28. 1. 2020  2:06 Alfonz
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Magda AdamčíkováVIS SjFknihovníčka162+421 (2) 57 296 211, +421 918 620 643magda.adamcikova [at] stuba.sk
Priska ÁghováDek SjFmzdová účtovníčka033+421 (2) 57 296 126, +421 917 646 547priska.aghova [at] stuba.sk
Ľuba BabicováDek SjFpracovníčka pre plán a rozpočet142+421 (2) 57 296 210luba.babicova [at] stuba.sk
Ing. Jozef BábicsÚSETM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním23 ŤL+421 (2) 57 296 646jozef.babics [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.ÚSETM SjFdocent CSc.,PhD.429/1+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936michal.bachraty [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela BartalskáDek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti016/1+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254gabriela.bartalska [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Bartalský, PhD.ÚAMAI SjFodborný asistent CSc.,PhD.102+421 (2) 57 296 715lukas.bartalsky [at] stuba.sk
Ing. Judita Belanová, PhD.ÚTM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.236+421 (2) 57 296 352judita.belanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.ÚAMAI SjFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.106+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703cyril.belavy [at] stuba.sk
Ing. Peter Benco, CSc.ÚMF SjFodborný asistent CSc.,PhD.259/4+421 (2) 57 296 384, +421 915 759 560peter.benco [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.ÚSETM SjFdocent CSc.,PhD.537+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953juraj.beniak [at] stuba.sk
Eva BenováÚTP Dek SjFupratovač - upratovačkaPionierska 15+421 (2) 57 294 194eva.benova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Bereznai, PhD.ÚESZ SjFodborný asistent CSc.,PhD.362+421 (2) 57 296 405jozef.bereznai [at] stuba.sk
Ing. Igor Berta, PhD.ÚTM SjFodborný asistent CSc.,PhD.234+421 (2) 57 296 402, +421 (2) 57 296 851igor.berta [at] stuba.sk
Anna BlahováÚTP Dek SjFvrátnikPionierska 15+421 905 326 211anna.blahova [at] stuba.sk
Mgr. Veronika BlahováDek SjFpracovníčka pre personálne činnosti025+421 (2) 57 296 124, +421 907 897 176veronika.blahova [at] stuba.sk
Bc. John Peter BlightÚJŠ SjFlektor102+421 (2) 57 296 201john.blight [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.ÚDTK SjFprofesor CSc.,PhD.353/2+421 (2) 57 296 426miroslav.bosansky [at] stuba.sk
Ľubica BrodyováÚDTK SjFtechnická pracovníčka329+421 (2) 57 296 453lubica.brodyova [at] stuba.sk
Ing. Alena Brusilová, PhD.ÚTM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.232+421 (2) 57 296 178alena.brusilova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Bucha, PhD.ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.201/2+421 (2) 57 296 365jozef.bucha [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním328/1+421 (2) 57 296 477juraj.bukoveczky [at] stuba.sk
Ing. Lucia Bursíková, PhD.ÚESZ SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním363+421 (2) 57 296 343lucia.bursikova [at] stuba.sk
Mgr. Alena Cepková, PhD.ÚJŠ SjFodborná asistentka CSc.,PhD.055/2+421 (2) 57 296 855, +421 908 769 899alena.cepkova [at] stuba.sk
Miriam CepkováÚJŠ SjFskladníčkamiriam.cepkova [at] stuba.sk
Katarína CsánóováÚTP Dek SjFupratovač - upratovačkaNám.slodody ŤLkatarina.csanoova [at] stuba.sk
Ing. Viliam Čačko, PhD.ÚSETM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním426/3+421 (2) 57 296 557viliam.cacko [at] stuba.sk
Milada ČavojskáDek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti016/3+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338milada.cavojska [at] stuba.sk
Fedor ČerňanÚTP Dek SjFvrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554fedor.cernan [at] stuba.sk
Erich ČervenákCI SjFtechnický pracovník119 ŤL+421 (2) 57 296 682erich.cervenak [at] stuba.sk
Ing. Andrej Červeňan, PhD.ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.426/1+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618andrej.cervenan [at] stuba.sk
Peter ČihaÚESZ SjFtechnik el. a energ. zariadení221/1+421 (2) 57 296 340peter.ciha [at] stuba.sk
Ing. Ján Danko, PhD.ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.264+421 (2) 57 296 388jan.danko [at] stuba.sk
Jozef DurčákÚTP Dek SjFúdržbár09+421 905 599 431, +421 (2) 57 296 104jozef.durcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.ÚAMAI SjFprofesor CSc.,PhD.105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris [at] stuba.sk
Ing. František Dzianik, PhD.ÚPI SjFodborný asistent CSc.,PhD.461+421 (2) 57 296 575frantisek.dzianik [at] stuba.sk
Ing. Michal Dzurilla, PhD.ÚAMM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním332+421 (2) 57 296 450michal.dzurilla [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.ÚAMM SjFdocent CSc.,PhD.231+421 (2) 57 296 345ladislav.ecsi [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.ÚPI SjFdocent CSc.,PhD.405+421 (2) 57 296 530roman.fekete [at] stuba.sk
Ing. Vladimír FrankoCI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímvladimir.franko [at] stuba.sk
Miloš FričÚTP Dek SjFvrátnikPionierska 15+421 (2) 44 455 087milos.fric [at] stuba.sk
RNDr. Jana Gabková, PhD.ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.8+421 (2) 57 296 176jana.gabkova [at] stuba.sk
Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.ÚPI SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním404+421 (2) 57 296 524ludmila.gabrisova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.ÚTM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.232+421 (2) 57 296 178zuzana.gabrisova [at] stuba.sk
Peter GajdošCI SjFsústružník kovov119 ŤL+421 (2) 57 296 682peter.gajdos [at] stuba.sk
Bc. Zuzana GališinováDek SjFprac. pre konferenčný a výstav. servis148/1+421 (2) 57 296 863, +421 940 512 270zuzana.galisinova [at] stuba.sk
Ing. Martin Garan, PhD.ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.241+421 (2) 57 296 367martin.garan [at] stuba.sk
Ing. Marek Gašparík, PhD.ÚAMM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním253/2+421 (2) 57 296 327marek.gasparik [at] stuba.sk
Adriana GodányováDek SjForganizačná pracovníčka029+421 (2) 57 296 180, +421 905 594 389adriana.godanyova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ÚTM SjFprofesor CSc.,PhD.233+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106ernest.gondar [at] stuba.sk
Ing. Katarína GrandováCI SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním307, Mýtna 36+421 918 563 079, 2540katarina.grandova [at] stuba.sk
Ing. Patrik Grosinger, PhD.ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.337+421 (2) 57 296 152patrik.grosinger [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.ÚDTK SjFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.330+421 (2) 57 296 482, +421 915 759 563ladislav.gulan [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.213+421 (2) 57 296 721martin.gulan [at] stuba.sk
Ing. Jana Gulanová, PhD.ÚDTK SjFodborná asistentka CSc.,PhD.344+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860jana.gulanova [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.ÚPI SjFdocent CSc.,PhD.462+421 (2) 57 296 535stefan.guzela [at] stuba.sk
Jozef HájekÚTP Dek SjFmurár45+421 (2) 57 296 164, +421 905 068 981jozef.hajek [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.218+421 (2) 57 296 707martin.halaj [at] stuba.sk
František HamerlíkÚTP Dek SjFvodič osobných automobilov054+421 905 594 512, +421 (2) 57 296 236, +421 (2) 57 296 665frantisek.hamerlik [at] stuba.sk
Ing. Jana Harakaľová, CSc.ÚAMM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.335/2+421 (2) 57 296 442jana.harakalova [at] stuba.sk
Ing. Ferdinand Havelka, PhD.ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.244+421 (2) 57 296 360ferdinand.havelka [at] stuba.sk
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.ÚSETM SjFprofesorka CSc.,PhD.443+421 (2) 57 296 556edita.hekelova [at] stuba.sk
Renata HillováDek SjFpracovníčka pre plán a rozpočet142+421 (2) 57 296 210renata.hillova [at] stuba.sk
Vladimír HolíkCI SjFfrézar119 ŤL+421 (2) 57 296 682vladimir.holik [at] stuba.sk
Helena HolmanováDek SjFfinančná účtovníčka144, 151 - klapka 117+421 (2) 57 296 272, +421 948 911 387helena.holmanova [at] stuba.sk
Mgr. Oto Honz, PhD.ÚJŠ SjFodborný asistent CSc.,PhD.055/4+421 (2) 57 296 857oto.honz [at] stuba.sk
Július HorváthÚTP Dek SjFprevádzkový elektrikár+421 (2) 57 296 617, +421 905 594 526julius.horvath [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Horvát, PhD.VIS SjFvedúci VS159+421 (2) 57 296 289, +421 905 593 791miroslav.horvat [at] stuba.sk
Bc. Lucia HorvátováDek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti016/2+421 (2) 57 296 135
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.ÚAMM SjFdocent CSc.,PhD.252/1+421 (2) 57 296 324branislav.hucko [at] stuba.sk
Mgr. Elena HudecováÚJŠ SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti102+421 (2) 57 296 201
Jarmila HunyadyováDek SjFpracovníčka pre plán a rozpočet143+421 (2) 57 296 245jarmila.hunyadyova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Chlebo, PhD.ÚSETM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním426/3+421 (2) 57 296 557ondrej.chlebo [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.ÚAMM SjFdocent CSc.,PhD.229+421 (2) 57 296 225, +421 905 594 147vladimir.chmelko [at] stuba.sk
Ing. Andrej Chríbik, PhD.ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.265+421 (2) 57 296 307
Rozália ChudáÚTP Dek SjFupratovač - upratovačkaMýtnarozalia.chuda [at] stuba.sk
Danka IkhardtováÚAMAI SjFtechnická pracovníčka203+421 (2) 57 296 709, +421 917 669 158danka.ikhardtova [at] stuba.sk
prof. Ing. Roland Jančo, PhD.ÚAMM SjFprofesor CSc.,PhD.253/4+421 (2) 57 296 395, +421 918 901 843roland.janco [at] stuba.sk
Ing. Igor JaššoÚPI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním405+421 (2) 57 296 530igor.jasso [at] stuba.sk
Anna JelenfyováÚTP Dek SjFupratovač - upratovačkaNám.slododyanna.jelenfyova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.429/2+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011vladimir.jerz [at] stuba.sk
Ing. Martin Juhás, PhD.ÚAMAI SjFodborný asistent CSc.,PhD.215+421 (2) 57 296 710, +421 917 825 280martin.juhas [at] stuba.sk
Ing. Martin Juriga, PhD.ÚPI SjFodborný asistent CSc.,PhD.406/2+421 (2) 57 296 574martin.juriga [at] stuba.sk
Jaroslava JurkovičováVIS SjFknihovníčka161/2+421 (2) 57 296 218jaroslava.jurkovicova [at] stuba.sk
Mária KafúnováVIS SjFknihovníčka109+421 (2) 57 296 207maria.kafunova [at] stuba.sk
doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.12B, Vazovova 5+421 905 594 090branislav.knizat [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.432+421 (2) 57 296 548ludovit.kollath [at] stuba.sk
Viera KoníkováÚMF SjFtechnická pracovníčka1+421 (2) 57 296 350viera.konikova [at] stuba.sk
Mgr. Monika Kováčová, PhD.ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.64+421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199monika.kovacova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenko Krajný, CSc.ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.435+421 (2) 57 296 560zdenko.krajny [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Králik, CSc.ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.444+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216marian.kralik [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Križan, PhD.ÚSETM SjFdocent CSc.,PhD.436+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446peter.krizan [at] stuba.sk
Mgr. Silvia KrnáčováDek SjFpracovníčka pre zahraničné vzťahy035+421 (2) 57 296 187silvia.krnacova [at] stuba.sk
Miroslav KubicaCI SjFfrézar119 ŤL+421 (2) 57 296 682miroslav.kubica [at] stuba.sk
PhDr. Anna Kucharíková, CSc.ÚJŠ SjFodborná asistentka CSc.,PhD.103+421 (2) 57 296 200anna.kucharikova [at] stuba.sk
Alena KuklovskáÚPI SjFtechnická pracovníčka403+421 917 114 844, +421 (2) 57 296 519alena.kuklovska [at] stuba.sk
Ing. Gabriela KuzmováDek SjFtajomníčka fakulty028+421 (2) 57 296 181, +421 905 593 545gabriela.kuzmova [at] stuba.sk
Ing. Jan LachCI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním118 ŤL+421 (2) 57 296 634jan.lach [at] stuba.sk
Jaroslav LebanÚTP Dek SjFupratovač - upratovačkaNám.slodody ŤLjaroslav.leban [at] stuba.sk
RNDr. Jozef Leja, PhD.ÚMF SjFodborný asistent CSc.,PhD.259/3+421 (2) 57 296 366jozef.leja [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním201/1+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674jan.lesinsky [at] stuba.sk
Mgr. Peter Letavaj, PhD.ÚMF SjFodborný asistent CSc.,PhD.9+421 (2) 57 296 175peter.letavaj [at] stuba.sk
Mgr. Martina LipkováÚJŠ SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti169+421 (2) 57 296 204martina.lipkova [at] stuba.sk
Mgr. Jana LokajováÚJŠ SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti168+421 (2) 57 296 205jana.lokajova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.ÚDTK SjFdocent CSc.,PhD.263+421 (2) 57 296 379, +421 905 593 711, +421 915 808 369lubos.magdolen [at] stuba.sk
Ing. Oliver Macho, PhD.ÚPI SjFodborný asistent CSc.,PhD.408/1+421 (2) 57 296 529oliver.macho [at] stuba.sk
Imrich MandákVIS SjFprac. technickej obsluhy a údržby VS123+421 (2) 57 296 230imrich.mandak [at] stuba.sk
Ing. Matúš Margetin, PhD.ÚAMM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním245+421 (2) 57 296 372matus.margetin [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.359/3+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748michal.masaryk [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.ÚSETM SjFdocent CSc.,PhD.430+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462milos.matus [at] stuba.sk
Anna MatúšováDek SjFfinančná účtovníčka141+421 (2) 57 296 169anna.matusova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana MatúšováDek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti011+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799zuzana.matusova [at] stuba.sk
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním339+421 (2) 57 296 460izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
Alžbeta MentelováÚESZ SjFtechnická pracovníčka303+421 (2) 57 296 407, +421 905 971 947alzbeta.mentelova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana MichalcováÚAMM SjFtechnická pracovníčka335/1+421 (2) 57 296 443tatiana.michalcova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Milesich, PhD.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním209/2+421 (2) 57 296 318tomas.milesich [at] stuba.sk
Ing. Tatiana MinjarikováVIS SjFtechnická pracovníčka158/4+421 (2) 57 296 223, +421 917 866 776tatiana.minjarikova [at] stuba.sk
Ing. Marek Mlkvik, PhD.ÚESZ SjFodborný asistent CSc.,PhD.17B, Vazovova 5marek.mlkvik [at] stuba.sk
Ing. Peter Mlynár, PhD.ÚESZ SjFodborný asistent CSc.,PhD.304+421 (2) 57 296 391peter.mlynar [at] stuba.sk
Jozef MlynekÚTP Dek SjFvrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554jozef.mlynek [at] stuba.sk
Ing. Ivan Morávek, PhD.CI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním118 ŤL+421 (2) 57 296 636, +421 905 461 012ivan.moravek [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.ÚAMM SjFprofesor CSc.,PhD.333+421 (2) 57 296 479milos.musil [at] stuba.sk
František ObalaÚTP Dek SjFdomovník - údržbárPionierska 15+421 (2) 44 455 087, +421 905 326 211frantisek.obala [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.20, Vazovova 5+421 917 825 279robert.olsiak [at] stuba.sk
Mgr. Milada Omachelová, PhD.ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.64+421 (2) 57 296 220milada.omachelova [at] stuba.sk
Ing. Iveta Onderová, PhD.ÚSETM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.434/1+421 (2) 57 296 545iveta.onderova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Ondruška, PhD.ÚSETM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním435+421 (2) 57 296 560juraj.ondruska [at] stuba.sk
Boris OravecÚESZ SjFtechnický pracovník19, Vazovova 5boris.oravec [at] stuba.sk
Ing. Jakub Palenčár, PhD.ÚAMAI SjFodborný asistent CSc.,PhD.C204jakub.palencar [at] stuba.sk
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636rudolf.palencar [at] stuba.sk
Eva PastoríkováÚTP Dek SjFupratovač - upratovačkaMýtnaeva.pastorikova [at] stuba.sk
PhDr. Marián Paukov, CSc.ÚJŠ SjFodborný asistent CSc.,PhD.167+421 (2) 57 296 206marian.paukov [at] stuba.sk
Ing. Peter Pavlásek, PhD.ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním103peter.pavlasek [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.ÚPI SjFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.403/1+421 (2) 57 296 578, +421 905 593 517marian.peciar [at] stuba.sk
Ing. Zuzana PeciarováÚAMAI SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti204+421 (2) 57 296 708zuzana.peciarova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Peciar, PhD.ÚPI SjFdocent CSc.,PhD.408/2+421 (2) 57 296 588peter.peciar [at] stuba.sk
Ing. Peter Petrák, CSc.ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.209/1+421 (2) 57 296 421peter.petrak [at] stuba.sk
Ing. Lucia PloskuňákováDek SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním036+421 (2) 57 296 156, +421 917 822 007lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
Mgr. Renata PokornáDek SjFpracovníčka pre verejné obstarávanie149+421 (2) 57 296 249, +421 917 918 899renata.pokorna [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.ÚSETM SjFprofesorka CSc.,PhD.445+421 (2) 57 296 355marcela.pokusova [at] stuba.sk
Oľga PolatsekováDek SjFarchivár055+421 (2) 57 296 172, +421 905 599 417olga.polatsekova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním203+421 (2) 57 296 300, +421 907 892 003marian.poloni [at] stuba.sk
Tibor PozsgaiÚTP Dek SjFvrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554tibor.pozsgai [at] stuba.sk
Július PožgayÚTP Dek SjFvrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554julius.pozgay [at] stuba.sk
Mgr. Monika Prášilová, PhD.ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.7+421 (2) 57 296 177monika.prasilova [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.32+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735karol.prikkel [at] stuba.sk
Mgr. Mária PronayováDek SjFpracovníčka ekonomiky práce023+421 (2) 57 296 154, +421 917 706 983maria.pronayova [at] stuba.sk
Mgr. Roman ProtasovÚDTK SjFodborný asistent bez vedeckej hodnosti341+421 (2) 57 296 464roman.protasov [at] stuba.sk
Martin PupalaÚTM SjFtechnický pracovník136, Pionierska 15+421 (2) 57 296 394martin.pupala [at] stuba.sk
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.ÚESZ SjFriaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.301/1+421 (2) 57 296 408, +421 915 759 565frantisek.ridzon [at] stuba.sk
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.60+421 (2) 57 296 116daniela.richtarikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním205+421 (2) 57 296 702boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním107+421 (2) 57 296 717jan.rybar [at] stuba.sk
Klaudia SabóováÚSETM SjFtechnická pracovníčka436+421 (2) 57 296 543klaudia.saboova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.ÚTM SjFprofesor CSc.,PhD.239+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562pavol.sejc [at] stuba.sk
Ing. Carmen SchmidtovaÚDTK SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti340+421 (2) 57 296 461carmen.schmidtova [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.ÚTM SjFdocent CSc.,PhD.237+421 (2) 57 296 209, +421 903 472 328alexander.schrek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Július Sivý, CSc.ÚMF SjFdocent CSc.,PhD.255julius.sivy [at] stuba.sk
Ing. Juraj SklenárDek SjFpracovník pre zahraničné vzťahy138+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251juraj.sklenar [at] stuba.sk
Ing. Pavol Slovák, PhD.ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.331+421 (2) 57 296 451pavol.slovak [at] stuba.sk
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.ÚSETM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.428+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417ingrid.souckova [at] stuba.sk
Mgr. Renáta SovišováDek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti012+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775renata.sovisova [at] stuba.sk
Jana StančíkováÚTM SjFtechnická pracovníčka238+421 (2) 57 296 534, +421 905 460 855jana.stancikova [at] stuba.sk
Iveta Sylla, prom. fil.VIS SjFknihovníčka109+421 (2) 57 296 207iveta.sylla [at] stuba.sk
Ing. Dana Šišmišová, PhD.ÚAMAI SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním107+421 (2) 57 296 717dana.sismisova [at] stuba.sk
Ing. Michal Šlauka, PhD.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním250/1+421 (2) 57 296 400michal.slauka [at] stuba.sk
JUDr. Peter ŠolcÚTP Dek SjFvrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554peter.solc [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.ÚAMM SjFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.334/1+421 (2) 57 296 484, +421 (2) 57 296 450peter.solek [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjFprofesor CSc.,PhD.441- klapka 180, 29/2+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777lubomir.soos [at] stuba.sk
Anna ŠtefaničkováDek SjFarchivár502+421 (2) 57 296 861, +421 905 594 350anna.stefanickova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Šulko, PhD.ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.229+421 (2) 57 296 225miroslav.sulko [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Šustek, PhD.ÚESZ SjFodborný asistent CSc.,PhD.362+421 (2) 57 296 405jaroslav.sustek [at] stuba.sk
Mgr. Nadežda ŠvancarováDek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti015+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956nadezda.svancarova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.ÚTM SjFprofesor CSc.,PhD.235+421 (2) 57 296 339pavol.svec [at] stuba.sk
doc. Ing. Gergely Takács, PhD.ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.316+421 (2) 57 296 712gergely.takacs [at] stuba.sk
Bc. Anna TengeriováDek SjFpracovníčka pre plán a rozpočet142+421 (2) 57 296 210anna.tengeriova [at] stuba.sk
Ing. Dana Ter-MartirosovováDek SjFvedúca oddelenia finančného účtovníctva146+421 (2) 57 296 113, +421 917 918 898dana.ter-martirosovova [at] stuba.sk
Ľubica TimováÚTP Dek SjFprevádzková pracovníčka152+421 (2) 57 296 194, +421 905 594 474lubica.timova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Tököly, PhD.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním342+421 (2) 57 296 495pavol.tokoly [at] stuba.sk
Bc. Marek ToráňVIS SjFprac. technickej obsluhy a údržby VS158/3+421 (2) 57 296 224marek.toran [at] stuba.sk
Ing. Juraj Úradníček, PhD.ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.253/2+421 (2) 57 296 327juraj.uradnicek [at] stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.ÚESZ SjFprofesor CSc.,PhD.031, 306+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023frantisek.urban [at] stuba.sk
Mgr. Marián Uvaček, PhD.ÚJŠ SjFodborný asistent CSc.,PhD.055/3marian.uvacek [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.226+421 (2) 57 296 713jan.vachalek [at] stuba.sk
Soňa VančováÚTP Dek SjFupratovač - upratovačkasona.vancova [at] stuba.sk
Ing. Branislav Vanko, PhD.ÚTM SjFodborný asistent CSc.,PhD.39/3+421 (2) 57 296 282, +421 917 825 281branislav.vanko [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Végh, PhD.ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.C211+421 (2) 57 296 714peter.vegh [at] stuba.sk
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.ÚMF SjFdocentka CSc.,PhD.001/1+421 (2) 57 296 136, +421 917 662 333daniela.velichova [at] stuba.sk
Ing. František Világi, PhD.ÚESZ SjFodborný asistent CSc.,PhD.C205 Vazovova, 364 Námestie slobodyfrantisek.vilagi [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.103jan.vlnka [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Volenský, PhD.ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním224+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922tomas.volensky [at] stuba.sk
Jarmila ZadubencováDek SjFfinančná účtovníčka141+421 (2) 57 296 169jarmila.zadubencova [at] stuba.sk
RNDr. Viera Záhonová, CSc.ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.001/2+421 (2) 57 296 138viera.zahonova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav ZelenýÚTP Dek SjFvedúci prevádzkovej jednotky153+421 905 594 365, +421 (2) 57 296 145ladislav.zeleny [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.ÚSETM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním258+421 (2) 57 296 315stanislav.ziaran [at] stuba.sk
Mgr. Ján Žiška, PhD.ÚJŠ SjFodborný asistent CSc.,PhD.055/7+421 (2) 57 296 857jan.ziska [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.SjFExterný spolupracovníkD610+421 (2) 60 291 599andrej.babinec [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Bača, CSc.SjFExterný spolupracovníkT 112jozef.baca [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Balla, CSc.SjFExterný spolupracovníkqballa [at] stuba.sk
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.SjFExterný spolupracovníkqbartl [at] stuba.sk
Ing. Mamadou Bassadin, PhD.SjFExterný spolupracovníkqbassadin [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Batista, PhD.SjFExterný spolupracovník214+421 (2) 57 296 718gabriel.batista [at] stuba.sk
Ing. Alexej BenedekSjFExterný spolupracovníkalexej.benedek [at] stuba.sk
Ing. Róbert BerkySjFExterný spolupracovníkqberky [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD.SjFExterný spolupracovníkqbernasovsky [at] stuba.sk
Matteo BertelliSjFExterný spolupracovníkxbertelli [at] stuba.sk
Ing. Tomáš BielikSjFExterný spolupracovníkqbielik [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.SjFExterný spolupracovníkqbigos [at] stuba.sk
Ing. Peter BlažíčekSjFExterný spolupracovníkpeter.blazicek [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.SjFExterný spolupracovníkqbobal [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Bošanský, CSc.SjFExterný spolupracovníkqbosansky [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.SjFExterný spolupracovníkqbrezinat [at] stuba.sk
Ing. Pavol Buček, PhD.SjFExterný spolupracovníkqbucekp [at] stuba.sk
Ing. Roman Budiský, PhD.SjFExterný spolupracovníkqbudisky [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.SjFExterný spolupracovník328/1+421 (2) 57 296 477juraj.bukoveczky [at] stuba.sk
Ing. Vladimír CeboSjFExterný spolupracovníkqcebo [at] stuba.sk
Ing. Jozef Csambál, PhD.SjFExterný spolupracovníkqcsambal [at] stuba.sk
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.SjFExterný spolupracovníkqczan [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Čačko, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqcacko [at] stuba.sk
prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.SjFExterná spolupracovníčkaqcarnogurska [at] stuba.sk
Ing. Jozef Čech, PhD.SjFExterný spolupracovníkqcech [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.SjFExterný spolupracovníkqcernecky [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Čičo, PhD.SjFExterný spolupracovníkqcico [at] stuba.sk
doc. Ing. Naqib Daneshjo, PhD.SjFExterný spolupracovníkqdaneshjo [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc.SjFExterný spolupracovník216+421 (2) 57 296 704qdedik [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Dekýš, PhD.SjFExterný spolupracovníkqdekysv [at] stuba.sk
Adrien DelamaireSjFExterný spolupracovníkxadrien [at] stuba.sk
Ing. Svetozár DemianSjFExterný spolupracovníkDP BA+421 918 646 069, 6195svetozar.demian [at] stuba.sk
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.SjFExterný spolupracovníkNC 212+421 908 674 115jozef.dobrovodsky [at] stuba.sk
Ing. Martina Domanová, PhD.SjFExterná spolupracovníčkaqdomanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.SjFExterný spolupracovníkqdovica [at] stuba.sk
doc. Ing. Sylva Drábková, PhD.SjFExterná spolupracovníčkaqdrabkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.SjFExterný spolupracovníkD118+421 (2) 60 291 669peter.drahos [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Droppa, PhD.SjFExterný spolupracovníkqdroppap [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.SjFExterný spolupracovník747, nová budova, blok B, 7. poschodie+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661miloslav.drtil [at] stuba.sk
Ing. Peter ĎurejeSjFExterný spolupracovníkqdureje [at] stuba.sk
Ing. Martin ĎurianSjFExterný spolupracovníkqdurian [at] stuba.sk
RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.SjFExterná spolupracovníčkaqdurisovaz [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.SjFExterný spolupracovník105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris [at] stuba.sk
Ing. Róbert Ďurka, PhD.SjFExterný spolupracovníkqdurka [at] stuba.sk
Ing. Maroš Eckert, PhD.SjFExterný spolupracovníkqeckert [at] stuba.sk
Ing. Pavel Élesztős, PhD.SjFExterný spolupracovníkqelesztos [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.SjFExterný spolupracovník254/1+421 (2) 57 296 392pavel.elesztos [at] stuba.sk
prof. Ing. Emil Evin, CSc.SjFExterný spolupracovníkqevin [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.SjFExterný spolupracovníkqfedorko [at] stuba.sk
Ing. Štefan Fenik, PhD.SjFExterný spolupracovníkqfenik [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.ÚESZ SjFExterný spolupracovníkkarol.ferstl [at] stuba.sk
Ing. Branislav Fidler, PhD.SjFExterný spolupracovníkqfidlerb [at] stuba.sk
Ing. Marián FilkaSjFExterný spolupracovníkqfilka [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Forejt, CSc.SjFExterný spolupracovníkqforejt [at] stuba.sk
Ing. Marianna FrajkováSjFExterná spolupracovníčkaRSTU B237, SJF 014+421 918 669 197, 9934marianna.frajkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Karel Frydrýšek, PhD.SjFExterný spolupracovníkqfrydrysek [at] stuba.sk
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, FEBO, MSc., PhD., MPHSjFExterná spolupracovníčkaqfurdova [at] stuba.sk
Ing. Matúš Gajdoš, PhD.SjFExterný spolupracovníkqgajdosm [at] stuba.sk
Ing. Marián Gall, PhD.SjFExterný spolupracovníkNB 604+421 (2) 59 325 335marian.gall [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Garaj, CSc.SjFExterný spolupracovníkNB 129+421 (2) 59 325 297ivan.garaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.SjFExterný spolupracovníkvojtech.geleta [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Sven GerberSjFExterný spolupracovníkqgerber [at] stuba.sk
Ing. Richard GeschwandtnerSjFExterný spolupracovníkqgeschwandtner [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.SjFExterný spolupracovníkqgmiterko [at] stuba.sk
doc. Ing. Károly Gócsa, PhD.SjFExterný spolupracovníkqgocsa [at] stuba.sk
Ing. Marcel Goliaš, PhD.SjFExterný spolupracovníkqgoliasm [at] stuba.sk
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.SjFExterný spolupracovníkfedor.gomory [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Sergio Carvajal GonzálezSjFExterný spolupracovníkqgonzalez [at] stuba.sk
doc. Ing. Robert Grepl, PhD.SjFExterný spolupracovníkqgrepl [at] stuba.sk
prof. Ing. František Greškovič, CSc.SjFExterný spolupracovníkqgreskovic [at] stuba.sk
Ing. Miloš GrmanSjFExterný spolupracovníkqgrmanm [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Grom, CSc.SjFExterný spolupracovníkqgrom [at] stuba.sk
Ing. Juraj GulášSjFExterný spolupracovníkqgulas [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Hájek, CSc.SjFExterný spolupracovníkqhajekv [at] stuba.sk
Ing. Václav HaklSjFExterný spolupracovníkqhakl [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.SjFExterný spolupracovník218+421 (2) 57 296 707martin.halaj [at] stuba.sk
Univ.-Prof. doc. Dr. Wolfgang HasslerSjFExterný spolupracovníkqhassler [at] stuba.sk
prof. Ing. Václav Havelský, CSc.SjFExterný spolupracovník237/3+421 (2) 57 296 336vaclav.havelsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.SjFExterný spolupracovník180, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 468jan.hives [at] stuba.sk
Ing. Michal Hlavatý, PhD.SjFExterný spolupracovníkmichal.hlavaty [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.SjFExterný spolupracovníkqhlavna [at] stuba.sk
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.SjFExterný spolupracovníkqholy [at] stuba.sk
Ing. Marek Honek, PhD.SjFExterný spolupracovník102+421 (2) 57 296 715qhonek [at] stuba.sk
Ing. Andrea Horniaková, PhD.SjFExterná spolupracovníčkaqhorniakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.SjFExterný spolupracovník226+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565viliam.hrnciar [at] stuba.sk
Ing. Martin Hudec, PhD.SjFExterný spolupracovníkqhudecm [at] stuba.sk
Ing. Eva Hýrošová, PhD.SjFExterná spolupracovníčkaqhyrosova [at] stuba.sk
Ing. Petr Chalupa, Ph.D.SjFExterný spolupracovník+420 576 035 316qchalupa [at] stuba.sk
Ing. Hana Charvátová, Ph.D.SjFExterná spolupracovníčkaqcharvatova [at] stuba.sk
Ing. Alfréd IlkaSjFExterný spolupracovníkqilka [at] stuba.sk
Roy J. Issa, Ph.D.SjFExterný spolupracovníkqissa [at] stuba.sk
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.SjFExterná spolupracovníčkaqjanacovad [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.SjFExterný spolupracovníkqjandacka [at] stuba.sk
Ing. Jozef JankovičSjFExterný spolupracovníkqjankovic [at] stuba.sk
Ing. Katarína JankovičováSjFExterná spolupracovníčkaqjankovicovak [at] stuba.sk
Ing. Július Jankovský, PhD.SjFExterný spolupracovníkqjankovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Javorek, PhD.SjFExterný spolupracovníkqjavorek [at] stuba.sk
Ing. Michal Jedinák, PhD.SjFExterný spolupracovníkqjedinakm [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.SjFExterný spolupracovníkkarol.jelemensky [at] stuba.sk
Ing. Dana Jenčuráková, PhD.SjFExterná spolupracovníčka107+421 (2) 57 296 717qjencurakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tomáš Jirout, PhD.SjFExterný spolupracovníkqjirout [at] stuba.sk
Bc. Malcolm JonesSjFExterný spolupracovníkmalcolm.jones [at] stuba.sk
RNDr. Karol Karovič, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqkarovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Kelemen, CSc.SjFExterný spolupracovníkqkelemenm [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.SjFExterný spolupracovníkqkepka [at] stuba.sk
Vlad Iuliu KeriSjFExterný spolupracovníkxkeriv [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Khunová, PhD.SjFExterná spolupracovníčkaviera.khunova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Klepoch , CSc.SjFExterný spolupracovníkqklepoch [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kliman, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqkliman [at] stuba.sk
Ing. Martin Kluka, PhD.SjFExterný spolupracovníkqkluka [at] stuba.sk
Ing. Juraj KmeťkoSjFExterný spolupracovníkqkmetko [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Vladimír Kompiš, CSc.SjFExterný spolupracovníkqkompisv [at] stuba.sk
Ing. Peter KoroncziSjFExterný spolupracovníkqkoronczi [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.SjFExterný spolupracovníkqkovacikj [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Pavel KovačócySjFExterný spolupracovníkT-117+421 906 068 336, +421 915 738 909pavel.kovacocy [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.SjFExterná spolupracovníčkaqkozubkova [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Krahulec, PhD.SjFExterný spolupracovníkqkrahulec [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Král, CSc.SjFExterný spolupracovníkR-II-10astefan.kral [at] stuba.sk
doc. Ing. Lukáš Krátky, Ph.D.SjFExterný spolupracovníkqkratkyl [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kraus, PhD.SjFExterný spolupracovníkpavel.kraus [at] stuba.sk
Ing. Ľubor Kučák, CSc.SjFExterný spolupracovník359/1+421 (2) 57 296 491lubor.kucak [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.SjFExterný spolupracovníkqkuceram1 [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Kuľka, CSc.SjFExterný spolupracovníkqkulka [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Kureková, CSc.SjFExterná spolupracovníčka218+421 (2) 57 296 707, +421 917 669 157eva.kurekova [at] stuba.sk
Mgr. Eva KurhajcováSjFExterná spolupracovníčka+421 (2) 57 296 858qkurhajcova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Ivan KuricSjFExterný spolupracovníkqkuric [at] stuba.sk
Ing. Igor Kuruc, CSc.SjFExterný spolupracovníkqkuruc [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.SjFExterný spolupracovníkA707+421 (2) 60 291 452vladimir.kutis [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kvasnička, PhD.SjFExterný spolupracovníkqkvasnicka [at] stuba.sk
Ing. Tibor Lalinský, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqlalinskyt [at] stuba.sk
RNDr. Tomáš Lánczos, PhD.SjFExterný spolupracovníkqlanczos [at] stuba.sk
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqlegat [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.SjFExterný spolupracovník201/1+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674jan.lesinsky [at] stuba.sk
Marta LeškováSjFExterná spolupracovníčkamarta.leskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.SjFExterný spolupracovníkjozef.lipka [at] stuba.sk
doc. Ing. Neitus Lipták, PhD.SjFExterný spolupracovníkneitus.liptak [at] stuba.sk
doc. Ing. Ondrej Líška, CSc.SjFExterný spolupracovníkqliskao [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Longauer, PhD.SjFExterný spolupracovníkqlongauerj [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Lukšic, CSc.SjFExterný spolupracovníkqluksic [at] stuba.sk
Ing. Juraj MáčajSjFExterný spolupracovníkqmacaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqmalenovsky [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.SjFExterný spolupracovníkqmalcho [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.SjFExterný spolupracovníkqmalys [at] stuba.sk
Ing. Milan Ioan Maniur, PhD.SjFExterný spolupracovníkqmaniur [at] stuba.sk
Ing. Róbert MarákSjFExterný spolupracovníkqmarak [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, PhD.SjFExterný spolupracovníkqmarekj [at] stuba.sk
Ing. Miroslav MarekSjFExterný spolupracovníkqmarek [at] stuba.sk
Ing. Michal Máriássy, CSc.SjFExterný spolupracovníkqmariassy [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.ÚAMAI SjF, SjFExterný spolupracovníkqmarkovicj [at] stuba.sk
Aldo MasciarelliSjFExterný spolupracovníkxmasciarelli [at] stuba.sk
Ing. Lukáš MäsiarSjFExterný spolupracovníkqmasiarl [at] stuba.sk
Ing. Tomáš MatulaSjFExterný spolupracovníkqmatula [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.SjFExterný spolupracovníkqmedveckys [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Melichar, CSc.SjFExterný spolupracovníkqmelichar [at] stuba.sk
Ing. Ruben MessingSjFExterný spolupracovníkqmessing [at] stuba.sk
Ing. Zdenko MihalovičSjFExterný spolupracovníkqmihalovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqmikles [at] stuba.sk
Ing. Ivan Mikulecký, PhD.SjFExterný spolupracovníkqmikulecky [at] stuba.sk
Ing. Peter MinarovičSjFExterný spolupracovníkqminarovic [at] stuba.sk
Ing. Marek Mlkvik, PhD.SjFExterný spolupracovník17B, Vazovova 5marek.mlkvik [at] stuba.sk
Bensallam Mohamed BassameSjFExterný spolupracovníkxmohamedbassame [at] stuba.sk
doc. MUDr. Viliam Mojto, PhD.SjFExterný spolupracovníkqmojto [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.SjFExterný spolupracovníkqmolnarp [at] stuba.sk
Luis Moncosi LinaresSjFExterný spolupracovníkxmoncosilinares [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.SjFExterný spolupracovníkqmoravecj [at] stuba.sk
Carlos MoreiraSjFExterný spolupracovníkxmoreira [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.SjFExterný spolupracovníkA704+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192justin.murin [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Musil, PhD.SjFExterný spolupracovníkqmusils [at] stuba.sk
Ing. Peter Muškát, PhD.SjFExterný spolupracovník+421 (2) 57 296 476peter.muskat [at] stuba.sk
Ing. Jozef NákačkaSjFExterný spolupracovníkqnakacka [at] stuba.sk
RNDr. Peter Nemeček, PhD.SjFExterný spolupracovníkqnemecek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc.SjFExterná spolupracovníčkaqnikodemova [at] stuba.sk
Ing. Radoslav Orokocký, PhD.SjFExterný spolupracovníkqorokocky [at] stuba.sk
doc. Ing. František Palčák, CSc.SjFExterný spolupracovník27+421 (2) 57 296 193frantisek.palcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.SjFExterný spolupracovník104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636rudolf.palencar [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Pálka, PhD.SjFExterný spolupracovníkqpalka [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.SjFExterný spolupracovníkqpastor [at] stuba.sk
Ing. Viliam Pätoprstý, PhD.SjFExterný spolupracovníkqpatoprsty [at] stuba.sk
Baran PehlivanSjFExterný spolupracovníkxpehlivan [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Peták, PhD.SjFExterný spolupracovníkqpetak [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Peťková, PhD.SjFExterná spolupracovníčkaqpetkova [at] stuba.sk
Ing. Gyula PetőczSjFExterný spolupracovníkqpetocz [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Petrák, PhD.SjFExterný spolupracovníkqpetrak [at] stuba.sk
Ing. Peter PetrenčíkSjFExterný spolupracovníkqpetrencik [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.SjFExterný spolupracovníkqpiska [at] stuba.sk
Pawel PodsiadlySjFExterný spolupracovníkxpodsiadly [at] stuba.sk
prof. Ing. František Pochylý, CSc.SjFExterný spolupracovníkqpochyly [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Miroslav PokornýSjFExterný spolupracovníkqpokorny [at] stuba.sk
doc. Ing. Petr Porteš, PhD.SjFExterný spolupracovníkqportes [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD.SjFExterný spolupracovníkqpospisil [at] stuba.sk
Ing. Peter PotockýSjFExterný spolupracovníkqpotocky [at] stuba.sk
Ing. Vladislav Pracný, PhD.SjFExterný spolupracovníkqpracny [at] stuba.sk
Ing. Gellért PresinszkýSjFExterný spolupracovníkqpresinszky [at] stuba.sk
Ing. Peter PribilaSjFExterný spolupracovníkqpribila [at] stuba.sk
Maciej PrusSjFExterný spolupracovníkxprus [at] stuba.sk
Bosselut QuentinSjFExterný spolupracovníkxquentin [at] stuba.sk
prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqrajec [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Repka, PhD.SjFExterný spolupracovník230+421 (2) 57 296 376miroslav.repka [at] stuba.sk
prof. Ing. František Rieger, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqrieger [at] stuba.sk
Pedro Filipe Caldeira RosaSjFExterný spolupracovníkxrosap [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.SjFExterný spolupracovníkqrusnak [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Růžička, CSc.SjFExterný spolupracovníkqruzickam [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.SjFExterný spolupracovník107+421 (2) 57 296 717jan.rybar [at] stuba.sk
doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.SjFExterný spolupracovníkqrepa [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír SarázSjFExterný spolupracovníkqsaraz [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SárkánySjFExterný spolupracovníkqsarkany [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Sásik, CSc.SjFExterný spolupracovníkqsasik [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Sátor, PhD.SjFExterný spolupracovníkqsator [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.SjFExterný spolupracovníkqsegla [at] stuba.sk
Ing. Pavol Seman, PhD.SjFExterný spolupracovníkqseman [at] stuba.sk
Dr. Ing. Martin SchmidSjFExterný spolupracovníkqschmid [at] stuba.sk
Ing. Matúš SchneiderSjFExterný spolupracovníkqschneiderm1 [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Juraj Sinay, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqsinay [at] stuba.sk
Ing. Martin Sivý, PhD.SjFExterný spolupracovník333+421 (2) 57 296 479martin.sivy [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.SjFExterný spolupracovníkvladimir.sladek [at] stuba.sk
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.SjFExterný spolupracovníkqslavicek [at] stuba.sk
Ing. Martin Smeja, PhD.SjFExterný spolupracovníkqsmeja [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SmutnýSjFExterný spolupracovníkqsmutny [at] stuba.sk
Mgr. Mykola Soloviov, PhD.SjFExterný spolupracovníkqsoloviov [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.SjFExterný spolupracovníkqspalek [at] stuba.sk
Ing. Robert Spurný, PhD.SjFExterný spolupracovníkqspurny [at] stuba.sk
Ing. Milan Srnka, PhD.SjFExterný spolupracovníkqsrnka [at] stuba.sk
Ing. Dušan StachoSjFExterný spolupracovníkqstachod [at] stuba.sk
Ing. Stanislav StančíkSjFExterný spolupracovníkqstanciks [at] stuba.sk
Dr. Hannes SteinerSjFExterný spolupracovníkqsteinerh [at] stuba.sk
Ing. Jozef Steinhübl, PhD.SjFExterný spolupracovníkqsteinhubl [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.SjFExterný spolupracovníkNB3115+421 (2) 59 325 263jan.stopka [at] stuba.sk
Ing. Petra StrapkoSjFExterná spolupracovníčkaqschmidtovap [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.SjFExterný spolupracovníkqsuchanekm [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Sukop, PhD.SjFExterný spolupracovníkqsukop [at] stuba.sk
Ing. Michal Svátek, PhD.SjFExterný spolupracovníkqsvatek [at] stuba.sk
prof. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.SjFExterný spolupracovníkqsverak [at] stuba.sk
Ing. Martin SvetlíkSjFExterný spolupracovníkqsvetlik [at] stuba.sk
Ing. Dušan Synak, CSc.SjFExterný spolupracovníkqsynak [at] stuba.sk
Ing. Peter Szakáll, PhD.SjFExterný spolupracovníkqszakall [at] stuba.sk
RNDr. Dagmar Szarková, PhD.SjFExterná spolupracovníčkadagmar.szarkova [at] stuba.sk
Mgr. Petra ŠalamúnováSjFExterná spolupracovníčkaqsalamunova [at] stuba.sk
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.SjFExterná spolupracovníčkaqsatanova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.SjFExterný spolupracovníkqseda [at] stuba.sk
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.SjFExterná spolupracovníčkaqsklubalova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.SjFExterný spolupracovník5.20+421 (2) 21 022 520lukas.soltes [at] stuba.sk
Ing. Peter ŠpačekSjFExterný spolupracovníkqspacekp [at] stuba.sk
Ing. Marian ŠrámekSjFExterný spolupracovníkqsramekm [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Štetina, PhD.SjFExterný spolupracovníkqstetinaj [at] stuba.sk
Ing. Boris Štubňa, PhD.SjFExterný spolupracovníkqstubnab [at] stuba.sk
Ing. Jozef ŠtulrajterSjFExterný spolupracovníkqstulrajter [at] stuba.sk
Ing. Peter Švarc, CSc.SjF, ExtP SjFExterný spolupracovníkqsvarc [at] stuba.sk
Ing. Viktor ŠvarcSjFExterný spolupracovníkqsvarcv [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Švec, CSc.SjFExterný spolupracovníkqsveca [at] stuba.sk
Momir Tabakovic, PhD., MSc.SjFExterný spolupracovníkmomir.tabakovic [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.SjFExterný spolupracovníkqtesar [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.SjFExterný spolupracovník+421 (2) 57 296 548marian.tolnay [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.SjFExterný spolupracovník+421 (2) 57 296 342peter.tomlein [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.SjFExterný spolupracovníkqtothf [at] stuba.sk
Ing. Peter Tóth, PhD.SjFExterný spolupracovníkqtoth [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Tuma, CSc.SjFExterný spolupracovníkqtumaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Turza, CSc.SjFExterný spolupracovníkqturza [at] stuba.sk
Ing. Michal UkropecSjFExterný spolupracovníkqukropec [at] stuba.sk
Ing. Lukáš UlrichSjFExterný spolupracovníkqulrich [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.SjFExterný spolupracovníkqurednicek [at] stuba.sk
Ing. Milan VachálekSjFExterný spolupracovníkqvachalek [at] stuba.sk
Ing. Martin ValašíkSjFExterný spolupracovníkqvalasik [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.SjFExterný spolupracovník+421 (2) 57 296 551stefan.valcuha [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ivan Valent, PhD.SjFExterný spolupracovníkqvalenti [at] stuba.sk
Ing. Martin Vančura, PhD.SjFExterný spolupracovníkqvancura [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Varga, CSc.SjFExterný spolupracovníkqvargam1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Varchola, CSc.SjFExterný spolupracovníkmichal.varchola [at] stuba.sk
Mgr. Katarína VassalováSjFExterná spolupracovníčka+421 (2) 57 296 204, +421 (2) 57 296 203katarina.vassalova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.SjFExterný spolupracovníkqvasekv [at] stuba.sk
prof. Ing. Karol Vavro, PhD.SjFExterný spolupracovníkqvavro [at] stuba.sk
Ing. František Vdoleček, PhD.SjFExterný spolupracovníkqvdolecek [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.SjFExterný spolupracovníkqvejvoda [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.SjFExterný spolupracovníkqveselys [at] stuba.sk
Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.SjFExterný spolupracovníkvladimir.huertas [at] stuba.sk
doc. Ing. Koloman Vincze, CSc.SjFExterný spolupracovníkqvincze [at] stuba.sk
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.SjFExterný spolupracovníkqvitecek [at] stuba.sk
prof. Dr. Vojislav Vojislav MiltenovićSjFExterný spolupracovníkqvojislavmilten [at] stuba.sk
Ing. Peter Vrabček, PhD.SjFExterný spolupracovníkqvrabcek [at] stuba.sk
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.SjFExterný spolupracovníkqwimmer [at] stuba.sk
Ing. Johann WlokaSjFExterný spolupracovníkqwloka [at] stuba.sk
mgr inż. Sławomir Stanisław Wojnar, PhD.ÚAMAI SjFExterný spolupracovníkslawomir.wojnar [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.SjFExterný spolupracovníkqzabovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ondrej Záhorec, CSc.SjFExterný spolupracovníkondrej.zahorec [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, CSc.SjFExterný spolupracovníkqzapomel [at] stuba.sk
Ing. Vladimír ZaťkoSjFExterný spolupracovníkqzatkov [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Zegzulka, Ph.D.SjFExterný spolupracovníkqzegzulka [at] stuba.sk
Ing. Milan ZigoSjFExterný spolupracovníkqzigom [at] stuba.sk
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.SjFExterný spolupracovníkqzuth [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.SjFExterná spolupracovníčkaD119+421 (2) 60 291 742katarina.zakova [at] stuba.sk
Ing. Terézia ŽákováSjFExterná spolupracovníčkaqzakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.SjFExterný spolupracovník258+421 (2) 57 296 315stanislav.ziaran [at] stuba.sk
PaedDr. Jozef ŽidekSjFExterný spolupracovníkjozef.zidek [at] stuba.sk
Ing. Peter Žitňanský, PhD.SjFExterný spolupracovníkpeter.zitnansky [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.SjFExterný spolupracovníkqzmindak [at] stuba.sk