22. 10. 2020  14:57 Sergej
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.102
+421 906 068 447, 447
marcel.abas [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
+421 (33) 5 908 631
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 214
+421 908 674 117andrej.antusek [at] stuba.sk
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.UPIM MTF
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
T02 2.119+421 906 068 kl. 462
Ing. Paulína Babincová, PhD.UMAT MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 342
732, +421 908 674 087
odborný asistent CSc.,PhD.ŤL-128+421 906 068 528martin.bajcicak [at] stuba.sk
UVPT MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
NC 216
+421 908 674 119
ingrida.bajcicakova [at] stuba.sk
Peter Bakovrátnik
+421 (33) 5 908 622
peter.bako [at] stuba.sk
právnik
T - 225A
+421 948 907 449lubomir.balaz [at] stuba.sk
UPIM MTF
technická pracovníčka
T02 2.127+421 906 068 kl. 408veronika.balazova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Baňasová, PhD.
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13
+421 908 674 159
pracovníčka pre ekonomické činnosti
T229
+421 908 674 069
Dávid BaričičOKIS MTForganizátor prevádzky VS
T02 4.115
+421 905 357 625, 6261david.baricic [at] stuba.sk
Ing. Jozef Bárta, PhD.KZSM UVTE MTFzástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.T-107
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 313
721, +421 908 674 076
Miloš Bednártechnický pracovníkŤL-131
+421 906 068 503
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.T02 3.118
+421 906 068 439, 439
maria.behulova [at] stuba.sk
technický pracovníkŤL-133
+421 906 068 504
eugen.belica [at] stuba.sk
Ing. Matúš Beňo, PhD.UVPT MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 115
+421 908 674 128
Ing. Viera Bestvinová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.111
+421 906 068 kl. 455viera.bestvinova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 209
+421 908 674 120
pavol.bezak [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.docent CSc.,PhD.
T-118
+421 915 761 406
Marta Biskorovajnáskladníčka+421 918 646 075
CJHŠ MTFasistentkaT02 5.108
+421 906 068 487
Ing. Lenka Blinová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.TL-307a
+421 908 674 072
UMAT MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNC 303
749, +421 908 674 104
Michal Bohunickýprevádzkový elektrikár
+421 917 866 252, 963michal.bohunicky [at] stuba.sk
UVPT MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 207+421 908 674 124lucia.bonova [at] stuba.sk
Ľudmila Boráková
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
ludmila.borakova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T02 3.106
+421 906 068 436, 436
dmitrii.borkin [at] stuba.sk
AKK OPOM MTF
knihovníčka
T-18
+421 908 674 162
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.UMAT MTFodborný asistent CSc.,PhD.NC 313
721, +421 908 674 076
ondrej.bosak [at] stuba.sk
špecialista pre styk s verejnosťou
T-25
+421 917 931 580
jana.boskovska [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
profesor CSc.,PhD.
T-126
+421 908 674 135
PREV TAJ MTF
prevádzková pracovníčka
T-73B
+421 906 068 308
Ivan BrestovanskýUZ ŠDMU TAJ MTFdomovník - údržbár
ivan.brestovansky [at] stuba.sk
Ing. Marcela Bučányová, PhD.KVZS UVTE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T-141+421 906 068 326
Ing. Eva Buranská, PhD.KBI UIBE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
ŤL-203
+421 906 068 klapka 502
Ing. Ivan Buranský, PhD.riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.T-123
+421 948 936 662
Ing. Bibiana Burdejovápracovníčka pre zahraničné projekty
T2-123
+421 906 068 483
Jana Burianovápredavač
+421 918 646 059
ŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitosti
T22
+421 918 646 006, 6273
olga.burska [at] stuba.sk
UPIM MTF
docentka CSc.,PhD.
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466, +421 906 068 138
dagmar.caganova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
Jana CisarikováUZ ŠJ TAJ MTFkuchárka
jana.cisarikova [at] stuba.sk
ZPZV MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímT2-122
+421 908 674 062
Ing. Eva Cuninková, PhD.UMAT MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNC 305722, +421 908 674 077eva.cuninkova [at] stuba.sk
ŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitosti
T21
6276
UPIM MTFprofesor CSc.,PhD.
T02 2.101
+421 918 646 050
milos.cambal [at] stuba.sk
Bc. Katarína ČapkovičováŠTU MTF
pracovníčka pre študijné záležitosti
T22
+421 918 646 007, 6276
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
L 8, NC 321
+421 918 646 043, 6170, 915, +421 908 674 092, 737
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.KZPM UVTE MTF
profesor DrSc.
T-119+421 906 068 344
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.UMAT MTFdocentka CSc.,PhD.NC 311
720, +421 908 674 075
ivona.cernickova [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
T02 3.103
+421 906 068 437, 437
docent CSc.,PhD.
T-217, NC 318
+421 918 646 047, 919
roman.cicka [at] stuba.sk
Viera Danielovákuchárkaviera.danielova [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFupratovač - upratovačka
zdena.danisova [at] stuba.sk
KVZS UVTE MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T-129
+421 908 674 132
daynier_sobrino [at] stuba.sk
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
vedeckovýskumná pracovníčka
NC 213
+421 908 674 116
mariana.derzsi [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 215
+421 908 674 118
andrej.dobrotka [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 212
+421 908 674 115
UMAT MTFprofesorka CSc.,PhD.NC 314739, +421 908 674 094
UMAT MTFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 310748, +421 908 674 103
UVPT MTF
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 214+421 908 674 117matus.dubecky [at] stuba.sk
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.127
+421 906 068 452, 452
Ing. Juraj Ďurica, PhD.UMAT MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 306723, +421 908 674 078juraj.durica [at] stuba.sk
Ing. Libor Ďuriška, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 348
747, +421 908 674 102
pracovníčka pre personálne činnosti
T - 231A
+421 918 646 017, 284
Ing. Vladimíra ĎurišováPPZ MTFmzdová účtovníčkaT - 208
+421 918 988 466, 953
vladimira.durisova [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.UIAM MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.112
+421 906 068 432, 432
knihovníčka
T-29
+421 908 674 158, 358
alena.eliasova [at] stuba.sk
PREV TAJ MTF
pracovníčka registratúry
T204+421 908 674 065
Viera Fančovičovápracovníčka pre ekonomické činnosti
T229
+421 908 674 069
Zuzana FančovičováAKK OPOM MTFknihovníčkaT-18
+421 908 674 162
Mgr. Martin Fero, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 5.106
+421 906 068 488, 488
UPIM MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 2.105
+421 906 068 kl. 479
helena.fidlerova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 4.104, 5.19
+421 (2) 21 022 519, +421 906 068 413, 413
upratovač - upratovačka
Ján FornerPREV TAJ MTFprevádzkový montér vodovodov
+421 917 866 251, 964
UMAT MTF
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NC 306
723, +421 908 646 078
Alena GalbaváUZ ŠJ TAJ MTF
prevádzková pracovníčka
+421 918 646 075
alena.galbava [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.T02 4.127+421 906 068 452, 452
vedeckovýskumná pracovníčka
NC 211+421 908 674 113
vrátnik
+421 906 068 200, +421 917 669 005, 983
upratovač - upratovačka
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NC 334
743, +421 908 674 098
zaneta.gerhatova [at] stuba.sk
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.KEI UIBE MTF
docentka CSc.,PhD.
Dekanat
+421 908 674 063
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 317
724, +421 908 674 079
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.KOPT UVTE MTFzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T-127
+421 908 674 134augustin.gorog [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.UMAT MTF
profesor CSc.,PhD.
NC 309
726, +421 908 674 081
peter.grgac [at] stuba.sk
Ing. Henrieta GrznárikováPPZ MTF
pracovníčka ekonomiky práce
T - 209
+421 918 646 020, 287
henrieta.grznarikova [at] stuba.sk
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.103
+421 906 068 kl. 471
zdenka.babelova [at] stuba.sk
UIAM MTFodborný asistent CSc.,PhD.T02 3.114+421 906 068 434, 434
Mgr. Juraj Halanda
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 104
+421 908 674 123
František Halánvrátnik
Marcel Halán
vrátnik
marcel.halan [at] stuba.sk
UIAM MTFodborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.103
+421 906 068 415, 415
UVPT MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 209+421 908 674 120
UMAT MTFtechnický pracovníkLLA - UMAT
340, +421 908 674 073
milan.harsani [at] stuba.sk
UMAT MTF
docent CSc.,PhD.
NC 343
744, +421 908 674 099
Monika Hilkováprevádzková pracovníčka
+421 908 674 055
Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.CJHŠ MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
65
+421 906 068 320
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.KZSM UVTE MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-104a
hosťujúci profesor
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.KVZS UVTE MTF
docent CSc.,PhD.
T-129
+421 908 674 132
UZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik+421 (33) 5 908 631julius.holub [at] stuba.sk
UPIM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.120
+421 906 068 kl. 468
maria.homokyova [at] stuba.sk
Ing. Natália Horňáková, PhD.UPIM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466natalia.hornakova [at] stuba.sk
Ing. Dušan Horváth, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.107+421 906 068 418, 418dusan.horvath [at] stuba.sk
Ing. Martina Horváthová, PhD.UPIM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.120
+421 906 068 kl. 468
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.docentka CSc.,PhD.
T02 2.102
+421 906 068 kl. 469
Ing. Vlasta HrdličkováEKO TAJ MTF
pracovníčka pre plán a rozpočet
T204
+421 918 646 018
vlasta.hrdlickova [at] stuba.sk
knihovníčka
T-30
+421 906 068 kl. 324, +421 918 646 030
iveta.hrubsova [at] stuba.sk
Ing. Erika Hrušková, PhD.KVZS UVTE MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-110
+421 908 674 142erika.hruskova [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.NC 322
738, +421 908 674 093
Anna HudekováPREV TAJ MTF
upratovač - upratovačka
CJHŠ MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 5.106
+421 906 068 488
prof. Dr. Ing. Peter Husarvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
PREV TAJ MTFinformátor
vrátnik
OKIS MTF
pracovník operačných systémov VS
T02 4.116+421 905 357 624, 6260
UPIM MTFriaditeľ ústavu - docentka CSc.,PhD.
T02 2.126
+421 906 068 kl. 407, +421 906 068 kl. 470
odborná asistentka CSc.,PhD.T02 5.110+421 906 068 486gabriela.chmelikova [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
jana.chuda [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
František IlavskýUZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
frantisek.ilavsky [at] stuba.sk
Ing. Miriam Iringová, PhD.UIAM MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 4.108+421 906 068 422, 422
ŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitosti
T19A
+421 918 646 005, 6272
renata.ivancikova [at] stuba.sk
Jozefa JakubcováPREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
UMAT MTFodborný asistent CSc.,PhD.NC 307733, +421 908 674 088
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 207
+421 908 674 124dominika.janikova [at] stuba.sk
UVPT MTFvedeckovýskumný pracovníkNC 210
+421 918 646 072
UIAM MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.105+421 906 068 412, 412martin_juhas [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 4.105
+421 906 068 412, 412, +421 908 674 070bohuslava.juhasova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.NC 337742, +421 908 674 097peter.jurci [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Jurík, PhD.UPIM MTFodborný asistent CSc.,PhD.T02 2.112+421 906 068 kl. 457lukas.jurik [at] stuba.sk
Ing. František Jurina, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CE5AM
UZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
+421 (33) 5 908 622
Mgr. Katarína KalivodováAKK OPOM MTFknihovníčkaT-28
+421 906 068 kl. 331
katarina.kalivodova [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFzáhradník
stefan.kalny [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
T-115
+421 906 068 333
Ing. Ivana Kasalová, PhD.PEŠF OPOM MTF
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13+421 908 674 165
strojárenský lab. technik a kontrolór
NC 316
741, +421 908 674 096
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.UIAM MTF
docent CSc.,PhD.
T02 4.103
+421 906 068 415, 415michal.kebisek [at] stuba.sk
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
ivana.kleinedlerova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
peter.kleinedler [at] stuba.sk
Mária KloknerováPREV TAJ MTFupratovač - upratovačkamaria.kloknerova [at] stuba.sk
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.T-134
+421 908 898 020
UIAM MTFdocent CSc.,PhD.T02 4.104+421 906 068 413, 413
Elena Köpplovápracovníčka pre ekonomické činnostiT210+421 918 746 522, +421 906 068 372
Mgr. Katarína Kosteckápracovníčka pre zahraničné projekty
T2-123
+421 906 068 483
KZSM UVTE MTF
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
T-138+421 906 068 304
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.KVZS UVTE MTF
docent CSc.,PhD.
T-109
+421 908 674 143
EKO TAJ MTF
finančná účtovníčka
T228
+421 918 646 003, 270
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.UIAM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.103
+421 906 068 437, 437
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócydocent CSc.,PhD.
T-117
+421 906 068 336, +421 915 738 909
Soňa KovačovičováPREV TAJ MTF
vrátnik
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.KZSM UVTE MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-108
+421 906 068 321
ingrid.kovarikova [at] stuba.sk
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
ludmila.kozmelova [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NC 307
733, +421 908 674 088
jozef.krajcovic [at] stuba.sk
Ľubomír Krajčovič
prevádzkový elektrikár
+421 917 669 006, 980
lubomir.krajcovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Helena Kraváriková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.120
+421 906 068 441, 441
Igor KrčmárikKZSM UVTE MTFstrojárenský technikT ĽLigor.krcmarik [at] stuba.sk
Ing. Michaela Kritikos, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
T-105
+421 906 068 309michaela.kritikos [at] stuba.sk
Ing. Gabriela Križanová, PhD.UIAM MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 4.108+421 906 068 422, 422gabriela.krizanova [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFupratovač - upratovačka
daniela.kubanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.NC 324740, +421 908 674 095
Ján Kubovičsústružník kovov
LLA - UMAT
340, +421 908 674 073
jan.kubovic [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ŤL 203
+421 906 068 klapka 502
Ing. Erika KučerováUVPT MTFpracovníčka pre ekonomické činnosti
NC 217
+421 917 669 638, 9638
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.UPIM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.T02 2.118
+421 906 068 kl. 463
Zita KučíkováUZ ŠDMU TAJ MTFskladníčka
+421 905 930 244, 255
UZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
beata.kudlacova [at] stuba.sk
Viera KulifajováBZŽP TAJ MTFpracovníčka BOZ a POT 211+421 918 646 164viera.kulifajova [at] stuba.sk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
ŤL 205, ŤL-323
+421 906 068 klapka 510
Ing. Erika KuracinováOKIS MTForganizátor prevádzky VST02 4.118
+421 918 646 067, 6476
erika.kuracinova [at] stuba.sk
Ing. Marcel Kuruc, PhD.KOPT UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.
CE5AM
+421 906 068 378
Ing. Martina Kusá, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T-141+421 906 068 326martina.kusa [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.docent CSc.,PhD.
NC 323
730, +421 908 674 085
martin.kusy [at] stuba.sk
UMAT MTFodborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.119
+421 906 068 446, 446eva.labasova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.NC 344729, +421 908 674 084vladimir.labas [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
Drahomír Lederleitner
vodič mikrobusu
+421 906 068 208, +421 905 473 225, 265
Ing. Monika LederleitnerováSDEK PPZ MTF
odborná administratívna pracovníčka
T- 219
+421 918 646 060monika.lederleitnerova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.112
+421 906 068 kl. 457
lektor
T02 3.106
+421 906 068 436, 436
vladimir.liska [at] stuba.sk
Mária Löfflerováupratovač - upratovačka
maria.lofflerova [at] stuba.sk
Barbora LukáčikováUZ ŠJ TAJ MTF
pracovníčka prevádzky štud. jedální
+421 918 646 013
barbora.lukacikova [at] stuba.sk
CJHŠ MTF
lektor
65b+421 906 068 kl. 342elena.lukacovicova [at] stuba.sk
PaedDr. Jana Luprichová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
jana.luprichova [at] stuba.sk
Bc. Lenka Maglocká MartišováVO TAJ MTFpracovníčka pre verejné obstarávanieT225a
+421 917 623 615, 615
administratívna pracovníčka v podateľni
Podateľňa
+421 908 674 053, 312
jana.machacova [at] stuba.sk
predavač+421 918 646 059
UPIM MTF
docentka CSc.,PhD.
T02 2.106+421 906 068 kl. 473
UZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
pracovníčka pre personálne činnosti
T - 230
+421 918 897 634, 952
katarina.mancova [at] stuba.sk
UIAM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.104
+421 906 068 449, 449
UPIM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.T02 2.110
+421 906 068 kl. 454
odborná technicko-administratívna pracovníčka
T206
+421 948 936 665maria_markovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
profesor CSc.,PhD.
T-113
+421 908 674 140
špecialista pre styk s verejnosťou
T-25
+421 908 674 161
KPI UIBE MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
ŤL-322d
+421 908 674 149jozef.martinka [at] stuba.sk
KTKP UVTE MTFprofesor CSc.,PhD.
T 111
+421 908 674 141maros.martinkovic [at] stuba.sk
Oľga Martinkovičovápracovníčka správy majetkuT204+421 918 646 028, 295
RNDr. Renáta Masárová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.107
+421 906 068 448, 448
renata.masarova [at] stuba.sk
Ing. Jana Matejovápracovníčka pre štatistiku a rozboryT225+421 948 936 661jana.matejova [at] stuba.sk
KVZS UVTE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T-110+421 908 674 142miriam.matusova [at] stuba.sk
Ing. Jana Mesárošová, PhD.UPIM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.T02 2.102
+421 906 068 kl. 469
jana.mesarosova [at] stuba.sk
vrátnik
Peter Mihálik
vrátnik
+421 906 068 500, +421 907 892 783, 266peter.mihalik [at] stuba.sk
UIAM MTFdocent CSc.,PhD.T02 4.110+421 906 068 425, 425
Ing. Anna Michalíková, CSc.KEI UIBE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.ŤL 308
+421 906 068 klapka 512
odborný asistent CSc.,PhD.
T-120
+421 906 068 368
jan.milde [at] stuba.sk
Emília MinarčíkováUIAM MTFtechnická pracovníčkaT02 3.127
+421 906 068 409, +421 918 646 021, 288, 409
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.UVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 212
+421 908 674 115
PhDr. Emília MironovováCJHŠ MTF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
T02 5.107
+421 906 068 489
upratovač - upratovačka
maria.misikova [at] stuba.sk
UIAM MTF
docentka CSc.,PhD.
T02 3.105
+421 906 068 410, 410, +421 908 749 916
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
docentka CSc.,PhD.
T02 2.103
+421 906 068 kl. 471miroslava.mlkva [at] stuba.sk
vrátnik
svatopluk.moncmann [at] stuba.sk
UVPT MTFzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.NC 219
+421 908 674 122
oliver.moravcik [at] stuba.sk
KOPT UVTE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T-141
+421 906 068 326
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NC 319
+421 918 646 044, 916, 735, +421 908 674 090
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T-120
+421 906 068 368, +421 918 600 176
ladislav.morovic [at] stuba.sk
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.UPIM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.T02 2.111
+421 906 068 kl. 455
lubica.mrvova [at] stuba.sk
Ing. Andrea Mudriková, PhD.KVZS UVTE MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-129
+421 908 674 132
UVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 103+421 908 674 111
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
docent CSc.,PhD.
T02 3.116
+421 906 068 429, 429
odborný asistent CSc.,PhD.CE5AM+421 906 068 378martin.necpal [at] stuba.sk
lektor
T02 5.109
+421 906 068 496
Marián NémethKOPT UVTE MTF
technický pracovník
CE5AM
+421 906 068 381
Ing. Martin Németh, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.101
+421 906 068 419, 419
UIAM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.101+421 906 068 419, 419
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.UIAM MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.106+421 906 068 417, 417eduard.nemlaha [at] stuba.sk
Ing. Pavol Noga, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 210
+421 908 674 112, +421 908 674 174
pavol.noga [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
Jozef Novákúdržbár+421 917 866 250, 962jozef.novak [at] stuba.sk
údržbár
+421 917 866 253, 965
Mgr. Ivana Novotná, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 5.108
+421 906 068 487
Jozef Ölveckýstrojárenský technikT ĽL
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.UIAM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.115
+421 906 068 438, 438
jarmila.oravcova [at] stuba.sk
Beata OstitáPREV TAJ MTFupratovač - upratovačkabeata.ostita [at] stuba.sk
technická pracovníčka
NC 217
+421 908 674 109iveta.padacova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 349
746, +421 908 674 101
Ing. Anna Partlová
pracovníčka správy majetku
T228
+421 917 490 399
Ing. Alica Pastierová, PhD.UIBE MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ŤL 307
+421 906 068 klapka 507
Ing. Matej Pašák, PhD.UMAT MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 312
745, +421 908 674 100
UPIM MTFdocentka CSc.,PhD.
T02 2.108
+421 906 068 kl. 465alena.paulikova [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Pavličkovápracovníčka pre ekonomické činnosti
technická pracovníčka pre energetiku a ochranu živ.prostredia
T 211+421 918 646 055
UIAM MTFtechnický pracovníkT02 3.121
+421 906 068 445, 445
peter.pavlik [at] stuba.sk
UMAT MTF
technická pracovníčka
NC 320
+421 918 646 038, 909, +421 908 674 091, 736
Dr.-Ing. Marcela PekarčíkováUMAT MTFvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NC 311
720, +421 908 674 075
KOPT UVTE MTFprofesor CSc.,PhD.
T-128
+421 908 674 130
UIBE MTF
chemický technička
TL-403
+421 906 068 klapka 513
Mgr. Magda Péteryovátechnická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060, +421 906 068 352
PREV TAJ MTFprevádzková pracovníčka
T-73B
+421 906 068 308jana.petrovicova [at] stuba.sk
Ing. Monika PinkasováPEŠF OPOM MTFodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13
+421 908 674 160
upratovač - upratovačka
Karin PlecháčováUZ ŠJ TAJ MTFkuchárka
karin.plechacova [at] stuba.sk
KZPM UVTE MTFdocent CSc.,PhD.ŤL-128+421 906 068 528stefan.podhorsky [at] stuba.sk
Dáša PokornáUZ ŠJ TAJ MTF
predavač
+421 918 646 059
KOPT UVTE MTF
docent CSc.,PhD.
T-135+421 905 906 371
PREV TAJ MTF
upratovač - upratovačka
elena.polakovicova [at] stuba.sk
Zdenka Popluhárová
upratovač - upratovačka
zdenka.popluharova [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana PopováUZ ŠDMU TAJ MTFprevádzková pracovníčka
+421 918 646 002, 269
UPIM MTFzástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.110
+421 906 068 kl. 454
Ing. Vladimír PribilaOKIS MTForganizátor prevádzky VST02 4.115
+421 918 445 999, +421 906 068 480
UMAT MTFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 310
748, +421 908 674 103
Ing. Jana Ptačinová, PhD.UMAT MTFodborná asistentka CSc.,PhD.NC 306
723, +421 908 674 078
jana.ptacinova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Rantuch, PhD.UIBE MTFdocent CSc.,PhD.ŤL 324+421 906 068 klapka 514
SDEK PPZ MTFodborná administratívna pracovníčkaT- 219+421 905 301 751ivona.remenarova [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFupratovač - upratovačkamarta.remenarova [at] stuba.sk
pracovníčka pre zahraničné vzťahyT2-124+421 918 646 015
OPOM MTFvedúca odborná informačný pracovníčka
T-27
+421 915 847 111
kvetoslava.resetova [at] stuba.sk
Ľubica RévesováEKO TAJ MTFpracovníčka pre ekonomické činnosti
T228
+421 908 674 052, 370
lubica.revesova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 218
+421 918 646 042, 765robert.riedlmajer [at] stuba.sk
UZ ŠJ TAJ MTFpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
eva.rigova [at] stuba.sk
ŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitosti
T21
+421 918 646 008, 6275
technická pracovníčka
T02 5.111+421 918 646 071anna.richnakova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Rolník, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.114
+421 906 068 434, 434
ladislav.rolnik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
T-129
+421 908 674 132
UMAT MTFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 342732, +421 908 674 087
KZSM UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.T-107+421 908 674 144miroslav.sahul [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.UPIM MTFprofesor CSc.,PhD.T02 2.114+421 906 068 kl. 458peter.sakal [at] stuba.sk
UVPT MTFvedeckovýskumná pracovníčka
NC 216
+421 908 674 119sankari.sampath [at] stuba.sk
Miroslava Sedlákováupratovač - upratovačka
miroslava.sedlakova [at] stuba.sk
CJHŠ MTF
lektor
+421 906 068 301
viliam.sedlak [at] stuba.sk
Jaroslav SeewaldPREV TAJ MTF
vrátnik
+421 906 068 300jaroslav.seewald [at] stuba.sk
Anna Schirováfinančná účtovníčka
T204
+421 918 646 018anna.schirova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T02 3.123
+421 906 068 442, 442
peter.schreiber [at] stuba.sk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.KEI UIBE MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
ŤL 307a+421 908 674 072
Mgr. Michal Skarba, PhD.UVPT MTF
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 209
+421 908 674 120
Alžbeta Skýpalováredaktorka
T-24
+421 918 646 033, +421 906 068 kl. 360
alzbeta.skypalova [at] stuba.sk
údržbár
Ing. Anna Sloukovápracovníčka pre plán a rozpočet
T210
+421 908 674 061
anna.sloukova [at] stuba.sk
Ing. Róbert Sobota, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T-112+421 906 068 361
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
ŤL 322a
+421 906 068 klapka 501
UVTE MTFtechnická pracovníčka
T-122
+421 918 646 037, +421 906 068 319zuzana.soradova [at] stuba.sk
Ing. Alžbeta Spišáková, PhD.
analytička bázy dát VS
T02 4.117
+421 908 647 071
Ing. Augustín Stareček, PhD.UPIM MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T02 2.105+421 906 068 kl. 479augustin.starecek [at] stuba.sk
UVPT MTF
docent CSc.,PhD.
NC 219+421 908 674 122
UIAM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.T02 3.104
+421 906 068 449, 449
Alena Sučáková
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
T-24
+421 918 646 033, +421 906 068 kl. 360
alena.sucakova [at] stuba.sk
mzdová účtovníčkaT - 208
+421 918 988 466, 953
daniela.suskova [at] stuba.sk
Ján SýkoraOKIS MTFprac. technickej obsluhy a údržby VS
T02 4.120
+421 906 068 475, 475
UMAT MTF
technik el. a energ. zariadení
NC 302725, +421 908 674 080roman.sykora [at] stuba.sk
Mária SzabóováUIBE MTFtechnická pracovníčka
ŤL-322a
+421 906 068 klapka 501, +421 918 646 023
UPIM MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
T02 2.113
+421 906 068 kl. 456, +421 918 646 062
Ing. Zuzana Szabová, PhD.KBI UIBE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.ŤL-323+421 906 068 klapka 510zuzana.szabova [at] stuba.sk
Andrea Šalkovská
upratovač - upratovačka
andrea.salkovska [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 2.115
+421 906 068 kl. 481
miriam.sefcikova [at] stuba.sk
Jaroslav ŠeryUMAT MTF
technik el. a energ. zariadení
LLA - UMAT+421 908 674 107, 752jaroslav.sery [at] stuba.sk
KZSM UVTE MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-108+421 906 068 321beata.simekova [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
Jana ŠimekováUZ ŠJ TAJ MTF
pracovníčka prevádzky štud. jedální
+421 918 646 004jana.simekova [at] stuba.sk
KOPT UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.
CE5AM
+421 906 068 378vladimir.simna [at] stuba.sk
Helena ŠimončičováPREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
helena.simoncicova [at] stuba.sk
prevádzkový pracovník
+421 918 646 000, 267radovan.siroky [at] stuba.sk
Jozef Škodavrátnik
Ing. Ivana Sára ŠkrobákováUMAT MTFtechnická pracovníčka
NC 315
727
UZ ŠDMU TAJ MTF
vodič mikrobusu
+421 918 646 001
Ing. Lukáš Špendla, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.106+421 906 068 417, 417lukas.spendla [at] stuba.sk
Kvetoslava ŠprinkováŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitostiT20
+421 917 367 300, 6955
JUDr. Bystrík Šramel, PhD.CJHŠ MTFlektorT02 5.109+421 906 068 496bystrik.sramel [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Štefko, PhD.UIBE MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ŤL 305
+421 906 068 klapka 508
Adriana ŠtibranáUZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
technická pracovníčka
NC 305
+421 918 646 036, +421 908 674 077, 722
Ing. Roland Šuba, PhD.KZPM UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.T-117+421 906 068 336
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.docentka CSc.,PhD.T-125+421 908 674 056
KOPT UVTE MTFprofesor CSc.,PhD.
T-123
+421 917 367 301
peter.sugar [at] stuba.sk
RNDr. Martin Šulka, PhD.UVPT MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 215
+421 908 674 118
RNDr. Katarína Šulková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 207+421 908 674 124katarina.sulkova [at] stuba.sk
Ing. Ingrid Šutiaková
technická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060ingrid.sutiakova [at] stuba.sk
UVPT MTFpracovníčka pre verejné obstarávanieNC 207+421 908 674 124
docent CSc.,PhD.
T02 3.108
+421 906 068 435, 435
daniel.svrcek [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.UIAM MTF
profesor CSc.,PhD.
T02 3.124
+421 906 068 416, 416, +421 918 646 061, 933pavol.tanuska [at] stuba.sk
TAJ MTFpracovníčka pre štatistiku a rozboryT223+421 908 674 066
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 214
+421 908 674 117
Ing. Vladimír TománekPREV TAJ MTF
pracovník pre stavebné a technické činnosti
vladimir.tomanek [at] stuba.sk
VV OPOM MTFpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťT-23+421 918 646 011
UZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
igor.treflik [at] stuba.sk
Ing. Ján Urminský, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T-138
upratovač - upratovačka
jarmila.usakova [at] stuba.sk
Vlasta UváčkováUZ ŠJ TAJ MTFšéfkuchárka
Mgr. Alena VáclavováAKK OPOM MTFknihovníčkaT-28+421 906 068 kl. 331
KVZS UVTE MTFdocent CSc.,PhD.
T-135
+421 918 646 055, +421 908 674 137
stefan.vaclav [at] stuba.sk
UVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 115
+421 908 674 128, +421 908 674 167
finančná účtovníčka
T204
+421 918 646 018
UPIM MTFzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
T02 2.118
+421 906 068 kl. 463
UIAM MTF
docent CSc.,PhD.
T02 3.122
+421 906 068 443, 443
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
T02 3.125+421 906 068 421, 421, +421 918 892 762, 951pavel.vazan [at] stuba.sk
Ing. Mariana Velčickáodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13
+421 918 646 019
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.KVZS UVTE MTF
profesor CSc.,PhD.
T-140+421 908 674 129karol.velisek [at] stuba.sk
Juraj ViktoryUZ ŠDMU TAJ MTF
vrátnik
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímCE5AM
+421 906 068 378
tomas.vopat [at] stuba.sk
UIAM MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T02 3.110
+421 906 068 440, 440
robert.vrabel [at] stuba.sk
UPIM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.117
+421 906 068 kl. 470
VV OPOM MTFpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťT-23
+421 918 646 011
UIAM MTF
asistent
T02 3.113
+421 906 068 433, 433
stefan.vrtiel [at] stuba.sk
UVPT MTF
vedeckovýskumný pracovník
NC 211
+421 908 674 113
maros.vyskoc [at] stuba.sk
Ing. Igor Wachter, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
TL-305
+421 906 068 klapka 508
Venu Yarasu, MSc.UMAT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 317
+421 908 674 079, 724venu.yarasu [at] stuba.sk
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 4.122
+421 906 068 427, 427
barbora.zahradnikova [at] stuba.sk
Ivan ZacharOKIS MTF
pracovník operačných systémov VS
T02 4.119
+421 905 487 121, +421 906 068 477
ivan.zachar [at] stuba.sk
Gabriela ZáreckáUVTE MTF
technická pracovníčka
T 122
+421 918 646 037, +421 906 068 319
Jozef ZelníkPREV TAJ MTF
údržbár
+421 918 646 025, 292
PaedDr. Daša ZifčákováPUR OPOM MTFšpecialista pre styk s verejnosťou
T-26
+421 918 646 034
UZ ŠDMU TAJ MTFpracovníčka správy majetku
+421 918 646 012, 279
iveta.zimanova [at] stuba.sk
Ing. Silvia ZolvíkováŠTU MTF
pracovníčka pre študijné záležitosti
T22
+421 918 646 006, 6273
Bc. Lýdia ZvolenskáPREV TAJ MTF
pracovníčka správy majetku
T204
+421 918 646 046
vrátnik

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
UIBE MTFExterný spolupracovník
qadamecv [at] stuba.sk
Alexandre Almeida AguiarMTF
Externý spolupracovník
Ing. Alojz Androvič, CSc.UIAM MTFExterný spolupracovník
RNDr. Andrej Antušek, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
NC 214
+421 908 674 117
andrej.antusek [at] stuba.sk
PhDr. Iveta Árva SklenárováExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
qbabiarova [at] stuba.sk
UMAT MTFExterná spolupracovníčkaqbackx [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
NC 216
+421 908 674 119
Ing. Jana Bakajová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qbakajova [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
NB 664
+421 (2) 59 325 353monika.bakosova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Baková, PhD.
Externá spolupracovníčka
lucia.bakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Karol Balog, PhD.Externý spolupracovník
ŤL 322b
+421 906 068 klapka 517, +421 918 646 041
Ing. Martin Balog, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michal Balog, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbanas [at] stuba.sk
Ing. Lucia Baňasová, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
T-13+421 908 674 159lucia.banasova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.UVTE MTFExterný spolupracovníkivan.baranek [at] stuba.sk
Mgr. Jana BarboríkováUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
UPIM MTFExterný spolupracovníkqbednarik [at] stuba.sk
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
T02 2.123
+421 906 068 483
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Béger, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
qbeger [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T02 3.118
+421 906 068 439, 439
Externý spolupracovník
106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703cyril.belavy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
martin.belusky [at] stuba.sk
UVTE MTF
Externý spolupracovník
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953juraj.beniak [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Theodor Beran, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c.
Externý spolupracovník
qbesterci [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbezakovaz [at] stuba.sk
Ing. Pavol Bezák, PhD.Externý spolupracovníkNC 209
+421 908 674 120
pavol.bezak [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Bezák, PhD.Externý spolupracovníkT02 4.106
+421 906 068 417, 417
qbezakt [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Robert Bielak, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Matej BobovníkUPIM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.UVTE MTF
Externá spolupracovníčka
qbolibruchova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbonek [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana BoorováExterná spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.UIAM MTFExterný spolupracovník
T-126
+421 908 674 135
Ing. Miroslav Božik, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbrezinai [at] stuba.sk
UVTE MTF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Peter Brída, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovníkqbrida [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbrozek [at] stuba.sk
prof. Ing. Václav Brož, CSc.MTFExterný spolupracovník
qbroz [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.UVTE MTF
Externý spolupracovník
qbrunckoj [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Martin Březina, CSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
qbrezina [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Bubeník, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
ivana.budinska [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqcibakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ján CisárikUPIM MTFExterný spolupracovník
UVTE MTF
Externý spolupracovník
qczan [at] stuba.sk
Ing. György Czifra, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qcaganek [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qcambalova [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qcapkovicf [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Čavojský, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Katarína Čekanová, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
UIAM MTFExterný spolupracovník
Ing. Ivan ČernýUPIM MTF
Externý spolupracovník
qcerny [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír ČierťažskýExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qcillikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qcipkovahamplov [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qcubonova [at] stuba.sk
Ing. Marian Deanko, PhD.Externý spolupracovníkqdeanko [at] stuba.sk
Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Martina DebnárováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovníkT-129
+421 908 674 132
daynier_sobrino [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.UVTE MTF
Externý spolupracovník
doc. Samir Kashirao DeshmukhExterný spolupracovník
qdeshmukh [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.UIBE MTF, MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.UMAT MTFExterný spolupracovníkqdlouhy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 215
+421 908 674 118
PhDr. Judita Drábová, MBAUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
Ing. Milan DragulaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčkaqdrienikovak [at] stuba.sk
Ing. Kristína Drieniková, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qdrienikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
peter.drobny [at] stuba.sk
MTFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
T02 4.127
+421 906 068 452, 452juraj.dudak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xdurgut [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
jan.dusza [at] stuba.sk
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.Externý spolupracovník
qdzurenda [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Džugan, Ph.D.
Externý spolupracovník
qdzugan [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.UPIM MTF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
UVTE MTF
Externý spolupracovník
Ing. Gabriel EibenExterný spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovník
NC 217
764andrej.elias [at] stuba.sk
Ing. Michal Eliáš, PhD.Externý spolupracovníkmichal.elias [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.Externý spolupracovník
139
+421 (2) 44 455 087 kl. 344
UVTE MTF
Externý spolupracovník
qevin [at] stuba.sk
MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qfabo [at] stuba.sk
doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qfaktorova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.Externý spolupracovník
qferencz [at] stuba.sk
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc.
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.UIBE MTFExterný spolupracovník
qferjencik [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
T02 5.106
+421 906 068 488, 488martin.fero [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.Externý spolupracovník
NB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
Ing. Jana Flochová, PhD.UIAM MTF, UPIM MTFExterná spolupracovníčkaT02 4.104, 5.19+421 (2) 21 022 519, +421 906 068 413, 413
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Fraňo, IWEExterný spolupracovník
qfrano [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgabris [at] stuba.sk
Ing. Ivan Gajdoš, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník
doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin GálikUIAM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qgaliks [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.Externý spolupracovník
+421 917 674 669, 4669
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Monika GastgebováUPIM MTFExterná spolupracovníčka
xgajarova [at] stuba.sk
Ing. Daniel Gašpar, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkT02 4.127+421 906 068 452, 452
Externý spolupracovník
UVTE MTF
Externý spolupracovník
qgazo [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
qgebura [at] stuba.sk
Ing. Pavol Gejdoš, PhD.Externý spolupracovník
qgejdos [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
qgensert [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qglozmek [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovníkA702+421 (2) 60 291 687
UMAT MTF
Externý spolupracovník
NC 317724, +421 908 674 079
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Externý spolupracovník
233
+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106
ernest.gondar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. PhDr. Aleš Gregar, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqgregorm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UVSM MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhadzima [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhagarova [at] stuba.sk
UVSM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
+421 918 646 064, 6190
Ing. Robert Halenár, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qhalmes [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkŤL-205+421 906 068 klapka 532qharangozo [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
443
+421 (2) 57 296 556
edita.hekelova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Hitka, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.UVTE MTF
Externý spolupracovník
qhloch [at] stuba.sk
Ing. Kristína HodulíkováExterná spolupracovníčka
qhodulikova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. František HolešovskýMTFExterný spolupracovníkqholesovsky [at] stuba.sk
PhDr. Mgr. Marián Holienka, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qholler [at] stuba.sk
UMAT MTFExterná spolupracovníčka
doc. Dr. Ing. Peter HorňakUMAT MTFExterný spolupracovník
qhornakp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qchatrnuchova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhorvathr [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
ŤL 308
+421 906 068 klapka 308
Ing. Martin Hrablik, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
martin.hrablik [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
T02 4.123
+421 906 068 428, 428qhrcka [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
UIAM MTFExterný spolupracovníkqhrehus [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.MTFExterný spolupracovník
ivan.hrivnak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkadasa.hrivnakova [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qhrnciar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
226
+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565viliam.hrnciar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
qhrusecka [at] stuba.sk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
D112+421 (2) 60 291 771
Externý spolupracovníkD617
+421 (2) 60 291 608
peter.hubinsky [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
RNDr. Tomáš Húlan, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
Externý spolupracovník
206
+421 (2) 57 296 701
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
qhvizdos [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Martin Hypky, MBAUPIM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Břetislav Chmelík
Externý spolupracovník
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
T02 5.110
+421 906 068 486gabriela.chmelikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qchromjakova [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
stefan.chudoba [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qillekova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav IvaškaUVTE MTF
Externý spolupracovník
Ing. Karol Iždinský, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Ižol, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkamartina.jakabova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qjakabovicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjamborj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Erik Janák, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
erik.janak [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
qjanam [at] stuba.sk
Ing. Karol JanásExterný spolupracovníkqjanas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UIAM MTF
Externý spolupracovník
NC 307
733, +421 908 674 088
igor.jancuska [at] stuba.sk
Ing. Dominika Janíková, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
NC 207
+421 908 674 124
Externý spolupracovník
Ing. Slávka Jánošíková, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
qjanotaa [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
NC 210
+421 918 646 072jozef.janovec [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
UIAM MTF
Externý spolupracovník
jozef.jasurek [at] stuba.sk
Ing. Angela Javorová, PhD.Externá spolupracovníčka
UIAM MTFExterný spolupracovník
qjedlicka [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 554qjerz [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.Externý spolupracovník
429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011
Dr.h.c. Peter Joehnk, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
peter.joehnk [at] stuba.sk
Ing. Gabriela Jozefovičová
Externá spolupracovníčka
Ing. Andrea JulényUIAM MTF
Externá spolupracovníčka
qjuleny [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qjurakovaa [at] stuba.sk
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
Externý spolupracovník
Mgr. Monika Jurkovičová, MBAUPIM MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkacern [at] stuba.sk
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.UIBE MTFExterná spolupracovníčka
qkacikova [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
qkadnar [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník322+421 (2) 57 294 550anton.kachanak [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
UMAT MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Michal Kelemen, CSc.UIAM MTFExterný spolupracovník
Ing. Marek Kňažík, PhD.
Externý spolupracovník
marek.knazik [at] stuba.sk
UMAT MTF, UVTE MTF
Externá spolupracovníčka
Ľahké laboratóriá UMAT
+421 906 068 340
doc. Ing. Ladislav Kolařík, IWE, Ph.D.UVTE MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkolibal [at] stuba.sk
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Externý spolupracovník
qkollarp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.Externý spolupracovník
432
+421 (2) 57 296 548
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Externá spolupracovníčka
T02 2.117
+421 906 068 kl. 470
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.Externý spolupracovník
qkonecnyj [at] stuba.sk
Ing. Melichar Kopas, PhD.UIBE MTFExterný spolupracovník
qkopas [at] stuba.sk
MTFExterná spolupracovníčkaZ 095+421 906 068 143, +421 918 646 067, 939
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
T02 4.104
+421 906 068 413, 413
michal.kopcek [at] stuba.sk
Ing. Michal Kopták, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qkorenovaj1 [at] stuba.sk
Ing. Marián Kortiš, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
Ing. Petr Kostka, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovníkT-109+421 908 674 143peter.kostal [at] stuba.sk
prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.Externý spolupracovník
qkotus [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkovacm4 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkovacm3 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
D111
+421 (2) 60 291 563
Externý spolupracovník
D115
+421 (2) 60 291 281stefan.kozak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Zdeněk Kožíšek, prom. fyz., CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovník
NC 307
733, +421 908 674 088jozef.krajcovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkqkrajcovic [at] stuba.sk
Ing. Jana Krajčovičová, PhD.Externá spolupracovníčka
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qkrajco [at] stuba.sk
UIAM MTF, UPIM MTFExterný spolupracovník
444
+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216
marian.kralik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
D311
+421 (2) 60 291 497
Externý spolupracovník
qkralovicj1 [at] stuba.sk
Ing. Michal KramaraExterný spolupracovník
Ing. Mgr. Zuzana Krátka, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
+421 917 669 164, 9164
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qkravarik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkremenova [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Daniel KrižanUMAT MTFExterný spolupracovník
qkrizan [at] stuba.sk
Ing. Peter Krížik, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
RNDr. Aleš Kroupa, CSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkuceroval [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kúdela, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
qkudela [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
qkudlacek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
marek.kudla [at] stuba.sk
MTFExterná spolupracovníčka
qkucharikova [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
marek.kukumberg [at] stuba.sk
doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.Externá spolupracovníčka
qkumicakova [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
qkuna [at] stuba.sk
Ing. Ladislav KuníkUVSM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
qkupca [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qkupkam [at] stuba.sk
Ing. Erika KuracinováExterná spolupracovníčka
T02 4.118
+421 918 646 067, 6476
prof. Dr. Ing. Ivan KuricUVTE MTFExterný spolupracovník
qkuric [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkurnatova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkusyo [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovníkA707
+421 (2) 60 291 452
vladimir.kutis [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkuzma [at] stuba.sk
Ing. Katarína Ladvenicová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Sylvia LamošováUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qlanakova [at] stuba.sk
Ing. Martin Langfelder
Externý spolupracovník
qlangfelder [at] stuba.sk
Ing. Juraj Lapin, DrSc.Externý spolupracovník
qlapinj1 [at] stuba.sk
Ing. Michal LasabUIAM MTFExterný spolupracovník
Ing. Miroslav LašútExterný spolupracovník
Ing. Roman Lazar, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Ján LenhardtUPIM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin LevákUIAM MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Igor Liberko, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovníkqliberko [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovníkqlinczenyi [at] stuba.sk
Ing. Ján Líška, PhD.UVTE MTF
Externý spolupracovník
qliskaj [at] stuba.sk
UVTE MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
qlopatka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qlosertova [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
Ing. Andrej LukačovičUPIM MTFExterný spolupracovník
qlukacovic [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
qlukovics [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
Externý spolupracovník
qlumnitzer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Branislav Macek
Externý spolupracovník
qmacekb [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkT 205+421 906 068 312qmagula [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmagvasi [at] stuba.sk
Ing. Tomáš MagyaricsExterný spolupracovník
qmagyaricst [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Externý spolupracovník
+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344milan.majernik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmajernikt [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
Ing. Zuzana MakáňováUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qmakysp [at] stuba.sk
prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.Externá spolupracovníčkaqmankovai [at] stuba.sk
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
qmarasova [at] stuba.sk
Ing. Albert Mareš, PhD.UVTE MTF
Externý spolupracovník
qmares [at] stuba.sk
Mgr. Marek MarkoUPIM MTF
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana MarkováUPIM MTFExterná spolupracovníčka
qmarkovaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Externý spolupracovník
T 111
+421 908 674 141
Rúben Martins Gomes
Externý spolupracovník
xmartinsgomes [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
qmatusj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.Externý spolupracovník
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403igor.medved [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Borislav Melo, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovníkqmelo [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
qmesaros [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.Externý spolupracovníkNB 694
+421 (2) 59 325 149
alajos.meszaros [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
UVTE MTF
Externá spolupracovníčka
qmicietova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
A605
+421 (2) 60 291 167
Externý spolupracovník
qmihok [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Michalíček, CSc.
Externý spolupracovník
qmichalicek [at] stuba.sk
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.UIBE MTFExterný spolupracovníkC 0603+421 (2) 32 888 479imrich.mikolai [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Mikula, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Tibor MikušExterný spolupracovník
qmikus [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Externý spolupracovník
NC 212
+421 908 674 115
stanislav.minarik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmisa [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqmolnarm [at] stuba.sk
Ing. Jarmila MolnárováUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
UPIM MTFExterný spolupracovník
qmolnarp [at] stuba.sk
UVTE MTF
Externý spolupracovník
qmonka [at] stuba.sk
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.UIBE MTF
Externý spolupracovník
qmonosi [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
NC 219+421 908 674 122oliver.moravcik [at] stuba.sk
Miroslav Moringa
Externý spolupracovník
qmoringa [at] stuba.sk
Ing. Imrich Morva, IWE
Externý spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmozolikr [at] stuba.sk
Ing. Ivana Mudriková, PhD.
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qmullerovaa [at] stuba.sk
prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.Externá spolupracovníčka
qmullerova [at] stuba.sk
Ing. Martin MuškaUPIM MTF
Externý spolupracovník
NC 103
+421 908 674 111
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Tomáš Naňo, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
A607
+421 (2) 60 291 661vladimir.necas [at] stuba.sk
doc. Quang Chinh NeguyenUMAT MTFExterný spolupracovník
qneguyen [at] stuba.sk
Mgr. Elena NemetzováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Martin Neštický, PhD.
Externý spolupracovník
T02 4.121
+421 906 068 411, 411
martin.nesticky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
UMAT MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Renata Nováková, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
renata.novakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavel Novák, PhD.
Externý spolupracovník
qnovakp2 [at] stuba.sk
Mgr. Ivana Novotná, PhD.Externá spolupracovníčka
T02 5.108
+421 906 068 487
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qobertova [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčkaeva.odlerova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qondreicka [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Martin Ondriga, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
UIBE MTF, MTFExterný spolupracovník
prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.Externý spolupracovník
qorinak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Linda Osvaldová Makovická, PhD.UIBE MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qovcarcik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.MTFExterný spolupracovníkT 209+421 906 068 349
Externá spolupracovníčka
qpaciaova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Peter Palček, PhD.UMAT MTF, MTFExterný spolupracovník
doc. Ing. Ján Papula, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
qpapula [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.UVTE MTFExterný spolupracovník
qparilak [at] stuba.sk
Ing. Branislav Pastucha, PhD.Externý spolupracovník
NB 1.posch.103
+421 903 704 600branislav.pastucha [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qpaulicek [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Externá spolupracovníčka
iveta.paulova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpavlenda [at] stuba.sk
doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
Externá spolupracovníčka
NB 603
+421 (2) 59 325 336
sona.pavlikova [at] stuba.sk
Ing. Peter Pavlík
Externý spolupracovník
Ing. Matúš Péči, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
Ing. Marián PekaraUIAM MTFExterný spolupracovník
doc. Ing. Peter Peniak, PhD.Externý spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
qpesek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UVTE MTFExterná spolupracovníčka
qpetruj [at] stuba.sk
PaedDr. Milan Petruš
Externý spolupracovník
qpetrusm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpilc [at] stuba.sk
Ing. Peter Pinke, CSc.Externý spolupracovník
qpinke [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qpinter [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.UVTE MTF
Externý spolupracovník
qpiska [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qpitelj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qpivarciova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovník
Ing. Milan PodobaUIAM MTFExterný spolupracovník
UIBE MTF
Externý spolupracovník
qpokornyj1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Externá spolupracovníčka
445
+421 (2) 57 296 355marcela.pokusova [at] stuba.sk
Ing. Mária Polečková
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Libor PorubanUIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpracharj [at] stuba.sk
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
qpribilova [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
qpristavka [at] stuba.sk
Ing. Hynek Procházka, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Lenort Radim, Ph.D.UPIM MTFExterný spolupracovníkqradim [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.Externý spolupracovníkT02 5.109+421 906 068 496andrej.rajsky [at] stuba.sk
Ing. Martin Rakovský, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Jan Rančák, CSc.UPIM MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Externá spolupracovníčka
NB 5118
+421 (2) 59 325 221
milena.rehakova [at] stuba.sk
Ing. Marcin Relich, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qrepko [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
UIAM MTF, UMAT MTFExterný spolupracovník
NC 218
+421 918 646 042, 765
Externá spolupracovníčka
qrichnakova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Rjapošová
Externá spolupracovníčka
qrjaposova [at] stuba.sk
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.UIAM MTF
Externý spolupracovník
205
+421 (2) 57 296 702
UIAM MTFExterný spolupracovník
qroch [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
D111
+421 (2) 60 291 563
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qruckova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
UIBE MTF
Externý spolupracovník
ŤL-324
+421 906 068 klapka 514
doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.UMAT MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
T-129
+421 908 674 132
roman.ruzarovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovník
Ing. Michal RybárUMAT MTF
Externý spolupracovník
qrybarm [at] stuba.sk
Krzysztof RzeplińskiExterný spolupracovník
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.Externý spolupracovník
T02 2.101
+421 906 068 kl. 464, +421 906 068 kl. 407, +421 905 930 246, 6111jozef.sablik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T-107
+421 908 674 144
miroslav.sahul [at] stuba.sk
Ing. Karel Saksl, DrSc.Externý spolupracovník
qsaksl [at] stuba.sk
Ing. Marián Samák
Externý spolupracovník
qsamak [at] stuba.sk
UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
qsamesova [at] stuba.sk
doc. Ing. Dr hab. Anna Saniuk
Externá spolupracovníčka
qsaniuka [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
qsavov [at] stuba.sk
Ing. Jolana Sebestyénová, PhD.UIAM MTFExterná spolupracovníčkaqsebestyenova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
NC 315727, +421 908 674 082viktoria.sedlicka [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník239+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562pavol.sejc [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D701
+421 (2) 60 291 585
Ing. Branislav Sekera, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
qsekera [at] stuba.sk
Dr. Ing. Wolfgang SchützenhöferUMAT MTFExterný spolupracovníkqschutzenhofer [at] stuba.sk
Mgr. Mário Schwarz, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Bc. Róbert SiklenkaUIAM MTFExterný spolupracovníkqsiklenka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsimancik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marta Sisková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qsiskova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 209
+421 908 674 120
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qslamkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Slota, PhD.UVTE MTF
Externý spolupracovník
qslota [at] stuba.sk
Ing. Barbora SokolovskáUPIM MTFExterná spolupracovníčka
UMAT MTF
Externý spolupracovník
qsondor [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsopousek [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Soták, CSc.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.Externý spolupracovníkqspalek [at] stuba.sk
UVTE MTF, MTFExterný spolupracovník
qspisak [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qspisakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
UVTE MTF
Externý spolupracovník
qstachowicz [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.UVTE MTFExterná spolupracovníčkaqstancekova [at] stuba.sk
Ing. Peter StankoUPIM MTF
Externý spolupracovník
qstankop [at] stuba.sk
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Martin Straka, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Andrej Strašifták, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
UIBE MTF
Externý spolupracovník
qstrazovec [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkNC 219+421 908 674 122
UPIM MTF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qsvetlikj1 [at] stuba.sk
Ing. Marek Syč, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
marek.syc [at] stuba.sk
Mgr. Beáta SzabóExterná spolupracovníčka
Ing. Jaroslava SzabóUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
jaroslava.vicikova [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qsausa [at] stuba.sk
Ing. Ivana ŠčasnovičováUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqsebestar [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
qsebod [at] stuba.sk
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčkaT02 2.115+421 906 068 kl. 481miriam.sefcikova [at] stuba.sk
Ing. Milan ŠestákUPIM MTFExterný spolupracovník
Ing. Marek Šimon, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Externý spolupracovník
268, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532
peter.simon [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ŠimoUVTE MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsipkovsky [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
qskolarova [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Škrobian, CSc.Externý spolupracovník
qskrobian [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qsmid [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
+421 918 669 110, 9138
daniela.spirkova [at] stuba.sk
Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.Externý spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Pavol Štefánik, PhD.Externý spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
qstofkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Štollmann, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Milan Štrbo, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
qstrbo [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
jana.sujanova [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovníkNC 215
+421 908 674 118
martin.sulka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
NC 207+421 908 674 124
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
yulia_surinova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Šurka, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
vladimir.surka [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
UMAT MTF, UVTE MTF
Externý spolupracovník
235
+421 (2) 57 296 339
pavol.svec [at] stuba.sk
Ing. Peter Švec, DrSc.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
316
+421 (2) 57 296 712
gergely.takacs [at] stuba.sk
Ing. Viktória Talnagiová, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
qtalnagiova [at] stuba.sk
Ing. Zoltán Tánczos
Externý spolupracovník
qtanczos [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Eva TemiakováUPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qtemiakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qtibenska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UMAT MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Štefan Tomášik, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
UIBE MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Alexander TomčíkExterný spolupracovníkqtomcik [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.MTF
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qtrebuna [at] stuba.sk