21. 10. 2020  0:46 Uršuľa
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2020/2021

  • do všetkých typov prijímacích skúšok:
   (od 22. 09. 2020 14:00 do 30. 11. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte FAD (Bratislava) 31. 10. 2020 00:00
   na fakulte FCHPT (Bratislava), MTF (Brezno), MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Levice), MTF (Trnava) 31. 10. 2020
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2020
   na fakulte FAD (Bratislava) 31. 08. 2021