22. 6. 2018  9:30 Paulína
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Založenie evidencie prihlášok


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Vyberte fakultu, na ktorú si želáte podať e-prihlášku:

    


Stavebná fakulta


Strojnícka fakulta


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
 


Ústav manažmentu STU
 

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.