, 2. poschodie
+421 918 674 785, 4785
elena.fabikova [at] stuba.sk
OChF ÚFCHCHF FCHPT
docent CSc.,PhD.
225, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 681
asistentka
Ing. Jozef Feranc, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
OAM ÚACHTM FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
martina.ferancova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
branislav.ferko [at] stuba.sk
profesor DrSc.
NB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
odborný asistent CSc.,PhD.
robert.fischer [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
eva.foltinova [at] stuba.sk
Ing. Marek Fronc, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
233, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 531marek.fronc [at] stuba.sk
ÚBM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
SB 632+421 (2) 59 325 410marta.fujakova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Fulajtárová
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NB 736+421 (2) 59 325 326katarina.fulajtarova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 308
+421 (2) 59 325 330
katarina.furdikova [at] stuba.sk
Ing. Matúš Furkaasistent
OSP-DP ÚPSP FCHPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jaroslav.gajdos [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 353+421 (2) 59 325 565peter_gajdos [at] stuba.sk
chemický laborant
OIaRP ÚIAM FCHPTasistentka
Ing. Marián Gall, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 604
+421 (2) 59 325 335
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lukas.gal [at] stuba.sk
OAT ÚACHTM FCHPT
docent CSc.,PhD.
159, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 560
miroslav.gal [at] stuba.sk
Miroslava GaraiováTPP FCHPTprevádzková pracovníčka
miroslava.garaiova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.NB 781+421 (2) 59 325 372
ÚFCHCHF FCHPTprofesor DrSc.266, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 460, +421 918 674 460
anton.gatial [at] stuba.sk
EÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre plán a rozpočet
NB - 1.posch, C 1117+421 918 674 318
OPAF ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
posol - doručovateľ
NB/P-97
+421 905 565 430
darina.golembiovska [at] stuba.sk
TPP FCHPTupratovač - upratovačkalydia.gorogova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.OOCh ÚOCHKP FCHPT
profesor DrSc.
NB 520
+421 (2) 59 325 160, +421 918 674 160, 4160
tibor.gracza [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.NB3117+421 918 674 263, 4263elena.graczova [at] stuba.sk
OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
227, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 688
vedúci informačného centraNB - 2.posch, B 237
+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420
martin.grancay [at] stuba.sk
OPT ÚPV FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.SB 564, SB 576+421 (2) 59 325 557, +421 (2) 59 325 550
OPT ÚPV FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 553
TPP FCHPTobsluhovač vykurovaniaSB/S200
+421 918 674 420, 4420
dusan.grunwald [at] stuba.sk
obsluhovač vykurovania
SB/S200
+421 918 674 420
erik.grunwald [at] stuba.sk
TPP FCHPTposol - doručovateľNB/P-97
+421 905 565 430
sona.grunwaldova [at] stuba.sk
Mgr. Marcela Hadvinová
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
SB 401+421 (2) 59 325 772
Ing. Zora Hajdúchová, PhD.OAM ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
119,SB,1.poschodie
+421 (2) 59 325 677
zora.hajduchova [at] stuba.sk
OPT ÚPV FCHPTpracovník pre ekonomické činnostiSB 558
+421 (2) 59 325 555
marian.hajek [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 417, SB 429
+421 (2) 59 325 404, +421 (2) 59 325 402
elena.hajekova [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
OOCh ÚOCHKP FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.
NB P125
jaroslav.hancak [at] stuba.sk
OPAF ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.5.14+421 (2) 21 022 514michal.hatala [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPT
profesor CSc.,PhD.
NB 3112, NB 2128+421 (2) 59 325 252, +421 (2) 59 325 210juma.haydary [at] stuba.sk
Ing. Aleš Ház, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
ales.haz [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 316
SCHK FCHPT
technický pracovník
224, NB-2.posch.,A
+421 (2) 59 325 360, +421 918 674 369
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., odborný asistent CSc.,PhD.
P42, stará budova, prízemie vľavo, 229, stará budova, 2. poschodie
peter.herich [at] stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
NB3109
+421 (2) 59 325 737
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
180, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 468
OPT ÚPV FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB 571, SB 614+421 (2) 59 325 418, +421 (2) 59 325 444jarmila.hojerova [at] stuba.sk
Helena Holubiczká
upratovač - upratovačka
helena.holubiczka [at] stuba.sk
Mária Holubiczkáupratovač - upratovačka
OJ FCHPT
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
NB 6104
+421 (2) 59 325 269, +421 918 674 154, 4154
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 630
+421 (2) 59 325 332
lubomira.horanska [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 764
+421 (2) 59 325 323
upratovač - upratovačka
asistentka
upratovač - upratovačka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SB 372+421 (2) 59 325 575
ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.
372, nová budova, blok C, 3. poschodie, 494, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 287, +421 (2) 59 325 735
katarina.hrobonova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
isabela.hroncova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.
profesor DrSc.
Ing. Helena Hronská, PhD.ÚBT FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
SB 302
+421 (2) 59 325 719
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.ÚACH FCHPT
docentka CSc.,PhD.
563, nová budova, blok C, 5. poschodie, 579, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 915 396 928
PÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 122
+421 918 674 243veronika.hruskova [at] stuba.sk
ÚPSP FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
SB 482
+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446, 4446
ivan.hudec [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 632
+421 (2) 59 325 410, +421 918 674 410, 4410
docent CSc.,PhD.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.OEI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.
712, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 387
Ing. Marián HvolkaknihovníkNB - 2.posch, A 232+421 918 674 119marian.hvolka [at] stuba.sk
OVHKP ÚPV FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 625
+421 (2) 59 325 436eva.hybenova [at] stuba.sk
Karol ChaloupkaODCP ÚPSP FCHPT
chemický lab. technik a kontrolór
Anna ChalupkováÚACH FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 734, +421 (2) 59 325 728
anna.chalupkova [at] stuba.sk
Agnesa ChlebákováOPKV ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
SB 379
+421 (2) 59 325 568
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 124
+421 918 674 337
Monika ChudáTPP FCHPTupratovač - upratovačkamonika.chuda [at] stuba.sk
Ing. Michal Ilčin, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.212, stará budova, 2. poschodiemichal.ilcin [at] stuba.sk
Ing. Viera Illeová, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NB2124
+421 (2) 59 325 249, +421 (2) 59 325 219, +421 918 674 219, 4219
odborná asistentka CSc.,PhD.
RNDr. Denisa Imrichová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
denisa.imrichova [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 355
+421 (2) 59 325 612
Ing. Lívia IzsákOOTKaR ÚOCHKP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímlivia.izsak [at] stuba.sk
ODCP ÚPSP FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 4126
+421 (2) 59 325 218michal.jablonsky [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB P124
OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
pavol.jakubec [at] stuba.sk
ÚACH FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P40, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 417
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.
NB 5124
+421 (2) 59 325 227viera.jancovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
docent CSc.,PhD.
132,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 547
Ing. Ján Janošovský, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
Ing. Ivan Janotka, DrSc.
vedecký pracovník KS I. DrSc.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
ivan.janotka [at] stuba.sk
ÚBM FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB 618, SB 617+421 (2) 59 325 455, +421 (2) 59 325 522
OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 630
+421 (2) 59 325 332
milan.jasem [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
277, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
ingrid.jelemenska [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.ÚCHEI FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.NB2127+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 250, 4250
Ing. Zuzana Ježíková, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.P9, stará budova, prízemie+421 (2) 59 325 528
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.
NB 443
+421 (2) 59 325 629vladimir.jorik [at] stuba.sk
EÚ Dek FCHPTpracovníčka pre plán a rozpočet
Ing. Jana Jurišová, PhD.OAT ÚACHTM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
151, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 774jana.jurisova [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna Jurkyovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
magdalena.jurkyova [at] stuba.sk
CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.P35B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 777
michal.kalinak [at] stuba.sk
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
prac. technickej obsluhy a údržby VS, odborný asistent CSc.,PhD.
NB 666
+421 (2) 59 325 355
ÚBM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
helena.kandarova [at] stuba.sk
PS Dek FCHPTpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
NB - 2.posch, B 236
+421 905 559 413silvia.karatini [at] stuba.sk
OJ FCHPTodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
katarina.karvasova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 918 674 325, 4325alexander.kaszonyi [at] stuba.sk
RNDr. Svatava Kašparová, PhD.CL FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
Anton KenickýTPP FCHPTdomovník - údržbár, údržbár
anton.kenicky [at] stuba.sk
Ing. Kamil Kerekeš, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
176, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 463
kamil.kerekes [at] stuba.sk
OPKV ÚPSP FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Iveta KissováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
OIaRP ÚIAM FCHPTasistent
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
docent CSc.,PhD.
208, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 661
erik.klein [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538andrea.kleinova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 353
+421 (2) 59 325 565
tatiana.klempova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana KlempováÚĽZ Dek FCHPT
vedúca útvaru ľudských zdrojov
NB - 1.posch, A 181
+421 918 674 309
Ing. Teodora Kocsisová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 538
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 574
+421 (2) 59 325 445
Ing. Roman Kohút
asistent
OTVŠ FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB P126
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NB 619
+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294
Marta Koleszárová
upratovač - upratovačka
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.OACh ÚACHTM FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
NB 549+421 (2) 59 325 622, +421 (2) 52 495 257, +421 918 674 622, 4622
Ing. Martina Koňuchová, PhD.OVHKP ÚPV FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
martina.konuchova [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
RNDr. Anna Koreňová, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
pracovník MTZ
+421 918 674 668, 4668
Zuzana KovácsováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
zuzana.kovacsova [at] stuba.sk
OPKV ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
NB 5100
+421 (2) 59 325 399
Ing. Vladimír Kovár, CSc.OAM ÚACHTM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
103,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 548
vladimir.kovar [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.
272, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 368, +421 917 674 368
Mgr. Andrej Kožuchknihovník
andrej.kozuch [at] stuba.sk
SCHK FCHPTknihovníčka
chemický lab. technička a kontrolór
maria.krajcirova [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
monika.krajcovicova [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
Ing. Vladimír Krasňan, PhD.ÚBT FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.SB 317
OPT ÚPV FCHPTdocent CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 573
+421 948 020 272
Ing. Zuzana Krepsová, PhD.OPT ÚPV FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
zuzana.krepsova [at] stuba.sk
Ľudmila Krištofíková, prom. chem.ÚBT FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SB 301
+421 (2) 59 325 719
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Henrich Krump, Ph.D.
odborný asistent CSc.,PhD.
OPKV ÚPSP FCHPT
docent CSc.,PhD.
ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
svetlana.krystofova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.OACh ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184vladimir.kuchtanin [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
odborný asistent CSc.,PhD.NB4143
OAM ÚACHTM FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
119,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 677
eva.kuzielova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.docent CSc.,PhD.
NB 675
+421 (2) 59 325 352michal.kvasnica [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB3120zuzana.labovska [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
NB3120
juraj.labovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.profesor DrSc.476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 580, nová budova, blok C, 5. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodie
ÚBT FCHPTchemický lab. technik a kontrolór
SB 329
+421 (2) 59 325 480lubomir.laho [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.SB 518
+421 (2) 59 325 516
boris.lakatos [at] stuba.sk
OM ÚIAM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
OOCh ÚOCHKP FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 422
+421 (2) 59 325 149, +421 (2) 59 325 145
OPT ÚPV FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
chemický lab. technička a kontrolór
sylvia.lazovska [at] stuba.sk
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
+421 903 842 083
marian.lehoczky [at] stuba.sk
Mária LekovičTPP FCHPTupratovač - upratovačka
Ing. Marek Lelovský
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
marek.lelovsky [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
P35 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 777
OAM ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.
NC 731, 130,SB,1.poshodie
+421 908 674 086, +421 (2) 59 325 433
odborný asistent CSc.,PhD.
pavol.lopatka [at] stuba.sk
SCHK FCHPTknihovníčkaeva.lukacova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.OChF ÚFCHCHF FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
223, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 741, +421 907 030 012
Ing. Karol Lušpai, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
233, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 531
docent CSc.,PhD.
718, nová budová, blok A, 7. poschodie
tomas.mackulak [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnostiNB 676
+421 (2) 59 325 366, +421 918 674 366
Ing. Andrea Machyňáková, PhD.ÚACH FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
395, nová budova, blok C, 3. poschodie, 379, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 315
odborný asistent CSc.,PhD.
390, nová budova, blok C, 3. poschodie, 393, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 311
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
zaneta.makkyova [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
ODCP ÚPSP FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
ÚBT FCHPT
pracovníčka pre ekonomické činnosti
SB 319
+421 (2) 59 325 485bozena.malikova [at] stuba.sk
Ing. Emília Mališová, PhD.OAT ÚACHTM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
155, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 462
emilia.malisova [at] stuba.sk
Ing. Alena Manová, PhD.ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.577, nová budova, blok C, 5. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 274, +421 (2) 59 325 736
alena.manova [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPTprofesor DrSc.NB 427, NB 405
+421 (2) 59 325 164, +421 (2) 59 325 747
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
NB 3131
+421 (2) 59 325 259, +421 918 674 259, 4259jozef.markos [at] stuba.sk
Ing. Martin Markovič, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
martin.markovic [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.361, nová budova,blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 611
RNDr. Ján Marták, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 3119
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.OPT ÚPV FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 569
silvia.martiniakova [at] stuba.sk
knihovníkjulius.martinkovic [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Mgr. Ján Matúška, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.227, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 688jan.matuska [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.260, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 520milan.mazur [at] stuba.sk
OVHKP ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 621+421 (2) 59 325 524alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
Mgr. Lucia Messingerová, PhD.ÚBM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
lucia.messingerova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.NB 694
+421 (2) 59 325 149
alajos.meszaros [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.NB2122
OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB3126mario.mihal [at] stuba.sk
Janetta MihokováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
Andrea MichálekováOACh ÚACHTM FCHPTchemický lab. technička a kontrolór550, nová budova,blok B, 5.poschodie+421 (2) 59 325 622andrea.michalekova [at] stuba.sk
Ing. Martin Michalík, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
EÚ Dek FCHPT
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
NB - 1.posch, C 1123
+421 918 674 132
zuzana.michalikova [at] stuba.sk
tajomníčka fakulty
NB 189
+421 905 505 900
Judita Mikócziováupratovač - upratovačka
OFCh ÚFCHCHF FCHPTchemický lab. technik a kontrolór
263, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 778
stefan.miksai [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SB 512a
+421 (2) 59 325 419, +421 (2) 59 325 517
anna.mikulajova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.docent CSc.,PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.NB 402, NB 421+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746
mzdová účtovníčka
NB - 1.posch, A 184
+421 918 674 125
edita.millerova [at] stuba.sk
OPT ÚPV FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 579
lucia.minarovicova [at] stuba.sk
Veronika MísalováEÚ Dek FCHPT
pokladníčka
TPP FCHPTúdržbár
NB/S-46
+421 918 674 426
asistent
martin.mojto [at] stuba.sk
TPP FCHPT
prevádzková pracovníčka
NB - 1.posch,110
+421 905 498 411
TPP FCHPTšatniarmagdalena.molnarova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš MolnárOChBI ÚCHEI FCHPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NB4143
tomas.molnar1 [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.357, nová budova,blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 186
Ing. Silvia Mošovská, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 512a
+421 (2) 59 325 419
silvia.mosovska [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Motešická, PhD.OJ FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
6108
+421 (2) 59 325 154
sekretárka
maria.mutkovicova [at] stuba.sk
Helena NagyováSCHK FCHPTknihár
helena.nagyova2 [at] stuba.sk
Štefan NagyTPP FCHPT
montér výťahov
+421 918 674 175
RNDr. Martin Nehéz, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
sekretárka
eleonora.novakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 632
+421 (2) 59 325 410
petra.olejnikova [at] stuba.sk
Marta Olléová
chemický lab. technička a kontrolór
SB 427
+421 (2) 59 325 652
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Marta OnderováOEI ÚCHEI FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
712, nová budova, blok A, 7. poschodiemarta.onderova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
553, nová budova,blok B, 5.poschodie
+421 918 674 107, 4107, +421 (2) 59 325 186
iveta.ondrejkovicova [at] stuba.sk
TPP FCHPTelektromechanik
NB/S145
+421 918 674 779
milan.ondrusek [at] stuba.sk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.OTVŠ FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
NB P126
lucia.ondrusova [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
docent CSc.,PhD.
NB 665+421 (2) 59 325 364juraj.oravec [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
NB3140+421 (2) 59 325 760marta.ordogova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
490, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 283peter.oswald [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Pagáč, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.P9, stará budova, prízemie+421 (2) 59 325 528tomas.pagac [at] stuba.sk
Tatiana PalatínusováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitosti
B 120
+421 918 674 245
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé PalouOAM ÚACHTM FCHPTprofesor CSc.,PhD.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
TPP FCHPTprevádzkový pracovník
NB 1.posch.103
+421 903 704 600branislav.pastucha [at] stuba.sk
Mária Patrnčiakovášatniar
ÚACH FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 734augustin.paulen [at] stuba.sk
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.docent CSc.,PhD.NB 695+421 (2) 59 325 730
ÚBM FCHPTdocentka CSc.,PhD.
SB 516
+421 (2) 59 325 763, +421 (2) 59 325 472
chemický lab. technička a kontrolórSB 319
+421 (2) 59 325 485
Anton PavlíčekOOCh ÚOCHKP FCHPT
sklár technického skla
NB 506
+421 (2) 59 325 168
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.453, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 184
doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
docentka CSc.,PhD.
NB 603+421 (2) 59 325 336sona.pavlikova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
andras.peller [at] stuba.sk
Mgr. Robin Pělucha, PhD.OTVŠ FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
NB P125
+421 918 674 639
Ing. Tatiana Petrovičová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
doc. Ing. Elena Piecková, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ing. Zuzana Píšová KluchováTPP FCHPTpracovníčka pre správu a predaj majetku
zuzana.kluchova [at] stuba.sk
Ing. Roderik Plavec, PhD.OPKV ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
OACh ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
541, nová budova,blok B, 5.poschodie
lukas.pogany [at] stuba.sk
Bc. Zdenka PolákováOPKV ÚPSP FCHPTpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
209
+421 252 926 053, +421 918 674 589
zdenka.polakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
profesor DrSc.
NB3129
+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254, 4254
Jana Polakovičovámzdová účtovníčka
NB - 1.posch, A 184
+421 918 674 173
Ing. Peter Poliak, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.223, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 741
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
veronika.poloniova [at] stuba.sk
Ing. Zoltán PolozsányiÚBM FCHPTchemický lab. technik a kontrolór
zoltan.polozsanyi [at] stuba.sk
OEI ÚCHEI FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
alena.popovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Viktor Prachár, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
viktor.prachar [at] stuba.sk
Emil PribišTPP FCHPTstrojný zámočník
+421 918 674 176, 4176
OOTKaR ÚOCHKP FCHPTsekretárka
OACh ÚACHTM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.361, nová budova,blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 611
doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.OChBI ÚCHEI FCHPT
docent DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.ÚFCHCHF FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
200, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 537, +421 907 030 013peter.rapta [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
iveta.razgyelova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
SB 305
+421 (2) 59 325 480
ÚPSP FCHPT
docentka CSc.,PhD.
NB 5118+421 (2) 59 325 221
Mária RendekováÚĽZ Dek FCHPT
pracovníčka pre personálne činnosti
NB - 1.posch, A 183a+421 918 674 125
Piroska RigováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
piroska.rigova [at] stuba.sk
Viliam RizmanOChBI ÚCHEI FCHPTchemický technikNB4141
+421 (2) 59 325 233
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
SB 302
+421 (2) 59 325 719
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
docentka CSc.,PhD.
496, nová budova, blok C, 4. poschodie, 565, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 722
Jana SedláčkováTPP FCHPT
vrátnik
NB-P+421 918 674 238jana.sedlackova [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPTprofesor DrSc.
NB 548
+421 (2) 59 325 209
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.docent CSc.,PhD.
SB 551, SB 615
+421 (2) 59 325 434, +421 (2) 59 325 413
Ing. Štefan Schlosser, CSc.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB3118
+421 (2) 59 325 248, +421 918 674 248, 4248
profesor CSc.,PhD.
SB 584, SB 551
+421 (2) 59 325 556, +421 (2) 59 325 413, +421 918 674 556, 4556
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
svetlana.schubertova [at] stuba.sk
Ing. Ida Skotnicová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
ida.skotnicova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Slaný, PhD.ÚBT FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ondrej.slany [at] stuba.sk
OAM ÚACHTM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
105,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 541eva.smrckova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
495, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 918 674 302, +421 (2) 59 325 286jozef.sochr [at] stuba.sk
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Marta SprušanskáOACh ÚACHTM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
546, nová budova,blok B, 5.poschodie+421 (2) 59 325 628
Vladimír SrniakTPP FCHPT
prevádzkový pracovník
+421 918 674 291, 4291
vladimir.srniak [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
SB P44+421 (2) 59 325 451, +421 918 674 451, 4451
OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 2128
+421 (2) 59 325 252
pavol.steltenpohl [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.NB3115+421 (2) 59 325 263
upratovač - upratovačka
Ing. Veronika Svitková, PhD.ÚACH FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 (2) 59 325 281
Ivan SýkoraOAT ÚACHTM FCHPTúdržbár164, stará budova, 1. pochodie
Ing. Petra Szabovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ÚACH FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
584, nová budova, blok C, 5. poschodie, 563, nová budova, blok C, 5. poschodie
OOCh ÚOCHKP FCHPTdocent CSc.,PhD.
NB425
+421 (2) 59 325 162peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Šafař, CSc.
docent CSc.,PhD.
NB 420
+421 (2) 59 325 147, +421 (2) 59 325 746
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.ÚBT FCHPT
profesor DrSc.
SB 308
+421 (2) 59 325 151, +421 918 674 151, 4151
OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.359, nová budova, blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 187
ivan.salitros [at] stuba.sk
profesor DrSc.
SB, 5.posch. 580
peter_simko [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
docent CSc.,PhD.
SB 516
+421 (2) 59 325 763
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
profesor DrSc.
268, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532
asistentka
miriama.simunkova [at] stuba.sk
Ing. Petra Šipošová
asistentka
OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
356, nová budova,blok B, 3.poschodie
rastislav.sipos [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.SB 324
+421 918 674 493, 4493
daniela.smogrovicova [at] stuba.sk
Bc. Jakub Šofranko
chemický lab. technik a kontrolór
Ing. Michal Šoral, PhD.CL FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
Ing. Viera Špalková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.ÚACH FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
490, nová budova, blok C, 4. poschodie, 581, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 918 674 277, +421 (2) 59 325 277, +421 (2) 59 325 283ivan.spanik [at] stuba.sk
ÚBT FCHPTdocent CSc.,PhD.SB 313+421 (2) 59 325 254
chemický lab. technik a kontrolór
231, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 535milan.stefunko [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., docent CSc.,PhD.ŤL 205
+421 906 068 klapka 532
ladislav.stibranyi [at] stuba.sk
TPP FCHPT
strážnik
NB/S-A
+421 918 674 238
OIaRP ÚIAM FCHPT
pracovníčka pre ekonomické činnosti
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
262, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 475maria.sulekova [at] stuba.sk
Ing. Igor Šurina, PhD.ODCP ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 905 488 101, 4648igor.surina [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
NB 4129
+421 (2) 59 325 211
chemický lab. technička a kontrolórP32 D, stará budova, prízemie vľavo+421 (2) 59 325 453
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.ÚACH FCHPT
docent CSc.,PhD.
583, nová budova, blok C, 5. poschodie, 564, nová budova, blok C, 5. poschodie
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
548, nová budova,blok B, 5.poschodie
OM ÚIAM FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NB 604
+421 (2) 59 325 335
Zoltán Takáč
strážnik
NB/S-A
+421 918 674 238
Bc. Marián TalloSCHK FCHPT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.ÚACH FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 917 674 311, +421 (2) 59 325 311
Ing. Tatiana TarováTPP FCHPTpracovníčka pre verejné obstarávanieD 1121+421 918 674 637tatiana.tarova [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
455, nová budova,blok B, 4.poschodie
OJ FCHPT
sekretárka
+421 918 674 589, 4589anna.tatarkova [at] stuba.sk
Dr. Ing. Mateusz Tataruch, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
mateusz.tataruch [at] stuba.sk
ÚACH FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
379, nová budova, blok C, 3. poschodie, 388, nová budova, blok C, 3. poschodie
OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 3127
+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536
pavel.timar [at] stuba.sk
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NB 4127+421 (2) 59 325 621
Ing. Katarína Tomanová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
katarina_tomanova [at] stuba.sk
Denisa TomesováOOCh ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technička a kontrolór
obsluhovač vykurovaniaSB/S200
+421 918 674 420
Zsolt TornyaiTPP FCHPTdomovník - údržbár, montér výťahov
SB/stroj.8
+421 918 674 124
Valéria TörökováSD Dek FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnosti
B 193
+421 918 674 319
valeria.torokova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
knihovníčka
ludmila.turkovicova [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
161, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 469
andrea.tvaruskoova [at] stuba.sk
pracovníčka pre personálne činnosti
NB - 1.posch, A 183
+421 918 674 290katarina.uhrikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.
SB 381
+421 (2) 59 325 578, +421 918 674 578, 4578
anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
Zdenko Ujlaky
prevádzkový pracovník
NB/S 46
+421 918 674 424
SCHK FCHPTknihovníčka
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
ÚPV FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 619+421 (2) 59 325 518, +421 918 674 518, 4518
profesor DrSc.
261, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 750
Ing. Richard Valo, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 661
richard.valo [at] stuba.sk
Ing. Katarína Vaňková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
NB3126
katarina.vankova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.vanovcanova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.ÚBM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 918 674 492, 4492ludovit.varecka [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2122
+421 (2) 59 325 251miroslav.variny [at] stuba.sk
Ing. Dóra VarjúováOEI ÚCHEI FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
dora.varjuova [at] stuba.sk
OIaRP ÚIAM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB 648+421 (2) 59 325 348
Ing. Božena Vasilkovová, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
bozena.vasilkovova [at] stuba.sk
Ing. Ida Vašková, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS I. DrSc.
Ing. Peter Veteška, PhD.OAM ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
113,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 677
odborný asistent CSc.,PhD.
peter.vicenik [at] stuba.sk
Anna Visnyaiová
upratovač - upratovačka
odborný asistent CSc.,PhD.
tomas.visnyai [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.docentka CSc.,PhD.
NB 4130
+421 (2) 59 325 212
Ing. Mária Vrábelová
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
maria.vrabelova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
585, nová budova, blok C, 5. poschodie, 566, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195
SCHK FCHPT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB - 2.posch. 297
+421 948 496 479
TPP FCHPTmontér výťahov
NB/stroj.8
+421 918 674 380, 4380
Ľubica Zajacovásekretárka
582, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 918 674 301, +421 (2) 59 325 302
lubica.zajacova [at] stuba.sk
OEI ÚCHEI FCHPT
asistent
ronald.zakhar [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
253, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 789
michal.zalibera [at] stuba.sk
Ing. Peter Zálupský, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Mgr. Silvia Zárišová
knihovníčka
NB - 2.posch, A 228
+421 918 674 150
Silvia Zaťková
sekretárka
731, nová budova, blok A, 7. poschodie
silvia.zatkova [at] stuba.sk
Ing. Jana Závacká, PhD.
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
NB - 2.posch. 238
+421 918 674 130
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.docentka CSc.,PhD.
163, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 465matilda.zemanova [at] stuba.sk
Ing. Mária ZítkováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitosti
B 121
+421 918 674 635
maria.zitkova [at] stuba.sk
Michal ZvaraTPP FCHPT
elektromechanik
michal.zvara [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
odborný asistent CSc.,PhD.SB 502
+421 (2) 59 325 765
lukas.zemlicka [at] stuba.sk
CL FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB prízemie, P32B
+421 (2) 59 325 452
Ing. Veronika ŽilinskáOAM ÚACHTM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
veronika.zilinska [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Žúbor, PhD.OVHKP ÚPV FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
SB 3.p
+421 918 674 197vladimir.zubor [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
xagacik [at] stuba.sk
Aslı Ceydanur AkbabaExterná spolupracovníčka
xakbaba [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xalkan [at] stuba.sk
Mgr. Ambróz Almassy, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qalmassy [at] stuba.sk
Kotaibah A. A. Al-SalahiExterný spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
Externá spolupracovníčka
qargalasova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qaugustinj [at] stuba.sk
Bengi AydemirExterná spolupracovníčkaxaydemir [at] stuba.sk
Başak AykaçFCHPTExterná spolupracovníčka
xaykac [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Bábelová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
NB 628
+421 (2) 59 325 342
qbabinecs [at] stuba.sk
MUDr. Katarína Babinská, MSc, PhD.
Externá spolupracovníčka
MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Externý spolupracovník
104,SB,1. poschodie
+421 (2) 59 325 545
lubos.baca [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqbahidsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník+421 903 238 191, 4901
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbakosova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbalazovasimock [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkvladislav.banas [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
NB 629
+421 (2) 59 325 317
julius.banki [at] stuba.sk
RNDr. Imrich Barák, DrSc.Externý spolupracovníkqbarak [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qbarancik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbarathp [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qbarek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
qbartosj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
İrem BaşaranFCHPTExterná spolupracovníčkaxbasaran [at] stuba.sk
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qbauerova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbazel [at] stuba.sk
Ing. Alena Bednáriková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbednarikova [at] stuba.sk
Ing. Peter Belica, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
C16 14
+421 (2) 32 888 588
qbelica [at] stuba.sk
Ing. Štefan Belický, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qbelicky [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qbelohlav [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Benco, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbendova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbendovak [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Benková, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Petra BenžováFCHPTExterná spolupracovníčka
qbenzova [at] stuba.sk
Ing. Martina Beránková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qberek [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qberenyiova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Aleš BernatíkExterný spolupracovník
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbernatovai [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Bertók, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qbertok [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbertova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qbesedai [at] stuba.sk
doc. RNDr. Lýdia Bezáková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qbezakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbiely [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Vlastimil Bílek, PhD.Externý spolupracovník
qbilek [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
xbilen [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Bíliková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Zuzana Bírošová, CSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Mgr. Michal Bittšanský, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Elena Blahová
Externá spolupracovníčka
Ing. Marek Blahušiak, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
NB3126
marek.blahusiak [at] stuba.sk
Mgr. Jana Blahutová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qsefcovicova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qblazekova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.Externý spolupracovník547, nová budova, blok B, 5.poschodie+421 (2) 59 325 610
RNDr. Róbert Bodor, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qbodor [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.
Externý spolupracovník
qbohaca [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbohacova [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbolhova [at] stuba.sk
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332
Externý spolupracovník
qbondarev [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Dr. Ing. Karel BouzekExterný spolupracovník
doc. Ing. Jiří Brat, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Emília Breierová, PhD.Externá spolupracovníčkaqbreierova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Brezáni, PhD.Externý spolupracovníkqbrezani [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbrezna [at] stuba.sk
Ing. Róbert Brežný, PhD.
Externý spolupracovník
qbrezny [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbrnoliakova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qbrtkoj [at] stuba.sk
Ing. Branislav BruderFCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbrunnerova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbucsiova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbucko [at] stuba.sk
RNDr. Mária Bučková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbuckova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter Bugaj, PhD.Externý spolupracovník
+421 917 674 579, 4579
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbujdakova [at] stuba.sk
Mgr. Alžbeta Bujňáková Mlynarčíková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qmlynarcikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.FCHPTExterná spolupracovníčka
qbunkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
dusan.bustin [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbystricky [at] stuba.sk
Maria Teresa Jesus Simões Campos TavaresExterná spolupracovníčka
qcampostavares [at] stuba.sk
RNDr. Ignác Capek, DrSc.
Externý spolupracovník
qcapeki [at] stuba.sk
Mgr. Peter Capek, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qcapek [at] stuba.sk
Lagarde CécileFCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qcejpek [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qcifra [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Lucia Csáderová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Andrea CseriováExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 531
FCHPTExterná spolupracovníčka
qcvengrosova [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qcabalova [at] stuba.sk
Soňa Čačanyiová
Externá spolupracovníčka
qcacanyiova [at] stuba.sk
Ing. Adriána ČambálováFCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
qcapekl [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qcejka [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qcelikovsky [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qcermak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qcernak [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčkaqcernocka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qcerveny [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
lydia.cizekova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qcizova [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Čollák
Externý spolupracovník
qcollak [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qcupkap [at] stuba.sk
Stephen DaltonExterný spolupracovník
xdalton [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.
Externý spolupracovník
alexander.dandar [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qdanisovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdankom [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkNB2130
Wachira DaosudFCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xdelavegabarran [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qdemcak [at] stuba.sk
Alicia Diaz Suarez
Externá spolupracovníčka
Ing. Katarína Dobišová
Externá spolupracovníčka
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.Externý spolupracovník
qdobrota [at] stuba.sk
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Ima Dovinová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qdragunova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
doc. Hana Drahovská, PhD.Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qdrimal [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Dubová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Tatiana DugovičováExterná spolupracovníčka
qdugovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qdurackam [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Externá spolupracovníčka
SB 384
katarina.durcanska [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Ladislav Ďurfina, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qduricat [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qduris [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Michal Ďurovič, PhD.Externý spolupracovníkqdurovic [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Dvoran, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
NB 677
+421 903 262 352, +421 (2) 59 325 345
Ing. Ľubomír DzurňákFCHPTExterný spolupracovník
qdzurnak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
RNDr. Tamara Egan Beňová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Brichon EllenExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qfarago [at] stuba.sk
Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Externý spolupracovník
qfarkasp [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.Externý spolupracovník
qfarkas [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qfedorovae [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
405
+421 (2) 57 296 530
roman.fekete [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
156, stará budova, 1. poschodie
+421 918 674 461, +421 (2) 59 325 461pavel.fellner [at] stuba.sk
Ing. Viktor Ferenčík
Externý spolupracovník
RNDr. Peter Ferianc, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qferianc [at] stuba.sk
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.Externý spolupracovníkqferkl [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Ferko, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqferkom1 [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Fikarová
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qfilipv [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qfilova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.Externý spolupracovník
+421 918 674 169, 4169
Ing. Roman Fišera, PhD.
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Július Forsthoffer, PhD.
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
prof. Dr. Jörg Florian FriedrichFCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qfristak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qfrollo [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qgaalova [at] stuba.sk
RNDr. Alena Gábelová, CSc.Externá spolupracovníčka
qgabelova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qgadus [at] stuba.sk
Ing. Peter Gajdoš, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
SB 353
+421 (2) 59 325 565peter_gajdos [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.Externá spolupracovníčkaqgalova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník+421 917 674 669, 4669dusan.galusek [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Martina Garaiová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qgaraiova [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Garaj, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
NB 129+421 (2) 59 325 297ivan.garaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qgaraj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgarcar [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Gašparovič, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
lukas.gasparovic [at] stuba.sk
Ing. Helena Gbelcová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
prof. Pedro Miguel Macedo Geada, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qgeada [at] stuba.sk
Ing. Michal GéczyFCHPTExterný spolupracovník
qgeczy [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Geffert, CSc.Externý spolupracovník
qgeffert [at] stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Geffertová, PhD.Externá spolupracovníčkaqgeffertova [at] stuba.sk
Ing. Peter Gemeiner, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
Anna GičováExterná spolupracovníčka
qgicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qgolias [at] stuba.sk
Ing. Martin Grančay, PhD.
Externý spolupracovník
NB - 2.posch, B 237
+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420
martin.grancay [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgrexa [at] stuba.sk
RNDr. Peter Griač, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
xguillemulles [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.Externý spolupracovník
213
+421 (2) 57 296 721
FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Ladislav Habala, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qhabala [at] stuba.sk
Ing. Božena Habalová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhalajova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriela Halásová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qhalasovag [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
jozef.hanus [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Mgr. Nikoleta Hartl, PhD.Externá spolupracovníčkaqhartl [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qharvanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Hasal, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qhasal [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Hasoň, Ph.D.
Externý spolupracovník
Nader HassanExterný spolupracovníkqhassan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qhatok [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.
Externý spolupracovník
qhavlena [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qhavlica [at] stuba.sk
Ing. Adriana Havlíková, PhD.Externá spolupracovníčka
Mgr. Tomáš HavránekFCHPTExterný spolupracovník
Ing. Kazimierz HeczkoExterný spolupracovníkqheczko [at] stuba.sk
Ing. Silvia Hercegová, PhD.Externá spolupracovníčkaqhercegova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Abolfazl Heydari, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhezelova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Katarína Hirošová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhirosova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Hladíková, PhD.Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qhlavacovan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
RNDr. Alena Holazová, PhD.
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qholickovaa [at] stuba.sk
Mgr. Roman Holič, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qholic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhonc [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav HorákFCHPTExterný spolupracovník
qhorakj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhorakoval [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qhorvathovae [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhorvathovah [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhorvathova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Morten HovdExterný spolupracovníkqhovd [at] stuba.sk
doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Veronika Hrabovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
+421 918 669 198, 9935
Externý spolupracovník
Ing. Viera HricováFCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Miloš Hricovíni, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Mgr. Viera HrivnákováExterná spolupracovníčka
qhrivnakovav [at] stuba.sk
Ing. Zdena Hromádková, PhD.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Martin Hromčík, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Ján Hronkovič, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Iveta HronskáFCHPT
Externá spolupracovníčka
qhronska [at] stuba.sk
Mgr. Martin Hrubý, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Vlastimil Hruška
Externý spolupracovník
qhruskav [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Silvia Huláková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhulakova [at] stuba.sk
Ing. András Hushegyi, PhD.Externý spolupracovník
andras.hushegyi [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qhvizdos [at] stuba.sk
Ing. Peter ChabadaFCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
xchatzidakis [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdeněk Chlup, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qchlup [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qchmela [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qcholujova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
marta.chovancova [at] stuba.sk
prof. Dr. Darinka ChristovaFCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Mária Chromčíková, PhD.Externá spolupracovníčka
qchromcikova [at] stuba.sk
Ing. Andrej Chyba, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
andrej.chyba [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xikizek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Externý spolupracovník
qilias [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qimrichj [at] stuba.sk
RNDr. Denisa Imrichová, PhD.
Externá spolupracovníčka
denisa.imrichova [at] stuba.sk
Yamaç İnakFCHPTExterný spolupracovníkxinak [at] stuba.sk
Ing. Pavel Izák, Ph.D.Externý spolupracovník
Ing. Adriana JabconováFCHPT
Externá spolupracovníčka
Mgr. Lukáš Jakl, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qjakl [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavol Jakubec, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Boris Jambor, PhD.Externý spolupracovníkboris.jambor [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjampilek [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqjancovica [at] stuba.sk
Danica JanglováFCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Lenka Janíková, Ph.D.FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Ivan Janotka, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník111,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 540
Externý spolupracovník
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.Externý spolupracovník
qjendzelovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjenicek [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qjeriga [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qjirova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqjomova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Ivo Juránek, PhD.
Externý spolupracovník
qjuranek [at] stuba.sk
Mgr. Matúš JurčíkFCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qjurkovicovad [at] stuba.sk
doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqjurkovicova [at] stuba.sk
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
ivica.just [at] stuba.sk
Ing. Eva Kaclíková, CSc.
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Igor Kačenák, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qkacenak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qkadlecikova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkajabai [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
+421 918 669 115, 9143, +421 (2) 59 325 334
qkajanova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkanovicsova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Kapitán, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qkaras [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkarkalikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkarpiskova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Angelika Kassai, PhD.Externá spolupracovníčka
qkassai [at] stuba.sk
Ing. Ivan Katrenčík, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
+421 918 674 215, 4215
Ing. Miroslav Kavala, PhD.
Externý spolupracovník
qkavala [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Natalia E. Kazantseva, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qkazantseva [at] stuba.sk
Ing. Michal KebísekFCHPTExterný spolupracovník
qkebisekm [at] stuba.sk
Ing. Juraj Kecskés, PhD.
Externý spolupracovník
Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
Externý spolupracovník
qkedzuch [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qkello [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Lívia Kijovská, PhD.
Externá spolupracovníčka
qkijovska [at] stuba.sk
Dr. Ing. Juraj Kilian
Externý spolupracovník
Ing. Josef KindlExterný spolupracovník
Ing. Michal Kirchner, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Peter Kis, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkisp [at] stuba.sk
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.Externý spolupracovník
qkissa [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkis [at] stuba.sk
prof. Ing. René Kízek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkizek [at] stuba.sk
Ing. Katarína Klačanová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
qklaudiny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Róbert Klement, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qklement [at] stuba.sk
Mgr. Radka Klepochová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
pracovisko na Kramároch+421 (2) 59 542 765
FCHPTExterná spolupracovníčka
Mgr. art. Patrícia KlöcklerováFCHPTExterná spolupracovníčka
qklocklerova [at] stuba.sk
doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkmetv [at] stuba.sk
Mateja KočevarFCHPT
Externá spolupracovníčka
xkocevar [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Grigorij Kogan, DrSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkois [at] stuba.sk
RNDr. Nadežda Kolarova, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkolarovic [at] stuba.sk
Ing. Emil Kolek, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Karin Kollárová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkollarovak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqkollarova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Komadel, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qkomadel [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Kóňa, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qkona [at] stuba.sk
Ing. Katarína Koňariková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkonarikova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkoos [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.Externý spolupracovník
peter.koos [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Michal Korenko, PhD.Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčkaqkorenovaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkorineko [at] stuba.sk
Ing. Csaba Kósa, PhD.Externý spolupracovníkqkosac [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
gabriel.kostrab [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkoscova [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Košík, PhD.Externý spolupracovník
qkosik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkostalova [at] stuba.sk
Dr. Ing. Jiří KotekExterný spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
qkoutnym [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkovacikoval [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkovacj3 [at] stuba.sk
Ing. Milan Kováč, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Alena KozákováExterná spolupracovníčka
qkozakovaa [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimír KrajčiFCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Externý spolupracovník
milan.kralik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkralovicovaj [at] stuba.sk
RNDr. Peter Krasnec, MBA, PhD.Externý spolupracovník
Dr. Ing. Karol Kratochvíl, CSc.Externý spolupracovník
qkratochvilk [at] stuba.sk
Mgr. art. Jana Križanová, ArtD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.Externá spolupracovníčka
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Externý spolupracovník
qkronek [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkrskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.Externý spolupracovník
Ing. Daša KrupejováFCHPT
Externá spolupracovníčka
qkrupejova [at] stuba.sk
Ing. Dáša Kružlicová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qkrenekp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Katarína KubalováFCHPTExterná spolupracovníčka
qkubalovak [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkubicka [at] stuba.sk
Mgr. Dana Kubies, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Blanka Kubíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qkubikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkubizna [at] stuba.sk
Ing. Lenka Kucková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Karol Kucman, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovníkqkuceram2 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Michal Kuchta
Externý spolupracovník
qkuchtam [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkuchta [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qkuchtova [at] stuba.sk
Ing. Kristína Kukurová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Kuliček, PhD.Externý spolupracovník
qkulicek [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkura [at] stuba.sk
Ing. Martina KurucováFCHPTExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.Externý spolupracovníkqkuta [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkuvik [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Mgr. Stanislav KyzekFCHPTExterný spolupracovník
qkyzek [at] stuba.sk
Ing. Igor Lacík, DrSc.
Externý spolupracovník
qlacik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.Externá spolupracovníčkaqlacinova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qladomersky [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
RNDr. Lucia Lapínová
Externá spolupracovníčka
qlapinova [at] stuba.sk
RNDr. Jarmila Laštincová, CSc.
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Lucia LaubertováExterná spolupracovníčka
Ing. Lukáš Lauko, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qlehkozivova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Lehocký, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Renáta Lehotská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Dr. Dipl.-Ing. Johannes LeitnerExterný spolupracovníkqleitner [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník<