21. 9. 2019  13:41 Matúš
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.profesor CSc.,PhD.A206+421 (2) 60 291 516peter.ballo [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.docent CSc.,PhD.A211+421 (2) 60 291 234, +421 (2) 65 422 598peter.bokes [at] stuba.sk
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.profesor CSc.,PhD.A312+421 (2) 60 291 138julius.cirak [at] stuba.sk
Ing. Štefan Čerba, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA308+421 (2) 60 291 6392003240065 [at] stuba.sk
Ing. Jarmila Degmová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA513+421 (2) 60 291 265jarmila.degmova [at] stuba.sk
Ing. Július Dekan, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA606+421 (2) 60 291 832julius.dekan [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.docent CSc.,PhD.A604+421 (2) 60 291 173gabriel.farkas [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Haščík, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA514+421 (2) 60 291 289jan.hascik [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.docent CSc.,PhD.A510+421 (2) 60 291 893robert.hinca [at] stuba.sk
RNDr. Juraj Chlpík, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A314+421 (2) 60 291 479juraj.chlpik [at] stuba.sk
Mgr. Martin Konôpka, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA212+421 (2) 60 291 118martin.konopka [at] stuba.sk
RNDr. Soňa Kotorová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.sona.halaszova [at] stuba.sk
Ing. Kristína Krištofová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímkristina.kristofova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kršjak, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA602+421 (2) 60 291 536vladimir.krsjak [at] stuba.sk
Ing. Jakub Lűley, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA307+421 (2) 60 291 3702003250335 [at] stuba.sk
Eva MánikováasistentkaA503+421 (2) 60 291 684, +421 (2) 65 427 207eva.manikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.profesor DrSc.A605+421 (2) 60 291 167marcel.miglierini [at] stuba.sk
Peter Mikulatechnický pracovníkS16+421 (2) 60 291 765peter.mikula [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.profesor CSc.,PhD.A607+421 (2) 60 291 661vladimir.necas [at] stuba.sk
Ing. Patrik Novák, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA316+421 (2) 60 291 714patrik.novak [at] stuba.sk
Ing. Filip Osuskývýskumný pracovník s VŠ vzdelanímfilip.osusky [at] stuba.sk
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.profesor CSc.,PhD.A504+421 (2) 60 291 106marius.pavlovic [at] stuba.sk
Ing. Milan Pavúk, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA606+421 (2) 60 291 832milan.pavuk [at] stuba.sk
Ing. Martin Petriska, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA604+421 (2) 60 291 173martin.petriska [at] stuba.sk
Ing. Katarína Sedlačková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.A513+421 (2) 60 291 265katarina.sedlackova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA507+421 (2) 60 291 663jozef.sitek [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.profesor DrSc.A502, A608+421 (2) 60 291 753, +421 (2) 60 291 821vladimir.slugen [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Sojak, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA509+421 (2) 60 291 229stanislav.sojak [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.docentka CSc.,PhD.A506+421 (2) 60 291 595andrea.sagatova [at] stuba.sk
Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním2003230882 [at] stuba.sk
Zuzana Váciovápracovníčka pre ekonomické činnostiA207+421 (2) 60 291 297zuzana.vaciova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.docent CSc.,PhD.A305+421 (2) 60 291 275jan.vajda [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.docent CSc.,PhD.A210+421 (2) 60 291 114
RNDr. Mária Valkováodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA310+421 (2) 60 291 418maria.valkova [at] stuba.sk
Mgr. Marek Vančo, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A304+421 (2) 60 291 287, +421 (2) 60 291 196marek.vanco [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Váry, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA308+421 (2) 60 291 639tomas.vary [at] stuba.sk
Ing. Klement Vitázek, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A602+421 (2) 60 291 122klement.vitazek [at] stuba.sk
Ing. Branislav Vrban, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA307+421 (2) 60 291 3702003250581 [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Zemanová Diešková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.A204a+421 (2) 60 291 178miroslava.dieskova [at] stuba.sk