Mar 22, 2019   5:12 p.m. Beňadik
Academic information system

Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov (Dek FCE) - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NamePositionOfficePhoneE-mail
Ing. Ľubica Erdélyiová, PhD.Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťC1/16+421 (2) 59 274 578lubica_ilkovicova [at] stuba.sk
Erika KanalováPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťC1/8+421 (2) 59 274 393erika.kanalova [at] stuba.sk
Mgr. Valéria KocianováPracovnice pre edičnú a publik. činnosťC3/10+421 (2) 59 274 708valeria.kocianova [at] stuba.sk
Ing. Stela KrivdováPracovnice pre zahraničné vzťahyC1/7+421 (2) 59 274 723stela.krivdova [at] stuba.sk
Ing. arch. Valéria LesňákováPracovnice pre zahraničné vzťahyC1/ 9+421 (2) 59 274 587valeria.lesnakova [at] stuba.sk
Ing. Ivan PokrývkaPracovník pre edičnú a publik. činnosťC3/11+421 (2) 59 274 314ivan.pokryvka [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.Odborný administratívny pracovníkC 0612+421 (2) 59 274 487anton.puskar [at] stuba.sk