11. 8. 2020  9:07 Zuzana
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 342
732, +421 908 674 087
paulina.babincova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Bártová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 313
721, +421 908 674 076
Ing. Jana Bohovičová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 303749, +421 908 674 104
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 313
721, +421 908 674 076
Ing. Eva Cuninková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 305
722, +421 908 674 077eva.cuninkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
L 8, NC 321
+421 918 646 043, 6170, 915, +421 908 674 092, 737
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
NC 311
720, +421 908 674 075
ivona.cernickova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
T-217, NC 318+421 918 646 047, 919
profesorka CSc.,PhD.NC 314
739, +421 908 674 094
maria.domankova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 310
748, +421 908 674 103
Ing. Libor Ďuriška, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 348747, +421 908 674 102libor.duriska [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.NC 306
723, +421 908 646 078
zuzana.gabalcova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 334
743, +421 908 674 098
zaneta.gerhatova [at] stuba.sk
Ing. Peter Gogola, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 317
724, +421 908 674 079
profesor CSc.,PhD.
NC 309
726, +421 908 674 081
technický pracovník
LLA - UMAT340, +421 908 674 073
docent CSc.,PhD.
NC 343
744, +421 908 674 099
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
NC 322
738, +421 908 674 093
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733, +421 908 674 088igor.jancuska [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
NC 337
742, +421 908 674 097
peter.jurci [at] stuba.sk
Peter Kašákstrojárenský lab. technik a kontrolór
NC 316
741, +421 908 674 096
odborný asistent CSc.,PhD.NC 307
733, +421 908 674 088
jozef.krajcovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
NC 324
740, +421 908 674 095
Ján Kubovičsústružník kovov
LLA - UMAT
340, +421 908 674 073
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.docent CSc.,PhD.NC 323
730, +421 908 674 085
martin.kusy [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.NC 307733
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
docent CSc.,PhD.
NC 344
729, +421 908 674 084
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
profesor CSc.,PhD.
NC 731, 130,SB,1.poshodie
+421 908 674 086, +421 (2) 59 325 433
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NC 319
+421 918 646 044, 916, 735, +421 908 674 090
roman.moravcik [at] stuba.sk
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 349
746, +421 908 674 101marian.palcut [at] stuba.sk
Ing. Matej Pašák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 312
745, +421 908 674 100
Ing. Monika Pavlovičová
technická pracovníčka
NC 320
+421 918 646 038, 909, +421 908 674 091, 736
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NC 311720, +421 908 674 075marcela.pekarcikova [at] stuba.sk
Mgr. Magda Péteryová
technická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060, +421 906 068 352
RNDr. Pavol Priputen, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 310748, +421 908 674 103
Ing. Jana Ptačinová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NC 306
723, +421 908 674 078
jana.ptacinova [at] stuba.sk
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 315
727, +421 908 674 082
lydia.trnkova [at] stuba.sk
Ing. Martin Sahul, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 342
732, +421 908 674 087
martin.sahul [at] stuba.sk
Ing. Roman Sýkoratechnik el. a energ. zariadeníNC 302
725, +421 908 674 080
Jaroslav Šerytechnik el. a energ. zariadení
LLA - UMAT
334, +421 906 068 334
technická pracovníčkaNC 305+421 918 646 036, +421 908 674 077, 722katarina.stibrana [at] stuba.sk
technická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 317
+421 908 674 079, 724

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
NC 214
+421 908 674 117
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qbackx [at] stuba.sk
Ing. Jana Bakajová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Martin Balog, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
T02 3.118
+421 906 068 439, 439maria.behulova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbesterci [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbokuvka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter Brziak, PhD.
Externý spolupracovník
qbrziak [at] stuba.sk
Ing. Martin Březina, CSc.
Externý spolupracovník
qbrezina [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.Externý spolupracovník
qctvrtlik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdeanko [at] stuba.sk
Ing. Martina DebnárováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdlouhy [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkNC 215+421 908 674 118
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qeglsaer [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.Externý spolupracovník
139
+421 (2) 44 455 087 kl. 344stefan.emmer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Martin Fujda, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
+421 917 674 669, 4669dusan.galusek [at] stuba.sk
Ing. Marek Gebura, PhD.
Externý spolupracovník
qgebura [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgensert [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 317
724, +421 908 674 079
peter.gogola [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
fedor.gomory [at] stuba.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Externý spolupracovník
233
+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106
ernest.gondar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qhagarova [at] stuba.sk
RNDr. Viera Homolová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhomolova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqhornakp [at] stuba.sk
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
Externý spolupracovník
226
+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565
viliam.hrnciar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Tomáš Húlan, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqillekova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Jáňa, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Jankovič
Externý spolupracovník
qjankovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 210
+421 918 646 072
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 554
Ing. Norbert KáčerExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkassakova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaĽahké laboratóriá UMAT+421 906 068 340
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkorab [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkovacikj [at] stuba.sk
Mgr. Ján Kováč, PhD.
Externý spolupracovník
qkovacj [at] stuba.sk
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.
Externý spolupracovník
qkrajcim2 [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Daniel Križan
Externý spolupracovník
qkrizan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkroupa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkriz [at] stuba.sk
Ing. Jiří Kubásek, Ph.D.
Externý spolupracovník
qkubasek [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudmila Kučerová, Ph.D.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.Externý spolupracovníkqkupca [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlapinj1 [at] stuba.sk
Ing. Roman Lazar, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkfrantisek.lofaj [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Monika LosertováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
C 0304, C 0307+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.
Externý spolupracovník
T 205
+421 906 068 312qmagula [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš MagušinExterný spolupracovníkqmagusin [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Magyarics
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
T 111
+421 908 674 141
Externý spolupracovník
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403igor.medved [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A605
+421 (2) 60 291 167
doc. Ing. Marián Mikula, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Externý spolupracovník
NC 212
+421 908 674 115
Externý spolupracovník
A607+421 (2) 60 291 661vladimir.necas [at] stuba.sk
doc. Quang Chinh Neguyen
Externý spolupracovník
Ing. Martin Nosko, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. František Nový, PhD.
Externý spolupracovník
qnovy [at] stuba.sk
Mgr. Ján Ondruška, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qorinak [at] stuba.sk
Ing. Jozef OvcarčíkExterný spolupracovník
qovcarcik [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Palček, PhD.Externý spolupracovník
qpalcekp [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpinke [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Externý spolupracovník
qpudis [at] stuba.sk
Ing. Martin ResekExterný spolupracovník
qresek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 218
+421 918 646 042, 765
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qrybarm [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkT-107+421 908 674 144miroslav.sahul [at] stuba.sk
Ing. Karel Saksl, DrSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
NC 315
727, +421 908 674 082
viktoria.sedlicka [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqschutzenhofer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsimancik [at] stuba.sk
Mgr. Michal Skarba, PhD.
Externý spolupracovník
NC 209+421 908 674 120
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Externý spolupracovník
qsopousek [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Samuel ŠipkovskýExterný spolupracovník
doc. Ing. Milan Škrobian, CSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qstefanikd [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qstefanik [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.Externý spolupracovník
235
+421 (2) 57 296 339pavol.svec [at] stuba.sk
Ing. Peter Švec, DrSc.Externý spolupracovník
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.Externá spolupracovníčka
qtillova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Anton Trník, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.
Externý spolupracovník
qtvrdy [at] stuba.sk
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.Externý spolupracovníkNC 213760miroslav.urban [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter Žúbor, PhD.
Externý spolupracovník