21. 3. 2019  1:04 Blahoslav
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Založenie evidencie prihlášok


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Teraz vyberte typ štúdia, ktorý si prajete študovať:

Typ štúdia:

Tu môžete obmedziť výpis zobrazovaných typov prijímacieho konania:

Nasledujúcou časťou formulára môžete ďalej obmedziť výber typov prijímacieho konania.

Program:
Jazyk výučby:

V nasledujúcej tabuľke si môžete vybrať typ prijímacieho konania podľa štúdia, do ktorého sa chcete prihlásiť.

Vyberte typ prijímacieho konania:

Miesto štúdiaNázovJazyk výučbyVybrať
BratislavaB-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - denná prezenčná formaslovenský jazyk
BratislavaB-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika - denná prezenčná formaslovenský jazyk
BratislavaB-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná formaanglický jazyk
BratislavaB-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - denná prezenčná formaslovenský jazyk
BratislavaB-ESZ energetické stroje a zariadenia - denná prezenčná formaslovenský jazyk
BratislavaB-EVT environmentálna výrobná technika - denná prezenčná formaslovenský jazyk
BratislavaB-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - denná prezenčná formaslovenský jazyk
BratislavaB-PTDVT prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - denná prezenčná formaslovenský jazyk
BratislavaB-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná formaslovenský jazyk
BratislavaB-TOZP technika ochrany životného prostredia - denná prezenčná formaslovenský jazyk

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.