23. 10. 2020  4:36 Alojza
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviska


Akademický senát

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
podpredseda:
tajomníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
IdentifikáciaE-mailPoznámka
SjF I-AMPS-SM1 [ukončené]
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.ÚAOB FAD
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.ÚE FEImikulas.bittera@stuba.sk
UMAT MTF
ÚEF FEI, FEI D-EF den [roč 3]
PaOÚ REKP REKmagdalena.dubecka@stuba.sk
ÚM B-PP den [sem 5, roč 3]
Ing. Jaroslav ErdelyiCPVS FIIT, FIIT D-AI den [roč 3]xerdelyij@is.stuba.sk
ÚDTK SjF
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
ÚACHTM FCHPT, ext SjF
jan.hives@stuba.sk
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
KGTE SvF
ÚRK FEI, ext UIAM MTF
ÚPSP FCHPT
Ing. Rudolf HusovičMTF D-PMAN den [roč 4]
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.ÚAMM SjFvladimir.chmelko@stuba.sk
prof. Ing. František Janíček, PhD.ÚEAE FEI
ÚCHEI FCHPT
FA I-ARCH [ukončené]
majokolimar@gmail.com
Ing. arch. Jaroslav Križánek
FA I-ARCH [ukončené]
jarokrizanek@gmail.com
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.OChF ÚFCHCHF FCHPTvladimir.lukes@stuba.sk
SjF D-MT den [roč 1]
CVKS FIIT, FIIT I-ISS2 den [sem 1, roč 1]karin.m97@gmail.com
FIIT D-IIS [ukončené]
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
UIAM MTF
milan.nad@stuba.sk
ÚAOB FAD
ÚJFI FEI, ext UMAT MTFvladimir.necas@stuba.sk
ÚPI SjF
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.KOPT UVTE MTF
ÚABB FAD
ÚESZ SjF
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.UVPT MTF, ext UMAT MTF, ext UIAM MTFrobert.riedlmajer@stuba.sk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FAD
Bc. Kristína Smorádková
FCHPT I-POHYKO den [sem 3, roč 2]
kristina.smoradkova@gmail.com
KZEI SvF
UPIM MTF
Bc. Tomáš ŠaligaSvF I-TZB den [sem 1, roč 1]
FIIT D-PS [ukončené]
KZEI SvFivona.skultetyova@stuba.sk
OEaRS ÚM OUP REK, ext UPIM MTF
FCHPT D-CHEI den [roč 3]sulgan.b@gmail.com
Bc. Milan Švolík
SvF I-TS den [sem 3, roč 2]
FEI B-API-MSUS [ukončené]
Ing. Peter Trúchly, PhD.
UPAI FIIT
UISI FIIT
vranic@stuba.sk
KHUV SvFjanka.zajacova@stuba.sk