18. 11. 2019  3:19 Eugen
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Andrej Adamuščin, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 145, 9096andrej.adamuscin [at] stuba.sk
Ing. Janka Bábelová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.docentka CSc.,PhD.+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332irina.bondareva [at] stuba.sk
Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.stanislava.brnkalakova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomíra Červeňová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.lubomira.cervenova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.profesor CSc.,PhD.240+421 905 612 465, 9465maros.finka [at] stuba.sk
Daniela Froncovápracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 917 669 585, 9585daniela.froncova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.docentka CSc.,PhD.244+421 905 483 431, 9431daniela.gazova [at] stuba.sk
Ing. Mária Glatz, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 137, 9095maria.durechova [at] stuba.sk
Ing. Július Golej, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 014, 9014julius.golej [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Hajduk, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímmichal.hajduk [at] stuba.sk
Ing. Milan Husár, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 099, 9099milan.husar [at] stuba.sk
Iveta Husárovátechnická pracovníčka+421 918 669 074, 9074iveta.husarova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.docentka CSc.,PhD.+421 918 669 107, 9135, +421 (2) 32 888 235zuzana.chodasova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 908 152 123, 9123lubomir.jamecny [at] stuba.sk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.docent CSc.,PhD.246+421 918 669 199, 9140matej.jasso [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Jílek, CSc.profesor CSc.,PhD.josef.jilek [at] stuba.sk
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236gabriela.kalinova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.profesorka CSc.,PhD.+421 917 669 165, 9165tatiana.kluvankova [at] stuba.sk
Ing. Martina Kuperová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 032, 9032martina.kuperova [at] stuba.sk
JUDr. Jarmila Machajdíkováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 918 669 127, 9085jarmila.machajdikova [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Milan Majerníkdocent CSc.,PhD.+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344milan.majernik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.profesor DrSc.michal.marek [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Matúškovápracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 669 138, 9130katarina.matuskova [at] stuba.sk
Ing. Branislav Mišota, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435branislav.misota [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 167, 9167vladimir.ondrejicka [at] stuba.sk
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 669 022, 9022silvia.ondrejickova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Pánik, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 335, 9335miroslav_panik [at] stuba.sk
Ing. Jana Plchová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 141, 9147, +421 (2) 59 325 335jana.plchova [at] stuba.sk
Ing. Hana Porgeszová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 028, 9030hana.janakova [at] stuba.sk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.345+421 (2) 572 76 316dagmar.ruskova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.profesorka CSc.,PhD.+421 918 669 115, 9143beata.stehlikova [at] stuba.sk
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.docent CSc.,PhD.+421 918 669 112, 9149dusan.spirko [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.docentka CSc.,PhD.+421 918 669 110, 9138daniela.spirkova [at] stuba.sk
Ing. Ľubica Vašková, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.213+421 917 669 258, 9258lubica.vaskova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.riaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.C01+421 918 669 124, 9082, +421 (2) 60 291 747marian.zajko [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.docentka CSc.,PhD.+421 918 563 085, 9080, +421 (2) 59 325 333monika.zatrochova [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Július Alexy, CSc.Externý spolupracovníkqalexyj [at] stuba.sk
Georgios AnagnostouExterný spolupracovníkxanagnostou [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.Externý spolupracovníkC612+421 918 669 106, 9133, +421 (2) 60 291 671, +421 (2) 65 425 828qandrasik [at] stuba.sk
Ing. Janka Bábelová, PhD.Externá spolupracovníčka
RNDr. Michal Babiar, PhD.Externý spolupracovníkqbabiarm [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.Externá spolupracovníčkaqbajzikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.Externý spolupracovníkqbalazv [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.Externý spolupracovníkqberdis [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.Externá spolupracovníčkaqbetakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.Externý spolupracovníkA 5/531+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707bezak [at] stuba.sk
Ing. Daneš Brzica, PhD.Externý spolupracovníkqbrzica [at] stuba.sk
Ing. Martin Darmo, PhD.Externý spolupracovníkqdarmo [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Doktorov, PhD.Externý spolupracovníkqdoktorov [at] stuba.sk
Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.Externá spolupracovníčkaqdrobniakova [at] stuba.sk
Ing. Eva Falisová, MBA, PhD.Externá spolupracovníčkaqfalisovae [at] stuba.sk
Mgr. Veronika Gežík, PhD.Externá spolupracovníčkaqgezik [at] stuba.sk
Agnieszka Maria GóreckaExterná spolupracovníčkaxgorecka [at] stuba.sk
Ing. Lenka Grandtnerová, PhD.Externá spolupracovníčkaqgrandtnerova [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.Externá spolupracovníčkaqgrunova [at] stuba.sk
Ing. Oľga Guštafíková, PhD.Externá spolupracovníčka+421 (2) 49 212 494, +421 917 669 155, 9711qgustafikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.Externý spolupracovníkqhanak [at] stuba.sk
Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBAExterný spolupracovníkqhavranekj [at] stuba.sk
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.Externá spolupracovníčkaqhontyova [at] stuba.sk
Ing. Silvia Horváthová, PhD.Externá spolupracovníčkaZ 309+421 (33) 5511 033 kl. 213qhorvathovas1 [at] stuba.sk
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.Externý spolupracovníkqhromadka [at] stuba.sk
Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.Externá spolupracovníčkaqhudcovska [at] stuba.sk
Mgr. Veronika Chobotová, PhD.Externá spolupracovníčkaqchobotova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.Externá spolupracovníčkaqizakovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.Externá spolupracovníčkaqjilkova [at] stuba.sk
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.Externý spolupracovníkqjurcik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.Externá spolupracovníčka+421 918 669 115, 9143, +421 (2) 59 325 334qkajanova [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.Externý spolupracovníkC 1401+421 (2) 32 888 661daniel.kalus [at] stuba.sk
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Externá spolupracovníčkaqklikova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.Externá spolupracovníčka+421 917 669 165, 9165tatiana.kluvankova [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kokuľa, PhD.Externý spolupracovníkqkokula [at] stuba.sk
PhDr. Dagmar Kopáčiková, Ph.D.Externá spolupracovníčkaqkopacikova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.Externý spolupracovníkqkorecp [at] stuba.sk
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.Externý spolupracovníkqkovacu [at] stuba.sk
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.Externá spolupracovníčkaqkozovam [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.Externá spolupracovníčka210+421 (2) 572 76 359eva.kralova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kučera, CSc.Externý spolupracovníkqkucera [at] stuba.sk
Ing. Martina Kuperová, PhD.Externá spolupracovníčka+421 918 669 032, 9032martina.kuperova [at] stuba.sk
PhDr. Roman Kvapil, PhD.Externý spolupracovníkqkvapil [at] stuba.sk
Ing. arch. Jaroslav Lalík, PhD.Externý spolupracovníkqlalik [at] stuba.sk
Dr. Thilo LangExterný spolupracovníkqlangt [at] stuba.sk
Weronika LewszykExterná spolupracovníčkaxlewszyk [at] stuba.sk
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.Externý spolupracovníkqlidak [at] stuba.sk
Ing. Peter Lištiak, PhD.Externý spolupracovníkqlistiak [at] stuba.sk
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.Externá spolupracovníčkaqlubelcova [at] stuba.sk
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.Externá spolupracovníčkaqlubyova [at] stuba.sk
Lukasz Jakub MaciorowskiExterný spolupracovníkxmaciorowski [at] stuba.sk
Ing. Michal Maco, PhD.Externý spolupracovníkqmaco [at] stuba.sk
prof. Ing. Karel Maier, Ph.D.Externý spolupracovníkqmaier [at] stuba.sk
Ing. Andrej Miklošík, PhD.Externý spolupracovníkqmiklosika [at] stuba.sk
Ing. Edita Nemcová, PhD.Externá spolupracovníčkaqnemcovae [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Nič, PhD.Externý spolupracovníkblok C 15.p. č.dv. 19+421 (2) 32 888 700nic [at] stuba.sk
Ing. Marek Oštrom, PhD.Externý spolupracovníkqostrom [at] stuba.sk
doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc.Externá spolupracovníčkaqpalovicova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.Externá spolupracovníčkaqpauditsova [at] stuba.sk
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.Externý spolupracovníkqpavelka [at] stuba.sk
Ioanna PetridouExterná spolupracovníčkaxpetridou [at] stuba.sk
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.Externá spolupracovníčka239+421 908 713 465, 9466petrikovad [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.Externý spolupracovník351+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.Externá spolupracovníčkaqplichtova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Podolák, CSc.Externý spolupracovníkqpodolak [at] stuba.sk
Ing. Veronika Poklembová, PhD.Externá spolupracovníčkaqpoklembova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.Externý spolupracovníkqpokrivcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc.Externý spolupracovníkqrajnak [at] stuba.sk
Patrik RinkowskiExterný spolupracovníkxrinkowski [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Romančíková, CSc.Externá spolupracovníčkaqromancikova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Eva Rubliková, PhD.Externá spolupracovníčkaqrublikova [at] stuba.sk
Dr. Paulina SchiappacasseExterná spolupracovníčkaqschiappacasse [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Dietmar ScholichExterný spolupracovníkqscholich [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.Externá spolupracovníčkaqsmolkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.Externá spolupracovníčkaqsodomova [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.Externá spolupracovníčkaqstankovicova [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD.Externý spolupracovníkqskobla [at] stuba.sk
Ing. Natália Tarišková, PhD.Externá spolupracovníčkaqtariskova [at] stuba.sk
Ing. Štefan TarExterný spolupracovníkB232+421 918 669 176, 9915
Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.Externá spolupracovníčka+421 (2) 57 296 555qtekulova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Terek, PhD.Externý spolupracovníkqterek [at] stuba.sk
prof. Andrej UdovćExterný spolupracovníkqudovc [at] stuba.sk
Mgr. David Vačkář, Ph.D.Externý spolupracovníkqvackar [at] stuba.sk
prof. Ljiljana VasilevskaExterná spolupracovníčkaqvasilevska [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.Externý spolupracovníkqvorel [at] stuba.sk
Ing. Štefan Vrátny, PhD.Externý spolupracovníkqvratny [at] stuba.sk
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.Externý spolupracovníkqwojcak [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.Externá spolupracovníčka+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218zubkova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Florin Žigrai, DrSc.Externý spolupracovníkqzigrai [at] stuba.sk