29. 9. 2020  1:54 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 342
732, +421 908 674 087paulina.babincova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Bártová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NC 313
721, +421 908 674 076
Ing. Jana Bohovičová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNC 303749, +421 908 674 104
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 313721, +421 908 674 076
Ing. Eva Cuninková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNC 305722, +421 908 674 077eva.cuninkova [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.L 8, NC 321+421 918 646 043, 6170, 915, +421 908 674 092, 737
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
NC 311
720, +421 908 674 075
ivona.cernickova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
T-217, NC 318
+421 918 646 047, 919roman.cicka [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.NC 314739, +421 908 674 094maria.domankova [at] stuba.sk
Ing. Marián Drienovský, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 310
748, +421 908 674 103
Ing. Libor Ďuriška, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 348
747, +421 908 674 102libor.duriska [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NC 306
723, +421 908 646 078
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 334743, +421 908 674 098
Ing. Peter Gogola, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 317724, +421 908 674 079peter.gogola [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.NC 309726, +421 908 674 081
Ing. Milan Haršánitechnický pracovník
LLA - UMAT
340, +421 908 674 073
milan.harsani [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.docent CSc.,PhD.
NC 343
744, +421 908 674 099marian.hazlinger [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
NC 322
738, +421 908 674 093
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733, +421 908 674 088
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.profesor CSc.,PhD.NC 337742, +421 908 674 097
strojárenský lab. technik a kontrolór
NC 316
741, +421 908 674 096
peter.kasak [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733, +421 908 674 088
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
NC 324
740, +421 908 674 095marian.kubliha [at] stuba.sk
Ján Kubovič
sústružník kovov
LLA - UMAT
340, +421 908 674 073
jan.kubovic [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
NC 323
730, +421 908 674 085
martin.kusy [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733
karol.kvetan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
docent CSc.,PhD.
NC 344
729, +421 908 674 084
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
profesor CSc.,PhD.
NC 731, 130,SB,1.poshodie
+421 908 674 086, +421 (2) 59 325 433
jan.lokaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NC 319
+421 918 646 044, 916, 735, +421 908 674 090
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 349
746, +421 908 674 101
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 312
745, +421 908 674 100
matej.pasak [at] stuba.sk
Ing. Monika Pavlovičová
technická pracovníčka
NC 320
+421 918 646 038, 909, +421 908 674 091, 736
monika.pavlovicova [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NC 311
720, +421 908 674 075
marcela.pekarcikova [at] stuba.sk
Mgr. Magda Péteryovátechnická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060, +421 906 068 352
RNDr. Pavol Priputen, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 310748, +421 908 674 103
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 306
723, +421 908 674 078
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 342732, +421 908 674 087
technik el. a energ. zariadení
NC 302
725, +421 908 674 080
roman.sykora [at] stuba.sk
Jaroslav Šery
technik el. a energ. zariadení
LLA - UMAT
334, +421 906 068 334
technická pracovníčka
NC 315
727
technická pracovníčka
NC 305
+421 918 646 036, +421 908 674 077, 722
Ing. Ingrid Šutiakovátechnická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 317
+421 908 674 079, 724

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
RNDr. Andrej Antušek, PhD.
Externý spolupracovník
NC 214
+421 908 674 117andrej.antusek [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Dr. Ing. Petra BackxExterná spolupracovníčka
qbackx [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin Balog, PhD.Externý spolupracovník
qbalog [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbeger [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T02 3.118+421 906 068 439, 439
prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Otakar Bokůvka, CSc.
Externý spolupracovník
qbokuvka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbonek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbrziak [at] stuba.sk
Ing. Martin Březina, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Čavojský, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Marian Deanko, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdiko [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Externý spolupracovník
qdlouhy [at] stuba.sk
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.Externý spolupracovník
NC 215
+421 908 674 118
Externý spolupracovník
jan.dusza [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.Externý spolupracovník
139
+421 (2) 44 455 087 kl. 344
Ing. Roman Florek, PhD.Externý spolupracovník
qflorek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qfujda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
+421 917 674 669, 4669
dusan.galusek [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqgebura [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Hilmar GensertExterný spolupracovník
Ing. Peter Gogola, PhD.Externý spolupracovníkNC 317724, +421 908 674 079peter.gogola [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
233
+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106ernest.gondar [at] stuba.sk
prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.Externý spolupracovník
qhadzima [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
doc. Dr. Ing. Peter HorňakExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
226+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565
Externý spolupracovník
RNDr. Tomáš Húlan, PhD.
Externý spolupracovník
RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qillekova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkNC 210+421 918 646 072jozef.janovec [at] stuba.sk
Dr. Ing. Jaroslav JerzExterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 554
Externý spolupracovník
qkacern [at] stuba.sk
Mgr. Viera Kaššáková, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Karin Kocúrová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ľahké laboratóriá UMAT
+421 906 068 340
qkocurova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkollarp [at] stuba.sk
Dr. Ing. Juraj Koráb
Externý spolupracovník
Ing. Petr Kostka, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkostial [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.Externý spolupracovníkqkovacikj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.Externý spolupracovník
qkrajcim2 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkrizan [at] stuba.sk
Ing. Peter Krížik, PhD.
Externý spolupracovník
RNDr. Aleš Kroupa, CSc.Externý spolupracovník
qkroupa [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Antonín KřížExterný spolupracovník
qkriz [at] stuba.sk
Ing. Jiří Kubásek, Ph.D.
Externý spolupracovník
qkubasek [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudmila Kučerová, Ph.D.Externá spolupracovníčka
Mgr. Stanislav Kúdela, PhD.
Externý spolupracovník
qkudela [at] stuba.sk
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.Externý spolupracovník
qkupca [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlapinj1 [at] stuba.sk
Ing. Roman Lazar, PhD.
Externý spolupracovník
doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Externý spolupracovník
frantisek.lofaj [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Monika LosertováExterná spolupracovníčka
qlosertova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 0304, C 0307+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421jozefa.lukovicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkT 205+421 906 068 312qmagula [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmagusin [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmagyaricst [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T 111+421 908 674 141
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Externý spolupracovník
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.Externý spolupracovníkA605+421 (2) 60 291 167marcel.miglierini [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.Externý spolupracovníkNC 212+421 908 674 115
Externý spolupracovníkA607
+421 (2) 60 291 661
vladimir.necas [at] stuba.sk
doc. Quang Chinh Neguyen
Externý spolupracovník
qneguyen [at] stuba.sk
Ing. Martin Nosko, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qnovakp2 [at] stuba.sk
doc. Ing. František Nový, PhD.
Externý spolupracovník
qnovy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qondruskaj1 [at] stuba.sk
prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Jozef Ovcarčík
Externý spolupracovník
qovcarcik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpalcekp [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpinke [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Externý spolupracovník
qpudis [at] stuba.sk
Ing. Martin Resek
Externý spolupracovník
qresek [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.Externý spolupracovníkNC 218
+421 918 646 042, 765
robert.riedlmajer [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qrusnakova [at] stuba.sk
Ing. Michal Rybár
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
T-107+421 908 674 144
Ing. Karel Saksl, DrSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaNC 315727, +421 908 674 082
Externý spolupracovník
qschutzenhofer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Michal Skarba, PhD.Externý spolupracovníkNC 209
+421 908 674 120
Externý spolupracovník
qsondor [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Externý spolupracovník
qsopousek [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.Externý spolupracovníkladislav.stancek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Milan Škrobian, CSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qspanikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqstefanik [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Externý spolupracovník
235
+421 (2) 57 296 339
pavol.svec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qtillova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Anton Trník, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qtvrdy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 213
760
Externý spolupracovník
qverkinderen [at] stuba.sk
Ing. Peter Žúbor, PhD.Externý spolupracovník