21. 10. 2020  10:24 Uršuľa
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Magda AdamčíkováVIS SjF
knihovníčka
162+421 (2) 57 296 211, +421 918 620 643
Dek SjFmzdová účtovníčka033+421 (2) 57 296 126, +421 917 646 547priska.aghova [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet142
+421 (2) 57 296 210
luba.babicova [at] stuba.sk
Ing. Jozef BábicsÚSETM SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
23 ŤL
+421 (2) 57 296 646
jozef.babics [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
docent CSc.,PhD.
429/1
+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936
Ing. Lukáš Bartalský, PhD.ÚAMAI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
102
+421 (2) 57 296 715lukas.bartalsky [at] stuba.sk
ÚTM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
236
+421 (2) 57 296 352
ÚAMAI SjF
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
106+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
Ing. Peter Benco, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.
259/4
+421 (2) 57 296 384, +421 915 759 560
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.ÚSETM SjF
docent CSc.,PhD.
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
Eva BenováÚTP Dek SjF
upratovač - upratovačka
Pionierska 15
+421 (2) 57 294 194
ÚTM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
234
+421 (2) 57 296 402, +421 (2) 57 296 851
ÚTP Dek SjF
vrátnik
Pionierska 15
+421 905 326 211
Dek SjF
pracovníčka pre personálne činnosti
025
+421 (2) 57 296 124, +421 907 897 176veronika.blahova [at] stuba.sk
Bc. John Peter BlightÚJŠ SjF
lektor
102
+421 (2) 57 296 201john.blight [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
353/2
+421 (2) 57 296 426
ÚDTK SjFtechnická pracovníčka329+421 (2) 57 296 453
Ing. Alena Brusilová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
232
+421 (2) 57 296 178alena.brusilova [at] stuba.sk
ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.
201/2
+421 (2) 57 296 365jozef.bucha [at] stuba.sk
ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328/1
+421 (2) 57 296 477
Ing. Lucia Bursíková, PhD.ÚESZ SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním363+421 (2) 57 296 343lucia.bursikova [at] stuba.sk
Mgr. Alena Cepková, PhD.ÚJŠ SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
055/2
+421 (2) 57 296 855, +421 908 769 899alena.cepkova [at] stuba.sk
skladníčkamiriam.cepkova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
ÚSETM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557
pracovníčka pre študijné záležitosti
016/3+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338milada.cavojska [at] stuba.sk
Fedor ČerňanÚTP Dek SjF
vrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
fedor.cernan [at] stuba.sk
technický pracovník119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
Ing. Andrej Červeňan, PhD.ÚSETM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
426/1
+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618andrej.cervenan [at] stuba.sk
Peter ČihaÚESZ SjFtechnik el. a energ. zariadení221/1
+421 (2) 57 296 340
peter.ciha [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
264
+421 (2) 57 296 388
údržbár09
+421 905 599 431, +421 (2) 57 296 104
jozef.durcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.ÚAMAI SjF
profesor CSc.,PhD.
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
461
+421 (2) 57 296 575
frantisek.dzianik [at] stuba.sk
Ing. Michal Dzurilla, PhD.ÚAMM SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
332
+421 (2) 57 296 450
docent CSc.,PhD.
231
+421 (2) 57 296 345
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
profesor CSc.,PhD.
405+421 (2) 57 296 530roman.fekete [at] stuba.sk
Ing. Vladimír FrankoCI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚTP Dek SjFvrátnik
Pionierska 15
+421 (2) 44 455 087milos.fric [at] stuba.sk
RNDr. Jana Gabková, PhD.ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.8+421 (2) 57 296 176
Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.ÚPI SjF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
404
+421 (2) 57 296 524
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.ÚTM SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
232
+421 (2) 57 296 178
Peter GajdošCI SjF
sústružník kovov
119 ŤL+421 (2) 57 296 682
prac. pre konferenčný a výstav. servis
148/1
+421 (2) 57 296 863, +421 940 512 270
ÚAMM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
241+421 (2) 57 296 367
Ing. Marek Gašparík, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním253/2
+421 (2) 57 296 327
marek.gasparik [at] stuba.sk
Adriana Godányová
organizačná pracovníčka
029
+421 (2) 57 296 180, +421 905 594 389
profesor CSc.,PhD.
233+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106ernest.gondar [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním307, Mýtna 36
+421 918 563 079, 2540
katarina.grandova [at] stuba.sk
Ing. Patrik Grosinger, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
337
+421 (2) 57 296 152patrik.grosinger [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
330
+421 (2) 57 296 482, +421 915 759 563
ladislav.gulan [at] stuba.sk
ÚAMAI SjF
docent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 57 296 721
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.docent CSc.,PhD.462+421 (2) 57 296 535
murár45+421 (2) 57 296 164, +421 905 068 981jozef.hajek [at] stuba.sk
ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.
218
+421 (2) 57 296 707martin.halaj [at] stuba.sk
kurič kotlov
054+421 905 594 512, +421 (2) 57 296 236, +421 (2) 57 296 665frantisek.hamerlik [at] stuba.sk
knihovníčka
ÚAMM SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
335/2
+421 (2) 57 296 442
jana.harakalova [at] stuba.sk
ÚAMM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
244
+421 (2) 57 296 360
ferdinand.havelka [at] stuba.sk
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.ÚSETM SjF
profesorka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 57 296 556
edita.hekelova [at] stuba.sk
Dek SjFpracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
technický pracovník
matej.hinca [at] stuba.sk
PaedDr. Júlia Högerováodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
CI SjF
frézar
119 ŤL+421 (2) 57 296 682vladimir.holik [at] stuba.sk
Helena Holmanová
finančná účtovníčka
144, 151 - klapka 117
+421 (2) 57 296 272, +421 948 911 387
helena.holmanova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
055/4
+421 (2) 57 296 857
VIS SjF
vedúci VS
159
+421 (2) 57 296 289, +421 905 593 791
pracovníčka pre študijné záležitosti
016/2+421 (2) 57 296 135
Ing. Tatiana Horvátováfinančná účtovníčka
tatiana.horvatova [at] stuba.sk
Vladimír HricaÚTP Dek SjFprevádzkový elektrikár
doc. Ing. Branislav Hučko, CSc.ÚAMM SjF
docent CSc.,PhD.
252/1
+421 (2) 57 296 324
branislav.hucko [at] stuba.sk
Mgr. Elena Hudecová
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
102
+421 (2) 57 296 201
Dek SjFpracovníčka pre plán a rozpočet143
+421 (2) 57 296 245
Ing. Ondrej Chlebo, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním426/3+421 (2) 57 296 557
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.docent CSc.,PhD.229+421 (2) 57 296 225, +421 905 594 147vladimir.chmelko [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
265
+421 (2) 57 296 307
Rozália ChudáÚTP Dek SjF
upratovač - upratovačka
Mýtna
rozalia.chuda [at] stuba.sk
technická pracovníčka
203
+421 (2) 57 296 709, +421 917 669 158
ÚAMM SjF
profesor CSc.,PhD.
253/4
+421 (2) 57 296 395, +421 918 901 843
Ing. Igor Jaššovýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
405
+421 (2) 57 296 530igor.jasso [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjF
upratovač - upratovačka
Nám.slodody
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011vladimir.jerz [at] stuba.sk
ÚAMAI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
215
+421 (2) 57 296 710, +421 917 825 280
martin.juhas [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
406/2
+421 (2) 57 296 574
martin.juriga [at] stuba.sk
Jaroslava Jurkovičováknihovníčka161/2
+421 (2) 57 296 218
knihovníčka
109+421 (2) 57 296 207maria.kafunova [at] stuba.sk
doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.ÚESZ SjF
docent CSc.,PhD.
12B, Vazovova 5
+421 905 594 090branislav.knizat [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.ÚSETM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
432+421 (2) 57 296 548ludovit.kollath [at] stuba.sk
ÚMF SjFtechnická pracovníčka
1
+421 (2) 57 296 350viera.konikova [at] stuba.sk
Mgr. Monika Kováčová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199monika.kovacova [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
435
+421 (2) 57 296 560
odborný asistent CSc.,PhD.
444
+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216
doc. Ing. Peter Križan, PhD.ÚSETM SjF
docent CSc.,PhD.
436+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446peter.krizan [at] stuba.sk
Miroslav KubicaCI SjFfrézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
ÚJŠ SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
103
+421 (2) 57 296 200
Alena Kuklovskátechnická pracovníčka
403
+421 917 114 844, +421 (2) 57 296 519
Ing. Matej Kurilla, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
15, Vazovova 5
Ing. Gabriela KuzmováDek SjFtajomníčka fakulty
028
+421 (2) 57 296 181, +421 905 593 545
Ing. Jan Lach
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL
+421 (2) 57 296 634
ÚTP Dek SjF
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
RNDr. Jozef Leja, PhD.ÚMF SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
259/3
+421 (2) 57 296 366
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674jan.lesinsky [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
9
+421 (2) 57 296 175peter.letavaj [at] stuba.sk
Mgr. Martina Lipková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
169
+421 (2) 57 296 204
ÚJŠ SjF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
168
+421 (2) 57 296 205
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
docent CSc.,PhD.
263
+421 (2) 57 296 379, +421 905 593 711, +421 915 808 369
lubos.magdolen [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
408/1
+421 (2) 57 296 529
Imrich Mandák
prac. technickej obsluhy a údržby VS
123
+421 (2) 57 296 230
imrich.mandak [at] stuba.sk
ÚAMM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním245
+421 (2) 57 296 372
docent CSc.,PhD.
359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
ÚSETM SjFdocent CSc.,PhD.
430
+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462
Anna MatúšováDek SjFfinančná účtovníčka
141
+421 (2) 57 296 169
Ing. Zuzana MatúšováDek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
339
+421 (2) 57 296 460
izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
technická pracovníčka
303+421 (2) 57 296 407, +421 905 971 947alzbeta.mentelova [at] stuba.sk
technická pracovníčka
335/1
+421 (2) 57 296 443
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
209/2
+421 (2) 57 296 318
tomas.milesich [at] stuba.sk
technická pracovníčka
158/4
+421 (2) 57 296 223, +421 917 866 776tatiana.minjarikova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
17B, Vazovova 5
odborný asistent CSc.,PhD.
304
+421 (2) 57 296 391peter.mlynar [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjFvrátnik017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
jozef.mlynek [at] stuba.sk
Ing. Ivan Morávek, PhD.CI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL+421 (2) 57 296 636, +421 905 461 012ivan.moravek [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.ÚAMM SjFprofesor CSc.,PhD.333
+421 (2) 57 296 479
František ObalaÚTP Dek SjFdomovník - údržbárPionierska 15+421 (2) 44 455 087, +421 905 326 211
Ing. Zuzana Olexovápracovníčka pre študijné záležitosti
016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254zuzana.olexova [at] stuba.sk
ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.20, Vazovova 5+421 917 825 279
Mgr. Milada Omachelová, PhD.ÚMF SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429
milada.omachelova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.434/1
+421 (2) 57 296 545
iveta.onderova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
435
+421 (2) 57 296 560
ÚESZ SjFtechnický pracovník
19, Vazovova 5
boris.oravec [at] stuba.sk
Ing. Jakub Palenčár, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C204jakub.palencar [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636rudolf.palencar [at] stuba.sk
ÚJŠ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
167
+421 (2) 57 296 206
Ing. Peter Pavlásek, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103peter.pavlasek [at] stuba.sk
ÚPI SjFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.403/1+421 (2) 57 296 578, +421 905 593 517marian.peciar [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Peciarováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
204
+421 (2) 57 296 708zuzana.peciarova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
408/2
+421 (2) 57 296 588peter.peciar [at] stuba.sk
ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.
209/1
+421 (2) 57 296 421
peter.petrak [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
036
+421 (2) 57 296 156, +421 917 822 007lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
Mgr. Renata PokornáDek SjF
pracovníčka pre verejné obstarávanie
149
+421 (2) 57 296 249, +421 917 918 899
renata.pokorna [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
445
+421 (2) 57 296 355
marcela.pokusova [at] stuba.sk
Dek SjF
archivár
055+421 (2) 57 296 172, +421 905 599 417
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.ÚDTK SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
203
+421 (2) 57 296 300, +421 907 892 003marian.poloni [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjF
vrátnik
017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554tibor.pozsgai [at] stuba.sk
Mgr. Monika Prášilová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
7+421 (2) 57 296 177
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.docent CSc.,PhD.
32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735karol.prikkel [at] stuba.sk
Mgr. Mária Pronayová
pracovníčka ekonomiky práce
023+421 (2) 57 296 154, +421 917 706 983maria.pronayova [at] stuba.sk
ÚDTK SjF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
341
+421 (2) 57 296 464
Martin Pupala
technický pracovník
136, Pionierska 15+421 (2) 57 296 394
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
301/1
+421 (2) 57 296 408, +421 915 759 565
ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.60+421 (2) 57 296 116daniela.richtarikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.ÚAMAI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
205+421 (2) 57 296 702
Ing. Radovan Ružinský
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
463+421 (2) 57 296 586radovan.ruzinsky [at] stuba.sk
ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
technická pracovníčka
436
+421 (2) 57 296 543
ÚTM SjFprofesor CSc.,PhD.239+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562pavol.sejc [at] stuba.sk
Ing. Carmen Schmidtova
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
340
+421 (2) 57 296 461
ÚTM SjFdocent CSc.,PhD.237+421 (2) 57 296 209, +421 903 472 328alexander.schrek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Július Sivý, CSc.ÚMF SjFdocent CSc.,PhD.255
Dek SjFpracovník pre zahraničné vzťahy
138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251
juraj.sklenar [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
331
+421 (2) 57 296 451
ÚSETM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.428+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417
Dek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
012+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775renata.sovisova [at] stuba.sk
ÚTM SjFtechnická pracovníčka238
+421 (2) 57 296 534, +421 905 460 855
VIS SjFknihovníčka109
+421 (2) 57 296 207
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
107+421 (2) 57 296 717dana.sismisova [at] stuba.sk
Ing. Michal Šlauka, PhD.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním250/1
+421 (2) 57 296 400
michal.slauka [at] stuba.sk
JUDr. Peter ŠolcÚTP Dek SjF
vrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjFprofesor CSc.,PhD.
441- klapka 180, 29/2
+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777lubomir.soos [at] stuba.sk
Anna ŠtefaničkováDek SjF
archivár
502
+421 (2) 57 296 861, +421 905 594 350
anna.stefanickova [at] stuba.sk
ÚAMM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
229
+421 (2) 57 296 225
miroslav.sulko [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Šustek, PhD.ÚESZ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
362+421 (2) 57 296 405
Dek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
015
+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956
profesor CSc.,PhD.
235
+421 (2) 57 296 339
profesor CSc.,PhD.
316
+421 (2) 57 296 712gergely.takacs [at] stuba.sk
Bc. Anna Tengeriová
pracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
anna.tengeriova [at] stuba.sk
Ľubica Timová
prevádzková pracovníčka
152
+421 (2) 57 296 194, +421 905 594 474
lubica.timova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Tököly, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
342+421 (2) 57 296 495pavol.tokoly [at] stuba.sk
VIS SjF
prac. technickej obsluhy a údržby VS
158/3
+421 (2) 57 296 224marek.toran [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
253/2
+421 (2) 57 296 327
prof. Ing. František Urban, CSc.ÚESZ SjFprofesor CSc.,PhD.
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
ÚJŠ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
055/3
ÚAMAI SjF
docent CSc.,PhD.
226+421 (2) 57 296 713
ÚTM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
39/3
+421 (2) 57 296 282, +421 917 825 281
ÚAMAI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
C211
+421 (2) 57 296 714
peter.vegh [at] stuba.sk
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
docentka CSc.,PhD.
001/1
+421 (2) 57 296 136, +421 917 662 333
Ing. František Világi, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
frantisek.vilagi [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjFvodič osobných automobilov
docent CSc.,PhD.103
Ing. Tomáš Volenský, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
141
+421 (2) 57 296 169jarmila.zadubencova [at] stuba.sk
RNDr. Viera Záhonová, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.001/2+421 (2) 57 296 138viera.zahonova [at] stuba.sk
vedúci prevádzkovej jednotky
153
+421 905 594 365, +421 (2) 57 296 145
ladislav.zeleny [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
258+421 (2) 57 296 315stanislav.ziaran [at] stuba.sk
ÚJŠ SjFodborný asistent CSc.,PhD.
055/7
+421 (2) 57 296 857
jan.ziska [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Maheut Anthony
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovníkD610+421 (2) 60 291 599andrej.babinec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T 112
prof. Ing. Jozef Balla, CSc.SjFExterný spolupracovník
qballa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xbarchon [at] stuba.sk
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
214
+421 (2) 57 296 718
gabriel.batista [at] stuba.sk
Ing. Alexej BenedekExterný spolupracovník
Ing. Róbert BerkySjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš BielikSjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qbigos [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbila [at] stuba.sk
Ing. Peter Blažíček
Externý spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qbrezinat [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbudisky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
328/1
+421 (2) 57 296 477
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.SjFExterná spolupracovníčkaT02 2.121
+421 906 068 kl. 466, +421 906 068 138
SjF
Externý spolupracovník
qcebo [at] stuba.sk
Giovanni CicognaSjFExterný spolupracovník
xcicogna [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovníkqczan [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qcacko [at] stuba.sk
prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.
Externá spolupracovníčka
qcarnogurska [at] stuba.sk
Ing. Jozef Čech, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qcernecky [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qdaneshjo [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
216
+421 (2) 57 296 704
SjF
Externý spolupracovník
qdekysv [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Svetozár DemianExterný spolupracovníkDP BA+421 918 646 069, 6195
SjFExterný spolupracovníkNC 212
+421 908 674 115
jozef.dobrovodsky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qdomanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qdovica [at] stuba.sk
doc. Ing. Sylva Drábková, PhD.Externá spolupracovníčka
SjF
Externý spolupracovník
D118
+421 (2) 60 291 669
peter.drahos [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Droppa, PhD.Externý spolupracovník
qdroppap [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.Externý spolupracovník747, nová budova, blok B, 7. poschodie+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Martin Ďurian
Externý spolupracovník
SjFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.SjFExterný spolupracovník
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris [at] stuba.sk
Ing. Róbert Ďurka, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qdurka [at] stuba.sk
Ing. Maroš Eckert, PhD.
Externý spolupracovník
qeckert [at] stuba.sk
Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Externý spolupracovník
qelesztos [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
254/1
+421 (2) 57 296 392
pavel.elesztos [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqevin [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Štefan Fenik, PhD.Externý spolupracovník
qfenik [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.
Externý spolupracovník
karol.ferstl [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qfilka [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Forejt, CSc.SjFExterný spolupracovník
qforejt [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaRSTU B237, SJF 014
+421 918 669 197, 9934
doc. Ing. Karel Frydrýšek, PhD.SjFExterný spolupracovník
qfrydrysek [at] stuba.sk
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, FEBO, MSc., PhD., MPH
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qfusek [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Marián Gall, PhD.
Externý spolupracovník
NB 604
+421 (2) 59 325 335
Externý spolupracovník
NB 129
+421 (2) 59 325 297
ivan.garaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.
Externý spolupracovník
Dipl.-Ing. Sven GerberSjFExterný spolupracovník
qgerber [at] stuba.sk
Ing. Richard GeschwandtnerSjF
Externý spolupracovník
qgeschwandtner [at] stuba.sk
Ing. Juraj Gigac, PhD.SjFExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qgocsa [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
fedor.gomory [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Sergio Carvajal GonzálezExterný spolupracovník
qgonzalez [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. František Greškovič, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Miloš GrmanExterný spolupracovník
qgrmanm [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qgrom [at] stuba.sk
Ing. Juraj GulášSjF
Externý spolupracovník
qgulas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhajekv [at] stuba.sk
Ing. Václav Hakl
Externý spolupracovník
qhakl [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.SjF
Externý spolupracovník
218+421 (2) 57 296 707
Externý spolupracovník
qhassler [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
237/3
+421 (2) 57 296 336
vaclav.havelsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
180, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 468
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Marek Honek, PhD.SjFExterný spolupracovník
102
+421 (2) 57 296 715
SjFExterná spolupracovníčkaqhorniakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
226
+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565viliam.hrnciar [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.Externý spolupracovník
206
+421 (2) 57 296 701
Ing. Eva Hýrošová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
+420 576 035 316
qchalupa [at] stuba.sk
SjF
Externá spolupracovníčka
qcharvatova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qilka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qissa [at] stuba.sk
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Jozef JankovičSjFExterný spolupracovník
qjankovic [at] stuba.sk
Ing. Katarína JankovičováSjF
Externá spolupracovníčka
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjedinakm [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Dana Jenčuráková, PhD.SjFExterná spolupracovníčka
107
+421 (2) 57 296 717qjencurakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tomáš Jirout, PhD.Externý spolupracovník
qjirout [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
malcolm.jones [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qkacern [at] stuba.sk
RNDr. Karol Karovič, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkelemenm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Vlad Iuliu Keri
Externý spolupracovník
doc. Ing. Viera Khunová, PhD.SjFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qklepoch [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Dr. Ing. Vladimír Kompiš, CSc.Externý spolupracovník
qkompisv [at] stuba.sk
Ing. Peter KoroncziSjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkoutnyd [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
doc. Dr. Ing. Pavel KovačócySjF
Externý spolupracovník
T-117
+421 906 068 336, +421 915 738 909
SjF
Externá spolupracovníčka
SjF
Externý spolupracovník
qkrahulec [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkR-II-10a
doc. Ing. Lukáš Krátky, Ph.D.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
pavel.kraus [at] stuba.sk
Ing. Ľubor Kučák, CSc.SjF
Externý spolupracovník
359/1
+421 (2) 57 296 491
Externý spolupracovník
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.Externý spolupracovníkqkuceram1 [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kúdela, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qkudela [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qkulka [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Kureková, CSc.Externá spolupracovníčka
218
+421 (2) 57 296 707, +421 917 669 157eva.kurekova [at] stuba.sk
Mgr. Eva KurhajcováExterná spolupracovníčka+421 (2) 57 296 858qkurhajcova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qkuric [at] stuba.sk
Ing. Igor Kuruc, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkA707+421 (2) 60 291 452vladimir.kutis [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kvasnička, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xlaine [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlalinskyt [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Lapin, DrSc.SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.SjFExterný spolupracovník
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
SjF
Externá spolupracovníčka
Eloise LintanfSjF
Externá spolupracovníčka
xlintanf [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.Externý spolupracovník
jozef.lipka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ondrej Líška, CSc.Externý spolupracovník
qliskao [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Longauer, PhD.
Externý spolupracovník
qlongauerj [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Máčaj
Externý spolupracovník
Ing. Zdenko Maga, PhD.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmalenovsky [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Milan Ioan Maniur, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Róbert MarákSjFExterný spolupracovník
qmarak [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Michal Máriássy, CSc.Externý spolupracovník
qmariassy [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.Externý spolupracovníkqmarkovicj [at] stuba.sk
Aldo MasciarelliExterný spolupracovník
xmasciarelli [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qmasiarl [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Externý spolupracovník
qmedveckys [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovníkqmessing [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Ivan Mikulecký, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Peter Minarovič
Externý spolupracovník
Ing. Marek Mlkvik, PhD.
Externý spolupracovník
17B, Vazovova 5
marek.mlkvik [at] stuba.sk
doc. MUDr. Viliam Mojto, PhD.Externý spolupracovník
qmojto [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.SjFExterný spolupracovník
qmolnarp [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.SjFExterný spolupracovník
qmoravecj [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192justin.murin [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník+421 (2) 57 296 476
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
SjFExterný spolupracovník
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.Externý spolupracovník
102
+421 (2) 57 296 715
qondrejkovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. František Palčák, CSc.
Externý spolupracovník
27+421 (2) 57 296 193
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.SjF
Externý spolupracovník
104
+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636
SjFExterný spolupracovník
qpalka [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Ing. Viliam Pätoprstý, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Baran PehlivanSjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Dr. Ing. Jozef PeterkaExterný spolupracovník
T-128
+421 908 674 130
jozef.peterka [at] stuba.sk
SjF
Externá spolupracovníčka
qpetkova [at] stuba.sk
Ing. Gyula PetőczSjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.Externý spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qpiska [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
xpodsiadly [at] stuba.sk
prof. Ing. František Pochylý, CSc.SjFExterný spolupracovník
qpochyly [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Miroslav PokornýSjFExterný spolupracovník
qpokorny [at] stuba.sk
doc. Ing. Petr Porteš, PhD.SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qpospisil [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qpotocky [at] stuba.sk
Ing. Vladislav Pracný, PhD.
Externý spolupracovník
qpracny [at] stuba.sk
Ing. Gellért PresinszkýExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Repka, PhD.Externý spolupracovník
230
+421 (2) 57 296 376miroslav.repka [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qrieger [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qrimar [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.SjFExterný spolupracovník
T-129
+421 908 674 132roman.ruzarovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Růžička, CSc.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
107+421 (2) 57 296 717
doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.Externý spolupracovník
qrepa [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľubomír SarázSjF
Externý spolupracovník
qsaraz [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Sárkány
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Sásik, CSc.
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsinay [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
333
+421 (2) 57 296 479martin.sivy [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovníkvladimir.sladek [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qslavicek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsmeja [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SmutnýSjFExterný spolupracovník
Mgr. Mykola Soloviov, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qsoloviov [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qspalek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qspurny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qstachod [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Dr. Hannes SteinerSjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.SjF
Externý spolupracovník
NB3115
+421 (2) 59 325 263
Ing. Petra StrapkoSjF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Michal Svátek, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.Externý spolupracovník
qsverak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Synak, CSc.SjFExterný spolupracovníkqsynak [at] stuba.sk
Ing. Peter Szakáll, PhD.SjFExterný spolupracovník
qszakall [at] stuba.sk
RNDr. Dagmar Szarková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.SjF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qseda [at] stuba.sk
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qsklubalova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsofer [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.SjFExterný spolupracovník5.20
+421 (2) 21 022 520
Ing. Peter ŠpačekSjFExterný spolupracovník
Ing. Marian ŠrámekSjFExterný spolupracovník
qsramekm [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Štetina, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qstetinaj [at] stuba.sk
Ing. Boris Štubňa, PhD.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Anton Švec, CSc.SjFExterný spolupracovník
qsveca [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
momir.tabakovic [at] stuba.sk
Luigi TedoneExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qtesar [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 548
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 342peter.tomlein [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqtothf [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qtoth [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ekrem TunçbilekSjFExterný spolupracovníkxtuncbilek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Turza, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Michal UkropecSjFExterný spolupracovník
Ing. Lukáš UlrichSjFExterný spolupracovník
qulrich [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Milan Vachálek
Externý spolupracovník
qvachalek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvalasik [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 551
SjF
Externý spolupracovník
qvalenti [at] stuba.sk
Ing. Martin Vančura, PhD.
Externý spolupracovník
qvancura [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Varga, CSc.Externý spolupracovník
qvargam1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Varchola, CSc.SjFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 204, +421 (2) 57 296 203
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Ing. František Vdoleček, PhD.SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qvincze [at] stuba.sk
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.SjFExterný spolupracovník
qvitecek [at] stuba.sk
prof. Dr. Vojislav Vojislav Miltenović
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
mgr inż. Sławomir Stanisław Wojnar, PhD.ÚAMAI SjF
Externý spolupracovník
slawomir.wojnar [at] stuba.sk
Tinsalhi YanisSjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.Externý spolupracovník
qzabovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ondrej Záhorec, CSc.SjF
Externý spolupracovník
ondrej.zahorec [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír Zaťko
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Zegzulka, Ph.D.SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.SjFExterný spolupracovníkqzuth [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.SjF
Externá spolupracovníčka
D119
+421 (2) 60 291 742
Externá spolupracovníčka
qzakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník258+421 (2) 57 296 315
Externý spolupracovník
jozef.zidek [at] stuba.sk
Ing. Peter Žitňanský, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.SjFExterný spolupracovníkqzmindak [at] stuba.sk