20. 11. 2019  13:27 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB2124+421 (2) 59 325 249pavel.acai [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTprofesor CSc.,PhD.SB 479+421 (2) 59 325 536pavol.alexy [at] stuba.sk
Ing. Marta Ambrová, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.172, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 783marta.ambrova [at] stuba.sk
Jarmila AndrovičováEÚ Dek FCHPTfinančná účtovníčkaB 1102+421 918 674 636jarmila.androvicova [at] stuba.sk
Ing. Július AnnusOChF ÚFCHCHF FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním226, stará budova, 2. poschodiejulius.annus [at] stuba.sk
Ing. Monika Antošová, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB2125+421 (2) 59 325 240, +421 (2) 59 325 219monika.antosova [at] stuba.sk
Ing. Matej Babjak, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.matej.babjak [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Bača, PhD.OAM ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.104,SB,1. poschodie+421 (2) 59 325 545lubos.baca [at] stuba.sk
Mgr. Ladislav Bačiak, PhD.CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.pracovisko na Kramároch+421 (2) 59 542 765ladislav.baciak [at] stuba.sk
Ing. Peter BakaráčOIaRP ÚIAM FCHPTasistentpeter.bakarac [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.OPKV ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS I. DrSc.+421 903 238 191, 4901dusan.bakos [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB 664+421 (2) 59 325 353monika.bakosova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.OM ÚIAM FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 618+421 918 674 296, +421 (2) 59 325 341vladimir.balaz [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.OChBI ÚCHEI FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NB3128+421 (2) 59 325 256vladimir.bales [at] stuba.sk
Mgr. Anna BalogováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitostiB 122+421 918 674 239anna.balogova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.253, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 789zuzana.barbierikova [at] stuba.sk
Eva BartalosováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaeva.bartalosova [at] stuba.sk
Hilda BartoličováTPP FCHPTvrátnik+421 918 674 238hilda.bartolicova [at] stuba.sk
Ing. Natália BaťalíkováSCHK FCHPTknihovníčkaNB 2.posch.A 234natalia.batalikova [at] stuba.sk
Robert BatthyányTPP FCHPTprevádzkový pracovníkNB/1.posch. 102+421 918 674 135robert.batthyany [at] stuba.sk
Hedviga BaumannováTPP FCHPTupratovač - upratovačkahedviga.baumannova [at] stuba.sk
Matúš Juraj BederSCHK FCHPTprac. technickej obsluhy a údržby VSNB 2.posch. A 297+421 948 496 479matus.beder [at] stuba.sk
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.ÚACH FCHPTvedecký pracovník KS I. DrSc.568, nová budova, blok C, 5. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 736ernest.beinrohr [at] stuba.sk
Izabela BenedekováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaizabela.benedekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Benická, PhD.ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.566, nová budova, blok C, 5. poschodie, 585, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195eva.benicka [at] stuba.sk
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147dusan.berkes [at] stuba.sk
Ing. Monika BielaOChF ÚFCHCHF FCHPTasistentkamonika.biela [at] stuba.sk
Beáta BielikováTPP FCHPTvrátnikNB/A+421 918 674 238beata.bielikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 620, 6.p+421 (2) 59 325 478lucia.birosova [at] stuba.sk
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 (2) 59 325 281jana.blaskovicova [at] stuba.sk
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.OTVŠ FCHPTprofesor CSc.,PhD.miroslav.bobrik [at] stuba.sk
Ing. Ján Bočkaj, PhD.OSP-DP ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.jan.bockaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.OEI ÚCHEI FCHPTprofesor CSc.,PhD.746, nová budova, blok B, 7. poschodie+421 (2) 59 325 384igor.bodik [at] stuba.sk
Mgr. Martina BodnárováCL FCHPTchemický lab. technička a kontrolórmartina.bodnarova [at] stuba.sk
RNDr. Štefan Boor, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 629, NB 181+421 918 674 308, +421 (2) 59 325 317stefan.boor [at] stuba.sk
Gabriela BorsányiováOTVŠ FCHPTskladníčkaNB P127+421 (2) 59 325 644, +421 918 674 644, 4644gabriela.borsanyiova [at] stuba.sk
Ing. Dušan BortňákOOCh ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technik a kontrolórdusan.bortnak [at] stuba.sk
Ing. Barbora BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184barbora.brachnakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.ÚBM FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.+421 918 674 514, 4514albert.breier [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Breza, CSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.277, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 482martin.breza [at] stuba.sk
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPTprofesorka DrSc.279, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 666vlasta.brezova [at] stuba.sk
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.275, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 482lukas.bucinsky [at] stuba.sk
Mária BudayováTPP FCHPTupratovač - upratovačkamaria.budayova [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Budinský, CSc.CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.lubos.budinsky [at] stuba.sk
Iveta BugárováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaiveta.bugarova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Burčová, PhD.OPT ÚPV FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.zuzana.burcova [at] stuba.sk
Eduard BuzetzkiOFCh ÚFCHCHF FCHPTasistenteduard.buzetzki [at] stuba.sk
Ing. Denisa CagardováOChF ÚFCHCHF FCHPTasistentkadenisa.cagardova [at] stuba.sk
Ing. Oľga Caletková, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.olga.caletkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.230, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 538zuzana.cibulkova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.OPT ÚPV FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.zuzana.ciesarova [at] stuba.sk
Gejza CsánóOOTKaR ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technik a kontrolórgejza.csano [at] stuba.sk
Agáta CsenkeyováOFCh ÚFCHCHF FCHPTchemický lab. technička a kontrolór263, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 778agata.csenkeyova [at] stuba.sk
Eva CvečkováEÚ Dek FCHPTfinančná účtovníčkaD 1119+421 918 674 638eva.cveckova [at] stuba.sk
Ing. František Čacho, PhD.ÚACH FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.389, nová budova, blok C, 3. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 736frantisek.cacho [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.michal.ceppan [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 471+421 (2) 59 325 570ludmila.cernakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Čertík, PhD.ÚBT FCHPTdocent CSc.,PhD.SB 320+421 (2) 59 325 491milan.certik [at] stuba.sk
Ing. Ivan Červeňanský, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB2130ivan.cervenansky [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.OEI ÚCHEI FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.728, nová budova, blok A, 7. poschodie+421 (2) 59 325 220gabriel.cik [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 666+421 (2) 59 325 355lubos.cirka [at] stuba.sk
Ing. Katarína Čížová, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.katarina.cizova [at] stuba.sk
Mgr. Eva DanášováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitostiB 123+421 918 674 242eva.danasova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTprofesor CSc.,PhD.153, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 523vladimir.danielik [at] stuba.sk
Terézia DanišováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaÚZ Vyhne+421 918 674 729terezia.danisova [at] stuba.sk
Ing. Denisa Darvasiová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.269, stará budova, 2. poschodiedenisa.darvasiova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 918 674 406, 4406pavol.daucik [at] stuba.sk
Mgr. Ivana DekánkováOOCh ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technička a kontrolórivana.dekankova [at] stuba.sk
Veronika DendišováTPP FCHPTtechnická pracovníčkaÚZ Vyhne+421 918 674 729veronika.dendisova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.OEI ÚCHEI FCHPTdocent DrSc.730, nová budova, blok A, 7. poschodie+421 (2) 59 325 231jan.derco [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.ÚBT FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 327+421 (2) 59 325 710, +421 (2) 59 325 710katarina.dercova [at] stuba.sk
RNDr. Ľubor Dlháň, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.460, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 618, +421 (2) 59 325 241lubor.dlhan [at] stuba.sk
Ing. Jana Doháňošová, PhD.CL FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.P32 B, stará budova, prízemie vľavo+421 (2) 59 325 452jana.dohanosova [at] stuba.sk
RNDr. Ima Dovinová, PhD.ÚBM FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímima.dovinova [at] stuba.sk
Gabriela DrobňakováEÚ Dek FCHPTpracovníčka pre zahraničné vzťahyNB - 1.posch, B 1196+421 918 674 193gabriela.drobnakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.OEI ÚCHEI FCHPTprofesor CSc.,PhD.747, nová budova, blok B, 7. poschodie+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661miloslav.drtil [at] stuba.sk
Ing. Iveta DrtilováSCHK FCHPTknihovníčkaNB -2.posch. A 227+421 918 674 179iveta.gundova [at] stuba.sk
Ing. Darina DruskováEÚ Dek FCHPTpracovníčka pre plán a rozpočetD 1118+421 918 674 133darina.druskova [at] stuba.sk
Ing. Tibor Dubaj, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.201, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 532tibor.dubaj [at] stuba.sk
Rudolf DubanTPP FCHPTprevádzkový pracovníkNB/S157+421 918 674 114, 4114rudolf.duban [at] stuba.sk
Bc. Jolana DubecováOACh ÚACHTM FCHPTchemický lab. technička a kontrolórjolana.dubecova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.NB2123+421 918 674 654jozef.dudas [at] stuba.sk
Ing. Barbora DudášováOChBI ÚCHEI FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnostiNB3132+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 251, 4251barbora.dudasova [at] stuba.sk
Zita DudášováTPP FCHPTupratovač - upratovačkazita.dudasova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.ÚBT FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 384katarina.durcanska [at] stuba.sk
Ing. Kamila ĎurišováÚBM FCHPTasistentkakamila.smelkova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Dvonka, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.NB 5118+421 (2) 59 325 221vladimir.dvonka [at] stuba.sk
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTdocentka CSc.,PhD.270, stará budova, 2. poschodie+421 918 674 477, +421 (2) 59 325 477dana.dvoranova [at] stuba.sk
Ing. Jozef DzivákSCHK FCHPTriaditeľ SCHK+421 915 797 336, 4179jozef.dzivak [at] stuba.sk
Michal ElefantTPP FCHPTpracovník pre verejné obstarávaniemichal.elefant [at] stuba.sk
Ing. Katarína Elefantová, PhD.ÚBM FCHPTchemický laborant, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.katarina.turakova [at] stuba.sk
Elena FabíkováOFCh ÚFCHCHF FCHPTchemický lab. technička a kontrolór271, stará budova, 2. poschodie+421 918 674 785, 4785elena.fabikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.225, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 681pavol.fedorko [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.OAT ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS I. DrSc.156, stará budova, 1. poschodie+421 918 674 461, +421 (2) 59 325 461pavel.fellner [at] stuba.sk
Ing. Jozef Feranc, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.jozef.feranc [at] stuba.sk
Ing. Branislav Ferko, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.branislav.ferko [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.OIaRP ÚIAM FCHPTprofesor DrSc.NB 675+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354miroslav.fikar [at] stuba.sk
Ing. Róbert Fischer, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.robert.fischer [at] stuba.sk
Eva FoltínováOPKV ÚPSP FCHPTchemický lab. technička a kontrolóreva.foltinova [at] stuba.sk
Ing. Marek Fronc, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.233, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 531marek.fronc [at] stuba.sk
Marta FujákováÚBM FCHPTchemický lab. technička a kontrolórSB 632+421 (2) 59 325 410marta.fujakova [at] stuba.sk
Ing. Katarína FulajtárováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNB 736+421 (2) 59 325 326katarina.fulajtarova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Furdíková, PhD.ÚBT FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 308+421 (2) 59 325 330katarina.furdikova [at] stuba.sk
Ing. Matúš FurkaOIaRP ÚIAM FCHPTasistentmatus.furka [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav GajdošOSP-DP ÚPSP FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjaroslav.gajdos [at] stuba.sk
Ing. Peter Gajdoš, PhD.ÚBT FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.SB 353+421 (2) 59 325 565peter_gajdos [at] stuba.sk
Ing. Helena GaládováÚBM FCHPTchemický laboranthelena.galadova [at] stuba.sk
Ing. Marián Gall, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 604+421 (2) 59 325 335marian.gall [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Gál, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.lukas.gal [at] stuba.sk
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.159, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 560miroslav.gal [at] stuba.sk
Miroslava GaraiováTPP FCHPTprevádzková pracovníčkamiroslava.garaiova [at] stuba.sk
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB 781+421 (2) 59 325 372dana.gasparovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.ÚFCHCHF FCHPTprofesor DrSc.266, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 460, +421 918 674 460anton.gatial [at] stuba.sk
Mgr. Silvia GaučíkováEÚ Dek FCHPTpracovníčka pre plán a rozpočetNB - 1.posch, C 1117+421 918 674 318silvia.gaucikova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Gemeiner, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.pavol.gemeiner [at] stuba.sk
Darina GolembiovskáTPP FCHPTposol - doručovateľNB/P-97+421 905 565 430darina.golembiovska [at] stuba.sk
Lýdia GörögováTPP FCHPTupratovač - upratovačkalydia.gorogova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTprofesor DrSc.NB 520+421 (2) 59 325 160, +421 918 674 160, 4160tibor.gracza [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB3117+421 918 674 263, 4263elena.graczova [at] stuba.sk
Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.227, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 688jaroslav.granatier [at] stuba.sk
Ing. Martin Grančay, PhD.PS Dek FCHPTvedúci informačného centraNB - 2.posch, B 237+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420martin.grancay [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Greif, PhD.OPT ÚPV FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.SB 564, SB 576+421 (2) 59 325 557, +421 (2) 59 325 550gabriel.greif [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.OPT ÚPV FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 553maria.greifova [at] stuba.sk
Dušan GrünwaldTPP FCHPTobsluhovač vykurovaniaSB/S200+421 918 674 420, 4420dusan.grunwald [at] stuba.sk
Erik GrünwaldTPP FCHPTobsluhovač vykurovaniaSB/S200+421 918 674 420erik.grunwald [at] stuba.sk
Soňa GrünwaldováTPP FCHPTposol - doručovateľNB/P-97+421 905 565 430sona.grunwaldova [at] stuba.sk
Mgr. Marcela HadvinováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťSB 401+421 (2) 59 325 772marcela.hadvinova [at] stuba.sk
Ing. Zora Hajdúchová, PhD.OAM ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.119,SB,1.poschodie+421 (2) 59 325 677zora.bazelova [at] stuba.sk
Ing. Marián HájekOPT ÚPV FCHPTpracovník pre ekonomické činnostiSB 558+421 (2) 59 325 555marian.hajek [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 417, SB 429+421 (2) 59 325 404, +421 (2) 59 325 402elena.hajekova [at] stuba.sk
Anna HalgašováOPAF ÚPSP FCHPTchemický lab. technička a kontrolóranna.halgasova [at] stuba.sk
Ing. Michaela HalinkovičováOOCh ÚOCHKP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, chemický techničkamichaela.halinkovicova [at] stuba.sk
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.OTVŠ FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.jaroslav.hancak [at] stuba.sk
Ing. Michal Hatala, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.michal.hatala [at] stuba.sk
doc. Ing. Juma Haydary, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 3112, NB 2128+421 (2) 59 325 252, +421 (2) 59 325 210juma.haydary [at] stuba.sk
Ing. Aleš Ház, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.ales.haz [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Hegyi, PhD.ÚBT FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.SB 316zuzana.hegyi [at] stuba.sk
Ing. Richard Heriban, PhD.SCHK FCHPTtechnický pracovník224, NB-2.posch.,A+421 (2) 59 325 360, +421 918 674 369richard.heriban [at] stuba.sk
Mgr. Peter Herich, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT, CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., odborný asistent CSc.,PhD.P42, stará budova, prízemie vľavo, 229, stará budova, 2. poschodiepeter.herich [at] stuba.sk
Miloš HincaOChBI ÚCHEI FCHPTchemický lab. technik a kontrolórNB3109+421 (2) 59 325 737milos.hinca [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.ÚACHTM FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.180, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 468jan.hives [at] stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.OPT ÚPV FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 571, SB 614+421 (2) 59 325 418, +421 (2) 59 325 444jarmila.hojerova [at] stuba.sk
Helena HolubiczkáTPP FCHPTupratovač - upratovačkahelena.holubiczka [at] stuba.sk
Mária HolubiczkáTPP FCHPTupratovač - upratovačkamaria.holubiczka [at] stuba.sk
Ing. Lucia HoppanováÚBM FCHPTchemický laborantlucia.hoppanova [at] stuba.sk
Mgr. Magdaléna HorákováOJ FCHPTodborná asistentka bez vedeckej hodnostiNB 6104+421 (2) 59 325 269, +421 918 674 154, 4154magdalena.horakova [at] stuba.sk
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB 630+421 (2) 59 325 332lubomira.horanska [at] stuba.sk
Ing. Michal Horňáček, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.michal.hornacek [at] stuba.sk
Ing. Blažej Horváth, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.NB 764+421 (2) 59 325 323blazej.horvath [at] stuba.sk
Eva HorváthováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaeva.horvathova [at] stuba.sk
Ing. Michaela HorváthováOIaRP ÚIAM FCHPTasistentkamichaela.horvathova [at] stuba.sk
Monika HorváthováTPP FCHPTupratovač - upratovačkamonika.horvathova [at] stuba.sk
Ing. Marcela Hricová, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 372+421 (2) 59 325 575marcela.hricova [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.372, nová budova, blok C, 3. poschodie, 494, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 287, +421 (2) 59 325 735katarina.hrobonova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTprofesor DrSc.milan.hronec [at] stuba.sk
Ing. Helena Hronská, PhD.ÚBT FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 302+421 (2) 59 325 719helena.hronska [at] stuba.sk
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.563, nová budova, blok C, 5. poschodie, 579, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 915 396 928svetlana.hrouzkova [at] stuba.sk
Veronika HruškováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitostiB 122+421 918 674 243veronika.hruskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.ÚPSP FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 482+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446, 4446ivan.hudec [at] stuba.sk
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.SB 632+421 (2) 59 325 410, +421 918 674 410, 4410daniela.hudecova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTdocent CSc.,PhD.pavol.hudec [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.OEI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.712, nová budova, blok A, 7. poschodie+421 (2) 59 325 387miroslav.hutnan [at] stuba.sk
Ing. Marián HvolkaSCHK FCHPTknihovníkNB - 2.posch, A 232+421 918 674 119marian.hvolka [at] stuba.sk
Ing. Eva Hybenová, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 625+421 (2) 59 325 436eva.hybenova [at] stuba.sk
Karol ChaloupkaODCP ÚPSP FCHPTchemický lab. technik a kontrolórkarol.chaloupka [at] stuba.sk
Anna ChalupkováÚACH FCHPTchemický lab. technička a kontrolór376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 478, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 734, +421 (2) 59 325 728anna.chalupkova [at] stuba.sk
Agnesa ChlebákováOPKV ÚPSP FCHPTchemický lab. technička a kontrolórSB 379+421 (2) 59 325 568agnesa.chlebakova [at] stuba.sk
Monika ChorváthováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitostiB 124+421 918 734 337monika.chorvathova [at] stuba.sk
Monika ChudáTPP FCHPTupratovač - upratovačkamonika.chuda [at] stuba.sk
Ing. Michal Ilčin, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.212, stará budova, 2. poschodiemichal.ilcin [at] stuba.sk
Ing. Viera Illeová, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.NB2124+421 (2) 59 325 249, +421 (2) 59 325 219, +421 918 674 219, 4219viera.illeova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Imreová, PhD.OEI ÚCHEI FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.zuzana.imreova [at] stuba.sk
RNDr. Denisa Imrichová, PhD.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.denisa.imrichova [at] stuba.sk
Ing. Mario Izakovič, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 355+421 (2) 59 325 612
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 4126+421 (2) 59 325 218michal.jablonsky [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.OTVŠ FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.katarina.jaduddova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Jakubec, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.pavol.jakubec [at] stuba.sk
Ing. Michaela Jakubíková, PhD.ÚACH FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.565, nová budova, blok C, 5. poschodie, 496, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 722michaela.tomkova [at] stuba.sk
Ing. Tibor Jakubík, CSc.ÚACH FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.P40, stará budova, prízemie vľavo+421 (2) 59 325 417tibor.jakubik [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB 5124+421 (2) 59 325 227viera.jancovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Janek, PhD.OAM ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.132,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 547marian.janek [at] stuba.sk
Ing. Ján Janošovský, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB2130jan.janosovsky [at] stuba.sk
Ing. Ivan Janotka, DrSc.OAM ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS I. DrSc.111,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 540ivan.janotka [at] stuba.sk
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc.ÚBM FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 618, SB 617+421 (2) 59 325 455, +421 (2) 59 325 522sona.jantova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Jasem, CSc.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 630+421 (2) 59 325 332milan.jasem [at] stuba.sk
Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.277, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 482ingrid.puskarova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.ÚCHEI FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.NB2127+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 250, 4250ludovit.jelemensky [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Ježíková, PhD.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.P9, stará budova, prízemie+421 (2) 59 325 528zuzana.jezikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 443+421 (2) 59 325 629vladimir.jorik [at] stuba.sk
Emília JurišováEÚ Dek FCHPTpracovníčka pre plán a rozpočetemilia.jurisova [at] stuba.sk
Ing. Jana Jurišová, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.151, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 774jana.jurisova [at] stuba.sk
Ing. Michal Kaliňák, PhD.CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.P35B, stará budova, prízemie vľavo+421 (2) 59 325 777michal.kalinak [at] stuba.sk
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.barbora.kalinakova [at] stuba.sk
Ing. Martin Kalúz, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 666+421 (2) 59 325 355martin.kaluz [at] stuba.sk
Ing. Silvia KaratiniPS Dek FCHPTpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťNB - 2.posch, B 236+421 905 559 413silvia.karatini [at] stuba.sk
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.OPT ÚPV FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 552jolana.karovicova [at] stuba.sk
PhDr. Katarína KarvašováOJ FCHPTodborná asistentka bez vedeckej hodnostikatarina.karvasova [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 918 674 325, 4325alexander.kaszonyi [at] stuba.sk
Irena KášováTPP FCHPTupratovač - upratovačkairena.kasova [at] stuba.sk
RNDr. Svatava Kašparová, PhD.CL FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.pracovisko na Kramároch+421 (2) 59 542 765svatava.kasparova [at] stuba.sk
Anton KenickýTPP FCHPTdomovník - údržbár, údržbáranton.kenicky [at] stuba.sk
Ing. Kamil Kerekeš, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.176, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 463kamil.kerekes [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Khunová, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.viera.khunova [at] stuba.sk
Iveta KissováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaiveta.kissova [at] stuba.sk
Ing. Karol KišOIaRP ÚIAM FCHPTasistentkarol.kis [at] stuba.sk
Ing. Martin Klaučo, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.martin.klauco [at] stuba.sk
doc. Ing. Erik Klein, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.208, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 661erik.klein [at] stuba.sk
Ing. Andrea Kleinová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.230, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 538andrea.kleinova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana Klempová, PhD.ÚBT FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 353+421 (2) 59 325 565tatiana.klempova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana KlempováÚĽZ Dek FCHPTvedúca útvaru ľudských zdrojovNB - 1.posch, A 181+421 918 674 309zuzana.klempova [at] stuba.sk
Ing. Teodora Kocsisová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.230, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 538teodora.kocsisova [at] stuba.sk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.OPT ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 574+421 (2) 59 325 445zlatica.kohajdova [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD.OTVŠ FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB P126+421 (2) 59 325 643andrea.balkova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc.OM ÚIAM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.NB 619+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294anna.kolesarova [at] stuba.sk
Marta KoleszárováTPP FCHPTupratovač - upratovačkamarta.koleszarova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.OACh ÚACHTM FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.NB 549+421 (2) 59 325 622, +421 (2) 52 495 257, +421 918 674 622, 4622marian.koman [at] stuba.sk
Ing. Martina Koňuchová, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.martina.macakova [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.peter.koos [at] stuba.sk
RNDr. Anna Koreňová, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.anna.korenova [at] stuba.sk
Alexander KovácsTPP FCHPTpracovník MTZ+421 918 674 668, 4668alexander.kovacs [at] stuba.sk
Zuzana KovácsováTPP FCHPTupratovač - upratovačkazuzana.kovacsova [at] stuba.sk
Stanislava KováčováOPKV ÚPSP FCHPTchemický lab. technička a kontrolórNB 5100+421 (2) 59 325 399stanislava.kovacova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kovár, CSc.OAM ÚACHTM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.103,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 548vladimir.kovar [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.272, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 368, +421 917 674 368jozef.kozisek [at] stuba.sk
Mgr. Andrej KožuchSCHK FCHPTknihovníkandrej.kozuch [at] stuba.sk
Michelle Kožuchová BajemaSCHK FCHPTknihovníčkamichelle.bajema [at] stuba.sk
Mária KrajčírováOOCh ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technička a kontrolór, chemický techničkamaria.krajcirova [at] stuba.sk
Monika KrajčovičováTPP FCHPTupratovač - upratovačkamonika.krajcovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Králik, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTdocent CSc.,PhD.milan.kralik [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Krasňan, PhD.ÚBT FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.SB 317vladimir.krasnan [at] stuba.sk
doc. Ing. František Kreps, PhD.OPT ÚPV FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.SB, 5.posch. 573+421 948 020 272frantisek.kreps [at] stuba.sk
Ľudmila Krištofíková, prom. chem.ÚBT FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 301+421 (2) 59 325 719ludmila.kristofikova [at] stuba.sk
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.nada.krivonakova [at] stuba.sk
Ing. Henrich Krump, Ph.D.OPKV ÚPSP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.henrich.krump [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTdocent CSc.,PhD.jan.kruzelak [at] stuba.sk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.svetlana.krystofova [at] stuba.sk
Ing. Emília Kubiňáková, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.155, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 462emilia.kubinakova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184vladimir.kuchtanin [at] stuba.sk
Ildikó KulcsárováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaildiko.kulcarova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kurák, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB4143tomas.kurak [at] stuba.sk
Ing. Eva Kuzielová, PhD.OAM ÚACHTM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.119,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 677eva.kuzielova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.ÚIAM FCHPTriaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.NB 663+421 (2) 59 325 352michal.kvasnica [at] stuba.sk
Ing. Andrea KvasničákováOPKV ÚPSP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímandrea.kvasnicakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB3120zuzana.svandova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Labovský, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB3120juraj.labovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.ÚACH FCHPTprofesor DrSc.476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 580, nová budova, blok C, 5. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodiejan.labuda [at] stuba.sk
Ľubomír LahoÚBT FCHPTchemický lab. technik a kontrolórSB 329+421 (2) 59 325 480lubomir.laho [at] stuba.sk
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.ÚBM FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.SB 518+421 (2) 59 325 516boris.lakatos [at] stuba.sk
Ing. Angelika Lásiková, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB 422+421 (2) 59 325 149, +421 (2) 59 325 145angelika.lasikova [at] stuba.sk
Ing. Michaela Lauková, PhD.OPT ÚPV FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., sekretárkamichaela.jurasova [at] stuba.sk
Bc. Sylvia LazovskáOACh ÚACHTM FCHPTchemický lab. technička a kontrolórsylvia.lazovska [at] stuba.sk
Marián LehoczkýTPP FCHPTupratovač - upratovačka+421 903 842 083marian.lehoczky [at] stuba.sk
Mária LekovičTPP FCHPTupratovač - upratovačkamaria.lekovic [at] stuba.sk
Ing. Marek LelovskýOJ FCHPTodborný asistent bez vedeckej hodnostimarek.lelovsky [at] stuba.sk
Ing. Lívia LépesováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímlivia.lepesova [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.CL FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.P35 B, stará budova, prízemie vľavo+421 (2) 59 325 777tibor.liptaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.OAM ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.NC 731, 130,SB,1.poshodie+421 908 674 086, +421 (2) 59 325 433jan.lokaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.OChF ÚFCHCHF FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.223, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 741, +421 907 030 012vladimir.lukes [at] stuba.sk
Ing. Karol Lušpai, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.233, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 531karol.luspai [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.OEI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.718, nová budová, blok A, 7. poschodietomas.mackulak [at] stuba.sk
Katarína MacuškováOIaRP ÚIAM FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnostiNB 676+421 (2) 59 325 366, +421 918 674 366katarina.macuskova [at] stuba.sk
Ing. Pavel Májek, PhD.ÚACH FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.390, nová budova, blok C, 3. poschodie, 393, nová budova, blok C, 3. poschodie+421 (2) 59 325 311pavel.majek [at] stuba.sk
Žaneta MakkyováTPP FCHPTupratovač - upratovačkazaneta.makkyova [at] stuba.sk
Ing. Michal Malček, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.michal.malcek [at] stuba.sk
Ing. Božena MalíkováÚBT FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnostiSB 319+421 (2) 59 325 485bozena.malikova [at] stuba.sk
Ing. Alena Manová, PhD.ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.577, nová budova, blok C, 5. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 274, +421 (2) 59 325 736alena.manova [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTprofesor DrSc.NB 427, NB 405+421 (2) 59 325 164, +421 (2) 59 325 747stefan.marchalin [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.OChBI ÚCHEI FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.NB 3131+421 (2) 59 325 259, +421 918 674 259, 4259jozef.markos [at] stuba.sk
Ing. Kristína Markošová, PhD.ÚBT FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 317kristina.markosova [at] stuba.sk
Ing. Martin Markovič, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.martin.markovic [at] stuba.sk
Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.361, nová budova,blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 611jaroslava.maroszova [at] stuba.sk
RNDr. Ján Marták, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.NB 3119jan.martak [at] stuba.sk
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.OPT ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 569silvia.martiniakova [at] stuba.sk
Július MartinkovičSCHK FCHPTknihovníkjulius.martinkovic [at] stuba.sk
RNDr. Alexander Maťašovský, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.alexander.matasovsky [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Matejčeková, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTasistentkaSB 524+421 (2) 59 325 517zuzana.matejcekova [at] stuba.sk
Mgr. Ján Matúška, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.227, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 688jan.matuska [at] stuba.sk
Ing. Romana MatúšováÚACH FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním478, nová budova, blok C, 4. poschodie, 376, nová budova, blok C, 3. poschodie+421 (2) 59 325 734, +421 (2) 59 325 728romana.matusova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.260, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 520milan.mazur [at] stuba.sk
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 621+421 (2) 59 325 524alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
Mgr. Lucia Messingerová, PhD.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.lucia.messingerova [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTprofesor CSc.,PhD.NB 694+421 (2) 59 325 149alajos.meszaros [at] stuba.sk
doc. Ing. Otto Mierka, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.NB2122otto.mierka [at] stuba.sk
Ing. Mário Mihaľ, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB3126mario.mihal [at] stuba.sk
Andrea MichálekováOACh ÚACHTM FCHPTchemický lab. technička a kontrolór550, nová budova,blok B, 5.poschodie+421 (2) 59 325 622andrea.michalekova [at] stuba.sk
Ing. Martin Michalík, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.212, stará budova, 2. poschodiemartin.michalik [at] stuba.sk
Ing. Zuzana MichalíkováEÚ Dek FCHPTvedúca oddelenia finančného účtovníctvaNB - 1.posch, C 1123+421 918 674 132zuzana.michalikova [at] stuba.sk
Ing. Alena MichalováDek FCHPTtajomníčka fakultyNB 189+421 905 505 900alena.michalova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.OIaRP ÚIAM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NB 652+421 (2) 59 325 343jan.mikles [at] stuba.sk
Judita MikócziováTPP FCHPTupratovač - upratovačkajudita.mikocziova [at] stuba.sk
Štefan MiksaiOFCh ÚFCHCHF FCHPTchemický lab. technik a kontrolór263, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 778stefan.miksai [at] stuba.sk
Ing. Anna Mikulajová, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 512a+421 (2) 59 325 419, +421 (2) 59 325 517anna.mikulajova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.OPAF ÚPSP FCHPTdocent CSc.,PhD.milan.mikula [at] stuba.sk
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.ÚOCHKP FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.NB 402, NB 421+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746viktor.milata [at] stuba.sk
Ing. Edita MillerováÚĽZ Dek FCHPTmzdová účtovníčkaNB - 1.posch, A 184+421 918 674 125edita.millerova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.OPT ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 579lucia.minarovicova [at] stuba.sk
Veronika MísalováEÚ Dek FCHPTpokladníčkaveronika.misalova [at] stuba.sk
Milan MládenekTPP FCHPTúdržbárNB/S-46+421 918 674 426milan.mladenek [at] stuba.sk
Ing. Martin MojtoOIaRP ÚIAM FCHPTasistentmartin.mojto [at] stuba.sk
Helena MolnárováTPP FCHPTprevádzková pracovníčkaNB - 1.posch,110+421 905 498 411helena.molnarova [at] stuba.sk
Magdaléna MolnárováTPP FCHPTšatniarmagdalena.molnarova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš MolnárOChBI ÚCHEI FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNB4143tomas.molnar1 [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.357, nová budova,blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 186jan.moncol [at] stuba.sk
Ing. Miroslav MoravčíkOChBI ÚCHEI FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmiroslav.moravcik [at] stuba.sk
Ing. Silvia Mošovská, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.SB 512a+421 (2) 59 325 419silvia.mosovska [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Motešická, PhD.OJ FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.6108+421 (2) 59 325 154zuzana.motesicka [at] stuba.sk
akad. mal. Mária MutkovičováOPAF ÚPSP FCHPTsekretárkamaria.mutkovicova [at] stuba.sk
Helena NagyováTPP FCHPTupratovač - upratovačkahelena.nagyova [at] stuba.sk
Helena NagyováSCHK FCHPTknihárhelena.nagyova2 [at] stuba.sk
Štefan NagyTPP FCHPTmontér výťahov+421 918 674 175stefan_nagy [at] stuba.sk
RNDr. Martin Nehéz, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.martin.nehez [at] stuba.sk
Mgr. Eleonóra NovákováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTsekretárkaeleonora.novakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.ÚBM FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 632+421 (2) 59 325 410petra.olejnikova [at] stuba.sk
Marta OlléováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technička a kontrolórSB 427+421 (2) 59 325 652marta.olleova [at] stuba.sk
Ing. Leona Omaníková, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímleona.omanikova [at] stuba.sk
Marta OnderováOEI ÚCHEI FCHPTchemický lab. technička a kontrolór712, nová budova, blok A, 7. poschodiemarta.onderova [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTdocentka CSc.,PhD.553, nová budova,blok B, 5.poschodie+421 918 674 107, 4107, +421 (2) 59 325 186iveta.ondrejkovicova [at] stuba.sk
Milan OndrušekTPP FCHPTelektromechanikNB/S145+421 918 674 779milan.ondrusek [at] stuba.sk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.OTVŠ FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB P122+421 (2) 59 325 641lucia.vedralova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Oravec, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 665+421 (2) 59 325 364juraj.oravec [at] stuba.sk
Ing. Michal Oravec, PhD.OPAF ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.michal.oravec [at] stuba.sk
Marta ÖrdögováOChBI ÚCHEI FCHPTchemický lab. technička a kontrolórNB3140+421 (2) 59 325 760marta.ordogova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Pagáč, PhD.ÚBM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.P9, stará budova, prízemie+421 (2) 59 325 528tomas.pagac [at] stuba.sk
Tatiana PalatínusováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitostiB 120+421 918 674 245
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé PalouOAM ÚACHTM FCHPTprofesor CSc.,PhD.111,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 540martin.palou [at] stuba.sk
Ing. Branislav Pastucha, PhD.TPP FCHPTprevádzkový pracovníkNB 1.posch.103+421 903 704 600branislav.pastucha [at] stuba.sk
Mária PatrnčiakováTPP FCHPTšatniarmaria.patrnciakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 695+421 (2) 59 325 730radoslav.paulen [at] stuba.sk
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.ÚBM FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 516+421 (2) 59 325 763, +421 (2) 59 325 472helena.paulikova [at] stuba.sk
Lenka PaulováÚBT FCHPTchemický lab. technička a kontrolórSB 319+421 (2) 59 325 485lenka.paulova [at] stuba.sk
Anton PavlíčekOOCh ÚOCHKP FCHPTsklár technického sklaNB 506+421 (2) 59 325 168anton.pavlicek [at] stuba.sk
Ing. Ján Pavlik, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184jan.pavlik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.OM ÚIAM FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB 603+421 (2) 59 325 336sona.pavlikova [at] stuba.sk
Ing. András Peller, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.andras.peller [at] stuba.sk
Mgr. Robin Pělucha, PhD.OTVŠ FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.robin.pelucha [at] stuba.sk
Mgr. Mai Lan PhamOChBI ÚCHEI FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmai.pham [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Piecková, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímelena.pieckova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Píšová KluchováTPP FCHPTpracovníčka pre správu a predaj majetkuzuzana.kluchova [at] stuba.sk
Ing. Roderik Plavec, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.roderik.plavec [at] stuba.sk
Ing. Michaela PlekancováOEI ÚCHEI FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmichaela.plekancova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Pogány, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.541, nová budova,blok B, 5.poschodielukas.pogany [at] stuba.sk
Bc. Zdenka PolákováOPKV ÚPSP FCHPTpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť209+421 252 926 053, +421 918 674 589zdenka.polakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.ÚCHEI FCHPTprofesor DrSc.NB3129+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254, 4254milan.polakovic [at] stuba.sk
Jana PolakovičováÚĽZ Dek FCHPTmzdová účtovníčkaNB - 1.posch, A 184+421 918 674 173jana.polakovicova [at] stuba.sk
Ing. Peter Poliak, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.223, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 741peter.poliak [at] stuba.sk
PhDr. Veronika PolóniováOJ FCHPTodborná asistentka bez vedeckej hodnostiveronika.poloniova [at] stuba.sk
Ing. Zoltán PolozsányiÚBM FCHPTchemický lab. technik a kontrolórzoltan.polozsanyi [at] stuba.sk
Ing. Alena Popovičová, PhD.OEI ÚCHEI FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.alena.popovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Viktor Prachár, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.viktor.prachar [at] stuba.sk
Emil PribišTPP FCHPTstrojný zámočník+421 918 674 176, 4176emil.pribis [at] stuba.sk
RNDr. Nadežda PrónayováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTsekretárkanadezda.pronayova [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.361, nová budova,blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 611miroslava.puchonova [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.493, nová budova, blok C, 4. poschodie, 567, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 285andrea.hercegova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent DrSc.pavol.rajniak [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.ÚFCHCHF FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.200, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 537, +421 907 030 013peter.rapta [at] stuba.sk
Iveta RazgyelováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaiveta.razgyelova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.ÚBT FCHPTdocent CSc.,PhD.SB 305+421 (2) 59 325 480martin.rebros [at] stuba.sk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB 5118+421 (2) 59 325 221milena.rehakova [at] stuba.sk
Mária RendekováÚĽZ Dek FCHPTpracovníčka pre personálne činnostiNB - 1.posch, A 183a+421 918 674 125maria.rendekova [at] stuba.sk
Piroska RigováTPP FCHPTupratovač - upratovačkapiroska.rigova [at] stuba.sk
Viliam RizmanOChBI ÚCHEI FCHPTchemický technikNB4141+421 (2) 59 325 233viliam.rizman [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.ÚBT FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 302+421 (2) 59 325 719michal.rosenberg [at] stuba.sk
Ing. Jozef Ryba, PhD.OSP-DP ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.jozef.ryba [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.496, nová budova, blok C, 4. poschodie, 565, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 722jana.sadecka [at] stuba.sk
Jana SedláčkováTPP FCHPTvrátnikNB-P+421 918 674 238jana.sedlackova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.OACh ÚACHTM FCHPTprofesor DrSc.NB 548+421 (2) 59 325 209peter.segla [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.OPT ÚPV FCHPTdocent CSc.,PhD.SB 551, SB 615+421 (2) 59 325 434, +421 (2) 59 325 413stanislav.sekretar [at] stuba.sk
Ing. Štefan Schlosser, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NB3118+421 (2) 59 325 248, +421 918 674 248, 4248stefan.schlosser [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.ÚPV FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 584, SB 551+421 (2) 59 325 556, +421 (2) 59 325 413, +421 918 674 556, 4556stefan.schmidt [at] stuba.sk
Ing. Ida Skotnicová, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.ida.skotnicova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SlanýÚBT FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímondrej.slany [at] stuba.sk
Ing. Ján SlimákEÚ Dek FCHPTpracovník pre plán a rozpočetNB - 1.posch, C 1115+421 918 674 646jan.slimak [at] stuba.sk
Ing. Eva Smrčková, CSc.OAM ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.105,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 541eva.smrckova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Sochr, PhD.ÚACH FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.495, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 918 674 302, +421 (2) 59 325 286jozef.sochr [at] stuba.sk
Helena SomogyiováTPP FCHPTupratovač - upratovačkahelena_somogyiova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Soták, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.tomas.sotak [at] stuba.sk
Marta SprušanskáOACh ÚACHTM FCHPTchemický lab. technička a kontrolór546, nová budova,blok B, 5.poschodie+421 (2) 59 325 628marta.sprusanska [at] stuba.sk
Vladimír SrniakTPP FCHPTprevádzkový pracovník+421 918 674 291, 4291vladimir.srniak [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Staruch, PhD.OPT ÚPV FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.SB P44+421 (2) 59 325 451, +421 918 674 451, 4451ladislav.staruch [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 2128+421 (2) 59 325 252pavol.steltenpohl [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.NB3115+421 (2) 59 325 263jan.stopka [at] stuba.sk
Ing. Veronika Svitková, PhD.ÚACH FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 (2) 59 325 281veronika.svitkova [at] stuba.sk
Ivan SýkoraOAT ÚACHTM FCHPTúdržbár164, stará budova, 1. pochodieivan.sykora [at] stuba.sk
Ing. Petra SzabováOEI ÚCHEI FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímpetra.szabova [at] stuba.sk
Ing. Agneša Szarka, PhD.ÚACH FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.584, nová budova, blok C, 5. poschodie, 563, nová budova, blok C, 5. poschodieagnesa.palenikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTdocent CSc.,PhD.NB425+421 (2) 59 325 162peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
Ing. Peter Šafař, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 420+421 (2) 59 325 147, +421 (2) 59 325 746peter.safar [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.ÚBT FCHPTprofesor DrSc.SB 308+421 (2) 59 325 151, +421 918 674 151, 4151jan.sajbidor [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.359, nová budova, blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 187ivan.salitros [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.OPT ÚPV FCHPTprofesor DrSc.SB, 5.posch. 580peter_simko [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.ÚBM FCHPTdocent CSc.,PhD.SB 516+421 (2) 59 325 763martin.simkovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPTprofesor DrSc.268, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532peter.simon [at] stuba.sk
Ing. Miriama ŠimunkováOFCh ÚFCHCHF FCHPTasistentkamiriama.simunkova [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Šípoš, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.356, nová budova,blok B, 3.poschodiesipos.rastislav [at] stuba.sk
Ing. Andrea Škulcová, PhD.OEI ÚCHEI FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.andrea.skulcova [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.ÚBT FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.SB 324+421 918 674 493, 4493daniela.smogrovicova [at] stuba.sk
Bc. Jakub ŠofrankoOOCh ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technik a kontrolórjakub.sofranko [at] stuba.sk
Ing. Viera Špalková, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímviera.spalkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.ÚACH FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.490, nová budova, blok C, 4. poschodie, 581, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 918 674 277, +421 (2) 59 325 277, +421 (2) 59 325 283ivan.spanik [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.ÚBT FCHPTdocent CSc.,PhD.SB 313+421 (2) 59 325 254vladimir.stefuca [at] stuba.sk
Milan ŠtefunkoOFCh ÚFCHCHF FCHPTchemický lab. technik a kontrolór231, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 535milan.stefunko [at] stuba.sk
Bc. Andrea ŠtefunkováOVHKP ÚPV FCHPTchemický lab. technička a kontrolórSB 525+421 (2) 59 325 515andrea.stefunkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.OAT ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.ŤL 205+421 906 068 klapka 532ladislav.stibranyi [at] stuba.sk
Robert ŠtipalaTPP FCHPTstrážnikNB/S-A+421 918 674 238robert.stipala [at] stuba.sk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB 759, NB 780+421 (2) 59 325 370, +421 (2) 59 325 373magdalena.stolcova [at] stuba.sk
Ing. Silvia ŠubjakováOIaRP ÚIAM FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnostisilvia.subjakova [at] stuba.sk
Mária ŠulekováOFCh ÚFCHCHF FCHPTchemický lab. technička a kontrolór262, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 475maria.sulekova [at] stuba.sk
Ing. Igor Šurina, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 905 488 101, 4648igor.surina [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 4129+421 (2) 59 325 211stefan.suty [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.ÚACH FCHPTdocent CSc.,PhD.583, nová budova, blok C, 5. poschodie, 564, nová budova, blok C, 5. poschodielubomir.svorc [at] stuba.sk
Ing. Jozef Švorec, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.548, nová budova,blok B, 5.poschodiejozef.svorec [at] stuba.sk
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.OM ÚIAM FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.NB 604+421 (2) 59 325 335zdenko.takac [at] stuba.sk
Zoltán TakáčTPP FCHPTstrážnikNB/S-A+421 918 674 238zoltan.takac [at] stuba.sk
Bc. Marián TalloSCHK FCHPTprac. technickej obsluhy a údržby VSmarian.tallo [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.ÚACH FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.390, nová budova, blok C, 3. poschodie+421 917 674 311, +421 (2) 59 325 311pavol.tarapcik [at] stuba.sk
Ing. Tatiana TarováTPP FCHPTpracovníčka pre verejné obstarávanieD 1121+421 918 674 637tatiana.tarova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Tatarko, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.455, nová budova,blok B, 4.poschodiemiroslav.tatarko [at] stuba.sk
Anna TatarkováOJ FCHPTsekretárka+421 918 674 589, 4589anna.tatarkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavel Timár, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 3127+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536pavel.timar [at] stuba.sk
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.NB 4127+421 (2) 59 325 621radovan.tino [at] stuba.sk
Ing. Katarína Tomanová, PhD.OAM ÚACHTM FCHPT, OSP-DP ÚPSP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.katarina_tomanova [at] stuba.sk
Denisa TomesováOOCh ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technička a kontrolórdenisa.tomesova [at] stuba.sk
Adriana TornyaiTPP FCHPTobsluhovač vykurovaniaSB/S200+421 918 674 420adriana.tornyai [at] stuba.sk
Zsolt TornyaiTPP FCHPTdomovník - údržbár, montér výťahovSB/stroj.8+421 918 674 124zsolt.tornyai [at] stuba.sk
Valéria TörökováSD Dek FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnostiB 193+421 918 674 319valeria.torokova [at] stuba.sk
Ing. Ivana TóthováCL FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB prízemie, P32B+421 (2) 59 325 452ivana.tothova [at] stuba.sk
Veronika TóthováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaveronika.tothova [at] stuba.sk
Ľudmila TurkovičováSCHK FCHPTknihovníčkaludmila.turkovicova [at] stuba.sk
Emil TvarožekOSP-DP ÚPSP FCHPTchemický lab. technik a kontrolóremil.tvarozek [at] stuba.sk
Ľudmila TvarožkováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTsekretárkaludmila.tvarozkova [at] stuba.sk
Andrea TvaruskóováOAT ÚACHTM FCHPTchemický lab. technička a kontrolór161, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 469andrea.tvaruskoova [at] stuba.sk
Katarína UhríkováÚĽZ Dek FCHPTpracovníčka pre personálne činnostiNB - 1.posch, A 183+421 918 674 290katarina.uhrikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 381+421 (2) 59 325 578, +421 918 674 578, 4578anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
Zdenko UjlakyTPP FCHPTprevádzkový pracovníkNB/S 46+421 918 674 424zdenko.ujlaky [at] stuba.sk
Oľga VaculováSCHK FCHPTknihovníčkaolga.vaculova [at] stuba.sk
Ing. Carlos Eduardo ValeroOIaRP ÚIAM FCHPTodborný asistent bez vedeckej hodnosticarlos.valero [at] stuba.sk
Ing. Petra ValiaugaOIaRP ÚIAM FCHPTasistentkapetra.valiaugova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 619+421 (2) 59 325 518, +421 918 674 518, 4518lubomir.valik [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPTprofesor DrSc.261, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 750marian.valko [at] stuba.sk
Ing. Richard Valo, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB 661richard.valo [at] stuba.sk
Ing. Katarína Vaňková, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB3126katarina.vankova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.zuzana.vanovcanova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.ÚBM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 918 674 492, 4492ludovit.varecka [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Variny, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB2122+421 (2) 59 325 251miroslav.variny [at] stuba.sk
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB 648+421 (2) 59 325 348anna.vasickaninova [at] stuba.sk
Ing. Božena Vasilkovová, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.bozena.vasilkovova [at] stuba.sk
Ing. Ida Vašková, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.ida.vaskova [at] stuba.sk
Ing. Daniel Végh, DrSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS I. DrSc.daniel.vegh [at] stuba.sk
Ing. Peter Veteška, PhD.OAM ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.113,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 677peter.veteska [at] stuba.sk
Mgr. Peter Viceník, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.peter.vicenik [at] stuba.sk
Anna VisnyaiováTPP FCHPTupratovač - upratovačkaanna.visnyaiova [at] stuba.sk
PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.tomas.visnyai [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB 4130+421 (2) 59 325 212katarina.vizarova [at] stuba.sk
Ing. Mária VrábelováOJ FCHPTodborná asistentka bez vedeckej hodnostimaria.vrabelova [at] stuba.sk
Mgr. Olga Vyviurska, PhD.ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.585, nová budova, blok C, 5. poschodie, 566, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195olga.vyviurska [at] stuba.sk
Martin WeissSCHK FCHPTprac. technickej obsluhy a údržby VSNB - 2.posch. 297+421 948 496 479martin.weiss [at] stuba.sk
Peter WilflingTPP FCHPTmontér výťahovNB/stroj.8+421 918 674 380, 4380peter.wilfling [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Záborský, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.ondrej.zaborsky [at] stuba.sk
Ľubica ZajacováÚACH FCHPTsekretárka582, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 918 674 301, +421 (2) 59 325 302lubica.zajacova [at] stuba.sk
Ing. Ronald ZakharOEI ÚCHEI FCHPTasistentronald.zakhar [at] stuba.sk
Ing. Michal Zalibera, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.253, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 789michal.zalibera [at] stuba.sk
Ing. Peter Zálupský, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.peter.zalupsky [at] stuba.sk
Mgr. Silvia ZárišováSCHK FCHPTknihovníčkaNB - 2.posch, A 228+421 918 674 150silvia.zarisova [at] stuba.sk
Silvia ZaťkováOEI ÚCHEI FCHPTsekretárka731, nová budova, blok A, 7. poschodiesilvia.zatkova [at] stuba.sk
Ing. Jana Závacká, PhD.PS Dek FCHPTpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťNB - 2.posch. 238+421 918 674 130jana.zavacka [at] stuba.sk
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTdocentka CSc.,PhD.163, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 465matilda.zemanova [at] stuba.sk
Ing. Mária ZítkováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitostiB 121+421 918 674 635maria.zitkova [at] stuba.sk
Michal ZvaraTPP FCHPTelektromechanikmichal.zvara [at] stuba.sk
Zuzana ŽaškovskáODCP ÚPSP FCHPTchemický lab. technička a kontrolórzuzana.zaskovska [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.SB 502+421 (2) 59 325 765lukas.zemlicka [at] stuba.sk
Ing. Veronika ŽilinskáOAM ÚACHTM FCHPTchemický lab. technička a kontrolórveronika.zilinska [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Žúbor, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.SB 3.p+421 918 674 197vladimir.zubor [at] stuba.sk
Ing. Jozefína Žúžiová, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.jozefina.zuziova [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Dilara AğacıkFCHPTExterná spolupracovníčkaxagacik [at] stuba.sk
Aslı Ceydanur AkbabaFCHPTExterná spolupracovníčkaxakbaba [at] stuba.sk
Sham Alali AlghrsiFCHPTExterný spolupracovníkxalghrsi [at] stuba.sk
Mgr. Ambróz Almassy, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqalmassy [at] stuba.sk
RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqandrezalova [at] stuba.sk
De Jerphanion AnneFCHPTExterná spolupracovníčkaxanne [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqantalikm [at] stuba.sk
doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPHFCHPTExterná spolupracovníčkaqargalasova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqaugustinj [at] stuba.sk
Bengi AydemirFCHPTExterná spolupracovníčkaxaydemir [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Bábelová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbabelovaa [at] stuba.sk
Ing. Štefan Babinec, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkNB 628+421 (2) 59 325 342qbabinecs [at] stuba.sk
MUDr. Katarína Babinská, MSc, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbabinska [at] stuba.sk
MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPHFCHPTExterná spolupracovníčkaqbabjakovaj [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Bača, PhD.FCHPTExterný spolupracovník104,SB,1. poschodie+421 (2) 59 325 545lubos.baca [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbacova [at] stuba.sk
Ing. Michal Báhidský, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbahidsky [at] stuba.sk
Ing. Dušan BachárFCHPTExterný spolupracovníkqbachar [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Ján Bakoš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbakos [at] stuba.sk
Ing. Viera BakošováFCHPTExterná spolupracovníčkaqbakosova [at] stuba.sk
Mgr. Mária Balážová-Šimočková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbalazovasimock [at] stuba.sk
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqbalik [at] stuba.sk
Mgr. Vladislav BanasFCHPTExterný spolupracovníkqbanasv [at] stuba.sk
Ing. RNDr. Julius Bánki, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkNB 629+421 (2) 59 325 317banki [at] stuba.sk
RNDr. Imrich Barák, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbarak [at] stuba.sk
RNDr. Miroslav Barančík, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbarancik [at] stuba.sk
RNDr. Marek Baráth, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbarath [at] stuba.sk
RNDr. Monika Baráthová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbarathova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Baráth, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbarathp [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbarek [at] stuba.sk
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqbaron [at] stuba.sk
Ing. Jan Bartáček, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbartacek [at] stuba.sk
Ing. Veronika BartalošováFCHPTExterná spolupracovníčkaqbartalosova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbartekova [at] stuba.sk
Ing. Josef Bartoš, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbartosj [at] stuba.sk
Ing. Alexander Bartovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbartovic [at] stuba.sk
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbauerova [at] stuba.sk
prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbazel [at] stuba.sk
Ing. Alena Bednáriková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbednarikova [at] stuba.sk
Ing. Maroš Bella, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbella [at] stuba.sk
Ing. Juraj BellušFCHPTExterný spolupracovníkqbellus [at] stuba.sk
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbelohlav [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Benco, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbenco [at] stuba.sk
RNDr. Hana Bendová, Ph.D.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbendova [at] stuba.sk
Ing. Katarína BendováFCHPTExterná spolupracovníčkaqbendovak [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Benková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbenkova [at] stuba.sk
Ing. Petra BenžováFCHPTExterná spolupracovníčkaqbenzova [at] stuba.sk
Ing. Martina Beránková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqberankova [at] stuba.sk
doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqberek [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Berényiová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqberenyiova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Aleš BernatíkFCHPTExterný spolupracovníkqbernatik [at] stuba.sk
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbernatovai [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Bertók, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbertok [at] stuba.sk
Ing. Igor Beseda, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbesedai [at] stuba.sk
doc. RNDr. Lýdia Bezáková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbezakova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Biely, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbiely [at] stuba.sk
Ing. Marián Bilanin, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbilanin [at] stuba.sk
doc. Ing. Vlastimil Bílek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbilek [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Bíliková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbilikova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Bírošová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbirosova [at] stuba.sk
Ing. Gabriela BitterováFCHPTExterná spolupracovníčkaqbitterova [at] stuba.sk
Mgr. Michal Bittšanský, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbittsansky [at] stuba.sk
Ing. Richard BiznarFCHPTExterný spolupracovníkqbiznar [at] stuba.sk
Ing. Elena BlahováFCHPTExterná spolupracovníčkaqblahova [at] stuba.sk
Ing. Marek Blahušiak, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkNB3126qblahusiak [at] stuba.sk
Mgr. Jana Blahutová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqsefcovicova [at] stuba.sk
RNDr. Dušan Blaškovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqblaskovic [at] stuba.sk
Ing. Lenka Blažeková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqblazekova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkbleha [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbobal [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Bobošík, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbobosik [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqboca [at] stuba.sk
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník547, nová budova, blok B, 5.poschodie+421 (2) 59 325 610qbocar [at] stuba.sk
RNDr. Róbert Bodor, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbodor [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbohaca [at] stuba.sk
RNDr. Viera Boháčová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbohacova [at] stuba.sk
Ing. Eva Bolhová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbolhova [at] stuba.sk
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332irina.bondareva [at] stuba.sk
RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqbondarev [at] stuba.sk
prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqborsig [at] stuba.sk
Dr. Ing. Karel BouzekFCHPTExterný spolupracovníkqbouzek [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Brat, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbrat [at] stuba.sk
Ing. Emília Breierová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbreierova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Brezáni, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbrezani [at] stuba.sk
Ing. Barbora Brežná, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbrezna [at] stuba.sk
Ing. Róbert Brežný, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbrezny [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbrnoliakova [at] stuba.sk
Ing. Július Brtko, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbrtkoj [at] stuba.sk
Ing. Eva BrunnerováFCHPTExterná spolupracovníčkaqbrunnerova [at] stuba.sk
Ing. Ľubica Búcsiová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbucsiova [at] stuba.sk
Ing. Marek Bučko, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqbucko [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Buday, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbuday [at] stuba.sk
Ing. Peter Bugaj, PhD.FCHPTExterný spolupracovník+421 917 674 579, 4579qbugajp [at] stuba.sk
RNDr. Juraj Bujdák, Dr.FCHPTExterný spolupracovníkqbujdak [at] stuba.sk
doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbujdakova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbunkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbustin [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Bystrický, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqbystricky [at] stuba.sk
Maria Teresa Jesus Simões Campos TavaresFCHPTExterná spolupracovníčkaqcampostavares [at] stuba.sk
RNDr. Ignác Capek, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqcapeki [at] stuba.sk
Mgr. Peter Capek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqcapek [at] stuba.sk
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqcejpekk [at] stuba.sk
doc. Ing. Karel Cejpek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqcejpek [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkazuzana.ciesarova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Cifra, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqcifra [at] stuba.sk
RNDr. Marek Cigáň, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqciganm [at] stuba.sk
Ing. Andrea CseriováFCHPTExterná spolupracovníčkaqcseriova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav CsukásFCHPTExterný spolupracovníkqcsukas [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník+421 (2) 59 325 531qcvengros [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqcvengrosova [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqcabalova [at] stuba.sk
Soňa ČačanyiováFCHPTExterná spolupracovníčkaqcacanyiova [at] stuba.sk
doc. Ing. Libor Čapek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqcapekl [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqcejka [at] stuba.sk
prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqcelikovsky [at] stuba.sk
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqcernak [at] stuba.sk
RNDr. Hana Černocká, Dr.FCHPTExterná spolupracovníčkaqcernocka [at] stuba.sk
prof. Ing. Libor Červený, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqcerveny [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Čipák, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqcipak [at] stuba.sk
Mgr. Lýdia Čižeková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaxcizekova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqciznar [at] stuba.sk
Ing. Alžbeta Čížová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqcizova [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš ČollákFCHPTExterný spolupracovníkqcollak [at] stuba.sk
Ing. Pavol Čupka, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqcupkap [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkdandar [at] stuba.sk
Mgr. Martina Danihelová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaxdanihelova [at] stuba.sk
RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqdanisovic [at] stuba.sk
Mgr. Martin Danko, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqdankom [at] stuba.sk
Wachira DaosudFCHPTExterný spolupracovníkqdaosud [at] stuba.sk
Noémie de Bazin de BezonsFCHPTExterná spolupracovníčkaxdebazindebezon [at] stuba.sk
Guillermo De la Vega BarrancoFCHPTExterný spolupracovníkxdelavegabarran [at] stuba.sk
Gaetano Della RoccaFCHPTExterný spolupracovníkxdellarocca [at] stuba.sk
Ing. Peter DemčákFCHPTExterný spolupracovníkqdemcak [at] stuba.sk
Florian DeramFCHPTExterný spolupracovníkxderam [at] stuba.sk
Alicia Diaz SuarezFCHPTExterná spolupracovníčkaxdiazsuarez [at] stuba.sk
Ing. Katarína DobišováFCHPTExterná spolupracovníčkaqdobisova [at] stuba.sk
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqdobrota [at] stuba.sk
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqdolejs [at] stuba.sk
doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqdostal [at] stuba.sk
RNDr. Ima Dovinová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaima.dovinova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqdrabik [at] stuba.sk
Mgr. Jana Dragúňová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqdragunova [at] stuba.sk
RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqdrahosb [at] stuba.sk
doc. Hana Drahovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqdrahovska [at] stuba.sk
Mr.sc. Eliahu Dremencov, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqdremencov [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqdrimal [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Dubová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqadamechova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana DugovičováFCHPTExterná spolupracovníčkaqdugovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqduchacek [at] stuba.sk
Ing. Miroslav ĎuračkaFCHPTExterný spolupracovníkqdurackam [at] stuba.sk
prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqdurackova [at] stuba.sk
Maxime DurandFCHPTExterný spolupracovníkxdurand [at] stuba.sk
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaSB 384katarina.durcanska [at] stuba.sk
Ing. Ján Durec, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqdurec [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Ďurfina, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqdurfina [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqduricat [at] stuba.sk
Ing. Andrej Ďuriš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqduris [at] stuba.sk
Ing. Barbora ĎurišováFCHPTExterná spolupracovníčkaqdurisovab [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Ďurovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqdurovic [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqdusza [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Dvoran, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkNB 677+421 903 262 352, +421 (2) 59 325 345dvoran [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír DzurňákFCHPTExterný spolupracovníkqdzurnak [at] stuba.sk
Ing. Anita Eckstein, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqandicsova [at] stuba.sk
RNDr. Tamara Egan Beňová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqeganbenova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqestokova [at] stuba.sk
RNDr. Tomáš Etrych, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqetrycht [at] stuba.sk
RNDr. Juraj Faragó, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqfarago [at] stuba.sk
Ing. Pavol Farkaš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqfarkasp [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqfarkas [at] stuba.sk
Ing. Elena FedorováFCHPTExterná spolupracovníčkaqfedorovae [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník156, stará budova, 1. poschodie+421 918 674 461, +421 (2) 59 325 461pavel.fellner [at] stuba.sk
Ing. Viktor FerenčíkFCHPTExterný spolupracovníkqferencikv [at] stuba.sk
RNDr. Peter Ferianc, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqferianc [at] stuba.sk
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqferkl [at] stuba.sk
Ing. Zuzana FikarováFCHPTExterná spolupracovníčkaqfikarova [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Filip, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqfilipj [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqfilipv [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Filo, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqfilo [at] stuba.sk
Mgr. Alexandra Filová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqfilova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník+421 918 674 169, 4169fisera [at] stuba.sk
Ing. Roman Fišera, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqfisera [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqfloresramirez [at] stuba.sk
Ing. Július Forsthoffer, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqforsthoffer [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš FraňoFCHPTExterný spolupracovníkxfranol [at] stuba.sk
prof. Dr. Jörg Florian FriedrichFCHPTExterný spolupracovníkqfriedrichj [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Frišták, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqfristak [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqfrollo [at] stuba.sk
Ing. Barbora FuchsováFCHPTExterná spolupracovníčkaqfuchsova [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Gaálová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgaalova [at] stuba.sk
RNDr. Alena Gábelová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgabelova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqgadus [at] stuba.sk
Noémie GaillotFCHPTExterná spolupracovníčkaxgaillot [at] stuba.sk
Ing. Peter Gajdoš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkSB 353+421 (2) 59 325 565peter_gajdos [at] stuba.sk
MUDr. Martina GalambošováFCHPTExterná spolupracovníčkaqgalambosova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgalova [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník+421 917 674 669, 4669galusek [at] stuba.sk
Ing. Dagmar Galusková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgaluskova [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Garaj, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkNB 129+421 (2) 59 325 297garaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqgaraj [at] stuba.sk
Adelin GarciaFCHPTExterný spolupracovníkxgarcia [at] stuba.sk
Ing. Miroslav GarčárFCHPTExterný spolupracovníkqgarcar [at] stuba.sk
Steve GastrinFCHPTExterný spolupracovníkxgastrin [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Gašparovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkxgasparovic [at] stuba.sk
Ing. Helena Gbelcová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgbelcova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgbelska [at] stuba.sk
prof. Pedro Miguel Macedo Geada, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqgeada [at] stuba.sk
Ing. Michal GéczyFCHPTExterný spolupracovníkqgeczy [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Geffert, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqgeffert [at] stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Geffertová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgeffertova [at] stuba.sk
Ing. Peter Gemeiner, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqgemeiner [at] stuba.sk
Anna GičováFCHPTExterná spolupracovníčkaqgicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.FCHPTExterný spolupracovníkqgolian [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Goliaš, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqgolias [at] stuba.sk
Ing. Martin Grančay, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkNB - 2.posch, B 237+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420martin.grancay [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Grexa, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqgrexa [at] stuba.sk
RNDr. Peter Griač, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqgriac [at] stuba.sk
RNDr. Paulína Gronesová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgronesova [at] stuba.sk
GUFFROY Maxime GuffroyFCHPTExterný spolupracovníkxguffroy [at] stuba.sk
Albert Guillem UllésFCHPTExterný spolupracovníkxguillemulles [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Habala, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhabala [at] stuba.sk
Ing. Božena Habalová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhabalova [at] stuba.sk
Ing. Milan Hájek, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhajekm [at] stuba.sk
Mgr. Jana HalajováFCHPTExterná spolupracovníčkaqhalajova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriela Halásová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhalasovag [at] stuba.sk
prof. Malcolm A. HalcrowFCHPTExterný spolupracovníkqhalcrow [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Halenárová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkastrecka [at] stuba.sk
doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhalko [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhanika [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqhanusek [at] stuba.sk
Ing. Jozef Hanus, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhanusj [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Hapala, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhapala [at] stuba.sk
Mgr. Nikoleta Hartl, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhartl [at] stuba.sk
Ing. Denisa Harvanová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqharvanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Hasal, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhasal [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Hasoň, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqhason [at] stuba.sk
Nader HassanFCHPTExterný spolupracovníkqhassan [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhavlena [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhavlica [at] stuba.sk
Ing. Adriana Havlíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqstudenicova [at] stuba.sk
Mgr. Tomáš HavránekFCHPTExterný spolupracovníkqhavranekt [at] stuba.sk
Ross HayFCHPTExterný spolupracovníkxhay [at] stuba.sk
Ing. Kazimierz HeczkoFCHPTExterný spolupracovníkqheczko [at] stuba.sk
Ing. Silvia Hercegová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhercegova [at] stuba.sk
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqherchel [at] stuba.sk
Ing. Karol Herian, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqherian [at] stuba.sk
Abolfazl Heydari, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqheydari [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhezelova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhianik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhiller [at] stuba.sk
Ing. Ondrej HírešFCHPTExterný spolupracovníkqhires [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Hirošová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhirosova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Hladíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhladikova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Hlavačka, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhlavackav [at] stuba.sk
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhlavinek [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhnatko [at] stuba.sk
RNDr. Alena Holazová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqholazova [at] stuba.sk
Mgr. Roman Holič, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqholic [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Honc, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhonc [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav HorákFCHPTExterný spolupracovníkqhorakj [at] stuba.sk
RNDr. Ľubica Horáková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhorakoval [at] stuba.sk
Mgr. Branislav Horváth, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhorvathb [at] stuba.sk
Mgr. Eva Horváthová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhorvathovae [at] stuba.sk
Ing. Viera Horváthová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhorvathova [at] stuba.sk
Ing. Kristína HovančíkováFCHPTExterná spolupracovníčkaqhovancikova [at] stuba.sk
prof. Morten HovdFCHPTExterný spolupracovníkqhovd [at] stuba.sk
doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhrabovska [at] stuba.sk
Ing. Ján HrickoFCHPTExterný spolupracovníkqhricko [at] stuba.sk
Ing. Viera HricováFCHPTExterná spolupracovníčkaqhricovav [at] stuba.sk
Ing. Miloš Hricovíni, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhricovini [at] stuba.sk
RNDr. Zuzana Hricovíniová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhricoviniova [at] stuba.sk
Mgr. Viera HrivnákováFCHPTExterná spolupracovníčkaqhrivnakovav [at] stuba.sk
Ing. Zdena Hromádková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhromadkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Hromčík, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhromcik [at] stuba.sk
Ing. Ján Hronkovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhronkovic [at] stuba.sk
Mgr. Martin Hrubý, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhruby [at] stuba.sk
Ing. Vlastimil HruškaFCHPTExterný spolupracovníkqhruskav [at] stuba.sk
Ing. Pavel Hucko, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhucko [at] stuba.sk
Ing. Pavol HudákFCHPTExterný spolupracovníkqhudakp1 [at] stuba.sk
Mgr. Silvia Huláková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqhulakova [at] stuba.sk
Ing. András Hushegyi, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkxhushegyi [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhvizdos [at] stuba.sk
Ing. Peter ChabadaFCHPTExterný spolupracovníkqchabada [at] stuba.sk
Geneau CharlotteFCHPTExterná spolupracovníčkaxcharlotte [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdeněk Chlup, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqchlup [at] stuba.sk
Štefan Chmela, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqchmela [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkchodak [at] stuba.sk
RNDr. Dana Cholujová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqcholujova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marta Chovancová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqchovancovam [at] stuba.sk
prof. Dr. Darinka ChristovaFCHPTExterná spolupracovníčkaqchristova [at] stuba.sk
Ing. Mária Chromčíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqchromcikova [at] stuba.sk
Ing. Andrej Chyba, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkxchyba [at] stuba.sk
Beril Esra İkizekFCHPTExterná spolupracovníčkaxikizek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqilias [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqimrichj [at] stuba.sk
RNDr. Denisa Imrichová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkadenisa.imrichova [at] stuba.sk
Ing. Pavel Izák, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqizak [at] stuba.sk
Ing. Adriana JabconováFCHPTExterná spolupracovníčkaqjabconova [at] stuba.sk
Mgr. Lukáš Jakl, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqjakl [at] stuba.sk
Ing. Mária JakubčováFCHPTExterná spolupracovníčkaqjakubcovam [at] stuba.sk
Ing. Pavol Jakubec, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkpavol.jakubec [at] stuba.sk
Ing. Boris Jambor, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkxjamborb [at] stuba.sk
doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqjampilek [at] stuba.sk
Ing. Andrej Jančovic, MBAFCHPTExterný spolupracovníkqjancovica [at] stuba.sk
Danica JanglováFCHPTExterná spolupracovníčkaqjanglova [at] stuba.sk
Ing. Ivica Janigová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqjanigova [at] stuba.sk
Ing. Lenka Janíková, Ph.D.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbandzuchova [at] stuba.sk
Ing. Ivan Janotka, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník111,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 540ivan.janotka [at] stuba.sk
Ing. Dušan JedinákFCHPTExterný spolupracovníkqjedinak [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Jeníček, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqjenicek [at] stuba.sk
Ing. Angelika JerigaFCHPTExterná spolupracovníčkaqjeriga [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Ježo, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqjezo [at] stuba.sk
Henning JibbenFCHPTExterný spolupracovníkxjibben [at] stuba.sk
MUDr. Dagmar Jírová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqjirova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqjomova [at] stuba.sk
prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqjona [at] stuba.sk
RNDr. Ivo Juránek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqjuranek [at] stuba.sk
Mgr. Matúš JurčíkFCHPTExterný spolupracovníkqjurcikm [at] stuba.sk
Ing. Juraj JurčoFCHPTExterný spolupracovníkqjurco [at] stuba.sk
RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqjurkovicovad [at] stuba.sk
doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqjurkovicova [at] stuba.sk
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqjurkovicovatar [at] stuba.sk
Mgr. Ivica Just, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaxkukurova [at] stuba.sk
Ing. Eva Kaclíková, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkaclikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Igor Kačenák, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkacenak [at] stuba.sk
Ing. Eva KadlečíkováFCHPTExterná spolupracovníčkaqkadlecikova [at] stuba.sk
doc. MUDr. Igor Kajaba, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkajabai [at] stuba.sk
RNDr. Daniela Kákoniová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkakoniova [at] stuba.sk
PhDr. Andrea KánovicsováFCHPTExterná spolupracovníčkaqkanovicsova [at] stuba.sk
Ing. Jaroslava Kaňuchová-Pátková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkanuchova [at] stuba.sk
Ing. Peter Kapitán, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkapitan [at] stuba.sk
Ing. Pavol KarasFCHPTExterný spolupracovníkqkaras [at] stuba.sk
doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkarkalikova [at] stuba.sk
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkarpiskova [at] stuba.sk
Ing. Anton KarvašFCHPTExterný spolupracovníkqkarvas [at] stuba.sk
Mgr. Peter Kasák, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkasak [at] stuba.sk
Ing. Angelika Kassai, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkassai [at] stuba.sk
Ing. Ivan KatrenčíkFCHPTExterný spolupracovníkqkatrencik [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkatrlik [at] stuba.sk
prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.FCHPTExterný spolupracovník+421 918 674 215, 4215katuscak [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Kavala, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkavala [at] stuba.sk
RNDr. Viktor Kavečanský, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkavecansky [at] stuba.sk
doc. Ing. Natalia E. Kazantseva, Ph.D.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkazantseva [at] stuba.sk
Ing. Michal KebísekFCHPTExterný spolupracovníkqkebisekm [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkedzuch [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkello [at] stuba.sk
Ing. Ivan Kelnar, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkelnar [at] stuba.sk
RNDr. Lívia Kijovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkijovska [at] stuba.sk
Dr. Ing. Juraj KilianFCHPTExterný spolupracovníkqkilian [at] stuba.sk
Ing. Josef KindlFCHPTExterný spolupracovníkqkindl [at] stuba.sk
Ing. Michal Kirchner, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkirchner [at] stuba.sk
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkissa [at] stuba.sk
Ing. Miroslav KišFCHPTExterný spolupracovníkqkis [at] stuba.sk
prof. Ing. René Kízek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkizek [at] stuba.sk
Ing. Katarína Klačanová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqklacanova [at] stuba.sk
RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqklaudiny [at] stuba.sk
Ing. Samuel KlčoFCHPTExterný spolupracovníkqklcos [at] stuba.sk
Ing. Róbert Klement, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqklement [at] stuba.sk
Mgr. Radka Klepochová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkapracovisko na Kramároch+421 (2) 59 542 765xtuskovar [at] stuba.sk
Ing. Lucia Kleščíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqklescikova [at] stuba.sk
Mgr. art. Patrícia KlöcklerováFCHPTExterná spolupracovníčkaqklocklerova [at] stuba.sk
prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkmetv [at] stuba.sk
Mateja KočevarFCHPTExterná spolupracovníčkaxkocevar [at] stuba.sk
doc. Ing. Kamila Kočí, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkoci [at] stuba.sk
Ing. Helena KočišováFCHPTExterná spolupracovníčkaqkocisovah [at] stuba.sk
Ing. Grigorij Kogan, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkogan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Kohútová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkohutovam [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Koiš, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkois [at] stuba.sk
RNDr. Nadežda Kolarova, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkolarova [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkolarovic [at] stuba.sk
Ing. Emil Kolek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkolek [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Kollár, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkollarj [at] stuba.sk
RNDr. Karin Kollárová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkollarovak [at] stuba.sk
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkollarova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Komadel, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkomadel [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Kóňa, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkona [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkoos [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkpeter.koos [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqkopel [at] stuba.sk
Ing. Michal Korenko, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkorenko [at] stuba.sk
Ing. Janka Koreňová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkorenovaj [at] stuba.sk
Mgr. Ondrej KořínekFCHPTExterný spolupracovníkqkorineko [at] stuba.sk
Ing. Csaba Kósa, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkosac [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Kostrab, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkostrab [at] stuba.sk
MVDr. Jana Koščová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkoscova [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Košík, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkosik [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Košťálová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkostalova [at] stuba.sk
Dr. Ing. Jiří KotekFCHPTExterný spolupracovníkqkotek [at] stuba.sk
doc. Ing. Lenka Kouřimská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkourimska [at] stuba.sk
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqkoutnym [at] stuba.sk
RNDr. Lucia Kovačiková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkovacikoval [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav KováčFCHPTExterný spolupracovníkqkovacj3 [at] stuba.sk
Ing. Milan Kováč, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkovacm2 [at] stuba.sk
Ing. Alena KozákováFCHPTExterná spolupracovníčkaqkozakovaa [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkozmon [at] stuba.sk
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkozovska [at] stuba.sk
Ing. Vladimír KrajčiFCHPTExterný spolupracovníkqkrajciv [at] stuba.sk
MUDr. Daniela KrajčováFCHPTExterná spolupracovníčkaqkrajciova [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Králik, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkmilan.kralik [at] stuba.sk
Mgr. Jana Královičová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkralovicovaj [at] stuba.sk
RNDr. Peter Krasnec, MBA, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkrasnec [at] stuba.sk
Dr. Ing. Karol Kratochvíl, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkratochvilk [at] stuba.sk
Mgr. art. Jana Križanová, ArtD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkrizanovaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkrizanova [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Kronek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkronek [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkronekova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Kršková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkrskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkkrupcik [at] stuba.sk
Ing. Daša KrupejováFCHPTExterná spolupracovníčkaqkrupejova [at] stuba.sk
Ing. Dáša Kružlicová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkruzlicova [at] stuba.sk
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkrenekp [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkren [at] stuba.sk
Ing. Katarína KubalováFCHPTExterná spolupracovníčkaqkubalovak [at] stuba.sk
Ing. David Kubička, Ph.D., MBAFCHPTExterný spolupracovníkqkubicka [at] stuba.sk
Mgr. Dana Kubies, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkubies [at] stuba.sk
Ing. Blanka Kubíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkubikova [at] stuba.sk
Ing. Emília Kubiňáková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka155, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 462emilia.kubinakova [at] stuba.sk
RNDr. Róbert Kubinec, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkubinecr [at] stuba.sk
Ing. Peter Kubizna, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkubizna [at] stuba.sk
Ing. Lenka Kucková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkuckoval [at] stuba.sk
Ing. Karol Kucman, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkucman [at] stuba.sk
Ing. Milan Kučera, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkuceram2 [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Kuffa, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkuffar [at] stuba.sk
RNDr. Juraj Kuchár, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkuchar [at] stuba.sk
Ing. Michal KuchtaFCHPTExterný spolupracovníkqkuchtam [at] stuba.sk
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqkuchta [at] stuba.sk
Ing. Kristína Kukurová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkukurova [at] stuba.sk
RNDr. Petr Kulhánek, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkulhanekp [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Kuliček, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkulicek [at] stuba.sk
Mgr. Branislav Kura, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkura [at] stuba.sk
Ing. Martina KurucováFCHPTExterná spolupracovníčkaqkurucovam [at] stuba.sk
Ing. Libor KuvikFCHPTExterný spolupracovníkqkuvik [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriela Kyselá, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqkysela [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav KyzekFCHPTExterný spolupracovníkqkyzek [at] stuba.sk
Ing. Igor Lacík, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqlacik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqlacinova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqladomersky [at] stuba.sk
Mgr. art. Nina LalíkováFCHPTExterná spolupracovníčkaqlalikova [at] stuba.sk
RNDr. Lucia LapínováFCHPTExterná spolupracovníčkaqlapinova [at] stuba.sk
RNDr. Jarmila Laštincová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqlastincova [at] stuba.sk
prof. M. Abderrazak LatifiFCHPTExterný spolupracovníkqlatifi [at] stuba.sk
Ing. Lucia LaubertováFCHPTExterná spolupracovníčkaqlaubertova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Lauko, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqlauko [at] stuba.sk
doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD.FCHPTExterný spolupracovníklaurinc [at] stuba.sk
Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqlehkozivova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Lehocký, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqlehocky [at] stuba.sk
doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqlences [at] stuba.sk
doc. RNDr. Dr hab. Juraj Lesný, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqlesny [at] stuba.sk
Ing. Silvia Letašiová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqletasiova [at] stuba.sk
prof. Wolfgang LinertFCHPTExterný spolupracovníkqlinert [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqlinkesova [at] stuba.sk
Ing. Denisa Liptáková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaSB 525 +421 (2) 59 325 515qliptakova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqluiptakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqliska [at] stuba.sk
RNDr. Desana Lišková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqliskovad [at] stuba.sk
Ariadna Llampayas JimenezFCHPTExterná spolupracovníčkaxllampayasjimen [at] stuba.sk
Jan LočniškarFCHPTExterný spolupracovníkxlocniskar [at] stuba.sk
RNDr. Jana Lomenová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqlomenova [at] stuba.sk
RNDr. Lenka Lorencová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqlorencoval [at] stuba.sk
Ing. Peter Lovás, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqlovasp [at] stuba.sk
Mgr. Marianna Lucová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqlucova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqludvik [at] stuba.sk
Ing. Lucia Lukáčová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqlukacoval [at] stuba.sk
Ing. Nikoleta Lukáčová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaxsakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Halčák Lukáš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqlukas [at] stuba.sk
Dr. Dipl.-Ing. Christiane LuleyFCHPTExterný spolupracovníkqluley [at] stuba.sk
Mgr. Dana Macejová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmacejova [at] stuba.sk
Ing. Katarína MackováFCHPTExterná spolupracovníčkaqmackova [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Macková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmackovak [at] stuba.sk
RNDr. Jana Madejová, DrSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmadejova [at] stuba.sk
Ing. Michal Magala, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmagala [at] stuba.sk
Ing. Peter MagdolenFCHPTExterný spolupracovníkqmagdolen [at] stuba.sk
JUDr. Jarmila MachajdíkováFCHPTExterná spolupracovníčka+421 918 669 127, 9085jarmila.machajdikova [at] stuba.sk
Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmachatova [at] stuba.sk
RNDr. Eva Machová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmachova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Mach, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmachp [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Machyňák, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmachynak [at] stuba.sk
Joseph MainguyFCHPTExterný spolupracovníkxmainguy [at] stuba.sk
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmajekova [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Milan MajerníkFCHPTExterný spolupracovník+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344milan.majernik [at] stuba.sk
Ing. Štefan Majerník, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmajerniks [at] stuba.sk
Ing. Marta Malíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmalikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqmalinsky [at] stuba.sk
Ing. Jakub Mališ, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovníkqmalis [at] stuba.sk
Dr. Vladimír Malkin, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmalkin [at] stuba.sk
RNDr. Anna Malovíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmalovikova [at] stuba.sk
doc. Ing. David Maňas, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmanas [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmanasm [at] stuba.sk
Hanis ManonFCHPTExterná spolupracovníčkaxmanon [at] stuba.sk
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmarcincak [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmarcincin [at] stuba.sk
Ing. Tibor MargetinyFCHPTExterný spolupracovníkqmargetiny [at] stuba.sk
Lechat MarieFCHPTExterná spolupracovníčkaxmarie [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmarova [at] stuba.sk
RNDr. Ján Marták, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkNB 3119jan.martak [at] stuba.sk
Juan Jose Martinez CruzFCHPTExterný spolupracovníkxmartinezcruz [at] stuba.sk
Ing. Radoslav MartinkaFCHPTExterný spolupracovníkqmartinka [at] stuba.sk
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmartinkova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmasarovicova [at] stuba.sk
Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmastihuba [at] stuba.sk
Ing. Mária Mastihubová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmastihubova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmatejciks [at] stuba.sk
Ing. Juraj MatějkaFCHPTExterný spolupracovníkqmatejkaj [at] stuba.sk
Ing. František Mathia, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmathia [at] stuba.sk
Ing. Marcel Mati, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmati [at] stuba.sk
prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.FCHPTExterná spolupracovníčkamatisova [at] stuba.sk
RNDr. Mária Matulová, DrSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmatulova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmatus [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmeciarova [at] stuba.sk
RNDr. Veronika Medvecká, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmedveckav [at] stuba.sk
Ing. Michal Melicher, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmelicherm [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmelnik [at] stuba.sk
Ing. Peter MelníkFCHPTExterný spolupracovníkqmelnikp [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Mendelová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmendelova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmiadokova [at] stuba.sk
Ing. Júlia Mičová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmicovaj [at] stuba.sk
Ing. Matej Mičušík, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmicusik [at] stuba.sk
Ing. Michal Mihalík, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmihalikm [at] stuba.sk
Ing. Monika Michálková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmichalkova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Michvocík, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmichvocik [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.ÚIAM FCHPT, FCHPTExterný spolupracovníkNB 652+421 (2) 59 325 343jan.mikles [at] stuba.sk
Ing. Jozef Miklovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmiklovicj [at] stuba.sk
Mgr. Barbora MikoláškováFCHPTExterná spolupracovníčkaqmikolaskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmikulasek [at] stuba.sk
Ing. Gabriela MikulášováFCHPTExterná spolupracovníčkaqmikulasovag [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Mikulášová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmikulasova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Mikulec, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmikulec [at] stuba.sk
Katarína MikulováFCHPTExterná spolupracovníčkaqmikulova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmikusovak [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Mikušová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmikusova [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmilichovsky [at] stuba.sk
Ing. Jana Minarovičová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqminarovicova [at] stuba.sk
Ing. Danica Mislovičová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmislovicova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jela Mistríková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmistrikova [at] stuba.sk
Ing. Eugen MladosievičFCHPTExterný spolupracovníkqmladosievic [at] stuba.sk
prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmlynarcik [at] stuba.sk
Mgr. Alžbeta Mlynarčíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmlynarcikova [at] stuba.sk
Ing. Jarmila Mlynáriková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmlynarikova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmlynarik [at] stuba.sk
Ing. Tomáš MolnárFCHPTExterný spolupracovník+421 918 669 198, 9935tomas.molnar [at] stuba.sk
prof. Ing. Katarína Monková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmonkova [at] stuba.sk
prof. Dr.-Ing. Martin MonnigmannFCHPTExterný spolupracovníkqmonnigmann [at] stuba.sk
Ing. Daniela Moravčíková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmoravcikovad [at] stuba.sk
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmosnaacek [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmosnackova [at] stuba.sk
Quentin MossetFCHPTExterný spolupracovníkxmosset [at] stuba.sk
Ing. Silvia Mošovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaSB 512a+421 (2) 59 325 419silvia.mosovska [at] stuba.sk
Ing. Lea Mrafková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmrafkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Mravec, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmravecd [at] stuba.sk
RNDr. Viera Mrázová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmrazova [at] stuba.sk
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmcaji [at] stuba.sk
Ing. Marta Múčková, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmuckova [at] stuba.sk
RNDr. Ján Mucha, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqmucha [at] stuba.sk
Ing. Eva MűllerováFCHPTExterná spolupracovníčkaqmullerovae [at] stuba.sk
Ing. Karol Munka, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqmunka [at] stuba.sk
Ing. Slavomíra Murínová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqmurinovas [at] stuba.sk
Ing. Jozef Nahálka, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqnahalka [at] stuba.sk
Ing. Jana Navarová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqnavarova [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Navrátil, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqnavratil [at] stuba.sk
Ing. Marek Nemčovič, PhD.FCHPT