14. 12. 2019  10:49 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Stavebná fakulta - orgány pracoviště


Kolegium děkana (Stavebná fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Kolegium děkana (Stavebná fakulta).

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.KKDK SvFrudolf.aroch@stuba.sk
Adam BenešSvF B-GAK [ukončeno]adam.benes88@gmail.com
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.KKPS SvFboris.bielek@stuba.sk
Mgr. Marián Decký, PhD.KTVY SvFmarian.decky@gmail.com
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.KGZA SvFrenata.duraciova@stuba.sk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.KHTE SvFpeter.dusicka@stuba.sk
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.KGTE SvFjana.frankovska@stuba.sk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.KBKM SvFkatarina.gajdosova@stuba.sk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.KTES SvFjozef.gasparik@stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.KBKM SvFjaroslav.halvonik@stuba.sk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.KVHK SvFkamila.hlavcova@stuba.sk
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.KARCH SvFjarmila.husenicova@stuba.sk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.KVHK SvFsilvia.kohnova@stuba.sk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.KGDE SvFalojz.kopacik@stuba.sk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.KGDE SvFpeter.kyrinovic@stuba.sk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.KTES SvFpeter.makys@stuba.sk
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.KFYZ SvF, ext UMAT MTFigor.medved@stuba.sk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.KMDG SvFradko.mesiar@stuba.sk
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.ÚSZ SvFzora.petrakova@stuba.sk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.KDOS SvF, ext FAtibor.schlosser@stuba.sk
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.KSME SvFmilan.sokol@stuba.sk
Ing. Alena Struhárová, PhD.KMTI SvFalena.struharova@stuba.sk
Ing. Tomáš ŠaturaTajomník Dek SvFtomas.satura@stuba.sk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.KZEI SvFivona.skultetyova@stuba.sk
PhDr. Dagmar ŠpildováKJAZ SvFdagmar.spildova@stuba.sk
Ing. Miloslav ŠtujberKKPS SvFmiloslav.stujber@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.KMTI SvFstanislav.uncik@stuba.sk
JUDr. Janka Zajacová, PhD.KHUV SvFjanka.zajacova@stuba.sk