22. 10. 2019  2:57 Sergej
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - orgány pracoviska


Kolégium dekana (Stavebná fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Stavebná fakulta).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.KKDK SvFrudolf.aroch@stuba.sk
Adam BenešSvF B-GAK [ukončené]adam.benes88@gmail.com
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.KKPS SvFboris.bielek@stuba.sk
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.KGZA SvFrenata.duraciova@stuba.sk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.KHTE SvFpeter.dusicka@stuba.sk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.KBKM SvFkatarina.gajdosova@stuba.sk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.KTES SvFjozef.gasparik@stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.KBKM SvFjaroslav.halvonik@stuba.sk
Mgr. Zuzana Hikl, PhD.KTVY SvF [vyňatie]zuzana.hikl@stuba.sk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.KVHK SvFkamila.hlavcova@stuba.sk
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.KARCH SvFjarmila.husenicova@stuba.sk
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.KSME SvFnorbert.jendzelovsky@stuba.sk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.KGDE SvFalojz.kopacik@stuba.sk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.KGDE SvFpeter.kyrinovic@stuba.sk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.KTES SvFpeter.makys@stuba.sk
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.KFYZ SvF, ext UMAT MTFigor.medved@stuba.sk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.KMDG SvFradko.mesiar@stuba.sk
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.ÚSZ SvFzora.petrakova@stuba.sk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.KDOS SvF, ext FAtibor.schlosser@stuba.sk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.KGTE SvFivan.slavik@stuba.sk
Ing. Alena Struhárová, PhD.KMTI SvFalena.struharova@stuba.sk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.KVHK SvF, Ved REKP REKjan.szolgay@stuba.sk
Ing. Tomáš ŠaturaTajomník Dek SvFtomas.satura@stuba.sk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.KZEI SvFivona.skultetyova@stuba.sk
PhDr. Dagmar ŠpildováKJAZ SvFdagmar.spildova@stuba.sk
Ing. Miloslav ŠtujberKKPS SvFmiloslav.stujber@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.KMTI SvFstanislav.uncik@stuba.sk
JUDr. Janka Zajacová, PhD.KHUV SvFjanka.zajacova@stuba.sk