Dean´s Office (FME) - list of employeesHelp


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NamePositionOfficePhoneE-mail
Priska ÁghováMzdová účtovníčka033+421 (2) 57 296 126, +421 917 646 547priska.aghova [at] stuba.sk
Ľuba BabicováPracovnice pre plán a rozpočet142+421 (2) 57 296 210luba.babicova [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela BartalskáPracovnice pre študijné záležitosti016/1+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254gabriela.bartalska [at] stuba.sk
Eva BenováUpratovač - upratovačkaPionierska 15+421 (2) 57 294 194eva.benova [at] stuba.sk
Anna BlahováVrátnikPionierska 15+421 905 326 211anna.blahova [at] stuba.sk
Mgr. Veronika BlahováPracovnice pre personálne činnosti025+421 (2) 57 296 124, +421 907 897 176veronika.blahova [at] stuba.sk
Katarína CsánóováUpratovač - upratovačkaNám.slodody ŤLkatarina.csanoova [at] stuba.sk
Milada ČavojskáPracovnice pre študijné záležitosti016/3+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338milada.cavojska [at] stuba.sk
Fedor ČerňanVrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554fedor.cernan [at] stuba.sk
Jozef DurčákÚdržbár09+421 905 599 431, +421 (2) 57 296 104jozef.durcak [at] stuba.sk
Miloš FričVrátnikPionierska 15+421 (2) 44 455 087milos.fric [at] stuba.sk
Bc. Zuzana GališinováPrac. pre konferenčný a výstav. servis148/1+421 (2) 57 296 863, +421 940 512 270zuzana.galisinova [at] stuba.sk
Adriana GodányováOrganizačná pracovnice029+421 (2) 57 296 180, +421 905 594 389adriana.godanyova [at] stuba.sk
Jozef HájekMurár45+421 (2) 57 296 164, +421 905 068 981jozef.hajek [at] stuba.sk
František HamerlíkVodič osobných automobilov054+421 905 594 512, +421 (2) 57 296 236, +421 (2) 57 296 665frantisek.hamerlik [at] stuba.sk
Renata HillováPracovnice pre plán a rozpočet142+421 (2) 57 296 210renata.hillova [at] stuba.sk
Helena HolmanováFinančná účtovníčka144, 151 - klapka 117+421 (2) 57 296 272, +421 948 911 387helena.holmanova [at] stuba.sk
Július HorváthPrevádzkový elektrikár+421 (2) 57 296 617, +421 905 594 526julius.horvath [at] stuba.sk
Bc. Lucia HorvátováPracovnice pre študijné záležitosti016/2+421 (2) 57 296 135
Jarmila HunyadyováPracovnice pre plán a rozpočet143+421 (2) 57 296 245jarmila.hunyadyova [at] stuba.sk
Rozália ChudáUpratovač - upratovačkaMýtnarozalia.chuda [at] stuba.sk
Anna JelenfyováUpratovač - upratovačkaNám.slododyanna.jelenfyova [at] stuba.sk
Mgr. Silvia KrnáčováPracovnice pre zahraničné vzťahy035+421 (2) 57 296 187silvia.krnacova [at] stuba.sk
Ing. Gabriela KuzmováTajomníčka fakulty028+421 (2) 57 296 181, +421 905 593 545gabriela.kuzmova [at] stuba.sk
Jaroslav LebanUpratovač - upratovačkaNám.slodody ŤLjaroslav.leban [at] stuba.sk
Anna MatúšováFinančná účtovníčka141+421 (2) 57 296 169anna.matusova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana MatúšováPracovnice pre študijné záležitosti011+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799zuzana.matusova [at] stuba.sk
Jozef MlynekVrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554jozef.mlynek [at] stuba.sk
František ObalaDomovník - údržbárPionierska 15+421 (2) 44 455 087, +421 905 326 211frantisek.obala [at] stuba.sk
Eva PastoríkováUpratovač - upratovačkaMýtnaeva.pastorikova [at] stuba.sk
Ing. Lucia PloskuňákováVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním036+421 (2) 57 296 156, +421 917 822 007lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
Mgr. Renata PokornáPracovnice pre verejné obstarávanie149+421 (2) 57 296 249, +421 917 918 899renata.pokorna [at] stuba.sk
Oľga PolatsekováArchivár055+421 (2) 57 296 172, +421 905 599 417olga.polatsekova [at] stuba.sk
Tibor PozsgaiVrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554tibor.pozsgai [at] stuba.sk
Július PožgayVrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554julius.pozgay [at] stuba.sk
Mgr. Mária PronayováPracovnice ekonomiky práce023+421 (2) 57 296 154, +421 917 706 983maria.pronayova [at] stuba.sk
Ing. Juraj SklenárPracovník pre zahraničné vzťahy138+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251juraj.sklenar [at] stuba.sk
Mgr. Renáta SovišováPracovnice pre študijné záležitosti012+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775renata.sovisova [at] stuba.sk
JUDr. Peter ŠolcVrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554peter.solc [at] stuba.sk
Anna ŠtefaničkováArchivár502+421 (2) 57 296 861, +421 905 594 350anna.stefanickova [at] stuba.sk
Mgr. Nadežda ŠvancarováPracovnice pre študijné záležitosti015+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956nadezda.svancarova [at] stuba.sk
Bc. Anna TengeriováPracovnice pre plán a rozpočet142+421 (2) 57 296 210anna.tengeriova [at] stuba.sk
Ing. Dana Ter-MartirosovováVedúca oddelenia finančného účtovníctva146+421 (2) 57 296 113, +421 917 918 898dana.ter-martirosovova [at] stuba.sk
Ľubica TimováPrevádzková pracovnice152+421 (2) 57 296 194, +421 905 594 474lubica.timova [at] stuba.sk
Soňa VančováUpratovač - upratovačkasona.vancova [at] stuba.sk
Jarmila ZadubencováFinančná účtovníčka141+421 (2) 57 296 169jarmila.zadubencova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav ZelenýVedúci prevádzkovej jednotky153+421 905 594 365, +421 (2) 57 296 145ladislav.zeleny [at] stuba.sk