26. 9. 2020  13:56 Edita
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
VIS SjFknihovníčka
162
+421 (2) 57 296 211, +421 918 620 643
mzdová účtovníčka
033
+421 (2) 57 296 126, +421 917 646 547
Dek SjF
pracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210luba.babicova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
23 ŤL+421 (2) 57 296 646jozef.babics [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
docent CSc.,PhD.
429/1
+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936
ÚAMAI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
102
+421 (2) 57 296 715
Ing. Judita Belanová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
236
+421 (2) 57 296 352judita.belanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.ÚAMAI SjF
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
106+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703cyril.belavy [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.259/4+421 (2) 57 296 384, +421 915 759 560peter.benco [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
docent CSc.,PhD.
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
juraj.beniak [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjFupratovač - upratovačka
Pionierska 15
+421 (2) 57 294 194
ÚTM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
234
+421 (2) 57 296 402, +421 (2) 57 296 851igor.berta [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjFvrátnikPionierska 15+421 905 326 211anna.blahova [at] stuba.sk
pracovníčka pre personálne činnosti
025
+421 (2) 57 296 124, +421 907 897 176
lektor102
+421 (2) 57 296 201
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
profesor CSc.,PhD.
353/2
+421 (2) 57 296 426
ÚDTK SjFtechnická pracovníčka329
+421 (2) 57 296 453
Ing. Alena Brusilová, PhD.ÚTM SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
232
+421 (2) 57 296 178
alena.brusilova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
201/2
+421 (2) 57 296 365
jozef.bucha [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328/1+421 (2) 57 296 477juraj.bukoveczky [at] stuba.sk
ÚESZ SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním363
+421 (2) 57 296 343
lucia.bursikova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
055/2
+421 (2) 57 296 855, +421 908 769 899alena.cepkova [at] stuba.sk
Miriam CepkováÚJŠ SjF
skladníčka
upratovač - upratovačkaNám.slodody ŤL
Ing. Viliam Čačko, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním426/3
+421 (2) 57 296 557
viliam.cacko [at] stuba.sk
Milada ČavojskáDek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti016/3+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
ÚTP Dek SjF
vrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
Erich ČervenákCI SjFtechnický pracovník
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682erich.cervenak [at] stuba.sk
Ing. Andrej Červeňan, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
426/1
+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618
andrej.cervenan [at] stuba.sk
technik el. a energ. zariadení
221/1
+421 (2) 57 296 340
ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.
264
+421 (2) 57 296 388
údržbár09+421 905 599 431, +421 (2) 57 296 104jozef.durcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
profesor CSc.,PhD.
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
stanislav.duris [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.461
+421 (2) 57 296 575
ÚAMM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
332
+421 (2) 57 296 450
docent CSc.,PhD.231
+421 (2) 57 296 345
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
profesor CSc.,PhD.
405
+421 (2) 57 296 530
Ing. Vladimír Franko
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
vladimir.franko [at] stuba.sk
vrátnikPionierska 15+421 (2) 44 455 087milos.fric [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
8
+421 (2) 57 296 176
jana.gabkova [at] stuba.sk
Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
404
+421 (2) 57 296 524
ÚTM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
232
+421 (2) 57 296 178
Peter GajdošCI SjF
sústružník kovov
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
Bc. Zuzana Gališinová
prac. pre konferenčný a výstav. servis
148/1
+421 (2) 57 296 863, +421 940 512 270
Ing. Martin Garan, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.241
+421 (2) 57 296 367
Ing. Marek Gašparík, PhD.ÚAMM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním253/2+421 (2) 57 296 327
Adriana Godányováorganizačná pracovníčka
029
+421 (2) 57 296 180, +421 905 594 389
adriana.godanyova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.profesor CSc.,PhD.233+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106
Ing. Katarína Grandovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
307, Mýtna 36
+421 918 563 079, 2540
Ing. Patrik Grosinger, PhD.ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.337
+421 (2) 57 296 152
patrik.grosinger [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
330
+421 (2) 57 296 482, +421 915 759 563
ladislav.gulan [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
docent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 57 296 721
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.docent CSc.,PhD.
462
+421 (2) 57 296 535stefan.guzela [at] stuba.sk
Jozef Hájekmurár
45
+421 (2) 57 296 164, +421 905 068 981jozef.hajek [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.ÚAMAI SjF
docent CSc.,PhD.
218
+421 (2) 57 296 707
ÚTP Dek SjF
kurič kotlov
054
+421 905 594 512, +421 (2) 57 296 236, +421 (2) 57 296 665
frantisek.hamerlik [at] stuba.sk
VIS SjF
knihovníčka
Ing. Jana Harakaľová, CSc.ÚAMM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
335/2
+421 (2) 57 296 442jana.harakalova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.244
+421 (2) 57 296 360
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.ÚSETM SjF
profesorka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 57 296 556
Renata HillováDek SjF
pracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
technický pracovník
PaedDr. Júlia HögerováDek SjF
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
CI SjFfrézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
Helena HolmanováDek SjF
finančná účtovníčka
144, 151 - klapka 117
+421 (2) 57 296 272, +421 948 911 387
Mgr. Oto Honz, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
055/4
+421 (2) 57 296 857oto.honz [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Horvát, PhD.VIS SjF
vedúci VS
159
+421 (2) 57 296 289, +421 905 593 791
Bc. Lucia HorvátováDek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
016/2
+421 (2) 57 296 135
prevádzkový elektrikár
docent CSc.,PhD.252/1
+421 (2) 57 296 324
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
102
+421 (2) 57 296 201
Jarmila HunyadyováDek SjFpracovníčka pre plán a rozpočet143+421 (2) 57 296 245jarmila.hunyadyova [at] stuba.sk
ÚSETM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním426/3+421 (2) 57 296 557
docent CSc.,PhD.
229
+421 (2) 57 296 225, +421 905 594 147
Ing. Andrej Chríbik, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.265
+421 (2) 57 296 307
ÚTP Dek SjF
upratovač - upratovačka
Mýtnarozalia.chuda [at] stuba.sk
Danka Ikhardtovátechnická pracovníčka
203
+421 (2) 57 296 709, +421 917 669 158danka.ikhardtova [at] stuba.sk
prof. Ing. Roland Jančo, PhD.ÚAMM SjFprofesor CSc.,PhD.253/4
+421 (2) 57 296 395, +421 918 901 843
roland.janco [at] stuba.sk
ÚPI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním405
+421 (2) 57 296 530
Anna Jelenfyováupratovač - upratovačka
Nám.slodody
anna.jelenfyova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.429/2+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011vladimir.jerz [at] stuba.sk
Ing. Martin Juhás, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
215
+421 (2) 57 296 710, +421 917 825 280martin.juhas [at] stuba.sk
Ing. Martin Juriga, PhD.ÚPI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
406/2
+421 (2) 57 296 574
martin.juriga [at] stuba.sk
Jaroslava Jurkovičováknihovníčka161/2
+421 (2) 57 296 218
jaroslava.jurkovicova [at] stuba.sk
Mária Kafúnováknihovníčka
109
+421 (2) 57 296 207
doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.
docent CSc.,PhD.
12B, Vazovova 5+421 905 594 090
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
432
+421 (2) 57 296 548
Viera Koníková
technická pracovníčka
1
+421 (2) 57 296 350
viera.konikova [at] stuba.sk
Mgr. Monika Kováčová, PhD.ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.064 SjF, 4.29 FIIT+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
doc. Ing. Zdenko Krajný, CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
435
+421 (2) 57 296 560
zdenko.krajny [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Králik, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.444+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216marian.kralik [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
docent CSc.,PhD.
436
+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446
frézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
ÚJŠ SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
103
+421 (2) 57 296 200
ÚPI SjFtechnická pracovníčka403+421 917 114 844, +421 (2) 57 296 519
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním15, Vazovova 5matej.kurilla [at] stuba.sk
Dek SjFtajomníčka fakulty028+421 (2) 57 296 181, +421 905 593 545gabriela.kuzmova [at] stuba.sk
Ing. Jan LachCI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním118 ŤL+421 (2) 57 296 634
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
jaroslav.leban [at] stuba.sk
RNDr. Jozef Leja, PhD.ÚMF SjFodborný asistent CSc.,PhD.
259/3
+421 (2) 57 296 366
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním201/1+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
Mgr. Peter Letavaj, PhD.ÚMF SjFodborný asistent CSc.,PhD.
9
+421 (2) 57 296 175
peter.letavaj [at] stuba.sk
Mgr. Martina Lipková, PhD.ÚJŠ SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
169
+421 (2) 57 296 204
martina.lipkova [at] stuba.sk
Mgr. Jana Lokajováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
168
+421 (2) 57 296 205jana.lokajova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
docent CSc.,PhD.
263+421 (2) 57 296 379, +421 905 593 711, +421 915 808 369lubos.magdolen [at] stuba.sk
Ing. Oliver Macho, PhD.ÚPI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
408/1
+421 (2) 57 296 529
prac. technickej obsluhy a údržby VS
123+421 (2) 57 296 230
Ing. Matúš Margetin, PhD.ÚAMM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
245
+421 (2) 57 296 372matus.margetin [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.359/3+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.ÚSETM SjFdocent CSc.,PhD.430+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462
Anna Matúšová
finančná účtovníčka
141
+421 (2) 57 296 169
Ing. Zuzana Matúšovápracovníčka pre študijné záležitosti
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799zuzana.matusova [at] stuba.sk
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.ÚDTK SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
339
+421 (2) 57 296 460
ÚESZ SjFtechnická pracovníčka
303
+421 (2) 57 296 407, +421 905 971 947
technická pracovníčka
335/1
+421 (2) 57 296 443
tatiana.michalcova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
209/2
+421 (2) 57 296 318tomas.milesich [at] stuba.sk
technická pracovníčka158/4
+421 (2) 57 296 223, +421 917 866 776
Ing. Marek Mlkvik, PhD.ÚESZ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
17B, Vazovova 5
marek.mlkvik [at] stuba.sk
Ing. Peter Mlynár, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
304+421 (2) 57 296 391
Jozef MlynekÚTP Dek SjFvrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554jozef.mlynek [at] stuba.sk
Ing. Ivan Morávek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL
+421 (2) 57 296 636, +421 905 461 012
profesor CSc.,PhD.
333
+421 (2) 57 296 479
František Obaladomovník - údržbárPionierska 15+421 (2) 44 455 087, +421 905 326 211frantisek.obala [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.20, Vazovova 5+421 917 825 279
ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429milada.omachelova [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
434/1
+421 (2) 57 296 545
Ing. Juraj Ondruška, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním435
+421 (2) 57 296 560
technický pracovník
19, Vazovova 5
Ing. Jakub Palenčár, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C204
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636rudolf.palencar [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
Mýtna
ÚJŠ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
167
+421 (2) 57 296 206
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103
ÚPI SjFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.403/1
+421 (2) 57 296 578, +421 905 593 517
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
204
+421 (2) 57 296 708
zuzana.peciarova [at] stuba.sk
ÚPI SjF
docent CSc.,PhD.
408/2
+421 (2) 57 296 588
peter.peciar [at] stuba.sk
ÚDTK SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
209/1
+421 (2) 57 296 421
Dek SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
036
+421 (2) 57 296 156, +421 917 822 007lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
Mgr. Renata Pokornápracovníčka pre verejné obstarávanie
149
+421 (2) 57 296 249, +421 917 918 899renata.pokorna [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.ÚSETM SjFprofesorka CSc.,PhD.
445
+421 (2) 57 296 355
archivár
055
+421 (2) 57 296 172, +421 905 599 417
olga.polatsekova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním203
+421 (2) 57 296 300, +421 907 892 003
marian.poloni [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjFvrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.7
+421 (2) 57 296 177
monika.prasilova [at] stuba.sk
Dek SjF
finančná účtovníčka
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.
32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735
karol.prikkel [at] stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
023
+421 (2) 57 296 154, +421 917 706 983
ÚDTK SjF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
341
+421 (2) 57 296 464
ÚTM SjFtechnický pracovník
136, Pionierska 15
+421 (2) 57 296 394
martin.pupala [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
301/1
+421 (2) 57 296 408, +421 915 759 565
ÚMF SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
60
+421 (2) 57 296 116
daniela.richtarikova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
205
+421 (2) 57 296 702
boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
Ing. Radovan Ružinskývýskumný pracovník s VŠ vzdelaním463+421 (2) 57 296 586
ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
Klaudia Sabóová
technická pracovníčka
436
+421 (2) 57 296 543
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
profesor CSc.,PhD.
239+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562
ÚDTK SjF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
340+421 (2) 57 296 461carmen.schmidtova [at] stuba.sk
ÚTM SjFdocent CSc.,PhD.237
+421 (2) 57 296 209, +421 903 472 328
docent CSc.,PhD.255
julius.sivy [at] stuba.sk
Dek SjF
pracovník pre zahraničné vzťahy
138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251juraj.sklenar [at] stuba.sk
Ing. Pavol Slovák, PhD.ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.331
+421 (2) 57 296 451
ÚSETM SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
428
+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417
ingrid.souckova [at] stuba.sk
Mgr. Renáta Sovišovápracovníčka pre študijné záležitosti012
+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775
renata.sovisova [at] stuba.sk
ÚTM SjFtechnická pracovníčka238
+421 (2) 57 296 534, +421 905 460 855
Iveta Sylla, prom. fil.
knihovníčka
109
+421 (2) 57 296 207
iveta.sylla [at] stuba.sk
ÚAMAI SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717dana.sismisova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
250/1
+421 (2) 57 296 400
michal.slauka [at] stuba.sk
vrátnik017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
peter.solc [at] stuba.sk
ÚSETM SjFprofesor CSc.,PhD.
441- klapka 180, 29/2
+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777
Anna ŠtefaničkováDek SjF
archivár
502
+421 (2) 57 296 861, +421 905 594 350
ÚAMM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
229
+421 (2) 57 296 225
odborný asistent CSc.,PhD.
362+421 (2) 57 296 405
pracovníčka pre študijné záležitosti
015+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956nadezda.svancarova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.ÚTM SjFprofesor CSc.,PhD.
235
+421 (2) 57 296 339
pavol.svec [at] stuba.sk
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.ÚAMAI SjF
profesor CSc.,PhD.
316
+421 (2) 57 296 712
gergely.takacs [at] stuba.sk
Dek SjFpracovníčka pre plán a rozpočet142+421 (2) 57 296 210
Ľubica TimováÚTP Dek SjF
prevádzková pracovníčka
152
+421 (2) 57 296 194, +421 905 594 474
lubica.timova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Tököly, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
342
+421 (2) 57 296 495
Bc. Marek Toráň
prac. technickej obsluhy a údržby VS
158/3
+421 (2) 57 296 224
marek.toran [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
253/2+421 (2) 57 296 327juraj.uradnicek [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
ÚJŠ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
055/3
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.ÚAMAI SjF
docent CSc.,PhD.
226+421 (2) 57 296 713
odborný asistent CSc.,PhD.
39/3
+421 (2) 57 296 282, +421 917 825 281
branislav.vanko [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Végh, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C211
+421 (2) 57 296 714
ÚMF SjF
docentka CSc.,PhD.
001/1+421 (2) 57 296 136, +421 917 662 333
Ing. František Világi, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
frantisek.vilagi [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjF
vodič osobných automobilov
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.docent CSc.,PhD.103jan.vlnka [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
141
+421 (2) 57 296 169jarmila.zadubencova [at] stuba.sk
ÚMF SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
001/2
+421 (2) 57 296 138
vedúci prevádzkovej jednotky
153
+421 905 594 365, +421 (2) 57 296 145ladislav.zeleny [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.ÚSETM SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
258
+421 (2) 57 296 315
odborný asistent CSc.,PhD.
055/7
+421 (2) 57 296 857

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Externý spolupracovníkxanthony [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.SjF
Externý spolupracovník
D610
+421 (2) 60 291 599
prof. Ing. Jozef Bača, CSc.SjFExterný spolupracovník
T 112
prof. Ing. Jozef Balla, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qballa [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbartl [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Gabriel Batista, PhD.Externý spolupracovník214+421 (2) 57 296 718
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qberky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbernasovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbielik [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.SjFExterný spolupracovníkqbigos [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
Externý spolupracovník
qbila [at] stuba.sk
Ing. Peter BlažíčekSjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbosansky [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.SjFExterný spolupracovník
Ing. Pavol Buček, PhD.Externý spolupracovník
qbucekp [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qbudisky [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Externý spolupracovník
328/1+421 (2) 57 296 477
Externá spolupracovníčka
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466, +421 906 068 138
dagmar.caganova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Giovanni CicognaSjFExterný spolupracovník
Ing. Jozef Csambál, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
Externý spolupracovník
qczan [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Čačko, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
qcacko [at] stuba.sk
SjF
Externá spolupracovníčka
qcarnogurska [at] stuba.sk
Ing. Jozef Čech, PhD.SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovníkqcico [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
216
+421 (2) 57 296 704
qdedik [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qdekysv [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
DP BA
+421 918 646 069, 6195svetozar.demian [at] stuba.sk
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.
Externý spolupracovník
NC 212
+421 908 674 115
SjFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Sylva Drábková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qdrabkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Externý spolupracovník
D118
+421 (2) 60 291 669
peter.drahos [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Droppa, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661miloslav.drtil [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdurian [at] stuba.sk
RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.Externá spolupracovníčka
qdurisovaz [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.Externý spolupracovník105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
Externý spolupracovník
Ing. Maroš Eckert, PhD.
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.SjF
Externý spolupracovník
254/1
+421 (2) 57 296 392
pavel.elesztos [at] stuba.sk
prof. Ing. Emil Evin, CSc.Externý spolupracovník
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Štefan Fenik, PhD.Externý spolupracovník
qfenik [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.
Externý spolupracovník
karol.ferstl [at] stuba.sk
Ing. Branislav Fidler, PhD.
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qfilka [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovníkqforejt [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
RSTU B237, SJF 014
+421 918 669 197, 9934
marianna.frajkova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, FEBO, MSc., PhD., MPHSjF
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Martin Fusek, PhD.SjFExterný spolupracovník
Ing. Matúš Gajdoš, PhD.Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
NB 604
+421 (2) 59 325 335
marian.gall [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Garaj, CSc.SjF
Externý spolupracovník
NB 129
+421 (2) 59 325 297ivan.garaj [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qgerber [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Gigac, PhD.
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qgocsa [at] stuba.sk
Ing. Marcel Goliaš, PhD.SjFExterný spolupracovník
qgoliasm [at] stuba.sk
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.SjFExterný spolupracovník
fedor.gomory [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Sergio Carvajal GonzálezSjFExterný spolupracovník
qgonzalez [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qgrmanm [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Grom, CSc.
Externý spolupracovník
qgrom [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír Hájek, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Václav Hakl
Externý spolupracovník
qhakl [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
218
+421 (2) 57 296 707martin.halaj [at] stuba.sk
Univ.-Prof. doc. Dr. Wolfgang HasslerSjFExterný spolupracovník
qhassler [at] stuba.sk
prof. Ing. Václav Havelský, CSc.SjFExterný spolupracovník237/3+421 (2) 57 296 336vaclav.havelsky [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník180, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 468
jan.hives [at] stuba.sk
Ing. Michal Hlavatý, PhD.SjF
Externý spolupracovník
michal.hlavaty [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
102
+421 (2) 57 296 715qhonek [at] stuba.sk
Ing. Andrea Horniaková, PhD.SjF
Externá spolupracovníčka
SjF
Externý spolupracovník
226+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565
Ing. Martin Hudec, PhD.SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.SjFExterný spolupracovník
206
+421 (2) 57 296 701gabriel.hulko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhyrosova [at] stuba.sk
Ing. Petr Chalupa, Ph.D.SjF
Externý spolupracovník
+420 576 035 316
Externá spolupracovníčka
qcharvatova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qilka [at] stuba.sk
Roy J. Issa, Ph.D.SjFExterný spolupracovníkqissa [at] stuba.sk
SjF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Externý spolupracovník
qjandacka [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Katarína JankovičováSjFExterná spolupracovníčka
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qjavorek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjedinakm [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovníkkarol.jelemensky [at] stuba.sk
Ing. Dana Jenčuráková, PhD.
Externá spolupracovníčka
107
+421 (2) 57 296 717qjencurakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tomáš Jirout, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qjirout [at] stuba.sk
Bc. Malcolm JonesSjFExterný spolupracovník
Ing. Norbert KáčerSjF
Externý spolupracovník
RNDr. Karol Karovič, DrSc.Externý spolupracovníkqkarovic [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externá spolupracovníčka
viera.khunova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qklepoch [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkliman [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kliment, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkohutp [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkoronczi [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Koutný, PhD.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkqkovacikj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T-117
+421 906 068 336, +421 915 738 909
pavel.kovacocy [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.SjFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkrahulec [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Král, CSc.SjFExterný spolupracovníkR-II-10a
Externý spolupracovník
qkratkyl [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kraus, PhD.Externý spolupracovníkpavel.kraus [at] stuba.sk
Ing. Ľubor Kučák, CSc.SjFExterný spolupracovník359/1
+421 (2) 57 296 491
lubor.kucak [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.SjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.SjFExterný spolupracovníkqkuceram1 [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kúdela, PhD.Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qkulka [at] stuba.sk
SjFExterná spolupracovníčka
218
+421 (2) 57 296 707, +421 917 669 157eva.kurekova [at] stuba.sk
SjF
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 858
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovníkqkuruc [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
A707+421 (2) 60 291 452vladimir.kutis [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kvasnička, PhD.Externý spolupracovníkqkvasnicka [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Tibor Lalinský, DrSc.Externý spolupracovníkqlalinskyt [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlegat [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
Marta LeškováSjFExterná spolupracovníčka
marta.leskova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Neitus Lipták, PhD.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Longauer, PhD.SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Lukšic, CSc.
Externý spolupracovník
qluksic [at] stuba.sk
Ing. Juraj Máčaj
Externý spolupracovník
qmacaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc.Externý spolupracovník
qmalenovsky [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmalys [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qmarak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav MarekExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
ÚAMAI SjF, SjF
Externý spolupracovník
Aldo MasciarelliSjFExterný spolupracovník
Ing. Tomáš Matula
Externý spolupracovník
Ing. Lukáš Mäsiar
Externý spolupracovník
qmasiarl [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qmihalovic [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qmikles [at] stuba.sk
Ing. Ivan Mikulecký, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Peter MinarovičSjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník17B, Vazovova 5
SjFExterný spolupracovníkqmojto [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.Externý spolupracovník
qmolnarp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmoravecj [at] stuba.sk
Carlos MoreiraExterný spolupracovník
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.Externý spolupracovník
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
Ing. Stanislav Musil, PhD.Externý spolupracovníkqmusils [at] stuba.sk
Ing. Peter Muškát, PhD.Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 476
Externý spolupracovník
RNDr. Peter Nemeček, PhD.SjF
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc.SjF
Externá spolupracovníčka
qnikodemova [at] stuba.sk
Ing. Juraj NovotaSjF
Externý spolupracovník
qnovota [at] stuba.sk
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Externý spolupracovník
102
+421 (2) 57 296 715
Ing. Radoslav Orokocký, PhD.SjFExterný spolupracovník
Özcan Bora ÖzdemirExterný spolupracovník
doc. Ing. František Palčák, CSc.Externý spolupracovník
27
+421 (2) 57 296 193
Externý spolupracovník104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636
Ing. Rastislav Pálka, PhD.Externý spolupracovníkqpalka [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Michael Paštéka, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qpastekam [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpatoprsty [at] stuba.sk
Baran Pehlivan
Externý spolupracovník
xpehlivan [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qpetak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T-128
+421 908 674 130jozef.peterka [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Peťková, PhD.SjFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Miroslav Petrák, PhD.
Externý spolupracovník
qpetrak [at] stuba.sk
Ing. Peter PetrenčíkExterný spolupracovník
qpetrencik [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.Externý spolupracovník
qpilc [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Pawel PodsiadlySjFExterný spolupracovník
xpodsiadly [at] stuba.sk
prof. Ing. František Pochylý, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpokorny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qportes [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qpospisil [at] stuba.sk
Ing. Peter PotockýSjF
Externý spolupracovník
Ing. Vladislav Pracný, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter Pribila
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
xprus [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qrajec [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Repka, PhD.
Externý spolupracovník
230
+421 (2) 57 296 376
Externý spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.Externý spolupracovníkqrimar [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
T-129
+421 908 674 132
prof. Ing. Milan Růžička, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Externý spolupracovník
107
+421 (2) 57 296 717
jan.rybar [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqrepa [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qsapietova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qsaraz [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SárkányExterný spolupracovník
doc. Ing. Ján Sásik, CSc.Externý spolupracovník
qsasik [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Sátor, PhD.Externý spolupracovník
qsator [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qseman [at] stuba.sk
Dr. Ing. Martin Schmid
Externý spolupracovník
Ing. Matúš SchneiderExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
333
+421 (2) 57 296 479
martin.sivy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.SjF
Externý spolupracovník
qslavicek [at] stuba.sk
Ing. Martin Smeja, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qsmeja [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qspurny [at] stuba.sk
Ing. Milan Srnka, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Dušan StachoSjFExterný spolupracovník
Ing. Stanislav StančíkSjF
Externý spolupracovník
Dr. Hannes SteinerSjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsteinhubl [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.SjF
Externý spolupracovník
NB3115
+421 (2) 59 325 263
SjF
Externá spolupracovníčka
qschmidtovap [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.SjFExterný spolupracovník
Ing. Martin SvetlíkExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
RNDr. Dagmar Szarková, PhD.SjFExterná spolupracovníčka
dagmar.szarkova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qsalamunova [at] stuba.sk
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qsklubalova [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qsofer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
5.20
+421 (2) 21 022 520
Ing. Peter ŠpačekSjF
Externý spolupracovník
qspacekp [at] stuba.sk
Ing. Marian ŠrámekSjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Josef Štetina, PhD.SjFExterný spolupracovník
qstetinaj [at] stuba.sk
Ing. Boris Štubňa, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Jozef ŠtulrajterSjF
Externý spolupracovník
Ing. Peter Švarc, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Viktor ŠvarcSjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Anton Švec, CSc.Externý spolupracovník
qsveca [at] stuba.sk
Momir Tabakovic, PhD., MSc.
Externý spolupracovník
momir.tabakovic [at] stuba.sk
Luigi Tedone
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qtesar [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 548
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 342
peter.tomlein [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qtoth [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Tuma, CSc.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkxtuncbilek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qukropec [at] stuba.sk
Ing. Lukáš UlrichExterný spolupracovník
doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.Externý spolupracovník
qurednicek [at] stuba.sk
Ing. Milan VachálekSjFExterný spolupracovník
Ing. Martin ValašíkExterný spolupracovník
qvalasik [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 551
doc. RNDr. Ivan Valent, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Martin Vančura, PhD.SjFExterný spolupracovník
qvancura [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Varga, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
michal.varchola [at] stuba.sk
SjFExterná spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 204, +421 (2) 57 296 203
katarina.vassalova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Karol Vavro, PhD.SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.Externý spolupracovníkvladimir.huertas [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqvincze [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
prof. Dr. Vojislav Vojislav MiltenovićSjFExterný spolupracovník
qvojislavmilten [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.Externý spolupracovníkqwimmer [at] stuba.sk
Ing. Johann WlokaSjF
Externý spolupracovník
mgr inż. Sławomir Stanisław Wojnar, PhD.ÚAMAI SjF
Externý spolupracovník
slawomir.wojnar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xyanis [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, CSc.Externý spolupracovníkqzapomel [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qzatkov [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.Externý spolupracovník
qzuth [at] stuba.sk
SjF
Externá spolupracovníčka
D119
+421 (2) 60 291 742katarina.zakova [at] stuba.sk
Ing. Terézia ŽákováSjF
Externá spolupracovníčka
qzakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník258+421 (2) 57 296 315
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qzmindak [at] stuba.sk