30. 10. 2020  21:31 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
RNDr. Marcel Abas, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.102
+421 906 068 447, 447
Ing. Daniel Adamec
vrátnik
+421 (33) 5 908 631daniel.adamec [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Antušek, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 214
+421 908 674 117
UPIM MTFzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
T02 2.119
+421 906 068 kl. 462
Ing. Paulína Babincová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 342
732, +421 908 674 087
odborný asistent CSc.,PhD.
ŤL-128+421 906 068 528martin.bajcicak [at] stuba.sk
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.UVPT MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 216
+421 908 674 119
ingrida.bajcicakova [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTF
vrátnik
+421 (33) 5 908 622
peter.bako [at] stuba.sk
Mgr. Ľubomír Baláž
právnik
T - 225A+421 948 907 449lubomir.balaz [at] stuba.sk
UPIM MTF
technická pracovníčka
T02 2.127
+421 906 068 kl. 408
veronika.balazova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Baňasová, PhD.PEŠF OPOM MTF
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13
+421 908 674 159
lucia.banasova [at] stuba.sk
Ing. Veronika BaránkováEKO TAJ MTFpracovníčka pre ekonomické činnosti
T229
+421 908 674 069veronika.barankova [at] stuba.sk
organizátor prevádzky VS
T02 4.115
+421 905 357 625, 6261david.baricic [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
T-107jozef.barta [at] stuba.sk
Ing. Katarína Bártová, PhD.UMAT MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 313721, +421 908 674 076katarina.bartova [at] stuba.sk
Miloš Bednártechnický pracovníkŤL-131
+421 906 068 503
milos.bednar [at] stuba.sk
UIAM MTFzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.T02 3.118
+421 906 068 439, 439
maria.behulova [at] stuba.sk
KZPM UVTE MTFtechnický pracovníkŤL-133
+421 906 068 504
UVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 115
+421 908 674 128matus.beno [at] stuba.sk
Ing. Viera Bestvinová, PhD.UPIM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.T02 2.111
+421 906 068 kl. 455
Ing. Pavol Bezák, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 209+421 908 674 120
Alica BihariováPREV TAJ MTF
upratovač - upratovačka
alica.bihariova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.docent CSc.,PhD.
T-118
+421 915 761 406jozef.bilik [at] stuba.sk
Marta BiskorovajnáUZ ŠJ TAJ MTF
skladníčka
+421 918 646 075
CJHŠ MTFasistentka
T02 5.108
+421 906 068 487
Ing. Lenka Blinová, PhD.KEI UIBE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
TL-307a
+421 908 674 072
Ing. Jana Bohovičová, PhD.UMAT MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 303
749, +421 908 674 104
prevádzkový elektrikár
+421 917 866 252, 963
michal.bohunicky [at] stuba.sk
Mgr. Lucia Bónová, PhD.UVPT MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 207
+421 908 674 124
UZ ŠJ TAJ MTF
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
ludmila.borakova [at] stuba.sk
Dmitrii Vladimirovič BorkinUIAM MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T02 3.106+421 906 068 436, 436dmitrii.borkin [at] stuba.sk
AKK OPOM MTFknihovníčka
T-18
+421 908 674 162
katarina.boroncova [at] stuba.sk
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 313
721, +421 908 674 076
PUR OPOM MTFšpecialista pre styk s verejnosťou
T-25
+421 917 931 580
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.KVZS UVTE MTFprofesor CSc.,PhD.
T-126
+421 908 674 135
Jozefína Brestovanskáprevádzková pracovníčkaT-73B
+421 906 068 308
jozefina.brestovanska [at] stuba.sk
domovník - údržbár
odborná asistentka CSc.,PhD.T-141
+421 906 068 326
Ing. Eva Buranská, PhD.KBI UIBE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
ŤL-203
+421 906 068 klapka 502
Ing. Ivan Buranský, PhD.
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
T-123+421 948 936 662ivan.buransky [at] stuba.sk
Ing. Bibiana BurdejováZPZV MTFpracovníčka pre zahraničné projekty
T2-123
+421 906 068 483
predavač
+421 918 646 059
Oľga BurskáŠTU MTF
pracovníčka pre študijné záležitosti
T22
+421 918 646 006, 6273
olga.burska [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466, +421 906 068 138
UZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
Jana Cisariková
kuchárka
Ing. Peter Cuninkavýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T2-122
+421 908 674 062
Ing. Eva Cuninková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 334743, +421 908 674 098eva.cuninkova [at] stuba.sk
Renáta CuninkováŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitosti
T21
6276
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.UPIM MTFprofesor CSc.,PhD.
T02 2.101
+421 918 646 050milos.cambal [at] stuba.sk
Bc. Katarína ČapkovičováŠTU MTF
pracovníčka pre študijné záležitosti
T22
+421 918 646 007, 6276
UMAT MTFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.NC 321, L 8+421 918 646 043, 6170, 915, +421 908 674 092, 737lubomir.caplovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.profesor DrSc.T-119
+421 906 068 344
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.UMAT MTF
docentka CSc.,PhD.
NC 311
720, +421 908 674 075
ivona.cernickova [at] stuba.sk
UIAM MTFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
T02 3.103
+421 906 068 437, 437
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
docent CSc.,PhD.
T-217, NC 318
+421 918 646 047, 919
Viera DanielováUZ ŠJ TAJ MTF
kuchárka
viera.danielova [at] stuba.sk
Zdena DanišováUZ ŠDMU TAJ MTFupratovač - upratovačka
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T-129
+421 908 674 132
daynier_sobrino [at] stuba.sk
UVPT MTF
vedeckovýskumná pracovníčka
NC 213
+421 908 674 116
UVPT MTFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 215
+421 908 674 118
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 212
+421 908 674 115
UMAT MTFprofesorka CSc.,PhD.
NC 314
739, +421 908 674 094
maria.domankova [at] stuba.sk
UMAT MTF
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 310
748, +421 908 674 103
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 214
+421 908 674 117
UIAM MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.127
+421 906 068 452, 452
juraj.dudak [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 306
723, +421 908 674 078
Ing. Libor Ďuriška, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 348
747, +421 908 674 102
libor.duriska [at] stuba.sk
Ing. Jaroslava Ďurišová, PhD.PPZ MTF
pracovníčka pre personálne činnosti
T - 231A
+421 918 646 017, 284
mzdová účtovníčka
T - 208
+421 918 988 466, 953
UIAM MTFodborný asistent CSc.,PhD.T02 3.112
+421 906 068 432, 432
Ing. Alena Eliášová
knihovníčka
T-29+421 908 674 158, 358
Jana Fabiánovápracovníčka registratúry
T204
+421 908 674 065
Viera Fančovičovápracovníčka pre ekonomické činnostiT229
+421 908 674 069
viera.fancovicova [at] stuba.sk
Zuzana Fančovičová
knihovníčka
T-18
+421 908 674 162zuzana.fancovicova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Fero, PhD.CJHŠ MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 5.106+421 906 068 488, 488martin.fero [at] stuba.sk
Ing. Helena Fidlerová, PhD.UPIM MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 2.105
+421 906 068 kl. 479
odborná asistentka CSc.,PhD.T02 4.104, 5.19+421 (2) 21 022 519, +421 906 068 413, 413jana.flochova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
dagmar.fogelova [at] stuba.sk
Ján FornerPREV TAJ MTF
prevádzkový montér vodovodov
+421 917 866 251, 964
UMAT MTFvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.NC 306
723, +421 908 646 078
UZ ŠJ TAJ MTFprevádzková pracovníčka
+421 918 646 075alena.galbava [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.127
+421 906 068 452, 452
vedeckovýskumná pracovníčka
NC 211
+421 908 674 113
Ing. Jozef GebauerPREV TAJ MTFinformátor
+421 906 068 200, +421 917 669 005, 983
jozef.gebauer [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
olga.gerekova [at] stuba.sk
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.UMAT MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 334
743, +421 908 674 098zaneta.gerhatova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
Dekanat
+421 908 674 063kristina.gerulova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 317724, +421 908 674 079peter.gogola [at] stuba.sk
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T-127
+421 908 674 134
augustin.gorog [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
NC 309
726, +421 908 674 081
Ing. Henrieta GrznárikováPPZ MTF
pracovníčka ekonomiky práce
T - 209
+421 918 646 020, 287
henrieta.grznarikova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.103
+421 906 068 kl. 471
zdenka.babelova [at] stuba.sk
UIAM MTFodborný asistent CSc.,PhD.T02 3.114+421 906 068 434, 434
UVPT MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 104
+421 908 674 123
juraj.halanda [at] stuba.sk
František HalánUZ ŠDMU TAJ MTF
vrátnik
frantisek.halan [at] stuba.sk
vrátnikmarcel.halan [at] stuba.sk
UIAM MTFodborný asistent CSc.,PhD.T02 4.103
+421 906 068 415, 415
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 209
+421 908 674 120
Ing. Milan Haršáni
technický pracovník
LLA - UMAT
340, +421 908 674 073milan.harsani [at] stuba.sk
UMAT MTFdocent CSc.,PhD.NC 343744, +421 908 674 099
Monika HilkováUZ ŠDMU TAJ MTFprevádzková pracovníčka
+421 908 674 055
CJHŠ MTFodborný asistent CSc.,PhD.
65
+421 906 068 320rastislav.hlavaty [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-104a
hosťujúci profesor
T02 2.121+421 906 068 kl. 466
KVZS UVTE MTF
docent CSc.,PhD.
T-129
+421 908 674 132
radovan.holubek [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
+421 (33) 5 908 631
julius.holub [at] stuba.sk
UPIM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.120+421 906 068 kl. 468
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466
natalia.hornakova [at] stuba.sk
Ing. Dušan Horváth, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.107+421 906 068 418, 418dusan.horvath [at] stuba.sk
Ing. Martina Horváthová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.120
+421 906 068 kl. 468
UPIM MTF
docentka CSc.,PhD.
T02 2.102
+421 906 068 kl. 469
henrieta.chovanova [at] stuba.sk
EKO TAJ MTF
pracovníčka pre plán a rozpočet
T204
+421 918 646 018
vlasta.hrdlickova [at] stuba.sk
Iveta HrubšováAKK OPOM MTFknihovníčka
T-30
+421 906 068 kl. 324, +421 918 646 030
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-110+421 908 674 142erika.hruskova [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
NC 322
738, +421 908 674 093
Anna Hudekováupratovač - upratovačka
anna.hudekova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 5.106
+421 906 068 488
ludmila.hurajova [at] stuba.sk
UIAM MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.husar [at] stuba.sk
PREV TAJ MTFinformátor
Michal HutiraUZ ŠDMU TAJ MTFvrátnik
Ing. Matej Hýroš
pracovník operačných systémov VS
T02 4.116
+421 905 357 624, 6260
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.UPIM MTF
riaditeľ ústavu - docentka CSc.,PhD.
T02 2.126+421 906 068 kl. 407, +421 906 068 kl. 470andrea.chlpekova [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 5.110
+421 906 068 486
Jana ChudáPREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
upratovač - upratovačka
vrátnik
Ing. Miriam Iringová, PhD.UIAM MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 4.108+421 906 068 422, 422miriam.iringova [at] stuba.sk
Mgr. Renáta Ivančíkovápracovníčka pre študijné záležitosti
T19A
+421 918 646 005, 6272
Jozefa JakubcováPREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
jozefa.jakubcova [at] stuba.sk
RNDr. Igor Jančuška, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307733, +421 908 674 088
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNC 207
+421 908 674 124
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.vedeckovýskumný pracovník
NC 210
+421 918 646 072
jozef.janovec [at] stuba.sk
Ing. Martin Juhás, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.T02 4.105
+421 906 068 412, 412
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 4.105
+421 906 068 412, 412, +421 908 674 070bohuslava.juhasova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.NC 337
742, +421 908 674 097
peter.jurci [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Jurík, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 2.112
+421 906 068 kl. 457
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CE5AM
Milan Kahanec
vrátnik
+421 (33) 5 908 622milan.kahanec [at] stuba.sk
Mgr. Katarína KalivodováAKK OPOM MTFknihovníčka
T-28
+421 906 068 kl. 331katarina.kalivodova [at] stuba.sk
záhradník
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.KTKP UVTE MTF
docentka CSc.,PhD.
T-115+421 906 068 333maria.kapustova [at] stuba.sk
Ing. Ivana Kasalová, PhD.
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13
+421 908 674 165
ivana.kasalova [at] stuba.sk
Peter Kašák
strojárenský lab. technik a kontrolór
NC 316741, +421 908 674 096
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.UIAM MTF
docent CSc.,PhD.
T02 4.103
+421 906 068 415, 415
michal.kebisek [at] stuba.sk
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.KOPT UVTE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
ivana.kleinedlerova [at] stuba.sk
Ing. Peter Kleinedler, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Mária KloknerováPREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
KZSM UVTE MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
T-134+421 908 898 020
Ing. Lenka Kolíková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.117
+421 906 068 430, 430
lenka.kolikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.UIAM MTFdocent CSc.,PhD.T02 4.104+421 906 068 413, 413michal.kopcek [at] stuba.sk
Elena KöpplováEKO TAJ MTFpracovníčka pre ekonomické činnosti
T210
+421 918 746 522, +421 906 068 372
Mgr. Katarína Kosteckápracovníčka pre zahraničné projektyT2-123
+421 906 068 483
katarina.kostecka [at] stuba.sk
Ing. Igor Kostolný, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.T-138
+421 906 068 304
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
docent CSc.,PhD.
T-109
+421 908 674 143
EKO TAJ MTF
finančná účtovníčka
T228
+421 918 646 003, 270
UIAM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.103
+421 906 068 437, 437
janette.kotianova [at] stuba.sk
KZSM UVTE MTFdocent CSc.,PhD.T-117
+421 906 068 336, +421 915 738 909
pavel.kovacocy [at] stuba.sk
PREV TAJ MTF
vrátnik
sona.kovacovicova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-108
+421 906 068 321
ingrid.kovarikova [at] stuba.sk
Ľudmila Kozmelovápomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
ludmila.kozmelova [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733, +421 908 674 088
jozef.krajcovic [at] stuba.sk
prevádzkový elektrikár
+421 917 669 006, 980lubomir.krajcovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Helena Kraváriková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.120
+421 906 068 441, 441
Igor KrčmárikKZSM UVTE MTFstrojárenský technikT ĽL
KOPT UVTE MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T-105+421 906 068 309michaela.kritikos [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 4.108
+421 906 068 422, 422
gabriela.krizanova [at] stuba.sk
Daniela KubáňováUZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
daniela.kubanova [at] stuba.sk
UMAT MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
NC 324
740, +421 908 674 095
UMAT MTF
sústružník kovov
LLA - UMAT340, +421 908 674 073
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ŤL 203
+421 906 068 klapka 502alexandra.kucmanova [at] stuba.sk
Ing. Erika KučerováUVPT MTF
pracovníčka pre ekonomické činnosti
NC 217
+421 917 669 638, 9638
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.118
+421 906 068 kl. 463
Zita KučíkováUZ ŠDMU TAJ MTFskladníčka
+421 905 930 244, 255
zita.kucikova [at] stuba.sk
Beata Kudláčováupratovač - upratovačka
Viera KulifajováBZŽP TAJ MTF
pracovníčka BOZ a PO
T 211
+421 918 646 164
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
ŤL 205, ŤL-323
+421 906 068 klapka 510
richard.kuracina [at] stuba.sk
Ing. Erika Kuracinová
organizátor prevádzky VS
T02 4.118+421 918 646 067, 6476
KOPT UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.
CE5AM
+421 906 068 378marcel.kuruc [at] stuba.sk
Ing. Martina Kusá, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T-141+421 906 068 326
UMAT MTFdocent CSc.,PhD.NC 323
730, +421 908 674 085
martin.kusy [at] stuba.sk
RNDr. Karol Kvetan, CSc.UMAT MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307733
Ing. Eva Labašová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.119
+421 906 068 446, 446
docent CSc.,PhD.NC 344729, +421 908 674 084vladimir.labas [at] stuba.sk
Beáta Lančaričová
upratovač - upratovačka
vodič mikrobusu
+421 906 068 208, +421 905 473 225, 265
drahomir.lederleitner [at] stuba.sk
SDEK PPZ MTFodborná administratívna pracovníčkaT- 219+421 918 646 060
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.UPIM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.112
+421 906 068 kl. 457
lektor
T02 3.106
+421 906 068 436, 436
PREV TAJ MTF
upratovač - upratovačka
maria.lofflerova [at] stuba.sk
pracovníčka prevádzky štud. jedální
+421 918 646 013
lektor
65b
+421 906 068 kl. 342elena.lukacovicova [at] stuba.sk
PaedDr. Jana Luprichová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
jana.luprichova [at] stuba.sk
Bc. Lenka Maglocká MartišováVO TAJ MTFpracovníčka pre verejné obstarávanieT225a+421 917 623 615, 615
PREV TAJ MTFadministratívna pracovníčka v podateľniPodateľňa+421 908 674 053, 312
predavač
+421 918 646 059anna.machalcova [at] stuba.sk
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.UPIM MTF
docentka CSc.,PhD.
T02 2.106+421 906 068 kl. 473helena.makysova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
martina.malec [at] stuba.sk
Ing. Katarína MancováPPZ MTF
pracovníčka pre personálne činnosti
T - 230+421 918 897 634, 952
RNDr. Iveta Markechová, CSc.UIAM MTFodborná asistentka CSc.,PhD.T02 3.104
+421 906 068 449, 449
UPIM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.110
+421 906 068 kl. 454
PhDr. Mária Markovičováodborná technicko-administratívna pracovníčkaT206
+421 948 936 665
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.KZSM UVTE MTF
profesor CSc.,PhD.
T-113+421 908 674 140milan.maronek [at] stuba.sk
špecialista pre styk s verejnosťou
T-25
+421 908 674 161
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
ŤL-322d
+421 908 674 149jozef.martinka [at] stuba.sk
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.profesor CSc.,PhD.T 111+421 908 674 141
Oľga MartinkovičováPREV TAJ MTFpracovníčka správy majetku
T204
+421 918 646 028, 295
RNDr. Renáta Masárová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.107+421 906 068 448, 448renata.masarova [at] stuba.sk
Ing. Jana MatejováEKO TAJ MTF
pracovníčka pre štatistiku a rozbory
T225
+421 948 936 661
odborná asistentka CSc.,PhD.T-110+421 908 674 142miriam.matusova [at] stuba.sk
Ing. Jana Mesárošová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.102
+421 906 068 kl. 469
jana.mesarosova [at] stuba.sk
informátorrudolf.micko [at] stuba.sk
Peter Mihálikinformátor
+421 906 068 500, +421 907 892 783, 266peter.mihalik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
T02 4.110
+421 906 068 425, 425
Ing. Anna Michalíková, CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
ŤL 308
+421 906 068 klapka 512
odborný asistent CSc.,PhD.
T-120
+421 906 068 368
jan.milde [at] stuba.sk
technická pracovníčka
T02 3.127
+421 906 068 409, +421 918 646 021, 288, 409
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.UVPT MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 212
+421 908 674 115stanislav.minarik [at] stuba.sk
PhDr. Emília MironovováCJHŠ MTF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
T02 5.107
+421 906 068 489
Mária Mišíková
upratovač - upratovačka
maria.misikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.UIAM MTF
docentka CSc.,PhD.
T02 3.105+421 906 068 410, 410, +421 908 749 916
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.UPIM MTFdocentka CSc.,PhD.T02 2.103+421 906 068 kl. 471
Svätopluk MoncmannUZ ŠDMU TAJ MTF
vrátnik
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
NC 219+421 908 674 122
KOPT UVTE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
T-141
+421 906 068 326jana.moravcikova [at] stuba.sk
UMAT MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NC 319
+421 918 646 044, 916, 735, +421 908 674 090
KOPT UVTE MTF
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T-120+421 906 068 368, +421 918 600 176
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.111
+421 906 068 kl. 455
lubica.mrvova [at] stuba.sk
Ing. Andrea Mudriková, PhD.KVZS UVTE MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-129
+421 908 674 132
andrea.mudrikova [at] stuba.sk
Ing. Martin MuškaUVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 103
+421 908 674 111
martin.muska [at] stuba.sk
UIAM MTFdocent CSc.,PhD.T02 3.116+421 906 068 429, 429
Ing. Martin Necpal, PhD.KOPT UVTE MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
CE5AM
+421 906 068 378martin.necpal [at] stuba.sk
Mgr. Sláva Němcová
lektor
T02 5.109
+421 906 068 496
Marián NémethKOPT UVTE MTFtechnický pracovník
CE5AM
+421 906 068 381
marian.nemeth [at] stuba.sk
UIAM MTFodborný asistent CSc.,PhD.T02 3.101+421 906 068 419, 419
Ing. Andrea Némethová, PhD.UIAM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.101
+421 906 068 419, 419
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.106
+421 906 068 417, 417
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 210
+421 908 674 112, +421 908 674 174
upratovač - upratovačka
Jozef NovákPREV TAJ MTF
údržbár
+421 917 866 250, 962
PREV TAJ MTFúdržbár
+421 917 866 253, 965
Mgr. Ivana Novotná, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 5.108
+421 906 068 487ivana.novotna [at] stuba.sk
Jozef Ölvecký
strojárenský technik
T ĽL
jozef.olvecky [at] stuba.sk
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.115+421 906 068 438, 438jarmila.oravcova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
beata.ostita [at] stuba.sk
Ing. Iveta Padáčová
technická pracovníčka
NC 217+421 908 674 109
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.UMAT MTF
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 349
746, +421 908 674 101
marian.palcut [at] stuba.sk
Ing. Anna Partlovápracovníčka správy majetkuT228
+421 917 490 399
anna.partlova [at] stuba.sk
Ing. Alica Pastierová, PhD.UIBE MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ŤL 307
+421 906 068 klapka 507alica.pastierova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 312
745, +421 908 674 100
matej.pasak [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.T02 2.108
+421 906 068 kl. 465
pracovníčka pre ekonomické činnosti
BZŽP TAJ MTF
technická pracovníčka pre energetiku a ochranu živ.prostredia
T 211
+421 918 646 055
agnesa.pavlikova [at] stuba.sk
UIAM MTF
technický pracovník
T02 3.121
+421 906 068 445, 445
peter.pavlik [at] stuba.sk
UMAT MTF
technická pracovníčka
NC 320
+421 918 646 038, 909, +421 908 674 091, 736
monika.pavlovicova [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.NC 311720, +421 908 674 075
profesor CSc.,PhD.
T-128
+421 908 674 130jozef.peterka [at] stuba.sk
UIBE MTFchemický technička
TL-403
+421 906 068 klapka 513
Mgr. Magda PéteryováUMAT MTF
technická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060, +421 906 068 352
Jana Petrovičová
prevádzková pracovníčka
T-73B+421 906 068 308
PEŠF OPOM MTFodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13
+421 908 674 160monika.pinkasova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
tatiana.plavcova [at] stuba.sk
kuchárka
karin.plechacova [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.KZPM UVTE MTFdocent CSc.,PhD.
ŤL-128
+421 906 068 528
stefan.podhorsky [at] stuba.sk
Dáša Pokorná
predavač
+421 918 646 059
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.KOPT UVTE MTFdocent CSc.,PhD.
T-135
+421 905 906 371
Elena Polakovičováupratovač - upratovačka
elena.polakovicova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
prevádzková pracovníčka
+421 918 646 002, 269zuzana.popova [at] stuba.sk
Ing. Vanessa Prajová, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.110
+421 906 068 kl. 454
organizátor prevádzky VS
T02 4.115
+421 918 445 999, +421 906 068 480
vladimir.pribila [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Priputen, PhD.UMAT MTFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 310
748, +421 908 674 103pavol.priputen [at] stuba.sk
Ing. Jana Ptačinová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 306
723, +421 908 674 078
UIBE MTF
docent CSc.,PhD.
ŤL 324+421 906 068 klapka 514
Ing. Ivona Remenárová
odborná administratívna pracovníčka
T- 219
+421 905 301 751
Marta RemenárováPREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
marta.remenarova [at] stuba.sk
Mária Rešetková, MBAZPZV MTF
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
T2-124+421 918 646 015
OPOM MTF
vedúca odborná informačný pracovníčka
T-27+421 915 847 111
Ľubica RévesováEKO TAJ MTFpracovníčka pre ekonomické činnosti
T228
+421 908 674 052, 370lubica.revesova [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 218
+421 918 646 042, 765
robert.riedlmajer [at] stuba.sk
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
ŠTU MTF
pracovníčka pre študijné záležitosti
T21
+421 918 646 008, 6275adriana.richnakova [at] stuba.sk
technická pracovníčka
T02 5.111
+421 918 646 071anna.richnakova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Rolník, PhD.UIAM MTFodborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.114
+421 906 068 434, 434ladislav.rolnik [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.docent CSc.,PhD.T-129
+421 908 674 132
Ing. Martin Sahul, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 342732, +421 908 674 087
KZSM UVTE MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T-107+421 908 674 144
profesor CSc.,PhD.
T02 2.114
+421 906 068 kl. 458peter.sakal [at] stuba.sk
UVPT MTF
vedeckovýskumná pracovníčka
NC 216
+421 908 674 119
PREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
Mgr. Viliam SedlákCJHŠ MTF
lektor
+421 906 068 301viliam.sedlak [at] stuba.sk
PREV TAJ MTF
informátor
+421 906 068 300jaroslav.seewald [at] stuba.sk
EKO TAJ MTF
finančná účtovníčka
T204
+421 918 646 018
anna.schirova [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T02 3.123
+421 906 068 442, 442
peter.schreiber [at] stuba.sk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
ŤL 307a+421 908 674 072maros.sirotiak [at] stuba.sk
UVPT MTFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 209
+421 908 674 120
redaktorka
T-24
+421 918 646 033, +421 906 068 kl. 360
alzbeta.skypalova [at] stuba.sk
Ľuboš SládečekUZ ŠDMU TAJ MTFúdržbár
EKO TAJ MTFpracovníčka pre plán a rozpočetT210+421 908 674 061anna.sloukova [at] stuba.sk
Ing. Róbert Sobota, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.T-112+421 906 068 361
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
ŤL 322a
+421 906 068 klapka 501maros.soldan [at] stuba.sk
technická pracovníčka
T-122+421 918 646 037, +421 906 068 319zuzana.soradova [at] stuba.sk
OKIS MTF
analytička bázy dát VS
T02 4.117+421 908 647 071
Ing. Augustín Stareček, PhD.UPIM MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T02 2.105
+421 906 068 kl. 479
docent CSc.,PhD.
NC 219
+421 908 674 122maximilian.stremy [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.104
+421 906 068 449, 449
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
T-24
+421 918 646 033, +421 906 068 kl. 360
Bc. Daniela SuskováPPZ MTF
mzdová účtovníčka
T - 208+421 918 988 466, 953
Ján SýkoraOKIS MTFprac. technickej obsluhy a údržby VS
T02 4.120
+421 906 068 475, 475
Ing. Roman SýkoraUMAT MTFtechnik el. a energ. zariadeníNC 302
725, +421 908 674 080
roman.sykora [at] stuba.sk
Mária SzabóováUIBE MTF
technická pracovníčka
ŤL-322a
+421 906 068 klapka 501, +421 918 646 023
maria.szaboova [at] stuba.sk
UPIM MTFzástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
T02 2.113
+421 906 068 kl. 456, +421 918 646 062
Ing. Zuzana Szabová, PhD.KBI UIBE MTFodborná asistentka CSc.,PhD.
ŤL-323
+421 906 068 klapka 510zuzana.szabova [at] stuba.sk
Andrea ŠalkovskáUZ ŠDMU TAJ MTF
upratovač - upratovačka
andrea.salkovska [at] stuba.sk
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T02 2.115
+421 906 068 kl. 481
Jaroslav ŠeryUMAT MTF
technik el. a energ. zariadení
LLA - UMAT
+421 908 674 107, 752
KZSM UVTE MTF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-108
+421 906 068 321
upratovač - upratovačka
helena.simekova [at] stuba.sk
UZ ŠJ TAJ MTF
pracovníčka prevádzky štud. jedální
+421 918 646 004jana.simekova [at] stuba.sk
KOPT UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.
CE5AM
+421 906 068 378
PREV TAJ MTFupratovač - upratovačka
Ing. Radovan ŠirokýUZ ŠDMU TAJ MTF
prevádzkový pracovník
+421 918 646 000, 267radovan.siroky [at] stuba.sk
informátor
UMAT MTFtechnická pracovníčkaNC 315727ivana.skrobakova [at] stuba.sk
UZ ŠDMU TAJ MTFvodič mikrobusu
+421 918 646 001
dusan.snirer [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Špendla, PhD.UIAM MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.106
+421 906 068 417, 417
lukas.spendla [at] stuba.sk
Kvetoslava Šprinkovápracovníčka pre študijné záležitosti
T20
+421 917 367 300, 6955
kvetoslava.sprinkova [at] stuba.sk
JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
lektor
T02 5.109
+421 906 068 496
Ing. Tomáš Štefko, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímŤL 305
+421 906 068 klapka 508
tomas.stefko [at] stuba.sk
Adriana Štibraná
upratovač - upratovačka
Ing. Katarína Štibraná
technická pracovníčka
NC 305+421 918 646 036, +421 908 674 077, 722katarina.stibrana [at] stuba.sk
Ing. Roland Šuba, PhD.KZPM UVTE MTF
odborný asistent CSc.,PhD.
T-117
+421 906 068 336
docentka CSc.,PhD.
T-125
+421 908 674 056
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.KOPT UVTE MTF
profesor CSc.,PhD.
T-123
+421 917 367 301peter.sugar [at] stuba.sk
UVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 215
+421 908 674 118
RNDr. Katarína Šulková, PhD.UVPT MTFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 207
+421 908 674 124
katarina.sulkova [at] stuba.sk
UMAT MTFtechnická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060ingrid.sutiakova [at] stuba.sk
pracovníčka pre verejné obstarávanie
NC 207
+421 908 674 124
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.UIAM MTF
docent CSc.,PhD.
T02 3.108
+421 906 068 435, 435
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.UIAM MTF
profesor CSc.,PhD.
T02 3.124
+421 906 068 416, 416, +421 918 646 061, 933pavol.tanuska [at] stuba.sk
TAJ MTFpracovníčka pre štatistiku a rozboryT223
+421 908 674 066
alica.tibenska [at] stuba.sk
RNDr. Kamil Tokár, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 214
+421 908 674 117
Ing. Vladimír Tománekpracovník pre stavebné a technické činnosti
PhDr. Katarína Tóthová
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
T-23
+421 918 646 011
katarina_tothova [at] stuba.sk
vrátnikigor.treflik [at] stuba.sk
Ing. Ján Urminský, PhD.KZSM UVTE MTFodborný asistent CSc.,PhD.T-138
jan.urminsky [at] stuba.sk
Jarmila Ušákováupratovač - upratovačka
jarmila.usakova [at] stuba.sk
Vlasta UváčkováUZ ŠJ TAJ MTF
šéfkuchárka
vlasta.uvackova [at] stuba.sk
knihovníčka
T-28
+421 906 068 kl. 331
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.docent CSc.,PhD.
T-135
+421 918 646 055, +421 908 674 137
Ing. Dušan Vaňa, PhD.UVPT MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 115
+421 908 674 128, +421 908 674 167
finančná účtovníčka
T204
+421 918 646 018
UPIM MTFzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.T02 2.118+421 906 068 kl. 463
docent CSc.,PhD.
T02 3.122
+421 906 068 443, 443
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
T02 3.125
+421 906 068 421, 421, +421 918 892 762, 951
pavel.vazan [at] stuba.sk
Ing. Mariana Velčickáodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
T-13
+421 918 646 019mariana.velcicka [at] stuba.sk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.KVZS UVTE MTFprofesor CSc.,PhD.
T-140
+421 908 674 129karol.velisek [at] stuba.sk
vrátnik
juraj.viktory [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Vopát, PhD.KOPT UVTE MTFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CE5AM
+421 906 068 378
tomas.vopat [at] stuba.sk
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T02 3.110
+421 906 068 440, 440
robert.vrabel [at] stuba.sk
UPIM MTF
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 2.117+421 906 068 kl. 470natalia.vranakova [at] stuba.sk
Bc. Beáta Vrbovskápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťT-23+421 918 646 011beata.vrbovska [at] stuba.sk
UIAM MTF
asistent
T02 3.113+421 906 068 433, 433
UVPT MTF
vedeckovýskumný pracovník
NC 211
+421 908 674 113maros.vyskoc [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
TL-305
+421 906 068 klapka 508
UMAT MTF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 317+421 908 674 079, 724
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 4.122
+421 906 068 427, 427
barbora.zahradnikova [at] stuba.sk
OKIS MTF
pracovník operačných systémov VS
T02 4.119
+421 905 487 121, +421 906 068 477
technická pracovníčka
T 122
+421 918 646 037, +421 906 068 319
gabriela.zarecka [at] stuba.sk
údržbár
+421 918 646 025, 292jozef.zelnik [at] stuba.sk
špecialista pre styk s verejnosťou
T-26
+421 918 646 034
pracovníčka správy majetku+421 918 646 012, 279
Ing. Silvia ZolvíkováŠTU MTFpracovníčka pre študijné záležitostiT22+421 918 646 006, 6273
pracovníčka správy majetku
T204
+421 918 646 046
PREV TAJ MTF
informátor
jozef.zvolensky [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
UIBE MTF
Externý spolupracovník
qadamecv [at] stuba.sk
Alexandre Almeida AguiarMTFExterný spolupracovníkxalmeidaaguiar [at] stuba.sk
Ing. Alojz Androvič, CSc.UIAM MTFExterný spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
NC 214
+421 908 674 117andrej.antusek [at] stuba.sk
UMAT MTFExterná spolupracovníčka
qbabiarova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbackx [at] stuba.sk
Ing. Matej BachratýExterný spolupracovník
qbachraty [at] stuba.sk
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.UIAM MTFExterná spolupracovníčka
NC 216
+421 908 674 119ingrida.bajcicakova [at] stuba.sk
Ing. Jana Bakajová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
NB 664
+421 (2) 59 325 353monika.bakosova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Baková, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Externý spolupracovník
ŤL 322b
+421 906 068 klapka 517, +421 918 646 041
karol.balog [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbalogm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbalogm1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
T02 2.123
+421 906 068 483
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbeger [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
T02 3.118
+421 906 068 439, 439
UIAM MTFExterný spolupracovník
106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
Externý spolupracovník
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953juraj.beniak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbesterci [at] stuba.sk
Ing. Pavol Bezák, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
NC 209
+421 908 674 120
KAI UIAM MTFExterný spolupracovníkT02 4.106+421 906 068 417, 417qbezakt [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
UVSM MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Externý spolupracovník
qboca [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.Externá spolupracovníčka
Dr. Ing. Miroslaw Bonek, PhD., MScExterný spolupracovník
qbonek [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.UIAM MTF
Externý spolupracovník
T-126+421 908 674 135pavol.bozek [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Božik, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Milan Brožek, CSc.MTFExterný spolupracovník
qbrozek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbrunckoj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbrziak [at] stuba.sk
Ing. Martin Březina, CSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
qbrezina [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Bubeník, PhD.
Externý spolupracovník
qbubenik [at] stuba.sk
Ing. Ivana Budinská, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.Externý spolupracovník
qczan [at] stuba.sk
Ing. Iveta Čambálová
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. František Čapkovič, CSc.UIAM MTFExterný spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Katarína Čekanová, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qciertazsky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.UMAT MTFExterný spolupracovník
qctvrtlik [at] stuba.sk
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.Externá spolupracovníčka
qcubonova [at] stuba.sk
Ing. Marian Deanko, PhD.
Externý spolupracovník
UPIM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Martina DebnárováUMAT MTF
Externá spolupracovníčka
Andreas DegelExterný spolupracovník
xdegel [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkT-129
+421 908 674 132
Externý spolupracovník
Ing. Pavel Diko, DrSc.
Externý spolupracovník
qdiko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
qdlouhy [at] stuba.sk
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.Externý spolupracovník
NC 215
+421 908 674 118
Ing. Milan Dragula
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Drahňovský, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
juraj.drahnovsky [at] stuba.sk
Ing. Peter DrobnýUIAM MTFExterný spolupracovník
peter.drobny [at] stuba.sk
MTFExterný spolupracovník
qdrimalm [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
T02 4.127+421 906 068 452, 452
Externý spolupracovníkqdulina [at] stuba.sk
MTFExterný spolupracovník
xdurgut [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
jan.dusza [at] stuba.sk
UIBE MTFExterný spolupracovník
qdzurenda [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Džugan, Ph.D.UIAM MTFExterný spolupracovník
qdzugan [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.UPIM MTFExterný spolupracovník
Dr. Sabine EglsäerUMAT MTF
Externá spolupracovníčka
qeglsaer [at] stuba.sk
Ing. Eugen EibenUVTE MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Andrej Eliáš, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
NC 217
764
Ing. Michal Eliáš, PhD.Externý spolupracovník
michal.elias [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
139
+421 (2) 44 455 087 kl. 344
stefan.emmer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qevin [at] stuba.sk
MTF
Externá spolupracovníčka
UIAM MTF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qfaktorovad [at] stuba.sk
doc. Ing. Guzeľ Farisovna Tokareva, CSc.Externá spolupracovníčka
qfarisovnatokar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qferencz [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkT02 5.106+421 906 068 488, 488martin.fero [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.UIAM MTFExterný spolupracovníkNB 675+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
T02 4.104, 5.19
+421 (2) 21 022 519, +421 906 068 413, 413
jana.flochova [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
Ing. Peter Fodrek, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovníkqfodrek [at] stuba.sk
UVTE MTFExterný spolupracovník
qfrano [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qfujda [at] stuba.sk
Ing. Darja Gabriška, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgajdos [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
UIAM MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Externý spolupracovník
+421 917 674 669, 4669
dusan.galusek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xgardoki [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgaspard [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
T02 4.127
+421 906 068 452, 452gabriel.gaspar [at] stuba.sk
Ing. Martin Gatial, PhD.UVTE MTF
Externý spolupracovník
UVTE MTFExterný spolupracovník
Ing. Marek Gebura, PhD.
Externý spolupracovník
Dipl.-Ing. Hilmar GensertUMAT MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Externý spolupracovník
A702
+421 (2) 60 291 687
Ing. Peter Gogola, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
NC 317
724, +421 908 674 079
peter.gogola [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UMAT MTF, UVTE MTFExterný spolupracovník
233
+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106ernest.gondar [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír GorylUIAM MTFExterný spolupracovník
qgoryl [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgregar [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovníkqgregorm [at] stuba.sk
Ing. Zsolt Gutyan
Externý spolupracovník
qgutyan [at] stuba.sk
prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovníkqhadzima [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhagarova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovník
Ing. Peter Hamerník, PhD.Externý spolupracovník
peter.hamernik [at] stuba.sk
UIBE MTF
Externý spolupracovník
ŤL-205+421 906 068 klapka 532
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka443+421 (2) 57 296 556edita.hekelova [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.Externý spolupracovník
MTFExterný spolupracovník
Ing. František HollerUPIM MTFExterný spolupracovník
RNDr. Viera Homolová, PhD.UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
qhomolova [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Peter Horňak
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
ŤL 308+421 906 068 klapka 308qhostin [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovníkT02 4.123
+421 906 068 428, 428
qhrcka [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
qhrdinovag [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhrehus [at] stuba.sk
Ing. Júlia Hricová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhricova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
MTF
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
226
+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565
viliam.hrnciar [at] stuba.sk
prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
qhrubyv [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
qhrusecka [at] stuba.sk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
D112
+421 (2) 60 291 771
UIAM MTF
Externý spolupracovník
D617
+421 (2) 60 291 608peter.hubinsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhulan [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.UIAM MTFExterný spolupracovník206+421 (2) 57 296 701
UIAM MTF
Externý spolupracovník
qhurajl [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovníkqhvizdos [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Martin Hypky, MBAExterný spolupracovník
qhypky [at] stuba.sk
prof. Imrich Chlamtac, PhD.UPIM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčkaqchromjakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Oľga Igorjevna Šalina, CSc.Externá spolupracovníčka
qigorjevnasalin [at] stuba.sk
RNDr. Emília Illeková, DrSc.Externá spolupracovníčkaqillekova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Ivaška
Externý spolupracovník
qivaska [at] stuba.sk
Ing. Karol Iždinský, PhD.
Externý spolupracovník
qizdinsky [at] stuba.sk
UVTE MTFExterný spolupracovník
qizol [at] stuba.sk
Ing. Martina Jakábová, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qjanacj [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Rastislav Jančovič, PhD.Externý spolupracovník
RNDr. Igor Jančuška, PhD.Externý spolupracovník
NC 307
733, +421 908 674 088
Externá spolupracovníčka
NC 207
+421 908 674 124
dominika.janikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjankovic [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.Externá spolupracovníčka
qjanosova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjanotaa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 210
+421 918 646 072
Ing. Jozef Jašurek, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin Jedlička, PhD.
Externý spolupracovník
qjedlicka [at] stuba.sk
UIAM MTF, UMAT MTFExterný spolupracovník+421 (2) 57 296 554
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.UIAM MTFExterný spolupracovník429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011
Externá spolupracovníčka
qjozefovicova [at] stuba.sk
Ing. Andrea JulényUIAM MTF
Externá spolupracovníčka
qjuleny [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
qjurakovaa [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
Externý spolupracovník
UVTE MTF, UMAT MTF
Externý spolupracovník
qkacern [at] stuba.sk
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
qkacikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
322
+421 (2) 57 294 550
Mgr. Viera Kaššáková, PhD.UMAT MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkassovic [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
qkelemenm [at] stuba.sk
Ing. Karin Kocúrová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ľahké laboratóriá UMAT
+421 906 068 340
doc. Ing. Ladislav Kolařík, IWE, Ph.D.Externý spolupracovník
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.UVTE MTFExterný spolupracovník
qkolibal [at] stuba.sk
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Externý spolupracovník
432+421 (2) 57 296 548ludovit.kollath [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UIBE MTF
Externý spolupracovník
MTF
Externá spolupracovníčka
Z 095+421 906 068 143, +421 918 646 067, 939
UIAM MTF
Externý spolupracovník
T02 4.104+421 906 068 413, 413michal.kopcek [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
T-109
+421 908 674 143
prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Externý spolupracovník
qkostial [at] stuba.sk
Ing. Rastislav KotešovskýUIAM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Externý spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
Ing. Marian KováčUIAM MTFExterný spolupracovník
Ing. Martin Kováč, PhD.
Externý spolupracovník
qkovacm3 [at] stuba.sk
prof. Eng. Edward Kowal, PhD.MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
D111
+421 (2) 60 291 563alena.kozakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovníkD115+421 (2) 60 291 281
UIAM MTFExterný spolupracovník
qkozisek [at] stuba.sk
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.Externý spolupracovník
qkrajcim2 [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.
Externý spolupracovník
NC 307
733, +421 908 674 088
UPIM MTFExterný spolupracovník
Ing. Matej Krajčovič
Externý spolupracovník
Ing. Jana Krajčovičová, PhD.UIBE MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
444
+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216
marian.kralik [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.Externá spolupracovníčka
D311
+421 (2) 60 291 497
zdenka.kralova [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qkremenova [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Daniel KrižanUMAT MTFExterný spolupracovník
qkrizan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
RNDr. Aleš Kroupa, CSc.Externý spolupracovník
doc. Dr. Ing. Antonín KřížUMAT MTF
Externý spolupracovník
qkriz [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
qkubasek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpetr [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkuceroval [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
UIAM MTF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
marek.kukumberg [at] stuba.sk
UVTE MTF
Externá spolupracovníčka
qkumicakova [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav KuníkUVSM MTF
Externý spolupracovník
qkunik [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
stanislav.kunik [at] stuba.sk
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkupkam [at] stuba.sk
MTF
Externá spolupracovníčka
T02 4.118
+421 918 646 067, 6476erika.kuracinova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Ivan KuricExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqkurnatova [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
Mgr. Milan KuzmaExterný spolupracovník
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Externý spolupracovník
qlapinj1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlasab [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Roman Lazar, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.
Externá spolupracovníčka
zuzana.lenhardtova [at] stuba.sk
Ing. Martin Levák
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Ján Líška, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník
qliskaj [at] stuba.sk
Ing. Katarína Líšková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qliskovak [at] stuba.sk
doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqlopatka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qlukacovic [at] stuba.sk
Ing. Róbert LukovicsUIAM MTFExterný spolupracovník
doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.Externá spolupracovníčka
C 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
MTFExterný spolupracovník
Ing. Juraj LužákExterný spolupracovník
doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.Externý spolupracovníkT 205
+421 906 068 312
UMAT MTFExterný spolupracovníkqmagusin [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
qmagyaricst [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344
Ing. Tomáš MajerníkUIAM MTFExterný spolupracovník
qmajernikt [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmakanova [at] stuba.sk
UVTE MTFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
UVTE MTFExterný spolupracovník
qmares [at] stuba.sk
prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.UIBE MTFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.Externý spolupracovníkT 111
+421 908 674 141
Rúben Martins Gomes
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmaxim [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovníkC 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403
igor.medved [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkNB 694+421 (2) 59 325 149alajos.meszaros [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmicieta [at] stuba.sk
prof. Ing. Anna Mičietová, PhD.UVTE MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
A605
+421 (2) 60 291 167marcel.miglierini [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.UIBE MTF
Externý spolupracovník
C 0603+421 (2) 32 888 479imrich.mikolai [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externý spolupracovník
MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
NC 212
+421 908 674 115
stanislav.minarik [at] stuba.sk
Ing. Pavol MišaExterný spolupracovník
Mgr. Marek MolnárUPIM MTFExterný spolupracovník
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.UPIM MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Peter Monka, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmonosi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 219
+421 908 674 122
oliver.moravcik [at] stuba.sk
Ing. Imrich Morva, IWE
Externý spolupracovník
Ing. Róbert MorvayExterný spolupracovníkqmorvay [at] stuba.sk
Ing. Richard Mozolík
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
qmudroncik [at] stuba.sk
UIBE MTFExterná spolupracovníčka
qmullerova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qnagyoval [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A607
+421 (2) 60 291 661
Externý spolupracovník
prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan
Externý spolupracovník
Ing. Martin Neštický, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovníkT02 4.121+421 906 068 411, 411martin.nesticky [at] stuba.sk
prof. Dr. Manuela NiethammerUIAM MTF
Externá spolupracovníčka
qniethammer [at] stuba.sk
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
qniznikovaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qnoskom [at] stuba.sk
MTFExterný spolupracovník
qnovakmarcincin [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavel Novák, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčkaT02 5.108
+421 906 068 487
ivana.novotna [at] stuba.sk
doc. Ing. František Nový, PhD.Externý spolupracovníkqnovy [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Roman OlexaExterný spolupracovník
qolexa [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
qondriga [at] stuba.sk
Ing. Martin Ondriga, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
qondruskaj1 [at] stuba.sk
UIBE MTF, MTFExterný spolupracovník
qoravecm [at] stuba.sk
prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.
Externý spolupracovník
qorinak [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Osvald, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Linda Osvaldová Makovická, PhD.UIBE MTF
Externý spolupracovník
qosvaldovamakov [at] stuba.sk
Ing. Jozef OvcarčíkUMAT MTFExterný spolupracovníkqovcarcik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.MTFExterný spolupracovníkT 209
+421 906 068 349
Externá spolupracovníčka
UMAT MTF, MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Róbert Pauliček, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
NB 603
+421 (2) 59 325 336
Ing. Matúš Péči, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qpeniak [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
qpesek [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
prof. Mgr. Ing. Jana Petrů, Ph.D.Externá spolupracovníčka
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qpetrusm [at] stuba.sk
UVTE MTF, MTFExterný spolupracovníkqpilc [at] stuba.sk
Ing. Peter Pinke, CSc.
Externý spolupracovník
qpinke [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpiska [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
qpitelj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Milan PodobaUIAM MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jiří Pokorný, MPA, Ph.D.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.UIAM MTF
Externý spolupracovník
Ing. Libor Poruban
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav PotiskExterný spolupracovník
UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
qpribilova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Lenort Radim, Ph.D.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
T02 5.109+421 906 068 496
Ing. Martin Rakovský, PhD.Externý spolupracovník
qrakovskym [at] stuba.sk
prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
Externý spolupracovník
qrastocny [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qrasner [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
NB 5118
+421 (2) 59 325 221
Ing. Martin ResekUMAT MTFExterný spolupracovník
UVTE MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
NC 218
+421 918 646 042, 765
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Externý spolupracovník
205+421 (2) 57 296 702
doc. Ing. Marek Roch, PhD.
Externý spolupracovník
qroch [at] stuba.sk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
D111
+421 (2) 60 291 563
MTFExterná spolupracovníčka
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Externý spolupracovník
ŤL-324
+421 906 068 klapka 514miroslav.rusko [at] stuba.sk
UMAT MTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
T-129
+421 908 674 132
roman.ruzarovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UMAT MTF
Externý spolupracovník
Krzysztof Rzepliński
Externý spolupracovník
xrzeplinski [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.UPIM MTFExterný spolupracovníkT02 2.101
+421 906 068 kl. 464, +421 906 068 kl. 407, +421 905 930 246, 6111
Externý spolupracovník
T-107
+421 908 674 144
Ing. Karel Saksl, DrSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qsamesova [at] stuba.sk
doc. Ing. Dr hab. Anna Saniuk
Externá spolupracovníčka
qsaniuka [at] stuba.sk
doc. Ing. Sebastian Saniuk, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Externý spolupracovník
qsavov [at] stuba.sk
Ing. Jolana Sebestyénová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
NC 315
727, +421 908 674 082
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Externý spolupracovník
239
+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562pavol.sejc [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovníkD701+421 (2) 60 291 585ivan.sekaj [at] stuba.sk
Dr. Ing. Wolfgang SchützenhöferUMAT MTF
Externý spolupracovník
qschutzenhofer [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Michal Skarba, PhD.
Externý spolupracovník
NC 209
+421 908 674 120
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
qslamkova [at] stuba.sk
UVTE MTF
Externý spolupracovník
qslota [at] stuba.sk
UMAT MTFExterný spolupracovník
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterný spolupracovník
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Externý spolupracovník
qspalek [at] stuba.sk
UVTE MTF, MTFExterný spolupracovník
qspisak [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
prof. inż. Dr hab. Feliks StachowiczUVTE MTF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
qstacho [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.Externá spolupracovníčkaqstancekova [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
qstankop [at] stuba.sk
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.Externá spolupracovníčkaqstoffova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Andrej Strašifták, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Roman Strážovec, PhD.Externý spolupracovník
qstrazovec [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
NC 219
+421 908 674 122
UIBE MTF
Externý spolupracovník
qsvetlikj1 [at] stuba.sk
Mgr. Beáta SzabóExterná spolupracovníčka
qszabob [at] stuba.sk
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.UPIM MTF
Externá spolupracovníčka
jarmila.salgovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Rastislav ŠebestaExterný spolupracovník
qsebestar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Externý spolupracovník
268, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532
peter.simon [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.UIAM MTF
Externý spolupracovník
UMAT MTFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Milan Škrobian, CSc.UMAT MTFExterný spolupracovník
qskrobian [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
tomas.skulavik [at] stuba.sk
Ing. Daniela ŠpánikováExterná spolupracovníčka
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
+421 918 669 110, 9138
Externý spolupracovník
qspitalsky [at] stuba.sk
Mgr. Dušan Štefánik, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
Ing. Pavol Štefánik, PhD.UMAT MTF
Externý spolupracovník
qstefanik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qstrbo [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
jana.sujanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 215+421 908 674 118
RNDr. Katarína Šulková, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
NC 207
+421 908 674 124
Ing. Yulia Šurinová, PhD.UPIM MTFExterná spolupracovníčka
UIAM MTF
Externý spolupracovník
vladimir.surka [at] stuba.sk
Ing. Dušan ŠútoraUIAM MTF
Externý spolupracovník
qsutora [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.UMAT MTF, UVTE MTFExterný spolupracovník235+421 (2) 57 296 339
Externý spolupracovník
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
316
+421 (2) 57 296 712gergely.takacs [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
MTF
Externý spolupracovník
qtillmann [at] stuba.sk
UMAT MTF
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
qtomaskova [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.Externý spolupracovník
qtrebunaf [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qtrebuna [at] stuba.sk
doc. RNDr. Anton Trník, PhD.UMAT MTFExterný spolupracovník
qtrnik [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
qtrnkaa [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.UMAT MTF
Externý spolupracovník
qtvrdy [at] stuba.sk
UPIM MTFExterný spolupracovník
E605
+421 (2) 60 291 369
UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
Ing. Bronislava Uhnáková, PhD.UIBE MTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
koloman.ulrich [at] stuba.sk
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
marta.urbanikova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.Externý spolupracovníkNC 213
760
Ing. Marián Urcikán, PhD.UIAM MTFExterný spolupracovník
qurcikanm [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qurdzikova [at] stuba.sk
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
qbublava [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvagas [at] stuba.sk
UIAM MTF
Externý spolupracovník
226
+421 (2) 57 296 713
jan.vachalek [at] stuba.sk
MTFExterný spolupracovník
qvajdel [at] stuba.sk
JUDr. Vojtech ValkovičUIBE MTF
Externý spolupracovník
qvalkovic [at] stuba.sk
UIAM MTFExterný spolupracovník
Mgr. Zlatko VargaUIAM MTFExterný spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qvaskovai [at] stuba.sk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.UIAM MTF
Externý spolupracovník
T-140+421 908 674 129karol.velisek [at] stuba.sk
Ing. Dominiek Verkinderen
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Vestenický, CSc.UIAM MTFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Ján Viňáš, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník
qvinas [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.Externý spolupracovník
qvisnovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Vitko, PhD.UIAM MTF
Externý spolupracovník
D408
+421 (2) 60 291 680
anton.vitko [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
Externý spolupracovník
103
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
NC 211+421 908 674 113maros.vyskoc [at] stuba.sk
UPIM MTF
Externý spolupracovník
qwitkowskik [at] stuba.sk
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.UIAM MTF
Externá spolupracovníčka
T02 4.122+421 906 068 427, 427barbora.zahradnikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UPIM MTFExterná spolupracovníčkaqzauskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.UPIM MTF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qzgodavova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qzobok [at] stuba.sk
UVTE MTFExterný spolupracovník
UIAM MTFExterná spolupracovníčka
Ing. Radovan Zvolenský, PhD.UVTE MTFExterný spolupracovník
T02 3.108
+421 906 068 435, 435
radovan.zvolensky [at] stuba.sk
UVTE MTFExterný spolupracovník
UIAM MTFExterný spolupracovník
D608
+421 (2) 60 291 833
Petra ŽďánskáMTF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
UVTE MTF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.UIAM MTFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
peter.zubor [at] stuba.sk