14. 12. 2019  22:41 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Jozef Bábicsvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním23 ŤL+421 (2) 57 296 646jozef.babics [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.docent CSc.,PhD.429/1+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936michal.bachraty [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.docent CSc.,PhD.537+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953juraj.beniak [at] stuba.sk
Ing. Viliam Čačko, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním426/3+421 (2) 57 296 557viliam.cacko [at] stuba.sk
Ing. Andrej Červeňan, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.426/1+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618andrej.cervenan [at] stuba.sk
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.profesorka CSc.,PhD.443+421 (2) 57 296 556edita.hekelova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Chlebo, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním426/3+421 (2) 57 296 557ondrej.chlebo [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.429/2+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011vladimir.jerz [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.432+421 (2) 57 296 548ludovit.kollath [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenko Krajný, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.435+421 (2) 57 296 560zdenko.krajny [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Králik, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.444+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216marian.kralik [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Križan, PhD.docent CSc.,PhD.436+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446peter.krizan [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.430+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462milos.matus [at] stuba.sk
Ing. Iveta Onderová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.434/1+421 (2) 57 296 545iveta.onderova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Ondruška, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním435+421 (2) 57 296 560juraj.ondruska [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.profesorka CSc.,PhD.445+421 (2) 57 296 355marcela.pokusova [at] stuba.sk
Klaudia Sabóovátechnická pracovníčka436+421 (2) 57 296 543klaudia.saboova [at] stuba.sk
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.428+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417ingrid.souckova [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.profesor CSc.,PhD.441- klapka 180, 29/2+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777lubomir.soos [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním258+421 (2) 57 296 315stanislav.ziaran [at] stuba.sk