30. 10. 2020  20:36 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Vladimír AdamTPO ST Dek FEIstrážnik
A vrátnica
+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400
vladimir.adam [at] stuba.sk
Ing. Eugen Antal, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C516+421 (2) 60 291 361eugen.antal [at] stuba.sk
ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E112
+421 (2) 60 291 667
daniel.arbet [at] stuba.sk
Věra BabiliaEO ST Dek FEI
finančná účtovníčka
vera.babilia [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.ÚRK FEIdocent CSc.,PhD.D610
+421 (2) 60 291 599
andrej.babinec [at] stuba.sk
RKaAČ SD Dek FEI
administratívna pracovníčka v podateľni
iveta.balazova [at] stuba.sk
ÚJFI FEI
profesor CSc.,PhD.
A206
+421 (2) 60 291 516peter.ballo [at] stuba.sk
Ing. Richard Balogh, PhD.ÚAM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D110+421 (2) 60 291 411richard.balogh [at] stuba.sk
programátor VS, odborný asistent CSc.,PhD.C610+421 (2) 60 291 104stefan.balogh [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
profesor CSc.,PhD.
B511+421 (2) 60 291 568, +421 (2) 60 291 224
Ing. Miroslav Behúl, PhD.ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Igor Bélai, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D126
+421 (2) 60 291 478
igor.belai [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Beláň, PhD.profesor CSc.,PhD.
C409, C406
+421 (2) 60 291 786
PhDr. Jarmila BelasováIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA612
+421 (2) 60 291 571
jarmila.belasova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C412
+421 (2) 60 291 299
jozef.bendik [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímE308
+421 (2) 60 291 362
peter.benko [at] stuba.sk
prevádzková pracovníčkaT151
+421 (2) 60 291 220
jana.benkovska [at] stuba.sk
technická pracovníčka
A705
+421 (2) 60 291 672
katarina.beringerova [at] stuba.sk
Ing. Ján Bezek, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B209+421 (2) 60 291 343
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímB210+421 (2) 60 291 531vladimir.bilik [at] stuba.sk
Ing. Elena Bilkovápracovníčka pre študijné záležitosti
A107
+421 (2) 60 291 779
Ing. Pavol Bisták, PhD.ÚAM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D120
+421 (2) 60 291 695
ÚE FEIdocent CSc.,PhD.
B310
+421 (2) 60 291 166
ÚJFI FEI
docent CSc.,PhD.
A211
+421 (2) 60 291 234, +421 (2) 65 422 598
peter.bokes [at] stuba.sk
Mgr. Etela Bránickápracovníčka pre plán a rozpočet
A111
+421 (2) 60 291 691etela.branicka [at] stuba.sk
Mgr. Jana BraunováKFEI Dek FEIknihovníčka
A148
+421 (2) 60 291 408
PRVVVČ Dek FEI, ÚEF FEI
profesor CSc.,PhD., redaktor
E318
+421 (2) 60 291 328
juraj.breza [at] stuba.sk
RNDr. Igor Brilla, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A423+421 (2) 60 291 332
ÚMIKT FEItechnická pracovníčka
B604
+421 (2) 60 291 836
Mária BrunovskáÚE FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiB219+421 (2) 60 291 171, +421 918 640 432
technický pracovník
E029+421 (2) 60 291 734, +421 (2) 60 291 862
Mgr. Mária BudejovskáÚEF FEI
odborná administratívna pracovníčka
E604
+421 (2) 60 291 372, +421 948 910 196
maria.budejovska [at] stuba.sk
KFEI Dek FEI
knihovníčka
A Požičovňa
+421 (2) 60 291 526
ÚIM FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C509
+421 (2) 60 291 203
Ing. Matej Cenký, PhD.ÚEAE FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C412
+421 (2) 60 291 299
Ing. Ján Cigánek, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
D104
+421 (2) 60 291 686
odborný asistent CSc.,PhD.
C413
+421 (2) 60 291 521
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.ÚJFI FEIprofesor CSc.,PhD.
A312
+421 (2) 60 291 138julius.cirak [at] stuba.sk
Ing. Elena Cocherová, PhD.ÚEF FEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
E215
+421 (2) 60 291 174
mzdová účtovníčka
A113
+421 (2) 60 291 721
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C606
+421 (2) 60 291 416
maros.cavojsky [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
A618
+421 (2) 60 291 794
Ing. Štefan Čerba, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A309
+421 (2) 60 291 846
stefan.cerba [at] stuba.sk
Karol Čerešňa
prevádzkový elektrikár
T P16
+421 (2) 60 291 410
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Magdaléna ČervenákováTPO ST Dek FEIprevádzková pracovníčka
T149
+421 (2) 60 291 237
magdalena.cervenakova [at] stuba.sk
ÚE FEI
docentka CSc.,PhD.
B 120+421 (2) 60 291 428
RNDr. Karla Čipková, PhD.ÚIM FEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
A414
+421 (2) 60 291 472karla.cipkova [at] stuba.sk
OĽZ ST Dek FEI
pracovníčka ekonomiky práce
A109+421 (2) 60 291 501
IKAL FEI
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA513
+421 (2) 60 291 265
jarmila.degmova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A606
+421 (2) 60 291 832
ÚRK FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D615
+421 (2) 60 291 809
PGO Dek FEI
pracovníčka pre študijné záležitosti
A108
+421 (2) 60 291 546
OTV TIŠ_ FEIskladníčkaT104
Terézia Dolanová
vrátnik
A vrátnica
+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.ÚEF FEIprofesor DrSc.
E603
+421 (2) 60 291 358
doc. Ing. Martin Donoval, PhD.2SP FEI
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
E609
+421 (2) 60 291 658
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B121, B107
+421 (2) 60 291 421, +421 (2) 60 291 626
rastislav.dosoudil [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
D118
+421 (2) 60 291 669
peter.drahos [at] stuba.sk
Dr. rer. nat. Martin Drozdadocent CSc.,PhD.C601
+421 (2) 60 291 109
Mgr. Roman Dubnička, PhD.ÚEAE FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C703
+421 (2) 60 291 572, +421 (2) 60 291 151
roman.dubnicka [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
D607
+421 (2) 60 291 456
jozef.dubravsky [at] stuba.sk
ÚRK FEIprofesor CSc.,PhD.D612+421 (2) 60 291 349
OTV TIŠ_ FEIlektorT 108
+421 (2) 60 291 590
Ing. Vladimír Ďurman, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.C112
+421 (2) 60 291 612
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
T137B
+421 (2) 60 291 417
eva.dvorecka [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
C407
+421 (2) 60 291 477
zaneta.eleschova [at] stuba.sk
Ing. Martin Ernek, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
D312
+421 (2) 60 291 722
martin.ernek [at] stuba.sk
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.ÚIM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
C513
+421 (2) 60 291 756
tomas.fabsic [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.ÚJFI FEI
docent CSc.,PhD.
A604
+421 (2) 60 291 173
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.ÚMIKT FEIprofesor DrSc.B609
+421 (2) 60 291 844
peter.farkas [at] stuba.sk
EO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočet
montér výťahov
C 2.p.+421 (2) 60 291 460
Ing. Martin Florovič, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E007
+421 (2) 60 291 712
martin.florovic [at] stuba.sk
Ing. Tatiana Fodrekováodborná administratívna pracovníčka
A120
+421 (2) 60 291 135
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.B011+421 (2) 60 291 775peter.fuchs [at] stuba.sk
prevádzková pracovníčka
TP305
+421 (2) 60 291 212, +421 905 524 386
darina.gaborkova [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Gálik, PhD.ÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A706
+421 (2) 60 291 559
gabriel.galik [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Gallo, PhD.ÚIM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
C604
+421 (2) 60 291 859
ondrej.gallo [at] stuba.sk
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C308
+421 (2) 60 291 485
Ing. Jozef GogaÚRK FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D706
+421 (2) 60 291 488
jozef.goga [at] stuba.sk
ÚAM FEIdocent CSc.,PhD.A702
+421 (2) 60 291 687
OĽZ ST Dek FEI
pracovníčka pre personálne činnosti
A151+421 (2) 60 291 591janka.gogova [at] stuba.sk
knihovníčka
jarmila.grandova [at] stuba.sk
ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B322
+421 (2) 60 291 787
ÚEF FEI
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
E606, E315
+421 (2) 60 291 329, +421 (2) 60 291 325
Ľubomír Grofčíkvrátnik
ÚIM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC501+421 (2) 60 291 226
Ing. Oto Haffner, PhD.ÚAM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D125
+421 (2) 60 291 315
ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E207+421 (2) 60 291 849
ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚE FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
BS07, B310
+421 (2) 60 291 431, +421 (2) 60 291 355
jozef.hallon [at] stuba.sk
ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C610+421 (2) 60 291 104alexander.hambalik [at] stuba.sk
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.hanic [at] stuba.sk
prof. Ing. René Harťanský, PhD.profesor CSc.,PhD.B326
+421 (2) 60 291 294
rene.hartansky [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA514
+421 (2) 60 291 289
jan.hascik [at] stuba.sk
prevádzkový elektrikár
ronald.hennel [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.ÚJFI FEI
docent CSc.,PhD.
A510+421 (2) 60 291 893robert.hinca [at] stuba.sk
Mgr. Kristína Hižnayová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
PGO Dek FEI
pracovníčka pre študijné záležitosti
A101
+421 (2) 60 291 650
Martina Hlinková
odborná administratívna pracovníčka
A125+421 (2) 60 291 301martina.hlinkova [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
D413
+421 (2) 60 291 302
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
T140
+421 (2) 60 291 107
andrej.holic [at] stuba.sk
Nina HoličováEO ST Dek FEI
pracovníčka pre plán a rozpočet
T137A
+421 (2) 60 291 207
Ing. Jozef Holjenčík, PhD.ÚEAE FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
stolárTS02+421 (2) 60 291 270frantisek.horvath [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.ÚEF FEI
profesor DrSc.
E118
+421 (2) 60 291 594, +421 (2) 60 291 835
ivan.hotovy [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A706+421 (2) 60 291 559juraj.hrabovsky [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C510
+421 (2) 60 291 288
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.ÚAM FEI
profesor CSc.,PhD.
D112
+421 (2) 60 291 771
mikulas.huba [at] stuba.sk
ÚRK FEI
profesor CSc.,PhD.
D617
+421 (2) 60 291 608
peter.hubinsky [at] stuba.sk
Ing. Rozália Hudíková
pracovníčka pre študijné záležitosti
B605
+421 (2) 60 291 199
rozalia.hudikova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C024
+421 (2) 60 291 471, +421 (2) 65 427 506ludovit.huttner [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.D122
+421 (2) 60 291 193
Ing. Štefan Chamraz, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
D107
+421 (2) 60 291 848
ÚJFI FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
A314
+421 (2) 60 291 479
ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.
D614
+421 (2) 60 291 305
Mgr. Michal Chudý, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C310
+421 (2) 60 291 772michal.chudy [at] stuba.sk
Ing. Aleš Chvála, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímE314+421 (2) 60 291 373ales.chvala [at] stuba.sk
ÚRK FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D304
+421 (2) 60 291 539
adrian.ilka [at] stuba.sk
ÚEF FEI
technický pracovník
E324
+421 (2) 60 291 206
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.jagelka [at] stuba.sk
pracovník pre didaktickú techniku
C03
+421 (2) 60 291 709peter.janata [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.docent CSc.,PhD.
B117
+421 (2) 60 291 467
prof. Ing. František Janíček, PhD.ÚEAE FEIprofesor CSc.,PhD.C303+421 (2) 60 291 298
Ing. Peter Janiga, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C411
+421 (2) 60 291 812
Ing. Peter Jánošík
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Mgr. Michal Jeleň, PhD.OTV TIŠ_ FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C503+421 (2) 60 291 181matus.jokay [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C603
+421 (2) 60 291 109
Ing. Ľudovít JurčackoÚEAE FEIodborný asistent bez vedeckej hodnosti
C011
+421 (2) 60 291 535, +421 (2) 60 291 716
Mgr. Libor Jurkovič, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T 110libor.jurkovic [at] stuba.sk
OVV Dek FEIpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťT139
+421 (2) 60 291 310
jana.jurkovicova [at] stuba.sk
ÚMIKT FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
B416
+421 (2) 60 291 683
juraj.kacur [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc.ÚEF FEIvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.E411, E316+421 (2) 60 291 123, +421 (2) 60 291 366magdalena.kadlecikova [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Kajan, PhD.ÚRK FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D704+421 (2) 60 291 503slavomir.kajan [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B321
+421 (2) 60 291 393
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
A613
+421 (2) 60 291 606
docent CSc.,PhD.
D410
+421 (2) 60 291 776
odborná administratívna pracovníčka
D116
+421 (2) 60 291 598
Ing. Viera KlačanováOVV Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočet
T138
+421 (2) 60 291 245
viera.klacanova [at] stuba.sk
ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.
C414, LVN
+421 (2) 43 336 163
Ing. Michal Kocúr, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
ÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB506
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.36
+421 (2) 21 022 436
Bc. Petr KoláříkVS Dek FEI
pracovník operačných systémov VS
T123
+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387
Ing. Simona Kolenčíková
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 614simona.kolencikova [at] stuba.sk
ÚIM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
A 402+421 (2) 60 291 814
PRVVVČ Dek FEI
pracovník pre edičnú a publik. činnosť
C709
+421 (2) 60 291 646
Eleonóra KollárováPRVVVČ Dek FEI
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
ÚIM FEIodborná administratívna pracovníčka
C504
+421 (2) 60 291 747
ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA212
+421 (2) 60 291 118
martin.konopka [at] stuba.sk
ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C212
+421 (2) 60 291 685
Jana KopčováTPO ST Dek FEI
vrátnik
šatňa
+421 (2) 60 291 189
jana.kopcova [at] stuba.sk
RNDr. Eva Kopuncová
pracovníčka pre plán a rozpočet
odborný asistent CSc.,PhD.
D705
+421 (2) 60 291 711
Ing. Arpád Kósa, PhD.ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E308
+421 (2) 60 291 362
Ing. Alena KosinohováEO ST Dek FEI
finančná účtovníčka
alena.kosinohova [at] stuba.sk
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.
C609
+421 (2) 60 291 891
ÚJFI FEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
A313+421 (2) 60 291 542
doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
B611
+421 (2) 60 291 759
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.ÚEF FEI
docent CSc.,PhD.
E514
+421 (2) 60 291 346
jaroslav_kovac [at] stuba.sk
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E505
+421 (2) 60 291 652, +421 (2) 60 291 858
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.docent CSc.,PhD.B314+421 (2) 60 291 631, +421 (2) 65 429 600, karol.kovac [at] stuba.sk
Ing. Martin Kováč, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin_kovac [at] stuba.sk
TPO ST Dek FEIprevádzkový pracovník
martin.kovac [at] stuba.sk
Ing. Štefan Kováčstrážnik
stefan.kovac [at] stuba.sk
Ing. Zoltán Kováčvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
zoltan.kovac [at] stuba.sk
ÚAM FEIprofesorka CSc.,PhD.D111+421 (2) 60 291 563
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jozef.kozarik [at] stuba.sk
vrátnik
Ing. Eva KrálikováÚE FEI
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
B323
+421 (2) 60 291 789
doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.ÚRK FEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
D311+421 (2) 60 291 497zdenka.kralova [at] stuba.sk
Ing. Anton Krammervýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B324
+421 (2) 60 291 755
anton.krammer [at] stuba.sk
Elena Krasňanskápracovníčka pre plán a rozpočet
A144
+421 (2) 60 291 317
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A602
+421 (2) 60 291 536
Pavol KrútekTPO ST Dek FEIstrážnik
pavol.krutek [at] stuba.sk
TPO ST Dek FEI
prac. pre energetiku a revízne činnosti
T 150
+421 (2) 60 291 644
jozef.kubes [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C405
+421 (2) 60 291 887juraj.kubica [at] stuba.sk
Ing. Peter Kubinec, PhD.ÚEF FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
E208+421 (2) 60 291 647, +421 (2) 60 291 674peter.kubinec [at] stuba.sk
ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.
D125
+421 (2) 60 291 315
erik.kucera [at] stuba.sk
ÚEAE FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C007
+421 (2) 60 291 316
RNDr. Mária KukučováKFEI Dek FEI
knihovníčka
A Požičovňa
+421 (2) 60 291 526
prevádzkový pracovník
tomas.kura [at] stuba.sk
PGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitosti
A103
+421 (2) 60 291 403
ÚAM FEI
profesor CSc.,PhD.
A707+421 (2) 60 291 452vladimir.kutis [at] stuba.sk
Ing. Anton Kuzma, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.OTV TIŠ_ FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
T 108+421 (2) 60 291 590pavel.lackovic [at] stuba.sk
OTV TIŠ_ FEIodborná asistentka CSc.,PhD.
T 111
+421 (2) 60 291 750
TPO ST Dek FEIúdržbár
strážnik
Vrátnica A
+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400pavel.lasan [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C109
+421 (2) 60 291 344
jaroslav.lelak [at] stuba.sk
Ing. Juraj Londák
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
juraj.londak [at] stuba.sk
vrátnik
Ing. Martin Lučan
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D614+421 (2) 60 291 305
Ing. Jakub Lűley, PhD.ÚJFI FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A309
+421 (2) 60 291 846
Mgr. Martin MájekOTV TIŠ_ FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiT 106+421 (2) 60 291 820
Ing. Libor Majer, PhD.ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E116+421 (2) 60 291 385
Eva MánikováasistentkaA503+421 (2) 60 291 684, +421 (2) 65 427 207eva.manikova [at] stuba.sk
ÚIM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC607+421 (2) 60 291 597pavol.marak [at] stuba.sk
ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.
C605
+421 (2) 60 291 576
stanislav.marcek [at] stuba.sk
Ing. Juraj Marek, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.
E311
+421 (2) 60 291 327, +421 (2) 60 291 311
RNDr. Ivica Marinová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
A410
+421 (2) 60 291 856
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.
A417
+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
lubomir.marko [at] stuba.sk
Bc. Blanka Markovápracovníčka pre sociálne záležitosti
A102
+421 (2) 60 291 811blanka.markova [at] stuba.sk
programátorka VS
C017
+421 (2) 60 291 144
Ing. Marián Marton, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E412
+421 (2) 60 291 365
marian.marton [at] stuba.sk
Mgr. Natália Marušincová2SP FEIodborná administratívna pracovníčka
natalia.marusincova [at] stuba.sk
technik el. a energ. zariadení
C 519
+421 (2) 60 291 170
Ing. Juraj Mažári
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C614
ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.
B509
+421 (2) 60 291 248
pracovník operačných systémov VS, technický pracovník
T124b
+421 (2) 60 291 575
VS Dek FEI
programátor VS
T124a
+421 (2) 60 291 143, +421 918 640 434
matej.mehes [at] stuba.sk
Slavomíra Mészárosová
odborná administratívna pracovníčka
T137A
+421 (2) 60 291 825slavomira.meszarosova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.micjan [at] stuba.sk
ÚE FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚJFI FEI
profesor DrSc.
A605
+421 (2) 60 291 167
Ing. Maroš MichalíkÚMIKT FEI
prac. technickej obsluhy a údržby VS
B404
+421 (2) 60 291 836
Ing. Pavol Michniak, PhD.ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
docentka CSc.,PhD.
D304
+421 (2) 60 291 604
eva.miklovicova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Miklovič, PhD.OTV TIŠ_ FEI, ST Dek FEI
tajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.
A122
+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861peter.miklovic [at] stuba.sk
ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E301
+421 (2) 60 291 872
Peter MikulaÚJFI FEI
technický pracovník
S16
+421 (2) 60 291 765peter.mikula [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
ivan.minarik [at] stuba.sk
Judita MinarovičováTPO ST Dek FEI
strážnik
Vrátnica E
+421 (2) 60 291 110, +421 (2) 60 291 120
judita.minarovicova [at] stuba.sk
PGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitosti
A106
+421 (2) 60 291 221
Ing. Milan MladoniczkyÚIM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC614
milan.mladoniczky [at] stuba.sk
Andrea MlynarovičováOSTVZ TIŠ_ FEI
vrátnik
2SP FEIodborný administratívny pracovník
maciej.molak [at] stuba.sk
maliar a natieračCD 002
+421 (2) 60 291 406
Ján Morovicsúdržbárjan.morovics [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.D317+421 (2) 60 291 616
profesor CSc.,PhD.
D305
+421 (2) 60 291 781jan.murgas [at] stuba.sk
ÚRK FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
tomas.murgas [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.ÚAM FEI
profesor DrSc.
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
ÚRK FEI
hosťujúca profesorka
DP02michaela.musilova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Nagy, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E112+421 (2) 60 291 163lukas.nagy [at] stuba.sk
ÚE FEItechnická pracovníčka
B313
+421 (2) 60 291 152, +421 (2) 65 429 600, +421 918 640 427
ÚIM FEIdocentka CSc.,PhD.A402
+421 (2) 60 291 561
olga.nanasiova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
A607
+421 (2) 60 291 661
Jana NekanovičováEO ST Dek FEI
finančná účtovníčka
D 1120
+421 906 068 kl. 204, +421 918 646 003, 270
Pavol NémethTPO ST Dek FEIvrátnik
TS02
+421 (2) 60 291 270
pavol.nemeth [at] stuba.sk
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
docent CSc.,PhD.
C510
+421 (2) 60 291 288
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímjuraj.nevrela [at] stuba.sk
mzdová účtovníčka
A112
+421 (2) 60 291 201
alena.nikodemova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA316
+421 (2) 60 291 714
patrik.novak [at] stuba.sk
ÚIM FEI
asistent
C514
+421 (2) 60 291 845vladislav.novak [at] stuba.sk
ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
E217
+421 (2) 60 291 492
oldrich.ondracek [at] stuba.sk
Ing. Katarína OndráškováKFEI Dek FEI
knihovníčka
A148
+421 (2) 60 291 408
katarina.ondraskova [at] stuba.sk
Ing. Peter Ondrejkavýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.ondrejka [at] stuba.sk
IKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA609
+421 (2) 60 291 726
daniela.ondrouskova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Miloš OravecÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.
C508
+421 (2) 60 291 130
docent CSc.,PhD.
B510
+421 (2) 60 291 414
Dana OroszováKFEI Dek FEI
knihovníčka
A Požičovňa
+421 (2) 60 291 526
dana.oroszova [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Ostrihoňovápracovníčka ekonomiky práce
A146
+421 (2) 60 291 162, +421 948 908 821
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA307
+421 (2) 60 291 370
filip.osusky [at] stuba.sk
ÚEAE FEI
docent CSc.,PhD.
C105
+421 (2) 60 291 268
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
PaedDr. Vladimír PajkošOTV TIŠ_ FEIlektor
T112
+421 (2) 60 291 290
Ing. Tomáš Páleník, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.B613
+421 (2) 60 291 285
tomas.palenik [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A415
+421 (2) 60 291 617
Ing. Miroslav PánikTPO ST Dek FEIprevádzkový pracovníkT153
+421 (2) 60 291 852
odborná asistentka CSc.,PhD.
A424
+421 (2) 60 291 303
elena.pastuchova [at] stuba.sk
ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.
D609
+421 (2) 60 291 402
peter.paszto [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A701
+421 (2) 60 291 562
Ing. Jana Paulusová, PhD.ÚRK FEIodborná asistentka CSc.,PhD.
D411
+421 (2) 60 291 262
jana.paulusova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
A504
+421 (2) 60 291 106
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.ÚRK FEIprofesorka CSc.,PhD.D401+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
Ing. Eva Pavlovkinovápracovníčka pre plán a rozpočetA115+421 (2) 60 291 207eva.pavlovkinova [at] stuba.sk
Ing. Milan Pavúk, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A606
+421 (2) 60 291 832
Ing. Milan Perný, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.
C107
+421 (2) 60 291 884milan.perny [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Peško
vedúci VS
TP306
+421 (2) 60 291 805, +421 (2) 65 424 816, +421 908 674 166
miroslav.pesko [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
C208
+421 (2) 60 291 457
Ing. Martin Petriska, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA315
+421 (2) 60 291 159
martin.petriska [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C309
+421 (2) 60 291 838
marek.pipa [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B413
+421 (2) 60 291 705
PhDr. Ivan PodperaIKAL FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiA610+421 (2) 60 291 136
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
docent CSc.,PhD.
A421
+421 (2) 60 291 729
marcel.polakovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
profesor CSc.,PhD.
B409
+421 (2) 60 291 354
jaroslav.polec [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C210
+421 (2) 60 291 116
peter.poljovka [at] stuba.sk
Ing. Miroslav PotočnýÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
miroslav.potocny [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E314
+421 (2) 60 291 373
patrik.pribytny [at] stuba.sk
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E407
+421 (2) 60 291 364
Mgr. Ivana Prokopovápracovníčka správy majetkuA147+421 (2) 60 291 896
PaedDr. Eduard Psotkapracovník pre študijné záležitostiA105
+421 (2) 60 291 741
Ing. Jozef Púčik, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E218+421 (2) 60 291 843jozef.pucik [at] stuba.sk
RNDr. Marian Puškárpracovník operačných systémov VS
T123
+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387
Ing. Matej Rábek, PhD.ÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Jana Raditschová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C705
+421 (2) 60 291 774jana.raditschova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Rakús, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.B612
+421 (2) 60 291 157
martin.rakus [at] stuba.sk
TPO ST Dek FEI
manipulačný robotník
TS03
+421 (2) 60 291 280
ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D613+421 (2) 60 291 886
docent CSc.,PhD.
B608
+421 (2) 60 291 855
ÚAM FEI
profesorka CSc.,PhD.
D111+421 (2) 60 291 563
IKAL FEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
A611
+421 (2) 60 291 624, +421 (2) 65 411 487
lubica.rovanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.ÚMIKT FEI
profesor CSc.,PhD.
B603, B414
+421 (2) 60 291 703gregor.rozinaj [at] stuba.sk
ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.A403
+421 (2) 60 291 412
boris.rudolf [at] stuba.sk
RNDr. Vlastimil Řeháček, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E310
+421 (2) 60 291 244, +421 (2) 60 291 235
EO ST Dek FEI
finančná účtovníčka
A115
+421 (2) 60 291 675
Ing. Katarína Sedlačková, PhD.ÚJFI FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A512+421 (2) 60 291 504katarina.sedlackova [at] stuba.sk
Ing. Tibor SedlárÚAM FEIodborný asistent bez vedeckej hodnosti
A803
+421 (2) 60 291 399
KPRFEI FEIodborný administratívny pracovník
profesor CSc.,PhD.
D701
+421 (2) 60 291 585
ivan.sekaj [at] stuba.sk
technická pracovníčka
D415
+421 (2) 60 291 341, +421 948 984 856andrea.semanova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Slačka, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.D703
+421 (2) 60 291 752
ÚJFI FEIprofesor DrSc.
A502, A608
+421 (2) 60 291 753, +421 (2) 60 291 821
vladimir.slugen [at] stuba.sk
prevádzkový pracovník
ladislav.smetana [at] stuba.sk
TPO ST Dek FEIvrátnikVrátnica E
+421 (2) 60 291 110, +421 (2) 60 291 120
emilia.sochova [at] stuba.sk
ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A509
+421 (2) 60 291 229
stanislav.sojak [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
A601
+421 (2) 60 291 645
ludmila.solenska [at] stuba.sk
Ing. Dominik Sopiak, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC509
+421 (2) 60 291 203
dominik.sopiak [at] stuba.sk
ÚEF FEI
profesorka CSc.,PhD.
E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
viera.stopjakova [at] stuba.sk
PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
eva.stradiotova [at] stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
A152
+421 (2) 60 291 681gabriela.stribrnska [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.ÚEF FEIprofesorka CSc.,PhD.E306
+421 (2) 60 291 324, +421 (2) 60 291 754, +421 (2) 60 291 665
Mgr. Miriam Szabováodborná administratívna pracovníčkaC307+421 917 933 184, 9028, +421 (2) 60 291 831miriam.szabova [at] stuba.sk
Zuzana ŠabíkováÚIM FEI
odborná administratívna pracovníčka
C505+421 (2) 60 291 266
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.ÚJFI FEI
docentka CSc.,PhD.
A506
+421 (2) 60 291 595
Ing. Adriena ŠajbanováRKaAČ SD Dek FEIasistentkaA121+421 (2) 60 291 798
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.ÚEAE FEI
profesor CSc.,PhD.
C110
+421 (2) 60 291 746
Věra ŠamšonováTPO ST Dek FEI
vrátnik
vera.samsonova [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.ÚEF FEI
profesor CSc.,PhD.
E 504
+421 (2) 60 291 656, +421 (2) 60 291 883, +421 (2) 60 291 815
alexander.satka [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana ŠedováÚIM FEIodborná administratívna pracovníčkaA416+421 (2) 60 291 383zuzana.sedova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A205
+421 (2) 60 291 636
janka.veternikova [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.E508
+421 (2) 60 291 271
Ing. Martin Šoka, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosť
B116
+421 (2) 60 291 424
martin.soka [at] stuba.sk
VS Dek FEI
technický pracovník
T125
+421 (2) 60 291 706
Ing. Michal Šovčík
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.sovcik [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC514
+421 (2) 60 291 845
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
docent CSc.,PhD.
C608+421 (2) 60 291 398
docent CSc.,PhD.
E221
+421 (2) 60 291 394
Ing. Marián Štofka, CSc.ÚE FEIodborný asistent CSc.,PhD.B113+421 (2) 60 291 374
Ing. Peter Ťapák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
D121+421 (2) 60 291 569peter.tapak [at] stuba.sk
ÚRK FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D310
+421 (2) 60 291 141marian.tarnik [at] stuba.sk
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚMIKT FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B417
odborný asistent CSc.,PhD.
D616
+421 (2) 60 291 605
doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
E611, E507+421 (2) 60 291 404, +421 (2) 60 291 363martin.tomaska [at] stuba.sk
Mário Tomo
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
mario.tomo [at] stuba.sk
ÚEAE FEI
pracovník pre študijné záležitosti
C408+421 (2) 60 291 202lubos.trunkvalter [at] stuba.sk
RSČ ST Dek FEI
odborný administratívny pracovník
Nataša Učňovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
T 139
+421 (2) 60 291 345
ÚEF FEIprofesor CSc.,PhD.E605
+421 (2) 60 291 369
frantisek.uherek [at] stuba.sk
Viera UhrincováEO ST Dek FEI
finančná účtovníčka
viera.uhrincova [at] stuba.sk
Mgr. Silvia Ujčeková
knihovníčka
A-študovňa+421 (2) 60 291 184
vrátnik
Vrátnica A
+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400
Helena UpohlavováTPO ST Dek FEIprevádzková pracovníčka
T152
+421 (2) 60 291 200helena.upohlavova [at] stuba.sk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.ÚE FEI
docent CSc.,PhD.
B215
+421 (2) 60 291 466
Ing. Mariana Ušáková, PhD.ÚE FEI
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
B216
+421 (2) 60 291 423
pracovníčka pre ekonomické činnosti
A207
+421 (2) 60 291 297
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.docent CSc.,PhD.
A305
+421 (2) 60 291 275
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.ÚJFI FEI
docent CSc.,PhD.
A210
+421 (2) 60 291 114
RNDr. Mária ValkováÚJFI FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
A310
+421 (2) 60 291 418maria.valkova [at] stuba.sk
Ing. Marek Vančo, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
Mgr. Marek Vančo, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A304
+421 (2) 60 291 287, +421 (2) 60 291 196marek.vanco [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
B415
+421 948 906 321, +421 (2) 60 291 788
radoslav.vargic [at] stuba.sk
Rozália VargováTPO ST Dek FEItelefonistkatel. ústredňa+421 (2) 60 291 111, +421 (2) 60 291 112rozalia.vargova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A306+421 (2) 60 291 816tomas.vary [at] stuba.sk
ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E608
+421 (2) 60 291 655
erik.vavrinsky [at] stuba.sk
technický pracovník
B109
+421 (2) 60 291 465
alojz.vdacny [at] stuba.sk
PhDr. Peter VelickýTPO ST Dek FEIvrátnikVrátnica A
+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400
TPO ST Dek FEIskladníčkaT019
+421 (2) 60 291 260
anna.velka [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D316
+421 (2) 60 291 633
ÚJFI FEIodborný asistent CSc.,PhD.
A602
+421 (2) 60 291 122
prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D408+421 (2) 60 291 680
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
D409
+421 (2) 60 291 286
KFEI Dek FEIknihovníčkaA Požičovňa+421 (2) 60 291 526
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E408
+421 (2) 60 291 367marian.vojs [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.docent CSc.,PhD.
C507
+421 (2) 60 291 651
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
ÚJFI FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A308
+421 (2) 60 291 639
doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E113
+421 (2) 60 291 446
bedrich.weber [at] stuba.sk
profesor DrSc.
E506
+421 (2) 60 291 858, +421 (2) 60 291 653
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.
A408
+421 (2) 60 291 723
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.ÚIM FEI
profesor CSc.,PhD.
C515
+421 (2) 60 291 435
odborný asistent CSc.,PhD.A401
+421 (2) 60 291 529
Ing. Tomáš Závodníkvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
tomas.zavodnik [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Zemanová Diešková, PhD.ÚJFI FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A204a+421 (2) 60 291 178miroslava.dieskova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.OTV TIŠ_ FEI
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T 107+421 (2) 60 291 810
Ing. Dušan Žák
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚAM FEI
docentka CSc.,PhD.
D119
+421 (2) 60 291 742
docent CSc.,PhD.
E305
+421 (2) 60 291 739
milan.ziska [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
doc. Ing. Vladimír Áč, PhD.
Externý spolupracovník
qac [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qadamko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Ing. Jozef Augustín
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Ján BačkoFEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qbagom [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Zlatko BalašFEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martin Baláž
Externý spolupracovník
qbalazm [at] stuba.sk
doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.FEIExterný spolupracovník
qbaloghz [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkŤL 322b
+421 906 068 klapka 517, +421 918 646 041
Ing. Bc. Radoslav BalvanFEIExterný spolupracovník
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.Externý spolupracovník
qbartl [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Ing. Pavol BaumaisterExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqbaumann [at] stuba.sk
Externý spolupracovník106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
Ing. Tomáš BenčurikExterný spolupracovník
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbenuskova [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Markus BleuelFEIExterný spolupracovník
xbleuel [at] stuba.sk
prof. RNDr. Igor Bock, PhD.Externý spolupracovník
A405
+421 (2) 60 291 204
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.FEI
Externá spolupracovníčka
FEI
Externý spolupracovník
A517+421 (2) 60 291 803qbouhaddane [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Božik, PhD.FEIExterný spolupracovník
qbozikm [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Braciník, PhD.Externý spolupracovník
qbracinik [at] stuba.sk
Ing. Martin BratkaExterný spolupracovník
Ing. Zdenko Brezovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkB209+421 (2) 60 291 531
FEI
Externý spolupracovník
xbrlan [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.FEI
Externý spolupracovník
Ing. Štefan Bucz, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin Bugár, PhD.Externý spolupracovník
A708
+421 (2) 60 291 579
martin.bugar [at] stuba.sk
Diedon Bujari
Externý spolupracovník
Eva Bukovenova
Externá spolupracovníčka
qbukovenova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbulik [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
RNDr. Beata Butvinová, CSc.Externá spolupracovníčka
RNDr. Pavol Butvin, CSc.Externý spolupracovníkqbutvin [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.FEIExterný spolupracovník
E214
+421 (2) 60 291 376jan.bydzovsky [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Cambel, CSc.Externý spolupracovník
Irene Casado Villaverde
Externá spolupracovníčka
xcasadovillaver [at] stuba.sk
Tommaso Casoni
Externý spolupracovník
xcasoni [at] stuba.sk
Ignasi CerveroFEIExterný spolupracovník
Ing. Matej CibuľaFEIExterný spolupracovník
qcibula [at] stuba.sk
RNDr. Alexander Cigáň, CSc.FEI
Externý spolupracovník
doc. Ing. František Čapkovič, CSc.Externý spolupracovníkqcapkovicf [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Čapkovič, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkC606
+421 (2) 60 291 416
maros.cavojsky [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Ing. Tomáš ČechvalaFEI
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Čepko, PhD.FEIExterný spolupracovník
B417
+421 (2) 68 279 417
Externá spolupracovníčka
A422
+421 (2) 60 291 814
Ing. Marek ČernýExterný spolupracovník
qcernym [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdadom [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.
Externý spolupracovník
C405
+421 (2) 60 291 887, +421 (2) 60 291 881
ivan.darula [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
E609
+421 (2) 60 291 658
martin.daricek [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Radoslav DerdakFEI
Externý spolupracovník
RNDr. René Derian, PhD.FEI
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Dieška, CSc.FEI
Externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 587
FEIExterný spolupracovník
qdlhan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Karol Dobrovodský, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qdobrovodskyk [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qdorda [at] stuba.sk
Ing. Peter DorkovičExterný spolupracovníkqdorkovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Martin Dosedla, PhD.FEI
Externý spolupracovník
doc. Ing. Zdenek Dostál, CSc.FEI
Externý spolupracovník
qdostalz [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qdrutarovsky [at] stuba.sk
Mgr. Milan Držík, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
E408
+421 (2) 60 291 367
viera.dubravcova [at] stuba.sk
Ata DurakFEIExterný spolupracovníkxdurak [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqdurina [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkqdurisovaj [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Dzuba, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqfarkasi [at] stuba.sk
Ing. Matej Féder, PhD.FEIExterný spolupracovníkmatej.feder [at] stuba.sk
Ing. Ján Fedor, PhD.FEI
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.FEI
Externý spolupracovník
225, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 681
Mgr. Lucia FeriancováFEIExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Anna Filasová, PhD.FEI
Externá spolupracovníčka
qfilasova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qfilipp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D711
+421 (2) 60 291 710
Ing. Peter Fodrek, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qfodrek [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkB218
+421 (2) 60 291 463
jaroslav.franek [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.Externý spolupracovník
qfrollo [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
E412
+421 (2) 60 291 365
doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.FEIExterná spolupracovníčka
A410
+421 (2) 60 291 772
Ing. Ivan Gašparík, PhD.Externý spolupracovník
qgaspariki [at] stuba.sk
Ing. Pavol GašpierikFEIExterný spolupracovník
E514
+421 (2) 60 291 731
Fatma Berfin Gedlaç
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xgezer [at] stuba.sk
Ing. Štefan Gmuca, CSc.FEI
Externý spolupracovník
qgmuca [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qgmucova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
xgonzalezgonzal [at] stuba.sk
Ing. Branislav Grajciar, PhD.
Externý spolupracovník
qgrajciar [at] stuba.sk
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Michal Gregor, PhD.Externý spolupracovník
FEIExterná spolupracovníčka
qgregusovad [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
frantisek.grejtak [at] stuba.sk
doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.Externý spolupracovník
qgrendar [at] stuba.sk
Ing. Matej GriačFEIExterný spolupracovník
qgriacm [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qgriger [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
doc. Ing. Anna Grusková, PhD.Externá spolupracovníčka
C606
+421 (2) 60 291 593anna.gruskova [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
xguralp [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
xgutierrezcalvo [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
B208
+421 (2) 60 291 223qhajach [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qhargasl [at] stuba.sk
Ľubomír HarmanovskýFEIExterný spolupracovník
qharmanovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
E307
+421 (2) 60 291 127, +421 (2) 60 291 662
RNDr. Štefan Haščík, PhD.FEI
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
E609, MLC
+421 (2) 60 291 385
FEIExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEIExterný spolupracovník
qhavlik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qhejda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhlavacka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník+421 (2) 60 291 133qhodal [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhodulik [at] stuba.sk
Ing. Marek Höger, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš HojčFEIExterný spolupracovník
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Externý spolupracovník
qholcikj [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkE404
+421 (2) 60 291 384
prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.FEI
Externý spolupracovník
C703
+421 (2) 60 291 572pavol.hornak [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqhorvathf [at] stuba.sk
Ing. Filip HossnerExterný spolupracovník
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.FEIExterný spolupracovník
qhrbacek [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD.FEIExterný spolupracovník
Mgr. Marcel HruškaFEI
Externý spolupracovník
qhruskam1 [at] stuba.sk
RNDr. Petr Hruška, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD.FEIExterný spolupracovníkD-313+421 (2) 60 291 698branislav.hruz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkE306
+421 (2) 60 291 128
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Huran, PhD.FEIExterný spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.FEI
Externý spolupracovník
qhusak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter Chochol, PhD.FEIExterný spolupracovníkqchochol [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qchovanec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Štefan Chromik, DrSc.Externý spolupracovníkqchromik [at] stuba.sk
Michele IannoneExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qivancoj [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Jadrončík
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
E102+421 (2) 60 291 441, +421 (2) 60 291 379
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Ing. Viktor Jandák, PhD.FEIExterný spolupracovník
qjandak [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qjanikovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.Externý spolupracovník
qjanotaa [at] stuba.sk
Ing. Vladimír JanskýFEIExterný spolupracovník
qjanskyv [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qjarinar1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
Externý spolupracovník
B006
+421 (2) 60 291 737
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjergel [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Juhár, PhD.Externý spolupracovník
qjuhar [at] stuba.sk
Ing. Peter Juhász, PhD.Externý spolupracovníkqjuhaszp [at] stuba.sk
Mgr. Vladimír Juráš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjuras [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.Externý spolupracovníkD611
+421 (2) 60 291 351
Jana JuskováFEI
Externá spolupracovníčka
C023
+421 (2) 60 291 396jana.juskova [at] stuba.sk
Ing. Milan Jus, PhD.FEIExterný spolupracovník
Ing. Ján KáčerFEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jozef KaliankoFEIExterný spolupracovník
RNDr. Karol Karovič, DrSc.
Externý spolupracovník
qkarovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Marius KerberFEIExterný spolupracovník
xkerber [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
E304
+421 (2) 60 291 129
Ing. Ján Kliman, DrSc.FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qkliment [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkD609+421 (2) 60 291 402
Ing. Miroslava Klučiková
Externá spolupracovníčka
qcechova [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Externý spolupracovník
B508+421 (2) 60 291 133
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Bc. Petr Kolářík
Externý spolupracovník
T123
+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387
FEI
Externý spolupracovník
doc. Ing. Dan Komosný, PhD.FEI
Externý spolupracovník
doc. Ing. Dušan Koniar, PhD.Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qkopani [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkE113
+421 (2) 60 291 446
qkordos [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Ing. Ján KoscelanskýExterný spolupracovník
Nazmi KoseliExterný spolupracovník
Ing. Miloš KostolányiExterný spolupracovník
qkostolanyi [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin KošdyFEIExterný spolupracovníkqkosdy [at] stuba.sk
Mgr. Peter KošinárExterný spolupracovník
qkosinar [at] stuba.sk
Ing. Andrej KováčFEIExterný spolupracovník
qkovac [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Ing. Pavol Kováč, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkovacp1 [at] stuba.sk
Ing. P Kováč, PhD.
Externý spolupracovník
qkovacp [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkqkoval [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.FEIExterný spolupracovník
Mgr. Pavel Krajčí, PhD.FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Ing. Marek KrajčovičFEI
Externý spolupracovník
qkrajcovicm1 [at] stuba.sk
Ing. Ivan KrajčuškaFEIExterný spolupracovníkqkrajcuska [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčkaE219+421 (2) 60 291 137
RNDr. Anna Krakovská, CSc.
Externá spolupracovníčka
qkrakovska [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qkralovicj [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qkrnac [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc.FEI
Externý spolupracovník
E410
+421 (2) 60 291 368
Externý spolupracovník
qkrondiak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Martin KrupaFEI
Externý spolupracovník
qkrupam [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkubisp [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qkudelar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
B112+421 (2) 60 291 342qkukuckam [at] stuba.sk
Ing. Michal Kukučka
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qkuriplach [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter Kvačkaj, PhD.
Externý spolupracovník
qkvackaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkysel [at] stuba.sk
Ing. Stanislava Labátová, PhD.FEIExterná spolupracovníčka
qlabatova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Lago, PhD.
Externý spolupracovník
FEIExterná spolupracovníčka
FEI
Externý spolupracovník
qlalinskyt [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Ing. Tomáš LaunerFEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
C702
+421 (2) 60 291 151
qlipnicky [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
C411
+421 (2) 60 291 812
qliskam2 [at] stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
D710
FEIExterný spolupracovníkB104+421 (2) 60 291 213
Ing. Igor Lopatka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Externý spolupracovník
qluby [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Lúčny, PhD.FEIExterný spolupracovník
qlucny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlukacf [at] stuba.sk
Ing. Andrej ĽuptákFEIExterný spolupracovník
Mgr. Boris Lupták
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Ing. Juraj Maholányi
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmajkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Florián Makáň, PhD.
Externý spolupracovník
B120
+421 (2) 60 291 749
florian.makan [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Ing. Ján Maňka, CSc.
Externý spolupracovník
qmanka [at] stuba.sk
Ing. Igor MarčekExterný spolupracovník
qmarcek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqmartonak [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Martyščák, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qmartyscak [at] stuba.sk
Dr. Ing. Ivan MasárFEIExterný spolupracovník
qmasar [at] stuba.sk
Ing. Tomáš MasnýFEI
Externý spolupracovník
qmasny [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qmatay [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.FEIExterný spolupracovník
RNDr. Igor Maťko, CSc.
Externý spolupracovník
qmatko [at] stuba.sk
doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.FEI
Externý spolupracovník
doc. Ing. Miroslav Mejzlík, CSc.FEI
Externý spolupracovník
Ing. Michal MelichárekFEIExterný spolupracovník
qmelicharek [at] stuba.sk
Ing. Lukáš MeluchFEI
Externý spolupracovník
Mgr. PhDr. Martin Méry
Externý spolupracovník
qmery [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Matej MihálFEI
Externý spolupracovník
Ing. Jozef MihálovFEIExterný spolupracovníkE115
+421 (2) 60 291 368
qmihalovj [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkMLC
+421 (2) 60 291 883
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmikusm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmisak [at] stuba.sk
Ing. Ján MitroExterný spolupracovník
Mgr. Ján Mojžiš, PhD.FEI
Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
jan.mojzis [at] stuba.sk
Ing. Martin MokráňFEIExterný spolupracovník
Mgr. Maciej Wojciech MolakFEI
Externý spolupracovník
Ing. Marián Molnár, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qmolnarm1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xmorhard [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qmosko [at] stuba.sk
Ing. M MozolíkExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qmudron [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqmuzslay [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qnadazdi [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Nagy, PhD.FEIExterný spolupracovník
gabriel.nagy [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
E301
+421 (2) 60 291 872
qnemecm [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FEIExterný spolupracovník
qnemethp1 [at] stuba.sk
Ing. Marek Nízky
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
doc. Ing. Tomáš Novák, PhD.FEIExterný spolupracovník
qnovakt [at] stuba.sk
Ing. Miroslav ObertFEIExterný spolupracovníkqobert [at] stuba.sk
Ing. Henrieta OndirkováFEIExterná spolupracovníčkaqondirkova [at] stuba.sk
Ing. Peter OndrejkaFEIExterný spolupracovník
Ing. Beáta OndrušováFEIExterná spolupracovníčka
beata.ondrusova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
D-P10
+421 (2) 60 291 148
FEIExterný spolupracovníkqosvaldj [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.FEIExterný spolupracovník
C105
+421 (2) 60 291 268
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Regina Paszkiewicz, Ph.D., DSc.FEI
Externá spolupracovníčka
Ing. Fedor PavkovčekFEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Manuel Paz GonzálezExterný spolupracovník
Ing. Ján Pečo
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
E302
+421 (2) 60 291 665
Externý spolupracovník
qpecho [at] stuba.sk
Ing. Ladislav PénzesExterný spolupracovníkqpenzes [at] stuba.sk
Ing. Matej PestunFEI
Externý spolupracovník
qpestun [at] stuba.sk
Ing. Miroslav PetrákExterný spolupracovník
qpetrakm [at] stuba.sk
Ing. Lukáš PetrášFEIExterný spolupracovník
qpetrasl [at] stuba.sk
Dr. Tomás PiatrikFEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Ing. Peter PintešFEI
Externý spolupracovník
E314
+421 (2) 60 291 373
Ing. Pavol Písečný, PhD.Externý spolupracovníkqpisecny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qplecenik [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Počta, PhD.
Externý spolupracovník
qpocta [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
B413
+421 (2) 60 291 705
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.FEIExterný spolupracovník
Javier Prieto NavarroFEI
Externý spolupracovník
Carlos Prim Rende
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Marian PuškárFEIExterný spolupracovníkT123
+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387
Ing. Martin RačákFEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Zoltán RandlísekExterný spolupracovník
qrandlisek [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qravas [at] stuba.sk
prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqreiffers [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marek Repka, PhD.Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
xricoperez [at] stuba.sk
Mgr. Adam RiečickýFEIExterný spolupracovník
Malo RichardFEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qrosipal [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qrublik [at] stuba.sk
Ing. Milan Rusko, PhD.FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
C211
+421 (2) 60 291 724
FEIExterný spolupracovník
jakub.rybar [at] stuba.sk
Ing. Renata Rybárová, PhD.FEIExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Kamil Řiha, Ph.D.
Externý spolupracovník
qrihak [at] stuba.sk
Mgr. Alexandra SabolováExterná spolupracovníčka
alexandra.sabolova [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkxsanbernardinom [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
Externý spolupracovník
qsedlakv [at] stuba.sk
Mgr. Eugen Seiler, PhD.
Externý spolupracovník
qseiler [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qsekanina [at] stuba.sk
prof. Ing. František Schauer, DrSc.FEI
Externý spolupracovník
qschauer [at] stuba.sk
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.FEIExterný spolupracovník
C509
+421 (2) 60 291 347qschindler [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEI
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.FEI
Externý spolupracovník
A507
+421 (2) 60 291 663
jozef.sitek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
Externý spolupracovník
B114
+421 (2) 60 291 375
jozef.slama [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkB318, B311
+421 (2) 60 291 894, +421 (2) 60 291 524, +421 (2) 65 429 600
FEIExterný spolupracovník
qsmolen [at] stuba.sk
Mgr. Michaela Sojková, PhD.Externá spolupracovníčka
qsojkova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Externý spolupracovník
qspalek [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkerich.stark [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qstatev [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
D.Sc. (Tech.) Antti StenvallExterný spolupracovník
qstenvall [at] stuba.sk
Ing. Roman Stoklas, PhD.
Externý spolupracovník
qstoklas [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Sukop, PhD.FEIExterný spolupracovník
qsukop [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
qsuranyiova [at] stuba.sk
FEI
Externá spolupracovníčka
qsvarinska [at] stuba.sk
FEI
Externá spolupracovníčka
qsvobodova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqszathmaryp [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qszomolanyip [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qsaliga [at] stuba.sk
Ing. Pavol Šalík, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qsalik [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Šandrik, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qsandrik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.Externý spolupracovník
Dr. rer. nat. Peter Šiffalovič, PhD.
Externý spolupracovník
qsiffalovic [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FEIExterný spolupracovník
Ing. Juraj ŠkodaFEIExterný spolupracovníkTP306
FEIExterná spolupracovníčkaqskrinarova [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qsoltys [at] stuba.sk
Ing. Ján Šouc, CSc.FEI
Externý spolupracovník
qsouc [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qspanik [at] stuba.sk
RNDr. Marianna Španková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qspankova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír ŠtefánikFEI
Externý spolupracovník
qstefanikv [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkFU SAV
+421 220 910 731, +421 904 880 874
qstich [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qstork [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqstrbik [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
B220+421 (2) 60 291 442lubomir.sumichrast [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qsunikova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Šurda
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsuslik [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Ing. Jana Švehlíková, PhD.FEIExterná spolupracovníčka
Ing. Miroslav TalčíkFEIExterný spolupracovník
Ing. Milan Ťapajna, PhD.FEIExterný spolupracovník
qtapajna [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.FEI
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Pavel Timár, CSc.FEIExterný spolupracovníkNB 3127+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536pavel.timar [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Ing. Martin TkáčikFEIExterný spolupracovník
qtkacik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qtlsty [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
qtokarovai [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qtomanp1 [at] stuba.sk
Ing. Stanislav TriaškaExterný spolupracovník
qtriaska [at] stuba.sk
Michela Trillini
Externá spolupracovníčka
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.Externá spolupracovníčka
qturonova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Externý spolupracovník
E313+421 (2) 60 291 557vladimir.tvarozek [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Externý spolupracovník
qtysler [at] stuba.sk
Ing. František UhreckýExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qulehla [at] stuba.sk
Ing. Ján VáclavíkFEI
Externý spolupracovník
qvaclavik [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C012
+421 (2) 60 291 176
FEIExterný spolupracovník
Ing. Gabriel Vanko, PhD.FEI
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Varga, PhD.
Externý spolupracovník
C516
+421 (2) 60 291 361
Ing. Zuzana VargováFEIExterná spolupracovníčkaqvargovaz [at] stuba.sk
Ing. Matúš Vasek, PhD.FEI
Externý spolupracovník
B417
+421 (2) 68 279 417
doc. Dr. Ing. Ján Vaščák
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
FEI
Externá spolupracovníčka
qveresbenkovska [at] stuba.sk
Tom VerhaegheExterný spolupracovník
xverhaeghe [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
E514
+421 (2) 60 291 731qviglasky [at] stuba.sk
Ing. Andrej Vincze, PhD.FEIExterný spolupracovník
MLC, E008
+421 (2) 60 291 883, +421 (2) 60 291 321
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvodrazka [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Vojtko, PhD.FEIExterný spolupracovník
B417
+421 (2) 68 279 417
FEI
Externý spolupracovník
qvokorokos [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Volčko, PhD.Externý spolupracovník
C401
+421 (2) 60 291 165
Ing. Ján Vrabec, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qvrabec [at] stuba.sk
Ing. Karol Vrbatovič
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Viliam Vretenár, PhD.FEI
Externý spolupracovník
+421 917 669 011
FEIExterný spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.FEIExterný spolupracovníkqwieser [at] stuba.sk
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.Externý spolupracovník
qwitkovsky [at] stuba.sk
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.Externý spolupracovníkqzatkob [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ZaťkoFEIExterný spolupracovník
qzatkot [at] stuba.sk
FEI
Externá spolupracovníčka
qzavodska [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qzemanm1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkB213+421 (2) 60 291 487qzemanovicj [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Zeman, Ph.D.
Externý spolupracovník
qzemant [at] stuba.sk
RNDr. Mário Ziman, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Externá spolupracovníčka
FEI
Externý spolupracovník
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.Externý spolupracovníkD608
+421 (2) 60 291 833
Externý spolupracovník
Ing. Marta Žiaková, PhD.FEI
Externá spolupracovníčka