16. 10. 2019  9:49 Vladimíra
Akademický informační systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviště


Kolegium rektora

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Kolegium rektora.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
tajemnice:Erika Jevčáková

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTFmonika.bakosova@stuba.sk
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.UISI FIITbielik@fiit.stuba.sk, maria.bielikova@stuba.sk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.UPIM MTFmilos.cambal@stuba.sk
Ing. Dušan Faktor, PhD.ÚKK REKP REKfaktor@is.stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTFmiroslav.fikar@stuba.sk
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.ÚFCHCHF FCHPTanton.gatial@stuba.sk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.ÚDTAaOP FAgregor@fa.stuba.sk, pavel.gregor@stuba.sk
Erika JevčákováÚKR REKP REKjevcakova@is.stuba.sktajomníčka
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver MoravčíkUVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTFoliver.moravcik@stuba.sk
prof. Dr. Ing. Miloš OravecÚIM FEImilos.oravec@stuba.sk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.ÚPI SjFmarian.peciar@stuba.skpredseda AS
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.KVHK SvF, Ved REKP REKjan.szolgay@stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjFlubomir.soos@stuba.sk
Ing. Elena ŠtefancováFIIT D-IIS pres [roč 1]elenastefancova@gmail.comzástupca študentov
prof. Ing. František Uherek, PhD.ÚEF FEI, Ved REKP REK, ext UPIM MTFfrantisek.uherek@stuba.sk
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTanna.ujhelyiova@stuba.skpredseda UOO STU
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.KMTI SvFstanislav.uncik@stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.ÚUaUP FA, Ved REKP REKlubica.vitkova@stuba.sk, vitkova@fa.stuba.sk