6. 6. 2020  23:42 Norbert
Akademický informačný systém

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
23 ŤL
+421 (2) 57 296 646
doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.docent CSc.,PhD.
429/1
+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.docent CSc.,PhD.537+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3+421 (2) 57 296 557viliam.cacko [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.426/1
+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618
andrej.cervenan [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.443
+421 (2) 57 296 556
Ing. Ondrej Chlebo, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557ondrej.chlebo [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
432
+421 (2) 57 296 548ludovit.kollath [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.435
+421 (2) 57 296 560
odborný asistent CSc.,PhD.
444
+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216
marian.kralik [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
docent CSc.,PhD.
436
+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446
peter.krizan [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.docent CSc.,PhD.
430
+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462
milos.matus [at] stuba.sk
Ing. Iveta Onderová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.434/1+421 (2) 57 296 545iveta.onderova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním435+421 (2) 57 296 560juraj.ondruska [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.profesorka CSc.,PhD.445
+421 (2) 57 296 355
Klaudia Sabóová
technická pracovníčka
436
+421 (2) 57 296 543
odborná asistentka CSc.,PhD.428
+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
profesor CSc.,PhD.
441- klapka 180, 29/2
+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
258
+421 (2) 57 296 315