31. 5. 2020  21:01 Petronela
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2020/2021

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte SjF (Bratislava):
   (od 13. 11. 2019 09:00 do 31. 05. 2020)

  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHPxA automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP4 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCH biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCHxA biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCH4 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOTxA biotechnológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT4 biotechnológia (konverzný) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT4 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHIxA chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI4 chemické inžinierstvo (konverzný) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO4 potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHPxA automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBT biochémia a biomedicínske technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBTxA biochémia a biomedicínske technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTE biotechnológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTExA biotechnológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEIxA chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTI chemické technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTIxA chemické technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-POFO polygrafia a fotografia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-VLATE vlákna a textil - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSPxA prírodné a syntetické polyméry - I-PSPxA-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTPxA riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANOCH anorganická chémia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-OCH organická chémia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia - I-TCHEMxA-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia - I-TCHEMxA-ANOCH anorganická chémia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia - I-TCHEMxA-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZP technológie ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZPxA technológie ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 06. 2020 do 10. 08. 2020)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHPxA automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBT biochémia a biomedicínske technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBTxA biochémia a biomedicínske technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTE biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTExA biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEIxA chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTI chemické technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTIxA chemické technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-POFO polygrafia a fotografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-VLATE vlákna a textil - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSPxA prírodné a syntetické polyméry - I-PSPxA-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTPxA riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANOCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-OCH organická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia - I-TCHEMxA-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia - I-TCHEMxA-ANOCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia - I-TCHEMxA-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZP technológie ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZPxA technológie ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín - denná prezenčná forma
   (od 15. 02. 2019 do 31. 05. 2020)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHPxA automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP4 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCH biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCHxA biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCH4 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOTxA biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT4 biotechnológia (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT4 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHIxA chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI4 chemické inžinierstvo (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO4 potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - denná prezenčná forma
   (od 01. 12. 2019 do 31. 05. 2020)
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 06. 2020 do 31. 07. 2020)
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-OAT obrábanie a tvárnenie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-OAT obrábanie a tvárnenie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-ZASM zváranie a spájanie materiálov - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-ZASM zváranie a spájanie materiálov - denná prezenčná forma
   (od 02. 03. 2020 do 31. 05. 2020)
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
   (od 01. 12. 2019 do 30. 04. 2020)
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - I-IB2 informačná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - I-IB3 informačná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - I-ISS2 inteligentné softvérové systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - I-ISS3 inteligentné softvérové systémy (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - I-IT2 internetové technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - I-IT3 internetové technológie (konverzný) - denná prezenčná forma
   (od 08. 04. 2020 13:00 do 31. 05. 2020)
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-INFO informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-INFO4 informatika (konverzný) - denná prezenčná forma
   (od 13. 12. 2019 10:00 do 14. 04. 2020)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-IPPPxA investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 01. 03. 2020 do 31. 07. 2020)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2020 do 20. 05. 2020 20:53)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2020 do 20. 05. 2020 20:53)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPPxA investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2020 do 20. 05. 2020 20:53)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2020 do 20. 05. 2020 20:53)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte ÚM (Bratislava):
   (od 01. 01. 2020 do 31. 07. 2020)

  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-TMS technológie a manažérstvo stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-TMS technológie a manažérstvo stavieb - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-NKS nosné konštrukcie stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TS technológia stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TZB technické zariadenia budov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 do 01. 06. 2020)
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 01. 06. 2020)
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AE aplikovaná elektrotechnika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-API aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-ENE elektroenergetika - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-ENE elektroenergetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-EN elektronika a fotonika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-KI kozmické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-RK robotika a kybernetika - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-RK robotika a kybernetika - denná prezenčná forma
   (od 01. 02. 2020 do 31. 05. 2020 23:55)
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AMExA aplikovaná mechatronika a elektromobilita (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 01. 02. 2020 do 31. 05. 2020)
  • do štúdia: FA (Bratislava) - B-AUxA architektúra a urbanizmus - denná prezenčná forma
   (od 31. 03. 2020 23:59 do 31. 05. 2020 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FA (Bratislava):
   (od 31. 03. 2020 23:59 do 31. 05. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte SvF (Bratislava) 10. 08. 2020
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 08. 2020
   na fakulte FEI (Bratislava) 30. 09. 2020
   na fakulte FIIT (Bratislava) 15. 10. 2020 00:00
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 10. 2020 00:00
   na fakulte FCHPT (Bratislava), MTF (Brezno), MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Levice), MTF (Trnava) 31. 10. 2020
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2020


 • akademický rok 2020/2021 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-OEM odvetvové ekonomiky a manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-OEM odvetvové ekonomiky a manažment - externá prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-OEMxA odvetvové ekonomiky a manažment (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-OEMxA odvetvové ekonomiky a manažment (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-PPext priestorové plánovanie - externá prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
   (od 01. 03. 2020 do 31. 08. 2020 00:00)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FCHPT (Bratislava):
   (od 01. 03. 2020 do 15. 06. 2020 00:00)

  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIPxA automatizácia a informatizácia procesov (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIPxA automatizácia a informatizácia procesov (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBE integrovaná bezpečnosť - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBExA integrovaná bezpečnosť (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBExA integrovaná bezpečnosť (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-MASP modelovanie a simulácia procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-MASP modelovanie a simulácia procesov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-MASPxA modelovanie a simulácia procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-MASPxA modelovanie a simulácia procesov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMAN priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMAN priemyselné manažérstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMANxA priemyselné manažérstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMANxA priemyselné manažérstvo (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMDxA progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMDxA progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPPxA personálna práca v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPPxA personálna práca v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-STAM strojárske technológie a materiály - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZAS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZAS výrobné zariadenia a systémy - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZASxA výrobné zariadenia a systémy (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZASxA výrobné zariadenia a systémy (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
   (od 23. 03. 2020 do 31. 05. 2020)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FEI (Bratislava), SvF (Bratislava):
   (od 01. 04. 2020 do 31. 05. 2020)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FA (Bratislava):
   (od 01. 04. 2020 00:01 do 31. 05. 2020)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FIIT (Bratislava):
   (od 01. 04. 2020 09:00 do 31. 05. 2020)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte SjF (Bratislava):
   (od 01. 05. 2020 do 17. 06. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte FCHPT (Bratislava), ÚM (Bratislava) 31. 08. 2020 00:00
   na fakulte FA (Bratislava), SvF (Bratislava) 31. 08. 2020
   na fakulte FEI (Bratislava) 30. 09. 2020
   na fakulte FIIT (Bratislava) 31. 10. 2020
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2020
   na fakulte MTF (Trnava) 31. 01. 2021