25. 4. 2019  17:45 Marek
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2019/2020

  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-OAT obrábanie a tvárnenie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-OAT obrábanie a tvárnenie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-ZASM zváranie a spájanie materiálov - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-ZASM zváranie a spájanie materiálov - denná prezenčná forma
   (od 17. 01. 2019 do 31. 05. 2019)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHPxA automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBT biochémia a biomedicínske technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBTxA biochémia a biomedicínske technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTE biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTExA biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEIxA chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTI chemické technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTIxA chemické technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-POFO polygrafia a fotografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-VLATE vlákna a textil - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSPxA prírodné a syntetické polyméry - I-PSPxA-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTPxA riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANOCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-OCH organická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia - I-TCHEMxA-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia - I-TCHEMxA-ANOCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia - I-TCHEMxA-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZP technológie ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZPxA technológie ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín - denná prezenčná forma
   (od 15. 02. 2019 do 31. 05. 2019)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHPxA automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP4 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCH biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCHxA biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BBFFCH4 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOTxA biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT4 biotechnológia (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT4 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHIxA chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI4 chemické inžinierstvo (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO4 potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - denná prezenčná forma
   (od 15. 02. 2019 do 30. 04. 2019)
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-MMKSxA meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 01. 12. 2018 00:01 do 05. 03. 2019 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte SjF (Bratislava):
   (od 01. 12. 2018 00:01 do 31. 05. 2019)

  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 01. 04. 2019 do 31. 05. 2019)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPPxA investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 23:59 do 30. 04. 2019)
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-TMS technológie a manažérstvo stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-NKS nosné konštrukcie stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-SNOU stavby na ochranu územia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TS technológia stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TZB technické zariadenia budov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 do 09. 08. 2019)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte SvF (Bratislava):
   (od 01. 01. 2019 do 09. 08. 2019)

  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AE aplikovaná elektrotechnika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AMExA aplikovaná mechatronika a elektromobilita (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-API aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-ENE elektroenergetika - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-ENE elektroenergetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-EN elektronika a fotonika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-JFIxA jadrové a fyzikálne inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-RK robotika a kybernetika - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-RK robotika a kybernetika - denná prezenčná forma
   (od 01. 02. 2019 do 31. 05. 2019)
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-AM automobilová mechatronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-API aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-ELN elektronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-ENE elektroenergetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-ET elektrotechnika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-RK robotika a kybernetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-TLK telekomunikácie - denná prezenčná forma
   (od 15. 01. 2019 do 30. 04. 2019)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FA (Bratislava):
   (od 31. 03. 2019 23:59 do 31. 05. 2019)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FIIT (Bratislava):
   (od 08. 04. 2019 13:00 do 31. 05. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ÚM (Bratislava) 30. 04. 2019
   na fakulte SvF (Bratislava) 18. 09. 2019
   na fakulte FEI (Bratislava) 30. 09. 2019
   na fakulte FIIT (Bratislava) 15. 10. 2019
   na fakulte MTF (Brezno), MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Levice), MTF (Trnava) 30. 10. 2019
   na fakulte FA (Bratislava), FCHPT (Bratislava) 31. 10. 2019 00:00
   na fakulte SjF (Bratislava) 31. 10. 2019


 • akademický rok 2019/2020 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIPxA automatizácia a informatizácia procesov (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIPxA automatizácia a informatizácia procesov (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBE integrovaná bezpečnosť - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBExA integrovaná bezpečnosť (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBExA integrovaná bezpečnosť (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMAN priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMAN priemyselné manažérstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMANxA priemyselné manažérstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMANxA priemyselné manažérstvo (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMDxA progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMDxA progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPPxA personálna práca v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPPxA personálna práca v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-STAM strojárske technológie a materiály - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZAS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZAS výrobné zariadenia a systémy - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZASxA výrobné zariadenia a systémy (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZASxA výrobné zariadenia a systémy (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
   (od 18. 02. 2019 do 31. 05. 2019)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ACH analytická chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ACHxA analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ANCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ANCH anorganická chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ANCHxA anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ATEM anorganické technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ATEM anorganické technológie a materiály - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ATEMxA anorganické technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BICH biochémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BICH biochémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BICHxA biochémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BIOT biotechnológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BIOTxA biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CTPO chémia a technológia požívatín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CTPO chémia a technológia požívatín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CTPOxA chémia a technológia požívatín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-FCH fyzikálna chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-FCHxA fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHEI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHEI chemické inžinierstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHEIxA chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHF chemická fyzika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHF chemická fyzika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHFxA chemická fyzika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHZPR chémia a technológia životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHZPR chémia a technológia životného prostredia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHZPRxA chémia a technológia životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-MACH makromolekulová chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-MACH makromolekulová chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-MACHxA makromolekulová chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OMODxA ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ORGCH organická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ORGCH organická chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ORGCHxA organická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OTTP organická technológia a technológia palív - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OTTP organická technológia a technológia palív - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OTTPxA organická technológia a technológia palív - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-RP riadenie procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-RP riadenie procesov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-RPxA riadenie procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPOLMIxA technológia polymérnych materiálov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPTC teoretická a počítačová chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPTC teoretická a počítačová chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPTCxA teoretická a počítačová chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TSNSPM technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov - denná prezenčná forma
   (od 01. 03. 2019 do 31. 05. 2019)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FEI (Bratislava), SvF (Bratislava):
   (od 01. 04. 2019 do 31. 05. 2019)

  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - D-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 01. 04. 2019 23:59 do 31. 05. 2019)
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-APLM aplikovaná mechanika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-APLME aplikovaná mechanika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-APLMExA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-APLMxA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-DSZ dopravné stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-DSZ dopravné stroje a zariadenia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-ESZ energetické stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-ESZ energetické stroje a zariadenia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-MET metrológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-METxA metrológia (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-PTECH procesná technika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-PT procesná technika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-STAM strojárske technológie a materiály - externá prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-STM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-VSAZ výrobné stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - D-VSAZ výrobné stroje a zariadenia - externá prezenčná forma
   (od 01. 04. 2019 00:01 do 31. 05. 2019)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FA (Bratislava), SjF (Bratislava):
   (od 01. 04. 2019 00:01 do 31. 05. 2019)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FIIT (Bratislava):
   (od 01. 04. 2019 09:00 do 15. 06. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte FCHPT (Bratislava) 31. 05. 2019
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 08. 2019 00:00
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 08. 2019
   na fakulte FEI (Bratislava) 30. 09. 2019
   na fakulte SvF (Bratislava) 01. 10. 2019
   na fakulte FIIT (Bratislava), MTF (Trnava) 31. 10. 2019
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2019