12. 11. 2019  8:56 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ústav výrobných technológií (MTF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Martin Bajčičák, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.ŤL-128+421 906 068 528martin.bajcicak [at] stuba.sk
Ing. Jozef Bárta, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.T-107+421 908 674 144jozef.barta [at] stuba.sk
Miloš Bednártechnický pracovníkŤL-131+421 906 068 503milos.bednar [at] stuba.sk
Ing. Eugen Belica, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímŤL-133+421 906 068 504eugen.belica [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.docent CSc.,PhD.T-118+421 915 761 406jozef.bilik [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.profesor CSc.,PhD.T-126+421 908 674 135pavol.bozek [at] stuba.sk
Ing. Marcela Bučányová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T-141+421 906 068 326marcela.charbulova [at] stuba.sk
Ing. Ivan Buranský, PhD.riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.T-123+421 948 936 662ivan.buransky [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.profesor DrSc.T-119+421 906 068 344alexander.chaus [at] stuba.sk
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímT-129+421 908 674 132daynier_sobrino [at] stuba.sk
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.T-127+421 908 674 134augustin.gorog [at] stuba.sk
Ing. Ingrid Görögová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T-115+421 906 068 333ingrid.gorogova [at] stuba.sk
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-104aerika.hodulova [at] stuba.sk
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.docent CSc.,PhD.T-129+421 908 674 132radovan.holubek [at] stuba.sk
Ing. Erika Hrušková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-110+421 908 674 142erika.hruskova [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.docentka CSc.,PhD.T-115+421 906 068 333maria.kapustova [at] stuba.sk
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.ivana.kleinedlerova [at] stuba.sk
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.T-134+421 908 898 020roman.kolenak [at] stuba.sk
Ing. Igor Kostolný, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímT-138+421 906 068 304igor.kostolny [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.docent CSc.,PhD.T-109+421 908 674 143peter.kostal [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyodborný asistent CSc.,PhD.T-117+421 906 068 336, +421 915 738 909pavel.kovacocy [at] stuba.sk
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-108+421 906 068 321ingrid.sukubova [at] stuba.sk
Igor Krčmárikstrojárenský technikT ĽLigor.krcmarik [at] stuba.sk
Ing. Michaela Kritikos, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T-105+421 906 068 3092006260485 [at] stuba.sk
Ing. Marcel Kuruc, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.CE5AM+421 906 068 378marcel.kuruc [at] stuba.sk
Ing. Martina Kusá, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T-141+421 906 068 326martina.kusa [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.profesor CSc.,PhD.T-113+421 906 068 192, 192, +421 918 600 176, 988milan.maronek [at] stuba.sk
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.profesor CSc.,PhD.T 111+421 908 674 141maros.martinkovic [at] stuba.sk
Ing. Miriam Matúšová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T-110+421 908 674 142miriam.matusova [at] stuba.sk
Ing. Ján Milde, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.T-120+421 906 068 368jan.milde [at] stuba.sk
Ing. Jana Moravčíková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T-141+421 906 068 326jana.moravcikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.T-120+421 906 068 368ladislav.morovic [at] stuba.sk
Ing. Andrea Mudriková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-129+421 908 674 132andrea.mudrikova [at] stuba.sk
Ing. Martin Necpal, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.CE5AM+421 906 068 378martin.necpal [at] stuba.sk
Marián Némethtechnický pracovníkCE5AM+421 906 068 381marian.nemeth [at] stuba.sk
Jozef Ölveckýstrojárenský technikT ĽLjozef.olvecky [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaprofesor CSc.,PhD.T-128+421 908 674 130jozef.peterka [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.ŤL-128+421 906 068 528stefan.podhorsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.docent CSc.,PhD.T-135+421 905 906 371peter_pokorny [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.docent CSc.,PhD.T-129+421 908 674 132roman.ruzarovsky [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Sahul, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.T-107+421 908 674 1442006240600 [at] stuba.sk
Ing. Róbert Sobota, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.T-112+421 906 068 361robert.sobota [at] stuba.sk
Zuzana Sorádovátechnická pracovníčkaT-122+421 918 646 037, +421 906 068 319zuzana.soradova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Šimna, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.CE5AM+421 906 068 3782006250568 [at] stuba.sk
Ing. Roland Šuba, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.T-117+421 906 068 336roland.suba [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.docentka CSc.,PhD.T-125+421 908 674 056jana.sugarova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.profesor CSc.,PhD.T-123+421 917 367 301peter.sugar [at] stuba.sk
Ing. Ján Urminský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.jan.urminsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.docent CSc.,PhD.T-135+421 918 646 055, +421 908 674 137stefan.vaclav [at] stuba.sk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.profesor CSc.,PhD.T-140+421 908 674 129karol.velisek [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Vopát, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímCE5AM+421 906 068 378tomas.vopat [at] stuba.sk
Gabriela Záreckátechnická pracovníčkaT 122+421 918 646 037, +421 906 068 319gabriela.zarecka [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.Externý spolupracovníkbaranek [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.Externý spolupracovník+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953juraj.beniak [at] stuba.sk
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.Externá spolupracovníčkaqbolibruchova [at] stuba.sk
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.Externá spolupracovníčkaqbrezinova [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.Externý spolupracovníkqbrunckoj [at] stuba.sk
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.Externý spolupracovníkqczan [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Čilliková, PhD.Externá spolupracovníčkaqcillikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.Externá spolupracovníčkaqcubonova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.Externý spolupracovníkqdemec [at] stuba.sk
Ing. Eugen EibenExterný spolupracovníkqeiben [at] stuba.sk
Ing. Gabriel EibenExterný spolupracovníkqeibeng [at] stuba.sk
prof. Ing. Emil Evin, CSc.Externý spolupracovníkqevin [at] stuba.sk
Ing. Peter Fodrek, PhD.Externý spolupracovníkqfodrek [at] stuba.sk
Ing. Dušan Fraňo, IWEExterný spolupracovníkqfrano [at] stuba.sk
Ing. Ivan Gajdoš, PhD.Externý spolupracovníkqgajdos [at] stuba.sk
Ing. Dušan GažoExterný spolupracovníkqgazo [at] stuba.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.Externý spolupracovník27, 367+421 (2) 44 455 087 kl. 367, +421 (2) 57 296 193ernest.gondar [at] stuba.sk
prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.Externý spolupracovníkqhloch [at] stuba.sk
Ing. Júlia Hricová, PhD.Externá spolupracovníčkaqhricova [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav IvaškaExterný spolupracovníkqivaska [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Ižol, PhD.Externý spolupracovníkqizol [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Jančovič, PhD.Externý spolupracovníkqjancovic [at] stuba.sk
Ing. Angela Javorová, PhD.Externá spolupracovníčkaqjavorova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.Externý spolupracovníkqjurko [at] stuba.sk
Ing. Norbert KáčerExterný spolupracovníkqkacern [at] stuba.sk
Ing. Karin Kocúrová, PhD.Externá spolupracovníčkaĽahké laboratóriá UMAT+421 906 068 340qkocurova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Kolařík, IWE, Ph.D.Externý spolupracovníkqkolarikl [at] stuba.sk
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.Externý spolupracovníkqkolibal [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.Externý spolupracovník436+421 (2) 57 296 558, +421 915 759 568ludovit.kollath [at] stuba.sk
Ing. Martin Kováč, PhD.Externý spolupracovníkqkovacm3 [at] stuba.sk
doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.Externá spolupracovníčkaqkumicakova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Ivan KuricExterný spolupracovníkqkuric [at] stuba.sk
Ing. Ján Líška, PhD.Externý spolupracovníkqliskaj [at] stuba.sk
Ing. Katarína Líšková, PhD.Externá spolupracovníčkaqliskovak [at] stuba.sk
prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.Externá spolupracovníčkaqmankovai [at] stuba.sk
Ing. Albert Mareš, PhD.Externý spolupracovníkqmares [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.Externý spolupracovníkqmician [at] stuba.sk
prof. Ing. Anna Mičietová, PhD.Externá spolupracovníčkaqmicietova [at] stuba.sk
Ing. Pavol MišaExterný spolupracovníkqmisa [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Monka, PhD.Externý spolupracovníkqmonka [at] stuba.sk
Ing. Imrich Morva, IWEExterný spolupracovníkqmorva [at] stuba.sk
Ing. Richard MozolíkExterný spolupracovníkqmozolikr [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Miroslav NeslušanExterný spolupracovníkqneslusan [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.Externý spolupracovníkqparilak [at] stuba.sk
doc. Mgr. Ing. Jana Petrů, Ph.D.Externá spolupracovníčkaqpetruj [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.Externý spolupracovníkqpilc [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.Externý spolupracovníkqpiska [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.Externý spolupracovník225+421 (2) 44 455 087 kl. 374, +421 915 759 562pavol.sejc [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Slota, PhD.Externý spolupracovníkqslota [at] stuba.sk
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.Externý spolupracovníkqspisak [at] stuba.sk
prof. inż. Dr hab. Feliks StachowiczExterný spolupracovníkqstachowicz [at] stuba.sk
doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.Externá spolupracovníčkaqstancekova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ŠimoExterný spolupracovníkqsimo [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.Externý spolupracovník131+421 (2) 44 455 087 kl. 336pavol.svec [at] stuba.sk
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.Externý spolupracovníkulrich [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.Externá spolupracovníčkaqvaskovai [at] stuba.sk
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.Externá spolupracovníčkaxdanisovan [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Viňáš, PhD.Externý spolupracovníkqvinas [at] stuba.sk
Ing. Marek Vrabeľ, PhD.Externý spolupracovníkqvrabel [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.Externý spolupracovníkqzajacj [at] stuba.sk
Ing. Radovan Zvolenský, PhD.Externý spolupracovníkT02 3.108+421 906 068 435, 435qzvolenskyr [at] stuba.sk
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.Externý spolupracovníkqzivcak [at] stuba.sk