21. 10. 2020  10:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/416
+421 (2) 32 888 551
iyad.abrahoim [at] stuba.sk
KMDG SvFtechnický pracovníkC 0503
KBKM SvFtechnický pracovník
marian.angus [at] stuba.sk
Ing. Igor Antoniacipracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 721
KTES SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1003
+421 (2) 32 888 595
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.docent CSc.,PhD.A 503
+421 (2) 32 888 365
rudolf.aroch [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Augustín, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/424
+421 (2) 32 888 295
tomas.augustin [at] stuba.sk
KMDG SvF
docent CSc.,PhD.
C 0501+421 (2) 32 888 419tomas.bacigal [at] stuba.sk
Ing. Marek Bajtala, PhD.KGDE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-304
+421 (2) 32 888 392
marek.bajtala [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627zbynek.bajtek [at] stuba.sk
Andrej BalážCIT SvF
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
Libuša BalážováKFYZ SvFodborná administratívna pracovníčka
C 0307
+421 (2) 32 888 421libusa.balazova [at] stuba.sk
Mgr. Pavla Balážováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Mgr. Martin Balažovjech, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
Ing. Gabriel Bálint, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A 5/535
+421 (2) 32 888 353
gabriel.balint [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnostiC 2016+421 (2) 32 888 207julia.baranova [at] stuba.sk
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.profesorka CSc.,PhD.C 1301+421 (2) 32 888 608danka.barlokova [at] stuba.sk
doc. Ing. Dana Baroková, PhD.KHTE SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1111
+421 (2) 32 888 693
dana.barokova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/431
+421 (2) 32 888 540
KTVY SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
KTES SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1015
marian.bederka [at] stuba.sk
KGTE SvFprofesorka CSc.,PhD.C 0901
+421 (2) 32 888 675
emilia.bednarova [at] stuba.sk
KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408
juliana.beganova [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
C 0104
+421 (2) 32 888 471
Helena Benedikovičováodborná administratívna pracovníčkaA 4/407
+421 (2) 32 888 705
KMDG SvFodborná administratívna pracovníčka
C 0401
+421 (2) 32 888 703
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.profesor CSc.,PhD.A 4/414
+421 (2) 32 888 554
PhDr. Kristína BeňováEO Dek SvFvedúca oddelenia finančného účtovníctva
C 0210
+421 (2) 32 888 729
kristina.benova [at] stuba.sk
Jana Beňovičovápracovníčka MTZC 0114
+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
Monika Bežuchová
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0206
+421 (2) 32 888 579
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.KKPS SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0611+421 (2) 32 888 642
Mgr. Barbora Bieliková
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
Zuzana Bielikováodborná administratívna pracovníčka
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A406
+421 (2) 32 888 546
juraj.bilcik [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, špecialista pre styk s verejnosťou
C 0311, C 1015+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Jozef Bočkaj
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jozef.bockaj [at] stuba.sk
KARCH SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1910
+421 (2) 32 888 564
Mgr. Edina Borovská, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
docent CSc.,PhD.A420
+421 (2) 32 888 542
viktor.borzovic [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Bosák, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 1512
+421 (2) 32 888 655
Oľga BoskovičováOP Dek SvF
vrátnik
olga.boskovicova [at] stuba.sk
KZEI SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1306
+421 (2) 32 888 611
jarmila.bozikova [at] stuba.sk
Ing. Filip Bránický, PhD.KARCH SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1920
+421 (2) 32 888 239
RNDr. Martin Brček, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1723
+421 (2) 32 888 288
martin.brcek [at] stuba.sk
Ing. Peter Briatka, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1013
+421 (2) 32 888 594peter.briatka [at] stuba.sk
Helena Briestenská
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
Laura BrinzováKIC SvFknihovníčka
+421 (2) 32 888 495laura.brinzova [at] stuba.sk
KKDK SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 519
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.KKDK SvF
profesor CSc.,PhD.
A 507
+421 (2) 32 888 377
Eva BrunclíkováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
eva.brunclikova [at] stuba.sk
Ing. Peter Buday, PhD.KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0712
+421 (2) 32 888 459
peter.buday [at] stuba.sk
Ing. Blažej Bucha, PhD.KGZA SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-612+421 (2) 32 888 342blazej.bucha [at] stuba.sk
Marcela Cabadajová
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006+421 (2) 32 888 647
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA 5/523+421 (2) 32 888 363
Mgr. Michaela Cibulováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
KSME SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 1806+421 (2) 32 888 245
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.KFYZ SvFdocent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1809
+421 (2) 32 888 265helena.cepova [at] stuba.sk
Ing. Michaela Červeňanská, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1110
+421 (2) 32 888 563
KVHK SvFprofesor CSc.,PhD.C 1218
+421 (2) 32 888 628
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104
+421 (2) 32 888 698lea.cubanova [at] stuba.sk
Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
Ing. Jakub Čurpek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
C 0302
+421 (2) 32 888 492jakub.curpek [at] stuba.sk
Ing. Michaela Danáčová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627michaela.danacova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
Ing. Karin DeákováKKPS SvF
stavebný technička
C 0609
+421 (2) 32 888 453
KTVY SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 556
KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0621+421 (2) 32 888 449dusan.dlhy [at] stuba.sk
Mgr. Alica Domonkosová
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
kuchárka
odborný asistent CSc.,PhD.
C 2005
+421 (2) 32 888 586marek.dubek [at] stuba.sk
Ing. Marián Dubík
pracovník pre študijné záležitosti
ext. pracovisko mimo svf+421 903 430 163
docentka CSc.,PhD.
A-605
+421 (2) 32 888 534
renata.duraciova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1106
+421 (2) 32 888 565
peter.dusicka [at] stuba.sk
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 2007+421 (2) 32 888 229helena.ellingerova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.KGZA SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
A-618
+421 (2) 32 888 297
jana.chalachanova [at] stuba.sk
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
Ing. Igor Farinič
stavebný technik
+421 (2) 43 336 100
Ing. Róbert Fencík, PhD.KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-628+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325robert.fencik [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/402
+421 (2) 32 888 508
odborný administratívny pracovník
C 1211+421 (2) 32 888 625gabriel.foldes [at] stuba.sk
ŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483viera.follrichova [at] stuba.sk
Ing. Michal Franek, PhD.KKPS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 654
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
profesorka CSc.,PhD.
C 1701
+421 (2) 32 888 624
docent CSc.,PhD.
A-318
+421 (2) 32 888 398marek.frastia [at] stuba.sk
KMDG SvFdocent CSc.,PhD.C 0509+421 (2) 32 888 719
KTES SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1614+421 (2) 32 888 599tomas.funtik [at] stuba.sk
Ing. Peter Gaál
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.docentka CSc.,PhD.
A 4/430
+421 (2) 32 888 382
KHUV SvF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 2017
+421 (2) 32 888 226
JUDr. Ondrej Gajniak
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1820+421 (2) 32 888 254
KTES SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1004+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590jozef.gasparik [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A-316
+421 (2) 32 888 529
KGZA SvFodborná asistentka CSc.,PhD.A-603+421 (2) 32 888 536
Ing. Pavol Giertli
vedúci VS
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 319
technická pracovníčka
C 1405+421 (2) 32 888 657terezia.gondova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra Grachová
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
alexandra.grachova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Gramblička, PhD.vedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.C 0113, C 1108+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481
docentka CSc.,PhD.
C 1912
+421 (2) 32 888 426
jana.gregorova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0804
+421 (2) 32 888 224
ÚSZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1502
+421 (2) 32 888 712
silvia.gregusova [at] stuba.sk
Mgr. Alžbeta Grmanovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1805+421 (2) 32 888 230
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CIT SvF
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716
KBKM SvF
profesor CSc.,PhD.
A 4/415
+421 (2) 32 888 555
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417angela.handlovicova [at] stuba.sk
Ing. Aneta HangyováÚSZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
aneta.hangyova [at] stuba.sk
KTES SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1019
+421 (2) 32 888 594
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438
Ing. Peter Hartman, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0714+421 (2) 32 888 462
EO Dek SvFfinančná účtovníčkaC 0212+421 (2) 32 888 208lubica.hegerova [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj HermannKARCH SvF
hosťujúci profesor
C 1918+421 (2) 32 888 464
KTVY SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Milan HiršOP Dek SvFdomovník - údržbár
prof. Ing. arch. Michal HlaváčekKARCH SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1909
michal.hlavacek [at] stuba.sk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.KVHK SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1207
+421 (2) 32 888 620
KDOS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.A 5/522
+421 (2) 32 888 354
odborný asistent CSc.,PhD.A 4/433+421 (2) 32 888 385ivan.holly [at] stuba.sk
ÚSZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1512+421 (2) 32 888 655
Margita Holúbeková
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577margita.holubekova [at] stuba.sk
Rastislav Horváth
operátor VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656rastislav.horvath [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 0622
+421 (2) 32 888 458
KZEI SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1712
+421 (2) 32 888 275
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.KGTE SvF
docent CSc.,PhD.
C 0911+421 (2) 32 888 678lubos.hrustinec [at] stuba.sk
doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.KSME SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1812
+421 (2) 32 888 641
KGDE SvFdocentka CSc.,PhD.A-317
+421 (2) 32 888 530
lubica.hudecova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.C 1012
+421 (2) 32 888 597
zdenka.hulinova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A-602
+421 (2) 32 888 531
ladislav.husar [at] stuba.sk
Ingrida HusárováKTES SvFodborná administratívna pracovníčka
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.KARCH SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1908, C 1911
+421 (2) 32 888 646
jarmila.husenicova [at] stuba.sk
Bc. Gabriela HuskováMO Dek SvF
mzdová účtovníčka
C 0313
+421 (2) 32 888 477
KGTE SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913
+421 (2) 32 888 669jana.chabronova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1014
+421 (2) 32 888 316
barbara.chamulova [at] stuba.sk
KARCH SvF
docent CSc.,PhD.
C 1914
+421 (2) 32 888 630
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.KKPS SvFprofesor CSc.,PhD.C 0718+421 (2) 32 888 402
Denisa ChrenkováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
filip.chrvala [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.C 1311
+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610
Ing. Martin Imrišek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.
+421 917 669 453
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
rastislav.ingeli [at] stuba.sk
KIC SvFknihovník
+421 (2) 32 888 576
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1821
+421 (2) 32 888 260olga.ivankova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C 0711
+421 (2) 32 888 438
erik.jakes [at] stuba.sk
KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0604
+421 (2) 32 888 649
profesor CSc.,PhD.A-607
+421 (2) 32 888 537
KTES SvF
docentka CSc.,PhD.
C 2001
+421 (2) 32 888 221
Ing. Taťjana Jánošková, PhD.KTZB SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1414
+421 (2) 32 888 636tatjana.janoskova [at] stuba.sk
doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 0419+421 (2) 32 888 430
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1819
+421 (2) 32 888 364
KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-314
+421 (2) 32 888 338
jan.jezko [at] stuba.sk
KFYZ SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0301
+421 (2) 32 888 484
milan.jurci [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
jozef.kacur [at] stuba.sk
KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-305
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.profesor CSc.,PhD.C 0409
+421 (2) 32 888 405
martin.kalina [at] stuba.sk
KTZB SvF
docent CSc.,PhD.
C 1401
+421 (2) 32 888 661
daniel.kalus [at] stuba.sk
OPVV Dek SvF
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
C 0107+421 (2) 32 888 393
Monika KausitzováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201monika.kausitzova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alzbeta.kissova [at] stuba.sk
Monika Kissová
upratovač - upratovačka
monika.kissova [at] stuba.sk
Janka KišoňováMO Dek SvF
mzdová účtovníčka
C 0312
+421 (2) 32 888 475
Judita KiššováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
judita.kissova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 514
+421 (2) 32 888 378
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.profesor CSc.,PhD.
C 0410
+421 (2) 32 888 409
martin.knor [at] stuba.sk
špecialista pre styk s verejnosťouC 0310+421 (2) 32 888 708
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.KVHK SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1217
+421 (2) 32 888 623
Alena Kohútová
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alena.kohutova [at] stuba.sk
technická pracovníčka
C 0610
+421 (2) 32 888 643sona.kochankova [at] stuba.sk
doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD.KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1815
+421 (2) 32 888 332
Ing. Michal Kollár, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0519
michal.kollar [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0502+421 (2) 32 888 428magdalena.komornikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.KGDE SvF
profesor CSc.,PhD.
A-311
+421 (2) 32 888 559
docent CSc.,PhD.
C 1707
+421 (2) 32 888 277
miloslav.kopecky [at] stuba.sk
Ing. Peter KorčákKGZA SvF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
A-611
+421 (2) 32 888 344
Ing. Jozef KorinekÚSZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1505
+421 (2) 32 888 701jozef.korinek [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.C 1419
+421 (2) 32 888 631
daniela.koudelkova [at] stuba.sk
ÚVZK SvF
chyžná
Ing. Michal Kováč, PhD.KKDK SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A 513
+421 (2) 32 888 376
michal.kovac [at] stuba.sk
Mária Kozánková
pokladníčka
C 0001
+421 (2) 32 888 469
maria.kozankova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1420
+421 (2) 32 888 633
milan.krafcik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 1417
+421 (2) 32 888 650
profesor CSc.,PhD.C 1820+421 (2) 32 888 690juraj.kralik [at] stuba.sk
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1821
+421 (2) 32 888 253
doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 0512
+421 (2) 32 888 236
Ing. Stela KrivdováOPVV Dek SvF
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
C 0106+421 (2) 32 888 723
ÚVZK SvFchyžná
jana.krocita [at] stuba.sk
Iveta Krullová
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0007
+421 (2) 32 888 725
vrátnik
milena.kubincova [at] stuba.sk
vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192
skladníčka
Jana KudláčkováÚVZK SvFhospodár
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1905
+421 (2) 32 888 607
odborná asistentka CSc.,PhD.C 1413
+421 (2) 32 888 660
vrátnik
Helena KvasnicováKGZA SvFtechnická pracovníčka
A-606
+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476
docentka CSc.,PhD.
C 1911
+421 (2) 32 888 426
magdalena.kvasnicova [at] stuba.sk
KGDE SvFdocent CSc.,PhD.A-310a
+421 (2) 32 888 390
KVHK SvFodborná administratívna pracovníčka
C 1211
+421 (2) 32 888 625
marija.labat [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/418a+421 (2) 32 888 386kamil.laco [at] stuba.sk
Ing. Katarína Lamperová, PhD.KSME SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1810
+421 (2) 32 888 256
katarina.lamperova [at] stuba.sk
EO Dek SvF
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0205
+421 (2) 32 888 722
Michal Lapin
pracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514
Ing. Antónia Laščeková
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0003
+421 (2) 32 888 466antonia.lascekova [at] stuba.sk
Viera Látková
upratovač - upratovačka
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0803+421 (2) 32 888 521
Ing. arch. Valéria LesňákováOPVV Dek SvF
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
C 0108
+421 (2) 32 888 587
valeria.lesnakova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Letko, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A-629
+421 (2) 32 888 528
KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-631+421 (2) 32 888 297
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
ondrej.lison [at] stuba.sk
Mgr. Beáta Lisýovápracovníčka pre personálne činnostiC 0110+421 (2) 32 888 470beata.lisyova [at] stuba.sk
Oľga Lúčnavrátnik
olga.lucna [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.KFYZ SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
KMDG SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0514
+421 (2) 32 888 243
ÚVZK SvFúdržbár
rastislav.macko [at] stuba.sk
KVHK SvFprofesor CSc.,PhD.C 1209+421 (2) 32 888 279
odborný asistent CSc.,PhD.
A 514
+421 (2) 32 888 378
martin.magura [at] stuba.sk
Drahomíra Magurováupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
drahomira.magurova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1714+421 (2) 32 888 285
Ing. Martina Majorošová, PhD.KVHK SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1212
+421 (2) 32 888 618martina.majorosova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Majtánová, PhD.KBKM SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA422
+421 (2) 32 888 503
lucia.majtanova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1011
+421 (2) 32 888 593
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1009+421 (2) 32 888 596peter.makys [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0008
+421 (2) 32 888 478monika.malekova [at] stuba.sk
Ing. Marcela MaliarikováOPVV Dek SvFšpecialista pre styk s verejnosťouC 0116, C 1212+421 (2) 32 888 578marcela.maliarikova [at] stuba.sk
KGDE SvFdocent CSc.,PhD.A-322+421 (2) 32 888 427
PAMO Dek SvFvedúca útvaru ľudských zdrojov+421 (2) 32 888 425
Lenka MasárováÚVZK SvF
čašník
lenka.masarova [at] stuba.sk
Katarína MatusováEO Dek SvFfinančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208katarina.matusova [at] stuba.sk
KTES SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1001
+421 (2) 32 888 599
profesor CSc.,PhD.
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403
odborný asistent CSc.,PhD.C 1903
+421 (2) 32 888 400
dusan.mellner [at] stuba.sk
Peter MeľuchCIT SvF
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656peter.meluch [at] stuba.sk
KKPS SvFdocent CSc.,PhD.
C 0708
+421 (2) 32 888 397
rastislav.mendan [at] stuba.sk
KMDG SvFprofesor DrSc.C 0407, C 0402
+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703
Ľudmila MičunekováCIT SvFodborná administratívna pracovníčkaCIT 1/3+421 (2) 32 888 511ludmila.micunekova [at] stuba.sk
KFYZ SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
Ing. Želmíra MihalíkováEO Dek SvFvedúca ekonomického útvaruC 0207
+421 (2) 32 888 294
zelmira.mihalikova [at] stuba.sk
Mgr. Ľubica MichalíkováŠO Dek SvFpracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
docent CSc.,PhD.
C 0603
+421 (2) 32 888 479
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.KMDG SvFprofesor DrSc.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0404
CIT SvF
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
docentka CSc.,PhD.
C 0406+421 (2) 32 888 411maria.minarova [at] stuba.sk
KKPS SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0709+421 (2) 32 888 457
technický pracovník
C 1802
+421 (2) 32 888 209vladimir.mitro [at] stuba.sk
Svetlana MiženkováKIC SvFknihovníčka
+421 (2) 32 888 576svetlana.mizenkova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
prevádzkový elektrikár
frantisek.mogyorosi [at] stuba.sk
Drahoslava MohlerováKIC SvFpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577drahoslava.mohlerova [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 10/3
+421 (2) 32 888 313
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.KHTE SvF
docent CSc.,PhD.
C 1112
+421 (2) 32 888 566
Ing. Jakub Mydla
odborný administratívny pracovník
C 1105
+421 (2) 32 888 619
KARCH SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1917
+421 (2) 32 888 464
zuzana.nadaska [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0208
+421 (2) 32 888 497
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
Ing. Martina Nečasová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1503, C 1521
+421 (2) 32 888 553
Ing. Zuzana Németová, PhD.KVHK SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1213
+421 (2) 32 888 621
Alena Noskovičovápracovníčka pre ekonomické činnostiC 0215+421 (2) 32 888 500
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.KMDG SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0618
+421 (2) 32 888 450
juraj.olbrimek [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1705
+421 (2) 32 888 298
Ing. Martin Orfánus, PhD.KHTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1107
+421 (2) 32 888 694
MO Dek SvF
pracovníčka ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 493
eva.oslayova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
prevádzkový elektrikár
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0608
+421 (2) 32 888 441
KKPS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0713
+421 (2) 32 888 460
pracovníčka pre plán a rozpočetC 0209
+421 (2) 32 888 259
jana.panikova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
technický pracovník
attila.papay [at] stuba.sk
KGZA SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA-610
+421 (2) 32 888 345
juraj.papco [at] stuba.sk
Seol Ah Park, MSc.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
seol.park [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
A 4/403
+421 (2) 32 888 550
peter.paulik [at] stuba.sk
KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 2021
+421 (2) 32 888 581lucia.paulovicova [at] stuba.sk
KKPS SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0703
+421 (2) 32 888 446
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0309
+421 (2) 32 888 490
doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 0802
+421 (2) 32 888 691
vladimir.pavlik [at] stuba.sk
KIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
katarina.pavlovska [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Pecník, PhD.CL SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/435
+421 (2) 32 888 387
Mgr. Anna Penkovovápracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.docentka CSc.,PhD.C 1403
+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480
jana.perackova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.docentka CSc.,PhD.C 1506+421 (2) 32 888 700zora.petrakova [at] stuba.sk
Ján Petrányivrátnikjan.petranyi [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.profesor CSc.,PhD.
C 1407
+421 (2) 32 888 634
odborný asistent CSc.,PhD.C 2003
+421 (2) 32 888 573
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.C 1901
+421 (2) 32 888 606
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
čašník
Jozef PopeňažníkOP Dek SvFobsluhovač výťahov
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
martina.porubcinova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD.KSME SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 445
lubomir.prekop [at] stuba.sk
KARCH SvF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401miroslav.pribis [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Priechodský, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CL-LNK-17 (Trnávka)
+421 (2) 43 336 100
KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1010
+421 (2) 32 888 695
KSME SvF
docent CSc.,PhD.
C 1808
+421 (2) 32 888 652martin.psotny [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 0620+421 (2) 32 888 439roman.rabenseifer [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
C 1305
+421 (2) 32 888 702
andrea.raczkova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra Rášová, PhD.KGZA SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA-627+421 (2) 32 888 342alexandra.rasova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Recký, PhD.KKDK SvF
hosťujúci profesor
jozef.recky [at] stuba.sk
šéfkuchár
marek.repka [at] stuba.sk
Andrea RepkováÚVZK SvF
chyžná
andrea.repkova [at] stuba.sk
pracovníčka správy majetku
C 0214+421 (2) 32 888 474erika.revayova [at] stuba.sk
Viola RigováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
pracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246helena.risikova [at] stuba.sk
Eva Roškováchyžná
Vladimír RoškoÚVZK SvF
údržbár
vladimir.rosko [at] stuba.sk
Jana Rubínováodborná administratívna pracovníčka
A-303
+421 (2) 32 888 639
jana.rubinova [at] stuba.sk
KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408tatiana.ruckschlossova [at] stuba.sk
KARCH SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1920
+421 (2) 32 888 239
Ing. Ján Rumann, PhD.KHTE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1121
+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340
jan.rumann [at] stuba.sk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.KARCH SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1914
akad. soch. Ivan Řehák
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401ivan.rehak [at] stuba.sk
KKDK SvFdocent CSc.,PhD.
A 504
+421 (2) 32 888 366jaroslav.sandanus [at] stuba.sk
Ing. Peter Sarkoci, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0408+421 (2) 32 888 218peter.sarkoci [at] stuba.sk
Hajnalka SárköziováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
Kvetoslava SárköziováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Mgr. Júlia Sedláčkovávrátnik
julia.sedlackova [at] stuba.sk
Igor SetvákOP Dek SvFpomoc. pracovník v prevádz. jednotke +421 (2) 32 888 300
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
docent CSc.,PhD.
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406
+421 (2) 32 888 289
lukas.skalik [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1507
KGTE SvF
docent CSc.,PhD.
C 0909
+421 (2) 32 888 672
Mgr. Lenka SlezákováKARCH SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 1907
+421 (2) 32 888 420
Ing. Patrik Sleziak, PhD.KVHK SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1204
+421 (2) 32 888 622
KKDK SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 512
+421 (2) 32 888 368
Zuzana SlovákováReg Dek SvFarchivár
C 2210, C 0111
+421 (2) 32 888 212
odborný asistent CSc.,PhD.C 0520+421 (2) 32 888 246peter.smrek [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.KSME SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1818
+421 (2) 32 888 448
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/404
+421 (2) 32 888 549
Ing. Jakub Stacho, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0912
+421 (2) 32 888 674
KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.KZEI SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1304+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292stefan.stanko [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201maria.starovicova [at] stuba.sk
Mgr. Oľga Stašová, PhD.KMDG SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0409
+421 (2) 32 888 405olga.stasova [at] stuba.sk
Katarína Steindlbergerová
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
katarina.steindlbergerova [at] stuba.sk
KTZB SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1409+421 (2) 32 888 638
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0807
+421 (2) 32 888 685
alena.struharova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0403
+421 (2) 32 888 416
KGTE SvFstavebný technička
C 0917
+421 (2) 32 888 287eva.suchanekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.KGTE SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1703
+421 (2) 32 888 281
Mgr. Daniel Szabó
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0617, A lab. II.suterén
+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513
Katarína SzabóováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
katarina_szaboova [at] stuba.sk
Michaela Szabóová
upratovač - upratovačka
michaela.szaboova [at] stuba.sk
Ing. Sylvia Szalayová, PhD.KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1022
+421 (2) 32 888 572
Ing. Erik Szlaurpracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
erik.szlaur [at] stuba.sk
KVHK SvFprofesor CSc.,PhD.C 1205
+421 (2) 32 888 498
administratívna pracovníčka v podateľni
C 0111+421 (2) 32 888 467
Ing. Tomáš ŠaturaTajomník Dek SvFtajomník fakultyC 0105+421 (2) 32 888 471tomas.satura [at] stuba.sk
Peter ŠebestaOP Dek SvFobsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
pracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 3/2+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715peter.sedivy [at] stuba.sk
Martin Šereš
pracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514
KMDG SvFdocentka CSc.,PhD.C 0412+421 (2) 32 888 731jana.siagiova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1902+421 (2) 32 888 606vladimira.simkovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0404+421 (2) 32 888 407
KMDG SvF
profesor DrSc.
C 0405
+421 (2) 32 888 315jozef.siran [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1215
+421 (2) 32 888 617
andrej.skrinar [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
C 1302
+421 (2) 32 888 280
ivona.skultetyova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C 1722
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1510
+421 (2) 32 888 581
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.profesor CSc.,PhD.C 1118+421 (2) 32 888 320
doc. Ing. Július Šoltész, PhD.docent CSc.,PhD.
A 4/432
+421 (2) 32 888 384
KJAZ SvF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 1806
+421 (2) 32 888 262dagmar.spildova [at] stuba.sk
KMTI SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0805
+421 (2) 32 888 682
Veronika ŠtilhammerováKIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
Ing. Miloslav Štujbervýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0719
+421 (2) 32 888 465
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.KKDK SvFdocentka CSc.,PhD.A 508
+421 (2) 32 888 370
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.KHTE SvFdocent CSc.,PhD.C 1120+421 (2) 32 888 571
Mgr. Zuzana ŠvecováPAMO Dek SvF
pracovníčka pre personálne činnosti
C 0109
+421 (2) 32 888 305
KTZB SvFprofesor CSc.,PhD.C 1412
+421 (2) 32 888 635
jan.takacs [at] stuba.sk
CIT SvFpracovníčka v oblasti výpočtovej technikyCIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0518
+421 (2) 32 888 429
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.KMDG SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0419
+421 (2) 32 888 430
matus.tibensky [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0511
lukas.tomek [at] stuba.sk
Mgr. Magdaléna Tomovápracovníčka ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 629
prevádzkový zámočník1. PP blok B+421 (2) 32 888 328ondrej.toth [at] stuba.sk
KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1822
+421 (2) 32 888 291
katarina.tvrda [at] stuba.sk
KMDG SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
markjoe.uba [at] stuba.sk
pracovníčka MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 468
andrea.uncikova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
Ing. Daniel Urbán, PhD.KFYZ SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
daniel.urban [at] stuba.sk
SekD Dek SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 0104
+421 (2) 32 888 472
Mgr. Štefánia VáclavíkováKMDG SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0521+421 (2) 32 888 404stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0515+421 (2) 32 888 406margita.vajsablova [at] stuba.sk
RNDr. Ľubica Valášková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.C 0521
+421 (2) 32 888 404
lubica.valaskova [at] stuba.sk
Ing. Peter Valent, PhD.KVHK SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727
KKPS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0717
+421 (2) 32 888 437andrea.vargova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201magdalena.vargova [at] stuba.sk
Tünde Vargová
upratovač - upratovačka
tunde.vargova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Vavríková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.C 0414+421 (2) 32 888 709lucia.vavrikova [at] stuba.sk
Andrea VavrováKIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0605
+421 (2) 32 888 444
Ing. Ivana Véghová, PhD.KSME SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1804
+421 (2) 32 888 311
Ing. Michal Venglár, PhD.KSME SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1803+421 (2) 32 888 334michal.venglar [at] stuba.sk
Ing. Kamila Víchová, PhD.KTZB SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
kamila.vichova [at] stuba.sk
Jana VlnkováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
Viera VojčíkováKTVY SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 1810
+421 (2) 32 888 264viera.vojcikova [at] stuba.sk
Ing. Roman Výleta, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727roman.vyleta [at] stuba.sk
EO Dek SvF
finančná účtovníčka
C 0209
+421 (2) 32 888 317
JUDr. Janka Zajacová, PhD.KHUV SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 2008, C 2013
+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215
janka.zajacova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1913
+421 (2) 32 888 630
OP Dek SvF
údržbár
+421 (2) 32 888 300
Bc. Martin Zicháčekpracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
martin.zichacek [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218
maria.zubkova [at] stuba.sk
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/533
+421 (2) 32 888 355
docentka CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419maria.zdimalova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.C 0614+421 (2) 32 888 461

Externí pracovníci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
xaltintas [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
xarcieri [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Ján Babinský
Externý spolupracovník
Ing. Martin Bačík, PhD.SvFExterný spolupracovník
qbacik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbacovamitkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.Externý spolupracovníkblok C 8.posch., č.dv. 12
+421 (2) 32 888 687
adolf.bajza [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
A 511
+421 (2) 32 888 379
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
C17 02
+421 (2) 32 888 284
Erkam Vahdettin BallıExterný spolupracovník
xballie [at] stuba.sk
KVHK SvF
Externá spolupracovníčka
C0411dominika.ballova [at] stuba.sk
KTZB SvFExterná spolupracovníčka
qbaloghovak1 [at] stuba.sk
Ing. Martin Balucha, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
C 0303
+421 (2) 32 888 489
ivan.banik [at] stuba.sk
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Ivan Barok
Externý spolupracovník
Ing. Jana Bartošová Kmeťková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
jana.kmetkova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A-318
Externý spolupracovník
C 1919
+421 (2) 32 888 464
SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.KGTE SvF
Externá spolupracovníčka
C 0901
+421 (2) 32 888 675
Ing. Štefan Bednár
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
xbegich [at] stuba.sk
KZEI SvF
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
237
+421 (2) 572 76 283ingrid.belcakova [at] stuba.sk
KZEI SvF, SvFExterný spolupracovník
C16 14
+421 (2) 32 888 588
Ing. Michaela BelicováSvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter BendíkSvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
C10/19a+421 (2) 32 888 594
Externý spolupracovníkA 5/531+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716
Mgr. Aleš Bezděk, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C10/16
+421 (2) 32 888 573qbilancik [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbiras [at] stuba.sk
Ing. Jozef Blaha, PhD.Externý spolupracovník
Ing. arch. Ľubomíra BlaškováSvFExterná spolupracovníčka
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.SvF
Externý spolupracovník
mikulas.bobik [at] stuba.sk
Ing. Július BočekExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. arch. Michal BogárSvF
Externý spolupracovník
C 1904
Externá spolupracovníčkaqbohdalova [at] stuba.sk
Ing. Michal Borovička
Externý spolupracovník
C 15/22+421 (2) 32 888 654
Ing. Martin BrazdovičSvF
Externý spolupracovník
qbrazdovic [at] stuba.sk
Ing. Jana Brehovská, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
A-302+421 (2) 32 888 391
SvF
Externá spolupracovníčka
SvF
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Miroslav Brodňan, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. arch. Gabriel BrogyányiSvFExterný spolupracovník
qbrogyanyi [at] stuba.sk
Ing. Peter BrunčákSvFExterný spolupracovníkA-307+421 (2) 32 888 396qbruncak [at] stuba.sk
Ing. Adam BrziakExterný spolupracovník
C 1204
Externý spolupracovník
qbugan [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qbuchta [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Alena BujnováKZEI SvFExterná spolupracovníčka
qbujnova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Bytčanková
Externá spolupracovníčka
C 1110
+421 (2) 32 888 563
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Cesnek
Externý spolupracovník
prof. Mgr. Ivan Cimrák, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Ing. Martin Cvíčela, PhD.Externý spolupracovník14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
Ing. František CyprichExterný spolupracovníkC 1210
Ing. Norbert CzikhardtSvF
Externý spolupracovník
qczikhardt [at] stuba.sk
KGZA SvF
Externý spolupracovník
A-610
+421 (2) 32 888 345
richard.czikhardt [at] stuba.sk
doc. Ing. Václav Čada, CSc.Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
C 0714
+421 (2) 32 888 462
prof. Ing. Ján Čelko, PhD.SvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.
Externý spolupracovník
qcermako [at] stuba.sk
Ing. Róbert Černaj
Externý spolupracovník
qcernaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A-612
+421 (2) 32 888 343
Externý spolupracovník
A 4/420
+421 (2) 32 888 503
Externý spolupracovník
qcurka [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
B/410
+421 (2) 32 888 561
Ing. Zuzana Danáčová, PhD.Externá spolupracovníčkaqdanacova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Matej Daniel, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkqdankom2 [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčkaA-513
+421 (2) 32 888 342
Externý spolupracovník
qdarula [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Martin DeckýSvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Josef Diblík, DrSc.Externý spolupracovníkqdiblik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 1212+421 (2) 32 888 618greta.dolakova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdroscak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marián DubíkSvFExterný spolupracovníkext. pracovisko mimo svf+421 903 430 163
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Ján Dvorský, PhD.
Externý spolupracovník
qdvorsky [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Nils Felix Ehrhardt
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
C 0910
qfabryovachalup [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qfedorko [at] stuba.sk
Ing. Vojtech FeketeExterný spolupracovník
qfekete [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qfendekova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.Externý spolupracovník
qferanec [at] stuba.sk
Ing. Karol FerenczyExterný spolupracovník
qferenczy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.SvF
Externý spolupracovník
karol.ferstl [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Ing. Michal Frimmer, PhD.SvFExterný spolupracovníkqfrimmer [at] stuba.sk
doc. Ing. Belo Füri, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 1411
+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659
belo.furi [at] stuba.sk
Ing. Ondrej GajdošSvF
Externý spolupracovník
qgajdoso [at] stuba.sk
KVHK SvF
Externá spolupracovníčka
C 1820
+421 (2) 32 888 254
SvFExterná spolupracovníčka
qprokopovas [at] stuba.sk
Ing. František Girgle, Ph.D.SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
xgoksu [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Terezia GondováKTZB SvF
Externá spolupracovníčka
C 1405+421 (2) 32 888 657terezia.gondova [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A 4/412
+421 (2) 32 888 552stefan.gramblicka [at] stuba.sk
RNDr. Danka Grambličková, PhD.KGTE SvF
Externá spolupracovníčka
2/9+421 (2) 32 888 670
SvF
Externý spolupracovník
qgrebert [at] stuba.sk
Ing. Martin Greguš, PhD.
Externý spolupracovník
qgregus [at] stuba.sk
Ing. František Grejták, PhD.Externý spolupracovníkfrantisek.grejtak [at] stuba.sk
Ing. Peter GreňaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Eduard Grofčík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 15/08+421 (2) 32 888 645
Ing. Alexander Gron, PhD.SvFExterný spolupracovník
qgron [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
ivan.gschwendt [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgubap [at] stuba.sk
Ing. Peter GuothSvFExterný spolupracovník
Ing. Matej Gužík, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhalaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qhalmova [at] stuba.sk
Ing. Dušana Halúzová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
C 15/08
+421 (2) 32 888 645
qhaluzova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkD710+421 (2) 60 291 897
SvF
Externý spolupracovník
qhanusd [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Michal Hargaš, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Peter Hartman, PhD.SvFExterný spolupracovník
C 0714
+421 (2) 32 888 462
Externý spolupracovník
qhec [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-608
+421 (2) 59 274 533
Externá spolupracovníčka
xheiden [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Hana Hlaváčiková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Lenka Hlubinová Vargová
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Ing. Richard HontiKGDE SvF
Externý spolupracovník
richard.honti [at] stuba.sk
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
NB 630
+421 (2) 59 325 332
lubomira.horanska [at] stuba.sk
Ing. Martin Hoťka, PhD.
Externý spolupracovník
qhotka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhroncek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD.
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.Externý spolupracovníkC 0905
+421 (2) 32 888 666
Ing. Tomáš HupkaSvF
Externý spolupracovník
Ing. Daniela Hurtíková, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Pavel Hykš, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Maroš ChleboExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Nikola IličićExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qivan [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Jana IžvoltováSvF
Externá spolupracovníčka
qizvoltova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Jadroň
Externý spolupracovník
Mária Jaduščáková
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 43 336 100
maria.jaduscakova [at] stuba.sk
Ing. Lenka Jágerská, PhD.Externá spolupracovníčka
C 1420
Ing. Rastislav Jakuš, PhD.Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qjamnicka [at] stuba.sk
CIT SvFExterná spolupracovníčka
CIT 1/2
+421 (2) 32 888 511
qjaneckova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqjanik [at] stuba.sk
Ing. Ivan Jankovič
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Januška, PhD.
Externý spolupracovník
14.posch./11
+421 (2) 32 888 659qjanuska [at] stuba.sk
prof. Ing. Čeněk Jarský, FEng., DrSc.SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníktomas.josai [at] stuba.sk
KTES SvF
Externý spolupracovník
C 1002
+421 (2) 32 888 560ivan.juricek [at] stuba.sk
Ing. Pavol Jurka, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qjurka [at] stuba.sk
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkqkadlec [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Kala, PhD.Externý spolupracovník
qkala [at] stuba.sk
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.ÚSZ SvFExterná spolupracovníčka
+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.SvFExterný spolupracovník
Ing. Miroslav KanderaExterný spolupracovník
Ing. Kristína KanikováKKPS SvFExterná spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
Ing. arch. Michal KarpelExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qkatunsky [at] stuba.sk
Ömer KayaSvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter Kendický, PhD.
Externý spolupracovník
A 4/421
+421 (2) 32 888 503
Ing. Matej KerestúrExterný spolupracovník
blok C 16. p č. dv 13
+421 (2) 32 888 223qkerestur [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Keseli, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A 4/424
+421 (2) 32 888 295
Externý spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637qkeszegh [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš KlčoSvF
Externý spolupracovník
Ing. Josip KlemExterný spolupracovník
josip.klem [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkC17 04
Ing. arch. Jakub KlikáčSvFExterný spolupracovník
Ing. Veronika Kmecová, PhD.Externá spolupracovníčkablok C 8.posch., č.dv.9+421 (2) 32 888 681qkmecova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Yusuf KoçSvFExterný spolupracovník
xkocy [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qkocicky [at] stuba.sk
Ing. Vladimír KohútSvFExterný spolupracovník
qkohut [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
qkolesarova [at] stuba.sk
Ing. Branislav KollárExterný spolupracovník
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
Externý spolupracovník
15.posch./15+421 (2) 32 888 650qkonkol [at] stuba.sk
Ing. Peter Korčák
Externý spolupracovník
A-611+421 (2) 32 888 344
Externý spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432
Externý spolupracovník
qkorman [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C0511
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Externý spolupracovník
qkostelecky [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Koteš, PhD.Externý spolupracovníkqkotes [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Jan KoubaSvFExterný spolupracovník
qkouba [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A 5/523
SvF
Externá spolupracovníčka
qkovarovah [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qkrajcik [at] stuba.sk
Ing. Juraj Krajčovič, PhD.
Externý spolupracovník
qkrajcovicj [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qkrejsa [at] stuba.sk
KZEI SvF, SvF
Externý spolupracovník
C13 18
+421 (2) 32 888 615
Ing. Jozef Kriváček, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkrizma [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qkrusinsky [at] stuba.sk
Ing. Martin KubáňExterný spolupracovník
C 1204
Ing. Martin KubicaExterný spolupracovníkqkubica [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
lucia.kudivani [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkusy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
vladimir.kutis [at] stuba.sk
Ing. arch. Tatiana KuvaSvFExterná spolupracovníčka
qkuva [at] stuba.sk
RNDr. Marian Kuvik, PhD.
Externý spolupracovník
marian.kuvik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Kuzma, PhD.SvFExterný spolupracovník
10/9
+421 (2) 32 888 679
qkuzmaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Radomil Květon, PhD.
Externý spolupracovník
C 1115
+421 (2) 32 888 619
SvFExterný spolupracovník
qkyncl [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qlapos [at] stuba.sk
Ing. Martin Lederer, Ph.D.
Externý spolupracovník
qmartinlederer [at] stuba.sk
doc. Ing. David Lehký, Ph.D.Externý spolupracovník
qlehky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qleitman [at] stuba.sk
Ing. Marek LepešSvFExterný spolupracovník
qlepes [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qlesko [at] stuba.sk
Ing. Peter LetovanecExterný spolupracovník
qletovanec [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A-310a+421 (2) 32 888 390
SvF
Externý spolupracovník
A-307+421 (2) 32 888 396qliptakm [at] stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, PhD.Externý spolupracovníkC 7/01
+421 (2) 32 888 454
Ing. Alexander LörinczExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkA 5/522
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qlovasova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkA - 206+421 (2) 32 888 257
SvFExterná spolupracovníčka14.posch./4+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711qlulkovicova [at] stuba.sk
Ing. František LužicaSvFExterný spolupracovník
qluzica [at] stuba.sk
Ing. Igor Maco
Externý spolupracovník
qmacoi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
qmadarasovae [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqmachack [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qmajduch [at] stuba.sk
Ing. Michal Májovský
Externý spolupracovník
qmajovsky [at] stuba.sk
Ing. Peter Mališ
Externý spolupracovník
qmalisp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xmardan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmarianrovnak [at] stuba.sk
doc. Ing. Trojanová Mária, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qmariat [at] stuba.sk
Ing. Ivana MarkoKZEI SvFExterná spolupracovníčka
C1715
+421 (2) 32 888 271
ivana.marko [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Marko
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
KZEI SvF
Externý spolupracovník
ÚSZ SvFExterný spolupracovníkA 226+421 (2) 32 888 583pavol.marton [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka23/9+421 (2) 32 888 673
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.Externý spolupracovník
359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
michal.masaryk [at] stuba.sk
Ing. et Ing. Martin Maťašovský, MBASvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Slavomír Matiaško, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmatiasovsky [at] stuba.sk
Ghulam Sakhi MatinSvFExterný spolupracovník
xmatin [at] stuba.sk
KZEI SvF
Externá spolupracovníčka
alena.matis [at] stuba.sk
Ing. Katarína Matulová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv. 10
+421 (2) 32 888 681
qmatulovak [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
T-110
+421 908 674 142
miriam.matusova [at] stuba.sk
KTES SvFExterný spolupracovník
pavol.mayer [at] stuba.sk
SvF, KTZB SvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
qmecele [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xmerter [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmelcer [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Melicher, PhD.
Externý spolupracovník
A-603
+421 (2) 32 888 348
Ing. et Ing. Tibor Mészáros, PhD.Externý spolupracovník9/16+421 (2) 59 274 668
Ing. Vladimíra Michalcová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmichalica [at] stuba.sk
Ing. Martin MichlíkSvF
Externý spolupracovník
qmichlik [at] stuba.sk
Ing. Martin Mikita, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qmikita [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.SvFExterný spolupracovníkqmiklanek [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD.
Externý spolupracovník
qmikolajj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xmilletti [at] stuba.sk
Ing. Marián Minárik, PhD.
Externý spolupracovník
22/17
+421 (2) 32 888 440qminarik [at] stuba.sk
Ing. Michal Minár, PhD.SvF
Externý spolupracovník
doc. Ing. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Ing. Martin Mišík, PhD.SvFExterný spolupracovník
KTZB SvFExterný spolupracovník304+421 (2) 57 296 391
prof. Ing. Jitka Mohelníková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
Fiona Louisa MohwinkelExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
xmoilanen [at] stuba.sk
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-604
+421 (2) 32 888 536marcel.mojzes [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Tomáš Molnár, PhD.Externý spolupracovník
+421 (2) 59 274 584qmolnart [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.
Externý spolupracovník
qmoravcikm [at] stuba.sk
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qmoyzeova [at] stuba.sk
Ing. Katarína MožiešikováSvFExterná spolupracovníčka
qmoziesikova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav MravecSvFExterný spolupracovník
Ing. Milan MuňkoSvF
Externý spolupracovník
A-620
+421 (2) 32 888 347
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.SvFExterný spolupracovník
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
justin.murin [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.Externý spolupracovník333
+421 (2) 57 296 479
SvFExterný spolupracovník
qnad [at] stuba.sk
Ing. Juraj Nagy, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qnagy [at] stuba.sk
Ing. Zsolt NagySvF
Externý spolupracovník
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
qnagyz [at] stuba.sk
Ing. Petra Nemcová
Externá spolupracovníčka
530
+421 (2) 32 888 527qnemcova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav NémethyExterný spolupracovník
KVHK SvFExterná spolupracovníčkaC 1213+421 (2) 32 888 621zuzana.nemetova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qnovakp1 [at] stuba.sk
Ing. Viliam Novák, DrSc.SvF
Externý spolupracovník
Georgios NtourliasSvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 0707
Externý spolupracovník
andrej.olah [at] stuba.sk
Omer Omeroglu
Externý spolupracovník
Ing. Martin OndriašSvFExterný spolupracovníkqondrias [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqorfanus [at] stuba.sk
Ing. Dušan Orgoník, PhD.SvFExterný spolupracovník14.posch./8+421 (2) 32 888 473qorgonik [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Ostrý, PhD.Externý spolupracovník
qostry [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkxozturk [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 1904
Ing. Magdaléna PantákováSvF
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Miriam Papčová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
qparajka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Jana Paulovičová
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
qpavelkak [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qpekar [at] stuba.sk
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.Externá spolupracovníčka
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, PhD.
Externá spolupracovníčka
SvF, KDOS SvFExterný spolupracovníkA 5/523qpetrvalsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.Externá spolupracovníčkaqpistekova [at] stuba.sk
Ing. Michal PiterkaExterný spolupracovník
qpiterkam [at] stuba.sk
Ing. Milan Plevák, PhD.Externý spolupracovník
qplevak [at] stuba.sk
Ing. Ondrej PodolecSvF
Externý spolupracovník
qpodolec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpolakv [at] stuba.sk
Ing. Milan PoliakSvFExterný spolupracovník
qpoliak [at] stuba.sk
Ing. Zuzana PoljakováSvFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
C 1706
Ing. Jana Poórová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qpoorova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpribylp [at] stuba.sk
doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qprokopcak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qprvakovas [at] stuba.sk
SvF, KVHK SvF
Externá spolupracovníčka
qpsenakova [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Externý spolupracovník
anton.puskar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Filip RebendaSvFExterný spolupracovník
qrebenda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qridillova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qrodenak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.
Externý spolupracovník
qrojko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
gergely.rozsa [at] stuba.sk
Ing. Marian RutšekSvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaromír Říha, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.KSME SvFExterný spolupracovníkqsadovsky [at] stuba.sk
Tejas SalankarExterný spolupracovník
xsalankar [at] stuba.sk
KTZB SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
xsawicka [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qsedlacek [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qsedlaka [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
A 4/426+421 (2) 32 888 382
Externý spolupracovník
prof. Ing. František Schlosser, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qschlosser [at] stuba.sk
Dr. Ing. Peter SchlosserSvF, KDOS SvFExterný spolupracovníkA 5/522
qschlosserp [at] stuba.sk
Ing. Iveta SimanováExterná spolupracovníčka
qsimanova [at] stuba.sk
Ing. Roman Skácel, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qskacel [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qskocek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter SlamkaSvF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Slašťan, PhD.SvFExterný spolupracovník
qslastan [at] stuba.sk
Ing. Patrik Sleziak, PhD.Externý spolupracovníkC 1204
+421 (2) 32 888 622
patrik.sleziak [at] stuba.sk
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Externý spolupracovník
A710
+421 (2) 60 291 573
alfonz.smola [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.SvFExterný spolupracovník
C 1308
+421 (2) 32 888 286
marek.sokac [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-309
+421 (2) 32 888 689
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.SvF, KTES SvF
Externá spolupracovníčka
C 1020
+421 (2) 32 888 213
Externá spolupracovníčkaqsopkova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qsotakr [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkondrej.sova [at] stuba.sk
Ipek Sozuguzel
Externá spolupracovníčka
SvF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník247+421 (2) 572 76 260
Externá spolupracovníčka
Ing. Matúš Stoklasa
Externý spolupracovník
qstoklasa [at] stuba.sk
Ing. Jakub StrakaSvFExterný spolupracovník
A-621
+421 (2) 32 888 349
doc. Ing. Peter Suchánek, PhD.
Externý spolupracovník
qsuchanek [at] stuba.sk
prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.
Externý spolupracovník
A - 227
+421 (2) 32 888 455
SvF
Externý spolupracovník
qsvoboda [at] stuba.sk
Ing. Daniel Szatmári, PhD.
Externý spolupracovník
qszatmari [at] stuba.sk
Ing. Štefan Székely
Externý spolupracovník
qszekely [at] stuba.sk
Ing. Mária SzékyováSvFExterná spolupracovníčka14.posch./2
+421 (2) 32 888 632
SvF
Externý spolupracovník
qszocs [at] stuba.sk
Maciej Marek Szóstakowski
Externý spolupracovník
xszostakowski [at] stuba.sk
Marta Szymańska
Externá spolupracovníčka
xszymanska [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaC 1419
+421 (2) 32 888 631
jana.sabikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Šafář, PhD.SvFExterný spolupracovník
qsafar [at] stuba.sk
Ing. René Šedivý
Externý spolupracovník
qsedivy [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qsestakovaj [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qsimaj [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
402
+421 (2) 572 76 412
Viliam ŠimkoKZEI SvF
Externý spolupracovník
qsimkov [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
Externá spolupracovníčkaC 0404
+421 (2) 32 888 407
alexandra.siposova [at] stuba.sk
Ing. Monika ŠivecováSvFExterná spolupracovníčkaqsivecova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qskvarenina [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qspirkova [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
C 12/9
+421 (2) 32 888 627
Ing. Stanislav Števo, PhD.Externý spolupracovník
D703
+421 (2) 60 291 801
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Externý spolupracovník
qstroner [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsuhajda [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav ŠustekSvF
Externý spolupracovník
qsustek [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qtaborska [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Ján Tkáč, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Ing. Peter Tomáň
Externý spolupracovník
prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD.SvFExterný spolupracovníkC 0704
+421 (2) 32 888 436
Ing. arch. Miroslav Tomík
Externý spolupracovník
Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.Externý spolupracovník14.posch./20+421 (2) 32 888 633qtonhauzer [at] stuba.sk
Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Externá spolupracovníčka
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
qtothova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Trhan, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-322
qtrhan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qtrizna [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qturcek [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC 0903+421 (2) 32 888 665peter.turcek [at] stuba.sk
Ing. Róbert Turza, PhD.
Externý spolupracovník
qturzar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.SvFExterný spolupracovník
Ing. Vladimír UhlíkSvF
Externý spolupracovník
quhlik [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qunucka [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.
Externý spolupracovník
qurban [at] stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.
Externý spolupracovník
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
Ing. Jozef Urbán, PhD.Externý spolupracovník
qurbanj1 [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qurbaskova [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv. 6
+421 (2) 32 888 680quzakova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 0521+421 (2) 32 888 404
RNDr. Peter Vajda, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvajdik [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.SvFExterný spolupracovník14.posch./6+421 (2) 32 888 289qvalasek [at] stuba.sk
Ing. Adrián Valašík, PhD.SvFExterný spolupracovníkA 4/435
+421 (2) 32 888 387
Externý spolupracovník
A-609
+421 (2) 32 888 538
Ing. Diana VanečkováSvFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Ing. Miroslava Vaňurová
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Tibor VargaSvF
Externý spolupracovník
qvargat [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 1212
+421 (2) 32 888 618
Ing. arch. Ing. Július Vass
Externý spolupracovník
Hubert VelebaKGTE SvF
Externý spolupracovník
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qveliskova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvido [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qviglasova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqvillamayor [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína ViskupičováSvFExterná spolupracovníčka
SvFExterná spolupracovníčka
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
Mgr. Jozef VojtaššákExterný spolupracovník
qvojtassakj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Eduard VyskočSvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qwagner [at] stuba.sk
doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qweiss [at] stuba.sk
KZEI SvF
Externá spolupracovníčka
C 1712
+421 (2) 32 888 275
SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xyazici [at] stuba.sk
Mahir YıldırımSvF
Externý spolupracovník
xyildirim [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Halil Cagri YilmazExterný spolupracovníkxyilmaz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qzachar [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Záleský, CSc.SvF
Externý spolupracovník
qzalesky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.Externý spolupracovník
ivan.zapletal [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qzelenakova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Zelený
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník