Elektronická přihláška ke studiu na STU - TermínyHelp


Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na STU. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

informacePokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období: