30. 10. 2020  21:36 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
hosťujúci profesor
307
+421 (2) 572 76 316
ÚAOB FAD
docent CSc.,PhD.
404
+421 (2) 572 76 414
milan.andras [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 221
+421 (2) 32 888 231
ÚD FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
tibor.antony [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
412
+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007
OS Dek FADpracovníčka pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224alena.bachrata [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert BakytaÚABB FAD
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
robert.bakyta [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
310
+421 (2) 572 76 324
jozef.balaz [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
123
+421 907 692 452
OE Dek FAD
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
414
+421 (2) 572 76 424
kristina.banakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.ÚDTAaOP FADodborná asistentka CSc.,PhD.213
+421 (2) 572 76 351
nina.bartosova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.ÚUaUP FADdocentka CSc.,PhD.250
+421 (2) 572 76 270
silvia.basova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
410
+421 (2) 572 76 410
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.214
+421 (2) 572 76 366
jarmila.bencova [at] stuba.sk
Bc. Ing. arch. Lucia Benkovičová, PhD.OVV Dek FAD
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
42
+421 (2) 572 76 178, +421 949 015 316lucia.benkovicova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína BergerováÚAOB FAD
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
katarina.bergerova [at] stuba.sk
HS BA Dek FADupratovač - upratovačka
katarina.bernathova [at] stuba.sk
Ing. Peter Bezák
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 1904
ÚDTAaOP FADdocent CSc.,PhD.202
+421 (2) 572 76 352
pracovníčka pre študijné záležitosti3
+421 (2) 572 76 224
Ing. Michal Brašeň, ArtD.ÚD FADodborný asistent CSc.,PhD.
126
+421 907 216 824
ÚKAaIS FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
304
+421 (2) 572 76 314maria.budiakova [at] stuba.sk
Samuel Bunčák
vrátnik
samuel.buncak [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.403+421 (2) 572 76 413michal.czafik [at] stuba.sk
vrátnik
bohuslav.cech [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 572 76 436zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
docent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
peter.daniel [at] stuba.sk
Mgr. Milada DobošováDek FAD
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 572 76 225
milada.dobosova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Martin DubinyÚKAaIS FAD
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.ÚDTAaOP FADodborný asistent CSc.,PhD.213
+421 (2) 572 76 365
matus.dulla [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
martina.dzanova [at] stuba.sk
OVV Dek FAD
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
116paulina.ebringerova [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
3+421 (2) 572 76 224
Jozefa Farbiakováhospodár
+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187
jozefa.farbiakova [at] stuba.sk
knihovníčka40+421 (2) 572 76 251beata.farkasova [at] stuba.sk
Ing. arch. Maroš FečíkÚAOB FADodborný asistent bez vedeckej hodnosti
ÚUaUP FADodborná asistentka CSc.,PhD.244
+421 (2) 572 76 279
knihovníčka
40
+421 (2) 572 76 232
Dušan Follrich
vedúci prevádzkovej jednotky
11b
+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119
Ján GahuraHS BA Dek FAD
údržbár
jan.gahura [at] stuba.sk
Ing. Pavol GajdošÚVTaM FAD
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos [at] stuba.sk
ÚVTaM FAD
docentka bez vedeckej hodnosti
337A
+421 (2) 572 76 345
gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Gécová, PhD.ÚUaUP FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276
ÚUaUP FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
ÚDTAaOP FADprofesor CSc.,PhD.
208
+421 (2) 572 76 361
Katarína GruberováÚVTaM FAD
sekretárka
katarina.gruberova [at] stuba.sk
Gabriela GuštarováÚIV FADsekretárka
414
+421 (2) 572 76 424
mzdová účtovníčka
115b
+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221
odborný asistent CSc.,PhD.
307
+421 (2) 572 76 317
ÚEEA FADvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
roman.hajtmanek [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
tomas.hanacek [at] stuba.sk
Gabriela Haviernikovápracovníčka pre správu a predaj majetku
Ing. Alica Horňákovápracovníčka ekonomiky práce
115a
+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 229
docentka CSc.,PhD.
203
+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803
nadezda.hraskova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.docent CSc.,PhD.450
+421 (2) 572 76 445
Ing. arch. Martin Hudec, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
doc. akad. soch. Peter HumajÚD FADdocent bez vedeckej hodnosti181+421 (2) 572 76 231
Eva HurtonyováHS BA Dek FADupratovač - upratovačka
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.ÚKAaIS FADdocent CSc.,PhD.313
+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.ÚKAaIS FADdocentka CSc.,PhD.
316
+421 (2) 572 76 153
HS BA Dek FADupratovač - upratovačka
viola.illesova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
ÚUaUP FAD
docentka CSc.,PhD.
324
+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334viera.joklova [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Kacej
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ľuboš KadlečíkVS FAD
elektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
docent CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 326frantisek.kalesny [at] stuba.sk
Sidónia KalinováHS BA Dek FADprevádzková pracovníčka
sidonia.kalinova [at] stuba.sk
Marta Kaločajovápracovníčka pre zahraničné vzťahy102
+421 (2) 572 76 211
marta.kalocajova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1401+421 (2) 32 888 661daniel.kalus [at] stuba.sk
tajomníčka fakulty
111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044anna.karacsonyova [at] stuba.sk
HS BA Dek FAD
upratovač - upratovačka
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.ÚIV FADodborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 440dusan.koclik [at] stuba.sk
ÚAOB FAD
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.ÚAOB FAD
docentka CSc.,PhD.
408
+421 (2) 572 76 418
ÚAOB FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
331
+421 (2) 572 76 376
pavel.kosnac [at] stuba.sk
prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.ÚIV FADdocentka CSc.,PhD.442+421 (2) 572 76 435
obsluhovač vykurovania
Milada Kovácsová
sekretárka
349
+421 (2) 572 76 452
ÚUaUP FADprofesor CSc.,PhD.
241
+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414
Jarmila Kováčová
upratovač - upratovačka
Jaroslava KováčováHS BA Dek FADupratovač - upratovačka
jaroslava.kovacova [at] stuba.sk
knihovníčka
45+421 (2) 572 76 220
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
ÚUaUP FAD
sekretárka
wanda.krajcovicova [at] stuba.sk
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.ÚD FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
marian_kralik [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FADdocentka CSc.,PhD.
210
+421 (2) 572 76 359
eva.kralova [at] stuba.sk
Géza KrascsenitsHS BA Dek FADvrátnik
+421 (2) 572 76 238
geza.krascsenits [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním239
+421 (2) 572 76 266
ÚVTaM FADodborný asistent bez vedeckej hodnosti
330
+421 (2) 572 76 330bohus.kubinsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.ÚKAaIS FADodborná asistentka CSc.,PhD.306
+421 (2) 572 76 454
ÚDTAaOP FADvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmarek.kukumberg [at] stuba.sk
vedúci VS
+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426
martin.kuruc [at] stuba.sk
ÚABB FADhosťujúci profesormartin_kusy [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.kvitkovsky [at] stuba.sk
Ing. Jozef Lavička
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340+421 (2) 572 76 458jan.legeny [at] stuba.sk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.odborná asistentka CSc.,PhD.michala.lipkova [at] stuba.sk
ÚVTaM FADdocent bez vedeckej hodnosti
124
+421 918 665 047milan.lukac [at] stuba.sk
Miroslava Luptákováupratovač - upratovačka
ÚEEA FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461klara.machacova [at] stuba.sk
Ružena MachanováOE Dek FADfinančná účtovníčka110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
ruzena.machanova [at] stuba.sk
ÚABB FADodborný asistent CSc.,PhD.440+421 (2) 572 76 433
knihovníčka
slobodana.marinkovicova [at] stuba.sk
Mgr. art. Filip Maukšvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímfilip.mauks [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.ÚIV FADodborný asistent CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434peter.mazalan [at] stuba.sk
ÚVTaM FAD
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328+421 (2) 572 76 342ivor.meciar [at] stuba.sk
ÚKAaIS FAD
sekretárka
314
+421 (2) 572 76 325monika.mestankova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.308
+421 (2) 572 76 318
OD Dek FAD
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
102+421 (2) 57 276 212elena.mihalicova [at] stuba.sk
údržbár
+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181
profesorka CSc.,PhD.213
+421 (2) 572 76 365
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.ÚEEA FADvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním340
+421 (2) 572 76 458
HS BA Dek FADupratovač - upratovačka
zita.mozesova [at] stuba.sk
Ing. Renáta Mrázovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
renata.mrazova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.ÚAOB FADodborný asistent CSc.,PhD.429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
vrátnik
stefan.noskovic [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
peter.olah [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
407+421 (2) 572 76 417eva.oravcova [at] stuba.sk
prof. akad. soch. Peter Paliatkaprofesor bez vedeckej hodnosti132
+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243
ÚABB FADhosťujúci profesorC 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
RNDr. Juraj PaučulaOVV Dek FAD
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187, +421 918 665 014juraj.paucula [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
204
+421 (2) 572 76 354
pavol.pauliny [at] stuba.sk
ÚABB FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
417
+421 (2) 572 76 427jan.pavuk [at] stuba.sk
ÚD FAD
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mgr. art. Zuzana PergerováÚD FADvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
OE Dek FADfinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035gabriela.petraniova [at] stuba.sk
ÚVTaM FADodborný asistent CSc.,PhD.141
+421 (2) 572 76 253
vladimir.petrik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚEEA FAD
docent CSc.,PhD.
351
+421 (2) 572 76 465
henrich.pifko [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.ÚVTaM FADodborná asistentka CSc.,PhD.221+421 (2) 572 76 371eva.ploczekova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.profesorka CSc.,PhD.
215
+421 (2) 572 76 358
hosťujúci profesor
+421 918 666 917
stefan.polakovic [at] stuba.sk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
209
+421 (2) 572 76 350beata.polomova [at] stuba.sk
Mária Popluhárováfinančná účtovníčka110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
ÚABB FADdocent CSc.,PhD.418+421 (2) 572 76 428branislav.puskar [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276
Dek FADsekretárka105+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FAD
docentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 419
lea.rollova [at] stuba.sk
Ing. Roman RosinaÚKAaIS FADvedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.roman.rosina [at] stuba.sk
ÚIV FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
439+421 (2) 572 76 440
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.ÚABB FAD
docentka CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 425
docent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432
alexander.schleicher [at] stuba.sk
VS FADpracovníčka operačných systémov VS319
+421 (2) 572 76 344
odborná asistentka CSc.,PhD.
katarina.smatanova [at] stuba.sk
Alica Smrčkovásekretárka
206
+421 (2) 572 76 356
alica.smrckova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.248+421 (2) 572 76 275alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.ÚD FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
monika.stacho [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1409
+421 (2) 32 888 638
zuzana.strakova [at] stuba.sk
Kni FAD
knihovníčka
43
+421 (2) 572 76 233
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Mária ŠelmeciováOE Dek FAD
pracovníčka pre plán a rozpočet
113
+421 (2) 572 76 223
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.ÚAOB FAD
profesor CSc.,PhD.
402
+421 (2) 572 76 412vladimir.simkovic [at] stuba.sk
ÚEEA FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466lukas.sip [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
207
+421 (2) 572 76 357
danica.soltesova [at] stuba.sk
ÚEEA FADprofesor CSc.,PhD.
343
+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.ÚUaUP FADodborná asistentka CSc.,PhD.245+421 (2) 572 76 269
Kni FAD
knihovníčka
45
+421 (2) 572 76 220iveta.stenclova [at] stuba.sk
Ružena ŠubinováDek FAD
archivár
101
+421 (2) 572 76 211ruzena.subinova [at] stuba.sk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.ÚVTaM FADodborný asistent CSc.,PhD.
VS FAD
matematik - analytik VS
B232
+421 918 669 176, 9915
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
katarina.voskova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
416
+421 (2) 572 76 426
zuzana.tothova [at] stuba.sk
Radoslava Trenčanskásekretárka414
+421 (2) 572 76 424
radoslava.trencanska [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.turlikova [at] stuba.sk
Mgr. art. Lea TurzákováÚD FADvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ÚEEA FAD
odborný asistent CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 458
martin.uhrik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.ÚDTAaOP FADdocentka CSc.,PhD.
218
+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.varga [at] stuba.sk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.ÚEEA FADodborný asistent CSc.,PhD.352
+421 (2) 572 76 466
tibor.varga [at] stuba.sk
VS FAD
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
318+421 (2) 572 76 329
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
448
+421 (2) 572 76 443jana.vinarcikova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.docentka CSc.,PhD.
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
lubica.vitkova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.205+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006peter.vodrazka [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.ÚKAaIS FAD
odborná asistentka CSc.,PhD.
315
+421 (2) 572 76 326
eva.vojtekova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428
Michal Vuck-WolfVS FADpracovník v oblasti výpočtovej techniky 318+421 (2) 572 76 329
ÚVTaM FADodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
344
+421 (2) 572 76 315
ÚDTAaOP FADodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
hosťujúci profesor419
+421 (2) 572 76 429
lubomir.zavodny [at] stuba.sk
ÚAOB FADkoordinátor dištančného vzdelávania a ce
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.ÚAOB FADdocent CSc.,PhD.
401
+421 (2) 572 76 411

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
ÚKAaIS FAD, FAD
Externý spolupracovník
qagnet [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqachten [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Andrášiová, PhD. et PhD.FADExterná spolupracovníčka205
+421 (2) 572 76 450, +421 (2) 572 76 355
qandrasiova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Externý spolupracovník
404
+421 (2) 572 76 414
milan.andras [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Tomáš AuxtFADExterný spolupracovník
qauxt [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbadura [at] stuba.sk
prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna
Externý spolupracovník
qbahna [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
robert.bakyta [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.FAD
Externý spolupracovník
Ing. arch. Tomáš BartkoExterný spolupracovník
qbartko [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
FADExterný spolupracovník
qbelacek [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Belláková, PhD.FAD
Externá spolupracovníčka
ÚKAaIS FAD
Externý spolupracovník
qbencek [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj BenetinFADExterný spolupracovník
FADExterná spolupracovníčka
ÚIV FADExterná spolupracovníčka
qbenuskovaz [at] stuba.sk
Ing. arch. Damián BerecExterný spolupracovníkqberecd [at] stuba.sk
Ing. Kristína Bereczká
Externá spolupracovníčka
qbereczka [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkxbergschmidt [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbezakovam [at] stuba.sk
ÚAOB FAD
Externý spolupracovník
qbiroscak [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Tadeusz Blonski
Externý spolupracovník
qbolonski [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qboda [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
C 1904
Externý spolupracovník
qbohac [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbojko [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera BolebruchováFAD
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
C 1910
+421 (2) 32 888 564eva.borecka [at] stuba.sk
Ing. arch. Ladislav BoreckýExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qboros [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
wanda.borysko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbradnansky [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol BrnaFAD
Externý spolupracovník
qbrna [at] stuba.sk
Ing. arch. Gabriel BrogyányiFADExterný spolupracovník
doc. Ing. Michaela BrožováFAD
Externá spolupracovníčka
qbrozova [at] stuba.sk
Ing. arch. Július BrunaFAD
Externý spolupracovník
qbruna [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.FADExterná spolupracovníčka
403
+421 (2) 572 76 413
FAD
Externý spolupracovník
qbumbal [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
qcaffrey [at] stuba.sk
Ing. arch. Kalin Cakov
Externý spolupracovník
qcakov [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
Çağla CancaFAD
Externá spolupracovníčka
xcanca [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Bohlen Carl-JimExterný spolupracovník
xcarljim [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qciglanova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jakub CiglerFADExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qcvengrosm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník403+421 (2) 572 76 413
FADExterný spolupracovník
ÚAOB FADExterná spolupracovníčka443
+421 (2) 572 76 436
zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
qdanihel [at] stuba.sk
Bc. Tomáš DankoÚKAaIS FAD
Externý spolupracovník
xdankot1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Marieke De BackerFAD
Externá spolupracovníčka
FAD
Externá spolupracovníčka
FADExterný spolupracovník
qdlabac [at] stuba.sk
Ing. arch. Virgil DroppaFADExterný spolupracovník
qdroppa [at] stuba.sk
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD.FAD
Externý spolupracovník
matej.dubis [at] stuba.sk
Mgr. art. Róbert Dúbravec
Externý spolupracovník
qdubravec [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.FADExterný spolupracovník
qdulina [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.FAD
Externý spolupracovník
Ing. Milan ĎuricaHS BA Dek FAD
Externý spolupracovník
qdurica [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.
Externý spolupracovník
qerdelyi [at] stuba.sk
Ing. arch. Irakli Eristavi
Externý spolupracovník
FAD
Externá spolupracovníčka
qfabri [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qfaragoova [at] stuba.sk
Ing. arch. Maroš FečíkFADExterný spolupracovník
maros.fecik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FADExterný spolupracovník
FADExterný spolupracovníkqflimmel [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
qflorian [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Zdeněk FránekFADExterný spolupracovník
qfranekz [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
325+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336qfurdik [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
Ing. arch. Michal Gaj
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník238
+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981
Externý spolupracovníkmichal.ganobjak [at] stuba.sk
Ing. arch. Igor Gerdenich
Externý spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAD
Externá spolupracovníčka
C 1912+421 (2) 32 888 426
FAD
Externá spolupracovníčka
344
+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860
jana.gulanova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.
Externý spolupracovník
405+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151ivan.gurtler [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
qhaberlandova [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.FADExterný spolupracovníkqhalada [at] stuba.sk
Soeren Hansen
Externý spolupracovník
xhansen [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj HANTABÁL
Externý spolupracovník
Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Externý spolupracovník
C 0711
+421 (2) 32 888 438
prof. Dr. Dipl.-Betriebswirt (FH) arch. Christian HanusFAD
Externý spolupracovník
qhanusc [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter HanzlíčekExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.FADExterný spolupracovník
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.
Externý spolupracovník
qhascak [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkC 1918+421 (2) 32 888 464juraj.hermann [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhoffman [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
443 a 101
+421 918 669 200, 9132
Externý spolupracovník
qhrdy [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.
Externý spolupracovník
qhudakp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhudak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Chlpek, ArtD.
Externý spolupracovník
peter.chlpek [at] stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.ÚKAaIS FADExterný spolupracovníkC 1914
+421 (2) 32 888 630
vojtech.chmelik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqchrappova [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovníkqchrenka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qizakovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.FADExterný spolupracovník
qjarema [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
Ing. Stanislava JókayováÚKAaIS FAD
Externá spolupracovníčka
doc. Mgr. art. Sylvia JokelováFADExterná spolupracovníčka
qjokelova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
qjurajs [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqjurani [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter JurkovičFAD
Externý spolupracovník
ÚAOB FADExterný spolupracovník
michal.kacej [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Dek FAD
Externá spolupracovníčka
111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044anna.karacsonyova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.FAD
Externý spolupracovník
250+421 (2) 572 76 261qkardos [at] stuba.sk
Yakup Kadir Can KeleşExterný spolupracovník
ÚEEA FAD
Externý spolupracovník
340
+421 (2) 572 76 451
ÚKAaIS FAD
Externá spolupracovníčka
FADExterná spolupracovníčka
qkiralyova [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
FADExterný spolupracovník
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.Externý spolupracovník
qkoban [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.FADExterný spolupracovník245+421 (2) 572 76 269
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.Externá spolupracovníčka408+421 (2) 572 76 418danica.koncekova [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
qkonrad [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.FADExterný spolupracovník
qkopacik [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.ÚAOB FAD
Externý spolupracovník
439+421 (2) 572 76 432
FAD
Externý spolupracovník
qkordik [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef KoštiaľExterný spolupracovník
FADExterný spolupracovník
qkoutny [at] stuba.sk
FADExterná spolupracovníčka
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.FADExterný spolupracovníkqkozusko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FADExterná spolupracovníčka
xkrajewska [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
qkralikl [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.FAD
Externý spolupracovník
qkrcho [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
qkristek [at] stuba.sk
ÚUaUP FAD
Externá spolupracovníčka
239
+421 (2) 572 76 266
FADExterný spolupracovník
FAD
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Externá spolupracovníčka
qkubeckova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FADExterný spolupracovník
05
+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018
Externý spolupracovník
Ing. arch. Pavol KupecFAD
Externý spolupracovník
FADExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkqkusym1 [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Kvočka, ArtD.
Externý spolupracovník
qkvocka [at] stuba.sk
Ing. Pavel KyseľÚKAaIS FADExterný spolupracovníkqkyselp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qlabudovaz [at] stuba.sk
ÚAOB FAD, FAD
Externý spolupracovník
rudolf.latecka [at] stuba.sk
akad. mal. Iveta LedererováÚD FAD, FAD
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Štefan LichvárFAD
Externý spolupracovník
qlichvars [at] stuba.sk
RNDr. Ján Madarás, PhD.FAD
Externý spolupracovník
ÚEEA FAD
Externá spolupracovníčka
349
+421 (2) 572 76 461
Giulia Mangione
Externá spolupracovníčka
FAD
Externý spolupracovník
Bc. Natália MarkováÚKAaIS FAD
Externá spolupracovníčka
xmarkovan [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
Ing. arch. Alexandra Meierová, PhD.FAD
Externá spolupracovníčka
qmeierova [at] stuba.sk
Ing. arch. Stanislav Meliš
Externý spolupracovník
qmelis [at] stuba.sk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.Externý spolupracovník
C 1903
+421 (2) 32 888 400
FAD
Externý spolupracovník
FADExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Jozef MichalkoExterný spolupracovník
doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.FAD
Externá spolupracovníčka
FAD
Externá spolupracovníčka
213+421 (2) 572 76 365henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
qmoravciks [at] stuba.sk
Ing. arch. Sebastian NagyFAD
Externý spolupracovník
qnagys1 [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
Externý spolupracovník
qnagyt [at] stuba.sk
Externý spolupracovník429+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417pavel.nahalka [at] stuba.sk
Ing. arch. Andrej OlahExterný spolupracovník
andrej.olah [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel PaňákExterný spolupracovníkC 1904
Externý spolupracovník
qpapp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FADExterný spolupracovník
FADExterná spolupracovníčka
qpaskanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Radoslav PavlíkFADExterný spolupracovník
Ing. arch. Ján PerneckýFADExterný spolupracovník
qpernecky [at] stuba.sk
ÚIV FAD, FAD
Externý spolupracovník
449
+421 (2) 572 76 444ivan.petelen [at] stuba.sk
Ing. arch. Lichvár PeterFAD
Externý spolupracovník
qpeter [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
qpetras [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
ÚEEA FAD
Externý spolupracovník
351
+421 (2) 572 76 465
henrich.pifko [at] stuba.sk
FAD
Externý spolupracovník
Ing. arch. Veronika PlchováFADExterná spolupracovníčka
FAD
Externý spolupracovník
FADExterná spolupracovníčka
xpopera [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqprejsa [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivan PríkopskýExterný spolupracovník
qprikopsky [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Ing. arch. Ján Ptačin, ArtD.FADExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
418
+421 (2) 572 76 428
Ing. Pavol Rapco
Externý spolupracovník
qrapco [at] stuba.sk
André Rodrigues Pinto
Externý spolupracovník
xrodriguespinto [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
407
+421 (2) 572 76 419
Externá spolupracovníčka
xruberti [at] stuba.sk
prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.FADExterný spolupracovník
FADExterná spolupracovníčka
345
+421 (2) 572 76 316
Ing. arch. Lukáš RypákExterný spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka415+421 (2) 572 76 425lubica.selcova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník439
+421 (2) 572 76 432
alexander.schleicher [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707tibor.schlosser [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.
Externý spolupracovník
Kerstin SchürholtFADExterná spolupracovníčka
xschurholt [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej Siebert, PhD.Externý spolupracovník
qsiebert [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsladekj [at] stuba.sk
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.Externý spolupracovník331+421 (2) 572 76 376
Ing. arch. Anita StankováFADExterná spolupracovníčka
qstankova [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqstranak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. akad. arch. Ing. Ján StudenýFADExterný spolupracovník
doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo
Externý spolupracovník
qstyblo [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsumbal [at] stuba.sk
doc. MgA. Martin Surman, ArtD.FAD
Externý spolupracovník
qsurman [at] stuba.sk
Mgr. Peter Szalay, PhD.FADExterný spolupracovníkqszalay [at] stuba.sk
FAD
Externá spolupracovníčka
Ing. Robert ŠalvataFAD
Externý spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
michal.sarafin [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovník
qsercel [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek Šeregi, PhD.FAD
Externý spolupracovník
qseregi [at] stuba.sk
Ing. arch. Daniela Šešová
Externá spolupracovníčka
ÚD FAD
Externá spolupracovníčka
jana.simkova [at] stuba.sk
ÚD FAD, FAD
Externá spolupracovníčka
qsimkovam [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FADExterný spolupracovník
qsujan [at] stuba.sk
Bc. Katarína ŠurkováFAD
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.Externá spolupracovníčka
PhDr. Jana Tichá, PhD.FAD
Externá spolupracovníčka
qtichaj [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek TichýFADExterný spolupracovníkqtichy [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkREK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
Externá spolupracovníčkaqtobolova [at] stuba.sk
Ing. arch. Július TomaFAD
Externý spolupracovník
qtoma [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qtomik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.ÚABB FADExterná spolupracovníčka416+421 (2) 572 76 426zuzana.tothova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FAD
Externý spolupracovník
qturlik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qtuzinsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.
Externý spolupracovník
quhrin [at] stuba.sk
FADExterný spolupracovníkC 0103, C 0811+421 (2) 32 888 686
Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.Externá spolupracovníčkaqvaclavova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FADExterný spolupracovníkqvargam3 [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. Peter Varga, ArtD.FADExterný spolupracovník
FADExterný spolupracovníkqvasko [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.Externý spolupracovník
qveselovsky [at] stuba.sk
Silvia ViccariFADExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Katarína ViskupičováÚAOB FADExterná spolupracovníčka
qviskupicova [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter VitkoExterný spolupracovník
qvitko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xvolfk [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
Externý spolupracovník
FADExterný spolupracovník
Ing. Eduard Vyskoč
Externý spolupracovník
FADExterná spolupracovníčka
FADExterný spolupracovníkqzachary [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana ZacharováFADExterná spolupracovníčka
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Michal ZajíčekFADExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016qzavodnyf [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Zelem, PhD.ÚKAaIS FAD
Externý spolupracovník
C 1913
+421 (2) 32 888 630
Ing. arch. Juraj ZelmanFADExterný spolupracovník
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qzalman [at] stuba.sk
Ing. arch. Kristína ŽemberyÚAOB FADExterná spolupracovníčka
kristina.zembery [at] stuba.sk