29. 3. 2020  3:16 Miroslav
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Založenie evidencie prihlášok


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Ďalším krokom k úspešnému založeniu evidencie e-prihlášok je vyplnenie základných osobných údajov. Meno, priezvisko a e-mail predstavujú povinné údaje a je potrebné uviesť v korektnom tvare. Meno a priezvisko uvádzajte vrátane diakritiky s veľkými začiatočnými písmenami a bez titulov. Položka E-mail musí obsahovať validnú e-mailovú adresu.

Meno:Priezvisko:E-mail:

Pohlavie: muž žena

V prípade, že je Vaša štátna príslušnosť Česká alebo Slovenská republika, je potrebné vyplniť položku Rodné číslo, v opačnom prípade potom položku Dátum narodenia. Rodné číslo sa zadáva bez lomky.
Štátna príslušnosť:
Som cudzinec a mám rodné číslo:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.