9. 12. 2019  12:20 Izabela
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviska


Akademický senát

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
podpredseda:prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
tajomníčka:Mgr. Magdaléna Dubecká

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Bc. Filip AbrhanSjF I-AMPS-SM1 den [sem 1, roč 1]abrhanfilip@gmail.com
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.ÚAOB FAandras@fa.stuba.sk, milan.andras@stuba.sk
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.ÚE FEImikulas.bittera@stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.UMAT MTFlubomir.caplovic@stuba.sk
Bc. Adam ČechoÚM I-PP den [sem 1, roč 1]cecho.adam@centrum.sk
Ing. Ľuboš ČernajFEI D-EF den [roč 3]lubos.cernaj@gmail.com
Mgr. Magdaléna DubeckáPaOÚ REKP REKmagdalena.dubecka@stuba.sk
Ing. Jaroslav ErdelyiFIIT D-AI den [roč 3]jaroslaverdelyi@gmail.com
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.ÚDTK SjFladislav.gulan@stuba.sk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.ÚACHTM FCHPT, ext SjFjan.hives@stuba.sk
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.KGTE SvFlubos.hrustinec@stuba.sk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.ÚRK FEI, ext UIAM MTFpeter.hubinsky@stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.ÚPSP FCHPTivan.hudec@stuba.sk
Ing. Rudolf HusovičMTF D-PMAN den [roč 3]rudolf.husovic@stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.ÚAMM SjFvladimir.chmelko@stuba.sk
prof. Ing. František Janíček, PhD.ÚEAE FEIfrantisek.janicek@stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.ÚCHEI FCHPTludovit.jelemensky@stuba.sk
Bc. Marián KolimárFA I-ARCH den [sem 3, roč 2]majokolimar@gmail.com
Bc. Jaroslav KrižánekFA I-ARCH den [sem 3, roč 2]jarokrizanek@gmail.com
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.OChF ÚFCHCHF FCHPTvladimir.lukes@stuba.sk
Bc. Andrej MajstríkSjF I-MESK den [sem 3, roč 2]a.majstrik@gmail.com
Karin MaliniakováCVKS FIIT, FIIT B-INFO den [sem 5, roč 3]karin.m97@gmail.com
Ing. Róbert Móro, PhD.UISI FIITrobert.moro@stuba.sk
doc. Ing. Milan Naď, CSc.UIAM MTFmilan.nad@stuba.sk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.ÚAOB FApavel.nahalka@stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.ÚJFI FEI, ext UMAT MTFvladimir.necas@stuba.sk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.ÚPI SjFmarian.peciar@stuba.sk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.KOPT UVTE MTFpeter.pokorny@stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.ÚABB FAbranislav.puskar@stuba.sk
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.ÚESZ SjFfrantisek.ridzon@stuba.sk
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.UVPT MTF, ext UMAT MTF, ext UIAM MTFrobert.riedlmajer@stuba.sk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FAlea.rollova@stuba.sk
Bc. Kristína SmorádkováFCHPT I-POHYKO den [sem 1, roč 1]kristina.smoradkova@gmail.com
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.KZEI SvFstefan.stanko@stuba.sk
Ing. Augustín StarečekMTF D-PMAN den [roč 4]starecek.augustin@gmail.com
Tomáš ŠaligaSvF B-PSA den [sem 5, roč 4]t.saliga@gmail.com
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.UISI FIITjsimko@fiit.stuba.sk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.KZEI SvFivona.skultetyova@stuba.sk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.OEaRS ÚM OUP REK, ext UPIM MTFspirkova.daniela@gmail.com
Ing. Branislav ŠulganFCHPT D-CHEI den [roč 2]sulgan.b@gmail.com
Bc. Milan ŠvolíkSvF I-TS den [sem 1, roč 1]minko.svolik@gmail.com
Tomáš TomčoFEI B-API-MSUS den [sem 9, roč 3]tomastomco@inframe.sk
Ing. Peter Trúchly, PhD.UPAI FIITpeter.truchly@stuba.sk, truchly@fiit.stuba.sk
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.UISI FIITvranic@stuba.sk
JUDr. Janka Zajacová, PhD.KHUV SvFjanka.zajacova@stuba.sk