23. 7. 2018  9:41 Oľga
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2018/2019

  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHPxA automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBT biochémia a biomedicínske technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBTxA biochémia a biomedicínske technológie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTE biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTExA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEIxA chemické inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTI chemické technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTIxA chemické technológie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-POFO polygrafia a fotografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-VLATE vlákna a textil - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSPxA prírodné a syntetické polyméry (v anglickom jazyku) - I-PSPxA-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTPxA riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANOCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-OCH organická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia (v anglickom jazyku) - I-TCHEMxA-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia (v anglickom jazyku) - I-TCHEMxA-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZP technológie ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZPxA technológie ochrany životného prostredia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2018 do 20. 6. 2018 22:00)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHPxA automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOTxA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHIxA chemické inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2018 do 10. 5. 2018)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FCHPT (Bratislava):
   (od 1. 1. 2018 do 10. 8. 2018)

  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPPxA investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2018 do 5. 6. 2018)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPPxA investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2018 do 25. 5. 2018 14:00)
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-ESZ energetické stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-EVT environmentálna výrobná technika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-TOZP technika ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-ESZ energetické stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-EVT environmentálna výrobná technika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-CHPZ chemické a potravinárske stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-MESK meranie a skúšobníctvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-VSMK výrobné systémy a manažérstvo kvality - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-VSMKxA výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 17. 1. 2018 00:01 do 4. 6. 2018)
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMPSxA automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-MMKSxA meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 17. 1. 2018 00:01 do 1. 4. 2018 00:00)
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 17. 1. 2018 00:01 do 1. 3. 2018 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte SjF (Bratislava):
   (od 17. 1. 2018 00:01 do 10. 8. 2018)

  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 22. 1. 2018 do 31. 7. 2018)
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-TMS technológie a manažérstvo stavieb - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-NKS nosné konštrukcie stavieb - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TS technológia stavieb - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TZB technické zariadenia budov - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 2. 7. 2018 do 10. 8. 2018 12:00)
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-TMS technológie a manažérstvo stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma
   (od 2. 7. 2018 do 18. 6. 2018)
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-NKS nosné konštrukcie stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-SNOU stavby na ochranu územia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TS technológia stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TZB technické zariadenia budov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma
   (od 2. 7. 2018 do 18. 6. 2018 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte SvF (Bratislava):
   (od 2. 7. 2018 do 10. 8. 2018 12:00)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 8. 2018 00:00
   na fakulte SvF (Bratislava) 17. 9. 2018 00:00
   na fakulte FEI (Bratislava), FCHPT (Bratislava), MTF (Brezno), MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Levice), MTF (Trnava) 30. 9. 2018
   na fakulte FIIT (Bratislava) 15. 10. 2018
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 10. 2018 00:00
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2018


 • akademický rok 2018/2019 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018)
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-APMA4xA aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-APMA4xA aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-APMA4xA aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 2. 7. 2018 do 31. 7. 2018 00:00)
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-APLMA4 aplikovaná matematika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-APLMA4 aplikovaná matematika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-APLME4 aplikovaná mechanika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-APLME4 aplikovaná mechanika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-APME4xA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-APME4xA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-GAK4 geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-GAK4 geodézia a kartografia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-GAK4xA geodézia a kartografia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-GAK4xA geodézia a kartografia (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-KRAJ4 krajinárstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-KRAJ4 krajinárstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-KRAJ4xA krajinárstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-KRAJ4xA krajinárstvo (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TKeIS4 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TKeIS4 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TKeIS4xA teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TKeIS4xA teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TKPS4 teória a konštrukcie pozemných stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TKPS4 teória a konštrukcie pozemných stavieb - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TKPS4xA teória a konštrukcie pozemných stavieb (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TKPS4xA teória a konštrukcie pozemných stavieb (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TS4 technológia stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TS4 technológia stavieb - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TS4xA technológia stavieb (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TS4xA technológia stavieb (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TTPB4 teória a technika prostredia budov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TTPB4 teória a technika prostredia budov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TTPB4xA teória a technika prostredia budov (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-TTPB4xA teória a technika prostredia budov (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-VHI4xA Water Resources Engineering (in english language) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - D-VHI4xA Water Resources Engineering (in english language) - externá prezenčná forma
   (od 2. 7. 2018 do 31. 5. 2018 00:00)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 8. 2018 00:00
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 8. 2018
   na fakulte MTF (Trnava) 1. 9. 2018
   na fakulte SvF (Bratislava) 17. 9. 2018 00:00
   na fakulte FEI (Bratislava), FIIT (Bratislava) 31. 10. 2018
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2018