22. 10. 2020  14:57 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Ján Balažia, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
5.03
+421 (2) 21 022 503
Rozália BalážováTPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
rozalia.balazova [at] stuba.sk
knihovník4.18
+421 (2) 21 022 418
Mgr. Martin Bečka, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
martin.becka [at] stuba.sk
UISI FIIT
odborná administratívna pracovníčka
3.11
+421 (2) 21 022 311
eva.belakova [at] stuba.sk
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.30
+421 (2) 21 022 530
UPAI FIIT
docentka CSc.,PhD.
4.06
+421 (2) 21 022 406
Ing. Dušan Bernát, PhD.pracovník operačných systémov VS
2.42
+421 (2) 21 022 242dusan.bernat [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.29
+421 (2) 21 022 529
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.03+421 (2) 21 022 403
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503martin.binder [at] stuba.sk
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
UI SAV Bratislava
Pavel Boháč
vrátnik
pavel.bohac [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
radoslav.bohm [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Boros, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.03
+421 (2) 21 022 403
Diana BorsováTPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
diana.borsova [at] stuba.sk
asistentka
2.13
+421 (2) 21 022 213jitka.bozikova [at] stuba.sk
Peter Brathpracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.43+421 (2) 21 022 243
odborný asistent bez vedeckej hodnostimartin.cechvala [at] stuba.sk
UISI FIITvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním3.17
+421 (2) 21 022 317
ivana.cernakova [at] stuba.sk
UPAI FIIT
docent CSc.,PhD.
4.27+421 (2) 21 022 427michal.cernansky [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
profesor CSc.,PhD.
5.39+421 (2) 21 022 539pavel.cicak [at] stuba.sk
Aurel ČičátkaTPO Dek FIITvrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
EO Dek FIIT
finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211
viera.danisova [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti5.03
+421 (2) 21 022 511, +421 (2) 21 022 503
barbara.drnajova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
pracovník BOZ a PO
D607
+421 (2) 60 291 456
jozef.dubravsky [at] stuba.sk
vrátnik1.14
+421 (2) 21 022 100
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 144
odborný administratívny pracovník5.04+421 (2) 21 022 504jaroslav.erdelyi [at] stuba.sk
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542
jakub.findura [at] stuba.sk
knihovníčka
2.30
+421 (2) 21 022 230
Ing. Marek Galinski, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.35
+421 (2) 21 022 535marek.galinski [at] stuba.sk
UPAI FIITdocent CSc.,PhD.4.30
+421 (2) 21 022 430
jan.genci [at] stuba.sk
Ing. Jakub GinterUPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542
CVKS FIITmatematička - analytička VS
2.28
+421 (2) 21 022 228
CVKS FIIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44
+421 (2) 21 022 244
Peter Grell
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44
+421 (2) 21 022 244peter.grell [at] stuba.sk
Ing. Rudolf Grežovýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.11
+421 (2) 21 022 411
Ing. Ján Hanák, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
3.19
+421 (2) 21 022 319
jan.hanak [at] stuba.sk
Ing. Michal Hatala, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.14
+421 (2) 21 022 514michal.hatala [at] stuba.sk
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.34
+421 (2) 21 022 534
Mgr. Zuzana HorniakováSO Dek FIITpracovníčka pre študijné záležitosti
1.07
+421 (2) 21 022 141
Ing. František Horvát, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.3.15
+421 (2) 21 022 315
UISI FIITodborná asistentka CSc.,PhD.
4.41
+421 (2) 21 022 441
andrea.hrckova [at] stuba.sk
Ján HuďanCVKS FIITpracovník pre didaktickú techniku2.42
+421 (2) 21 022 242
Ing. Ján Hudec, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.5.17
+421 (2) 21 022 517
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
4.14+421 (2) 21 022 414
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.04
+421 (2) 21 022 404
upratovač - upratovačka
lubica.huskova [at] stuba.sk
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.04
+421 (2) 21 022 404
marek.jakab [at] stuba.sk
Ján Janata
prevádzkový pracovník
2.37
+421 (2) 21 022 237
profesor CSc.,PhD.
4.28
+421 (2) 21 022 428
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.UPAI FIITriaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.5.12, 5.06
+421 (2) 21 022 506, +421 918 687 983
katarina.jelemenska [at] stuba.sk
Ing. Peter Kapec, PhD.UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.4.17
+421 (2) 21 022 417
peter.kapec [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
4.44
+421 (2) 21 022 444
Monika Karoliová, MBAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním5.19+421 (2) 21 022 519monika.karoliova [at] stuba.sk
Miriam KitanovicsováEO Dek FIIT
pracovníčka pre plán a rozpočet
2.11
+421 (2) 21 022 251
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.4.36
+421 (2) 21 022 436
CVKS FIIT
matematik - analytik VS
2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
Ing. Kristián Košťál, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.30
+421 (2) 21 022 530
kristian.kostal [at] stuba.sk
profesor DrSc.
5.43
+421 (2) 21 022 543ivan.kotuliak [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.5.16+421 (2) 21 022 516
Mgr. Michal Kováč, PhD.UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
3.05
+421 (2) 21 022 305
Mgr. Monika Kováčová, PhD.UPAI FIITodborná asistentka CSc.,PhD.
064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
Mgr. Zuzana Kozíková
asistentka
2.04
+421 (2) 21 022 204
zuzana.kozikova [at] stuba.sk
CVKS FIIT, UPAI FIIT
docent CSc.,PhD., vedúci VS
5.15
+421 (2) 21 022 515
tibor.krajcovic [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.5.04+421 (2) 21 022 504
odborný asistent CSc.,PhD.
4.42
+421 (2) 21 022 442
EO Dek FIIT
vedúca ekonomického útvaru
2.12
+421 (2) 21 022 212anna.lakusova [at] stuba.sk
Ing. Ján Lang, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
4.34
+421 (2) 21 022 434
UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.4.03
+421 (2) 21 022 403
Ing. Fedor Lehocki, PhD.UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
4.35 FIIT, D408
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435
odborná administratívna pracovníčka2.29
+421 (2) 21 022 229
zdenka.lenartova [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Lengyelová, PhD.odborná administratívna pracovníčka2.32
+421 (2) 21 022 232
andrea.lengyelova [at] stuba.sk
UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
5.18
+421 (2) 21 022 518
Zuzana Macková
odborná administratívna pracovníčka
3.06
+421 (2) 21 022 306, +421 918 687 990
zuzana.mackova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
4.19
+421 (2) 21 022 419
pracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.41+421 (2) 21 022 241dusan.malina [at] stuba.sk
Bc. Karin MaliniakováCVKS FIITpracovníčka pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
OOČ Dek FIITpracovníčka pre zahraničné vzťahy
2.24
+421 (2) 21 022 224zuzana.marusincova [at] stuba.sk
TPO Dek FIIT
prevádzkový elektrikár
2.37
+421 (2) 21 022 237
pavol.matejka [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
EO Dek FIIT
pracovníčka správy majetku
2.16+421 (2) 21 022 216zuzana.misikova [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
2.33
+421 (2) 21 022 238, +421 918 669 241
Viera NémethováTPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
viera.nemethova [at] stuba.sk
PhDr. Erika Nižnanskávedúca útvaru ľudských zdrojov2.15
+421 (2) 21 022 215
erika.niznanska [at] stuba.sk
UPAI FIITodborná asistentka CSc.,PhD.4.29
+421 (2) 21 022 429
milada.omachelova [at] stuba.sk
Ing. Ľubica PalatinusováDek FIIT
tajomníčka fakulty
2.04+421 (2) 21 022 203lubica.palatinusova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Petrík
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31+421 (2) 21 022 331
UISI FIITodborný asistent bez vedeckej hodnosti
Ing. Anna Považanováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
4.33
+421 (2) 21 022 433
Ing. Martina RiesCPVS FIITodborná administratívna pracovníčka2.24+421 (2) 21 022 224martina.ries [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
5.28
+421 (2) 21 022 528
Mgr. Barbora Roškovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
barbora.roskova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Sabo, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03+421 (2) 21 022 503
CPVS FIIT
odborná administratívna pracovníčka
2.25+421 (2) 21 022 225miroslava.slezakova [at] stuba.sk
Mária SomogyiováEO Dek FIIT
finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.41
+421 (2) 21 022 441
Ing. Branislav Steinmüller
pracovník operačných systémov VS
2.27
+421 (2) 21 022 227
Ing. Roman Stovíček, CSc.CVKS FIITpracovník operačných systémov VS2.26
+421 (2) 21 022 226
roman.stovicek [at] stuba.sk
UISI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331
Tatiana ŠípkováUPAI FIITodborná administratívna pracovníčka
5.06
+421 (2) 21 022 506
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.20
+421 (2) 21 022 520
lukas.soltes [at] stuba.sk
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30
+421 (2) 21 022 530
EO Dek FIIT
pracovníčka pre ekonomické činnosti
2.14, 1.13
+421 (2) 21 022 214, +421 (2) 21 022 113
daniela.svajdlenkova [at] stuba.sk
Ing. Ivana Švantnerová
mzdová účtovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217
ivana.svantnerova [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Tekulovápracovníčka pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 143
Ladislav Tomanvrátnik
ladislav.toman [at] stuba.sk
Ing. Peter Trúchly, PhD.UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.5.31+421 (2) 21 022 531peter.truchly [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
3.20+421 (2) 21 022 320
Ing. Juraj Vincúr
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.38-2 (3D LAB)
+421 (2) 21 022 338
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
upratovač - upratovačka
eva.vorosova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
4.37+421 (2) 21 022 437valentino.vranic [at] stuba.sk
František WaroschTPO Dek FIIT
prac. pre energetiku a revízne činnosti
2.36
+421 (2) 21 022 236
RNDr. Michal Winczer, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.winczer [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 142
eva.zmitko [at] stuba.sk
vrátnik

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
RNDr. Darina AdámyováFIIT
Externá spolupracovníčka
qadamyova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qandrasko [at] stuba.sk
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.FIITExterná spolupracovníčka
4.33
+421 (2) 21 022 433
nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
Ing. Marek AntálekExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xaragonmartinez [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qfrantisek [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbabincova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC 0501+421 (2) 32 888 419tomas.bacigal [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.45
+421 (2) 21 022 445
Externý spolupracovník
5.32
+421 (2) 21 022 532peter.bakonyi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbalaza [at] stuba.sk
Ing. Marcel Baláž, PhD.Externý spolupracovník
marcel.balaz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
4.45
+421 (2) 21 022 445
michal.barla [at] stuba.sk
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Martin BasilaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Fatih Bayrak
Externý spolupracovník
Mgr. Martin Bečka, PhD.FIITExterný spolupracovník
martin.becka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xbelake [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.UPAI FIIT
Externá spolupracovníčka
qbergerhaladova [at] stuba.sk
Daniela Biagini Gómez
Externá spolupracovníčka
xbiaginigomez [at] stuba.sk
Mgr. Barbora BielikováFIIT
Externá spolupracovníčka
barbora.bielikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
qblesakk [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qblstak [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkUI SAV Bratislava
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka2.32+421 (2) 21 022 258
FIIT
Externá spolupracovníčka
2.13
+421 (2) 21 022 213jitka.bozikova [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Externý spolupracovník
E116
+421 (2) 60 291 385juraj.brenkus [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbritanak [at] stuba.sk
Mgr. Peter Broniš, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Roman Broniš
Externý spolupracovník
5.34
+421 (2) 21 022 534qbronisr [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbundzel [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Vladimír Bůžek, DrSc.UPAI FIIT, FIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
3.34
+421 (2) 21 022 334michal.bystricky [at] stuba.sk
Bc. Karol Cagáň
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
UPAI FIITExterná spolupracovníčka5.03+421 (2) 21 022 503
FIIT
Externý spolupracovník
xcaputo [at] stuba.sk
Ibrahim CelenFIITExterný spolupracovníkxcelen [at] stuba.sk
UPAI FIITExterný spolupracovník
B408
+421 (2) 68 279 408qcsoka [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
qczanner [at] stuba.sk
Ing. Martin ČechvalaFIIT
Externý spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčka
3.17
+421 (2) 21 022 317ivana.cernakova [at] stuba.sk
RNDr. Karla Čipková, PhD.
Externá spolupracovníčka
A414+421 (2) 60 291 472karla.cipkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Dado, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
4.16+421 (2) 21 022 416qdanko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdobias [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav Domin
Externý spolupracovník
qdomin [at] stuba.sk
Ing. Tomáš DomonkosUISI FIIT, FIITExterný spolupracovník
Ing. Katarína DoričováFIITExterná spolupracovníčka
UPAI FIITExterný spolupracovník4.13
+421 (2) 21 022 413
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.
Externý spolupracovník
qdrutarovsky [at] stuba.sk
PaedDr. Aleš Dunajčík
Externý spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590
ales.dunajcik [at] stuba.sk
Mgr. Terézia EckertováFIITExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovník
Ing. Tomáš FarkašExterný spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
tomas.farkas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qfecilak [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Mgr. Michal Ferko, PhD.UPAI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
qferkom [at] stuba.sk
TPO Dek FIIT
Externý spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
zdenko.figura [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Andrej Fogelton, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
andrej.fogelton [at] stuba.sk
Ing. Pavol Frič, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
D-101
+421 (2) 60 291 401
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník4.13+421 (2) 21 022 413qgalbavy [at] stuba.sk
Ing. Ján Genči, PhD.
Externý spolupracovník
4.30+421 (2) 21 022 430
Ing. Peter GergelyUPAI FIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qglasa [at] stuba.sk
RNDr. Marta Gnipová
Externá spolupracovníčka
2.28+421 (2) 21 022 228marta.gnipova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgreif [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qgrisakova [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.Externá spolupracovníčka3.14+421 (2) 21 022 314
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Externý spolupracovník
C501
+421 (2) 60 291 226
Externý spolupracovník
qgrund [at] stuba.sk
Ing. Igor Guoth, PhD.
Externý spolupracovník
qguothi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qhanuliak [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qheretik [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.FIITExterný spolupracovník
qherout [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qhluchy [at] stuba.sk
Mgr. Juraj HolasFIITExterný spolupracovník
qholas [at] stuba.sk
Ing. Dominika HoškováUISI FIIT, FIIT
Externá spolupracovníčka
FIITExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhruskam [at] stuba.sk
prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD.Externý spolupracovník
qhruska [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qhubka [at] stuba.sk
Ing. Vladimír HudekFIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qjakab [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.43
+421 (2) 21 022 443jaroslav.jakubik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.FIIT
Externý spolupracovník
4.28
+421 (2) 21 022 428vladimir.janis [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ondrej Kachman, PhD.UPAI FIITExterný spolupracovníkUI SAV Bratislava
qkachman [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
C 0413+421 (2) 32 888 417jana.kalicka [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkC 0409
+421 (2) 32 888 405
Ing. Martin Kavec, PhD.
Externý spolupracovník
qkavec [at] stuba.sk
UPAI FIIT, FIITExterný spolupracovník
qkazicka [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.Externý spolupracovník
prof. Ing. Martin Klimo, CSc.
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.FIITExterný spolupracovník
C 0410
+421 (2) 32 888 409
Externý spolupracovník4.36
+421 (2) 21 022 436
lukas.kohutka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
ivan.kollar [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.FIITExterný spolupracovník
qkollar [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Kollár, PhD.FIITExterný spolupracovníkA 402+421 (2) 60 291 814jozef.kollar [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qkoprda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkoscelansky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
5.28
+421 (2) 21 022 528
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.Externý spolupracovník
5.43
+421 (2) 21 022 543
ivan.kotuliak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkotuliak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
5.16
+421 (2) 21 022 516
FIIT
Externá spolupracovníčka
064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199monika.kovacova [at] stuba.sk
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
Externý spolupracovník
qkovacu [at] stuba.sk
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.Externý spolupracovník
qkrajcovicd [at] stuba.sk
Ing. Peter KrammerExterný spolupracovník
Ing. Peter KrižanExterný spolupracovník
xkrizanp [at] stuba.sk
Mgr. Martin KrupaFIIT
Externý spolupracovník
qkrupam [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
Ing. František KudlačákFIITExterný spolupracovník5.05
+421 (2) 21 022 505
frantisek.kudlacak [at] stuba.sk
Ing. Róbert Kuchár
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír Kunštár
Externý spolupracovník
5.05
+421 (2) 21 022 505
FIITExterný spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.FIIT
Externý spolupracovník
4.15
+421 (2) 21 022 415
FIITExterný spolupracovník
3.06
+421 (2) 21 022 306
peter.lacko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590
pavel.lackovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlaclavik [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Externý spolupracovník
Mgr. Peter Laurinec, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
peter.laurinec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.35 FIIT, D408
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435fedor.lehocki [at] stuba.sk
Externý spolupracovník4.40
+421 (2) 21 022 440
Ing. Imrich Lenharčík
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaeva.letovancova [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Externý spolupracovník
qlorencz [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
Externý spolupracovník
qlucny [at] stuba.sk
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qmacina [at] stuba.sk
Externý spolupracovník4.19
+421 (2) 21 022 419
martin.madaras [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Mach, CSc.
Externý spolupracovník
qmach [at] stuba.sk
doc. Ing. Kristína Machová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
E116
+421 (2) 60 291 385
Ing. Marián Major
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Malík, PhD.FIITExterný spolupracovník
qmalikp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Irina Malkin Ondik, PhD.Externá spolupracovníčka3.03
+421 (2) 21 022 303
irina.ondik [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
A417+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
Externý spolupracovníkqmarkom [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xmarkovicl [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
qmarsenic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Alena Martonová, PhD.Externá spolupracovníčka
3.19
+421 (2) 21 022 319
Externý spolupracovník
Alessandro MastroneFIIT
Externý spolupracovník
xmastrone [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Ing. Juraj Matejka, PhD.FIITExterný spolupracovník
juraj.matejka [at] stuba.sk
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmayerova [at] stuba.sk
Mgr. Ján Mazák, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Peter Mesjar
Externý spolupracovník
Mgr. Peter Miklovič, PhD.
Externý spolupracovník
A122+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861peter.miklovic [at] stuba.sk
Ing. Eugen Mikóczy, PhD.
Externý spolupracovník
qmikoczy [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
FIIT
Externá spolupracovníčka
C 0404
Ing. Branislav Mišota, PhD.Externý spolupracovník
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435
UISI FIIT, FIITExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
xmohamed [at] stuba.sk
Ing. Eugen Molnár, Ph.D.UISI FIITExterný spolupracovník
qmolnare [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník4.32+421 (2) 21 022 432
RNDr. Alena MolnárováFIIT
Externá spolupracovníčka
Mgr. Attila MoravcsíkFIITExterný spolupracovníkqmoravcsik [at] stuba.sk
Ing. Richard MoravecExterný spolupracovníkCIT 3/1
+421 (2) 32 888 715
richard.moravec [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Mgr. Miloš MrvaFIITExterný spolupracovník
qmrva [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
5.33
+421 (2) 21 022 533
Externá spolupracovníčka
3.03
+421 (2) 21 022 303
Ing. Tomáš NečasExterný spolupracovník
RNDr. Martin Nehéz, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
giang.nguyen [at] stuba.sk
SIK FIIT
Externá spolupracovníčka
qniznikoval [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.Externý spolupracovníkA413+421 (2) 60 291 745vladimir.olejcek [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka4.29+421 (2) 21 022 429
doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.Externý spolupracovník
qpancik [at] stuba.sk
Ing. Silvia Paprancová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qpaprancova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.Externý spolupracovník
jozef.papula [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Externý spolupracovník
qparalic [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.FIITExterná spolupracovníčka
D401
+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
Ida PenezićExterná spolupracovníčka
CVKS FIIT
Externý spolupracovník
2.42
+421 (2) 21 022 242
Externý spolupracovník
xpidanic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
5.16, 1.08
+421 (2) 21 022 516peter.pistek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
4.36
+421 (2) 21 022 436
ivan.polasek [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
juraj.poljovka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
4.04
+421 (2) 21 022 404jiri.pospichal [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka4.33+421 (2) 21 022 433
Mgr. Judita PšenekováUPAI FIIT
Externá spolupracovníčka
5.03+421 (2) 21 022 503qpsenekova [at] stuba.sk
RNDr. Daniel Reitzner, Ph.D.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
B603, B414
+421 (2) 60 291 703
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.Externá spolupracovníčka
3.16
+421 (2) 21 022 316
viera.rozinajova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Rublik, PhD.Externý spolupracovník
qrublikm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
kostiantyn.rudenko [at] stuba.sk
Ing. Milan Rusko, PhD.FIITExterný spolupracovníkqrusko [at] stuba.sk
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
5.03
+421 (2) 21 022 503
qrybarovav [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Externý spolupracovník
TPO Dek FIIT
Externý spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
juraj.santo [at] stuba.sk
Ing. Peter Sarkoci, PhD.FIITExterný spolupracovníkC 0408+421 (2) 32 888 218
Mgr. Michal Sedlák, PhD.UPAI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qschmidtj [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
Bc. Ján SkalnýUPAI FIITExterný spolupracovník
5.33
+421 (2) 21 022 533
Externá spolupracovníčkaqskupa [at] stuba.sk
Mgr. Ivan Sládečka
Externý spolupracovník
Ing. Boris SlížExterný spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčka
FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Viliam Solčány, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
4.16+421 (2) 21 022 416viliam.solcany [at] stuba.sk
doc. RNDr. Martin Stanek, CSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.UISI FIIT
Externý spolupracovník
qsteinberger [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
qsteinerova [at] stuba.sk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.FIITExterná spolupracovníčka
E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
viera.stopjakova [at] stuba.sk
Ing. Josef Strnadel, Ph.D.
Externý spolupracovník
qstrnadel [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D-111+421 (2) 60 291 384
Ing. Ján SuchalExterný spolupracovník
D-208
+421 (2) 60 291 231
Mgr. Ivan SukubaFIITExterný spolupracovník
Mgr. Alena SuttnerováFIITExterná spolupracovníčkaT109+421 (2) 60 291 790alena.suttnerova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
3.37
+421 (2) 21 022 337martin.svrcek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsys [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD.
Externý spolupracovník
D-101
+421 (2) 60 291 401
Ing. Radovan ŠajbenFIITExterný spolupracovník
qsajbenr [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Mgr. Miroslav ŠedivýFIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qseleng [at] stuba.sk
Ing. Roman Šelmeci, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
3.30+421 (2) 21 022 330
RNDr. Ľubor Šešera, PhD.Externý spolupracovník
4.33
+421 (2) 21 022 433
lubor.sesera [at] stuba.sk
Ing. Jakub Ševcech, PhD.Externý spolupracovník4.45
+421 (2) 21 022 445
doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.FIITExterná spolupracovníčka
C 0412
+421 (2) 32 888 731
FIITExterný spolupracovník
E121
+421 (2) 60 291 163
martin.simlastik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.FIITExterný spolupracovníkC 0405+421 (2) 32 888 315
Externá spolupracovníčka
marta.prnova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.FIITExterný spolupracovník
D-209
+421 (2) 60 291 693qsperka [at] stuba.sk
prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.FIITExterný spolupracovník
marian.surab [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka2.17+421 (2) 21 022 217ivana.svantnerova [at] stuba.sk
Ing. Martin TamajkaUPAI FIIT
Externý spolupracovník
4.05
+421 (2) 21 022 405
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qteplan [at] stuba.sk
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.
Externý spolupracovník
C 0419+421 (2) 32 888 430matus.tibensky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Tibor TorokFIITExterný spolupracovník
Ing. Dinh Viet Tran, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Mgr. Matúš Tuna
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.Externý spolupracovník
qturcanik [at] stuba.sk
Ing. Jakub UkropExterný spolupracovník
D-209
+421 (2) 60 291 693
qukrop [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qunger [at] stuba.sk
Ing. Dávid UrbánExterný spolupracovník
Ing. Alexander ValachUPAI FIIT, CDVZ FIIT, FIITExterný spolupracovník5.04
+421 (2) 21 022 504
Ing. Lukáš Valášek, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
FIITExterný spolupracovníkB410
Ing. Jozef Vaško
Externý spolupracovník
qvaskoj [at] stuba.sk
Ing. Peter Vilhan, PhD.FIITExterný spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411peter.vilhan [at] stuba.sk
Ing. Marian Vojs, PhD.Externý spolupracovníkE408+421 (2) 60 291 367
Externý spolupracovník
Ing. Martin Vojtko, PhD.UPAI FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkC507
+421 (2) 60 291 651
milan.vojvoda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
Externý spolupracovník
qzabovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Závodný, PhD.
Externý spolupracovník
qzavodny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qzemanj [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qzendulka [at] stuba.sk
UPAI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
aneta.zubekova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qzarova [at] stuba.sk