21. 3. 2019  0:26 Blahoslav
Akademický informační systém

Elektronická přihláška ke studiu na STU - Založení evidence přihlášek


Tato aplikace Vám umožňuje založit novou evidenci Vašich e-přihlášek. Postupujte, prosím, dle následujících pokynů. Při vyplňování e-přihlášky si pozorně přečtěte všechny texty.

Dalším krokem k úspěšnému založení evidence e-přihlášek je vyplnění základních osobních údajů. Jméno, příjmení a e-mail představují povinné údaje a je nutné je uvést v korektním tvaru. Jméno a příjmení uvádějte včetně diakritiky s velkými počátečními písmeny a bez titulů. Položka E-mail musí obsahovat validní e-mailovou adresu.

Jméno:Příjmení:E-mail:

Pohlaví: muž žena

V případě, že je Vaše státní příslušnost Česká nebo Slovenská republika, je nutné vyplnit položku Rodné číslo, v opačném případě pak položku Datum narození. Rodné číslo se zadává bez lomítka.
Státní příslušnost:
Jsem cizinec a mám rodné číslo:
Rodné číslo:
Datum narození:

V případě problémů při práci se systémem můžete zaslat dotaz prostřednictvím tohoto formuláře.