30. 10. 2020  21:19 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.5.03
+421 (2) 21 022 503
jan.balazia [at] stuba.sk
Rozália BalážováTPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
rozalia.balazova [at] stuba.sk
PaedDr. Pavol BaťalíkSIK FIIT
knihovník
4.18
+421 (2) 21 022 418
Mgr. Martin Bečka, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
odborná administratívna pracovníčka
3.11
+421 (2) 21 022 311
Ing. Rastislav Bencel, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.5.30+421 (2) 21 022 530
UPAI FIITdocentka CSc.,PhD.4.06+421 (2) 21 022 406vanda_benesova [at] stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
2.42
+421 (2) 21 022 242
Ing. Bystrík BindasUPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.29
+421 (2) 21 022 529
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.03
+421 (2) 21 022 403
Ing. Martin BinderUPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.03
+421 (2) 21 022 503
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
UI SAV Bratislava
Pavel Boháčvrátnik
pavel.bohac [at] stuba.sk
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
radoslav.bohm [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.03+421 (2) 21 022 403
TPO Dek FIITupratovač - upratovačkadiana.borsova [at] stuba.sk
Ing. Jitka BožíkováOROD Dek FIIT
asistentka
2.13
+421 (2) 21 022 213jitka.bozikova [at] stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.43+421 (2) 21 022 243peter.brath [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
UISI FIIT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
3.17
+421 (2) 21 022 317ivana.cernakova [at] stuba.sk
UPAI FIITdocent CSc.,PhD.4.27
+421 (2) 21 022 427
michal.cernansky [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.UPAI FIITprofesor CSc.,PhD.
5.39
+421 (2) 21 022 539pavel.cicak [at] stuba.sk
TPO Dek FIIT
vrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
aurel.cicatka [at] stuba.sk
finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211
UPAI FIIT
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
5.03
+421 (2) 21 022 511, +421 (2) 21 022 503
barbara.drnajova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.BOZaPO EO Dek FIIT
pracovník BOZ a PO
D607
+421 (2) 60 291 456
Vladimír Dudákvrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
pracovníčka pre študijné záležitosti1.06
+421 (2) 21 022 144
odborný administratívny pracovník5.04+421 (2) 21 022 504
Ing. Jakub FinduraUPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542
Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.SIK FIIT
knihovníčka
2.30
+421 (2) 21 022 230henrieta.gabrisova [at] stuba.sk
Ing. Marek Galinski, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.35+421 (2) 21 022 535marek.galinski [at] stuba.sk
Ing. Ján Genči, PhD.UPAI FIITdocent CSc.,PhD.
4.30
+421 (2) 21 022 430
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542
matematička - analytička VS
2.28+421 (2) 21 022 228marta.gnipova [at] stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44
+421 (2) 21 022 244
Peter GrellCVKS FIIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44
+421 (2) 21 022 244peter.grell [at] stuba.sk
Ing. Rudolf Grežo
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.11+421 (2) 21 022 411
Ing. Ján Hanák, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
3.19+421 (2) 21 022 319jan.hanak [at] stuba.sk
Ing. Michal Hatala, PhD.UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.14
+421 (2) 21 022 514
odborný asistent CSc.,PhD.
5.34
+421 (2) 21 022 534
pavol.helebrandt [at] stuba.sk
SO Dek FIIT
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.07
+421 (2) 21 022 141
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.3.15+421 (2) 21 022 315
Mgr. Andrea Hrčková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
4.41
+421 (2) 21 022 441
andrea.hrckova [at] stuba.sk
pracovník pre didaktickú techniku2.42+421 (2) 21 022 242
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.17
+421 (2) 21 022 517
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.UPAI FIITzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.4.14+421 (2) 21 022 414
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.04+421 (2) 21 022 404
Ľubica Husková
upratovač - upratovačka
Ing. Marek JakabUPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.04
+421 (2) 21 022 404
TPO Dek FIIT
prevádzkový pracovník
2.37+421 (2) 21 022 237jan.janata [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
4.28+421 (2) 21 022 428
riaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
5.12, 5.06
+421 (2) 21 022 506, +421 918 687 983
katarina.jelemenska [at] stuba.sk
Ing. Peter Kapec, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
4.17+421 (2) 21 022 417peter.kapec [at] stuba.sk
Ing. Ivan Kapustík
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
4.44
+421 (2) 21 022 444ivan.kapustik [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
5.19
+421 (2) 21 022 519monika.karoliova [at] stuba.sk
Miriam KitanovicsováEO Dek FIIT
pracovníčka pre plán a rozpočet
2.11
+421 (2) 21 022 251
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
4.36
+421 (2) 21 022 436
lukas.kohutka [at] stuba.sk
matematik - analytik VS2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30
+421 (2) 21 022 530
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.profesor DrSc.5.43
+421 (2) 21 022 543
ivan.kotuliak [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
5.16
+421 (2) 21 022 516
Mgr. Michal Kováč, PhD.UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
3.05
+421 (2) 21 022 305
Mgr. Monika Kováčová, PhD.UPAI FIITodborná asistentka CSc.,PhD.064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
monika.kovacova [at] stuba.sk
OROD Dek FIITasistentka
2.04
+421 (2) 21 022 204
zuzana.kozikova [at] stuba.sk
vedúci VS, docent CSc.,PhD.
5.15
+421 (2) 21 022 515
tibor.krajcovic [at] stuba.sk
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.UISI FIIT
profesor CSc.,PhD.
Ing. Štefan Krištofík, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
5.04+421 (2) 21 022 504
UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.42
+421 (2) 21 022 442
eduard.kuric [at] stuba.sk
Anna Lakušová
vedúca ekonomického útvaru
2.12
+421 (2) 21 022 212
odborný asistent CSc.,PhD.
4.34
+421 (2) 21 022 434
jan.lang [at] stuba.sk
Ing. Ján Laštinec, PhD.UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.4.03+421 (2) 21 022 403
Ing. Fedor Lehocki, PhD.UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
D408, 4.35 FIIT
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435fedor.lehocki [at] stuba.sk
CPVS FIIT
odborná administratívna pracovníčka
2.29
+421 (2) 21 022 229
OOČ Dek FIITodborná administratívna pracovníčka2.32+421 (2) 21 022 232
UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
5.18
+421 (2) 21 022 518
dominik.macko [at] stuba.sk
Zuzana Mackováodborná administratívna pracovníčka3.06+421 (2) 21 022 306, +421 918 687 990zuzana.mackova [at] stuba.sk
RNDr. Martin Madaras, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.19
+421 (2) 21 022 419
CVKS FIITpracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.41+421 (2) 21 022 241dusan.malina [at] stuba.sk
Bc. Karin Maliniaková
pracovníčka pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
Zuzana MarušincováOOČ Dek FIITpracovníčka pre zahraničné vzťahy2.24
+421 (2) 21 022 224
Pavol Matejkaprevádzkový elektrikár
2.37
+421 (2) 21 022 237
Jana Mišíkováupratovač - upratovačka
pracovníčka správy majetku
2.16
+421 (2) 21 022 216
odborná administratívna pracovníčka
2.33
+421 (2) 21 022 238, +421 918 669 241
katarina.mrskova [at] stuba.sk
TPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
PhDr. Erika Nižnanská
vedúca útvaru ľudských zdrojov
2.15+421 (2) 21 022 215
Mgr. Milada Omachelová, PhD.UPAI FIIT
odborná asistentka CSc.,PhD.
4.29+421 (2) 21 022 429milada.omachelova [at] stuba.sk
Dek FIITtajomníčka fakulty2.04
+421 (2) 21 022 203
Ing. Juraj Petríkvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.31
+421 (2) 21 022 331
odborný asistent bez vedeckej hodnostimarian.potocny [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
4.33
+421 (2) 21 022 433
anna.povazanova [at] stuba.sk
Ing. Martina Riesodborná administratívna pracovníčka2.24
+421 (2) 21 022 224
odborný asistent CSc.,PhD.5.28
+421 (2) 21 022 528
CPVS FIIT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
barbora.roskova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Sabo, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.03
+421 (2) 21 022 503
Mgr. Miroslava Slezákováodborná administratívna pracovníčka2.25
+421 (2) 21 022 225
Mária SomogyiováEO Dek FIIT
finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211
maria.somogyiova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.41
+421 (2) 21 022 441ivan.srba [at] stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
2.27
+421 (2) 21 022 227
branislav.steinmuller [at] stuba.sk
Ing. Roman Stovíček, CSc.pracovník operačných systémov VS
2.26
+421 (2) 21 022 226
Ing. Igor StupavskýUISI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331igor.stupavsky [at] stuba.sk
UPAI FIITodborná administratívna pracovníčka5.06
+421 (2) 21 022 506
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.20
+421 (2) 21 022 520
Ing. Viktor Šulák
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30
+421 (2) 21 022 530
Daniela ŠvajdlenkováEO Dek FIIT
pracovníčka pre ekonomické činnosti
2.14, 1.13+421 (2) 21 022 214, +421 (2) 21 022 113
Ing. Ivana ŠvantnerováPAM Dek FIIT
mzdová účtovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217ivana.svantnerova [at] stuba.sk
SO Dek FIITpracovníčka pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 143zuzana_tekulova [at] stuba.sk
TPO Dek FIIT
vrátnik
odborný asistent CSc.,PhD.
5.31
+421 (2) 21 022 531
peter.truchly [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
3.20
+421 (2) 21 022 320
jozef.tvarozek [at] stuba.sk
Ing. Juraj VincúrUISI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.38-2 (3D LAB)+421 (2) 21 022 338
odborný asistent CSc.,PhD.
Eva VöröšováTPO Dek FIITupratovač - upratovačka
eva.vorosova [at] stuba.sk
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.UISI FIITdocent CSc.,PhD.4.37
+421 (2) 21 022 437
TPO Dek FIIT
prac. pre energetiku a revízne činnosti
2.36
+421 (2) 21 022 236
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
Eva Zmítko Horákovápracovníčka pre študijné záležitosti1.06+421 (2) 21 022 142eva.zmitko [at] stuba.sk
TPO Dek FIIT
vrátnik

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
RNDr. Darina AdámyováExterná spolupracovníčka
JUDr. Jozef Andraško, PhD.FIITExterný spolupracovník
qandrasko [at] stuba.sk
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.FIITExterná spolupracovníčka4.33
+421 (2) 21 022 433
nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
Ing. Marek AntálekFIIT
Externý spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčkaxaragonmartinez [at] stuba.sk
UISI FIIT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovník
C 0501
+421 (2) 32 888 419
tomas.bacigal [at] stuba.sk
Externý spolupracovník4.45+421 (2) 21 022 445viktor.bachraty [at] stuba.sk
Ing. Peter BakonyiUPAI FIITExterný spolupracovník5.32
+421 (2) 21 022 532
peter.bakonyi [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qbalaza [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Externý spolupracovník
qbalogh [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
4.45
+421 (2) 21 022 445
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.Externý spolupracovník
UISI FIITExterný spolupracovník
qbasila [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbatek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
martin.becka [at] stuba.sk
CPVS FIIT
Externý spolupracovník
xbelake [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbenedigova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Externý spolupracovník
qbenus [at] stuba.sk
UPAI FIITExterná spolupracovníčkaqbergerhaladova [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
xbiaginigomez [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Radoslav Blaho, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
qblesakk [at] stuba.sk
Ing. Peter BlštákExterný spolupracovník
qblstak [at] stuba.sk
Mgr. Martin Bobák, PhD.
Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
martin.bobak [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkradoslav.bohm [at] stuba.sk
Mgr. Viera Bordoy, MSc.CPVS FIITExterná spolupracovníčka2.32+421 (2) 21 022 258
Ing. Jitka Božíková
Externá spolupracovníčka
2.13+421 (2) 21 022 213jitka.bozikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
E116
+421 (2) 60 291 385
FIITExterný spolupracovníkqbritanak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Roman BronišExterný spolupracovník
5.34
+421 (2) 21 022 534
qbronisr [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
ivana.budinska [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Ing. Radek Burget, Ph.D.FIIT
Externý spolupracovník
UPAI FIIT, FIITExterná spolupracovníčka
qbuzova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Bůžek, DrSc.UPAI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Michal Bystrický, PhD.
Externý spolupracovník
3.34
+421 (2) 21 022 334
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qcagarda [at] stuba.sk
Silvia CákováExterná spolupracovníčka
5.03
+421 (2) 21 022 503
qcakova [at] stuba.sk
Alessandro CaputoExterný spolupracovníkxcaputo [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkxcelen [at] stuba.sk
Ing. Tibor Csóka, PhD.UPAI FIIT
Externý spolupracovník
B408
+421 (2) 68 279 408
Externá spolupracovníčka
qczanner [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkmartin.cechvala [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
3.17
+421 (2) 21 022 317
ivana.cernakova [at] stuba.sk
RNDr. Karla Čipková, PhD.Externá spolupracovníčkaA414
+421 (2) 60 291 472
karla.cipkova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Martin Daňko, PhD.Externý spolupracovník4.16+421 (2) 21 022 416qdanko [at] stuba.sk
Miroslav Demovič, MBAFIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Ján Dohnal, PhD.Externý spolupracovník
qdohnal [at] stuba.sk
Ing. Ladislav DominFIIT
Externý spolupracovník
qdomin [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdomonkost [at] stuba.sk
Ing. Katarína DoričováExterná spolupracovníčka
qdoricova [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Externý spolupracovník
4.13
+421 (2) 21 022 413
qdrahos [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkT 108
+421 (2) 60 291 590
Externá spolupracovníčka
Mgr. Martina Erdélyiová GancárováFIIT
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš FarkašFIIT
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
UISI FIIT
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
Externý spolupracovník
Mgr. Michal Ferko, PhD.UPAI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
qferkom [at] stuba.sk
TPO Dek FIITExterný spolupracovník1.14
+421 (2) 21 022 100
zdenko.figura [at] stuba.sk
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.Externý spolupracovníkqfiser [at] stuba.sk
Ing. Andrej Fogelton, PhD.
Externý spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
Ing. Pavol Frič, PhD.FIITExterný spolupracovníkD-101+421 (2) 60 291 401qfric [at] stuba.sk
Ing. Andrea Furková, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
qfurkova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav GalbavýFIIT
Externý spolupracovník
4.13
+421 (2) 21 022 413qgalbavy [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník4.30
+421 (2) 21 022 430
Ing. Peter GergelyExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qglasa [at] stuba.sk
RNDr. Marta GnipováFIITExterná spolupracovníčka
2.28
+421 (2) 21 022 228marta.gnipova [at] stuba.sk
Adam Greif
Externý spolupracovník
qgreif [at] stuba.sk
UISI FIIT, FIITExterná spolupracovníčka
qgrisakova [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.
Externá spolupracovníčka
3.14
+421 (2) 21 022 314
Externý spolupracovníkC501+421 (2) 60 291 226otokar.grosek [at] stuba.sk
Ing. Maroš GrundFIIT
Externý spolupracovník
qgrund [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qguothi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgyarfas [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qgyepes [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qhanuliak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qherout [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkqhlavacj1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Juraj Holas
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xhoskovad [at] stuba.sk
doc. Elena Hradiská, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
Mgr. Matej Hruška
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter Hubka, PhD.
Externý spolupracovník
qhubka [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qhudek [at] stuba.sk
Ing. František Jakab
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
4.43
+421 (2) 21 022 443
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.FIITExterný spolupracovník4.28+421 (2) 21 022 428
Externý spolupracovník
qkadlica [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Kachman, PhD.UPAI FIIT
Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
qkachman [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 0413
+421 (2) 32 888 417
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
C 0409
+421 (2) 32 888 405
martin.kalina [at] stuba.sk
Ing. Martin Kavec, PhD.UPAI FIIT
Externý spolupracovník
UPAI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
qkazicka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.Externý spolupracovník
qkliegr [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Klimo, CSc.FIITExterný spolupracovník
qklimo [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
C 0410
+421 (2) 32 888 409
martin.knor [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
4.36
+421 (2) 21 022 436lukas.kohutka [at] stuba.sk
Ing. Ivan KollárFIIT
Externý spolupracovník
2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
ivan.kollar [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
Externý spolupracovník
Mgr. Jozef Kollár, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
A 402
+421 (2) 60 291 814jozef.kollar [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš KoprdaFIITExterný spolupracovník
doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.FIIT
Externý spolupracovník
qkorenek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
5.28
+421 (2) 21 022 528
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.FIITExterný spolupracovník
5.43
+421 (2) 21 022 543
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.FIITExterný spolupracovník5.16+421 (2) 21 022 516
Mgr. Monika Kováčová, PhD.Externá spolupracovníčka064 SjF, 4.29 FIIT+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199monika.kovacova [at] stuba.sk
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.FIITExterný spolupracovník
qkovacu [at] stuba.sk
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.FIITExterný spolupracovník
qkrajcovicd [at] stuba.sk
Ing. Peter KrammerUISI FIIT, FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Martin KrupaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Kučečka
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
Ing. František KudlačákFIITExterný spolupracovník
5.05
+421 (2) 21 022 505
Ing. Róbert Kuchár
Externý spolupracovník
qkucharr [at] stuba.sk
Ing. Vladimír KunštárUPAI FIITExterný spolupracovník5.05+421 (2) 21 022 505
FIITExterný spolupracovník
qkuzmat [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.FIITExterný spolupracovník
4.15
+421 (2) 21 022 415
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.Externý spolupracovník3.06+421 (2) 21 022 306peter.lacko [at] stuba.sk
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.Externý spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590
pavel.lackovic [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xlaukoj [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331peter.laurinec [at] stuba.sk
Ing. Fedor Lehocki, PhD.Externý spolupracovník4.35 FIIT, D408
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435
FIITExterný spolupracovník4.40
+421 (2) 21 022 440
Externý spolupracovník
qlenharcik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Robert Lipovský
Externý spolupracovník
qlipovskyr [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
Externý spolupracovník
UPAI FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qlucny [at] stuba.sk
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.Externý spolupracovníkqlukotka [at] stuba.sk
Ing. Jakub MačinaFIITExterný spolupracovník
UPAI FIIT
Externý spolupracovník
4.19+421 (2) 21 022 419
doc. Ing. Marián Mach, CSc.FIIT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Kristína Machová, PhD.FIITExterná spolupracovníčka
Ing. Libor Majer, PhD.
Externý spolupracovník
E116+421 (2) 60 291 385libor.majer [at] stuba.sk
Ing. Marián Major
Externý spolupracovník
Evaggelia MaleskouExterná spolupracovníčka
FIIT
Externý spolupracovník
qmalikp [at] stuba.sk
Mgr. Elena Malkin, PhD.
Externá spolupracovníčka
FIIT
Externá spolupracovníčka
3.03
+421 (2) 21 022 303irina.ondik [at] stuba.sk
Ing. Lukáš ManduchFIIT
Externý spolupracovník
xmanduch [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A417+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmarsenic [at] stuba.sk
UISI FIIT
Externý spolupracovník
qmartis [at] stuba.sk
Mgr. Alena Martonová, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
3.19+421 (2) 21 022 319
Ing. Ján MasarykFIIT
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
Ing. Juraj Matejka, PhD.FIITExterný spolupracovník
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Externý spolupracovník
qmatiaskok [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Ján Mazák, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmesjar [at] stuba.sk
Mgr. Peter Miklovič, PhD.FIITExterný spolupracovníkA122
+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861
peter.miklovic [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkqmikoczy [at] stuba.sk
Ing. Ján MikolajFIITExterný spolupracovník
qmikolaj [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 0404
Ing. Branislav Mišota, PhD.FIITExterný spolupracovník
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435branislav.misota [at] stuba.sk
Ing. Veronika Miťková, PhD.
Externá spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovník
xmohamed [at] stuba.sk
UISI FIIT
Externý spolupracovník
qmolnare [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
Externý spolupracovník
4.32
+421 (2) 21 022 432
RNDr. Alena Molnárová
Externá spolupracovníčka
qmolnarovaa [at] stuba.sk
Mgr. Attila MoravcsíkFIITExterný spolupracovník
qmoravcsik [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkCIT 3/1+421 (2) 32 888 715richard.moravec [at] stuba.sk
Ing. Peter Morávek
Externý spolupracovník
Mgr. Miloš MrvaFIIT
Externý spolupracovník
qmrva [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
5.33+421 (2) 21 022 533qmuranyi [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
3.03
+421 (2) 21 022 303
Ing. Tomáš NečasFIIT
Externý spolupracovník
RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Giang Nguyen, PhD.
Externá spolupracovníčka
Mgr. Lucia NižníkováSIK FIIT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FIIT
Externá spolupracovníčka
xoikonomou [at] stuba.sk
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A413
+421 (2) 60 291 745
Mgr. Milada Omachelová, PhD.Externá spolupracovníčka
4.29
+421 (2) 21 022 429milada.omachelova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovníkjozef.papula [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qparalic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qparalicm [at] stuba.sk
Ing. Roman PáterekFIITExterný spolupracovník
qpaterek [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
D401
+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
Ida Penezić
Externá spolupracovníčka
xpenezic [at] stuba.sk
CVKS FIITExterný spolupracovník
2.42
+421 (2) 21 022 242
Michal Pidanič
Externý spolupracovník
Ing. Milan PikulaUPAI FIIT, FIITExterný spolupracovník
Ing. Peter Pištek, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
5.16, 1.08+421 (2) 21 022 516peter.pistek [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.Externý spolupracovník
Juraj Podroužek
Externý spolupracovník
qpodrouzek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
4.36+421 (2) 21 022 436ivan.polasek [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.Externý spolupracovník
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.FIIT
Externý spolupracovník
4.04+421 (2) 21 022 404jiri.pospichal [at] stuba.sk
Mgr. Marián PotočnýFIIT
Externý spolupracovník
Ing. Anna PovažanováFIITExterná spolupracovníčka
4.33
+421 (2) 21 022 433
Mgr. Judita PšenekováExterná spolupracovníčka5.03+421 (2) 21 022 503
RNDr. Daniel Reitzner, Ph.D.UPAI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.FIITExterný spolupracovník
B603, B414
+421 (2) 60 291 703
Externá spolupracovníčka
3.16+421 (2) 21 022 316viera.rozinajova [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Mgr. Kostiantyn RudenkoExterný spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
Ing. Milan Rusko, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.FIIT
Externý spolupracovník
qruzicka [at] stuba.sk
Ing. Michal Ružovič, PhD.
Externý spolupracovník
qruzovic [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
5.03+421 (2) 21 022 503qrybarovav [at] stuba.sk
RNDr. Peter RybárFIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsabor [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
Externý spolupracovník
C 0408
+421 (2) 32 888 218
peter.sarkoci [at] stuba.sk
UPAI FIIT, FIITExterný spolupracovníkqsedlakm3 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Bc. Ján SkalnýUPAI FIIT
Externý spolupracovník
5.33
+421 (2) 21 022 533
jan.skalny [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
Mgr. Ivan Sládečka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FIIT
Externá spolupracovníčka
iveta.smetanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Viliam Solčány, PhD.
Externý spolupracovník
4.16
+421 (2) 21 022 416viliam.solcany [at] stuba.sk
doc. RNDr. Martin Stanek, CSc.FIIT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.UISI FIIT
Externý spolupracovník
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qsteinerova [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčkaE119+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194viera.stopjakova [at] stuba.sk
Ing. Josef Strnadel, Ph.D.
Externý spolupracovník
qstrnadel [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Strnád, CSc.FIITExterný spolupracovník
D-111
+421 (2) 60 291 384
FIIT
Externý spolupracovník
D-208+421 (2) 60 291 231qsuchal [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsukuba [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčkaT109
+421 (2) 60 291 790
alena.suttnerova [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qsvetsky [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
3.37
+421 (2) 21 022 337
martin.svrcek [at] stuba.sk
Ing. Peter SýsUPAI FIITExterný spolupracovník
qsys [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D-101+421 (2) 60 291 401qsafarik [at] stuba.sk
Ing. Radovan ŠajbenExterný spolupracovník
qsajbenr [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
Externý spolupracovník
qsefranek [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qseleng [at] stuba.sk
Ing. Roman Šelmeci, PhD.Externý spolupracovník3.30
+421 (2) 21 022 330
RNDr. Ľubor Šešera, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
4.33
+421 (2) 21 022 433lubor.sesera [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.45
+421 (2) 21 022 445
jakub.sevcech [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 0412
+421 (2) 32 888 731
Ing. Martin ŠimlaštíkFIITExterný spolupracovník
E121
+421 (2) 60 291 163
Externý spolupracovník
C 0405+421 (2) 32 888 315jozef.siran [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.Externý spolupracovník
D-209
+421 (2) 60 291 693
prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
Externý spolupracovník
marian.surab [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qsurek [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qsusol [at] stuba.sk
Ing. Ivana ŠvantnerováFIIT
Externá spolupracovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217
ivana.svantnerova [at] stuba.sk
UPAI FIITExterný spolupracovník4.05
+421 (2) 21 022 405
Externý spolupracovník
xtanczost [at] stuba.sk
Mgr. Michal Teplan, PhD.
Externý spolupracovník
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.Externý spolupracovník
C 0419
+421 (2) 32 888 430
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Tibor TorokFIITExterný spolupracovník
Ing. Dinh Viet Tran, PhD.
Externý spolupracovník
qtran [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Matúš TunaFIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qturcanik [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
D-209
+421 (2) 60 291 693
Ing. Milan Unger, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Dávid UrbánExterný spolupracovník
qurband1 [at] stuba.sk
Ing. Alexander Valach
Externý spolupracovník
5.04+421 (2) 21 022 504alexander.valach [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Valášek, PhD.Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
Ing. Marek Vančo, PhD.Externý spolupracovník
B410
marek_vanco [at] stuba.sk
Ing. Jozef VaškoUPAI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Peter Vilhan, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
Ing. Marian Vojs, PhD.Externý spolupracovníkE408+421 (2) 60 291 367
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
C507+421 (2) 60 291 651milan.vojvoda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qzabovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ján Zelenka, PhD.
Externý spolupracovník
qzelenkaj [at] stuba.sk
Mgr. Jakub Zeman, PhD.FIITExterný spolupracovník
qzemanj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qzendulka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qziman [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
aneta.zubekova [at] stuba.sk
Mgr. Lenka Žárová
Externá spolupracovníčka