31. 5. 2020  16:11 Petronela
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - orgány pracoviska


Kolégium dekana (Stavebná fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Stavebná fakulta).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
KKDK SvF
SvF B-GAK [ukončené]
adam.benes88@gmail.com
KKPS SvF
boris.bielek@stuba.sk
Mgr. Marián Decký, PhD.
KTVY SvF
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.KGZA SvFrenata.duraciova@stuba.sk
KHTE SvFpeter.dusicka@stuba.sk
KGTE SvF
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.KBKM SvFkatarina.gajdosova@stuba.sk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.KTES SvFjozef.gasparik@stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.KBKM SvFjaroslav.halvonik@stuba.sk
KVHK SvF
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.KARCH SvF
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.KVHK SvF
KGDE SvF, Ved REKP REK
alojz.kopacik@stuba.sk
KGDE SvF
KTES SvF
peter.makys@stuba.sk
KFYZ SvF, ext UMAT MTF
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.KMDG SvF
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.ÚSZ SvF
doc. Dr. Ing. arch. Roman RabenseiferKKPS SvF
KDOS SvF, ext FA, ext ÚKAaIS FA
KSME SvF
Ing. Alena Struhárová, PhD.
KMTI SvF
Ing. Tomáš Šatura
Tajomník Dek SvF
KZEI SvF
KJAZ SvF
KKPS SvF
KMTI SvF, ext FA
stanislav.uncik@stuba.sk
KHUV SvF
janka.zajacova@stuba.sk