14. 12. 2019  11:46 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Stavebná fakulta)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Stavebná fakulta)
Vedenie fakulty (Stavebná fakulta)