17. 12. 2018  7:59 Kornélia
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2019/2020

  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
   (od 01. 12. 2018 do 31. 03. 2019)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHPxA automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP4 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCH biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCHxA biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCH4 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOTxA biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT4 biotechnológia (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT4 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHIxA chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI4 chemické inžinierstvo (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO4 potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - denná prezenčná forma
   (od 01. 12. 2018 do 30. 04. 2019)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte SjF (Bratislava):
   (od 12. 12. 2018 11:00 do 31. 03. 2019)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FIIT (Bratislava):
   (od 14. 12. 2018 14:00 do 31. 03. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte FCHPT (Bratislava) 09. 08. 2019 00:00
   na fakulte MTF (Brezno), MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Levice), MTF (Trnava) 30. 09. 2019
   na fakulte FIIT (Bratislava) 15. 10. 2019
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 10. 2019 00:00
   na fakulte SjF (Bratislava) 31. 10. 2019