4. 6. 2020  13:37 Lenka
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému Ekonomický systém STU, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoPracovištěZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
ÚKAaIS FAhosťujúci profesor307
+421 (2) 572 76 316
andrej.alexy [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.ÚAOB FA
docent CSc.,PhD.
404
+421 (2) 572 76 414
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.ÚD FA
odborný asistent CSc.,PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.ÚABB FA
docentka CSc.,PhD.
412
+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007andrea.bacova [at] stuba.sk
pracovnice pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
Ing. arch. Róbert BakytaÚABB FAodborný asistent bez vedeckej hodnosti
robert.bakyta [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.310
+421 (2) 572 76 324
jozef.balaz [at] stuba.sk
ÚD FAodborný asistent CSc.,PhD.
123
+421 907 692 452
Ing. Kristína BaňákováOE Dek FApracovnice pre plán a rozpočet414+421 (2) 572 76 424
ÚDTAaOP FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 351
ÚUaUP FAdocentka CSc.,PhD.
250
+421 (2) 572 76 270
silvia.basova [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.ÚAOB FAodborný asistent CSc.,PhD.
410
+421 (2) 572 76 410jozef.bator [at] stuba.sk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.docentka CSc.,PhD.214
+421 (2) 572 76 366
jarmila.bencova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Bergerováodborná asistentka bez vedeckej hodnostikatarina.bergerova [at] stuba.sk
Katarína Bernáthováupratovač - upratovačka
Ing. Peter Bezákvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Michal Bogár
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 1904
michal.bogar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.ÚDTAaOP FAdocent CSc.,PhD.
202
+421 (2) 572 76 352
andrej.botek [at] stuba.sk
pracovnice pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224margita.brandisova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
126
+421 907 216 824
odborná asistentka CSc.,PhD.
304
+421 (2) 572 76 314
Samuel Bunčák
vrátnik
samuel.buncak [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.ÚABB FA
odborný asistent CSc.,PhD.
403
+421 (2) 572 76 413
Bohuslav Čech
vrátnik
ÚAOB FA
odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 572 76 436
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.ÚIV FAdocent CSc.,PhD.450+421 (2) 572 76 445peter.daniel [at] stuba.sk
administratívna pracovnice v podateľni
+421 (2) 572 76 225
redaktorka
42
+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026
Ing. arch. Ing. Martin DubinyÚKAaIS FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.dubiny [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 365
Mgr. Martina Dzanová, PhD.OVV Dek FA
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním116
OS Dek FA
pracovnice pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
HS BS FAhospodár+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187jozefa.farbiakova [at] stuba.sk
Beáta FarkašováKni FA
knihovnice
40
+421 (2) 572 76 251beata.farkasova [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
ÚUaUP FAodborná asistentka CSc.,PhD.244
+421 (2) 572 76 279
katarina.fejo [at] stuba.sk
Mária FilováKni FAknihovnice40
+421 (2) 572 76 232
Dušan Follrichvedúci prevádzkovej jednotky
11b
+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119
údržbár
jan.gahura [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšovádocentka bez vedeckej hodnosti
337A
+421 (2) 572 76 345gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Gécová, PhD.ÚUaUP FAodborná asistentka CSc.,PhD.235
+421 (2) 572 76 276
katarina.gecova [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
odborný asistent CSc.,PhD.
karol.gorner [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.ÚDTAaOP FA
profesor CSc.,PhD.
208+421 (2) 572 76 361pavel.gregor [at] stuba.sk
Katarína Gruberová
sekretárka
sekretárka
414
+421 (2) 572 76 424
Mgr. Martina HaászováOMZ Dek FAmzdová účtovníčka115b
+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.ÚKAaIS FAodborný asistent CSc.,PhD.
307
+421 (2) 572 76 317
vladimir.hain [at] stuba.sk
ÚEEA FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
tomas.hanacek [at] stuba.sk
Gabriela Havierniková
pracovnice pre správu a predaj majetku
OMZ Dek FApracovnice ekonomiky práce
115a
+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 229
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.ÚDTAaOP FA
docentka CSc.,PhD.
203
+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803
nadezda.hraskova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.ÚIV FAdocent CSc.,PhD.450+421 (2) 572 76 445michal.hronsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
doc. akad. soch. Peter HumajÚD FA
docent bez vedeckej hodnosti
181+421 (2) 572 76 231
upratovač - upratovačka
ÚKAaIS FAdocent CSc.,PhD.
313
+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
docentka CSc.,PhD.
316+421 (2) 572 76 153
upratovač - upratovačka
docent CSc.,PhD.
branislav.jelencik [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.324+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334
Ľuboš KadlečíkVS FA
elektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
ÚKAaIS FA
docent CSc.,PhD.
415+421 (2) 572 76 326
prevádzková pracovnice
sidonia.kalinova [at] stuba.sk
Marta Kaločajovápracovnice pre zahraničné vzťahy
102
+421 (2) 572 76 211
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1401
+421 (2) 32 888 661
daniel.kalus [at] stuba.sk
tajomníčka fakulty111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044
profesor CSc.,PhD.
340+421 (2) 572 76 451
Edita Kissováupratovač - upratovačka
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 440dusan.koclik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
408
+421 (2) 572 76 418danica.koncekova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
439+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
331
+421 (2) 572 76 376pavel.kosnac [at] stuba.sk
ÚIV FA
docentka CSc.,PhD.
442
+421 (2) 572 76 435
veronika.kotradyova [at] stuba.sk
Milada Kovácsovásekretárka
349
+421 (2) 572 76 452
ÚUaUP FA
profesor CSc.,PhD.
241
+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414
Jarmila KováčováHS BA Dek FA
upratovač - upratovačka
Jaroslava KováčováHS BA Dek FAupratovač - upratovačka
jaroslava.kovacova [at] stuba.sk
Bc. Ľubica KováčováKni FA
knihovnice
45+421 (2) 572 76 220
odborný asistent CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
sekretárka
wanda.krajcovicova [at] stuba.sk
ÚD FA
odborný asistent CSc.,PhD.
marian_kralik [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FA
docentka CSc.,PhD.
210
+421 (2) 572 76 359
vrátnik
+421 (2) 572 76 238
geza.krascsenits [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
239+421 (2) 572 76 266katarina.kristianova [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
330
+421 (2) 572 76 330
bohus.kubinsky [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
306
+421 (2) 572 76 454
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
marek.kukumberg [at] stuba.sk
Ing. Martin Kuruc, PhD.
vedúci VS
+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426
ÚABB FA
hosťujúci profesor
martin_kusy [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Kvitkovský
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340+421 (2) 572 76 458jan.legeny [at] stuba.sk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.odborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova [at] stuba.sk
ÚVTaM FAdocent bez vedeckej hodnosti
124
+421 918 665 047
HS BS FA
upratovač - upratovačka
odborná asistentka CSc.,PhD.349
+421 (2) 572 76 461
Ružena Machanová
finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
ÚABB FA
odborný asistent CSc.,PhD.
440
+421 (2) 572 76 433
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.ÚIV FA
odborný asistent CSc.,PhD.
441+421 (2) 572 76 434
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním328
+421 (2) 572 76 342
ivor.meciar [at] stuba.sk
Bc. Monika MešťánkováÚKAaIS FAsekretárka
314
+421 (2) 572 76 325
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.ÚKAaIS FA
odborný asistent CSc.,PhD.
308
+421 (2) 572 76 318yakoub.meziani [at] stuba.sk
OD Dek FA
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
102
+421 (2) 57 276 212
elena.mihalicova [at] stuba.sk
HS BA Dek FA
údržbár
+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováÚDTAaOP FAprofesorka CSc.,PhD.213+421 (2) 572 76 365
ÚIV FAodborná asistentka CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434katarina.moravkova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458
peter.morgenstein [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
Ing. Renáta Mrázovávýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
renata.mrazova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
vrátnikstefan.noskovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.docent CSc.,PhD.peter.olah [at] stuba.sk
knihovnice
45
+421 (2) 572 76 220lydia.ondrusikova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.407
+421 (2) 572 76 417
ÚD FA
profesor bez vedeckej hodnosti
132
+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243
peter.paliatka [at] stuba.sk
hosťujúci profesorC 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
RNDr. Juraj PaučulaOVV Dek FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187, +421 918 665 014
ÚDTAaOP FA
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
204
+421 (2) 572 76 354
pavol.pauliny [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.ÚABB FA
odborný asistent CSc.,PhD.
417
+421 (2) 572 76 427
jan.pavuk [at] stuba.sk
ÚD FA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
radovan.peknik [at] stuba.sk
Gabriela Petrániová
finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
gabriela.petraniova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.141
+421 (2) 572 76 253
docent CSc.,PhD.
351
+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
221+421 (2) 572 76 371eva.ploczekova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.ÚDTAaOP FA
profesorka CSc.,PhD.
215
+421 (2) 572 76 358jana.pohanicova [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan Polakovič
hosťujúci profesor
+421 918 666 917
ÚDTAaOP FAodborná asistentka CSc.,PhD.209
+421 (2) 572 76 350
Mária Popluhárováfinančná účtovníčka110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
maria.popluharova [at] stuba.sk
ÚABB FAdocent CSc.,PhD.418+421 (2) 572 76 428branislav.puskar [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
235+421 (2) 572 76 276
sekretárka
105
+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149
Ján Rejkoúdržbár
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FAdocentka CSc.,PhD.407+421 (2) 572 76 419
Ing. Roman Rosina
vedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
Mgr. art. Ing. arch. Liana Rosinová, PhD.výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.ÚIV FA
odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 440
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.docentka CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 425
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.ÚAOB FA
docent CSc.,PhD.
439+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk
Viera SlivkováVS FA
pracovnice operačných systémov VS
319
+421 (2) 572 76 344
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
sekretárka
206
+421 (2) 572 76 356
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.docentka CSc.,PhD.
248
+421 (2) 572 76 275
ÚD FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
monika.stacho [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAvýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1409
+421 (2) 32 888 638
zuzana.strakova [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana SýkorováKni FA
knihovnice
43
+421 (2) 572 76 233
pracovnice pre plán a rozpočet
113
+421 (2) 572 76 223
maria.selmeciova [at] stuba.sk
Mgr. Jana Šimkovásekretárka
jana.simkova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.ÚAOB FA
profesor CSc.,PhD.
402
+421 (2) 572 76 412
vladimir.simkovic [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
352+421 (2) 572 76 466
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
207+421 (2) 572 76 357
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
profesor CSc.,PhD.
343
+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040robert.spacek [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.245+421 (2) 572 76 269lucia.stefancova [at] stuba.sk
Mgr. Iveta ŠtenclováKni FAknihovnice45+421 (2) 572 76 220
Ružena Šubinovápracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
101
+421 (2) 572 76 211
ruzena.subinova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
matematik - analytik VSB232
+421 918 669 176, 9915
docentka CSc.,PhD.
416
+421 (2) 572 76 426
Radoslava Trenčanskásekretárka
414
+421 (2) 572 76 424radoslava.trencanska [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.340
+421 (2) 572 76 458
martin.uhrik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.ÚDTAaOP FAdocentka CSc.,PhD.
218
+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003andrea.urlandova [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin VargaÚDTAaOP FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Peter Varga
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.varga1 [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466
tibor.varga [at] stuba.sk
Bc. Daniel Vargončíkpracovník v oblasti výpočtovej techniky
318
+421 (2) 572 76 329
ÚIV FA
docentka CSc.,PhD.
448
+421 (2) 572 76 443
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.docentka CSc.,PhD.237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
lubica.vitkova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAprofesor CSc.,PhD.
205
+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006
odborná asistentka CSc.,PhD.
315
+421 (2) 572 76 326
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.ÚDTAaOP FA
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
katarina.voskova [at] stuba.sk
ÚABB FA
docentka CSc.,PhD.
418+421 (2) 572 76 428
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
318+421 (2) 572 76 329
PhDr. Jana Záhorcová
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
344
+421 (2) 572 76 315
jana.zahorcova [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana ZacharováÚDTAaOP FAodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír Závodný
hosťujúci profesor
419+421 (2) 572 76 429
koordinátor dištančného vzdelávania a ce
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.docent CSc.,PhD.
401
+421 (2) 572 76 411
marius.zitnansky [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovnice
205
+421 (2) 572 76 450, +421 (2) 572 76 355
qandrasiova [at] stuba.sk
ÚAOB FAExterní spolupracovník
404
+421 (2) 572 76 414milan.andras [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
xantunesportuga [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš AuxtFA
Externí spolupracovník
qauxt [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qbadura [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
FAExterní spolupracovníkrobert.bakyta [at] stuba.sk
Ing. Eva Balážová, PhD.FA
Externí spolupracovnice
qbalazovae [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qbaloga [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš BartkoFA
Externí spolupracovník
qbartko [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qbedats [at] stuba.sk
Ing. arch. Milan BeláčekFA
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovnice
qbellakova [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
xbenard [at] stuba.sk
Ing. Ladislav BenčekÚKAaIS FA
Externí spolupracovník
Ing. arch. Juraj BenetinExterní spolupracovník
qbenetin [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.Externí spolupracovnice
qbenuskovaz [at] stuba.sk
Ing. arch. Damián BerecExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
Ing. arch. Martina BezákováExterní spolupracovniceqbezakovam [at] stuba.sk
ÚAOB FA
Externí spolupracovník
FA
Externí spolupracovník
Externí spolupracovníkC 1904
Ing. arch. Ľubomír BoháčFAExterní spolupracovník
Ing. arch. Vladimir BojkoExterní spolupracovník
Ing. arch. Viera BolebruchováExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
C 1910+421 (2) 32 888 564eva.borecka [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
qboros [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
FA
Externí spolupracovnice
qbotkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Benjamín BrádňanskýExterní spolupracovník
Ing. arch. Pavol BrnaFA
Externí spolupracovník
qbrna [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovník
qbrogyanyi [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovniceqbrozova [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qbruna [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice403+421 (2) 572 76 413
FAExterní spolupracovník
Ing. arch. Mária CaffreyFA
Externí spolupracovnice
qcaffrey [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovník
qcakov [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
FAExterní spolupracovniceqciglanova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Externí spolupracovník
qcigler [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qcvengrosm [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.ÚABB FAExterní spolupracovník403+421 (2) 572 76 413michal.czafik [at] stuba.sk
prof. akad. mal. Ladislav ČarnýFAExterní spolupracovníkqcarny [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.Externí spolupracovnice
443
+421 (2) 572 76 436
Ing. arch. Marek DanihelFA
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovníkxdavide [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
FA
Externí spolupracovník
Ing. arch. Virgil DroppaFA
Externí spolupracovník
qdroppa [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
matej.dubis [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qdubravec [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovniceqdulikova [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovník
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.FA
Externí spolupracovník
Ing. Milan Ďurica
Externí spolupracovník
qdurica [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.FAExterní spolupracovnice
FAExterní spolupracovník
FAExterní spolupracovník
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.FA
Externí spolupracovnice
qfabri [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Faragóová
Externí spolupracovnice
qfaragoova [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
maros.fecik [at] stuba.sk
Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD.
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
xfernandez [at] stuba.sk
Ing. arch. Dušan FischerFA
Externí spolupracovník
Ing. arch. Ivo Flimmel, ArtD.FA
Externí spolupracovník
qflimmel [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovník
qflorian [at] stuba.sk
Paola FrancoFA
Externí spolupracovnice
xfranco [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
qfranekz [at] stuba.sk
Externí spolupracovníkqfranko [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.Externí spolupracovník325+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336
Ing. arch. Balázs FüzékFA
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovník
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
Externí spolupracovník
238
+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981
qgalp1 [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Externí spolupracovník
michal.ganobjak [at] stuba.sk
Ing. arch. Igor GerdenichExterní spolupracovník
qgerdenich [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
xgibowski [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovníkqgrebert [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.FA
Externí spolupracovnice
C 1912
+421 (2) 32 888 426
Externí spolupracovnice
344
+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.FA
Externí spolupracovník
405
+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151
ivan.gurtler [at] stuba.sk
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Soeren HansenFA
Externí spolupracovník
FA
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
C 0711
+421 (2) 32 888 438
peter.hanuliak [at] stuba.sk
prof. Dr. Dipl.-Betriebswirt (FH) arch. Christian HanusExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
qhanzlicek [at] stuba.sk
Ing. arch. Miloš Hartl
Externí spolupracovník
Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.FA
Externí spolupracovník
qhascaka [at] stuba.sk
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.FA
Externí spolupracovník
qhascak [at] stuba.sk
ÚD FA
Externí spolupracovník
T02 2.105
+421 906 068 kl. 479
Externí spolupracovník
qhavlis [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Hermann
Externí spolupracovník
C 1918
+421 (2) 32 888 464
Ing. arch. Karol HoffmanExterní spolupracovník
qhoffman [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovnice
443 a 101+421 918 669 200, 9132anna.holmanova [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
qhrdy [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.ÚIV FAExterní spolupracovník
450
+421 (2) 572 76 445
Externí spolupracovník
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.FA
Externí spolupracovník
Ing. arch. Rudolf HudákÚAOB FAExterní spolupracovník
qhudak [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qhusovska [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovník
peter.chlpek [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
C 1914+421 (2) 32 888 630
FAExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qizakovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.FAExterní spolupracovníkqjarema [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qjokayova [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovnice
doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.FAExterní spolupracovník
Ing. arch. Šimek Juraj
Externí spolupracovník
qjurajs [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qjurkovicp [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Kacej
Externí spolupracovník
michal.kacej [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovnice
FA
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
250+421 (2) 572 76 261
Ing. arch. Hana KirályováFAExterní spolupracovnice
FA
Externí spolupracovník
qkleins [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.
Externí spolupracovník
ÚIV FAExterní spolupracovník439+421 (2) 572 76 440
FA
Externí spolupracovník
Ing. arch. Matúš KollárFA
Externí spolupracovník
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Externí spolupracovník
245+421 (2) 572 76 269jan.komrska [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Externí spolupracovnice
408
+421 (2) 572 76 418
Externí spolupracovnice
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.FAExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
Ing. arch. Lukáš Kordík
Externí spolupracovník
qkordik [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Koštiaľ
Externí spolupracovník
qkostialj [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovnice
qkozakovam [at] stuba.sk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.FA
Externí spolupracovník
qkozusko [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter KožuškoExterní spolupracovníkqkozuskop [at] stuba.sk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.Externí spolupracovník
349
+421 (2) 572 76 461
FA
Externí spolupracovnice
xkrajewska [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Ing. arch. Pavol KrálikExterní spolupracovník
pavol.kralik [at] stuba.sk
Externí spolupracovníkqkrcho [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice239
+421 (2) 572 76 266
Externí spolupracovník
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD.Externí spolupracovnice
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Externí spolupracovnice
qkubeckova [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník05
+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018
FAExterní spolupracovník
Ing. arch. Pavol KupecFAExterní spolupracovník
FA
Externí spolupracovník
martin_kusy [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KusýFAExterní spolupracovník
FAExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
qkyselp [at] stuba.sk
Mgr. art. Zuzana Labudová, ArtD.FAExterní spolupracovnice
FA, ÚAOB FA
Externí spolupracovník
akad. mal. Iveta LedererováÚD FA, FAExterní spolupracovnice
qledererova [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovnice
Ing. arch. Štefan Lichvár
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.ÚEEA FA
Externí spolupracovnice
349
+421 (2) 572 76 461
klara.machacova [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovnice
xmarotomelle [at] stuba.sk
Lucil Martins
Externí spolupracovnice
FA
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Ing. arch. Stanislav Meliš
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovníkC 1903
+421 (2) 32 888 400
dusan.mellner [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovníkqmihalikj [at] stuba.sk
Ing. arch. Mária Michalič KusáFAExterní spolupracovnice
qkusa [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
FA
Externí spolupracovnice
qmitasovam [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováFAExterní spolupracovnice213
+421 (2) 572 76 365
FAExterní spolupracovníkqmoravciks [at] stuba.sk
Lisa MorinFAExterní spolupracovnice
xmorin [at] stuba.sk
Ing. arch. Sebastian Nagy
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovník
qnagyt [at] stuba.sk
ÚAOB FAExterní spolupracovník
429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
Ing. arch. Andrej OlahExterní spolupracovníkandrej.olah [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovník
qpapp [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
qpastorekova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Externí spolupracovník
qpasztor [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
qpaskanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Radoslav Pavlík
Externí spolupracovník
qpavlik [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján PerneckýFAExterní spolupracovník
FA, ÚIV FAExterní spolupracovník
449
+421 (2) 572 76 444ivan.petelen [at] stuba.sk
Ing. arch. Lichvár PeterExterní spolupracovník
qpeter [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
Ing. arch. Drahan PetrovičExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
351+421 (2) 572 76 465
FAExterní spolupracovník
qpleidel [at] stuba.sk
Ing. arch. Veronika PlchováFA
Externí spolupracovnice
Emmanuelle PoivetFA
Externí spolupracovnice
xpoivet [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Karolina PoperaExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
FA
Externí spolupracovník
qprikopsky [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Ing. arch. Ján Ptačin, ArtD.Externí spolupracovník
ÚABB FA
Externí spolupracovník
418
+421 (2) 572 76 428
branislav.puskar [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovnicexpytlik [at] stuba.sk
Ing. Pavol RapcoFA
Externí spolupracovník
FAExterní spolupracovník
xrodriguespinto [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Externí spolupracovnice
407
+421 (2) 572 76 419
lea.rollova [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.FAExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
345+421 (2) 572 76 316
Ing. arch. Oliver SadovskýExterní spolupracovník
qsadovskyo [at] stuba.sk
Katarzyna SawickaFA
Externí spolupracovnice
xsawickak [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Externí spolupracovnice
415
+421 (2) 572 76 425
ÚAOB FAExterní spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
A 5/527+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707tibor.schlosser [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.Externí spolupracovník
Kerstin Schürholt
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
FA
Externí spolupracovník
qsiebert [at] stuba.sk
akad. soch. Josef Sládek, ArtD.FA
Externí spolupracovník
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.Externí spolupracovník
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.FAExterní spolupracovník331+421 (2) 572 76 376qsomora [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovnice
qstankova [at] stuba.sk
Yoana StoykovaFAExterní spolupracovnicexstoykova [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Ing. Martin Struss, ArtD.FAExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
jan.studeny [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zbyšek StýbloFAExterní spolupracovník
Ing. arch. Juraj SumbalExterní spolupracovník
doc. MgA. Martin Surman, ArtD.FA
Externí spolupracovník
qsurman [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovník
qszalay [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc.Externí spolupracovnice
Externí spolupracovníkqsalvata [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovník
michal.sarafin [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Šercel
Externí spolupracovník
qsercel [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
Ing. arch. Daniela ŠešováFA
Externí spolupracovnice
qsesova [at] stuba.sk
ÚD FA, FA
Externí spolupracovnice
Ing. arch. Peter ŠtrpkaFAExterní spolupracovníkqstrpkap [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Šujan
Externí spolupracovník
qsujan [at] stuba.sk
Bc. Katarína Šurková
Externí spolupracovnice
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.FAExterní spolupracovnice
eva.teplanova [at] stuba.sk
PhDr. Jana Tichá, PhD.FAExterní spolupracovnice
Ing. arch. Marek Tichý
Externí spolupracovník
qtichy [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
REK-B245, FA-454+421 918 669 201, 9936
Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. arch. Miroslav TomíkExterní spolupracovník
FA
Externí spolupracovnice
qtoncikova [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
416
+421 (2) 572 76 426
zuzana.tothova [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.Externí spolupracovník
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.Externí spolupracovník
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
stanislav.uncik [at] stuba.sk
Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.FA
Externí spolupracovnice
qvaclavova [at] stuba.sk
FA
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
xvanderlinden [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek VargaExterní spolupracovník
qvargam3 [at] stuba.sk
FAExterní spolupracovník
qvargap [at] stuba.sk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.Externí spolupracovník352
+421 (2) 572 76 466
Externí spolupracovník
qveselovsky [at] stuba.sk
ÚAOB FA
Externí spolupracovnice
FAExterní spolupracovník
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Externí spolupracovnice
418
+421 (2) 572 76 428
Externí spolupracovník
Ing. Eduard VyskočExterní spolupracovník
Katarzyna Wlodarczyk
Externí spolupracovnice
xwlodarczyk [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Ing. arch. Zuzana ZacharováFA
Externí spolupracovnice
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Externí spolupracovník
qzaicek [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal ZajíčekFAExterní spolupracovník
Ing. František ZávodnýHS BA Dek FA
Externí spolupracovník
+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016
ÚKAaIS FA
Externí spolupracovník
C 1913
+421 (2) 32 888 630
Ing. arch. Juraj ZelmanFAExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
qzervan [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Externí spolupracovník
qzalman [at] stuba.sk