12. 12. 2019  12:18 Otília
Akademický informačný systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. arch. Andrej Alexyodborný asistent bez vedeckej hodnosti307+421 (2) 572 76 316andrej.alexy [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.310+421 (2) 572 76 324jozef.balaz [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Bogárodborný asistent bez vedeckej hodnostimichal.bogar [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.304+421 (2) 572 76 314maria.budiakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Martin Dubinyvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.dubiny [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.307+421 (2) 572 76 317vladimir.hain [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.docent CSc.,PhD.313+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.docentka CSc.,PhD.316+421 (2) 572 76 153lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.docent CSc.,PhD.415+421 (2) 572 76 326frantisek.kalesny [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.306+421 (2) 572 76 454katarina.kujanova [at] stuba.sk
Bc. Monika Mešťánkovásekretárka314+421 (2) 572 76 325monika.mestankova [at] stuba.sk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.308+421 (2) 572 76 318yakoub.meziani [at] stuba.sk
Ing. Roman Rosinavedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.roman.rosina [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.315+421 (2) 572 76 326eva.vojtekova [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Luboš AgnetExterný spolupracovníkqagnet [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš HubinskýExterný spolupracovníkqhubinsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.Externý spolupracovníkqtuzinsky [at] stuba.sk