25. 9. 2020  2:29 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc.,PhD.T02 3.102
+421 906 068 447, 447
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
T02 3.118
+421 906 068 439, 439maria.behulova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímT02 3.106
+421 906 068 436, 436
dmitrii.borkin [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Červeňanskáodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
T02 3.103
+421 906 068 437, 437
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.127+421 906 068 452, 452juraj.dudak [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.T02 3.112+421 906 068 432, 432
Ing. Jana Flochová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 4.104, 5.19
+421 (2) 21 022 519, +421 906 068 413, 413jana.flochova [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.127
+421 906 068 452, 452
gabriel.gaspar [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.114
+421 906 068 434, 434
stefan.hajdu [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.T02 4.103
+421 906 068 415, 415
Ing. Dušan Horváth, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.107
+421 906 068 418, 418
dusan.horvath [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Peter Husarvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.husar [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT02 4.108
+421 906 068 422, 422
odborný asistent CSc.,PhD.T02 4.105+421 906 068 412, 412
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T02 4.105
+421 906 068 412, 412, +421 908 674 070
bohuslava.juhasova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
T02 4.103
+421 906 068 415, 415
michal.kebisek [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
T02 4.104+421 906 068 413, 413
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.103
+421 906 068 437, 437janette.kotianova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.120
+421 906 068 441, 441
helena.kravarikova [at] stuba.sk
Ing. Gabriela Križanová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT02 4.108
+421 906 068 422, 422
gabriela.krizanova [at] stuba.sk
Ing. Eva Labašová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.T02 3.119+421 906 068 446, 446eva.labasova [at] stuba.sk
Mgr. Vladimír Liška, PhD.lektor
T02 3.106
+421 906 068 436, 436vladimir.liska [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.104
+421 906 068 449, 449
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.107
+421 906 068 448, 448renata.masarova [at] stuba.sk
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.docent CSc.,PhD.
T02 4.110
+421 906 068 425, 425
german.michalconok [at] stuba.sk
Emília Minarčíková
technická pracovníčka
T02 3.127
+421 906 068 409, +421 918 646 021, 288, 409
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
T02 3.105
+421 906 068 410, 410, +421 908 749 916
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
docent CSc.,PhD.
T02 3.116
+421 906 068 429, 429milan.nad [at] stuba.sk
Ing. Martin Németh, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 3.101
+421 906 068 419, 419
martin.nemeth [at] stuba.sk
Ing. Andrea Némethová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.101
+421 906 068 419, 419andrea.nemethova [at] stuba.sk
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.106
+421 906 068 417, 417
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 3.115
+421 906 068 438, 438
Peter Pavlíktechnický pracovníkT02 3.121
+421 906 068 445, 445
odborný asistent CSc.,PhD.T02 3.114+421 906 068 434, 434ladislav.rolnik [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T02 3.123
+421 906 068 442, 442peter.schreiber [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.T02 3.104
+421 906 068 449, 449
Ing. Lukáš Špendla, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
T02 4.106
+421 906 068 417, 417lukas.spendla [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.
docent CSc.,PhD.
T02 3.108
+421 906 068 435, 435
profesor CSc.,PhD.T02 3.124
+421 906 068 416, 416, +421 918 646 061, 933
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
docent CSc.,PhD.
T02 3.122
+421 906 068 443, 443
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
T02 3.125
+421 906 068 421, 421, +421 918 892 762, 951pavel.vazan [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
T02 3.110
+421 906 068 440, 440
asistentT02 3.113
+421 906 068 433, 433
stefan.vrtiel [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
T02 4.122
+421 906 068 427, 427

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
Ing. Matej BachratýExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaNC 216+421 908 674 119
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.Externá spolupracovníčka
NB 664
+421 (2) 59 325 353
Externý spolupracovník
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.Externý spolupracovník
106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
Ing. Pavol Bezák, PhD.Externý spolupracovníkNC 209
+421 908 674 120
Externý spolupracovník
T02 4.106
+421 906 068 417, 417qbezakt [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Externý spolupracovník
T-126
+421 908 674 135
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Bubeník, PhD.
Externý spolupracovník
qbubenik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qcep [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qciertazsky [at] stuba.sk
PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qcipkovahamplov [at] stuba.sk
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.Externý spolupracovníkT-129+421 908 674 132
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
T02 4.127
+421 906 068 452, 452
Externý spolupracovník
qdzugan [at] stuba.sk
Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Externý spolupracovník
NC 217
764
Externý spolupracovník
RNDr. Peter Fabo, PhD.
Externý spolupracovník
qfabo [at] stuba.sk
doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.Externá spolupracovníčkaqfaktorovad [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NB 675+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354miroslav.fikar [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T02 4.104, 5.19
+421 (2) 21 022 519, +421 906 068 413, 413
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qgalajdova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgalikm [at] stuba.sk
Ing. Daniel Gašpar, PhD.Externý spolupracovník
qgaspard [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Gašpar, PhD.Externý spolupracovníkT02 4.127
+421 906 068 452, 452
gabriel.gaspar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A702+421 (2) 60 291 687vladimir.goga [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Robert Halenár, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Peter Hamerník, PhD.
Externý spolupracovník
peter.hamernik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhorvathr [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.
Externý spolupracovník
T02 4.123
+421 906 068 428, 428qhrcka [at] stuba.sk
Ing. Marián Hrehuš
Externý spolupracovník
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Externý spolupracovník
D112
+421 (2) 60 291 771
Externý spolupracovník
D617
+421 (2) 60 291 608
Externý spolupracovník
206
+421 (2) 57 296 701
gabriel.hulko [at] stuba.sk
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
Externý spolupracovník
qhurajl [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Igor Jančuška, PhD.Externý spolupracovníkNC 307733, +421 908 674 088igor.jancuska [at] stuba.sk
Ing. Dominika Janíková, PhD.Externá spolupracovníčkaNC 207
+421 908 674 124
dominika.janikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Jozef Jašurek, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjedlicka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 554
qjerz [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.Externý spolupracovník429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011
Ing. Andrea Julény
Externá spolupracovníčka
qjuleny [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qjurakovaa [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qjurinova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník322+421 (2) 57 294 550anton.kachanak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkelemenm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T02 4.104
+421 906 068 413, 413michal.kopcek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T-109
+421 908 674 143
peter.kostal [at] stuba.sk
Ing. Rastislav KotešovskýExterný spolupracovník
Ing. Marian KováčExterný spolupracovník
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.Externá spolupracovníčka
D111
+421 (2) 60 291 563
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Externý spolupracovník
D115
+421 (2) 60 291 281
stefan.kozak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkozisek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 307733, +421 908 674 088jozef.krajcovic [at] stuba.sk
Ing. Matej Krajčovič
Externý spolupracovník
qkrajcovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Externý spolupracovník
444+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216marian.kralik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
D311+421 (2) 60 291 497zdenka.kralova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqkudlacek [at] stuba.sk
Ing. Marek KukumbergExterný spolupracovník
marek.kukumberg [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqkuna [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Kuník, PhD.
Externý spolupracovník
stanislav.kunik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.Externý spolupracovníkA707
+421 (2) 60 291 452
Ing. Michal Lasab
Externý spolupracovník
qlasab [at] stuba.sk
Ing. Miroslav LašútExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlukovics [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš MajerníkExterný spolupracovník
qmajernikt [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladislav Maxim, PhD.Externý spolupracovník
qmaxim [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NB 694
+421 (2) 59 325 149
Externý spolupracovník
qmicieta [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NC 212+421 908 674 115stanislav.minarik [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Externý spolupracovník
NC 219+421 908 674 122
Ing. Róbert MorvayExterný spolupracovníkqmorvay [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
T02 4.121
+421 906 068 411, 411
prof. Dr. Manuela Niethammer
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qolexa [at] stuba.sk
PaedDr. Mgr. Patrik Ondreička
Externý spolupracovník
qondreicka [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Externý spolupracovník
qondriga [at] stuba.sk
Ing. Martin Ondriga, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqpaulicek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
Externá spolupracovníčka
NB 603
+421 (2) 59 325 336sona.pavlikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
matus.peci [at] stuba.sk
Ing. Marián PekaraExterný spolupracovníkqpekaram [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpeniak [at] stuba.sk
Ing. Ivan Peťko, PhD.Externý spolupracovník
qpetko [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Milan Podoba
Externý spolupracovník
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.Externý spolupracovník
qpopelka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qporubanl [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpotisk [at] stuba.sk
Ing. Katarína Pribilová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qprochazkah [at] stuba.sk
Ing. Martin Rakovský, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
Externý spolupracovník
qrastocny [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.Externý spolupracovníkNC 218+421 918 646 042, 765robert.riedlmajer [at] stuba.sk
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.Externý spolupracovník205
+421 (2) 57 296 702
Externý spolupracovník
qroch [at] stuba.sk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Externá spolupracovníčka
D111
+421 (2) 60 291 563
danica.rosinova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T-129
+421 908 674 132
Externá spolupracovníčka
qsebestyenova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D701+421 (2) 60 291 585ivan.sekaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsiklenka [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.Externý spolupracovníkNC 219+421 908 674 122maximilian.stremy [at] stuba.sk
Ing. Rastislav ŠebestaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.Externý spolupracovník
qsimsik [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qstollmann [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Martin Šulka, PhD.
Externý spolupracovník
NC 215
+421 908 674 118martin.sulka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaNC 207+421 908 674 124
Externý spolupracovník
vladimir.surka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsutora [at] stuba.sk
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.
Externý spolupracovník
316
+421 (2) 57 296 712
Externý spolupracovník
qtrnkaa [at] stuba.sk
Mgr. Ingrid UhlárováExterná spolupracovníčka
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.
Externá spolupracovníčka
marta.urbanikova [at] stuba.sk
Ing. Marián Urcikán, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.Externý spolupracovník
226
+421 (2) 57 296 713jan.vachalek [at] stuba.sk
Ing. Peter VančoExterný spolupracovníkqvanco [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvarga [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T-140
+421 908 674 129
karol.velisek [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Vestenický, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkD408
+421 (2) 60 291 680
Externý spolupracovník
103
jan.vlnka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T02 4.122
+421 906 068 427, 427
Ing. Maroš Zobok, PhD.
Externý spolupracovník
qzobok [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qzolotova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Externý spolupracovník
D608
+421 (2) 60 291 833
milan.zalman [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.Externý spolupracovník
qzdansky [at] stuba.sk