30. 10. 2020  19:52 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB2124+421 (2) 59 325 249pavel.acai [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
profesor CSc.,PhD.
SB 479
+421 (2) 59 325 536
odborná asistentka CSc.,PhD.
172, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 783
marta.ambrova [at] stuba.sk
Jarmila AndrovičováEÚ Dek FCHPT
finančná účtovníčka
B 1102+421 918 674 636jarmila.androvicova [at] stuba.sk
OChF ÚFCHCHF FCHPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
226, stará budova, 2. poschodie
julius.annus [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB2125
+421 (2) 59 325 240, +421 (2) 59 325 219
monika.antosova [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
doc. Ing. Ľuboš Bača, PhD.OAM ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.104,SB,1. poschodie+421 (2) 59 325 545lubos.baca [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.pracovisko na Kramároch+421 (2) 59 542 765
Ing. Peter BakaráčOIaRP ÚIAM FCHPTasistent
docentka CSc.,PhD.
NB 664
+421 (2) 59 325 353monika.bakosova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.OM ÚIAM FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 618
+421 918 674 296, +421 (2) 59 325 341
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB3128
+421 (2) 59 325 256vladimir.bales [at] stuba.sk
Mgr. Anna BalogováPÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 122
+421 918 674 239
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
253, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 789zuzana.barbierikova [at] stuba.sk
Eva Bartalosováupratovač - upratovačka
eva.bartalosova [at] stuba.sk
Hilda BartoličováTPP FCHPTvrátnik
+421 918 674 238
Robert Batthyány
prevádzkový pracovník
NB/1.posch. 102+421 918 674 135robert.batthyany [at] stuba.sk
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
hedviga.baumannova [at] stuba.sk
SCHK FCHPTprac. technickej obsluhy a údržby VSNB 2.posch. A 297+421 948 496 479
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.vedecký pracovník KS I. DrSc.
568, nová budova, blok C, 5. poschodie, 390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 736, +421 (2) 59 325 311
Izabela Benedekováupratovač - upratovačka
doc. Ing. Eva Benická, PhD.ÚACH FCHPT
docentka CSc.,PhD.
566, nová budova, blok C, 5. poschodie, 585, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195
OVHKP ÚPV FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
petra.beranova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 147dusan.berkes [at] stuba.sk
asistentka
Beáta Bieliková
vrátnik
NB/A+421 918 674 238beata.bielikova [at] stuba.sk
Ing. Paula Bimová, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.paula.bimova [at] stuba.sk
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 620, 6.p
+421 (2) 59 325 478
Ing. Ivana Bírová, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 (2) 59 325 281jana.blaskovicova [at] stuba.sk
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.OTVŠ FCHPT
profesor CSc.,PhD.
NB P122+421 (2) 59 325 639, 639miroslav.bobrik [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
profesor CSc.,PhD.746, nová budova, blok B, 7. poschodie+421 (2) 59 325 384
Gabriela Borsányiová
skladníčka
NB P123
+421 (2) 59 325 644, +421 918 674 644, 644
gabriela.borsanyiova [at] stuba.sk
Ing. Dušan BortňákOOCh ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., chemický lab. technik a kontrolór
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 184
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 918 674 514, 4514
albert.breier [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
277, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPTprofesorka DrSc.279, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 666
OChF ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.275, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
lukas.bucinsky [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
maria.budayova [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Budinský, CSc.CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lubos.budinsky [at] stuba.sk
Iveta BugárováTPP FCHPTupratovač - upratovačka
iveta.bugarova [at] stuba.sk
Ing. Andrea Butor Škulcová, PhD.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Eduard BuzetzkiOFCh ÚFCHCHF FCHPTasistent
OChF ÚFCHCHF FCHPT
asistentka
denisa.cagardova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538
chemický lab. technik a kontrolór
gejza.csano [at] stuba.sk
Agáta CsenkeyováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
263, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 778
EÚ Dek FCHPTfinančná účtovníčka
D 1119
+421 918 674 638
ÚACH FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.389, nová budova, blok C, 3. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 736frantisek.cacho [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 471
+421 (2) 59 325 570
ludmila.cernakova [at] stuba.sk
ÚBT FCHPT
profesor CSc.,PhD.
SB 320
+421 (2) 59 325 491
milan.certik [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
ivan.cervenansky [at] stuba.sk
OEI ÚCHEI FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.728, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 220
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.odborný asistent CSc.,PhD., prac. technickej obsluhy a údržby VSNB 666
+421 (2) 59 325 355
lubos.cirka [at] stuba.sk
ODCP ÚPSP FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
PÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 123+421 918 674 242
OAT ÚACHTM FCHPT
profesor CSc.,PhD.
153, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 523
Terézia Danišováupratovač - upratovačkaÚZ Vyhne
+421 918 674 729
terezia.danisova [at] stuba.sk
Ing. Denisa Darvasiová, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.269, stará budova, 2. poschodie
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 918 674 406, 4406
OOCh ÚOCHKP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
ivana.dekankova [at] stuba.sk
Veronika Dendišovátechnická pracovníčkaÚZ Vyhne+421 918 674 729veronika.dendisova [at] stuba.sk
OEI ÚCHEI FCHPT
docent DrSc.
730, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 231
jan.derco [at] stuba.sk
ÚBT FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 327
+421 (2) 59 325 710, +421 (2) 59 325 710
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
460, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 618, +421 (2) 59 325 241lubor.dlhan [at] stuba.sk
Ing. Jana Doháňošová, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ima.dovinova [at] stuba.sk
Gabriela Drobňakovápracovníčka pre zahraničné vzťahyNB - 1.posch, B 1196+421 918 674 193
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.profesor CSc.,PhD.747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
miloslav.drtil [at] stuba.sk
SCHK FCHPT
knihovníčka
NB -2.posch. A 227
+421 918 674 179iveta.drtilova [at] stuba.sk
Ing. Darina Druskovápracovníčka pre plán a rozpočetD 1118+421 918 674 133
Ing. Tibor Dubaj, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
201, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 532
TPP FCHPTprevádzkový pracovníkNB/S157+421 918 674 114, 4114rudolf.duban [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
jolana.dubecova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
NB2123
+421 918 674 654jozef.dudas [at] stuba.sk
Ing. Barbora DudášováOChBI ÚCHEI FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnosti
NB3132
+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 251, 4251barbora.dudasova [at] stuba.sk
Zita Dudášová
upratovač - upratovačka
Ing. Vladimír Dvonka, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.NB 5118
+421 (2) 59 325 221
vladimir.dvonka [at] stuba.sk
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
docentka CSc.,PhD.
270, stará budova, 2. poschodie
+421 918 674 477, +421 (2) 59 325 477
dana.dvoranova [at] stuba.sk
SCHK FCHPTriaditeľ SCHK+421 915 797 336, 4179
Michal ElefantTPP FCHPT
pracovník pre verejné obstarávanie
Ing. Katarína Elefantová, PhD.ÚBM FCHPTchemický laborant, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
chemický lab. technička a kontrolór
271, stará budova, 2. poschodie+421 918 674 785, 4785elena.fabikova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
225, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 681
OIaRP ÚIAM FCHPT
asistentka
kristina.fedorova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jozef.feranc [at] stuba.sk
OAM ÚACHTM FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
martina.ferancova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
branislav.ferko [at] stuba.sk
profesor DrSc.
NB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
Eva FoltínováOPKV ÚPSP FCHPTchemický lab. technička a kontrolór
Ing. Marek Fronc, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
233, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 531
Marta Fujáková
chemický lab. technička a kontrolór
SB 632+421 (2) 59 325 410
Ing. Katarína FulajtárováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NB 736
+421 (2) 59 325 326
Ing. Katarína Furdíková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 308
+421 (2) 59 325 330katarina.furdikova [at] stuba.sk
asistent
Ing. Jaroslav Gajdoš
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 353
+421 (2) 59 325 565
Ing. Helena GaládováÚBM FCHPTchemický laborant
Ing. Lenka GalčíkováOIaRP ÚIAM FCHPT
asistentka
OM ÚIAM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 604+421 (2) 59 325 335
Ing. Lukáš Gál, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lukas.gal [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
159, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 560
miroslav.gal [at] stuba.sk
Miroslava GaraiováTPP FCHPTprevádzková pracovníčkamiroslava.garaiova [at] stuba.sk
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
NB 781
+421 (2) 59 325 372dana.gasparovicova [at] stuba.sk
ÚFCHCHF FCHPTprofesor DrSc.
266, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 460, +421 918 674 460anton.gatial [at] stuba.sk
EÚ Dek FCHPTpracovníčka pre plán a rozpočetNB - 1.posch, C 1117+421 918 674 318silvia.gaucikova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Gemeiner, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Darina GolembiovskáTPP FCHPTposol - doručovateľNB/P-97
+421 905 565 430
Lýdia GörögováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
lydia.gorogova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.profesor DrSc.
NB 520
+421 (2) 59 325 160, +421 918 674 160, 4160
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB3117
+421 918 674 263, 4263
Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
227, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 688
Ing. Martin Grančay, PhD.PS Dek FCHPT
vedúci informačného centra
NB - 2.posch, B 237
+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420martin.grancay [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 564, SB 576
+421 (2) 59 325 557, +421 (2) 59 325 550
gabriel.greif [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.OPT ÚPV FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 553maria.greifova [at] stuba.sk
TPP FCHPT
obsluhovač vykurovania
SB/S200
+421 918 674 420, 4420
Erik Grünwald
obsluhovač vykurovania
SB/S200+421 918 674 420erik.grunwald [at] stuba.sk
Soňa Grünwaldová
posol - doručovateľ
NB/P-97
+421 905 565 430
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
SB 401
+421 (2) 59 325 772
Ing. Zora Hajdúchová, PhD.OAM ÚACHTM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
119,SB,1.poschodie
+421 (2) 59 325 677
Ing. Marián HájekOPT ÚPV FCHPTpracovník pre ekonomické činnosti
SB 558
+421 (2) 59 325 555
docentka CSc.,PhD.
SB 417, SB 429
+421 (2) 59 325 404, +421 (2) 59 325 402
chemický lab. technička a kontrolór
Ing. Michaela Halinkovičovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
michaela.halinkovicova [at] stuba.sk
OTVŠ FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB P125
Ing. Michal Hatala, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.5.14+421 (2) 21 022 514michal.hatala [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPT
profesor CSc.,PhD.
NB 3112, NB 2128
+421 (2) 59 325 252, +421 (2) 59 325 210
Ing. Aleš Ház, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 316
technický pracovník224, NB-2.posch.,A
+421 (2) 59 325 360, +421 918 674 369
Mgr. Peter Herich, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., odborný asistent CSc.,PhD.
P42, stará budova, prízemie vľavo, 229, stará budova, 2. poschodie
peter.herich [at] stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
NB3109
+421 (2) 59 325 737
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
180, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 468
jan.hives [at] stuba.sk
OPT ÚPV FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 571, SB 614
+421 (2) 59 325 418, +421 (2) 59 325 444
jarmila.hojerova [at] stuba.sk
Helena HolubiczkáTPP FCHPTupratovač - upratovačka
helena.holubiczka [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
maria.holubiczka [at] stuba.sk
OJ FCHPTodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
NB 6104
+421 (2) 59 325 269, +421 918 674 154, 4154
magdalena.horakova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.NB 630+421 (2) 59 325 332lubomira.horanska [at] stuba.sk
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Blažej Horváth, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 764+421 (2) 59 325 323blazej.horvath [at] stuba.sk
Eva Horváthováupratovač - upratovačka
Ing. Michaela HorváthováOIaRP ÚIAM FCHPT
asistentka
Monika Horváthová
upratovač - upratovačka
monika.horvathova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 372+421 (2) 59 325 575
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
372, nová budova, blok C, 3. poschodie, 494, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 287, +421 (2) 59 325 735
upratovač - upratovačkaisabela.hroncova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.profesor DrSc.
milan.hronec [at] stuba.sk
Ing. Helena Hronská, PhD.ÚBT FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 302+421 (2) 59 325 719
ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.
563, nová budova, blok C, 5. poschodie, 579, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 915 396 928
PÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitostiB 122+421 918 674 243veronika.hruskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.ÚPSP FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 482
+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446, 4446
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 632
+421 (2) 59 325 410, +421 918 674 410, 4410daniela.hudecova [at] stuba.sk
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
docent CSc.,PhD.
docent CSc.,PhD.
712, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 387miroslav.hutnan [at] stuba.sk
knihovník
NB - 2.posch, A 232
+421 918 674 119
marian.hvolka [at] stuba.sk
Ing. Eva Hybenová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 625
+421 (2) 59 325 436
Karol ChaloupkaODCP ÚPSP FCHPTchemický lab. technik a kontrolór
karol.chaloupka [at] stuba.sk
Anna Chalupková
chemický lab. technička a kontrolór
376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 734, +421 (2) 59 325 728
anna.chalupkova [at] stuba.sk
Agnesa ChlebákováOPKV ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
SB 379+421 (2) 59 325 568
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 124
+421 918 674 337
Monika Chudáupratovač - upratovačka
monika.chuda [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
OChBI ÚCHEI FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NB2124
+421 (2) 59 325 249, +421 (2) 59 325 219, +421 918 674 219, 4219
Ing. Zuzana Imreová, PhD.OEI ÚCHEI FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
RNDr. Denisa Imrichová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
OACh ÚACHTM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 355
+421 (2) 59 325 612
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
docent CSc.,PhD.
NB 4126
+421 (2) 59 325 218
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
NB P124
OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Tibor Jakubík, CSc.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P40, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 417tibor.jakubik [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.NB 5124
+421 (2) 59 325 227
viera.jancovicova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.132,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 547
OChBI ÚCHEI FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
OAM ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS I. DrSc.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
ivan.janotka [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
SB 618, SB 617
+421 (2) 59 325 455, +421 (2) 59 325 522
sona.jantova [at] stuba.sk
OM ÚIAM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 630
+421 (2) 59 325 332milan.jasem [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
277, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 482ingrid.jelemenska [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.ÚCHEI FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
NB2127
+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 250, 4250
ludovit.jelemensky [at] stuba.sk
ÚBM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
P9, stará budova, prízemie
+421 (2) 59 325 528
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.OACh ÚACHTM FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 443
+421 (2) 59 325 629
EÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre plán a rozpočet
Ing. Jana Jurišová, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.151, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 774jana.jurisova [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna Jurkyovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
Ing. Michal Kaliňák, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.P35B, stará budova, prízemie vľavo+421 (2) 59 325 777michal.kalinak [at] stuba.sk
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Ing. Martin Kalúz, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD., prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB 666
+421 (2) 59 325 355
martin.kaluz [at] stuba.sk
ÚBM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Silvia KaratiniPS Dek FCHPT
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
NB - 2.posch, B 236
+421 905 559 413
silvia.karatini [at] stuba.sk
PhDr. Katarína Karvašová
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
profesor CSc.,PhD.
+421 918 674 325, 4325
CL FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
TPP FCHPTdomovník - údržbár, údržbár
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.176, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 463kamil.kerekes [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
viera.khunova [at] stuba.sk
Iveta Kissová
upratovač - upratovačka
asistent
Ing. Martin Klaučo, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.martin.klauco [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.208, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 661
Ing. Andrea Kleinová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.230, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 538andrea.kleinova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.SB 353+421 (2) 59 325 565tatiana.klempova [at] stuba.sk
ÚĽZ Dek FCHPTvedúca útvaru ľudských zdrojovNB - 1.posch, A 181+421 918 674 309zuzana.klempova [at] stuba.sk
Ing. Teodora Kocsisová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538
teodora.kocsisova [at] stuba.sk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 574
+421 (2) 59 325 445zlatica.kohajdova [at] stuba.sk
asistent
roman.kohut [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD.OTVŠ FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB P126
OM ÚIAM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.NB 619
+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294
anna.kolesarova [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
marta.koleszarova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
NB 549
+421 (2) 59 325 622, +421 (2) 52 495 257, +421 918 674 622, 4622
marian.koman [at] stuba.sk
Ing. Martina Koňuchová, PhD.OVHKP ÚPV FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
martina.konuchova [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
RNDr. Anna Koreňová, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
TPP FCHPT
pracovník MTZ
+421 918 674 668, 4668
upratovač - upratovačka
OPKV ÚPSP FCHPTchemický lab. technička a kontrolór
NB 5100
+421 (2) 59 325 399
OAM ÚACHTM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.103,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 548
vladimir.kovar [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
272, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 368, +421 917 674 368jozef.kozisek [at] stuba.sk
Mgr. Andrej Kožuch
knihovník
andrej.kozuch [at] stuba.sk
SCHK FCHPT
knihovníčka
michelle.bajema [at] stuba.sk
Mária Krajčírová
chemický lab. technička a kontrolór
maria.krajcirova [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
OOTKaR ÚOCHKP FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
milan.kralik [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.SB 317vladimir.krasnan [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 573
+421 948 020 272
Ing. Zuzana Krepsová, PhD.OPT ÚPV FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
zuzana.krepsova [at] stuba.sk
Ľudmila Krištofíková, prom. chem.ÚBT FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SB 301+421 (2) 59 325 719ludmila.kristofikova [at] stuba.sk
OM ÚIAM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
nada.krivonakova [at] stuba.sk
OPKV ÚPSP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
OPKV ÚPSP FCHPT
docent CSc.,PhD.
jan.kruzelak [at] stuba.sk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
OACh ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 184
vladimir.kuchtanin [at] stuba.sk
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
ildiko.kulcsarova [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB4143
tomas.kurak [at] stuba.sk
OAM ÚACHTM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.119,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 677
ÚIAM FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 675+421 (2) 59 325 352
docentka CSc.,PhD.
NB3120
OChBI ÚCHEI FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB3120
juraj.labovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.ÚACH FCHPT
profesor DrSc.
476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 580, nová budova, blok C, 5. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodie
Ľubomír Laho
chemický lab. technik a kontrolór
SB 329
+421 (2) 59 325 480
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
SB 518+421 (2) 59 325 516
OM ÚIAM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
martina.langerova [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
NB 422
+421 (2) 59 325 149, +421 (2) 59 325 145
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Bc. Sylvia Lazovská
chemický lab. technička a kontrolór
sylvia.lazovska [at] stuba.sk
Marián Lehoczkýupratovač - upratovačka
+421 903 842 083
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
maria.lekovic [at] stuba.sk
Ing. Marek Lelovskýodborný asistent bez vedeckej hodnosti
marek.lelovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.CL FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
P35 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 777
tibor.liptaj [at] stuba.sk
OAM ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.NC 731, 130,SB,1.poshodie+421 908 674 086, +421 (2) 59 325 433
Ing. Pavol Lopatka, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
SCHK FCHPTknihovníčka
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
223, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 741, +421 907 030 012vladimir.lukes [at] stuba.sk
Ing. Karol Lušpai, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
233, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 531
karol.luspai [at] stuba.sk
OEI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.
718, nová budová, blok A, 7. poschodie
Katarína Macuškovápracovníčka pre ekonomické činnostiNB 676
+421 (2) 59 325 366, +421 918 674 366
odborná asistentka CSc.,PhD.
395, nová budova, blok C, 3. poschodie, 379, nová budova, blok C, 3. poschodie+421 (2) 59 325 315andrea.machynakova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
393, nová budova, blok C, 3. poschodie, 390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 311
pavel.majek [at] stuba.sk
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
OOCh ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Ing. Michal Malček, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.malcek [at] stuba.sk
ODCP ÚPSP FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
sona.maleckova [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnostiSB 319
+421 (2) 59 325 485
bozena.malikova [at] stuba.sk
OAT ÚACHTM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
155, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 462emilia.malisova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.577, nová budova, blok C, 5. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 274, +421 (2) 59 325 736
OOCh ÚOCHKP FCHPTprofesor DrSc.
NB 427, NB 405
+421 (2) 59 325 164, +421 (2) 59 325 747
OChBI ÚCHEI FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
NB 3131
+421 (2) 59 325 259, +421 918 674 259, 4259
Ing. Martin Markovič, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.361, nová budova,blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 611jaroslava.maroszova [at] stuba.sk
RNDr. Ján Marták, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.NB 3119
jan.martak [at] stuba.sk
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 569
Július Martinkovičknihovníkjulius.martinkovic [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Mgr. Ján Matúška, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
227, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 688
jan.matuska [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
docent CSc.,PhD.
260, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 520
milan.mazur [at] stuba.sk
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 621
+421 (2) 59 325 524
Mgr. Lucia Messingerová, PhD.ÚBM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
profesor CSc.,PhD.
NB 694
+421 (2) 59 325 149
alajos.meszaros [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
NB2122
Ing. Mário Mihaľ, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB3126
Janetta MihokováTPP FCHPTupratovač - upratovačka
janetta.mihokova [at] stuba.sk
Andrea MichálekováOACh ÚACHTM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
550, nová budova,blok B, 5.poschodie+421 (2) 59 325 622
Ing. Martin Michalík, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
Ing. Zuzana Michalíkovávedúca oddelenia finančného účtovníctvaNB - 1.posch, C 1123
+421 918 674 132
tajomníčka fakulty
NB 189
+421 905 505 900
upratovač - upratovačka
judita.mikocziova [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPTchemický lab. technik a kontrolór
263, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 778stefan.miksai [at] stuba.sk
OVHKP ÚPV FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SB 512a+421 (2) 59 325 419, +421 (2) 59 325 517
docent CSc.,PhD.
ÚOCHKP FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
NB 402, NB 421
+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746
viktor.milata [at] stuba.sk
mzdová účtovníčka
NB - 1.posch, A 184+421 918 674 125
OPT ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 579
pokladníčka
Milan Mládenek
údržbár
NB/S-46+421 918 674 426
Ing. Martin MojtoOIaRP ÚIAM FCHPTasistentmartin.mojto [at] stuba.sk
TPP FCHPTprevádzková pracovníčkaNB - 1.posch,110
+421 905 498 411
Magdaléna Molnárová
šatniar
Ing. Tomáš MolnárOChBI ÚCHEI FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNB4143
tomas.molnar1 [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.
357, nová budova,blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 186jan.moncol [at] stuba.sk
OVHKP ÚPV FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 512a
+421 (2) 59 325 419
silvia.mosovska [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Motešická, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
6108
+421 (2) 59 325 154
zuzana.motesicka [at] stuba.sk
akad. mal. Mária MutkovičováOPAF ÚPSP FCHPT
sekretárka
maria.mutkovicova [at] stuba.sk
SCHK FCHPT
knihár
helena.nagyova2 [at] stuba.sk
montér výťahov
+421 918 674 175
stefan_nagy [at] stuba.sk
RNDr. Martin Nehéz, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.martin.nehez [at] stuba.sk
Mgr. Eleonóra NovákováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTsekretárka
eleonora.novakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.ÚBM FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB 632
+421 (2) 59 325 410
Marta OlléováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technička a kontrolór
SB 427
+421 (2) 59 325 652
OPKV ÚPSP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímleona.omanikova [at] stuba.sk
OEI ÚCHEI FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
712, nová budova, blok A, 7. poschodie
marta.onderova [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
553, nová budova,blok B, 5.poschodie
+421 918 674 107, 4107, +421 (2) 59 325 186
TPP FCHPT
elektromechanik
NB/S145+421 918 674 779milan.ondrusek [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB P126
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 665+421 (2) 59 325 364
Marta ÖrdögováOChBI ÚCHEI FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
NB3140
+421 (2) 59 325 760
marta.ordogova [at] stuba.sk
Ing. Peter Oswald, PhD.ÚACH FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
490, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 283peter.oswald [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Pagáč, PhD.ÚBM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P9, stará budova, prízemie
+421 (2) 59 325 528
PÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitosti
B 120
+421 918 674 245
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
profesor CSc.,PhD.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
Ing. Branislav Pastucha, PhD.TPP FCHPTprevádzkový pracovníkNB 1.posch.103+421 903 704 600branislav.pastucha [at] stuba.sk
Mária Patrnčiakovášatniar
maria.patrnciakova [at] stuba.sk
Ing. Augustín Paulen
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 734
augustin.paulen [at] stuba.sk
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 695
+421 (2) 59 325 730
ÚBM FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 516
+421 (2) 59 325 763, +421 (2) 59 325 472
helena.paulikova [at] stuba.sk
Lenka Paulová
chemický lab. technička a kontrolór
SB 319+421 (2) 59 325 485lenka.paulova [at] stuba.sk
Anton PavlíčekOOCh ÚOCHKP FCHPTsklár technického skla
NB 506
+421 (2) 59 325 168anton.pavlicek [at] stuba.sk
Ing. Ján Pavlik, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.453, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 184
jan.pavlik [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
NB 603
+421 (2) 59 325 336
Ing. András Peller, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
andras.peller [at] stuba.sk
Mgr. Robin Pělucha, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB P125
+421 918 674 639
Ing. Tatiana Petrovičová, PhD.ÚBT FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
doc. Ing. Elena Piecková, PhD.OVHKP ÚPV FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
TPP FCHPTpracovníčka pre správu a predaj majetkuzuzana.kluchova [at] stuba.sk
Ing. Roderik Plavec, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
541, nová budova,blok B, 5.poschodie
lukas.pogany [at] stuba.sk
Bc. Zdenka Polákovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
209
+421 252 926 053, +421 918 674 589
ÚCHEI FCHPT
profesor DrSc.
NB3129
+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254, 4254
ÚĽZ Dek FCHPT
mzdová účtovníčka
NB - 1.posch, A 184
+421 918 674 173
Ing. Peter Poliak, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
223, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 741
peter.poliak [at] stuba.sk
OJ FCHPT
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
veronika.poloniova [at] stuba.sk
Ing. Zoltán Polozsányichemický lab. technik a kontrolór
zoltan.polozsanyi [at] stuba.sk
Ing. Alena Popovičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
alena.popovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Viktor Prachár, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
viktor.prachar [at] stuba.sk
TPP FCHPT
strojný zámočník
+421 918 674 176, 4176emil.pribis [at] stuba.sk
RNDr. Nadežda Prónayová
sekretárka
nadezda.pronayova [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
361, nová budova,blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 611
OChBI ÚCHEI FCHPT
docent DrSc.
pavol.rajniak [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.200, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 537, +421 907 030 013
Iveta RazgyelováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
iveta.razgyelova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
SB 305
+421 (2) 59 325 480
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.
NB 5118
+421 (2) 59 325 221
ÚĽZ Dek FCHPTpracovníčka pre personálne činnostiNB - 1.posch, A 183a+421 918 674 125
upratovač - upratovačka
OChBI ÚCHEI FCHPT
chemický technik
NB4141
+421 (2) 59 325 233
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 302
+421 (2) 59 325 719
michal.rosenberg [at] stuba.sk
Ing. Jozef Ryba, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jozef.ryba [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.496, nová budova, blok C, 4. poschodie, 565, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 722
TPP FCHPT
vrátnik
NB-P
+421 918 674 238
jana.sedlackova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.OACh ÚACHTM FCHPT
profesor DrSc.
NB 548+421 (2) 59 325 209peter.segla [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
docent CSc.,PhD.
SB 551, SB 615
+421 (2) 59 325 434, +421 (2) 59 325 413
stanislav.sekretar [at] stuba.sk
Ing. Štefan Schlosser, CSc.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB3118+421 (2) 59 325 248, +421 918 674 248, 4248
OPT ÚPV FCHPTprofesor CSc.,PhD.SB 584, SB 551
+421 (2) 59 325 556, +421 (2) 59 325 413, +421 918 674 556, 4556
stefan.schmidt [at] stuba.sk
Ing. Svetlana Schubertová
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ondrej.slany [at] stuba.sk
OAM ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.105,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 541eva.smrckova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.495, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 918 674 302, +421 (2) 59 325 286jozef.sochr [at] stuba.sk
OOTKaR ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
tomas.sotak [at] stuba.sk
Marta SprušanskáOACh ÚACHTM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
546, nová budova,blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 628
marta.sprusanska [at] stuba.sk
Vladimír Srniak
prevádzkový pracovník
+421 918 674 291, 4291
OPT ÚPV FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
SB P44+421 (2) 59 325 451, +421 918 674 451, 4451ladislav.staruch [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.NB 2128+421 (2) 59 325 252
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB3115
+421 (2) 59 325 263
jan.stopka [at] stuba.sk
Alena Surová
upratovač - upratovačka
alena.surova [at] stuba.sk
Ing. Veronika Svitková, PhD.ÚACH FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 (2) 59 325 281veronika.svitkova [at] stuba.sk
OAT ÚACHTM FCHPT
údržbár
164, stará budova, 1. pochodie
Ing. Petra SzabováOEI ÚCHEI FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
petra.szabova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
584, nová budova, blok C, 5. poschodie, 563, nová budova, blok C, 5. poschodie
agnesa.szarka [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
NB425
+421 (2) 59 325 162peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Šafař, CSc.
docent CSc.,PhD.
NB 420+421 (2) 59 325 147, +421 (2) 59 325 746
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.ÚBT FCHPT
profesor DrSc.
SB 308
+421 (2) 59 325 151, +421 918 674 151, 4151
jan.sajbidor [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
359, nová budova, blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 187ivan.salitros [at] stuba.sk
OPT ÚPV FCHPTprofesor DrSc.
SB, 5.posch. 580
ÚBM FCHPTdocent CSc.,PhD.
SB 516
+421 (2) 59 325 763
martin.simkovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
profesor DrSc.
268, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532
Ing. Miriama ŠimunkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
asistentka
miriama.simunkova [at] stuba.sk
Ing. Petra ŠipošováOVHKP ÚPV FCHPT
asistentka
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
356, nová budova,blok B, 3.poschodie
rastislav.sipos [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
SB 324+421 918 674 493, 4493daniela.smogrovicova [at] stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
jakub.sofranko [at] stuba.sk
Ing. Michal Šoral, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
michal.soral [at] stuba.sk
Ing. Viera Špalková, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ÚACH FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
490, nová budova, blok C, 4. poschodie, 581, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 918 674 277, +421 (2) 59 325 277, +421 (2) 59 325 283
docent CSc.,PhD.
SB 313
+421 (2) 59 325 254
chemický lab. technik a kontrolór231, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 535
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPT, OAT ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., docent CSc.,PhD.ŤL 205+421 905 448 001
Robert Štipala
strážnik
NB/S-A
+421 918 674 238
Ing. Silvia Šubjakovápracovníčka pre ekonomické činnosti
Mária ŠulekováOFCh ÚFCHCHF FCHPTchemický lab. technička a kontrolór
262, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 475
maria.sulekova [at] stuba.sk
Ing. Igor Šurina, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 905 488 101, 4648igor.surina [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
NB 4129
+421 (2) 59 325 211
chemický lab. technička a kontrolórP32 D, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 453
docent CSc.,PhD.
583, nová budova, blok C, 5. poschodie, 564, nová budova, blok C, 5. poschodie
Ing. Jozef Švorec, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.548, nová budova,blok B, 5.poschodie
OM ÚIAM FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NB 604
+421 (2) 59 325 335
zdenko.takac [at] stuba.sk
Zoltán TakáčTPP FCHPT
strážnik
NB/S-A+421 918 674 238
prac. technickej obsluhy a údržby VS
marian.tallo [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.ÚACH FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 917 674 311, +421 (2) 59 325 311
Ing. Tatiana Tarová
pracovníčka pre verejné obstarávanie
D 1121
+421 918 674 637
odborný asistent CSc.,PhD.455, nová budova,blok B, 4.poschodie
sekretárka+421 918 674 589, 4589
Dr. Ing. Mateusz Tataruch, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.mateusz.tataruch [at] stuba.sk
Ing. Ha Anh ThaiÚACH FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním388, nová budova, blok C, 3. poschodie, 379, nová budova, blok C, 3. poschodie
doc. Ing. Pavel Timár, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
NB 3127
+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NB 4127
+421 (2) 59 325 621radko.tino [at] stuba.sk
Ing. Katarína Tomanová, PhD.OAM ÚACHTM FCHPT, OSP-DP ÚPSP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
katarina_tomanova [at] stuba.sk
Denisa TomesováOOCh ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technička a kontrolór
Adriana Tornyai
obsluhovač vykurovania
SB/S200+421 918 674 420
TPP FCHPTdomovník - údržbár, montér výťahov
SB/stroj.8
+421 918 674 124zsolt.tornyai [at] stuba.sk
Valéria Töröková
pracovníčka pre ekonomické činnosti
B 193
+421 918 674 319
valeria.torokova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
Ľudmila Turkovičová
knihovníčka
Andrea TvaruskóováOAT ÚACHTM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
161, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 469
Katarína UhríkováÚĽZ Dek FCHPTpracovníčka pre personálne činnostiNB - 1.posch, A 183+421 918 674 290
OPKV ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.
SB 381
+421 (2) 59 325 578, +421 918 674 578, 4578
Zdenko UjlakyTPP FCHPTprevádzkový pracovník
NB/S 46
+421 918 674 424
zdenko.ujlaky [at] stuba.sk
Oľga Vaculováknihovníčkaolga.vaculova [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
ÚPV FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 619
+421 (2) 59 325 518, +421 918 674 518, 4518
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
profesor DrSc.
261, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 750marian.valko [at] stuba.sk
OIaRP ÚIAM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 661
Ing. Katarína Vaňková, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB3126
katarina.vankova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.ÚBM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 918 674 492, 4492
Ing. Miroslav Variny, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
NB2122
+421 (2) 59 325 251
Ing. Dóra VarjúováOEI ÚCHEI FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 648+421 (2) 59 325 348
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
bozena.vasilkovova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
ida.vaskova [at] stuba.sk
Ing. Daniel Végh, DrSc.
vedecký pracovník KS I. DrSc.
OAM ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
113,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 677peter.veteska [at] stuba.sk
Mgr. Peter Viceník, PhD.OM ÚIAM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
Anna Visnyaiová
upratovač - upratovačka
anna.visnyaiova [at] stuba.sk
PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.ODCP ÚPSP FCHPT
docentka CSc.,PhD.
NB 4130+421 (2) 59 325 212katarina.vizarova [at] stuba.sk
OJ FCHPTodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Mgr. Olga Vyviurska, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
585, nová budova, blok C, 5. poschodie, 566, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195
Martin Weiss
prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB - 2.posch. 297
+421 948 496 479
TPP FCHPT
montér výťahov
NB/stroj.8+421 918 674 380, 4380peter.wilfling [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTsekretárka582, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 918 674 301, +421 (2) 59 325 302
OEI ÚCHEI FCHPTasistent
ronald.zakhar [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
253, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 789michal.zalibera [at] stuba.sk
Ing. Peter Zálupský, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
SCHK FCHPT
knihovníčka
NB - 2.posch, A 228
+421 918 674 150
silvia.zarisova [at] stuba.sk
sekretárka731, nová budova, blok A, 7. poschodie
silvia.zatkova [at] stuba.sk
Ing. Jana Závacká, PhD.
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
NB - 2.posch. 238
+421 918 674 130
OAT ÚACHTM FCHPTdocentka CSc.,PhD.
163, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 465
matilda.zemanova [at] stuba.sk
Ing. Mária ZítkováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitostiB 121
+421 918 674 635
maria.zitkova [at] stuba.sk
Michal Zvara
elektromechanik
chemický lab. technička a kontrolór
Ing. Lukáš Žemlička, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
SB 502
+421 (2) 59 325 765
Ing. Ivana ŽídekováCL FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB prízemie, P32B
+421 (2) 59 325 452
chemický lab. technička a kontrolór
veronika.zilinska [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Žúbor, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
SB 3.p
+421 918 674 197vladimir.zubor [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
xagacik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
xalghrsi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qalmassy [at] stuba.sk
Kotaibah A. A. Al-SalahiFCHPT
Externý spolupracovník
RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.Externý spolupracovník
qantalikm [at] stuba.sk
doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPHExterná spolupracovníčkaqargalasova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qaugustinj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xaydemir [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qbabelovaa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NB 628
+421 (2) 59 325 342
FCHPT
Externá spolupracovníčka
MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPHFCHPTExterná spolupracovníčka
qbabjakovaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľuboš Bača, PhD.FCHPTExterný spolupracovník104,SB,1. poschodie
+421 (2) 59 325 545
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qbacova [at] stuba.sk
Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbagelovapolako [at] stuba.sk
Ing. Michal Báhidský, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
+421 903 238 191, 4901
RNDr. Ján Bakoš, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Viera BakošováExterná spolupracovníčka
qbakosova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbalazovasimock [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qbalik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
vladislav.banas [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkNB 629+421 (2) 59 325 317julius.banki [at] stuba.sk
RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbarath [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovníkqbarek [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qbaron [at] stuba.sk
Ing. Jan Bartáček, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qbartacek [at] stuba.sk
Ing. Veronika BartalošováFCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbartekova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Alexander Bartovič, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qbartovic [at] stuba.sk
İrem BaşaranFCHPTExterná spolupracovníčka
xbasaran [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbauerova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Alena Bednáriková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Belica, CSc.
Externý spolupracovník
C16 14
+421 (2) 32 888 588
Ing. Štefan Belický, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Juraj BellušFCHPTExterný spolupracovník
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.Externý spolupracovník
qbelohlav [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Benco, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbendova [at] stuba.sk
Ing. Katarína BendováFCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Petra BenžováFCHPT
Externá spolupracovníčka
qbenzova [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qberenyiova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Aleš BernatíkExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
qbertok [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbertova [at] stuba.sk
Ing. Igor Beseda, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbiely [at] stuba.sk
Ing. Marián Bilanin, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Vlastimil Bílek, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
RNDr. Katarína Bíliková, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana Bírošová, CSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbitterova [at] stuba.sk
Mgr. Michal Bittšanský, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Richard BiznarFCHPT
Externý spolupracovník
qbiznar [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčkaqblahova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkNB3126marek.blahusiak [at] stuba.sk
Mgr. Jana Blahutová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qsefcovicova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
tomas.bleha [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbobal [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Bobošík, CSc.Externý spolupracovník
qbobosik [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qboca [at] stuba.sk
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
547, nová budova, blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 610
RNDr. Róbert Bodor, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qbodor [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbohacova [at] stuba.sk
Ing. Eva Bolhová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332
irina.bondareva [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qbondarev [at] stuba.sk
prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
xbouchet [at] stuba.sk
Romain Bourdel
Externý spolupracovník
Dr. Ing. Karel BouzekFCHPT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jiří Brat, PhD.
Externý spolupracovník
qbrat [at] stuba.sk
Ing. Emília Breierová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qbreierova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Róbert Brežný, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Július Brtko, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qbruder [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqbrunnerova [at] stuba.sk
Ing. Ľubica Búcsiová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbucsiova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkqbucko [at] stuba.sk
RNDr. Mária Bučková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbuckova [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Buday, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
+421 917 674 579, 4579
qbugajp [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qbujdak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbujdakova [at] stuba.sk
Mgr. Alžbeta Bujňáková Mlynarčíková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.FCHPTExterná spolupracovníčka
qbunkova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
RNDr. Ignác Capek, DrSc.Externý spolupracovník
Mgr. Peter Capek, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qcapek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Lagarde CécileFCHPT
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qcejpekk [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkazuzana.ciesarova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Cifra, DrSc.
Externý spolupracovník
qcifra [at] stuba.sk
RNDr. Marek Cigáň, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqcsaderova [at] stuba.sk
Ing. Andrea CseriováFCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qcsukas [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 531
qcvengros [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčka
qcvengrosova [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčkaqcabalova [at] stuba.sk
Soňa Čačanyiová
Externá spolupracovníčka
qcacanyiova [at] stuba.sk
Ing. Adriána ČambálováExterná spolupracovníčka
qcambalovaa [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Martin Čente, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.FCHPT
Externý spolupracovník
qcermak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Hana Černocká, Dr.Externá spolupracovníčka
qcernocka [at] stuba.sk
prof. Ing. Libor Červený, DrSc.
Externý spolupracovník
Ing. Ľuboš Čipák, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Ingrid Čipáková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Mgr. Lýdia Čižeková, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqciznar [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqcizova [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš ČollákExterný spolupracovník
qcollak [at] stuba.sk
Ing. Pavol Čupka, PhD.Externý spolupracovník
qcupkap [at] stuba.sk
Stephen DaltonFCHPTExterný spolupracovník
prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.Externý spolupracovníkalexander.dandar [at] stuba.sk
Mgr. Martina Danihelová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
martina.danihelova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdanisovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdankom [at] stuba.sk
Ing. Matej Danko, PhD.
Externý spolupracovník
NB2130
qdankom1 [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovníkxdelavegabarran [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qdemcak [at] stuba.sk
Alicia Diaz SuarezFCHPT
Externá spolupracovníčka
xdiazsuarez [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdolejs [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
ima.dovinova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Jana Dragúňová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčka
RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovník
doc. Hana Drahovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Dubová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Tatiana Dugovičová
Externá spolupracovníčka
qdugovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqdurackam [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qdurackova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Externá spolupracovníčka
SB 384
katarina.durcanska [at] stuba.sk
Ing. Ján Durec, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qdurec [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.Externý spolupracovník
qduricat [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Barbora Ďurišová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
jan.dusza [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Dvoran, CSc.Externý spolupracovník
NB 677
+421 903 262 352, +421 (2) 59 325 345
jan.dvoran [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír DzurňákExterný spolupracovník
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Externá spolupracovníčka
qandicsova [at] stuba.sk
RNDr. Tamara Egan Beňová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Brichon Ellen
Externá spolupracovníčka
xellen [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
RNDr. Tomáš Etrych, DrSc.
Externý spolupracovník
qetrycht [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qfarago [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qfarkasp [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qfarkas [at] stuba.sk
Ing. Elena Fedorová
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Externý spolupracovník
405
+421 (2) 57 296 530
FCHPT
Externý spolupracovník
156, stará budova, 1. poschodie+421 918 674 461, +421 (2) 59 325 461
FCHPT
Externý spolupracovník
qferencikv [at] stuba.sk
RNDr. Peter Ferianc, CSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.Externý spolupracovník
qferkl [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qfikarova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qfilipv [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Filo, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qfilo [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.Externý spolupracovník+421 918 674 169, 4169lubor.fisera [at] stuba.sk
Ing. Roman Fišera, PhD.Externý spolupracovník
Mgr. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Ľuboš FraňoExterný spolupracovníklubos.frano [at] stuba.sk
prof. Dr. Jörg Florian FriedrichFCHPT
Externý spolupracovník
qfriedrichj [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Frišták, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Mgr. Barbora Gaálová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qgaalova [at] stuba.sk
RNDr. Alena Gábelová, CSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgadus [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkSB 353
+421 (2) 59 325 565
peter_gajdos [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgalova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
+421 917 674 669, 4669
Ing. Dagmar Galusková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qgaraiova [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Garaj, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
NB 129
+421 (2) 59 325 297
Externý spolupracovník
Maëlle GarciaExterná spolupracovníčka
xgarciam [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Garčár
Externý spolupracovník
qgarcar [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
lukas.gasparovic [at] stuba.sk
Ing. Helena Gbelcová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qgbelcova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgeada [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Anton Geffert, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jarmila Geffertová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qgeffertova [at] stuba.sk
Ing. Peter Gemeiner, DrSc.Externý spolupracovník
qgemeiner [at] stuba.sk
Anna GičováFCHPT
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jan Goliaš, DrSc.Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
NB - 2.posch, B 237+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420martin.grancay [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Grexa, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Peter Griač, CSc.
Externý spolupracovník
RNDr. Paulína Gronesová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
xguillemulles [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
213
+421 (2) 57 296 721
martin.gulan [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhabala [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Milan Hájek, DrSc.Externý spolupracovník
qhajekm [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhalajova [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Halenárová, PhD.Externá spolupracovníčkazuzana.halenarova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Hanus, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
jozef.hanus [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Hapala, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
Mgr. Nikoleta Hartl, PhD.Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
qharvanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qhason [at] stuba.sk
Nader HassanExterný spolupracovník
doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qhavlena [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhavlica [at] stuba.sk
Ing. Adriana Havlíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Mgr. Tomáš HavránekFCHPTExterný spolupracovník
Ing. Kazimierz HeczkoExterný spolupracovník
qheczko [at] stuba.sk
Ing. Silvia Hercegová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqherchel [at] stuba.sk
Ing. Karol Herian, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
Abolfazl Heydari, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhezelova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhianik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhiller [at] stuba.sk
Ing. Michal Híreš, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Ondrej HírešExterný spolupracovník
ondrej.hires [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Zuzana Hladíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qhladikova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Hlavačka, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qhlavackav [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qhlavacovan [at] stuba.sk
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc.Externý spolupracovníkqhlavinek [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Katharina HohmannExterná spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
qholazova [at] stuba.sk
Mgr. Andrea HolíčkováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qholic [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qhonc [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav HorákExterný spolupracovník
qhorakj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Branislav Horváth, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qhorvathb [at] stuba.sk
Mgr. Eva Horváthová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhorvathovah [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Veronika Hrabovská, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník+421 918 669 198, 9935samuel.hrasko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Viera Hricová
Externá spolupracovníčka
qhricovav [at] stuba.sk
Ing. Miloš Hricovíni, PhD.Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhricoviniova [at] stuba.sk
Mgr. Viera Hrivnáková
Externá spolupracovníčka
qhrivnakovav [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Martin Hromčík, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčkaqhronska [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qhruby [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkqhruskav [at] stuba.sk
Ing. Pavel Hucko, PhD.Externý spolupracovníkqhucko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
andras.hushegyi [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Peter ChabadaFCHPTExterný spolupracovník
qchabada [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Zdeněk Chlup, PhD.Externý spolupracovníkqchlup [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkqchmela [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
marta.chovancova [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Mária Chromčíková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Andrej Chyba, PhD.
Externý spolupracovník
andrej.chyba [at] stuba.sk
Beril Esra İkizekFCHPTExterná spolupracovníčka
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Externý spolupracovník
qilias [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
denisa.imrichova [at] stuba.sk
Yamaç İnakFCHPTExterný spolupracovník
Ing. Pavel Izák, Ph.D.
Externý spolupracovník
Ing. Adriana JabconováFCHPT
Externá spolupracovníčka
qjabconova [at] stuba.sk
Mgr. Lukáš Jakl, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qjakl [at] stuba.sk
Ing. Mária JakubčováExterná spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Boris Jambor, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjancovica [at] stuba.sk
Danica JanglováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qjanigova [at] stuba.sk
Ing. Lenka Janíková, Ph.D.Externá spolupracovníčka
qbandzuchova [at] stuba.sk
Petr Janík
Externý spolupracovník
xjanikp [at] stuba.sk
Ing. Ivan Janotka, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540ivan.janotka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qjenicek [at] stuba.sk
Ing. Angelika JerigaExterná spolupracovníčka
qjeriga [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qjezo [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčkaqjomova [at] stuba.sk
prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qjona [at] stuba.sk
RNDr. Ivo Juránek, PhD.Externý spolupracovník
Mgr. Matúš Jurčík
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qjurkovicovad [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.Externá spolupracovníčka
qjurkovicovatar [at] stuba.sk
Mgr. Ivica Just, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
ivica.just [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqkaclikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkacenak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkacik [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
doc. MUDr. Igor Kajaba, PhD.
Externý spolupracovník
qkajabai [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
+421 918 669 115, 9143, +421 (2) 59 325 334
qkajanova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkakoniova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.Externý spolupracovník
PhDr. Andrea KánovicsováFCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
qkanuchova [at] stuba.sk
Ing. Peter Kapitán, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Pavol KarasExterný spolupracovník
qkaras [at] stuba.sk
doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.
Externá spolupracovníčka
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Ing. Anton KarvašFCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qkasak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkatrencik [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkatrlik [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
+421 918 674 215, 4215
Externý spolupracovník
RNDr. Viktor Kavečanský, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Natalia E. Kazantseva, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qkazantseva [at] stuba.sk
Ing. Michal KebísekFCHPTExterný spolupracovník
Ing. Juraj Kecskés, PhD.Externý spolupracovník
qkecskes [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkqkedzuch [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkello [at] stuba.sk
Ing. Ivan Kelnar, PhD.
Externý spolupracovník
qkelnar [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkijovska [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qkirchner [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkisp [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qkissa [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
prof. Ing. René Kízek, PhD.
Externý spolupracovník
qkizek [at] stuba.sk
Ing. Katarína Klačanová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Samuel KlčoFCHPTExterný spolupracovník
qklcos [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Mgr. Radka Klepochová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qklocklerova [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
qkmetv [at] stuba.sk
Mateja Kočevar
Externá spolupracovníčka
xkocevar [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkocisovah [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkogan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Kohútová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčka
qkohutovam [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Koiš, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qkois [at] stuba.sk
RNDr. Nadežda Kolarova, PhD.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qkolarovic [at] stuba.sk
Ing. Emil Kolek, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qkollarj [at] stuba.sk
RNDr. Karin Kollárová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
Externá spolupracovníčka
qkollarova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Komadel, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qkomadel [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Kóňa, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qkona [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkonarikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkoos [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
peter.koos [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkopel [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkorenko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Ondrej KořínekFCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qkosac [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
MVDr. Jana Koščová, PhD.Externá spolupracovníčkaqkoscova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Dr. Ing. Jiří Kotek
Externý spolupracovník
doc. Ing. Lenka Kouřimská, PhD.
Externá spolupracovníčka
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Jaroslav KováčFCHPT
Externý spolupracovník
qkovacj3 [at] stuba.sk
Ing. Milan Kováč, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Alena KozákováFCHPT
Externá spolupracovníčka
qkozakovaa [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.Externý spolupracovník
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Vladimír KrajčiExterný spolupracovník
qkrajciv [at] stuba.sk
MUDr. Daniela KrajčováExterná spolupracovníčkaqkrajciova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkralovicovaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkrasnec [at] stuba.sk
Dr. Ing. Karol Kratochvíl, CSc.Externý spolupracovník
qkratochvilk [at] stuba.sk
Mgr. art. Jana Križanová, ArtD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkrizanovaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.Externá spolupracovníčka
qkrizanova [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Kronek, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Katarína Kršková, PhD.Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
jan.krupcik [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkrupejova [at] stuba.sk
Ing. Dáša Kružlicová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qkruzlicova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkrenekp [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkren [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. David Kubička, Ph.D., MBAFCHPT
Externý spolupracovník
qkubicka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkubies [at] stuba.sk
Ing. Blanka Kubíková, PhD.Externá spolupracovníčka
qkubikova [at] stuba.sk
RNDr. Róbert Kubinec, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qkubizna [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Karol Kucman, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Rastislav Kuffa, PhD.
Externý spolupracovník
RNDr. Juraj Kuchár, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qkuchar [at] stuba.sk
Ing. Michal KuchtaFCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Externý spolupracovník
qkuchta [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkuchtova [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qkukurova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qkulhanekp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkulicek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Martina KurucováFCHPT
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.Externý spolupracovníkqkuta [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qkuvik [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriela Kyselá, CSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkysela [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkyzek [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
Externý spolupracovník
Mgr. art. Nina LalíkováFCHPT
Externá spolupracovníčka
RNDr. Lucia LapínováFCHPT
Externá spolupracovníčka
qlapinova [at] stuba.sk
RNDr. Jarmila Laštincová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčka
prof. M. Abderrazak Latifi
Externý spolupracovník
qlatifi [at] stuba.sk
Ing. Lucia LaubertováExterná spolupracovníčkaqlaubertova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník