25. 10. 2020  18:17 Aurel
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Informácie o termínoch pre podávanie e-prihlášok na jednotlivé typy prijímacieho konania získate tu.

Existujú tri základné skupiny používateľov s rozdielnymi spôsobmi prihlásenia do systému e-prihlášok. Každá z týchto skupín je podrobne popísaná nižšie na tejto strane. Pod jednotlivými popismi skupín používateľov e-prihlášok sa vždy nachádza odkaz na vstup do systému e-prihlášok.

1. Som nový používateľ systému e-prihlášok a nepoznám preto svoj login ani heslo na prístup do spomínaného systému. V takomto prípade Vám bude založená nová evidencia Vašich e-prihlášok a vygenerované prihlasovacie údaje na prístup k nej. Pokiaľ patríte do tejto skupiny uchádzačov o štúdium, použite na vstup do systému nasledujúci odkaz.

 

2. Už som používateľom systému e-prihlášok a poznám teda svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do prostredia evidencie e-prihlášok. V takomto prípade použite na vstup do systému e-prihlášok nasledujúci odkaz. V prípade, že ste zabudli svoje heslo do evidencie e-prihlášok, môžete si heslo zmeniť v aplikácii: GENEROVANIE NOVÉHO HESLA.

Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ e-prihlášok
 

3. Už som používateľom AIS a poznám teda prihlasovací login a heslo do prostredia Univerzitného informačného systému. V takomto prípade môžete pre vstup do evidencie e-prihlášok s výhodou využiť nasledujúci odkaz. Vaše osobné údaje budú už predvyplnené podľa údajov evidovaných o Vašej osobe v AIS.

 
 

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.