27. 10. 2020  7:24 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2124
+421 (2) 59 325 249pavel.acai [at] stuba.sk
OPKV ÚPSP FCHPT
profesor CSc.,PhD.
SB 479
+421 (2) 59 325 536
OAT ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
172, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 783
finančná účtovníčka
B 1102
+421 918 674 636jarmila.androvicova [at] stuba.sk
Ing. Július AnnusOChF ÚFCHCHF FCHPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
226, stará budova, 2. poschodie
julius.annus [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB2125
+421 (2) 59 325 240, +421 (2) 59 325 219
Ing. Matej Babjak, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
104,SB,1. poschodie
+421 (2) 59 325 545lubos.baca [at] stuba.sk
Mgr. Ladislav Bačiak, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
asistent
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB 664
+421 (2) 59 325 353
monika.bakosova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.docent CSc.,PhD.
NB 618
+421 918 674 296, +421 (2) 59 325 341
vladimir.balaz [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB3128
+421 (2) 59 325 256
PÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 122
+421 918 674 239anna.balogova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
253, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 789
zuzana.barbierikova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
TPP FCHPTvrátnik
+421 918 674 238
TPP FCHPT
prevádzkový pracovník
NB/1.posch. 102
+421 918 674 135
Hedviga BaumannováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
Matúš Juraj BederSCHK FCHPT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB 2.posch. A 297
+421 948 496 479
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
vedecký pracovník KS I. DrSc.
568, nová budova, blok C, 5. poschodie, 390, nová budova, blok C, 3. poschodie+421 (2) 59 325 736, +421 (2) 59 325 311
Izabela Benedeková
upratovač - upratovačka
izabela.benedekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Benická, PhD.
docentka CSc.,PhD.
566, nová budova, blok C, 5. poschodie, 585, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195eva.benicka [at] stuba.sk
Bc. Petra BeranováOVHKP ÚPV FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147dusan.berkes [at] stuba.sk
OChF ÚFCHCHF FCHPTasistentka
monika.biela [at] stuba.sk
vrátnik
NB/A
+421 918 674 238beata.bielikova [at] stuba.sk
OAT ÚACHTM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 620, 6.p
+421 (2) 59 325 478
OPKV ÚPSP FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
ivana.birova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 (2) 59 325 281jana.blaskovicova [at] stuba.sk
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.OTVŠ FCHPTprofesor CSc.,PhD.NB P122+421 (2) 59 325 639, 639miroslav.bobrik [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jan.bockaj [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
746, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 384igor.bodik [at] stuba.sk
Gabriela BorsányiováOTVŠ FCHPTskladníčkaNB P123+421 (2) 59 325 644, +421 918 674 644, 644gabriela.borsanyiova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., chemický lab. technik a kontrolór
dusan.bortnak [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184barbora.brachnakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.ÚBM FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 918 674 514, 4514
doc. Ing. Martin Breza, CSc.
docent CSc.,PhD.
277, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
profesorka DrSc.
279, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 666
docent CSc.,PhD.
275, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482lukas.bucinsky [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lubos.budinsky [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
Ing. Andrea Butor Škulcová, PhD.OEI ÚCHEI FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Eduard BuzetzkiOFCh ÚFCHCHF FCHPTasistent
asistentka
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538
zuzana.cibulkova [at] stuba.sk
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
chemický lab. technik a kontrolór
Agáta Csenkeyováchemický lab. technička a kontrolór
263, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 778agata.csenkeyova [at] stuba.sk
Eva Cvečková
finančná účtovníčka
D 1119
+421 918 674 638
eva.cveckova [at] stuba.sk
Ing. František Čacho, PhD.ÚACH FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
389, nová budova, blok C, 3. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 736
OPAF ÚPSP FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 471
+421 (2) 59 325 570
profesor CSc.,PhD.
SB 320
+421 (2) 59 325 491
Ing. Ivan Červeňanský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
ivan.cervenansky [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.728, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 220
odborný asistent CSc.,PhD., prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB 666+421 (2) 59 325 355
ODCP ÚPSP FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
katarina.cizova [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 123
+421 918 674 242
eva.danasova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
profesor CSc.,PhD.
153, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 523
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
ÚZ Vyhne
+421 918 674 729
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
269, stará budova, 2. poschodie
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 918 674 406, 4406
Mgr. Ivana Dekánková
chemický lab. technička a kontrolór
ivana.dekankova [at] stuba.sk
TPP FCHPT
technická pracovníčka
ÚZ Vyhne
+421 918 674 729veronika.dendisova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
docent DrSc.
730, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 231
jan.derco [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
SB 327
+421 (2) 59 325 710, +421 (2) 59 325 710
katarina.dercova [at] stuba.sk
RNDr. Ľubor Dlháň, PhD.OACh ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
460, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 618, +421 (2) 59 325 241
CL FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
RNDr. Ima Dovinová, PhD.ÚBM FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Gabriela Drobňaková
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
NB - 1.posch, B 1196+421 918 674 193
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.profesor CSc.,PhD.747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
Ing. Iveta Drtilováknihovníčka
NB -2.posch. A 227
+421 918 674 179
pracovníčka pre plán a rozpočet
D 1118
+421 918 674 133darina.druskova [at] stuba.sk
Ing. Tibor Dubaj, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
201, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 532
tibor.dubaj [at] stuba.sk
Rudolf DubanTPP FCHPTprevádzkový pracovník
NB/S157
+421 918 674 114, 4114
OACh ÚACHTM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
jolana.dubecova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.
NB2123
+421 918 674 654jozef.dudas [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPT
pracovníčka pre ekonomické činnosti
NB3132
+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 251, 4251
upratovač - upratovačka
zita.dudasova [at] stuba.sk
OPAF ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 5118+421 (2) 59 325 221vladimir.dvonka [at] stuba.sk
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.docentka CSc.,PhD.
270, stará budova, 2. poschodie
+421 918 674 477, +421 (2) 59 325 477dana.dvoranova [at] stuba.sk
riaditeľ SCHK+421 915 797 336, 4179
Michal Elefantpracovník pre verejné obstarávanie
Ing. Katarína Elefantová, PhD.chemický laborant, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.katarina.elefantova [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPTchemický lab. technička a kontrolór
271, stará budova, 2. poschodie
+421 918 674 785, 4785
elena.fabikova [at] stuba.sk
OChF ÚFCHCHF FCHPTdocent CSc.,PhD.
225, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 681pavol.fedorko [at] stuba.sk
Ing. Kristína Fedorová
asistentka
kristina.fedorova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Feranc, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jozef.feranc [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
OIaRP ÚIAM FCHPTprofesor DrSc.NB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
Eva FoltínováOPKV ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
233, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 531
marek.fronc [at] stuba.sk
Marta Fujákováchemický lab. technička a kontrolórSB 632+421 (2) 59 325 410
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NB 736
+421 (2) 59 325 326
Ing. Katarína Furdíková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.SB 308+421 (2) 59 325 330katarina.furdikova [at] stuba.sk
asistent
Ing. Jaroslav GajdošOSP-DP ÚPSP FCHPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Peter Gajdoš, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
SB 353
+421 (2) 59 325 565
peter_gajdos [at] stuba.sk
Ing. Helena GaládováÚBM FCHPTchemický laborant
helena.galadova [at] stuba.sk
asistentka
Ing. Marián Gall, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
NB 604
+421 (2) 59 325 335marian.gall [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Gál, PhD.OPAF ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lukas.gal [at] stuba.sk
OAT ÚACHTM FCHPT
docent CSc.,PhD.
159, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 560
Miroslava Garaiová
prevádzková pracovníčka
miroslava.garaiova [at] stuba.sk
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.NB 781+421 (2) 59 325 372
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
profesor DrSc.
266, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 460, +421 918 674 460anton.gatial [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočetNB - 1.posch, C 1117
+421 918 674 318
OPAF ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
pavol.gemeiner [at] stuba.sk
posol - doručovateľNB/P-97
+421 905 565 430
darina.golembiovska [at] stuba.sk
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
profesor DrSc.
NB 520+421 (2) 59 325 160, +421 918 674 160, 4160
OChBI ÚCHEI FCHPTdocentka CSc.,PhD.NB3117
+421 918 674 263, 4263
elena.graczova [at] stuba.sk
OChF ÚFCHCHF FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
227, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 688
Ing. Martin Grančay, PhD.
vedúci informačného centra
NB - 2.posch, B 237+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420
odborný asistent CSc.,PhD.SB 564, SB 576
+421 (2) 59 325 557, +421 (2) 59 325 550
gabriel.greif [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 553maria.greifova [at] stuba.sk
Dušan Grünwaldobsluhovač vykurovaniaSB/S200
+421 918 674 420, 4420
dusan.grunwald [at] stuba.sk
TPP FCHPTobsluhovač vykurovaniaSB/S200+421 918 674 420erik.grunwald [at] stuba.sk
Soňa GrünwaldováTPP FCHPT
posol - doručovateľ
NB/P-97
+421 905 565 430
sona.grunwaldova [at] stuba.sk
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
SB 401
+421 (2) 59 325 772
marcela.hadvinova [at] stuba.sk
Ing. Zora Hajdúchová, PhD.OAM ÚACHTM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
119,SB,1.poschodie+421 (2) 59 325 677
Ing. Marián HájekOPT ÚPV FCHPT
pracovník pre ekonomické činnosti
SB 558
+421 (2) 59 325 555
marian.hajek [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 417, SB 429
+421 (2) 59 325 404, +421 (2) 59 325 402
elena.hajekova [at] stuba.sk
OPAF ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
anna.halgasova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB P125
Ing. Michal Hatala, PhD.OPAF ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
5.14+421 (2) 21 022 514
prof. Ing. Juma Haydary, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
profesor CSc.,PhD.
NB 3112, NB 2128
+421 (2) 59 325 252, +421 (2) 59 325 210
juma.haydary [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Ing. Zuzana Hegyi, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 316
zuzana.hegyi [at] stuba.sk
SCHK FCHPT
technický pracovník
224, NB-2.posch.,A
+421 (2) 59 325 360, +421 918 674 369
Mgr. Peter Herich, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., odborný asistent CSc.,PhD.
P42, stará budova, prízemie vľavo, 229, stará budova, 2. poschodie
Miloš Hinca
chemický lab. technik a kontrolór
NB3109+421 (2) 59 325 737
ÚACHTM FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.180, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 468jan.hives [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
SB 571, SB 614
+421 (2) 59 325 418, +421 (2) 59 325 444
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
Mária HolubiczkáTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
maria.holubiczka [at] stuba.sk
OJ FCHPTodborná asistentka bez vedeckej hodnostiNB 6104
+421 (2) 59 325 269, +421 918 674 154, 4154
magdalena.horakova [at] stuba.sk
OM ÚIAM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 630
+421 (2) 59 325 332lubomira.horanska [at] stuba.sk
Ing. Michal Horňáček, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.hornacek [at] stuba.sk
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 764+421 (2) 59 325 323
Eva Horváthová
upratovač - upratovačka
eva.horvathova [at] stuba.sk
Ing. Michaela HorváthováOIaRP ÚIAM FCHPT
asistentka
michaela.horvathova [at] stuba.sk
Monika Horváthová
upratovač - upratovačka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 372
+421 (2) 59 325 575
ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.372, nová budova, blok C, 3. poschodie, 494, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 287, +421 (2) 59 325 735katarina.hrobonova [at] stuba.sk
Isabela HroncováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
isabela.hroncova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.profesor DrSc.
milan.hronec [at] stuba.sk
Ing. Helena Hronská, PhD.ÚBT FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 302+421 (2) 59 325 719helena.hronska [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
563, nová budova, blok C, 5. poschodie, 579, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 915 396 928
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 122
+421 918 674 243
veronika.hruskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.ÚPSP FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
SB 482
+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446, 4446ivan.hudec [at] stuba.sk
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.SB 632
+421 (2) 59 325 410, +421 918 674 410, 4410
docent CSc.,PhD.
pavol.hudec [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.docent CSc.,PhD.712, nová budova, blok A, 7. poschodie+421 (2) 59 325 387miroslav.hutnan [at] stuba.sk
Ing. Marián Hvolkaknihovník
NB - 2.posch, A 232
+421 918 674 119marian.hvolka [at] stuba.sk
OVHKP ÚPV FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 625
+421 (2) 59 325 436
Karol Chaloupka
chemický lab. technik a kontrolór
Anna Chalupková
chemický lab. technička a kontrolór
376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 734, +421 (2) 59 325 728
Agnesa ChlebákováOPKV ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
SB 379+421 (2) 59 325 568
Monika Chorváthová
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 124+421 918 674 337
Monika ChudáTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.212, stará budova, 2. poschodie
Ing. Viera Illeová, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NB2124
+421 (2) 59 325 249, +421 (2) 59 325 219, +421 918 674 219, 4219
Ing. Zuzana Imreová, PhD.OEI ÚCHEI FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
RNDr. Denisa Imrichová, PhD.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.denisa.imrichova [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 355+421 (2) 59 325 612
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
livia.izsak [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.docent CSc.,PhD.NB 4126
+421 (2) 59 325 218
michal.jablonsky [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NB P124
Ing. Pavol Jakubec, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
pavol.jakubec [at] stuba.sk
Ing. Tibor Jakubík, CSc.ÚACH FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P40, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 417
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
NB 5124+421 (2) 59 325 227viera.jancovicova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.132,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 547marian.janek [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB2130
Ing. Ivan Janotka, DrSc.OAM ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS I. DrSc.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
ivan.janotka [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
SB 618, SB 617
+421 (2) 59 325 455, +421 (2) 59 325 522
sona.jantova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Jasem, CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 630
+421 (2) 59 325 332milan.jasem [at] stuba.sk
Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
277, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482ingrid.jelemenska [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.ÚCHEI FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
NB2127
+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 250, 4250
Ing. Zuzana Ježíková, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
P9, stará budova, prízemie+421 (2) 59 325 528
OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.
NB 443
+421 (2) 59 325 629
vladimir.jorik [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
OAT ÚACHTM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
151, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 774jana.jurisova [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna JurkyováPS Dek FCHPT
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
Ing. Michal Kaliňák, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P35B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 777
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.ÚBM FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
OIaRP ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD., prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB 666
+421 (2) 59 325 355
ÚBM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Silvia Karatinipracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťNB - 2.posch, B 236
+421 905 559 413
PhDr. Katarína KarvašováOJ FCHPT
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
profesor CSc.,PhD.
+421 918 674 325, 4325
RNDr. Svatava Kašparová, PhD.CL FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
svatava.kasparova [at] stuba.sk
domovník - údržbár, údržbár
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
176, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 463
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
iveta.kissova [at] stuba.sk
asistent
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
martin.klauco [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
docent CSc.,PhD.
208, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 661
erik.klein [at] stuba.sk
Ing. Andrea Kleinová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538andrea.kleinova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana Klempová, PhD.ÚBT FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
SB 353
+421 (2) 59 325 565
tatiana.klempova [at] stuba.sk
ÚĽZ Dek FCHPT
vedúca útvaru ľudských zdrojov
NB - 1.posch, A 181
+421 918 674 309
zuzana.klempova [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.OPT ÚPV FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 574
+421 (2) 59 325 445
asistentroman.kohut [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD.OTVŠ FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
NB P126
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc.OM ÚIAM FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NB 619
+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294
upratovač - upratovačka
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.OACh ÚACHTM FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
NB 549
+421 (2) 59 325 622, +421 (2) 52 495 257, +421 918 674 622, 4622
marian.koman [at] stuba.sk
Ing. Martina Koňuchová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Peter Koóš, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
peter.koos [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
anna.korenova [at] stuba.sk
pracovník MTZ+421 918 674 668, 4668
Zuzana KovácsováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
zuzana.kovacsova [at] stuba.sk
Stanislava KováčováOPKV ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
NB 5100+421 (2) 59 325 399
Ing. Vladimír Kovár, CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
103,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 548
vladimir.kovar [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
docent CSc.,PhD.
272, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 368, +421 917 674 368
Mgr. Andrej KožuchSCHK FCHPTknihovník
Michelle Kožuchová Bajemaknihovníčka
michelle.bajema [at] stuba.sk
Mária Krajčírová
chemický lab. technička a kontrolór
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
doc. Ing. Milan Králik, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
milan.kralik [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Krasňan, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 317vladimir.krasnan [at] stuba.sk
OPT ÚPV FCHPT
docent CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 573
+421 948 020 272
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
zuzana.krepsova [at] stuba.sk
Ľudmila Krištofíková, prom. chem.ÚBT FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 301+421 (2) 59 325 719ludmila.kristofikova [at] stuba.sk
OM ÚIAM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Henrich Krump, Ph.D.OPKV ÚPSP FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
docent CSc.,PhD.
jan.kruzelak [at] stuba.sk
ÚBM FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.453, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 184
upratovač - upratovačka
Ing. Tomáš Kurák, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB4143
OAM ÚACHTM FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
119,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 677
eva.kuzielova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.ÚIAM FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 675
+421 (2) 59 325 352michal.kvasnica [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.docentka CSc.,PhD.
NB3120
zuzana.labovska [at] stuba.sk
Ing. Juraj Labovský, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB3120
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.ÚACH FCHPT
profesor DrSc.
476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 580, nová budova, blok C, 5. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodie
Ľubomír LahoÚBT FCHPTchemický lab. technik a kontrolór
SB 329
+421 (2) 59 325 480
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.ÚBM FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
SB 518
+421 (2) 59 325 516boris.lakatos [at] stuba.sk
RNDr. Martina Langerová, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Angelika Lásiková, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 422
+421 (2) 59 325 149, +421 (2) 59 325 145
angelika.lasikova [at] stuba.sk
Ing. Michaela Lauková, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
michaela.laukova [at] stuba.sk
Bc. Sylvia Lazovská
chemický lab. technička a kontrolór
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
+421 903 842 083
Mária LekovičTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
maria.lekovic [at] stuba.sk
Ing. Marek LelovskýOJ FCHPT
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
marek.lelovsky [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
P35 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 777
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
docent CSc.,PhD.
NC 731, 130,SB,1.poshodie
+421 908 674 086, +421 (2) 59 325 433jan.lokaj [at] stuba.sk
Ing. Pavol Lopatka, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
pavol.lopatka [at] stuba.sk
knihovníčka
eva.lukacova [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
223, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 741, +421 907 030 012
Ing. Karol Lušpai, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.233, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 531
OEI ÚCHEI FCHPT
docent CSc.,PhD.
718, nová budová, blok A, 7. poschodie
tomas.mackulak [at] stuba.sk
Katarína MacuškováOIaRP ÚIAM FCHPT
pracovníčka pre ekonomické činnosti
NB 676
+421 (2) 59 325 366, +421 918 674 366katarina.macuskova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
395, nová budova, blok C, 3. poschodie, 379, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 315
odborný asistent CSc.,PhD.390, nová budova, blok C, 3. poschodie, 393, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 311
Žaneta MakkyováTPP FCHPTupratovač - upratovačka
Ing. Tomáš Malatinský, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
tomas.malatinsky [at] stuba.sk
Ing. Michal Malček, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
michal.malcek [at] stuba.sk
Ing. Soňa Malečková, PhD.ODCP ÚPSP FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Ing. Božena MalíkováÚBT FCHPT
pracovníčka pre ekonomické činnosti
SB 319+421 (2) 59 325 485
OAT ÚACHTM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
155, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 462
ÚACH FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
577, nová budova, blok C, 5. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 274, +421 (2) 59 325 736
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTprofesor DrSc.NB 427, NB 405+421 (2) 59 325 164, +421 (2) 59 325 747
OChBI ÚCHEI FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.NB 3131
+421 (2) 59 325 259, +421 918 674 259, 4259
jozef.markos [at] stuba.sk
Ing. Martin Markovič, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
martin.markovic [at] stuba.sk
Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.361, nová budova,blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 611
RNDr. Ján Marták, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 3119
jan.martak [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 569
Július MartinkovičSCHK FCHPT
knihovník
julius.martinkovic [at] stuba.sk
OM ÚIAM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
227, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 688
jan.matuska [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.260, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 520
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 621
+421 (2) 59 325 524
Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTprofesor CSc.,PhD.
NB 694
+421 (2) 59 325 149
docent CSc.,PhD.
NB2122
Ing. Mário Mihaľ, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.NB3126
Janetta MihokováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
chemický lab. technička a kontrolór
550, nová budova,blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 622
OChF ÚFCHCHF FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
NB - 1.posch, C 1123
+421 918 674 132
tajomníčka fakulty
NB 189
+421 905 505 900
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
Štefan MiksaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
chemický lab. technik a kontrolór
263, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 778
Ing. Anna Mikulajová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 512a+421 (2) 59 325 419, +421 (2) 59 325 517
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
docent CSc.,PhD.
milan.mikula [at] stuba.sk
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.ÚOCHKP FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.NB 402, NB 421+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746
Ing. Edita MillerováÚĽZ Dek FCHPTmzdová účtovníčkaNB - 1.posch, A 184
+421 918 674 125
edita.millerova [at] stuba.sk
OPT ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 579
lucia.minarovicova [at] stuba.sk
pokladníčka
Milan MládenekTPP FCHPTúdržbár
NB/S-46
+421 918 674 426
milan.mladenek [at] stuba.sk
asistent
Helena MolnárováTPP FCHPT
prevádzková pracovníčka
NB - 1.posch,110
+421 905 498 411
Magdaléna Molnárovášatniar
magdalena.molnarova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Molnárvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNB4143
tomas.molnar1 [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.357, nová budova,blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 186
Ing. Silvia Mošovská, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 512a
+421 (2) 59 325 419
silvia.mosovska [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Motešická, PhD.OJ FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
6108
+421 (2) 59 325 154
zuzana.motesicka [at] stuba.sk
akad. mal. Mária MutkovičováOPAF ÚPSP FCHPT
sekretárka
maria.mutkovicova [at] stuba.sk
SCHK FCHPTknihár
Štefan NagyTPP FCHPTmontér výťahov
+421 918 674 175
RNDr. Martin Nehéz, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
martin.nehez [at] stuba.sk
Mgr. Eleonóra NovákováOOTKaR ÚOCHKP FCHPTsekretárka
eleonora.novakova [at] stuba.sk
ÚBM FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB 632+421 (2) 59 325 410petra.olejnikova [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
SB 427
+421 (2) 59 325 652
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
leona.omanikova [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
712, nová budova, blok A, 7. poschodie
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.OACh ÚACHTM FCHPT
docentka CSc.,PhD.
553, nová budova,blok B, 5.poschodie+421 918 674 107, 4107, +421 (2) 59 325 186
TPP FCHPTelektromechanik
NB/S145
+421 918 674 779
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.OTVŠ FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB P126
lucia.ondrusova [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
docent CSc.,PhD.
NB 665
+421 (2) 59 325 364
Marta ÖrdögováOChBI ÚCHEI FCHPTchemický lab. technička a kontrolórNB3140+421 (2) 59 325 760marta.ordogova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
490, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 283
peter.oswald [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P9, stará budova, prízemie
+421 (2) 59 325 528
tomas.pagac [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 120
+421 918 674 245
profesor CSc.,PhD.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
TPP FCHPTprevádzkový pracovník
NB 1.posch.103
+421 903 704 600
Mária Patrnčiaková
šatniar
maria.patrnciakova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 734
augustin.paulen [at] stuba.sk
OIaRP ÚIAM FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 695
+421 (2) 59 325 730radoslav.paulen [at] stuba.sk
ÚBM FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB 516
+421 (2) 59 325 763, +421 (2) 59 325 472
Lenka Paulová
chemický lab. technička a kontrolór
SB 319+421 (2) 59 325 485
Anton Pavlíček
sklár technického skla
NB 506
+421 (2) 59 325 168
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 184
doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
docentka CSc.,PhD.
NB 603+421 (2) 59 325 336
Ing. András Peller, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
OTVŠ FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
NB P125
+421 918 674 639
Ing. Tatiana Petrovičová, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
tatiana.petrovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Piecková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ing. Zuzana Píšová KluchováTPP FCHPTpracovníčka pre správu a predaj majetku
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
roderik.plavec [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Pogány, PhD.OACh ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
541, nová budova,blok B, 5.poschodie
lukas.pogany [at] stuba.sk
Bc. Zdenka PolákováOPKV ÚPSP FCHPTpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť209
+421 252 926 053, +421 918 674 589
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.profesor DrSc.NB3129+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254, 4254milan.polakovic [at] stuba.sk
Jana Polakovičovámzdová účtovníčka
NB - 1.posch, A 184
+421 918 674 173
odborný asistent CSc.,PhD.223, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 741
OJ FCHPT
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
veronika.poloniova [at] stuba.sk
ÚBM FCHPTchemický lab. technik a kontrolór
zoltan.polozsanyi [at] stuba.sk
Ing. Alena Popovičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
doc. Ing. Viktor Prachár, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
Emil Pribiš
strojný zámočník
+421 918 674 176, 4176
emil.pribis [at] stuba.sk
sekretárka
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
361, nová budova,blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 611
doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.docent DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.ÚFCHCHF FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
200, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 537, +421 907 030 013
Iveta Razgyelováupratovač - upratovačka
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.ÚBT FCHPT
docent CSc.,PhD.
SB 305
+421 (2) 59 325 480
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.ÚPSP FCHPT
docentka CSc.,PhD.
NB 5118
+421 (2) 59 325 221
milena.rehakova [at] stuba.sk
Mária RendekováÚĽZ Dek FCHPTpracovníčka pre personálne činnosti
NB - 1.posch, A 183a
+421 918 674 125
Piroska Rigová
upratovač - upratovačka
chemický technik
NB4141
+421 (2) 59 325 233
viliam.rizman [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.ÚBT FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 302
+421 (2) 59 325 719
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.docentka CSc.,PhD.
496, nová budova, blok C, 4. poschodie, 565, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 722
jana.sadecka [at] stuba.sk
Jana SedláčkovávrátnikNB-P+421 918 674 238
profesor DrSc.
NB 548
+421 (2) 59 325 209
OPT ÚPV FCHPT
docent CSc.,PhD.
SB 551, SB 615+421 (2) 59 325 434, +421 (2) 59 325 413
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB3118
+421 (2) 59 325 248, +421 918 674 248, 4248
profesor CSc.,PhD.
SB 584, SB 551
+421 (2) 59 325 556, +421 (2) 59 325 413, +421 918 674 556, 4556
OPT ÚPV FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímsvetlana.schubertova [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
ida.skotnicova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Slaný, PhD.ÚBT FCHPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ondrej.slany [at] stuba.sk
OAM ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
105,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 541eva.smrckova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
495, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 918 674 302, +421 (2) 59 325 286
Ing. Tomáš Soták, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
tomas.sotak [at] stuba.sk
Marta Sprušanská
chemický lab. technička a kontrolór
546, nová budova,blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 628
Vladimír Srniakprevádzkový pracovník+421 918 674 291, 4291vladimir.srniak [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
SB P44
+421 (2) 59 325 451, +421 918 674 451, 4451
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 2128+421 (2) 59 325 252pavol.steltenpohl [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB3115
+421 (2) 59 325 263
jan.stopka [at] stuba.sk
Alena SurováTPP FCHPTupratovač - upratovačka
alena.surova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 (2) 59 325 281
veronika.svitkova [at] stuba.sk
Ivan Sýkoraúdržbár
164, stará budova, 1. pochodie
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ÚACH FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
584, nová budova, blok C, 5. poschodie, 563, nová budova, blok C, 5. poschodie
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTdocent CSc.,PhD.NB425+421 (2) 59 325 162
docent CSc.,PhD.
NB 420
+421 (2) 59 325 147, +421 (2) 59 325 746
ÚBT FCHPTprofesor DrSc.
SB 308
+421 (2) 59 325 151, +421 918 674 151, 4151jan.sajbidor [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.
359, nová budova, blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 187
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.OPT ÚPV FCHPT
profesor DrSc.
SB, 5.posch. 580
docent CSc.,PhD.SB 516
+421 (2) 59 325 763
martin.simkovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.profesor DrSc.268, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532
peter.simon [at] stuba.sk
asistentkamiriama.simunkova [at] stuba.sk
Ing. Petra ŠipošováOVHKP ÚPV FCHPT
asistentka
Ing. Rastislav Šípoš, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
356, nová budova,blok B, 3.poschodie
ÚBT FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
SB 324+421 918 674 493, 4493daniela.smogrovicova [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPT
chemický lab. technik a kontrolór
jakub.sofranko [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
OAT ÚACHTM FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
490, nová budova, blok C, 4. poschodie, 581, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 918 674 277, +421 (2) 59 325 277, +421 (2) 59 325 283
ivan.spanik [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.ÚBT FCHPT
docent CSc.,PhD.
SB 313
+421 (2) 59 325 254
vladimir.stefuca [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
chemický lab. technik a kontrolór
231, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 535
milan.stefunko [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., docent CSc.,PhD.
ŤL 205
+421 906 068 klapka 532
TPP FCHPT
strážnik
NB/S-A
+421 918 674 238
robert.stipala [at] stuba.sk
Ing. Silvia ŠubjakováOIaRP ÚIAM FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnostisilvia.subjakova [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
262, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 475maria.sulekova [at] stuba.sk
Ing. Igor Šurina, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 905 488 101, 4648
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTdocent CSc.,PhD.
NB 4129
+421 (2) 59 325 211
Andrea ŠvecováCL FCHPTchemický lab. technička a kontrolórP32 D, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 453
docent CSc.,PhD.
583, nová budova, blok C, 5. poschodie, 564, nová budova, blok C, 5. poschodie
lubomir.svorc [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
548, nová budova,blok B, 5.poschodie
jozef.svorec [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NB 604
+421 (2) 59 325 335zdenko.takac [at] stuba.sk
Zoltán Takáčstrážnik
NB/S-A
+421 918 674 238
SCHK FCHPTprac. technickej obsluhy a údržby VS
marian.tallo [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 917 674 311, +421 (2) 59 325 311pavol.tarapcik [at] stuba.sk
Ing. Tatiana Tarová
pracovníčka pre verejné obstarávanie
D 1121
+421 918 674 637tatiana.tarova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Tatarko, PhD.OACh ÚACHTM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
455, nová budova,blok B, 4.poschodie
miroslav.tatarko [at] stuba.sk
Anna Tatarková
sekretárka
+421 918 674 589, 4589
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Ing. Ha Anh ThaiÚACH FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
379, nová budova, blok C, 3. poschodie, 388, nová budova, blok C, 3. poschodie
doc. Ing. Pavel Timár, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 3127
+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536
pavel.timar [at] stuba.sk
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.NB 4127+421 (2) 59 325 621radko.tino [at] stuba.sk
Ing. Katarína Tomanová, PhD.OAM ÚACHTM FCHPT, OSP-DP ÚPSP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Denisa TomesováOOCh ÚOCHKP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
Adriana Tornyaiobsluhovač vykurovania
SB/S200
+421 918 674 420
adriana.tornyai [at] stuba.sk
TPP FCHPT
domovník - údržbár, montér výťahov
SB/stroj.8
+421 918 674 124
Valéria TörökováSD Dek FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnostiB 193+421 918 674 319
Veronika TóthováTPP FCHPTupratovač - upratovačka
veronika.tothova [at] stuba.sk
Ľudmila TurkovičováSCHK FCHPT
knihovníčka
chemický lab. technička a kontrolór
161, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 469
ÚĽZ Dek FCHPTpracovníčka pre personálne činnostiNB - 1.posch, A 183
+421 918 674 290
OPKV ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 381+421 (2) 59 325 578, +421 918 674 578, 4578
TPP FCHPT
prevádzkový pracovník
NB/S 46
+421 918 674 424
zdenko.ujlaky [at] stuba.sk
SCHK FCHPT
knihovníčka
Ing. Carlos Eduardo ValeroOIaRP ÚIAM FCHPTodborný asistent bez vedeckej hodnosti
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 619+421 (2) 59 325 518, +421 918 674 518, 4518lubomir.valik [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
profesor DrSc.
261, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 750
marian.valko [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 661
richard.valo [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB3126
odborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.vanovcanova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.ÚBM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 918 674 492, 4492
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2122
+421 (2) 59 325 251
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
odborná asistentka CSc.,PhD.NB 648
+421 (2) 59 325 348
anna.vasickaninova [at] stuba.sk
OOTKaR ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
bozena.vasilkovova [at] stuba.sk
OPKV ÚPSP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
OOCh ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS I. DrSc.
daniel.vegh [at] stuba.sk
Ing. Peter Veteška, PhD.OAM ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
113,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 677peter.veteska [at] stuba.sk
OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
Anna Visnyaiová
upratovač - upratovačka
odborný asistent CSc.,PhD.
docentka CSc.,PhD.
NB 4130
+421 (2) 59 325 212
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
maria.vrabelova [at] stuba.sk
Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
585, nová budova, blok C, 5. poschodie, 566, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195
Martin WeissSCHK FCHPTprac. technickej obsluhy a údržby VS
NB - 2.posch. 297
+421 948 496 479martin.weiss [at] stuba.sk
TPP FCHPTmontér výťahovNB/stroj.8
+421 918 674 380, 4380
ÚACH FCHPT
sekretárka
582, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 918 674 301, +421 (2) 59 325 302
asistent
ronald.zakhar [at] stuba.sk
Ing. Michal Zalibera, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
253, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 789michal.zalibera [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
peter.zalupsky [at] stuba.sk
Mgr. Silvia Zárišováknihovníčka
NB - 2.posch, A 228
+421 918 674 150
silvia.zarisova [at] stuba.sk
Silvia ZaťkováOEI ÚCHEI FCHPTsekretárka
731, nová budova, blok A, 7. poschodie
silvia.zatkova [at] stuba.sk
Ing. Jana Závacká, PhD.pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťNB - 2.posch. 238
+421 918 674 130
jana.zavacka [at] stuba.sk
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
163, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 465
matilda.zemanova [at] stuba.sk
Ing. Mária Zítková
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 121
+421 918 674 635
Michal ZvaraTPP FCHPTelektromechanik
michal.zvara [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
zuzana.zaskovska [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 502
+421 (2) 59 325 765
Ing. Ivana ŽídekováCL FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB prízemie, P32B+421 (2) 59 325 452ivana.zidekova [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
veronika.zilinska [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Žúbor, PhD.OVHKP ÚPV FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.SB 3.p
+421 918 674 197

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Aslı Ceydanur AkbabaFCHPT
Externá spolupracovníčka
xakbaba [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Ambróz Almassy, PhD.
Externý spolupracovník
qalmassy [at] stuba.sk
Kotaibah A. A. Al-Salahi
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
qantalikm [at] stuba.sk
doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qaugustinj [at] stuba.sk
Bengi AydemirFCHPT
Externá spolupracovníčka
xaydemir [at] stuba.sk
Başak AykaçFCHPT
Externá spolupracovníčka
xaykac [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Bábelová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
NB 628
+421 (2) 59 325 342
MUDr. Katarína Babinská, MSc, PhD.
Externá spolupracovníčka
qbabinska [at] stuba.sk
MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPHFCHPT
Externá spolupracovníčka
qbabjakovaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník104,SB,1. poschodie+421 (2) 59 325 545lubos.baca [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbacova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbagelovapolako [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qbahidsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbachar [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.Externý spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.Externý spolupracovník
+421 903 238 191, 4901
dusan.bakos [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Viera BakošováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qbalazovasimock [at] stuba.sk
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Externý spolupracovník
qbalik [at] stuba.sk
Mgr. Vladislav BanasFCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
NB 629
+421 (2) 59 325 317
julius.banki [at] stuba.sk
RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Externý spolupracovník
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.
Externý spolupracovník
RNDr. Marek Baráth, PhD.
Externý spolupracovník
qbarath [at] stuba.sk
RNDr. Monika Baráthová, PhD.Externá spolupracovníčkaqbarathova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbarathp [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Jan Bartáček, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Josef Bartoš, DrSc.Externý spolupracovník
qbartosj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbartovic [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbauerova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Alena Bednáriková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbednarikova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
C16 14
+421 (2) 32 888 588
qbelica [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbella [at] stuba.sk
Ing. Juraj BellušFCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbenkova [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Martina Beránková, PhD.Externá spolupracovníčka
qberankova [at] stuba.sk
doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qberek [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Dr. Ing. Aleš BernatíkFCHPT
Externý spolupracovník
qbernatik [at] stuba.sk
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Externá spolupracovníčka
Ing. Tomáš Bertók, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbertova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbesedai [at] stuba.sk
doc. RNDr. Lýdia Bezáková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbezakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbiely [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Vlastimil Bílek, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Duygu Evrim BilenFCHPTExterná spolupracovníčka
RNDr. Katarína Bíliková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana Bírošová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbitterova [at] stuba.sk
Mgr. Michal Bittšanský, PhD.Externý spolupracovník
qbittsansky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbiznar [at] stuba.sk
Ing. Elena BlahováFCHPT
Externá spolupracovníčka
qblahova [at] stuba.sk
Ing. Marek Blahušiak, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
NB3126marek.blahusiak [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Lenka Blažeková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
tomas.bleha [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Vladimír Bobošík, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
547, nová budova, blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 610
RNDr. Róbert Bodor, PhD.
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qbohaca [at] stuba.sk
RNDr. Viera Boháčová, CSc.Externá spolupracovníčka
Ing. Eva Bolhová, PhD.Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332
RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkeberhard.borsig [at] stuba.sk
Dr. Ing. Karel BouzekFCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Emília Breierová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqbreierova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Róbert Brežný, PhD.
Externý spolupracovník
qbrezny [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbrtkoj [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Eva BrunnerováFCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľubica Búcsiová, PhD.Externá spolupracovníčka
qbucsiova [at] stuba.sk
Ing. Marek Bučko, PhD.
Externý spolupracovník
qbucko [at] stuba.sk
RNDr. Mária Bučková, PhD.Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovníkqbuday [at] stuba.sk
Ing. Peter Bugaj, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
+421 917 674 579, 4579
qbugajp [at] stuba.sk
RNDr. Juraj Bujdák, Dr.Externý spolupracovník
qbujdak [at] stuba.sk
prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
Externá spolupracovníčka
qbujdakova [at] stuba.sk
Mgr. Alžbeta Bujňáková Mlynarčíková, PhD.Externá spolupracovníčka
qmlynarcikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbunkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
dusan.bustin [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Bystrický, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qbystricky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qcampostavares [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Mgr. Peter Capek, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Karel Cejpek, PhD.Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
zuzana.ciesarova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Cifra, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qcifra [at] stuba.sk
RNDr. Marek Cigáň, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Strachan ClarkFCHPT
Externý spolupracovník
RNDr. Lucia Csáderová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Ladislav CsukásFCHPTExterný spolupracovníkqcsukas [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
+421 (2) 59 325 531
Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qcabalova [at] stuba.sk
Soňa Čačanyiová
Externá spolupracovníčka
qcacanyiova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Libor Čapek, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovník
qcermak [at] stuba.sk
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qcernocka [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Ľuboš Čipák, PhD.Externý spolupracovník
qcipak [at] stuba.sk
Ing. Ingrid Čipáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
lydia.cizekova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qcupkap [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
alexander.dandar [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
martina.danihelova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.Externý spolupracovník
qdanisovic [at] stuba.sk
Mgr. Martin Danko, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Matej Danko, PhD.
Externý spolupracovník
NB2130
Externý spolupracovník
qdaosud [at] stuba.sk
Guillermo De la Vega Barranco
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
xdiazsuarez [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdolejs [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdostal [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
qdrabik [at] stuba.sk
Mgr. Jana Dragúňová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčka
qdragunova [at] stuba.sk
RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.Externý spolupracovník
qdrahosb [at] stuba.sk
doc. Hana Drahovská, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdremencov [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Dubová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qadamechova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qdugovicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqduchacek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
SB 384
katarina.durcanska [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qdurfina [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.
Externý spolupracovník
qduricat [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qdurisovab [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Ďurovič, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qdurovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
jan.dusza [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Dvoran, CSc.
Externý spolupracovník
NB 677
+421 903 262 352, +421 (2) 59 325 345
jan.dvoran [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír DzurňákExterný spolupracovník
Ing. Anita Eckstein, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Brichon EllenExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qestokova [at] stuba.sk
RNDr. Tomáš Etrych, DrSc.Externý spolupracovník
qetrycht [at] stuba.sk
RNDr. Juraj Faragó, CSc.
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qfarkasp [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qfarkas [at] stuba.sk
Ing. Elena FedorováFCHPTExterná spolupracovníčka
qfedorovae [at] stuba.sk
Externý spolupracovník405+421 (2) 57 296 530roman.fekete [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
156, stará budova, 1. poschodie
+421 918 674 461, +421 (2) 59 325 461
pavel.fellner [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qferianc [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Ferko, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qferkom1 [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qfikarova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qfilipj [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Alexandra Filová, PhD.Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
+421 918 674 169, 4169
lubor.fisera [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qfisera [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Július Forsthoffer, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
lubos.frano [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Barbora Fuchsová
Externá spolupracovníčka
Mgr. Barbora Gaálová, PhD.Externá spolupracovníčka
RNDr. Alena Gábelová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčka
qgabelova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkSB 353+421 (2) 59 325 565
FCHPTExterná spolupracovníčka
qgalambosova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
+421 917 674 669, 4669
Ing. Dagmar Galusková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
RNDr. Ivan Garaj, CSc.Externý spolupracovník
NB 129
+421 (2) 59 325 297
prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Miroslav GarčárFCHPT
Externý spolupracovník
qgarcar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Helena Gbelcová, PhD.Externá spolupracovníčka
qgbelcova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.
Externá spolupracovníčka
qgbelska [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qgeczy [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Geffert, CSc.
Externý spolupracovník
qgeffert [at] stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Geffertová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgemeiner [at] stuba.sk
Anna GičováExterná spolupracovníčka
qgicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qgolias [at] stuba.sk
Ing. Martin Grančay, PhD.
Externý spolupracovník
NB - 2.posch, B 237
+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420
FCHPT
Externý spolupracovník
qgrexa [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
RNDr. Paulína Gronesová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qgronesova [at] stuba.sk
Albert Guillem UllésFCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
213
+421 (2) 57 296 721
FCHPTExterná spolupracovníčka
xgulfidan [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qhabala [at] stuba.sk
Ing. Božena Habalová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhajekm [at] stuba.sk
Mgr. Jana Halajová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhalko [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qhanusek [at] stuba.sk
Ing. Jozef Hanus, CSc.Externý spolupracovník
RNDr. Ivan Hapala, CSc.FCHPTExterný spolupracovníkqhapala [at] stuba.sk
Mgr. Nikoleta Hartl, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhartl [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qharvanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhasal [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qhavlena [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkqhavlica [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Tomáš HavránekExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qherian [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qheydari [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qhianik [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Michal Híreš, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Ondrej HírešFCHPT
Externý spolupracovník
ondrej.hires [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhirosova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhladikova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhlavacovan [at] stuba.sk
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qhlavinek [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qhnatko [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
xhohmann [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qholazova [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Holíčková
Externá spolupracovníčka
Mgr. Roman Holič, PhD.
Externý spolupracovník
qholic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovníkqhorvathb [at] stuba.sk
Mgr. Eva Horváthová, PhD.Externá spolupracovníčka
qhorvathovae [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera Horváthová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhorvathova [at] stuba.sk
Ing. Kristína HovančíkováExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
qhovd [at] stuba.sk
doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
+421 918 669 198, 9935samuel.hrasko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Viera HricováFCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhricovini [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qhricoviniova [at] stuba.sk
Mgr. Viera Hrivnáková
Externá spolupracovníčka
qhrivnakovav [at] stuba.sk
Ing. Zdena Hromádková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Martin Hromčík, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qhronkovic [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhruby [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qhucko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhudakp1 [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qhvizdos [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Titos Chatzidakis
Externý spolupracovník
xchatzidakis [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdeněk Chlup, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqchlup [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qchmela [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
ivan.chodak [at] stuba.sk
RNDr. Dana Cholujová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qchristova [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Andrej Chyba, PhD.
Externý spolupracovník
Beril Esra İkizek
Externá spolupracovníčka
xikizek [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qilias [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
denisa.imrichova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xinak [at] stuba.sk
Ing. Pavel Izák, Ph.D.FCHPT
Externý spolupracovník
qizak [at] stuba.sk
Ing. Adriana Jabconová
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
qjakl [at] stuba.sk
Ing. Mária JakubčováFCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
pavol.jakubec [at] stuba.sk
Ing. Boris Jambor, PhD.Externý spolupracovník
doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qjampilek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjancovica [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
qjanigova [at] stuba.sk
Ing. Lenka Janíková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qbandzuchova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xjanikp [at] stuba.sk
Ing. Ivan Janotka, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
FCHPT
Externý spolupracovník
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qjendzelovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Jeníček, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Angelika JerigaFCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qjirova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qjomova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qjona [at] stuba.sk
RNDr. Ivo Juránek, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Mgr. Matúš JurčíkFCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqjurkovicovad [at] stuba.sk
doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qjurkovicova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qjurkovicovatar [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaivica.just [at] stuba.sk
Ing. Eva Kaclíková, CSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkaclikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Igor Kačenák, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. MUDr. Igor Kajaba, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkajabai [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
+421 918 669 115, 9143, +421 (2) 59 325 334
qkajanova [at] stuba.sk
RNDr. Daniela Kákoniová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qkakoniova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Externý spolupracovník
PhDr. Andrea KánovicsováExterná spolupracovníčka
qkanovicsova [at] stuba.sk
Ing. Jaroslava Kaňuchová-Pátková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkanuchova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qkapitan [at] stuba.sk
Ing. Pavol Karas
Externý spolupracovník
qkaras [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkarkalikova [at] stuba.sk
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Ing. Anton KarvašExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Angelika Kassai, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qkassai [at] stuba.sk
Ing. Ivan Katrenčík, PhD.Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník+421 918 674 215, 4215svetozar.katuscak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkavala [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Natalia E. Kazantseva, Ph.D.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqkebisekm [at] stuba.sk
Ing. Juraj Kecskés, PhD.
Externý spolupracovník
qkecskes [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
Externý spolupracovník
qkedzuch [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkello [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkelnar [at] stuba.sk
RNDr. Lívia Kijovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkilian [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qkirchner [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qkis [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkizek [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qklaudiny [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qklcos [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qklement [at] stuba.sk
Mgr. Radka Klepochová, PhD.
Externá spolupracovníčka
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765radka.klepochova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqklescikova [at] stuba.sk
Mgr. art. Patrícia KlöcklerováFCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
qkmetovasivonov [at] stuba.sk
prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.
Externý spolupracovník
Mateja KočevarFCHPTExterná spolupracovníčka
xkocevar [at] stuba.sk
doc. Ing. Kamila Kočí, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Helena KočišováFCHPTExterná spolupracovníčka
qkocisovah [at] stuba.sk
Ing. Grigorij Kogan, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
RNDr. Pavol Koiš, CSc.
Externý spolupracovník
qkois [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.Externý spolupracovník
qkolarovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Externý spolupracovník
RNDr. Karin Kollárová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
RNDr. Peter Komadel, DrSc.Externý spolupracovník
qkomadel [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Kóňa, PhD.Externý spolupracovník
qkona [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčkaqkonarikova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qkoos [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkorenovaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkoscova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qkosik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkourimska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkoutnym [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkovacikoval [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Milan Kováč, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Alena Kozáková
Externá spolupracovníčka
qkozakovaa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.
Externá spolupracovníčka
qkozovska [at] stuba.sk
Ing. Vladimír KrajčiExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Externý spolupracovník
milan.kralik [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qkralovicovaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Dr. Ing. Karol Kratochvíl, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qkratochvilk [at] stuba.sk
Mgr. art. Jana Križanová, ArtD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkrskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.
Externý spolupracovník
Ing. Daša Krupejová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
qkrenekp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkren [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkubalovak [at] stuba.sk
Ing. David Kubička, Ph.D., MBAFCHPT
Externý spolupracovník
qkubicka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Peter Kubizna, PhD.Externý spolupracovník
qkubizna [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkuckoval [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkucman [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Rastislav Kuffa, PhD.Externý spolupracovník
qkuffar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Michal KuchtaFCHPTExterný spolupracovník
qkuchtam [at] stuba.sk
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Kuliček, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqkulicek [at] stuba.sk
Mgr. Branislav Kura, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Martina KurucováFCHPT
Externá spolupracovníčka
qkurucovam [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkysela [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qlacik [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qlacinova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Mgr. art. Nina Lalíková
Externá spolupracovníčka
RNDr. Lucia LapínováFCHPT
Externá spolupracovníčka
RNDr. Jarmila Laštincová, CSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
prof. M. Abderrazak Latifi
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qlaubertova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Lauko, PhD.Externý spolupracovník
qlauko [at] stuba.sk
doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD.Externý spolupracovník
viliam.laurinc [at] stuba.sk
Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qlehkozivova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qlehotskar [at] stuba.sk
Dr. Dipl.-Ing. Johannes LeitnerExterný spolupracovník
qleitner [at] stuba.sk
Externý spolupracovník