21. 10. 2020  10:53 Uršuľa
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Katarína ÁbelováKIC SvFknihovníčka
+421 (2) 32 888 576
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.KBKM SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 4/416+421 (2) 32 888 551iyad.abrahoim [at] stuba.sk
Ing. Martin Ambroz, PhD.
technický pracovník
C 0503
martin.ambroz [at] stuba.sk
KBKM SvF
technický pracovník
marian.angus [at] stuba.sk
Ing. Igor AntoniaciCIT SvF
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 721
igor.antoniaci [at] stuba.sk
KTES SvFdocentka CSc.,PhD.C 1003+421 (2) 32 888 595
docent CSc.,PhD.A 503+421 (2) 32 888 365
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/424
+421 (2) 32 888 295
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.KMDG SvF
docent CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419tomas.bacigal [at] stuba.sk
KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-304+421 (2) 32 888 392
Ing. Zbyněk Bajtek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627zbynek.bajtek [at] stuba.sk
Andrej Balážprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303andrej.balaz [at] stuba.sk
KFYZ SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 0307
+421 (2) 32 888 421
Mgr. Pavla Balážováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
pavla.balazova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Balažovjech, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
martin.balazovjech [at] stuba.sk
KDOS SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 5/535
+421 (2) 32 888 353
Ing. Júlia BaranováKHUV SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 2016
+421 (2) 32 888 207julia.baranova [at] stuba.sk
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.profesorka CSc.,PhD.C 1301+421 (2) 32 888 608
KHTE SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1111
+421 (2) 32 888 693
Ing. Andrej Bartók, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/431
+421 (2) 32 888 540
andrej.bartok [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
KTES SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1015
marian.bederka [at] stuba.sk
KGTE SvFprofesorka CSc.,PhD.C 0901
+421 (2) 32 888 675
emilia.bednarova [at] stuba.sk
Mgr. Juliana Beganová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506+421 (2) 32 888 408juliana.beganova [at] stuba.sk
Anna Belohorcováodborná administratívna pracovníčkaC 0104+421 (2) 32 888 471anna.belohorcova [at] stuba.sk
Helena BenedikovičováKBKM SvFodborná administratívna pracovníčkaA 4/407+421 (2) 32 888 705helena.benedikovicova [at] stuba.sk
Zuzana BenkováKMDG SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 0401
+421 (2) 32 888 703zuzana.benkova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
A 4/414
+421 (2) 32 888 554vladimir.benko [at] stuba.sk
PhDr. Kristína Beňová
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
C 0210
+421 (2) 32 888 729
kristina.benova [at] stuba.sk
Jana Beňovičovápracovníčka MTZC 0114+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
pracovníčka pre ekonomické činnostiC 0206
+421 (2) 32 888 579
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.KKPS SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0611
+421 (2) 32 888 642
Mgr. Barbora BielikováKIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
odborná administratívna pracovníčka
zuzana.bielikova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA406
+421 (2) 32 888 546
juraj.bilcik [at] stuba.sk
OPVV Dek SvF, KTES SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, špecialista pre styk s verejnosťou
C 0311, C 1015
+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573andrej.bistak [at] stuba.sk
KKPS SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
mikulas.bobik [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jozef.bockaj [at] stuba.sk
KARCH SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904michal.bogar [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1910+421 (2) 32 888 564eva.borecka [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
A420+421 (2) 32 888 542
Ing. Lukáš Bosák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1512
+421 (2) 32 888 655
Oľga Boskovičovávrátnik
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 1306
+421 (2) 32 888 611
jarmila.bozikova [at] stuba.sk
Ing. Filip Bránický, PhD.KARCH SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1920+421 (2) 32 888 239filip.branicky [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1723
+421 (2) 32 888 288
martin.brcek [at] stuba.sk
Ing. Peter Briatka, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1013
+421 (2) 32 888 594
peter.briatka [at] stuba.sk
Helena Briestenská
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515helena.briestenska [at] stuba.sk
Laura Brinzováknihovníčka+421 (2) 32 888 495laura.brinzova [at] stuba.sk
Ing. Ján Brodniansky, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A 519
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.profesor CSc.,PhD.A 507
+421 (2) 32 888 377
Eva Brunclíková
upratovač - upratovačka
eva.brunclikova [at] stuba.sk
Ing. Peter Buday, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0712+421 (2) 32 888 459peter.buday [at] stuba.sk
Ing. Blažej Bucha, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A-612+421 (2) 32 888 342
Marcela Cabadajová
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
marcela.cabadajova [at] stuba.sk
Ing. Silvia Cápayová, PhD.KDOS SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A 5/523
+421 (2) 32 888 363
silvia.capayova [at] stuba.sk
Mgr. Michaela Cibulováodborná asistentka bez vedeckej hodnostimichaela.cibulova [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčkaC 1806+421 (2) 32 888 245monika.csonkova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1809
+421 (2) 32 888 265
helena.cepova [at] stuba.sk
Ing. Michaela Červeňanská, PhD.KHTE SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1110
+421 (2) 32 888 563
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1218+421 (2) 32 888 628milan.cisty [at] stuba.sk
Ing. Lea Čubanová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104
+421 (2) 32 888 698lea.cubanova [at] stuba.sk
Ing. Róbert Čunderlík, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0510
+421 (2) 32 888 235
Ing. Jakub Čurpek, PhD.KFYZ SvF, ÚSZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
C 0302
+421 (2) 32 888 492
KVHK SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627
Hilda Deáková
upratovač - upratovačka
Ing. Karin Deáková
stavebný technička
C 0609
+421 (2) 32 888 453karin.deakova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 556
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0621+421 (2) 32 888 449dusan.dlhy [at] stuba.sk
Mgr. Alica Domonkosová
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
alica.domonkosova [at] stuba.sk
kuchárka
ludmila.dovinova [at] stuba.sk
KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 2005
+421 (2) 32 888 586
marek.dubek [at] stuba.sk
Ing. Marián DubíkŠO Dek SvFpracovník pre študijné záležitosti
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
marian.dubik [at] stuba.sk
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.KGZA SvF
docentka CSc.,PhD.
A-605+421 (2) 32 888 534renata.duraciova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.profesor CSc.,PhD.
C 1106
+421 (2) 32 888 565
peter.dusicka [at] stuba.sk
KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 2007
+421 (2) 32 888 229
helena.ellingerova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
A-310a+421 (2) 32 888 390
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.KGZA SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
A-618
+421 (2) 32 888 297
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
Ing. Igor FariničCL SvFstavebný technik
+421 (2) 43 336 100
odborný asistent CSc.,PhD.
A-628
+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325
robert.fencik [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/402
+421 (2) 32 888 508
ludovit.fillo [at] stuba.sk
odborný administratívny pracovníkC 1211
+421 (2) 32 888 625
ŠO Dek SvFpracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 654michal.franek [at] stuba.sk
KGTE SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1701
+421 (2) 32 888 624
jana.frankovska [at] stuba.sk
KGDE SvF
docent CSc.,PhD.
A-318
+421 (2) 32 888 398
doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.docent CSc.,PhD.C 0509+421 (2) 32 888 719peter.frolkovic [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Funtík, PhD.KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1614
+421 (2) 32 888 599tomas.funtik [at] stuba.sk
Ing. Peter Gaálprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714peter.gaal [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.KBKM SvF
docentka CSc.,PhD.
A 4/430
+421 (2) 32 888 382
JUDr. Ján Florián Gajniak
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 2017+421 (2) 32 888 226
JUDr. Ondrej GajniakKHUV SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012ondrej.gajniak [at] stuba.sk
JUDr. Debra GambrillKJAZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1820
+421 (2) 32 888 254
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.KTES SvFprofesor CSc.,PhD.
C 1004
+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590
KGDE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-316+421 (2) 32 888 529robert.geisse [at] stuba.sk
Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.KGZA SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
A-603
+421 (2) 32 888 536
CIT SvFvedúci VSCIT 2/2
+421 (2) 32 888 319
Terezia GondováKTZB SvF
technická pracovníčka
C 1405
+421 (2) 32 888 657
terezia.gondova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra GrachováRPČ Dek SvF
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
vedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.C 0113, C 1108+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 1912
+421 (2) 32 888 426
Ing. Valéria Gregorová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.C 0804
+421 (2) 32 888 224
Ing. Silvia Gregušová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1502+421 (2) 32 888 712silvia.gregusova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1805
+421 (2) 32 888 230
alzbeta.grmanova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Martin Haburajpracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.KBKM SvF
profesor CSc.,PhD.
A 4/415+421 (2) 32 888 555
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0413+421 (2) 32 888 417
Ing. Aneta HangyováÚSZ SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
aneta.hangyova [at] stuba.sk
KTES SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1019
+421 (2) 32 888 594
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438peter.hanuliak [at] stuba.sk
Ing. Peter Hartman, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0714
+421 (2) 32 888 462
finančná účtovníčkaC 0212
+421 (2) 32 888 208
lubica.hegerova [at] stuba.sk
hosťujúci profesor
C 1918
+421 (2) 32 888 464
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
OP Dek SvFdomovník - údržbár
prof. Ing. arch. Michal Hlaváčekprofesor CSc.,PhD.C 1909
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.profesorka CSc.,PhD.C 1207
+421 (2) 32 888 620
odborná asistentka CSc.,PhD.A 5/522+421 (2) 32 888 354dominika.hodakova [at] stuba.sk
KBKM SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A 4/433
+421 (2) 32 888 385
ivan.holly [at] stuba.sk
ÚSZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1512+421 (2) 32 888 655jan.holly [at] stuba.sk
Margita Holúbeková
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
margita.holubekova [at] stuba.sk
Rastislav Horváth
operátor VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.KKPS SvFprofesor CSc.,PhD.C 0622
+421 (2) 32 888 458
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1712
+421 (2) 32 888 275
KGTE SvFdocent CSc.,PhD.C 0911
+421 (2) 32 888 678
doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 1812
+421 (2) 32 888 641
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.KGDE SvFdocentka CSc.,PhD.
A-317
+421 (2) 32 888 530
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.KTES SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1012
+421 (2) 32 888 597zdenka.hulinova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A-602
+421 (2) 32 888 531ladislav.husar [at] stuba.sk
KTES SvFodborná administratívna pracovníčka
KARCH SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1908, C 1911
+421 (2) 32 888 646
MO Dek SvFmzdová účtovníčka
C 0313
+421 (2) 32 888 477
gabriela.huskova [at] stuba.sk
Ing. Jana Chabroňová, PhD.KGTE SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913
+421 (2) 32 888 669
jana.chabronova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.C 1014
+421 (2) 32 888 316
barbara.chamulova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.KARCH SvFdocent CSc.,PhD.
C 1914
+421 (2) 32 888 630
KKPS SvFprofesor CSc.,PhD.
C 0718
+421 (2) 32 888 402
Denisa ChrenkováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova [at] stuba.sk
Ing. JUDr. Filip ChrvalaCIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 4/2+421 (2) 32 888 512filip.chrvala [at] stuba.sk
KZEI SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1311
+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610
Ing. Martin Imrišek, PhD.KGZA SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.
+421 917 669 453
martin.imrisek [at] stuba.sk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.docent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
Branislav IvančajKIC SvFknihovník
+421 (2) 32 888 576
branislav.ivancaj [at] stuba.sk
KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1821+421 (2) 32 888 260
Ing. Erik Jakeš, PhD.KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0711+421 (2) 32 888 438erik.jakes [at] stuba.sk
KKPS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0604
+421 (2) 32 888 649martin.jamnicky [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
A-607
+421 (2) 32 888 537
docentka CSc.,PhD.
C 2001
+421 (2) 32 888 221eva.jankovichova [at] stuba.sk
Ing. Taťjana Jánošková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1414
+421 (2) 32 888 636
tatjana.janoskova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 0419
+421 (2) 32 888 430
gejza.jenca [at] stuba.sk
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1819+421 (2) 32 888 364
odborný asistent CSc.,PhD.
A-314
+421 (2) 32 888 338
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0301
+421 (2) 32 888 484
KFYZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 421jozef.kacur [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A-305pavol.kajanek [at] stuba.sk
KMDG SvFdocentka CSc.,PhD.C 0413+421 (2) 32 888 417jana.kalicka [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.KMDG SvFprofesor CSc.,PhD.C 0409
+421 (2) 32 888 405
martin.kalina [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 1401
+421 (2) 32 888 661
Erika KanalováOPVV Dek SvFpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťC 0107
+421 (2) 32 888 393
erika.kanalova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
monika.kausitzova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Monika KissováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
mzdová účtovníčka
C 0312+421 (2) 32 888 475janka.kisonova [at] stuba.sk
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
judita.kissova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Klas, PhD.KKDK SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 514
+421 (2) 32 888 378
tomas.klas [at] stuba.sk
KMDG SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0410+421 (2) 32 888 409martin.knor [at] stuba.sk
OPVV Dek SvFšpecialista pre styk s verejnosťou
C 0310
+421 (2) 32 888 708
KVHK SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1217
+421 (2) 32 888 623
Alena KohútováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alena.kohutova [at] stuba.sk
KKPS SvFtechnická pracovníčka
C 0610
+421 (2) 32 888 643
doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD.KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1815
+421 (2) 32 888 332
Ing. Michal Kollár, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0519
michal.kollar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0502
+421 (2) 32 888 428magdalena.komornikova [at] stuba.sk
KGDE SvFprofesor CSc.,PhD.A-311+421 (2) 32 888 559alojz.kopacik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.C 1707
+421 (2) 32 888 277
miloslav.kopecky [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnostiA-611
+421 (2) 32 888 344
ÚSZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1505
+421 (2) 32 888 701
jozef.korinek [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1419+421 (2) 32 888 631daniela.koudelkova [at] stuba.sk
Katarína KováčikováÚVZK SvF
chyžná
katarina.kovacikova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A 513
+421 (2) 32 888 376
michal.kovac [at] stuba.sk
Mária Kozánková
pokladníčka
C 0001
+421 (2) 32 888 469
Ing. Milan Krafčík, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1420
+421 (2) 32 888 633
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 1417+421 (2) 32 888 650
prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1820
+421 (2) 32 888 690
KJAZ SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1821
+421 (2) 32 888 253
katalin.hoboth [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
C 0512
+421 (2) 32 888 236
OPVV Dek SvF
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
C 0106
+421 (2) 32 888 723
ÚVZK SvFchyžná
Iveta Krullovápracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0007
+421 (2) 32 888 725
Milena Kubincovávrátnikmilena.kubincova [at] stuba.sk
Jaroslav KudláčekÚVZK SvF
vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192jaroslav.kudlacek [at] stuba.sk
Jana KudláčkováÚVZK SvFskladníčka
Jana Kudláčková
hospodár
odborný asistent CSc.,PhD.C 1905+421 (2) 32 888 607
Ing. Mária Kurčová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
maria.kurcova [at] stuba.sk
Milan Kušniervrátnik
milan.kusnier [at] stuba.sk
Helena KvasnicováKGZA SvF
technická pracovníčka
A-606
+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.docentka CSc.,PhD.C 1911
+421 (2) 32 888 426
docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
KVHK SvFodborná administratívna pracovníčkaC 1211+421 (2) 32 888 625marija.labat [at] stuba.sk
Ing. Kamil Laco, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/418a
+421 (2) 32 888 386kamil.laco [at] stuba.sk
Ing. Katarína Lamperová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1810+421 (2) 32 888 256
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0205
+421 (2) 32 888 722
aneta.langova [at] stuba.sk
Michal LapinCIT SvF
pracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514
Ing. Antónia LaščekováŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0003
+421 (2) 32 888 466
Viera LátkováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
Ing. Miriam Ledererová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0803
+421 (2) 32 888 521
miriam.ledererova [at] stuba.sk
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
C 0108
+421 (2) 32 888 587
KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-629+421 (2) 32 888 528pavol.letko [at] stuba.sk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD.KGZA SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-631
+421 (2) 32 888 297
tibor.lieskovsky [at] stuba.sk
Ondrej Lisoňprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
PAMO Dek SvFpracovníčka pre personálne činnosti
C 0110
+421 (2) 32 888 470
Oľga Lúčnavrátnikolga.lucna [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.KFYZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0514
+421 (2) 32 888 243
Rastislav Mackoúdržbár
rastislav.macko [at] stuba.sk
KVHK SvFprofesor CSc.,PhD.C 1209
+421 (2) 32 888 279
viliam.macura [at] stuba.sk
Ing. Martin Magura, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A 514
+421 (2) 32 888 378
martin.magura [at] stuba.sk
Drahomíra MagurováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Ing. Ivana Mahríková, PhD.KZEI SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1714
+421 (2) 32 888 285
Ing. Martina Majorošová, PhD.KVHK SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 1212
+421 (2) 32 888 618
martina.majorosova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA422+421 (2) 32 888 503
doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1011+421 (2) 32 888 593
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1009
+421 (2) 32 888 596
peter.makys [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0008
+421 (2) 32 888 478
špecialista pre styk s verejnosťouC 0116, C 1212+421 (2) 32 888 578marcela.maliarikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.KGDE SvF
docent CSc.,PhD.
A-322
+421 (2) 32 888 427
Ing. Alena Marečková
vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425
alena.mareckova [at] stuba.sk
ÚVZK SvF
čašník
lenka.masarova [at] stuba.sk
finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1001
+421 (2) 32 888 599
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.profesor CSc.,PhD.
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403
igor.medved [at] stuba.sk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1903
+421 (2) 32 888 400
prac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 34/3+421 (2) 32 888 656
KKPS SvFdocent CSc.,PhD.C 0708
+421 (2) 32 888 397
profesor DrSc.
C 0407, C 0402+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703radko.mesiar [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčkaCIT 1/3
+421 (2) 32 888 511
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
patrik.mihala [at] stuba.sk
Ing. Želmíra Mihalíková
vedúca ekonomického útvaru
C 0207
+421 (2) 32 888 294
ŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
lubica.michalikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.KKPS SvFdocent CSc.,PhD.C 0603+421 (2) 32 888 479imrich.mikolai [at] stuba.sk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.KMDG SvFprofesor DrSc.
C 0507
+421 (2) 32 888 418karol.mikula [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0404
CIT SvFprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0406
+421 (2) 32 888 411maria.minarova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 457katarina.minarovicova [at] stuba.sk
KSME SvFtechnický pracovník
C 1802
+421 (2) 32 888 209vladimir.mitro [at] stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
svetlana.mizenkova [at] stuba.sk
František MogyorósiOP Dek SvF
prevádzkový elektrikár
Drahoslava Mohlerová
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
CIT SvFprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 10/3
+421 (2) 32 888 313alexander.molnar [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 1112
+421 (2) 32 888 566
Ing. Jakub MydlaKHTE SvFodborný administratívny pracovník
C 1105
+421 (2) 32 888 619jakub.mydla [at] stuba.sk
KARCH SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1917+421 (2) 32 888 464zuzana.nadaska [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0208+421 (2) 32 888 497
Katarína NagyováOP Dek SvFupratovač - upratovačkakatarina_nagyova [at] stuba.sk
ÚSZ SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1503, C 1521
+421 (2) 32 888 553martina.necasova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Németová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1213
+421 (2) 32 888 621
RPČ Dek SvFpracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500alena.noskovicova [at] stuba.sk
ŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0009+421 (2) 32 888 483
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.KKPS SvFdocent CSc.,PhD.
C 0618
+421 (2) 32 888 450juraj.olbrimek [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1705
+421 (2) 32 888 298
KHTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1107+421 (2) 32 888 694martin.orfanus [at] stuba.sk
Eva Oslayová
pracovníčka ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 493
Ing. Jozef Palicaprevádzkový elektrikár
jozef.palica [at] stuba.sk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.docent CSc.,PhD.C 0608+421 (2) 32 888 441
Ing. Adela Palková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0713
+421 (2) 32 888 460
adela.palkova [at] stuba.sk
Ing. Jana PánikováEO Dek SvF
pracovníčka pre plán a rozpočet
C 0209
+421 (2) 32 888 259
Mgr. Attila Pápay
technický pracovník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A-610+421 (2) 32 888 345juraj.papco [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
seol.park [at] stuba.sk
KBKM SvF
docent CSc.,PhD.
A 4/403+421 (2) 32 888 550peter.paulik [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2021
+421 (2) 32 888 581
Ing. Monika Pavčeková, PhD.KKPS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0703
+421 (2) 32 888 446
monika.pavcekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 0309
+421 (2) 32 888 490gabriela.pavlendova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.KMTI SvFdocent CSc.,PhD.
C 0802
+421 (2) 32 888 691vladimir.pavlik [at] stuba.sk
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/435
+421 (2) 32 888 387
miroslav.pecnik [at] stuba.sk
Mgr. Anna Penkovová
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
KTZB SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1403+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.ÚSZ SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1506
+421 (2) 32 888 700
Ján PetrányiOP Dek SvF
vrátnik
jan.petranyi [at] stuba.sk
KTZB SvFprofesor CSc.,PhD.C 1407+421 (2) 32 888 634dusan.petras [at] stuba.sk
KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 2003
+421 (2) 32 888 573marek.petro [at] stuba.sk
KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1901+421 (2) 32 888 606
vrátnik+421 (2) 32 888 523
Lenka PolčanováÚVZK SvF
čašník
OP Dek SvFobsluhovač výťahovjozef.popenaznik [at] stuba.sk
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 445lubomir.prekop [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a+421 (2) 32 888 401miroslav.pribis [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Priechodský, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímCL-LNK-17 (Trnávka)
+421 (2) 43 336 100
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1010
+421 (2) 32 888 695
doc. Ing. Martin Psotný, PhD.docent CSc.,PhD.
C 1808
+421 (2) 32 888 652martin.psotny [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.C 0620
+421 (2) 32 888 439
roman.rabenseifer [at] stuba.sk
Ing. Andrea Raczkováodborná administratívna pracovníčkaC 1305
+421 (2) 32 888 702
andrea.raczkova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra Rášová, PhD.KGZA SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA-627
+421 (2) 32 888 342
alexandra.rasova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Recký, PhD.hosťujúci profesor
Marek Repkašéfkuchár
ÚVZK SvF
chyžná
pracovníčka správy majetku
C 0214+421 (2) 32 888 474
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
viola.rigova [at] stuba.sk
Helena RísikováOP Dek SvF
pracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246helena.risikova [at] stuba.sk
ÚVZK SvF
chyžná
údržbár
Jana Rubínová
odborná administratívna pracovníčka
A-303+421 (2) 32 888 639
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408tatiana.ruckschlossova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1920+421 (2) 32 888 239
KHTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1121
+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340
jan.rumann [at] stuba.sk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
profesorka CSc.,PhD.
C 1914
monika.rychtarikova [at] stuba.sk
KARCH SvF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a+421 (2) 32 888 401ivan.rehak [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.docent CSc.,PhD.A 504+421 (2) 32 888 366jaroslav.sandanus [at] stuba.sk
Ing. Peter Sarkoci, PhD.KMDG SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0408
+421 (2) 32 888 218
peter.sarkoci [at] stuba.sk
Hajnalka SárköziováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
kvetoslava.sarkoziova [at] stuba.sk
vrátnik
julia.sedlackova [at] stuba.sk
Igor Setvák
pomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
igor.setvak [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.docent CSc.,PhD.
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406
+421 (2) 32 888 289
Ing. Ingrida Skalíková, PhD.ÚSZ SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1507
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 0909
+421 (2) 32 888 672ivan.slavik [at] stuba.sk
Mgr. Lenka SlezákováKARCH SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 1907
+421 (2) 32 888 420
Ing. Patrik Sleziak, PhD.KVHK SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1204
+421 (2) 32 888 622
Ing. Miloš Slivanský, PhD.KKDK SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 512+421 (2) 32 888 368milos.slivansky [at] stuba.sk
Zuzana SlovákováReg Dek SvF
archivár
C 2210, C 0111
+421 (2) 32 888 212
RNDr. Peter Smrek, PhD.KMDG SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0520
+421 (2) 32 888 246
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1818
+421 (2) 32 888 448
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.KBKM SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A 4/404
+421 (2) 32 888 549
KGTE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0912
+421 (2) 32 888 674
RNDr. Ľubica Staneková, PhD.KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
KZEI SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1304
+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292
Mária StarovičováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201maria.starovicova [at] stuba.sk
KMDG SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 0409+421 (2) 32 888 405olga.stasova [at] stuba.sk
Katarína Steindlbergerováupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
katarina.steindlbergerova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 1409
+421 (2) 32 888 638
Ing. Alena Struhárová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.C 0807+421 (2) 32 888 685
Mgr. Peter Struk, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0507+421 (2) 32 888 418peter.struk [at] stuba.sk
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0403
+421 (2) 32 888 416
stavebný techničkaC 0917+421 (2) 32 888 287
doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.KGTE SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1703+421 (2) 32 888 281monika.sulovska [at] stuba.sk
KKPS SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0617, A lab. II.suterén
+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513
daniel.szabo [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
katarina_szaboova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
KTES SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1022
+421 (2) 32 888 572
Ing. Erik Szlaur
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
KVHK SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1205+421 (2) 32 888 498jan.szolgay [at] stuba.sk
Reg Dek SvFadministratívna pracovníčka v podateľniC 0111
+421 (2) 32 888 467
beata.sabikova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ŠaturaTajomník Dek SvFtajomník fakultyC 0105
+421 (2) 32 888 471
Peter Šebesta
obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307peter.sebesta [at] stuba.sk
Ing. Peter Šedivý
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715
peter.sedivy [at] stuba.sk
CIT SvF
pracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0412
+421 (2) 32 888 731
jana.siagiova [at] stuba.sk
Ing. Martin Šimko, PhD.KTZB SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1902
+421 (2) 32 888 606
KMDG SvFdocentka CSc.,PhD.C 0404+421 (2) 32 888 407
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.KMDG SvFprofesor DrSc.C 0405
+421 (2) 32 888 315
jozef.siran [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1215
+421 (2) 32 888 617andrej.skrinar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.profesorka CSc.,PhD.C 1302+421 (2) 32 888 280ivona.skultetyova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Škvarka, PhD.KGTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
juraj.skvarka [at] stuba.sk
Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1510
+421 (2) 32 888 581
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.KHTE SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1118
+421 (2) 32 888 320
andrej.soltesz [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.A 4/432
+421 (2) 32 888 384
julius.soltesz [at] stuba.sk
PhDr. Dagmar ŠpildováKJAZ SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnostiC 1806+421 (2) 32 888 262dagmar.spildova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0805
+421 (2) 32 888 682
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
Ing. Miloslav Štujber
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0719
+421 (2) 32 888 465
miloslav.stujber [at] stuba.sk
KKDK SvF
docentka CSc.,PhD.
A 508
+421 (2) 32 888 370
magdalena.stujberova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 1120
+421 (2) 32 888 571peter.sulek [at] stuba.sk
PAMO Dek SvFpracovníčka pre personálne činnosti
C 0109
+421 (2) 32 888 305
profesor CSc.,PhD.
C 1412
+421 (2) 32 888 635
jan.takacs [at] stuba.sk
CIT SvFpracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0518
+421 (2) 32 888 429
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0419+421 (2) 32 888 430
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0511
Mgr. Magdaléna TomováMO Dek SvF
pracovníčka ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 629
magdalena.tomova [at] stuba.sk
prevádzkový zámočník
1. PP blok B
+421 (2) 32 888 328
docentka CSc.,PhD.C 1822+421 (2) 32 888 291
Markjoe Olunna Uba, MSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
OP Dek SvFpracovníčka MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 468
KMTI SvFprofesor CSc.,PhD.C 0103, C 0811+421 (2) 32 888 686stanislav.uncik [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.KFYZ SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
daniel.urban [at] stuba.sk
Anna Urbanovská
odborná administratívna pracovníčka
C 0104
+421 (2) 32 888 472
anna.urbanovska [at] stuba.sk
Mgr. Štefánia Václavíkovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0521
+421 (2) 32 888 404stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0515
+421 (2) 32 888 406
RNDr. Ľubica Valášková, PhD.KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0521
+421 (2) 32 888 404
KVHK SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1514+421 (2) 32 888 727peter_valent [at] stuba.sk
KKPS SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0717
+421 (2) 32 888 437andrea.vargova [at] stuba.sk
Magdaléna Vargová
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201magdalena.vargova [at] stuba.sk
Tünde Vargová
upratovač - upratovačka
tunde.vargova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Vavríková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414+421 (2) 32 888 709
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495
KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0605+421 (2) 32 888 444boris.vavrovic [at] stuba.sk
KSME SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1804
+421 (2) 32 888 311
Ing. Michal Venglár, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 1803
+421 (2) 32 888 334
michal.venglar [at] stuba.sk
Ing. Kamila Víchová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660kamila.vichova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
Viera Vojčíkováodborná administratívna pracovníčka
C 1810
+421 (2) 32 888 264
KVHK SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1514
+421 (2) 32 888 727
Iveta VyskočilováEO Dek SvFfinančná účtovníčkaC 0209+421 (2) 32 888 317iveta.vyskocilova [at] stuba.sk
KHUV SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2008, C 2013
+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215
Ing. Lukáš Zelem, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1913+421 (2) 32 888 630lukas.zelem [at] stuba.sk
Ľuboš Zelinka
údržbár
+421 (2) 32 888 300
CIT SvF
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.KHUV SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218
odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/533
+421 (2) 32 888 355
andrea.zuzulova [at] stuba.sk
KMDG SvFdocentka CSc.,PhD.C 0501
+421 (2) 32 888 419
docent CSc.,PhD.
C 0614
+421 (2) 32 888 461

Externí pracovníci

Meno
PracoviskoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Externý spolupracovník
xaltintas [at] stuba.sk
Tommaso ArcieriSvFExterný spolupracovník
RNDr. Gabriela Babiaková, CSc.SvFExterná spolupracovníčka
qbabiakova [at] stuba.sk
Ing. Ján Babinský
Externý spolupracovník
qbabinsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qbacovamitkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.Externý spolupracovník
blok C 8.posch., č.dv. 12
+421 (2) 32 888 687
adolf.bajza [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A 511
+421 (2) 32 888 379
Externý spolupracovník
Ing. Peter BalcoSvFExterný spolupracovník
qbalco [at] stuba.sk
prof. RNDr. František Baliak, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C17 02
+421 (2) 32 888 284
Erkam Vahdettin BallıSvF
Externý spolupracovník
Mgr. Dominika BallováKVHK SvFExterná spolupracovníčka
C0411
dominika.ballova [at] stuba.sk
KTZB SvFExterná spolupracovníčka
qbaloghovak1 [at] stuba.sk
Ing. Martin Balucha, PhD.Externý spolupracovník
qbalucha [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
C 0303
+421 (2) 32 888 489ivan.banik [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbarekv [at] stuba.sk
Ing. Ivan BarokSvFExterný spolupracovník
qbarok [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.SvFExterný spolupracovník
A-318
pavel.bartos [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter BauerSvF
Externý spolupracovník
C 1919
+421 (2) 32 888 464peter.bauer [at] stuba.sk
doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
C 0901
+421 (2) 32 888 675
Ing. Štefan Bednár
Externý spolupracovník
qbednars [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xbegich [at] stuba.sk
KZEI SvF
Externá spolupracovníčka
SvF, KVHK SvFExterná spolupracovníčka237+421 (2) 572 76 283
Ing. Peter Belica, CSc.
Externý spolupracovník
C16 14+421 (2) 32 888 588qbelica [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
qbendik [at] stuba.sk
RNDr. Martin Benko, PhD.
Externý spolupracovník
qbenko [at] stuba.sk
Ing. Lenka BenkováSvF
Externá spolupracovníčka
C10/19a+421 (2) 32 888 594qbenkoval [at] stuba.sk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.Externý spolupracovníkA 5/531+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Ing. Ivan Bezák, PhD.SvFExterný spolupracovník
qbezak [at] stuba.sk
Ing. Juraj Bezák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716
SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
C10/16+421 (2) 32 888 573qbilancik [at] stuba.sk
Ing. Martin BirásSvF
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Blaha, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qblaskova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qblaskovicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qbodo [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal BogárExterný spolupracovníkC 1904
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Michal BorovičkaSvF
Externý spolupracovník
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
qborovicka [at] stuba.sk
Ing. Martin BrazdovičSvF
Externý spolupracovník
Ing. Jana Brehovská, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
A-302
+421 (2) 32 888 391
qbrehovska [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qolsova [at] stuba.sk
Ing. Jana BriatkováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Peter Brunčák
Externý spolupracovník
A-307+421 (2) 32 888 396
KVHK SvF
Externý spolupracovník
C 1204
adam.brziak [at] stuba.sk
Ing. Jozef Bugáň, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qbugan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Ing. Alena BujnováKZEI SvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Lucia Bytčanková
Externá spolupracovníčka
C 1110
+421 (2) 32 888 563
lucia.bytcankova [at] stuba.sk
Daniel Jesús CarreraSvF
Externý spolupracovník
xcarrera [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qcesnekt [at] stuba.sk
prof. Mgr. Ivan Cimrák, PhD.Externý spolupracovník
Serhat CoşkunSvF
Externý spolupracovník
Ing. Martin Cvíčela, PhD.SvF
Externý spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
Ing. František CyprichKVHK SvFExterný spolupracovníkC 1210
frantisek.cyprich [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qczikhardt [at] stuba.sk
Ing. Richard CzikhardtKGZA SvFExterný spolupracovníkA-610
+421 (2) 32 888 345
doc. Ing. Václav Čada, CSc.SvF
Externý spolupracovník
Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 0714
+421 (2) 32 888 462
Externý spolupracovník
qcelko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qcermako [at] stuba.sk
Ing. Róbert ČernajSvFExterný spolupracovník
Ing. Peter Černý, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-612
+421 (2) 32 888 343
SvFExterný spolupracovník
A 4/420
+421 (2) 32 888 503
Ing. Daniel Čurka, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Marian Dallemule, PhD.
Externý spolupracovník
B/410
+421 (2) 32 888 561
SvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
qdaniel [at] stuba.sk
Ing. Michal Danko, PhD.Externý spolupracovník
qdankom2 [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
A-513
+421 (2) 32 888 342qdanovak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdarula [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qdecky [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Diblík, DrSc.
Externý spolupracovník
qdiblik [at] stuba.sk
KVHK SvF
Externá spolupracovníčka
C 1212
+421 (2) 32 888 618
greta.dolakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdolezal [at] stuba.sk
Ing. Bc. Michal Dolník
Externý spolupracovník
qdolnikm [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qdrzik [at] stuba.sk
Ing. Marián Dubík
Externý spolupracovník
ext. pracovisko mimo svf+421 903 430 163
SvFExterný spolupracovník
Ing. Miroslav ĎurčoSvFExterný spolupracovník
qdurco [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qduricap [at] stuba.sk
ÚSZ SvFExterný spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
qdzurikova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qecker [at] stuba.sk
Nils Felix Ehrhardt
Externý spolupracovník
Talha EsenSvF
Externý spolupracovník
Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
C 0910
Ing. Petr Fajkus, CSc.SvFExterný spolupracovník
Ing. Jakub FaktorSvFExterný spolupracovník
qfaktor [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qfedorko [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.SvFExterný spolupracovník
qferanec [at] stuba.sk
Ing. Karol FerenczyExterný spolupracovník
qferenczy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
karol.ferstl [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkC 1411+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659belo.furi [at] stuba.sk
Ing. Ondrej GajdošSvFExterný spolupracovník
qgajdoso [at] stuba.sk
JUDr. Debra Gambrill
Externá spolupracovníčka
C 1820
+421 (2) 32 888 254debra.gambrill [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
Ing. František Girgle, Ph.D.SvFExterný spolupracovník
qgirgle [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkxgoksu [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
KTZB SvF
Externá spolupracovníčka
C 1405+421 (2) 32 888 657
SvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
A 4/412
+421 (2) 32 888 552
stefan.gramblicka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
2/9
+421 (2) 32 888 670
qgramblickova [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej GrébertExterný spolupracovník
Ing. Martin Greguš, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter GreňaSvF
Externý spolupracovník
qgrena [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
C 15/08
+421 (2) 32 888 645qgrofcike [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqgron [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.
Externý spolupracovník
ivan.gschwendt [at] stuba.sk
doc. Mgr. Peter Guba, PhD.
Externý spolupracovník
qgubap [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qguoth [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqguzik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qhalmova [at] stuba.sk
Ing. Dušana Halúzová, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 15/08
+421 (2) 32 888 645
doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.Externý spolupracovník
D710
+421 (2) 60 291 897
qhantuch [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Michal Hargaš, PhD.Externý spolupracovník
qhargas [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC 0714
+421 (2) 32 888 462
Ing. Tomáš Heč
Externý spolupracovník
qhec [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Externý spolupracovník
A-608
+421 (2) 59 274 533
jan.hefty [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhesek [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Hana Hlaváčiková, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Lenka Hlubinová VargováExterná spolupracovníčka
qhlubinova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Paul Holzinger
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
NB 630
+421 (2) 59 325 332
lubomira.horanska [at] stuba.sk
Ing. Martin Hoťka, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Miroslav HrončekSvF
Externý spolupracovník
qhroncek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.Externý spolupracovník
C 0905
+421 (2) 32 888 666
Ing. Tomáš HupkaSvFExterný spolupracovník
qhupka [at] stuba.sk
Ing. Daniela Hurtíková, PhD.Externá spolupracovníčka
daniela.hurtikova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Ing. Maroš ChleboSvFExterný spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
Christopoulou ChristinaSvF
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Peter Ivan, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qivan [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qizvoltova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjacko [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qjadron [at] stuba.sk
Mária JaduščákováCL SvFExterná spolupracovníčka
+421 (2) 43 336 100
maria.jaduscakova [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčkaC 1420
Externý spolupracovník
Ing. Jana Jamnická
Externá spolupracovníčka
Gabriela JanečkováCIT SvFExterná spolupracovníčka
CIT 1/2
+421 (2) 32 888 511
Ing. Peter Janík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qjanik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Januška, PhD.SvF
Externý spolupracovník
14.posch./11
+421 (2) 32 888 659
qjanuska [at] stuba.sk
prof. Ing. Čeněk Jarský, FEng., DrSc.SvFExterný spolupracovník
Ing. Tomáš JavorekExterný spolupracovník
Ing. Tomáš JosaiExterný spolupracovník
tomas.josai [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.Externý spolupracovník
C 1002
+421 (2) 32 888 560
Ing. Pavol Jurka, PhD.
Externý spolupracovník
qjurka [at] stuba.sk
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.Externý spolupracovník
qkabele [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqkacmarik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkadlec [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Kala, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.Externá spolupracovníčka
+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236
gabriela.kalinova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qkalousek [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkmiroslav.kandera [at] stuba.sk
KKPS SvFExterná spolupracovníčka
kristina.kanikova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qkanuk [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qkelcik [at] stuba.sk
Ing. Peter Kendický, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A 4/421
+421 (2) 32 888 503qkendicky [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkblok C 16. p č. dv 13+421 (2) 32 888 223qkerestur [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Keseli, PhD.Externý spolupracovníkA 4/424+421 (2) 32 888 295
SvFExterný spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
qkeszegh [at] stuba.sk
Ing. Daniel KissSvFExterný spolupracovníkqkiss [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Klčo
Externý spolupracovník
qklco [at] stuba.sk
Ing. Josip KlemKKPS SvF
Externý spolupracovník
josip.klem [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
C17 04
Ing. arch. Jakub KlikáčExterný spolupracovník
qklikac [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv.9
+421 (2) 32 888 681
Ing. Ľuboš Kocka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkxkocy [at] stuba.sk
Mgr. Dušan Kočický, PhD.SvFExterný spolupracovník
qkocicky [at] stuba.sk
Ing. Vladimír KohútSvFExterný spolupracovník
Ing. Eva KolesárováSvFExterná spolupracovníčka
Ing. Branislav Kollár
Externý spolupracovník
qkollarb [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Ján Koník, PhD.SvFExterný spolupracovník
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473qkonik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
Ing. Peter Korčák
Externý spolupracovník
A-611
+421 (2) 32 888 344
SvF
Externý spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432
SvFExterný spolupracovník
Ing. Balázs KósaKMDG SvFExterný spolupracovník
C0511
balazs.kosa [at] stuba.sk
Ing. Juraj KosmálySvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.SvFExterný spolupracovník
qkostelecky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčkaqkotrasova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkouba [at] stuba.sk
Ing. Marián Kováčik
Externý spolupracovník
A 5/523
Externá spolupracovníčka
qkovarovah [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Krajčovič, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qkrajcovicj [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Krejsa, PhD.SvFExterný spolupracovník
qkrejsa [at] stuba.sk
KZEI SvF, SvF
Externý spolupracovník
C13 18
+421 (2) 32 888 615
Externý spolupracovník
qkrivacek [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qkrusinsky [at] stuba.sk
Ing. Martin KubáňKVHK SvF
Externý spolupracovník
C 1204martin.kuban [at] stuba.sk
Ing. Martin KubicaSvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
lucia.kudivani [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Ing. Vendelín KukučkaExterný spolupracovník
qkukuckav [at] stuba.sk
Ing. Marián KusýSvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
10/9
+421 (2) 32 888 679
doc. Ing. Radomil Květon, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 1115
+421 (2) 32 888 619qkvetonr [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkyncl [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.SvFExterný spolupracovníkqlapos [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Michal LeitmanSvFExterný spolupracovník
Ing. Marek Lepeš
Externý spolupracovník
qlepes [at] stuba.sk
Ing. Pavol LeškoExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A-310a
+421 (2) 32 888 390
qliptaki [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A-307+421 (2) 32 888 396qliptakm [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkC 7/01
+421 (2) 32 888 454
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A 5/522
Ing. Jozef Lovás, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqlovasova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
A - 206
+421 (2) 32 888 257jan.lovisek [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
14.posch./4
+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711
qlulkovicova [at] stuba.sk
Ing. František LužicaExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Eugen MaczkoKTES SvF
Externý spolupracovník
qmaczko [at] stuba.sk
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
Ing. Karol MacháčExterný spolupracovník
qmachack [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.SvFExterný spolupracovník
qmajduch [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter MališSvF
Externý spolupracovník
qmalisp [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Marián Marián Rovňák, PhD.
Externý spolupracovník
qmarianrovnak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
KZEI SvF
Externá spolupracovníčka
C1715
+421 (2) 32 888 271
Externý spolupracovníkqmarko [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Martin Lopušniak, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Michal MartonExterný spolupracovník
doc. Ing. Pavol Marton, PhD.ÚSZ SvFExterný spolupracovníkA 226
+421 (2) 32 888 583
pavol.marton [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
23/9
+421 (2) 32 888 673
SvF, KTZB SvFExterný spolupracovník359/3+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748michal.masaryk [at] stuba.sk
Ing. et Ing. Martin Maťašovský, MBA
Externý spolupracovník
qmatasovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmatejka [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Matiaško, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Alena Matis
Externá spolupracovníčka
Ing. Katarína Matulová, PhD.SvFExterná spolupracovníčkablok C 8.posch., č.dv. 10
+421 (2) 32 888 681
qmatulovak [at] stuba.sk
Ing. Miriam Matúšová, PhD.Externá spolupracovníčka
T-110
+421 908 674 142
KTES SvF
Externý spolupracovník
Ing. Daniela MazúrováExterná spolupracovníčka
qmazurova [at] stuba.sk
Ing. Matej MeceleSvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.SvF
Externý spolupracovník
qmelcer [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Melicher, PhD.Externý spolupracovníkA-603+421 (2) 32 888 348
SvFExterný spolupracovník9/16
+421 (2) 59 274 668
qmeszaros [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qmichalcovav [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qmichalica [at] stuba.sk
Ing. Martin MichlíkExterný spolupracovník
Ing. Martin Mikita, PhD.
Externý spolupracovník
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmikolajj [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
xmilletti [at] stuba.sk
Ing. Marián Minárik, PhD.Externý spolupracovník22/17
+421 (2) 32 888 440
qminarik [at] stuba.sk
Ing. Michal Minár, PhD.Externý spolupracovník
qminar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Martin Mišík, PhD.Externý spolupracovník
qmisik [at] stuba.sk
Ing. Peter Mlynár, PhD.
Externý spolupracovník
304
+421 (2) 57 296 391peter.mlynar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jitka Mohelníková, PhD.Externá spolupracovníčkaqmohelnikova [at] stuba.sk
Fiona Louisa MohwinkelExterná spolupracovníčka
Pekka MoilanenSvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.Externý spolupracovníkA-604
+421 (2) 32 888 536
marcel.mojzes [at] stuba.sk
Ing. Monika MolnárExterná spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
+421 (2) 59 274 584
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmoyzeova [at] stuba.sk
Ing. Katarína MožiešikováSvFExterná spolupracovníčkaqmoziesikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmravec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A-620
+421 (2) 32 888 347
SvFExterný spolupracovník
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
justin.murin [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.SvF
Externý spolupracovník
333+421 (2) 57 296 479milos.musil [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.Externý spolupracovníkqnad [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
qnagyz [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
530
+421 (2) 32 888 527qnemcova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Németová, PhD.KVHK SvF
Externá spolupracovníčka
C 1213
+421 (2) 32 888 621
zuzana.nemetova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qneuzil [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Novák, PhD.Externý spolupracovník
qnovakp1 [at] stuba.sk
Ing. Viliam Novák, DrSc.
Externý spolupracovník
Georgios NtourliasExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
C 0707
frantisek.ohrablo [at] stuba.sk
Ing. arch. Andrej Olah
Externý spolupracovník
Omer OmerogluSvF
Externý spolupracovník
xomeroglu [at] stuba.sk
Ing. Martin Ondriaš
Externý spolupracovník
qondrias [at] stuba.sk
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník14.posch./8+421 (2) 32 888 473qorgonik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
xozturk [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna Pantáková
Externá spolupracovníčka
qpantakova [at] stuba.sk
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
qzamecnikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qpasteka [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.SvF
Externá spolupracovníčka
qpekarova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qpeskova [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Petřvalský
Externý spolupracovník
A 5/523qpetrvalsky [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Piršel, PhD.Externý spolupracovník
qpirsel [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqpiterkam [at] stuba.sk
Ing. Milan Plevák, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Milan PoliakSvF
Externý spolupracovník
qpoliak [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Pollák, PhD.
Externý spolupracovník
C 1706
Ing. Jana Poórová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qpoorova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qpospisilp [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
xpreda [at] stuba.sk
Ing. Peter PribylSvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Lukáš Prokopčák, PhD.Externý spolupracovníkqprokopcak [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
SvF, KVHK SvFExterná spolupracovníčkaqpsenakova [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovníkanton.puskar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Filip RebendaExterný spolupracovníkqrebenda [at] stuba.sk
doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD.
Externý spolupracovník
qrehak [at] stuba.sk
Ing. Soňa RidillováSvF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qrodenak [at] stuba.sk
Ing. Marek Rodný, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qrojko [at] stuba.sk
Ing. Gergely Rózsa
Externý spolupracovník
Ing. Marian RutšekSvF
Externý spolupracovník
qrutsek [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaromír Říha, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
xsalankar [at] stuba.sk
KTZB SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xsawicka [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsedlaka [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaA 4/426
+421 (2) 32 888 382
qsedlakova [at] stuba.sk
Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Otmar ScherzerSvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. František Schlosser, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A 5/522
qschlosserp [at] stuba.sk
Ing. Iveta SimanováSvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovníkqskacel [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Dušan SkubanExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qslamka [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Slašťan, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Patrik Sleziak, PhD.Externý spolupracovníkC 1204+421 (2) 32 888 622
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.Externý spolupracovníkA710
+421 (2) 60 291 573
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 1308
+421 (2) 32 888 286
SvF
Externý spolupracovník
A-309
+421 (2) 32 888 689
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.SvF, KTES SvF
Externá spolupracovníčka
C 1020
+421 (2) 32 888 213
Mgr. Mariana Sopková
Externá spolupracovníčka
qsopkova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Ondrej Sova
Externý spolupracovník
Ipek SozuguzelExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Kristína Staněková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qstanekova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
247
+421 (2) 572 76 260
SvFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qstoklasa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A-621
+421 (2) 32 888 349
qstrakaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Suchánek, PhD.Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
A - 227
+421 (2) 32 888 455
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Daniel Szatmári, PhD.
Externý spolupracovník
qszatmari [at] stuba.sk
Ing. Štefan SzékelySvF
Externý spolupracovník
qszekely [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
14.posch./2
+421 (2) 32 888 632
Externý spolupracovník
Maciej Marek Szóstakowski
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana Šabíková, PhD.SvF, KTZB SvFExterná spolupracovníčka
C 1419
+421 (2) 32 888 631jana.sabikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Šafář, PhD.SvFExterný spolupracovník
qsafar [at] stuba.sk
Ing. René ŠedivýExterný spolupracovník
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qsimaj [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Externý spolupracovník
402
+421 (2) 572 76 412
vladimir.simkovic [at] stuba.sk
Viliam ŠimkoKZEI SvF
Externý spolupracovník
qsimkov [at] stuba.sk
Ing. Viliam Šimor, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
qsimor [at] stuba.sk
KMDG SvF
Externá spolupracovníčka
C 0404+421 (2) 32 888 407alexandra.siposova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qspirkova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 12/9
+421 (2) 32 888 627
SvF
Externý spolupracovník
D703
+421 (2) 60 291 801
SvF
Externý spolupracovník
qstroner [at] stuba.sk
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
Externý spolupracovník
qsuhajda [at] stuba.sk
Ing. Ingrid ŠuppováExterná spolupracovníčka
Ing. Peter Šurda, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Miroslav ŠustekSvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.SvF
Externý spolupracovník
qsvabensky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.Externá spolupracovníčka
qtatosova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qtkac [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qtomanp [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkC 0704
+421 (2) 32 888 436
qtomasovic [at] stuba.sk
Ing. arch. Miroslav TomíkSvF
Externý spolupracovník
qtomik [at] stuba.sk
Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.
Externý spolupracovník
14.posch./20
+421 (2) 32 888 633
Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Externá spolupracovníčka
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
SvF
Externý spolupracovník
A-322
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.SvF
Externý spolupracovník
qtucek [at] stuba.sk
Ing. Milan TurčekSvF
Externý spolupracovník
qturcek [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Turček, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 0903
+421 (2) 32 888 665
peter.turcek [at] stuba.sk
Ing. Róbert Turza, PhD.SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.SvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
quhlik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qurbaskova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkablok C 8.posch., č.dv. 6+421 (2) 32 888 680quzakova [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
C 0521
+421 (2) 32 888 404
stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qvajdik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
14.posch./6
+421 (2) 32 888 289
Externý spolupracovník
A 4/435
+421 (2) 32 888 387
Externý spolupracovník
A-609
+421 (2) 32 888 538
Ing. Diana Vanečková
Externá spolupracovníčka
qrosikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qvanko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqvanurova [at] stuba.sk
Ing. arch. Tibor VargaSvF
Externý spolupracovník
qvargat [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
C 1212
+421 (2) 32 888 618
barbora.vasekova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
KGTE SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qveliskova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqvido [at] stuba.sk
Ing. Lucia Viglašová
Externá spolupracovníčka
qviglasova [at] stuba.sk
Ing. García-Asenjo Villamayor, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaC 12/2
+421 (2) 32 888 622
Mgr. Jozef VojtaššákExterný spolupracovník
qvojtassakj [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Ing. Jakub Vrána, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
RNDr. Andrea Vranovská, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qvranovska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvyskoc [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.
Externý spolupracovník
qwagner [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qweigel [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqweiss [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 1712
+421 (2) 32 888 275
reka.wittmanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Mahir YıldırımSvF
Externý spolupracovník
xyildirim [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Pavol ZacharSvFExterný spolupracovníkqzachar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qzalesky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.
Externý spolupracovník
ivan.zapletal [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qzelenakova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš ZelenýExterný spolupracovníkqzelenyl [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqzessner [at] stuba.sk