21. 8. 2019  2:24 Jana
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2019/2020

  • do štúdia: B-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2019 23:00 do 20. 09. 2019 23:00)
  • do štúdia: B-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: I-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: I-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2019 do 20. 09. 2019 23:00)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 08. 2019
   na fakulte SvF (Bratislava) 18. 09. 2019
   na fakulte FEI (Bratislava) 30. 09. 2019
   na fakulte FIIT (Bratislava) 15. 10. 2019
   na fakulte MTF (Brezno), MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Levice), MTF (Trnava) 30. 10. 2019
   na fakulte FA (Bratislava), FCHPT (Bratislava) 31. 10. 2019 00:00
   na fakulte SjF (Bratislava) 31. 10. 2019


 • akademický rok 2019/2020 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: D-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 01. 04. 2019 23:59 do 31. 05. 2019)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 08. 2019 00:00
   na fakulte FA (Bratislava), FCHPT (Bratislava) 31. 08. 2019
   na fakulte FEI (Bratislava) 30. 09. 2019
   na fakulte SvF (Bratislava) 01. 10. 2019
   na fakulte FIIT (Bratislava) 31. 10. 2019
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2019
   na fakulte MTF (Trnava) 31. 01. 2020