22. 10. 2020  14:56 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
ÚKAaIS FAD
hosťujúci profesor
307
+421 (2) 572 76 316
andrej.alexy [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.404
+421 (2) 572 76 414
milan.andras [at] stuba.sk
Ing. Roland Antal, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 221+421 (2) 32 888 231
odborný asistent CSc.,PhD.tibor.antony [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
412
+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007andrea.bacova [at] stuba.sk
OS Dek FADpracovníčka pre študijné záležitosti3
+421 (2) 572 76 224
alena.bachrata [at] stuba.sk
ÚABB FADodborný asistent bez vedeckej hodnosti
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.ÚKAaIS FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
310+421 (2) 572 76 324jozef.balaz [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
123
+421 907 692 452
Ing. Kristína BaňákováOE Dek FADvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním414
+421 (2) 572 76 424
kristina.banakova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 351
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.ÚUaUP FAD
docentka CSc.,PhD.
250+421 (2) 572 76 270
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
410
+421 (2) 572 76 410jozef.bator [at] stuba.sk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
214
+421 (2) 572 76 366jarmila.bencova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
42
+421 (2) 572 76 178, +421 949 015 316
lucia.benkovicova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Bergerováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
upratovač - upratovačka
Ing. Peter Bezák
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.bezak [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 1904
michal.bogar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.docent CSc.,PhD.202+421 (2) 572 76 352
Ing. Margita Brandisovápracovníčka pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224margita.brandisova [at] stuba.sk
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
126
+421 907 216 824
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
304
+421 (2) 572 76 314
maria.budiakova [at] stuba.sk
vrátnik
samuel.buncak [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
403
+421 (2) 572 76 413
HS BA Dek FAD
vrátnik
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.ÚAOB FAD
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 572 76 436
zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 572 76 225
milada.dobosova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Martin DubinyÚKAaIS FADvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚDTAaOP FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 365matus.dulla [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.OVV Dek FAD
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
116paulina.ebringerova [at] stuba.sk
OS Dek FAD
pracovníčka pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
Jozefa FarbiakováHS BS FADhospodár+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187
Beáta FarkašováKni FADknihovníčka40+421 (2) 572 76 251beata.farkasova [at] stuba.sk
Ing. arch. Maroš FečíkÚAOB FAD
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.244
+421 (2) 572 76 279
knihovníčka
40
+421 (2) 572 76 232
vedúci prevádzkovej jednotky
11b
+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119
dusan.follrich [at] stuba.sk
údržbár
ÚVTaM FADodborný asistent bez vedeckej hodnosti
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšovádocentka bez vedeckej hodnosti337A
+421 (2) 572 76 345
gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
ÚUaUP FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
235+421 (2) 572 76 276
odborný asistent CSc.,PhD.
karol.gorner [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.208+421 (2) 572 76 361
ÚVTaM FADsekretárka
katarina.gruberova [at] stuba.sk
ÚIV FAD
sekretárka
414
+421 (2) 572 76 424
Mgr. Martina HaászováOMZ Dek FADmzdová účtovníčka115b+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221martina.haaszova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.ÚKAaIS FADodborný asistent CSc.,PhD.307+421 (2) 572 76 317vladimir.hain [at] stuba.sk
MArch Ing. arch. Roman Hajtmanek, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
roman.hajtmanek [at] stuba.sk
ÚUaUP FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
tomas.hanacek [at] stuba.sk
Gabriela HaviernikováOE Dek FAD
pracovníčka pre správu a predaj majetku
gabriela.haviernikova [at] stuba.sk
OMZ Dek FAD
pracovníčka ekonomiky práce
115a
+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 229
ÚDTAaOP FADdocentka CSc.,PhD.203+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803nadezda.hraskova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.ÚIV FAD
docent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
Ing. arch. Martin Hudec, PhD.ÚAOB FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
martin.hudec [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Peter HumajÚD FADdocent bez vedeckej hodnosti
181
+421 (2) 572 76 231peter.humaj [at] stuba.sk
Eva HurtonyováHS BA Dek FAD
upratovač - upratovačka
eva.hurtonyova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
docent CSc.,PhD.
313+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
ÚKAaIS FAD
docentka CSc.,PhD.
316+421 (2) 572 76 153lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
Viola Illésováupratovač - upratovačka
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.ÚD FAD
docent CSc.,PhD.
branislav.jelencik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.ÚUaUP FAD
docentka CSc.,PhD.
324
+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334viera.joklova [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal KacejÚAOB FADvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ľuboš Kadlečík
elektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
lubos.kadlecik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 326
Sidónia KalinováHS BA Dek FAD
prevádzková pracovníčka
sidonia.kalinova [at] stuba.sk
Marta KaločajováOZ Dek FAD
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
102
+421 (2) 572 76 211marta.kalocajova [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1401+421 (2) 32 888 661
Ing. Anna KarácsonyováDek FADtajomníčka fakulty
111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044
anna.karacsonyova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
edita.kissova [at] stuba.sk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.ÚIV FADodborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 440dusan.koclik [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
alexandra.kollarova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.408+421 (2) 572 76 418
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
ÚABB FADodborný asistent bez vedeckej hodnosti331
+421 (2) 572 76 376
prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.ÚIV FADdocentka CSc.,PhD.442
+421 (2) 572 76 435
HS BA Dek FAD
obsluhovač vykurovania
ladislav.kott [at] stuba.sk
sekretárka
349
+421 (2) 572 76 452
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.profesor CSc.,PhD.
241
+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414
Jarmila Kováčováupratovač - upratovačka
jarmila.kovacova [at] stuba.sk
HS BA Dek FAD
upratovač - upratovačka
jaroslava.kovacova [at] stuba.sk
Bc. Ľubica Kováčová
knihovníčka
45
+421 (2) 572 76 220
lubica.kovacova [at] stuba.sk
ÚEEA FADodborný asistent CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
Bc. Wanda Krajčovičovásekretárka
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.ÚD FADodborný asistent CSc.,PhD.
marian_kralik [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
docentka CSc.,PhD.
210
+421 (2) 572 76 359eva.kralova [at] stuba.sk
Géza Krascsenits
vrátnik
+421 (2) 572 76 238
geza.krascsenits [at] stuba.sk
ÚUaUP FADvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
239
+421 (2) 572 76 266
katarina.kristianova [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti330
+421 (2) 572 76 330
bohus.kubinsky [at] stuba.sk
ÚKAaIS FADodborná asistentka CSc.,PhD.
306
+421 (2) 572 76 454
katarina.kujanova [at] stuba.sk
Ing. Marek Kukumbergvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
marek.kukumberg [at] stuba.sk
Ing. Martin Kuruc, PhD.vedúci VS
+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426
ÚABB FADhosťujúci profesor
martin_kusy [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Kvitkovskývýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.kvitkovsky [at] stuba.sk
Ing. Jozef LavičkaOVV Dek FAD
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458
ÚD FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
docent bez vedeckej hodnosti
124
+421 918 665 047
Miroslava Luptákováupratovač - upratovačka
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.ÚEEA FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
OE Dek FAD
finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
440
+421 (2) 572 76 433
Mgr. Slobodana MarinkovičováKni FAD
knihovníčka
slobodana.marinkovicova [at] stuba.sk
ÚD FAD
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434
ÚVTaM FAD
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328
+421 (2) 572 76 342
sekretárka314
+421 (2) 572 76 325
monika.mestankova [at] stuba.sk
ÚKAaIS FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
308
+421 (2) 572 76 318
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
102
+421 (2) 57 276 212
elena.mihalicova [at] stuba.sk
údržbár
+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181
profesorka CSc.,PhD.
213+421 (2) 572 76 365
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.441+421 (2) 572 76 434katarina.moravkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458peter.morgenstein [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
Ing. Renáta MrázováÚDTAaOP FAD
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
renata.mrazova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
429+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
HS BA Dek FAD
vrátnik
stefan.noskovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.docent CSc.,PhD.
ÚAOB FADodborná asistentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 417
eva.oravcova [at] stuba.sk
profesor bez vedeckej hodnosti
132
+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243
hosťujúci profesor
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
OVV Dek FAD
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187, +421 918 665 014
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
204
+421 (2) 572 76 354pavol.pauliny [at] stuba.sk
ÚABB FADodborný asistent CSc.,PhD.417+421 (2) 572 76 427jan.pavuk [at] stuba.sk
ÚD FADvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mgr. art. Zuzana Pergerovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
zuzana.pergerova [at] stuba.sk
Gabriela Petrániová
finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035gabriela.petraniova [at] stuba.sk
ÚVTaM FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
141
+421 (2) 572 76 253
vladimir.petrik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
351
+421 (2) 572 76 465
henrich.pifko [at] stuba.sk
ÚVTaM FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
221
+421 (2) 572 76 371
profesorka CSc.,PhD.215
+421 (2) 572 76 358
Ing. arch. Štefan PolakovičÚAOB FADhosťujúci profesor
+421 918 666 917stefan.polakovic [at] stuba.sk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.209
+421 (2) 572 76 350
Mária PopluhárováOE Dek FADfinančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035maria.popluharova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428
branislav.puskar [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.ÚUaUP FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276
eva.putrova [at] stuba.sk
Jana Rafčíkovásekretárka105
+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FADdocentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 419
Ing. Roman Rosinavedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.roman.rosina [at] stuba.sk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.ÚIV FADodborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 440igor.salcer [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 425
lubica.selcova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk
pracovníčka operačných systémov VS
319
+421 (2) 572 76 344
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
katarina.smatanova [at] stuba.sk
Alica Smrčková
sekretárka
206
+421 (2) 572 76 356alica.smrckova [at] stuba.sk
ÚUaUP FAD
docentka CSc.,PhD.
248+421 (2) 572 76 275
odborná asistentka CSc.,PhD.
monika.stacho [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1409
+421 (2) 32 888 638
knihovníčka
43
+421 (2) 572 76 233
Ing. arch. Andrea Šeligová, PhD.ÚAOB FADvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
andrea.seligova [at] stuba.sk
Mária Šelmeciová
pracovníčka pre plán a rozpočet
113+421 (2) 572 76 223
ÚAOB FADprofesor CSc.,PhD.402
+421 (2) 572 76 412
vladimir.simkovic [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466lukas.sip [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FADodborná asistentka CSc.,PhD.207+421 (2) 572 76 357
ÚEEA FADprofesor CSc.,PhD.343+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040robert.spacek [at] stuba.sk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.ÚUaUP FADodborná asistentka CSc.,PhD.245
+421 (2) 572 76 269
knihovníčka
45
+421 (2) 572 76 220
Dek FADarchivár
101
+421 (2) 572 76 211ruzena.subinova [at] stuba.sk
ÚVTaM FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.suda [at] stuba.sk
VS FADmatematik - analytik VSB232+421 918 669 176, 9915
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.ÚDTAaOP FAD
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014katarina.voskova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.ÚABB FAD
docentka CSc.,PhD.
416
+421 (2) 572 76 426
sekretárka
414
+421 (2) 572 76 424radoslava.trencanska [at] stuba.sk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.odborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.turlikova [at] stuba.sk
ÚD FADvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
lea.turzakova [at] stuba.sk
ÚEEA FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 458
martin.uhrik [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAD
docentka CSc.,PhD.
218
+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003
andrea.urlandova [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Varga
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.ÚEEA FADodborný asistent CSc.,PhD.352
+421 (2) 572 76 466
pracovník v oblasti výpočtovej techniky 318
+421 (2) 572 76 329
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.docentka CSc.,PhD.448+421 (2) 572 76 443jana.vinarcikova [at] stuba.sk
ÚUaUP FAD
docentka CSc.,PhD.
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.ÚDTAaOP FADprofesor CSc.,PhD.
205
+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006
odborná asistentka CSc.,PhD.
315
+421 (2) 572 76 326
eva.vojtekova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428
edita.vrablova [at] stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky 318+421 (2) 572 76 329
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti344
+421 (2) 572 76 315
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
hosťujúci profesor
419+421 (2) 572 76 429lubomir.zavodny [at] stuba.sk
Ing. arch. Kristína ŽemberyÚAOB FADkoordinátor dištančného vzdelávania a ce
kristina.zembery [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.ÚAOB FADdocent CSc.,PhD.401
+421 (2) 572 76 411
marius.zitnansky [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
ÚKAaIS FAD, FADExterný spolupracovník
prof. Dr. Henri Hubertus Achten
Externý spolupracovník
Ing. arch. Katarína Andrášiová, PhD. et PhD.FAD
Externá spolupracovníčka
205
+421 (2) 572 76 450, +421 (2) 572 76 355
Externý spolupracovník404+421 (2) 572 76 414milan.andras [at] stuba.sk
Ana Beatriz Antunes Portugal da FonsecaFAD
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Tomáš Auxt
Externý spolupracovník
ÚIV FAD
Externý spolupracovník
qbadura [at] stuba.sk
prof. akad. arch. Ing. arch. Ján BahnaExterný spolupracovník
qbahna [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert Bakyta
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.FADExterný spolupracovníkqbaloga [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš Bartko
Externý spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
qbedats [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbelacek [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Belláková, PhD.FADExterná spolupracovníčka
ÚKAaIS FADExterný spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
qbenetin [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Jana BenkováFAD
Externá spolupracovníčka
ÚIV FADExterná spolupracovníčka
qbenuskovaz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qberecd [at] stuba.sk
Ing. Kristína BereczkáFADExterná spolupracovníčka
qbereczka [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
ÚAOB FADExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbolonski [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Michal BogárExterný spolupracovníkC 1904michal.bogar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
qbojko [at] stuba.sk
FADExterná spolupracovníčka
FAD
Externá spolupracovníčka
C 1910
+421 (2) 32 888 564
Externý spolupracovník
Ing. Ivan BorošExterný spolupracovník
ÚIV FAD
Externá spolupracovníčka
wanda.borysko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Benjamín BrádňanskýFADExterný spolupracovník
qbradnansky [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
qbrna [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbrogyanyi [at] stuba.sk
FADExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Július BrunaExterný spolupracovník
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.FAD
Externá spolupracovníčka
403
+421 (2) 572 76 413
FADExterný spolupracovník
qbumbal [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Kalin CakovFAD
Externý spolupracovník
qcakov [at] stuba.sk
Hande Nur ÇalıkçıFAD
Externá spolupracovníčka
xcalikci [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
xcanca [at] stuba.sk
Cristina Caralis
Externá spolupracovníčka
xcaralis [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Ciglanová
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. arch. Jakub CiglerFAD
Externý spolupracovník
qcigler [at] stuba.sk
Mgr. art. Maximilián CvengrošExterný spolupracovník
qcvengrosm [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.Externý spolupracovník
403
+421 (2) 572 76 413
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
443+421 (2) 572 76 436
Ing. arch. Marek DanihelFAD
Externý spolupracovník
Bc. Tomáš DankoÚKAaIS FAD
Externý spolupracovník
xdankot1 [at] stuba.sk
Manica Davide
Externý spolupracovník
xdavide [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xdebacker [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
doc. Ivan Dlabač, M.A.FADExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qdroppa [at] stuba.sk
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD.
Externý spolupracovník
Mgr. art. Róbert DúbravecFAD
Externý spolupracovník
FAD
Externá spolupracovníčka
qdulikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.FADExterný spolupracovník
qdulina [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Milan ĎuricaHS BA Dek FAD
Externý spolupracovník
qdurica [at] stuba.sk
FADExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.FAD
Externý spolupracovník
qerdelyi [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.
Externá spolupracovníčka
qfabri [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva FaragóováFAD
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Maroš FečíkFADExterný spolupracovník
maros.fecik [at] stuba.sk
Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD.FAD
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Dušan FischerFADExterný spolupracovník
qfischer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. arch. Miloš Florián, PhD.FAD
Externý spolupracovník
qflorian [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Externý spolupracovník
qfranekz [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol FrankoFADExterný spolupracovník
Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.
Externý spolupracovník
325
+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336
FAD
Externý spolupracovník
qfuzek [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal GajFADExterný spolupracovník
qgaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
238
+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981
qgalp1 [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.FAD
Externý spolupracovník
Ing. arch. Igor GerdenichExterný spolupracovník
qgerdenich [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivan GojdičFADExterný spolupracovník
FADExterný spolupracovník
qgrebert [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.FAD
Externá spolupracovníčka
C 1912
+421 (2) 32 888 426
Ing. Jana Gulanová, PhD.FADExterná spolupracovníčka344+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860jana.gulanova [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
405
+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhaberlandova [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
Soeren HansenFAD
Externý spolupracovník
xhansen [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj HANTABÁLExterný spolupracovník
qhantabal [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 0711
+421 (2) 32 888 438peter.hanuliak [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
qhanusc [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Miloš Hartl
Externý spolupracovník
qhartlm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhascaka [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FADExterný spolupracovník
C 1918
+421 (2) 32 888 464
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka443 a 101
+421 918 669 200, 9132
Ing. arch. Vladimír Hrdý
Externý spolupracovník
FADExterný spolupracovník
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.FADExterný spolupracovníkqhudakp [at] stuba.sk
Ing. arch. Rudolf Hudák
Externý spolupracovník
qhudak [at] stuba.sk
Ing. arch. Ludmila Husovska, CSc.
Externá spolupracovníčka
qhusovska [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
ÚKAaIS FADExterný spolupracovníkC 1914+421 (2) 32 888 630vojtech.chmelik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FADExterný spolupracovníkqchrenka [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovníkqchybik [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.Externý spolupracovník
qihring [at] stuba.sk
Ing. Ivan Izakovič
Externý spolupracovník
qizakovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjarema [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivan Jarina
Externý spolupracovník
qjarina [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jan Jehlík
Externý spolupracovník
Ing. Stanislava JókayováÚKAaIS FADExterná spolupracovníčkaqjokayova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
arch. Mgr. Miloš JurániExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qjurkovicp [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal KacejÚAOB FADExterný spolupracovník
michal.kacej [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkanoczj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044
anna.karacsonyova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
250
+421 (2) 572 76 261
FAD
Externý spolupracovník
xkeles [at] stuba.sk
ÚEEA FAD
Externý spolupracovník
340+421 (2) 572 76 451
Externá spolupracovníčka
qkiralyova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqkobak [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.
Externý spolupracovník
qkohlmayer [at] stuba.sk
Ing. arch. Matúš KollárFAD
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
245
+421 (2) 572 76 269
jan.komrska [at] stuba.sk
ÚAOB FADExterná spolupracovníčka
408
+421 (2) 572 76 418
Ing. arch. Ingrid KonradExterná spolupracovníčka
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Externý spolupracovník
qkopacik [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.ÚAOB FAD
Externý spolupracovník
439+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
Ing. arch. Lukáš Kordík
Externý spolupracovník
Ing. arch. Jozef Koštiaľ
Externý spolupracovník
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.FADExterný spolupracovník
Michala KozákováFAD
Externá spolupracovníčka
FAD
Externý spolupracovník
Ing. arch. Peter KožuškoExterný spolupracovníkqkozuskop [at] stuba.sk
Narcyza KrajewskaExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. arch. Pavol KrálikFADExterný spolupracovník
pavol.kralik [at] stuba.sk
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.Externý spolupracovník
MArch Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
Externý spolupracovník
qkristek [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Externá spolupracovníčka
239
+421 (2) 572 76 266
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.Externý spolupracovníkqkrenek [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD.
Externá spolupracovníčka
qkubanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.FAD
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Eva KubinecExterná spolupracovníčka
Ing. Boris KubišFADExterný spolupracovník
05
+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018boris.kubis [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
qkukula [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
qkupec [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
martin_kusy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Pavel KyseľExterný spolupracovník
qkyselp [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
qlabudovaz [at] stuba.sk
Mgr. art. Rudolf LátečkaÚAOB FAD, FAD
Externý spolupracovník
ÚD FAD, FADExterná spolupracovníčkaqledererova [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
Ing. arch. akad. arch. Mária LichvárováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FADExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
349
+421 (2) 572 76 461
klara.machacova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xmangione [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
qmarkoo [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. art. Branislav Maukš, M.A.
Externý spolupracovník
FADExterná spolupracovníčka
qmeierova [at] stuba.sk
Ing. arch. Stanislav MelišExterný spolupracovník
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Externý spolupracovník
C 1903
+421 (2) 32 888 400
dusan.mellner [at] stuba.sk
Mgr. Juraj MihálikFADExterný spolupracovníkqmihalikj [at] stuba.sk
Ing. arch. Mária Michalič Kusá
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Jozef MichalkoExterný spolupracovník
qmichalko [at] stuba.sk
FADExterná spolupracovníčka
qmitasovam [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováFADExterná spolupracovníčka213
+421 (2) 572 76 365
Ing. arch. Štefan MoravčíkFAD
Externý spolupracovník
qmoravciks [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Nagy, ArtD.FADExterný spolupracovník
Externý spolupracovník429+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
FAD
Externý spolupracovník
andrej.olah [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel PaňákFADExterný spolupracovník
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpapp [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpasztor [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qpaskanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Radoslav Pavlík
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.ÚIV FAD, FADExterný spolupracovník449
+421 (2) 572 76 444
Ing. arch. Lichvár PeterFADExterný spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
Ing. arch. Drahan PetrovičFADExterný spolupracovník
qpetrovic [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚEEA FADExterný spolupracovník
351
+421 (2) 572 76 465
Ing. arch. Imrich PleidelFADExterný spolupracovník
Ing. arch. Veronika Plchová
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Pavol PokornýFADExterný spolupracovník
qpokornyp [at] stuba.sk
FADExterná spolupracovníčka
xpopera [at] stuba.sk
Ing. Marián PrejsaExterný spolupracovník
Ing. arch. Ivan PríkopskýFADExterný spolupracovník
doc. Mgr. art. Ing. arch. Ján Ptačin, ArtD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
418
+421 (2) 572 76 428
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
ÚAOB FAD
Externá spolupracovníčka
407+421 (2) 572 76 419
FADExterná spolupracovníčka
xruberti [at] stuba.sk
prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
345
+421 (2) 572 76 316
Ing. arch. Lukáš Rypák
Externý spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
qsadovskyo [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Externá spolupracovníčka
415
+421 (2) 572 76 425
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.ÚAOB FADExterný spolupracovník439
+421 (2) 572 76 432
Externý spolupracovník
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
tibor.schlosser [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
qschneider [at] stuba.sk
Kerstin SchürholtFADExterná spolupracovníčkaxschurholt [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej Siebert, PhD.FADExterný spolupracovník
qsiebert [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqsladekj [at] stuba.sk
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.FAD
Externý spolupracovník
qslivka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
331
+421 (2) 572 76 376
Externá spolupracovníčkaqstankova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xstoykova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qstranak [at] stuba.sk
Ing. Martin Struss, ArtD.FADExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qstyblo [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj SumbalFAD
Externý spolupracovník
qsumbal [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Peter Szalay, PhD.Externý spolupracovník
qszalay [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
qszobiova [at] stuba.sk
Ing. Robert ŠalvataExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkmichal.sarafin [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsercel [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
qseregi [at] stuba.sk
Ing. arch. Daniela ŠešováFADExterná spolupracovníčka
Mgr. Jana Šimková
Externá spolupracovníčka
jana.simkova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Peter ŠtrpkaExterný spolupracovník
Ing. arch. Juraj Šujan
Externý spolupracovník
qsujan [at] stuba.sk
Bc. Katarína ŠurkováExterná spolupracovníčka
qsurkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Externý spolupracovník
qtauber [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
eva.teplanova [at] stuba.sk
PhDr. Jana Tichá, PhD.Externá spolupracovníčkaqtichaj [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek Tichý
Externý spolupracovník
Róbert TichýExterný spolupracovník
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.FADExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Július TomaFADExterný spolupracovník
Ing. arch. Miroslav TomíkFAD
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.FAD
Externá spolupracovníčka
ÚABB FADExterná spolupracovníčka416+421 (2) 572 76 426
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.Externý spolupracovník
qtupek [at] stuba.sk
Mgr. art. Jozef Turlík, ArtD.FADExterný spolupracovník
qturlik [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqtuzinsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FADExterný spolupracovník
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
stanislav.uncik [at] stuba.sk
Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.Externá spolupracovníčkaqvaclavova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Veronika VaňováExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Marek VargaFAD
Externý spolupracovník
qvargam3 [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
prof. akad. arch. Imrich VaškoFADExterný spolupracovník
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.FADExterný spolupracovník
qveselovsky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xviccari [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qviskupicova [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter VitkoFAD
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
qvransky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvyskoc [at] stuba.sk
FADExterná spolupracovníčka
xwlodarczyk [at] stuba.sk
John Zachary YelnoskyFADExterný spolupracovník
FAD
Externá spolupracovníčka
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qzaicek [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal ZajíčekExterný spolupracovník
qzajicek [at] stuba.sk
Ing. František ZávodnýHS BA Dek FADExterný spolupracovník
+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016
Externý spolupracovník
C 1913
+421 (2) 32 888 630
Ing. arch. Juraj Zelman
Externý spolupracovník
qzelman [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
qzervan [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.FAD
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
kristina.zembery [at] stuba.sk